1 november 2011

I dag blev sjöräddningshelikoptrar statliga igen.Bloggen har tyvärr legat i träda de senaste veckorna. Annat har tyvärr gått före bloggskrivandet, men förhoppningsvis kommer inläggen lite tätare framöver.


En sak som i dag bör belysas, är att just i dag  2011-11-01 så äger staten genom Sjöfartsverket åter igen sina egna resurser i form av sjöräddningshelikoptrar. Senast räddningshelikoptrarna var i statliga ägo så var det Försvarsmakten som stod för denna resurs till samhället. Men sedan 2002 då FM ej längre "kunde" tillhandahålla denna resurs så har SjöV lagt ut detta på entreprenad till det civila företaget Norrlandsflyg som ansvarat för sjö- och flygräddning fram till i dag.


Det som har hänt nu är att staten köper samtliga aktier i Scandinavian Helicopter Invest AB till ett värde av 28 miljoner kronor. I praktiken innebär detta att Sjöfartsverket övertar helikoptrar och personal från Norrlandsflyg och driver verksamheten på samma sätt som tidigare utan glapp i verksamheten.
Staten och Scandinavian Helicopters hade sedan i somras ett avtal om förvärv eftersom företaget, som i flera år haft ekonomiska svårigheter, riskerade att gå i konkurs. En konkurs skulle ha fått allvarliga konsekvenser för räddningsverksamheten. I värsta fall skulle Transportstyrelsen  tvingas att deklarera Sverige som ett så kallat "farligt område" och bl.a. meddelat flygbolagen detta. Flygbolagen skulle därefter själva fått avgöra om de trots det vill flyga till, från eller över Sverige.
Övertagandet krävde ett riksdagsbeslut och beslutet togs på onsdagen (26/10) av en enhällig riksdag.
Riksdagen godkände också att regeringen får besluta om ett kapitaltilskott till bolaget (som blir en del av Sjöfartsverket) om 97 miljoner kronor under 2011 och 2012. Man har även fått mandat att eventuellt avveckla företaget.
Detta tror jag är ett steg i rätt riktning rörande svensk sjöräddning. Nyckelresurser som helikoptrar skall självklart vara i statlig ägo! Nu får vi hoppas på att man utökar detta till att ånyo nyttja Försvarsmaktens helikoptrar framöver. Om inte, så har vi inte lärt oss något av Estonia och övriga katastrofer. Sjöfartsverkets fem helikoptrar kommer tyvärr inte att räcka långt vid en större olycka.
I media har inte ett ord om att staten i dag tagit över denna verksamhet kunnat utläsas.23 kommentarer:

 1. Försvarsmaktens helikoptrar har fullt upp med att öva och utbilda sig för att vara på plats i Långtbortistan. De har inte tid med oviktiga saker som att vara en resurs på hemmaplan!

  SvaraRadera
 2. Sjö- och flygräddning är mer än helikoptrar. Staten har hela tiden haft ansvaret för sjö- och flygräddning men just helikopterresursen för att fullfölja ansvaret har upphandlats på entreprenad.

  Någon som vet något om erfarenheterna från samverkan, avseende helikoptrar för sjöräddning, med våra grannländer, som prövades på övningen Skagex tidigare i höstas?

  SvaraRadera
 3. @Martin. Nej, det är uppenbarligen så våra politiker vill ha det..

  SvaraRadera
 4. I många andra länder ligger sjöräddning med Hkp som en uppgift hos KBV. Frågan är om inte detta är ett bra sätt även i Sverige med den "nya" helikopterförmågan, istället för att skapa en helt ny flygoperatör.

  Självfallet borde även Försvarsmakten ha uppdraget flyg/sjöräddning med sina helikoptrar. Det går utmärkt i de flesta länder att både genomföra insatser i områden långt bort parallellt med nationell räddningsberedskap. Av någon anledning gör det inte längre det i Sverige. Skulden återfinns här långt upp i ledarskapet där man tillåtit glappet mellan Hkp 14 och övriga system att uppstå. Nu står vi snart inför nästa mycket märkliga beslut, nämligen att i förtid 2013 avveckla de 9 Hkp 10. Konsekvenserna av att stänga ned Hkp 4 är det många som har pekat på, men tydligen finns det viktigare saker här i världen än att under de närmast 10 åren ha helikopterburen ubåtsjaktförmåga.

  SvaraRadera
 5. I grunden ett bra beslut. Sedan undrar jag hur Sjöfartsverket/transportstyrelsen ska fungera som flygoperatör.

  SvaraRadera
 6. @Wiseman & Klart Skepp

  Jag ställer samma fråga. Är det verkligen rätt att det är just SjöV själva som är mest lämpad som flygoperatör?

  Jag tror som Wiseman att KBV skulle vara ett bättre alternativ. Framförallt då KBV redan är en flygoperatör i statlig tjänst. Man har sannolikt mycket gratis i och med detta. Hela tänket runt flygsäkerhet är sannolikt inget man kan köpa från ett företag och få det att fungera från första dagen.

  Vad avser FM helikoptrar så är det en sådan märklig historia att man knappt tror det är sant. Att skrota ut Hkp 10 i förtid borde stoppas av den politiska nivån genom att ge FM uppdraget att tillsammans med SjöV hålla en helikopter i beredskap på Ronneby, Luleå och Såtenäs för sjöräddning.

  SvaraRadera
 7. Vad menar S, W & KS med påståendet att FM avvecklar Hkp10 i förtid, om avveckling sker 2013/14?

  På den tiden då FM hade hkp i sjöräddningsberedskap var inte rekrytering av nya piloter det som övriga piloter vurmade mest för då det äventyrade den egna suveräniteten. Marinflyget och FV FRÄD grupper utbildade få nya helikopterpiloter under 80- och 90-talet vilket säkerställde att vissa av de som satt i beredskap fick fortsätta att vara de bäst betalda inom FM med årliga bruttolöner över miljonen. Detta ekonomiska förhållande upphörde först fem år efter att Hkpflj hade bildats. Konsekvenserna idag av då rådande personaltjänst lider fortfarande Hkpflj av på verksamhetsorterna Kallax och Ronneby där det finns mycket få piloter som kan bära införandet av Hkp15 och inte minst Hkp14.

  Att då föreslå att FM skall hålla sjöräddningsberedskap med hkp på ett antal platser i landet är naivt, även om tanken är god. Även en diskussion på en blogg måste grunda sig på viss fakta.

  Sven

  SvaraRadera
 8. @Sven

  Som svar på din första fråga citerar jag här nedan Allan Widman:
  ÖB var i förra veckan på utskottet. Återigen bekräftades ambitionen att snarast efter hemkomst från Afghanistan avveckla Hkp 10 B, åren av ombyggnad, kostnader och upparbetad kompetens till trots. De senaste tio åren har vi redan avvecklat Hkp 11, 4och 9. Alla betalda och fungerande helikoptrar. Ingen behöver längre tvivla om varför dessa ständiga offer är nödvändiga.

  Vad avser att FM bör stå till förfogande och upprätthålla räddningsberedskap med helikoptrar då man är den myndighet som förfogar över mest helikoptrar i riket borde vara en självklarhet!
  Nu utbildar vi många nya helikopterpiloter varje år. Dessa skall ut i produktion inom kort och personalglappet kommer succcesivt att minskas. I takt med detta borde FM börja återta beredskap på vissa ställen i syfte att UTÖKA den totala beredskapen i riket, inte ersätta den nuvarande.

  För att citera FM syn på sina uppgifter så står följande att läsa. Observera sista stycket som rakt av går att applicera på våra befintliga helikoptrar.

  ”Försvara Sverige och främja vår säkerhet genom insatser på vårt territorium, i närområdet och utanför närområdet, upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet och i enlighet med internationell rätt värna suveräna rättigheter och nationella intressen utanför detta. Försvarsmakten ska också med befintlig förmåga och resurser bistå det övriga samhället och andra myndigheter vid behov”.

  SvaraRadera
 9. Sven:

  Hkp 10 kan inte enbart användas till flyg- och sjöräddning som du utan tvivel är medveten om. Du är säkerligen också helt medveten om att vi inte direkt har ett överflöd av helikoptrar i Försvarsmakten. Hkp 10 levererar verkan idag, speciellt med krigsmodden, och har gjort så genom tiderna. Varför ska vi avveckla dessa helikoptrar långt innan end-of-life? För att glädja något annat land som gärna köper dem av oss? Om vi nu måste göra oss av med någon helikopter - gud förbjude - så är det ur ett verkansperspektiv förmodligen lämpligare att lämna Hkp 15 med alla de materielproblem systemet dras med utöver, klen last, räckvidd och avsaknad av VMS.

  Visst är det en oerhörd brist på piloter och det är bara att börja jobba för att bli av med denna. Det är en Försvarsmaktsfråga och en konsekvens av tidigare personalpolitik. Personalen är och förblir Försvarsmaktens viktigaste funktion, men få verkar förstå det i HKV. Man är nu på god väg att få ännu fler hkp-piloter att lämna.

  SvaraRadera
 10. FM har nio st Hkp 10, dessa finns i tre varianter A,B och D. Enligt citat av Allan Widman skall "Hkp10 B avvecklas efter hemkomst". Något beslut finns inte.

  C Hkpflj säger på FV-bloggen att "redan när beslutet om anskaffning av HKP14 togs ingick det i planerna att HKP10 skulle avvecklas när HKP14 blir operativ. Nu har statsmakterna dessutom beslutat att vi skall anskaffa HKP16 vilket innebär att vi kommer totalt att förfoga över 33 medeltunga- och 20 lätta helikopterar av världsklass. Det skulle vara direkt kontraproduktivt för ett så litet land som Sverige att ha totalt fyra olika helikoptersystem i en Försvarsmakt.
  Jag ser därför avvecklingen av HKP10 som en logisk följd av anskaffningen av HKP14 och 16." Något beslut finns inte.

  Vad menar S, W & KS med förtid?

  Sven

  SvaraRadera
 11. S:
  Volymen helikopterpiloter i FM minskar kontinuerligt främst pga pension men även avgångar till civil tjänst, ingen påfyllnad har skett på 10 år och de första nya piloterna planeras nu anlända till division under 2012. Konsekvenserna av rekryteringen under de senaste trettio åren är att volymen fortsätter att minska då utflödet är större än inflödet. Volymen bärs tillfälligt upp av rekryteringen som genomfördes på 90-talet i Linköping och Boden, men personalglappet kommer inte att successivt minska. FlygS har ej tillräckligt med resurser för att öka produktionen även om rekryteringen av numerären till nya pilotämnen skulle lyckas.

  Vad gäller FM syn på sina uppgifter kontra dess förverkligande så återstår det en del på många håll och kanter, även om tanken återigen är god.


  W:
  Om Hkp10 skulle användas till enbart flyg- och sjöräddning så lär antalet skrov kanske räcka till fem baseringar om FM väljer Norrlandsflygs modell för antalet besättningar per bas. Men många andra uppgifter måste utgå om piloter och tekniker skall räcka till denna uppgift, även om tanken är god.

  Var det inte Wiseman som i var avogt inställd till att skicka Hkp10B (krigsmodden) till Afghanistan för några månader sedan?

  Plattformen Hkp10 kan säker vara luftvärdiga i sammanlagt 40-50 år innan ”end of life”, men FM och FMV har inte resurser till detta. Även om FV någon gång skulle vilja resursfördela rättvist med personal mellan olika flygsystem på HKV, MSK och FMV så kommer FM aldrig ha piloter att bemanna Hkp10 med, utan att avveckla något annat helikoptersystem som Hkp14/15/16 istället. Att avveckla den lätta Hkp15 får samma konsekvenser för nyproduktionen av piloter som en avveckling av Sk60 skulle få, utan motsvarig ersättare. Wiseman har rätt i att bristen på helikopterpiloter är en FM-fråga och i ännu högre grad en FV-fråga.

  På vilket unikt sätt är man/HKV nu på väg att få ännu fler helikopterpiloter att lämna?

  Sven

  SvaraRadera
 12. Sven, försvarsamakten har snart inte resurser att göra något bra. Därför gäller det att hushålla med de befintliga resurserna så att vi kan få lite bra i stället för inget alls. Låt Hkp 10 vara ryggraden i det tunga helikoptersystemet hemma fram till att Hkp 14 mognat och Hkp 16 kan leverera annat än personal och skadetransport. Med andra ord, låt 14 gå som demoprojekt med ett få utvalada Pri-individer för att samla drifterfarenheter. Fortbilda hkp 15 besättningar och annan personal till 16.

  Ja det är häftigt med nytt men förnyelse borde aldrig få ske på bekostnad av förmågan. Det är som att elda upp pengar.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 13. Sven:

  Helt riktigt. Att hålla en rote över tiden med endast två individer är en mycket hög målsättning. Att göra det med tre i två år är verkligen att spänna bågen. Nu är insatsen inriktade annorlunda än vad som från början presenterades.

  Låt Hkp 10 återgå till tidigare baseringar i Ronneby och Luleå. Det finns andra uppgifter utöver flyg- och sjöräddning att lösa som man också löser med systemet. Att vi ska avveckla en ytterst kvalificerad och extremt dyr medevacresurs i förtid är inte en sund investering.

  Vi har ju redan valt att lägga pilotutbildningen i Tyskland istället för att använda Hkp 15 till det den ursprungligen anskaffades för. Inom något år har vi förmodeligen avvecklat även Sk 60. Det ska bli intressant att se vilka följder det får.

  SvaraRadera
 14. W:
  Vad vill du använda en "ytterst kvalificerad och extremt dyr medevacresurs" till på Kax och Rby?

  Påstår du att Hkp15 anskaffades som en resurs till GHU?

  På vilket unikt sätt är man/HKV nu på väg att få ännu fler helikopterpiloter att lämna?

  Vad anser du om nu gällande resursfördelningen med personal mellan olika flygsystem på HKV, MSK och FMV?

  Var det inte Wiseman som i var avogt inställd till att skicka Hkp10B till Afghanistan för några månader sedan?

  Sven

  SvaraRadera
 15. Sven:

  För att upprepa ur förra svaret eftersom du ställer om frågan om Afghanistan: "Helt riktigt. Att hålla en rote över tiden med endast två individer är en mycket hög målsättning. Att göra det med tre i två år är verkligen att spänna bågen. Nu är insatsen inriktad annorlunda än vad som från början presenterades."

  Hkp 15 anskaffades som en ersättare för Hkp 6 och 9 där pilotutbildning var en av de stora målsättningarna. En annan målsättning var basering ombord på korvett Visby och det vet vi ju alla hur det gick när A109 valdes. Följden har blivit att man har köpt en helikopter och sedan fått söka en uppgift utifrån vad helikoptern klarar istället för tvärtom som är det naturliga vid en upphandling av materielsystem. Nu är Hkp 15 jack of no trades, förutom ISR med EOTS. Bara en sådan sak att man tänker sig att använda helikoptern utan VMS ger kalla kårar.

  Som säkerligen bekant är inte den utdragna ISAF-insatsen kombinerat med en rad andra faktorer helt uppskattade av piloterna i insatsen. Att därtill lägga ner systemet Hkp 10 i förtid ger förmodligen inte heller good-will hos personalen.

  Man kan fortsätta med Hkp 10 på andra platser om resultatet blir bättre, men det faktum att personalen efter ett antal flyttar nu är bosatt huvudsakligen i Ronneby och Luleå ger förmodligen bäst resultat. Helikopterpiloter är en bristvara.

  Är HKV för stort eller för litet? Man kan inte både äta kakan och ha den samtidigt. Det finns en rad funktioner i HKV som är kraftigt underbemannade. Då blir resultatet därefter. Det gäller inte bara på helikoptersidan utan även stridsflyg, transportflyg, armé och marinförband för att inte tala om ledning.

  SvaraRadera
 16. W:
  Innan deployering var du emot insatsen med Hkp10 i Afghanistan med motivering att det blev konflikt kontra antalet soldater på marken inom den svenska personalramen och att USA redan hade 60 st helikoptrar i området. Vad anser du om målsättningen nu, efter 7 månaders insats?

  Hkp15 har aldrig anskaffats som en resurs till GHU och kommer förhoppningsvis aldrig att användas till det. Man kan påstå att man köpt en helikopter och därefter fått söka uppgifter till den, men det är mindre svammel att påstå att en helikopter har ett brett användningsområde och det fick Hkp15 erfara då inga andra helikoptrar var tillgängliga under 2010 och 2011. Vad föranleder ett VMS i Adenviken?

  Personalen behövs till Hkp14, troligtvis innan insatsen i Afghanistan är avslutad. Hkp14 bär nu helikopterverksamheten på Kax och Rby in i framtiden, så var inte fallet på Kax innan Hkp16 dök upp. Jag tror att de flesta Hkp10 besättningar är positiva till Hkp14 då verksamhetsorten medges fortsätta med många (fler) nya medeltunga helikopterskrov.

  Du kommenterade HKV, kan du även kommentera FV fördelningen av personal inom MSK och FMV avseende flygplan och helikopter?

  Wiseman ta en funderare på om du inte skall bli politiker istället.

  Sven

  SvaraRadera
 17. Sven: Riksdagen valde till slut att utöka ramen för personal med motsvarande den som krävdes för helikopterförbandet. Nu indikeras det att det i alla fall ska dras ned på stridande personal av politiska skäl. Helikopter verkar dock få stanna. Ja, det hade varit mindre lämpligt att genomföra en politiskt orsakad insats med HU ISAF på bekostnad av boots on the ground. Medevac på fältet löses fortfarande främst av USA och i viss mån Tyskland.

  En helikopter har ett brett användningsområde, speciellt om man väljer en kapabel krigsmaskin till helikopter istället för en för enklare uppgifter i låg hotmiljö. Du kan inte på allvar mena att Op. Atalanta ska vara dimensionerande för svensk helikopterförmåga? Atalanta är ingalunda det enda tilltänkta insatsområdet för Hkp 15, men förmodligen det med lägst risk för motverkan.

  Hkp 14 dyker upp förr eller senare och ju förr desto bättre. Oavsett vilket behöver Försvarsmakten fler kapabla helikoptrar och gärna beprövade system.


  Innan man kritiserar HKV för att ha allt för få befattningshavare inom ett speciellt skrå bör man också se till hur många frivilliga det finns till dessa befattningar. Men visst, vad anser du att problemet är?

  SvaraRadera
 18. Det är lätt att tycka att vi borde behålla Hkp10 men Sven har faktiskt rätt i sina invändningar mot detta. Hkpflj och FM är inte dimensionerad, och kommer inte kunna bli det på många år även om man försöker, för att behålla Hkp10 och samtidigt införa både Hkp14 och 16. Personalen räcker helt enkelt inte till för alla uppgifter som skall lösas. Det talas om att behålla Hkp10 tills dess Hkp14 är klar, fast grejen är ju att Hkp14 aldrig kommer att bli klar om man inte låter nuvarande Hkp10-personal omskola sig till Hkp14 och göra den klar. Om Hkp10 skall behållas krävs utökade personalramar med svällande lönekostnader och en rejäl påse pengar för att kunna köpa ytterligare utbildningsplatser och för att kunna betala ut löner till en större organisation. Det är även så att rekryteringen mot pilot idag är på en sådan kritisk nivå att även om man vill ta in kanske 14-20 nya piloter varje år istället för 8 så finns det inte underlag för det, det är helt enkelt för få som söker och för få som klarar alla tester och uttagningar. Alternativet är förstås att dra ner antalet nya piloter som utbildas mot spets- och transportflyg men det är ju knappast troligt att man går med på då det skulle försätta dessa system i en ohållbar situation på sikt. Redan idag råder det obalans mellan resurser och uppgifter för Helikopterflottiljen och man skulle behöva ta tillbaka minst en av följande uppgifter; HU ISAF, sjöoperativ Hkp15-förmåga och en eventuell ME03, beredskapen med Hkp15 på Malmen, skolningen med Hkp15 på Malmen, BG14, BG17, införandet av Hkp14 eller införandet av Hkp16. Det krävs idag mycket lite för att hela korthuset som stavas Hkpflj skall rasa. 2-3 flyglärare på Malmen som slutar, 2-3 ytterligare tekniker som sitter på kritisk kompetens eller på kritiska befattningar som slutar med följd att t.ex all flygning med Hkp14 eller 15 på Malmen upphör en period, nåt tekniskt problem på något helikoptersystem som medför längre flygstopp, otur i rekryteringen något år så att elevplatserna i Tyskland inte fylls upp, sparkrav och ställd verksamhet eller, gud förbjude, ett haveri någonstans. Planeringen och genomförandet av verksamheten de kommande 5-8 åren bygger helt på att inget går fel någonstans och att inga svarta svanar kommer flaxande. Det är naivt att tro att man skall kunna upprätta någon sorts beredskap på tre platser med Hkp10 och att detta skall "rymmas inom ram". De som förespråkar detta måste då vara ärliga och tala om vad som skall strykas istället.

  SvaraRadera
 19. De civila hkp på Malmen fungerar och piloterna borde nyttja dem än mer.

  SvaraRadera
 20. Hovermode:
  Tack, hoppas sanningen var tillräkligt övertygande. Samtidig undrar man om det som W. påstår är den rådande uppfattningen inom FV!

  Sven

  SvaraRadera
 21. Hovermode:

  Delar dina farhågor om personal kontra resurser på Hkpflj. Ett nytt haveri vore förödande, men tanken känns tyvärr inte alltför främmande.

  Obalansen mellan uppgifter och personal/resurser är historiskt sett ytterligare ett incitament att inte införa ytterligare en förmåga eller ny materiel. Nu är -16 redan beställd och kommer säkerligen ha gjort åtskilliga år i skarp tjänst innan -14 nått operativ nivå.

  Man måste inse längre upp i ledningen att det måste till premierande incitament för att behålla personalen. Det finns åtskilliga tecken som tyder på att personalflykten ännu inte upphört, utan snarare riskerar att tillta.

  Ett sätt att avhjälpa något av bristen på piloter vore att HKV tog sig i kragen och genomförde det man diskuterat i flera omgångar, men aldrig vågat besluta - nämligen att erbjuda flygtjänst på Tp för militär personal som har civila flygcert. På så sätt skulle man kunna täta i alla fall en läcka och styra om ett antal elevplatser dit det behövs. Hur vi sedan ska avhjälpa bristerna inom andra skrån är en delikat fråga.

  Till syvende och sist kokar det ner till några bekanta frågor: sättet att hantera ekonomin, personalen och oförmågan att våga gå till högre chef med problemen. Allt detta hade varit lösbara problem för några år sedan, men oförmågan att agera då och istället skjuta det på sin efterträdare på befattningen ger dagens konsekvenser.

  SvaraRadera
 22. Sven:

  Vad skulle vara den rådande uppfattningen inom FV? Din formulering skvallrar också om att du inte anser Hkp vara en del av FV.

  SvaraRadera
 23. @17:19

  De civila helikoptrarna fyller sitt syfte, men de har också en mängd begränsande faktorer. De kräver civila certifikat vilket inte alla har och vilket tar arbetstid och kostar pengar att skaffa. Den absoluta majoriteten av civila helikoptrar är inte anpassade för NVG-flygning och de civila regelverken förhindrar att man flyger vissa profiler som t.ex. lågflygning. De fyller som sagt ett syfte med skall ses som ett nödkomplement till militär flygtid, inte en ersättare eller substitut. Kommer inte på någon bra liknelse, men man kanske kan säga att man inte blir en bra Formel 1-förare av att ta V70:n till jobbet varje dag. En Black Hawk-BESÄTTNING blir inte duktig på att flyga i rote, nattetid, lågt för att undvika radar, med laddade motmedel och kulsprutor genom att flyga Bell 206 ensam, dagtid, på 500 ft mellan flygplatser.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna