14 juni 2016

Vindkraft kontra nationella försvarsbehovDet här blir förmodligen ett av de viktigare inläggen som skrivits på denna blogg under senare tid. Det berör den största vindkraft-etableringen på hav som genomförts i Sverige. Den är planerad att förläggas mitt i Hanöbukten - och därmed också mitt i ett av sveriges viktigaste och mest frekvent använda militära övningsområden. 


På bilden här nedan har jag lagt in det havsområde i Hanöbukten där företaget Blekingen Offshore avser etablera 500-700 vindkraftsturbiner! Lägger man bara in vindkraftparken, så ser det för den oinvigde inte så farligt ut. Men så enkelt är det tyvärr inte.
Projektet, med många tunga ägare med stort politiskt inflytande, väntar just nu på ett regeringsbeslut. Om regeringen medger utbyggnaden, vilket enligt riksdagsledamoten Annika Engblom (m) kan komma att ske inom kort så vore det en katastrof. Varför? Ett sådant beslut vore fullständigt förödande för Försvarsmakten och därmed svensk försvarsförmåga. Det är det sista vi behöver i en tid som nu där säkerhetsläget är det sämsta sedan kalla kriget!

Men varför vore då en vindkraftetablering i Hanöbukten, i det planerade området så katastrofalt?

För det första så är vindkraftparken planerad att förläggas på gränsen mellan de militära övningsområdena Hanö Nord (D164) och Hanö Väst (D165) och precis intill Hanö Ost (D166). Se bild med de militära övningsområdena inritade här nedan (rött streckat).
Att förlägga en vindkraftpark i detta område skulle inverka menligt på övningsverksamheten, och i vissa fall förhindra den helt och hållet.

Det kan för marinens del till exempel (men inte begränsas till) handla om:

- Luftvärnsskjutningar från fartyg mot bogserade luftmål
- Skjutningar från fartyg mot bogserade sjömål
- Luftförsvarsövningar mot stridsflygplan på låg höjd
- Ubåtsjaktövningar
- Torpedskjutningar
- Sjunkbombfällning
- Ubåtsövningsverksamhet
- Ytstridsövningar

Med tanke på områdets placering, i stort sett mitt i övningsområde Hanö, så omöjliggörs mer eller mindre skjutning med artilleri mot bogserade luftmål, en verksamhet som är en grundförutsättning för att kunna öva fartygens egenskydd och därmed besättningen överlevnad.
Målen bogseras av ovanstående flygplanstyp, som bogserar upp till två mål i vajer efter sig. Vajerlängden kan vara upp till 4000 meter vilket gör att flygplanen får en stor svängradie. Både flygplan och mål måste hela tiden befinna sig inom övningsområdet. För att detta ska kunna uppnås flyger man i en bana som normalt sett brukar uppta en stor del av ovanstående övningsområde.

När man väljer bana för målflyget måste man också hitta fria skjutsektorer, där det är helt tomt på ytan både från fasta föremål (så som vindkraftverk) men framför allt fritt från fartyg på ytan och flygplan i luften.

Luftrummet ovanför övningsområdet brukar vi dessa övningar avlysas, vilket gör att man slipper flygtrafiken under själva skjutningen. Men fartygstrafik kan man inte avlysa eller förhindra på samma sätt, varför man måste ta hänsyn till den i sin planering. I vissa områden är den mer intensiv än på andra ställen vilket nedanstående bild illustrerar.Som vi då kan se så minskar området som är aktuell för att genomföra övningar, och till saken hör det att det är precis i det område som det planerade vindkraftsparken ska byggas, som det oftast är möjligt att hitta möjliga skjutsektorer. Vilket sammanträffande!

För formens skulle så bör tilläggas att när man skjuter med 57mm allmålskanon så är säkerhetsområdet närmare 15.000 meter i längd i en sektor om cirka 90 grader med utgångspunkt från skjutande fartyg. I hela denna sektor får ingenting befinna sig.

500-700 vindkraftverk mitt i detta övningsområde skulle näst intill omöjliggöra den här typen av verksamhet och mycket annat. 

Försvarsmakten genomföra givetvis även verksamhet som är skyddsvärd, och då vill man givetvis genomföra den på eget territorium. Då begränsas nyttjandet av det aktuella övningsområdet ytterligare vilket nedanstående bild illustrerar.
Den rödmarkerade delen i bilden här ovan är den del av övningsområdet som ligger utanför svenskt territorium, d.v.s på internationellt vatten. 

Med en vindkraftspark i övningsområdet så begränsas det tillgängliga området för att kunna bedriva nödvändig verksamhet till ett absolut minimum. Här ska man också betänka att i den norra delen, längs kusten så förekommer det en hel del fritidsbåtstrafik och kustfiske, vilket ytterligare begränsar det disponibla området.


Men även flygvapnets övningsområden kommer att påverkas. Se bild här nedan.Hela den planerade vindkraftparken ligger som synes även i Flygvapnets övningsområde (Sektor S13). Det här skulle omöjliggöra lågflygning i det aktuella området, och inverka negativt på möjligheterna till samverkan mellan marin- och flygstridskrafter. Just Hanöbukten är unikt på det sättet att en av sveriges största militära flygplatser ligger i samma område som sveriges huvudbas för marinen.

Vindkraftparken ligger dessutom i nära anslutning till in-/utflygning från den militära flygplatsen F 17 med allt vad det innebär.


Ovanstående är bara ett axplock av saker som påverkas negativt, och som inte omgärdas av försvarssekretess. För detaljerad konsekvensanalys så finns sådan information enligt uppgift framtagen av Försvarsmakten, och redovisad i en hemlig skrivelse. Här redovisas förmodligen även vindkraftparkens inverkan på operativ verksamhet, d.v.s. ej övning. Till detta skall läggas eventuell inverkan på andra försvarsmyndigheters verksamhet, något som i vissa fall kan vara avgörande för rikets säkerhet.

Mest häpnadsväckande i sammanhanget är den naivitet och okunskap som Anders Nilsson (VD för Blekinge Offshore) förmedlar i och med sitt uttalande hos SVT:

– Som jag ser det ger vi bara försvaret möjlighet till mer realistisk övning, det finns flera sådana här områden kring Östersjön.

Nej Anders Nilsson, det är bara ett svepskäl att hänvisa till realistiska övningar. Det handlar om möjlighet att öva eller att inte kunna öva, alternativt att bli så begränsad att det inte går att genomföra de realistiska övningar du själv nämner. Men framför allt andra saker som påverkas, men som inte kan redovisas här.

Jag hoppas verkligen att regeringen tar till sig informationen från Försvarsmakten, och sätter stopp för etableringen på just den här platsen! Om så inte görs, och regeringen godkänner projektet så kommer byggstarten ske redan i år och vi kommer att ha de första av de 500-700 vindkraftverken i drift redan 2018 och därmed också menlig inverkan på Försvarsmaktens övningsverksamhet.

Försvarets behov är av riksintresse, och vindkraft är ett särintresse! Vilket som ska vara styrande bör därför vara solklart! 

En annan sak som står helt klart är att konsekvenserna av planerad vindkraftsutbyggnad kommer att bli betydligt värre än vad som återges här ovan när man tillför detaljer som omfattas av försvarssekretess.


En mer rimlig placering (ur mitt lekmannaperspektiv) hade varit väster om hela övningsområdet vid "taggen". Där stör det troligtvis betydligt mindre, och området är dessutom grundare, vilket borde vara en positiv faktor när man ska anlägga saker på botten...


Mer läsning i ämnet:
SVT
Försvarsmakten om vindkraftverk
Tidigare inlägg här på bloggen
8 kommentarer:

 1. Är det så allvarligt som du beskriver det och företaget ändå får ok får man nog undra om regeringen vet något om marinbasens och flottiljens framtid som inte är officiellt ännu?
  Deras nedläggning är ju redan beräknad och ligger i skålen sedan länge. Det behövs ju bara ett beslut.
  Med tanke på den urusla ekonomi som FM kommer att dras med inom överskådlig framtid måste nog något drastiskt göras för att delar av verksamheten inte måste sågas bort helt.

  Det blir nog svårt att motivera alla flottiljer och marinbaser med de få plattformar FM planerar för i framtiden. Det kanske i slutändan hänger på musikkårens vara eller inte vara :-)

  F.d. Teaterdirektören.

  P.S. Rörlv mot luftfarkoster sågades redan strax efter andra världskriget så den övningen kan nog utgå. Även om jag vet att marinen hävdar att de skjuter ner anfallande flygplan och inkommande robot med ksp så får väl det hänvisas till fablernas värld:-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. I fablernas värld, när det regnar pengar ner i försvarskassan så kanske vi får lvrb på våra fartyg. Då blir det än viktigare med ett icke begränsande övningsområde. Sedan finns det som sagt 100 ytterligare, och ännu viktigare skäl, men som inte kan redovisas här.

   Radera
  2. Tyvärr är det väl så att FM meddelar till alla som vill lyssna att man är mer än nöjd över den budget man har fått sig tilldelad,
   under lång tid framöver?
   Med detta signalerar man dessvärre till politiker och andra att man vill leva kvar i fablernas värld under lång tid framöver. Av någon outgrundlig anledning så anser man att det inte behövs något modernt luftvärn på båtarna. Varför, frågar sig även en del politiker!

   Dessutom är det nog så att FM inom en snar framtid måste börja tänka på nästa generations marina plattformar och deras beväpning.
   Vi skall väl inte ha "antikrundan" längs hela kuststräckan?

   F.d. Teaterdirektören.

   P.S. Med ny generation, menar jag inte ombyggda, förlängda, förkortade, delvis avrustade, omdöpta, omklassade, o.s.v. farkoster utan nybyggda fartyg avsedda för krigsuppgifter med modern utrustning. Glöm inte att krig är en avancerad form av materielsport :-)

   Radera
 2. Just avvägningen mellan fortsatt vindkraftutbyggnad och Försvarsmaktens intressen är just nu för regeringen en så kallad "utmaning".

  https://data.riksdagen.se/fil/36B54545-DDC7-4077-8537-1EDFCC1C8F2E

  SvaraRadera
 3. Den tekniska livslängden hos befintliga kärnkraftverk bör vara minst 60 år, dvs. att Oskarshamn 2 redan stängts ned och att Oskarshamn 1 och Ringhals 1 och 2 kommer att följa de närmaste åren beror inte på att dessa behöver ersättas utan på bristande efterfrågan på el och därmed tillhörande låga elpriser. Av den anledningen kan man fråga sig varför det är så bråttom? Man kan knappast hävda att det är för klimatets skull då bygge av nya vindkraftverk ger större klimatpåverkan än fortsatt drift av befintliga kärnkraftverk. Dessutom är vindkraftverkens livslängd såpass kort att de som byggs de närmaste åren ändå kommer att behöva ersättas före de sex yngsta (och största) kärnkraftsreaktorerna.

  Man borde ta ett par steg tillbaka, lugna ned sig och inse att det idag inte finns efterfrågan på den elproduktion man vill bygga. Istället så borde man fokusera på det längre tidsperspektivet, det som ligger bortom 2030-2040, och därmed i god tid utreda vart det är önskvärt att bygga vindkraftverk och vart det inte är det. Kostnader för att bygga vindkraftverk sjunker dessutom, så en försening är en besparing för samhället.

  SvaraRadera
 4. Vem äger det där vindbolaget?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om man tittar på ägarbilden (http://blekingeoffshore.se/agare/) så ser man att där ingår en rad stora bolag som borde kunna förväntas ha ett nationellt synsätt och ett riksintresse av att vi har ett starkt försvar och som borde förstå att övningar behövs.
   Min första känsla av att det kunde finnas intressen som inte ligger i linje med vårt nationella intresse var alltså fel - även om hela planen är förvillande lik en klassisk störningsoperation.

   Radera
 5. Rätt och riktigt.
  När du redovisar de marina övningsområdena i Blekinge bör du även ta med Sturkö N och S samt Torhamn M och S när du redovisar fartygens övningsområden i Blekinge.
  Dessa är R-områden till skilnsd om Hanö som är D-områden. Din bild av Hanö-omr
  stämmer ej i östra delen för där ligger Sturkö N och S. D-omr går ej att avlysa
  för/mot flygfarkoster, man varnar endast flyget och de kan sålunda flyga in i dessa områden, det är därför Röd övervakningsgrad gäller där. Däremot i R-områdena gäller flygförbud . Avslutningsvis så har flygvapnet ej bedrivit lågflygning i flygområdet ( användes främst av f.d. F10).

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna