16 september 2012

Uppdaterat: Försvarsberedningen - Lekmännens år?

Under gårdagen så presenterades den slutliga sammansättningen av försvarsberedningen som ska bereda underlaget till det kommande försvarsbeslutet 2015, då framtiden för det svenska försvaret ska fattas av riksdagen. Ett helt avgörande beslut för svensk säkerhetspolitik och framförallt Försvarsmaktens framtid. Kommer vi efter detta beslut få se fortsatta förbandsnedläggningar och en fortsatt underfinansierad verksamhet där försvarsmaterielen inte kan omsättas. Eller går vi mot en ljusare försvarspolitisk framtid?

Vilka människor är det då som kommer att få förtroende av svenska folket (nåja..) att ta fram beslutsunderlaget till riksdagen, och framför allt att ha det stora ansvaret för Sveriges framtida säkerhet vilande på sina axlar? Här nedan följer en ytterst kortfattad och subjektiv summering av de tolv representanterna. De får även stämpel RÖD eller GRÖN beroende på om de bedöms ha den politiska ambitionen att satsa på försvarsfrågan även i budgetsammanhang (grön), eller om ledamoten utgör en uppenbar risk för en fortsatt försvagning av Sveriges försvar (röd).

I försvarsberedningen finns representanter från samtliga politiska partier. Moderaterna och Socialdemokraterna har tre representanter varedera, och övriga partier har en representant. Totalt 12 ledamöter och Cecilia Widegren(m) är av Försvarsminister Karin Enström(m) utsedd till ordförande.

Cecilia Widegren(m) RÖD
Widegren som är moderaternas försvarspolitiska etta har inte imponerat alls i samband med försvarsfrågorna. Var den person inom moderaterna som myntade uttrycket "Analys först - därefter utgift" trots att det egna partiet agerar precis tvärt om, senast i JAS-frågan. Hänvisar ofta till den så kallade NATO-utvärderingen av Försvarsmakten och tar den som en fullständig sanning trots att utvärderingen är gjord mot en pappersprodukt och inte verkligheten. Det oroväckande med Widegren är att de mest märkliga sakerna framförs som absoluta sanningar. Har en tendens att förminska vikten av försvarsfrågor på ett oroväckande nonchalant sätt och har ringa, till ingen erfarenhet av försvarsfrågor från sin tidigare karriär. Widegren är sina chefer Reinfeldt/Borg trogen och kommer sannolikt inte att verka för en utökade ekonomisk ram till Försvarsmakten. Därför den största röda stämpeln som går att uppbringa.


Hans Wallmark(m) RÖD
För Wallmarks del hade man nog kunnat lägga ett karbonpapper på bedömningen av Widegren.  Har inte imponerat alls, och det som ibland sipprar ut är ofta nonsens som bara bekräftar partilinjen, d.v.s. inga mer pengar till Försvarsmakten. Senast denna debattartikel där merparten mer eller mindre uppfattas som rent påhitt. Duon W&W är tillsammans med västerkanten de mest oroväckande inslagen i försvarsberedingen. Därav ytterligare en stor röd stämpel. Annicka Engblom(m) hade varit ett betydligt bättre val än Wallmark p.g.a. engagemang och viss sakkunskap, men det kanske är just dessa anledningar som gjorde att Engblom istället fick den mindre tacksamma uppgiften att utreda något som inte går att utreda, nämligen luftförsvaret efter år 2040.


Sofia Arkelsten(m) RÖD
Arkelsten som tidigare var partisekreterare och fick avgå efter lite kontroverser är en riktig högoddsare inom försvarsberedningen då hon aldrig varit aktiv inom försvarspolitiken, och inte heller är ledamot av försvarsutskottet. Att man placerat in Arkelsten i beredningen beror sannolikt på att hon är ordförande i utrikesutskottet. Det är förmodligen ett klokt beslut där syftet är att få in kompetensen i samband med omvärldsanalysen. Annicka Nordgren Christenssen gjorde bedömningen (på twitter) att Arkelsten och Ahlin, båda från utrikesutskottet enbart kommer att sitta med inledningsvis.  Jag tror säkert att Arkelsten kommer att göra ett gott arbete med "sin del" i beredningen, men får trots det en röd stämpel, om än inte lika stor som W&W, vilket mest beror på den bedömda lojaliteten med partilinjen som säger att "man ser en prolognerad budget framför sig".


Peter Hultqvist(s) GRÖN
Att Hultqvist som socialdemokrat får den gröna stämpeln och samtliga moderater får rött måste vara helt unikt. Vem trodde att moderaterna så enkelt skulle släppa en av sina paradgrenar? Men det är nya tider nu, och nya moderater. Hultqvist då. Han har vid flera tillfällen uttalat sig i ordalag att han inte är nöjd med finansieringen av Försvarsmakten och att försvarsberedningen har ett viktigt förtroendeuppdrag framför sig som man måste förvalta väl och påstår sakligt att man inte får luras av orealistiska skönmålninga. Det är dessutom alltid lättare att sitta i opposition och dessa två faktorer gör att Hultqvist närvaro i beredningen kan vara positiv om man hoppas på en sund och förhoppningsvis även finansierad försvarspolitik. Hultqvist får därför en grön stämpel.


Åsa Lindestam(s) RÖD
Att rektor Lindestam från Söderhamn fick en plats i försvarsberedningen är mycket förvånande? Hon har vad jag vet inte skrivit en debattartikel eller engagerat sig i försvarsfrågor och Försvarsmaktens framtid i någon större omfattning den senaste tiden. Ett namn som Peter Jeppson(s), från försvarsutskottet och dessutom sjöofficer, hade förmodligen kunnat bidraga på ett bättre sätt med såväl engagemang som sakkunskap inom vissa områden. Det enda som går att finna från Lindestam i försvarsdebatten (i närtid) är ett blogginlägg från i somras då hon hoppades på att få en plats i beredningen, vilket hon fick.. Det som eventuellt skulle tala för Lindestam är att hon följer Hultqvist linje, och att hon faktiskt ifrågasätter den nonchalering av hotbildsbeskrivningen som moderata representanter levererar. Bra! Men Åsa du får ursäkta, det räcker inte att bara tycka att det är kul och intressant att sitta i en försvarsberedning. Man måste åtminstone ha viss sakkunskap i ämnet för att kunna diskutera hotbild, förmågor och kunna skapa sig en bild av vad FM resurser kan åstadkomma. Där tror jag att det finns relativt stora kunskapsluckor. Detta sammantaget leder till en röd stämpel. Men förhoppningsvis kan Lindestam överraska?


Urban Ahlin(s) RÖD
Ytterligare en utrikespolitiker från utrikesutskottet. Ahlin må kanske vara insatt i utrikespolitiska frågor, men jag har fått revidera min preliminära stådpunkt rörande Ahlin i försvarsfrågan då jag läst på lite mer, skapat mig en egen uppfattning, och fått ett och annat tips. Ahlin verkat ha gjort det till sin grej att tycka om försvarsrelaterade detaljer som han varken har kunskap om eller mandat att avgöra. Hittade några tidigare inlägg där Ahlin är inblandad här, här och här. Med lite mer kött på benen så får Ahlin nu den röda stämpeln.


Allan Widman(fp) GRÖN

Här har vi bojen i bukten. Mer grönt än så här blir det inte. Utan Allan Widman och han ständiga kamp för att försöka få ordning på försvarspolitiken så hade försvarsberedningens samlade kompetens inom området inte varit särskilt stor. Allan har ständigt varit aktiv i försvarsdebatten på bloggen Strilaren II. Men frågan är om Allan själv orkar kämpa för att en riktig omvärldsanalys genomför och att rätt slutsatser dras utan att de moderata ekonomiska aspekterna inte tillåts styra i rapporten? Orkar Allan försöka förklara för de andra hur saker egentligen ligger till och vad ordet försvarsförmåga egentligen innebär?


Staffan Danielsson(c) RÖD
Staffan får ursäkta den röda stämpeln, för egentligen är nog Staffan en klok försvarspolitiker. Men trots att Danilesson släppt hörnflaggan som det står vindkraft på, och numera engagerat sig riktigt bra i försvarspolitiska frågor så är känns det som "breda politiska uppgörelser" och "tidigare uppgörelser" inom Alliansen står över försvarspolitiskt civilkurage. Jag tror egentligen Staffan, precis som många andra, egentligen förstår att den Försvarsmakt politikerna skapat genom tidigare nedskärningar och avveckligar knappt räcker till att försvara huvudstaden. Till Staffans fördel kan sägas att han propagerat för att NATO-frågan ska tas med i beredningen. Kommer du att driva den frågan hela vägen Staffan, och är detta förankrat inom partiet? Jag hade gärna satt en grön stämpel här, men Staffan måste först övertyga lite mer, och våga bortse från tidigare uppgörelser och se verkligheten och omvärldsutvecklingen.


Mikael Oscarsson(kd) GRÖN

Lite av en doldis i försvarspolitiska sammanhang. Men trots detta har Oscarsson, när han väl uttalat sig, haft en tydlig argumentation. Eftersom Oscarsson redan uttalat att han anser att ytterligare 12mdr bör tillföras försvarsbudgeten, samt hans uttalanden i Almedalen angående försvarsekonomin så råder det nog ingen tvekan om att Oscarsson får en grön stämpel. Han vill dessutom se att Försvarsmakten återigen dimensioneras för försvaret av Sverige. Bra!


Torbjörn Björklund(v) RÖD
Är emot JAS-anskaffning, NATO, övningsverksamhet inom ramen för internationellt samarbete osv. Vänsterpartiet har aldrig varit någon ambassadör för ett starkt svenskt försvar och en stark Försvarsmakt. Att vänsterpartiet skulle stå bakom en rapport som kommer fram till att Försvarsmakten är helt underdimensionerad för att kunna möta en annan hotbild än den som moderaterna målar upp, och att omvärldsläget skulle ha förändrats till det sämre, vilket kräver ett större försvarsanslag än nuvarande är nog helt orimligt. Källor säger att Björklund skulle vara för ett starkt nationellt försvar. Men kommer hans parti att finansiera detta? Partifärgen är trots allt illröd, sådan är även färgen  på den stora röda stämpeln då vänsterpartiet aldrig tidigare, och förmodligen inte nu heller är att betrakta som något parti som skulle lägga en extra krona till försvarsbudgeten!


Peter Rådberg(mp) RÖD
Här är det oklart. Rådberg är i vissa ljusa stunder mycket klarsynt när det gäller försvarspolitiken. Han har insett att det behövs en förnyad omvärldsanalys. Han förstår att det inte går att köpa JAS-flygplan inom nuvarande budgetram utan att det får stora konsekvenser för övriga delar av Försvarsmakten. Däremot kan Rådberg tänka sig att helt prioritera bort förmågor, han är emot allt vad som heter NATO, och han anser inte att det finns något hot mot Sverige. Han är en stor föresråkare av den så kallade "långtbortistandoktrinen" och han anser även att det är viktigare att kunna hantera cyberattacker än det traditionella försvaret. Miljöpartiet har aldrig prioriterat Försvarsmakten och lär inte göra det nu heller, de har tidigare kunnat tänka sig att sänka försvarsanslaget ytterligare. Den illröda stämpeln får fortsätta jobba.


Mikael Jansson(sd) GRÖN

Jansson företräder ett parti som vill se ett starkt försvar och stöttar ÖB i hans framställning om behovet av en utökad försvarsbudget. Man har i sin skuggbudget det i särklass högsta försvarsanslaget av samtliga politiska partier vilket är mycket positivt. Men frågan är om någon annan i beredningen kommer att lyssna till Janssons argument, och framförallt kan Jansson argumentera tillräckligt bra? Jansson har inte varit särskilt aktiv i media och debatt i försvarsfrågor. I ärlighetens namn har jag nog aldrig ens hört Jansson argumentera för Försvarsmakten mer än i ett fåtal artiklar som den här. En stor nackdel med SD är att man är emot ett NATO-medlemskap, något som mer eller mindre är ofrånkomligt när Försvarsmakten är så underdimensionerad som nu. Oavsett vilket så är Sverigedemokraterna att lita på - i försvarsfrågan. Skönt att kunna avsluta med ytterligare en grön stämpel.


Sammanfattningsvis
Detta är självklart en högst subjektiv bedömning och en lek med stämplar och färger. Men bakom detta så finns också verkligheten, och frågan är HUR långt bort från verkligheten och sanningarna min enkla bedömning ligger?


Uppdaterat 120916 kl 11.20
Efter en natts sömn med (mar)drömmar om den kommande försvarsberedningen så sammanfattar jag nu läget enligt följande.  Vi konstaterar att vi nu har åtta röda och fyra gröna. En överhängande majoritet för de röda stämplarna vilket innebär att det mer och mer ser ut som att den sammansatta gruppen kommer att leverera ett reultat som inte kommer att stärka svensk försvarsförmåga på något sätt alls. Bedömningen av Staffan Danielsson är osäker, kan likväl bli grön om Staffan visar upp lite försvarspolitiskt civilkurage (f.ö. märkligt ord) och tar sitt ansvar för svensk säkerhets- och försvarpolitik.

Sannolikheten för att moderaterna skulle gå emot partilinjens prolongerade ekonomi är högst osannolikt och kommer förmodligen verka i det dolda för att analysen ska passa in i den förutbestämda ekonomin. W&W kan vara de två som slår i sista spiken i den försvarspolitiska kistan.

Som man brukar säga, den som lever får se! 

Och rubriken Lekmännens år...
Ja, "amatörernas afton" (ursäkta Widman) var ju redan upptaget, så det fick bli en variant.

29 kommentarer:

 1. Skipper

  Delar absolut inte betyget på Torbjörn Björlund V tidigare reservoff A1.Den borde vara grön.

  Han sa i Almedalen att försvaret behöver tillföras mer pengar efter 2015 till skillnad från M.
  Han vill ha tillbaka värnplikten och driver det starkt se newsmillinlägg.
  Han vill minska det internationella anslaget och överföra på det nationella materiel och förbandsanslag.
  Han vill ha en fler armeförband,ett bibehållet antal JAS C/D men bätte uthålligt beväpnade,ett utbyggt lv och bibehållen marin men bättre beväpnad.
  Han har mycket god kunskap om hotbild mm.

  Därför förtjänar han grönt men han vill nog gärna behålla partifärgen röd:-)

  Jan-Olov

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du har säkert rätt angående individen Björlunds uttalanden. Men han kommer med största sannolikhet aldrig att få med sig sitt parti i en fråga där Försvarsmakten skulle tillföras extra ekonomiska medel. Medel som vänsterpartiet hellre ser går till utökade bidrag, förbättrad sjukvård, välfärd i allmänhet, bistånd och klimatåtgärder.

   Björlund bör nog byta parti om han ska få igenom det han själv anser vore rätt för Försvarsmakten.

   Radera
  2. Fn ligger V -1,9 miljard under alliansen men genom att de vill ha den billigare värnplikten istället för den dyrare GSS/K och vill kraftigt minska det internationella anslaget
   och fokusera på nationellet försvar så paradoxalt så blir det mer försvar av Sverige med V förslag än alliansen nuvarande.
   Vi får se vad V partimotion säger på budgetproppen 2013 men det skulle inte förvåna mig om den siffran krymper en aning ytterliggare.

   Försvarsbloggarna tycker jag har ett inhämtningsbehov vad gäller den tämligen dramatiska framryckningen vänsterpartiet de facto gjort i försvarspolitiken i försvaret av Sverige.

   V är emot Nato helt klart. Däremot är de positiva till Nordisk samarbete mellan Finland-Norge Sverige som ofta sker mellan flygstridskrafterna på Nordkalotten och Sverige-Finland inom marin vsh.

   Jag anser att V i flera avseenden för en klokare försvarspolitik än alliansen se föregående inlägg.

   Eftersom du utvärderat personer ovan men i kommentar värderat partiet V så blir utvärderingen sned.

   Jag anser att Björlund är en klar tillgång/förstärkning genom sin försvarsmaktserfarenhet och klokskap i försvarsberedningen. Sedan behöver man inte tycka som V i övrigt men det är en helt annan fråga.

   Slutligen hoppas och bedömmer jag precis som du att Staffan Danielson tar sig in på grön mark som den lantbrukare han dessutom är:-)

   jan-olov

   Radera
  3. Som jag skrivit, till och med TVÅ gånger i inlägget så är hela blogginlägget väldigt subjektivt, och så får det vara.

   Det som är intressant är att det skapar debatt, precis som nu när du ger din syn och dina tankar kring det hela.

   Det vitaliserar försvardebatten.

   Radera
  4. Att (v) "kraftigt skulle vilja minska det internationella inslaget"...
   Källa till det påståendet?

   Radera
  5. V partimotion och riksdagsdebatter. Ex Avveckling Afganistan och NBG

   Radera
 2. Reflektioner ang SD. Du menar inte aktiv utanför Riksdagen då antar jag. SD var det ända partiet som lyfte AI förslag om alt Armè org i en interpellation med Karin Enström som kan ses här: http://lantvarnet.wordpress.com/2012/06/06/armeinspektorens-forslag-till-forbattringar-av-armestrukturen/.

  Jansson har varit aktiv i Riksdagen, men det finns alltid utrymme för förbättringar utöver de Newsmill artiklar som denna om Vpl: http://www.newsmill.se/node/37720,
  om Ryssland: http://www.newsmill.se/artikel/2011/11/16/vi-kan-inte-bortse-fr-n-rysslands-v-xande-milit-ra-styrka eller denna om Gripen: http://www.newsmill.se/artikel/2011/04/20/alliansen-kan-garantera-nya-gripen-tillsammans-med-oss-i-sd.

  Finns alltid utrymme för förbättring och vi skall tempoväxla gällande detta.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, jag menar utanför riksdagen i media.
   Precis som jag skrivit i inlägget och i kommentarer så är det hela en ren subjektiv bedömning utan djup fakta granskning.

   Det handla främst om att skapa debatt runt ämnet. Viktigt!

   Radera
 3. Håller med om Mikael Oscarsson och (kd).

  Vad gäller att sitta i krigsdelegationen så är det inte meriterande alls. Pratade med Rådberg om hans plats i delegationen våren 2011, när jag var inbjuden av Oscarsson till (kd):s försvarsseminarium i riksdagen, och allt den innebar var ett informationsmöte per mandatperiod. De ska ju bara representera en vanlig riksdag under krig och är alltså inte försvarspolitiker, bara de som evakueras till riksdagens krigsuppehållplats och där representera svenska folket i en reducerad riksdag.

  Annars ser det rätt rött ut...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du har förstås rätt angående krigsdelegationen.
   Om Annicka NC har rätt, att ledamöterna från Utrikesutskottet enbart sitter med under omvärldsanalysen inledningsvis så hoppas jag ändå att Ahlin kan bidra med mer än vad övriga kan göra i ämnet.

   Radera
 4. Visst är det intressant att konstatera att (m) numera har de försvarspolitiker som imponerar minst när det gäller sakkunskaper?
  Tidigare har de ju haft ett antal klippor - undrar varför de inte är kvar längre?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har en teori varför det ser ut som det gör i försvarsutskottet, men den spar jag på till ett väl valt tillfälle.

   Radera
 5. Ett sidospår är en försvarsdebatt mellan ungdomsförbunden, alla 8.

  SvaraRadera
 6. Jag kan lägga ett gott ord för Sofia Arkelsten. Sofia är väl insatt i miljöproblem och klimatförändring och om min uppfattning om världen är hyfsat korrekt är det sådana resursproblemen som kommer att skapa de riktigt jobbiga politiska spänningarna, desperation och brinnande konflikter.

  Sedan är hon en riktigt duktig politiker med en god förmåga att värdera intressenters påståenden så se som vanligt till att använda solida resonemang.

  SvaraRadera
 7. Med den här uppsättningen blir det nog inte så svårt att hitta analyser som passar de redan fattade besluten.
  Det är ju inte så att ambitionen eller kompetensen har varit avgörande vid valet av ledamöterna.

  Med den valda ledarens senaste "groda" kommer nog utredningen gå under namnet "Jönssonligan". (Se Svd ledare igår)

  Tyvärr har den här försvarsberedningen alla förutsättningar att bli den mest misslyckade någonsin.

  Jag har också en teori om varför den ser ut som den gör och varför direktiven kommer att se anpassade ut till den politiska kartan.
  Jag tänker också behålla den för mig själ en tid till. Den är dock redan nedskriven och daterad!

  Risken är dessutom stor att några av partierna inte återfinns i riksdagen efter nästa val!

  Sickan-jag tror någon har en plan!

  Teaterdirektören.  SvaraRadera
  Svar
  1. Då försvarsfrågan numera är fullkomligt ointressant för såväl Svensson i TV-soffan som riksmedia (förutom vissa enskilda journalister) så kommer resultatet av försvarsberedningens arbete förmodligen inte ens att kommenteras den dag rapporten är klar.

   Det enda som möjligen uppmärksammas är fortsatta förbandsnedläggningar, men enbart av regionalpolitiska skäl.

   Om försvarsfrågan hade varit en kärnfråga för Sverige så tror jag sammansättningen i beredningen och utskottet hade sett helt annorluna ut.

   Radera
 8. Jo - då kanske (m) hade representerats av M Oldenberg och Rolf K Nilsson...

  SvaraRadera
 9. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Flygsoldat 113 Bom.

   Tog bort din kommentar då den tangerade gränsen för personangrepp.
   Du är välkommen med en ny, lite mer nyanserad kommentar.

   Radera
 10. Åsa Lindestam har iaf satt sin fot i Afghanistan. Och även om jag inte delar hennes partipolitiska uppfattning så fick jag ett gott intryck av henne (då jag var med på samma resa som hon).

  Hennes blogg ger väl också lite intrycket av att iaf försöka få lite grepp om försvarspolitiken.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Må så vara, men räcker det att "försöka" när hela Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska framtid ligger i tolv politikers händer?

   Radera
  2. Självfallet inte. Men precis som du är inne på så kommer man antagligen lyda partipiskan i slutändan. Och då ser det mörkt ut.

   Radera
 11. Jag har inga problem med subjektiva bedömningar som kvällspressen genomför i frekvent omfattning. Har dock en liten utmaning med att förstå vad som är rött och vad som är grönt.
  Grönt verkar vara en blandning av tidigare försvarspolitisk erfarenhet, vill ha mera pengar till FM, förespråkar nationellt försvar och framförallt återgång till förrådsställningsförsvaret värnplikt. Rött förefaller att vara motsatsen med en hög grad av negativism om man företräder yrkesförsvar som genomför insatser utanför svea rikes gränser.

  Oavsett politisk hemvist så blir resultatet dock lite löjeväckande att Althin får rött trots försvarspolitiskt engagemang i åratal och sverige demokraten grönt genom uttalanden som att SD vill ha ett starkt försvar. SD har ej kunnat uppvisa några väl genomtänkta analyser inom något område under två år i opposition så varför detta skulle vara annorlunda inom försvarspolitiken är att förvänta sig mycket av SD.

  Ja Annika Engbom har gedigen kunskap om FM och är respekterad men eftersom att hon har renomme att företräda lokalpatriotiska intressen så är det nog lugnare för de FM anställda om hon fördjupar sig inom andra intressanta politiska frågor.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sverigedemokraterna har uppvisat en stark genomförbar budget, med hjälp av sitt säkerhetspolitiska råd av officerare. Vi har vida kompetens inom detta område. Vi har även kommit upp med alt organisation för armen och även utarbetat detaljförslag på försvar av Gotland.

   Vi ger också de resurser som krävs.

   Mvh SD Säkpol råd.

   Radera
  2. Jag som gotlänning är nyfiken på vad detta "detaljförslag på försvar av Gotland" innebär? Jag och många med mig är mycket frustrerade över hur läget ser ut på Gotland just nu vad gäller försvarsförmåga. Förutom hemvärnet är F17Gotland och Tofta-skjutfält mig veterligen det enda som finns kvar! F17 har dessutom varit nedläggningshotat och lär säkert bli det igen - tyvärr.
   Mvh/Rikard

   Radera
  3. Jag låter denna artikel av Överstelöjtnant och riksdagsledamot Stellan Bojerud svara på detta.

   http://www.newsmill.se/artikel/2012/07/05/sd-s-kan-gotland-f-rsvaras-kostnadseffektivt

   Mvh SD Säkpol råd

   Radera
 12. Låt oss, mitt i all bedrövelse, ändå glädjas åt att någon ändå bedömt att den moderate ledamoten av försvarsutskottet Johan "pompom" Forsell inte riktigt platsar i försvarsberedningen - ett sundhetstecken?

  SvaraRadera
 13. Per K Eleman:

  Hade moderaterna haft en plats till så hade Forsell troligtvis blivit placerad på den platsen. Han för ju fram samma partilinje som W & W.

  Fortsätt med vad du gör Skipper!

  Mvh

  SvaraRadera
 14. Om det är så att Svensson samt media inte kommer att bry sig om försvarspolitiken de närmaste åren (vilket antytts här) så kan man undra varför lobbyister på det här viktiga området håller tyst i den offentliga debatten. Om Svensson fick klart för sig hur mycket han/hon betalar varje år till försvaret, så kanske intresset kan väckas. Vad får Svensson för pengarna? Vad är Svensson beredd att betala för olika former av nationellt säkerhetsskapande? Om man misströstar betr försvarsberedningens kompetens, och därtill lägger farhågor om den svenska förmågan att vilja se hur snabbt ett regionalt säkerhetsläge utvecklas, så finns det anledning att vässa och vidga det offentliga samtalet.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna