Om bloggen


Bloggen representerar skribenternas personliga åsikter i ämnet försvars- och säkerhetspolitik samt frågor kopplade till Försvarsmakten och närliggande ämnesområden.

Bloggen har ingen formell anknytning till Försvarsmakten och representerar således inte myndighetens åsikter förutom i de fall Försvarsmakten har valt att få ut med information via bloggen. Då framgår tydligt avsändaren med namn och befattning.

Skribenternas generella ståndpunkt är att bloggen ska bidra till en levande försvarsdebatt, bedriva försvarsupplysning samt värna om Sveriges försvarsförmåga, något som under flera års tid sakta men säkert monterats ner av den politiska nivån.

Många läsare som inte regelbundet följer försvarsdebatten tror att försvarsfrågor inte går att debattera på grund av sekretess. Så är inte fallet. Vissa delar är självklart av hemlig karaktär, men långt i från allt. Merparten av det som avhandlas här är uppgifter som redovisas i Försvarsmaktens och Regeringen olika öppna rapporter och underlag samt på myndighetens webbsida. Grundregeln för att ett ämne som berör Försvarsmakten ska debatteras är att informationen finns att tillgå för allmänheten alternativt att den är allmänt känd eller publicerad på annan plats. Försvarsmakten har även gett ut en handbok för sociala medier där myndigheten uppmuntrar till en aktiv försvarsdebatt.

För den som vill bidra i den så viktiga försvarsdebatten så är gästinlägg välkomna. Instruktioner för hur att komma i kontakt med bloggadministratören finns under fliken "kontakt".

En fråga som ofta kommer upp är varför bloggen skrivs under pseudonym. Svaret på den frågan kan du hitta i detta äldre inlägg samt till viss del även här.

Välkommen som bloggföljare  / Skipper