19 mars 2011

Uppdaterad: Sjöräddningsavtalet med Norrlandsflyg upphör

I går deklarerade Sjöfartsverket att man inte avser att förlänga avtalet med Norrlandsflyg avseende flyg- och sjöräddning. Detta innebär att Norrlandsflyg från och med våren 2012 inte längre är det företag som har ansvaret för ovanstående verksamhet.

I dag finns helikoptrar med 15min startberedskap i Ronneby, Visby, Skellefteå, Säve och Norrtälje. Istället för att förlänga avtalen så avser nu Sjöfartsverket att själva stå för helikopterverksamheten. Hur, detta skall gå till har man inte preciserat. Men som vanligt handlar det om att spara pengar.

Vad ska man då tycka om detta då?
Ja, till att börja med så måste man nog säga att Norrlandsflyg verkar ha gjort ett bra och professionellt jobb sedan Försvarsmakten blev av med uppgiften. Att nu myndigheten Sjöfartsverket själva ska bedriva helikopterverksamhet känns mer tveksamt.

Det är liksom inte bara att köpa en helikopter och anställa några nyexaminerade helikopterpiloter och köra. nej, denna verksamhet kräver en hel del både materiellt och kompetensmässigt. Det handlar om att ständigt hålla helikoptrar operativa, det duger inte att de står på marken för reparation och underhåll när larmet går.

Inte heller kan man sätta in vem som helst i helikoptern. Det krävs piloter som har god vana av att flyga i hårt väder, i mörker, vid nedsatt sikt och vid de mest svåra förhållanden man kan tänka sig. Det krävs också ytbärgare med gedigen träning för att kunna hantera att få upp överlevande personer ur ett mörkt och iskallt hav.

Norrlandsflyg kostar sannolikt något mer än att bedriva verksamhet i egen regi. Men fördelarna är att det vinstdrivande företaget mest troligt också kan hålla en högre standard, och kan omsätta sina helikoptrar oftare än vad en anslagsfinansierad myndighet kan göra. Detta innebär på sikt högre tillgänglighet och tillförlitlighet.

Vem ska bemanna helikoptrarna? Mellan raderna så kan man utläsa att Sjöfartverket hoppas på att personalen från Norrlandsflyg ska följa med över till Sjöfartsverket. Inte snyggt...
Att nu börja titta på att köpa in egna helikoptrar som ska vara operativa inom ett år känns fullständigt orealistiskt. Men detta kan man väl ändå inte ha bortsett från?

Nej, personligen anser jag att Försvarsmakten skall återfå uppdraget att stå för flyg- och sjöräddning inom riket. Detta stämmer väl överens med att politikerna bestämt att Marinen och Flygvapnet skall inriktas mot nationella uppgifter. Tyvärr så ser verkligheten inte alls så ut, trots direktiven.
Aldrig har väl Försvarsmaktens helikopterpiloter varit så väl tränade som när man sysslade med sjöräddning.

Nej, omförhandla upphandlingen av Hkp-16 Black Hawk, och revidera denna och beställ i stället hälften av helikoptrarna i Sea Hawk verionen. Då skulle FM åter kunna stå för sjöräddningen för riket och samtidigt återuppbygga sjöoperativ helikopterförmåga för egen räkning! I väntan på en sådan önskelösning så vore nog det bästa att låta Norrlandsflyg få fortsätta flyga ett antal år till.

Se Wisman och CI tidigare inlägg i ämnet svensk sjöräddning.

Uppdatering:

Enligt media så använder man nu begreppet att Sjöfartverket skall "ta över" driften av helikoptrarna själv. Det måste vara en ren felformulering då jag knappast kan tänka mig att Norrlandsflyg tänker sälja de befintliga helikoptrarna till Sjöfartsverket.

Enligt ekonomidirektören på Sjöfartsverket så har man åtminstone gjort analysen att kompetenta helikopterbesättningar inte växer på träd.

År 2008 så deklarerade Norrlandsflyg att man beställt 8st nya helikoptrar av typen Sikorsky S-76D till ett totalt ordervärde av 800 miljoner kronor. Helikoptrar som beräknades vara operativa under 2012. Hur man nu hanterar detta inom Norrlandsflyg är oklart. Men tidigare uttalanden från bolaget har signalerat att man är eftertraktade på marknaden även utanför Sverige.

Vi kan då konstatera att en fullt utrustad SAR-helikopter kostar i runda tal 100 miljoner kronor, och ledtiden från beställning till att den kan tas i tjänst ligger runt 4 år. Hur nu Sjöfartsverket har tänkt att hantera detta verkar högst oklart.

I dagsläget så får Sjöfartsverket ett anslag från staten på drygt 180 miljoner per år. I stort sett samma siffra har varje år gått till Norrlandsflyg för att hålla beredskap för flyg- och sjöräddning.

29 kommentarer:

 1. Eller bara sparka igång några HKP 4?

  SvaraRadera
 2. Och cirkeln är sluten... När vi skulle släppa ifån oss SAR så var det med motiveringen att "det ska inte försvaret hålla på med" Sedan hävdade man att SjöFV inte skulle hålla på med det utan köpa in tjänsten. Och slutligen så vill SjöFV göra det själv för att spara pengar. Om nu staten skall hålla med SAR själva då är det nog mest kostnadseffektivt att en aktör som redan har helikoptrarna och personalen samt logistikorganisationen utför denna tjänst. HkpFlj är en sådan aktör men med ett horribelt vakansläge och en stor diskrepans mellan uppgifter och resurser så tar det nog mer än ett år att nå effekt.
  NB: SAR fungerade alldeles utmärkt när vi släppte den ifrån oss....

  SvaraRadera
 3. Hade ju varit intressant om SH60 hade stått för SAR beredskapen trots att den förlorat en uphandling för detta innan (då man valde Super Puma istället) Men som sagt allt går i cykler eller sent skall syndaren vakna :-)

  SvaraRadera
 4. Utmärkt att flygräddningen åter blir statlig. Också utmärkt på sätt och vis att FM inte står för den. Varja krona som inte belastar försvarsbudgeten är en bra krona. Detta då vi idag vänder på varje sten för att få försvarsbudgeten att gå ihop. Att FM skulle få utökad budget för att sköta FRÄD är att tro för mycket om våra politiker...

  /H

  SvaraRadera
 5. Men, var inte hela syftet med att FM lämnade ifrån sig (blev fråntagna) sjöräddningsverksamheten att statliga myndigheter inte skulle konkurrera med privata företag? Nu är väl iofs sjöfartsverket ett sk affärsverk som inte finansieras av skatter, men ändå. Känns ju mer logiskt om de "köpte" tjänsten med full kostnadstäckning från FM

  SvaraRadera
 6. 2010-03-31 upphörde FRÄD med HKP 10. Man hinner alltså knappt lägga ner innan det är dags att bygga upp igen, fast nu inom en annan statlig myndighet.

  Vad är det frågan egentligen om? Hade det inte varit smartare att låta FM fortsätta med det och därigenom ge f-n i att lägga en massa pengar på att bygga om HKP 10 och åka till sandlådan tre år efter att behovet där upphörde.

  SvaraRadera
 7. @H
  Helikopterpiloter behöver flygtid i vilket fall som helst så jag förstår inte hur det kan bli så mycket dyrare om FM håller i flygräddningen? Dessutom kommer helikopterfolket få skarpa erfarenheter.

  SvaraRadera
 8. Vi får väl hoppas, att det inte blir någon stor färjekatastrof i svenska vatten tills vi inser, att det vore bra om försvaret anskaffade rejäla sjöräddningshelikoptrar, som tillika kunde fungera som ubåtsjaktenheter.

  SvaraRadera
 9. Man kan läsa rätt mycket om Norrlandsflygs VD på www.flymecup.se Han verkar ha varit med i farten förut.

  SvaraRadera
 10. Sedan 1/3 2011 är Skanselid inte VD för Norrlandsflyg.

  SvaraRadera
 11. Helikopterutredningen borde väl ha tagit upp den här frågan? Vad rekommenderades egentligen där?

  SvaraRadera
 12. @ Skipper

  Varför skulle inte Black Hawk duga till sjöräddning?

  SvaraRadera
 13. @15:09

  Black Hawk kan säkert utrustas för SAR uppgifter, men vad skall en Black Hawk tillhörande FM göra utöver att står i SAR beredskap?

  Hade vi istället fått 7-8 Sea Hawk hade dessa kunnat återta sjöoperativ helikopterförmåga paralellt med att upprätthålla SAR beredskap. Precis som det alltid varit tidigare med andra ord.

  SvaraRadera
 14. En helt annan sak men vet någon vart bilden på fyrtornet är tagen?

  SvaraRadera
 15. @19:59

  Det ser ut som Draghällans fyr utanför Sundsvall. Är inte helt säker eftersom jag aldrig passerat fyren och sett den från ett "helikopterperspektiv". ;)

  SvaraRadera
 16. @Henrik
  Nej, totalt sett blir det säkert inte billighare bara för att FM inte sköter FRÄDen, men min poäng var att det blir billigare för Försvarsmakten!

  @Skipper 15:33
  Hkp10 som på slutet ensamt uppehöll FRÄD-beredskap hadde(och har) ingen sjöoperativ förmåga att tala om. Det trodde jag du visste.

  /H

  SvaraRadera
 17. @2028

  Ingen som har påstått att Hkp10 haft sjöoperativ förmåga. Det jag syftade på var självklart marinens trotjänare vertolerna.

  SvaraRadera
 18. Det hela verkar så ogenomtänkt och orimligt att man undrar om myndighetsledningen är okunnig, felinformerad eller felciterad.
  Idag har verket en betydande flotta av lotsbåtar och arbetsbåtar med ganska enkel teknik och måttliga kompetenskrav, ändock måste verket bevilja sig självt undantag från det regelverk kring bemanning, kompetenskrav som andra åläggs uppfylla, men som man inte själv klarar av!
  Att från kompetensläge NOLLKOLL upphandla 5-10 helikoptrar, bygga upp fungerande helikopterverksamhet på ett flertal orter i landet, ordna underhålls- och utbildningsorganisation inom något år verkar magstarkt. Dessutom billigare än nuvarande verksamhet??? /Kölsvinet

  SvaraRadera
 19. @Skipper 2037
  Jag citerar: "Hade vi istället fått 7-8 Sea Hawk hade dessa kunnat återta sjöoperativ helikopterförmåga paralellt med att upprätthålla SAR beredskap. Precis som det alltid varit tidigare med andra ord."

  Eftersom Hkp10 ensamt skötte FRÄD:en på slutet trodde jag i min enfald att de innefattades av "alltid". Jag framför min ursäkt om så ej är fallet.

  /H

  SvaraRadera
 20. Känns som lite hår(ord)klyveri, då förmodligen både du och jag vet precis hur det har sett ut tidigare. Ursäkter behövs inte. Ha en bra dag!

  SvaraRadera
 21. Förvisso kan man undra om Sjöfartsverket har tänkt igenom det hela, och om det inte vore läge snart att staten tog och funderade ut vad statens helikoptrar ska vara bra för.

  För min del blev jag ändå lite glad åt beskedet. Med lite (eller jättemycket) tur är det ett tecken på begynnande vindomslag bort från den fundamentalt feltänkta uppdelningen av precis allting i beställare och utförare. Även om det just i det här fallet ser lie konstigt ut.

  SvaraRadera
 22. Hkp4, Patria, FMV, SjöFV, Mowgli, (RPS), FlygI...

  SvaraRadera
 23. @Anonym 19 mars 2011 21:56
  Jo men du kan tänka på att beslutet kommer att gynna en hel massa konsultfirmor som kommer att få tas in en bit in i upphandlingen. Detta ökar ju omsättningen i samhället vilket ju är bra - åtminstone för konsulterna.
  Vi ser gärna också att man väntar med att ta hjälp till strax efter att bajset träffat fläkten så att vi får riktigt mycket att städa i. Mer pengar på så sätt, med en mer desperat kund.
  Skall bli kul!

  SvaraRadera
 24. Läser man pressmeddelandet hos Sjöfartsverket får i alla fall jag intrycket av att SjöfV kommer att införliva Norrlandsflyg i sin verksamhet. Är det bara jag som läser det så?

  SvaraRadera
 25. Hörde att Sjöfartsverket upphandlar leasade SAR-helikoptrar och att villkoren är måttbeställda för AW139 och utesluter därmed helt Sikorsky. Vilket då liknar fallet med FM:s upphandling av reklambyrå som åsidosatte konkurrensen i upphandlingen.
  Nån som vet mer?

  SvaraRadera
 26. @ Anonym 19 juli 2011 16:03

  Tror inte att Sikorsky för ögonblicket är särskilt ledsna över hur svenska statsförvaltningen upphandlar helikoptrar...

  SvaraRadera
 27. @ Anonym 16:03

  Tja...
  Det skulle nog inte vara helt ointressant om någon valde att närmare granska den senaste helikopterupphandlingen i sömmarna. Möjligen skulle INFOS kritiserade upphandling av reklamkonsulttjänster vid en jämförelse framstå som rena skolboksexemplet...

  SvaraRadera
 28. Omfattas inte Sjöfartsverket av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU)?

  GMY

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna