20 juli 2016

Gästinlägg: Sopig parkering av HMS Spiggen

Efter påtryckningar över obeslutsamhet har Kalix Kommun parkerat miniubåten HMS Spiggen bredvid sopstationen och minigolfbanan på Töre Camping. Foto: David Bergman


Turerna kring miniubåten HMS Spiggen har varit många, men kan något förenklat sammanfattas: Någon inom Försvarsmakten beslöt av oklar anledning att försvarets enda miniubåt, nyligen uppgraderad, inte längre behövdes. Marinmuseum fick frågan om de ville överta henne men svarade av oklar anledning nej. Den enda intressenten var Kalix Kommun till vilka den fullt fungerande miniubåten skänktes för drygt två år sedan. 

När en utländsk ubåt kränkte svenskt territorium under hösten 2014 och behovet av att öva ubåtsjakt åter aktualiserades hade den svenska miniubåten, vars huvudsakliga roll var att möjliggöra just dessa övningar, ställts upp för en lång väntan i takdroppet på tekniska förvaltningens område i Kalix.

Exakt vilka planer Kalix Kommun hade när de tog över ubåten är oklart. Jag har tidigare kritiserat Kalix Kommun för den långdragna hanteringen och obeslutsamheten under vilken tid ubåten legat utan torrluftsanslutning eller annat underhåll, olåst på ett öppet område med raserat staket. Efter påtryckningar föregående sommar då även lokala medier uppmärksammade frågan har kommunen nu nyligen placerat ut fartyget i Töre för allmän beskådan, med hänvisning till de uppmärksammade ubåtsjakterna i Töre-fjärden på 1980-talet.

Efter de många turerna runt HMS Spiggen ligger örlogsfartyget nu alltså inte i hamn hos Ubåtsflottiljen eller vid Statens försvarshistoriska muséer, utan har parkerats bredvid sopstationen och minigolfbanan på Töre Camping – Långt från det nödvändiga underhåll eller den professionella utställning som en tjänst på flottiljen eller en placering på ett museum hade inneburit.

När det gäller utställningar på försvarshistoriska museer finns självfallet riktlinjer och normer för hur föremål, även fartyg och fordon, skall hanteras och underhållas. Både för att de ska bevaras men framförallt hur de bör presenteras och ställas ut för allmänheten.

Den stora frågan är fortfarande vilket motiv Kalix Kommun hade då man tog över ubåten och vad deras långsiktiga målsättning är. Att de övertog ägandeskapet av ett så här pass viktigt och underhållskrävande objekt måste förhoppningsvis ha gjorts med någon form av baktanke. Det borde rimligtvis även ligga i kommunens intresse att ubåten underhålls och ställs ut på ett värdigt och professionellt sätt.

Att parkera ett fartyg på en trailer vid en camping kvalificerar dock mer som parkering än utställning. Om kommunen fått ett mindre objekt till skänks, hade detta då placerats på stubben bredvid glasskiosken?

Det militära kulturarvet från ubåtsjakterna och dess berättelser är något som absolut förtjänar att kommuniceras till allmänheten. Men den nuvarande lösningen känns mer som en panikåtgärd för att tysta kritikerna än som en del i en långsiktig och allomfattande plan att på bästa sätt kommunicera denna del av historien.

Under tiden som gått har marinen enligt uppgifter utvecklat nyare och alternativa sätt att öva ubåtsjakt. Utan egen miniubåt, vad har de egentligen haft för val? Flera har menat att den civila event-ubåten Malen har kunnat fylla behovet av målubåt vid övningar. Men den civila ubåtens ägare har själv berättat om upprepade problem med byråkrati och oförstånd för den faktiska kostnaden när Försvarsmakten skall upphandla deras tjänster med reducerad övningstid som följd. Även om nya tekniska lösningar utvecklas som slutligen visar sig bli bättre måste vi ställa oss frågan hur mycket pengar men framförallt förspilld övningstid som den kortsiktiga bortskänkningen redan kostat den svenska försvarsförmågan?

Vad ska man då göra med HMS Spiggen? Just nu måste rimligtvis Kalix Kommun svara på den frågan. Har de mer långsiktiga planer på att bygga upp en större, mer professionell utställning om 80-talets ubåtsjakter får de gärna kommunicera dessa. Men om de saknar mer seriösa planer än dagens lösning bör de lägga all prestige i sakfrågan åt sidan och återbörda fartyget till Försvarsmakten eller Statens försvarshistoriska muséer.

/ David Bergman

10 kommentarer:

 1. Det är givetvis märkligt att Spiggen, som jag både övat mot och besökt, står på en camping i Töre. Kommunen kan dock inte klandras för att Försvarsmakten gjort sig av med miniubåten. Till skillnad från mycket annat som Försvarsmakten gjort sig av med är ubåten i alla fall inte destruerad.

  SvaraRadera
 2. Anser att Försvarsmakten borde revidera sitt beslut att göra sig av med ubåten.
  FM har förmågan att använda den mycket bättre än Kalix kommun.

  J.M.

  SvaraRadera
 3. Kalix kommun skall omedelbart transportera den till Berga. Där försvaret skall ta sitt jävla ansvar för Sverige och svenska skattebetalare. Detta är helt jävla absurt agerande!

  Vill marinen inte använda den som övningsubåt så kan den troligen användas till annat. Hyra ut den till samarbetspartners att öva mot osv....

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja! vad kan man göra, utan jag håller med fullt ut.

   Radera
 4. Vi får inte glömma bort att avyttringen av Spiggen bara är en liten del av allt det som skänktes bort, destruerades, såldes eller på annat sätt försvann ur försvarsmaktens ägo. I pengar räknat är det ett mångmiljardprojekt.
  Hur mycket det har kostat och kommer att kosta att ersätta det som felaktigt försvann under den så kallade "time outen" kommer vi nog aldrig att få reda på. Det gäller materiel, kunskap, logistik, byggnader o.s.v. Ingen vågar nog räkna på det!

  Jag vet inte hur man resonerat i detta fall men jag vet att man i andra fall resonerat ungefär så här.
  Kostnaden för destruering, avveckling, skrotning, transport, sanering eller liknande har tagit för lång tid eller varit för dyr.
  Kan någon ta över materielen gratis? Kan FM skänka bort den till någon med en mindre kostnad?
  I vissa fall har man dessutom i tidsbrist skänkt bort förråd m.m. "på rot". Där har det visat sig att man gav bort sådant som man kanske inte borde ha gjort!
  Självklart finns det namn på de ansvariga och förhoppningsvis en klar anledning till FMs agerande.
  Likaså finns det säkert ett skäl till att Marinmuseum inte ville ha båten.
  Även här finns det namn på de som fattade besluten.
  Om någon av dem vill bättra på trovärdigheten tycker jag det vore smakfullt att man trädde fram och berättade om hur man tänkte och räknade på våra skattepengar.
  Kalix kommun såg det nog som en "rolig pryl" som kanske kunde dra dit några turister? Jag tror inte man tänkte eller räknade på några eventuella underhållskostnader eller utställningskrav.

  När det gäller FMV så syns kunskapstappet väldigt tydligt, inte bara i detta fallet.
  Avslutningsvis är det nog ingen ide att gråta över spilld mjölk utan inse att om behov finns för en båt liknande Spiggen är det en nyinvestering som behövs. Med medföljande utbildningskostnader, driftskostnader och inköp. Här verkar ju FMV och FM vara överens om hur hög den kostnaden får vara. Jag kan bara önska dem lycka till i en framtida upphandling:-)

  SUCK!

  Det mest otroliga är arr många av dem som på den tiden hejade på avvecklingen av (en del av dem fattade besluten) FM nu förvånade står och gapar med öppen mun över sakernas tillstånd.
  Sedan är ju ÖB helt på det klara med att FM har blivit betydligt bättre utan Spiggen och allt det andra som vi nu saknar. Hur han får det att gå ihop är också en gåta:-)

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 5. Otroligt ledsamt att denna farkost står där den står! Så många mantimmar UV-gruppen lade på denna och så hamnar den i Kalix. Kunde ju iaf ställts upp i KKA utanför huvudingången som farthinder vilken hade upplevts som ett bättre öde. Något kanske Nypan kan ändra på som ny CM?

  SvaraRadera
 6. Enl. uppgift var Maritiman i Göteborg villiga att ta emot Spiggen men kommunalrådet i Kalix som ansvarade för båten var inte villig att avstå från ägandet. Man hade ett bättre förslag på placering. Golfbanan var tydligen en bättre förvarings plats.

  SvaraRadera
 7. Hur turerna gått när Spiggen II hamnade i Kalix kan säkert diskuteras i all oändlighet. Om Kalix är villiga att släppa Spiggen är Veteranflottiljen beredda att ta emot henne. Plats finns vid det under uppbyggnad varande örlogsmarina museet på f.d. Gålöbasen. Säkert finns det några ubåtsveteraner som kan tänka sig att lägga ner lite tid för underhåll och som även kan berätta om fartyget och vad hon användes till.
  Ja, jag vet att Gålöbasen inte har några kopplingar till ubåtsvapnet men väl till ubåtsjakter. Hos Veteranflottiljen finns viljan att bevara och vårda det örlogsmarina arvet både på och under ytan och i luften.

  SvaraRadera
 8. Hej, kort inlägg om Ubåten Spiggen. Ubåten är flyttad till Töre hamn och förvaltas av Siknäsfortets museiförening. http://siknasfortet.se

  Hälsningar
  Michael

  SvaraRadera
 9. Spiggen ska till Karlskrona Marinmuseum. Det tycker hela svenska folket,det är dom som
  har betalat ubåten. Det är bara trams det Siglind budahal Deunge, chef på Marinmuset
  i Karlskrona säger. Låt svenska folket bestämma. Ubåten passa visst i hop med dom andre ubåtarna som är där, jag anser det är ett dåligt svepskäl som Siglind kommer med.Det är inte längre till Karlskrona än vägen tillbaka till Karlskrona.
  Det är svenska folket som betala ändå, så dom kronorna har vi råd med. Ge spiggen en
  skälig plats att vila på, och som man kan beskåda denna ubåt.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna