12 december 2010

Outsourcing - Omodernt och ej kostnadseffektivt?


Försvarsmakten har ofta en tendens att genomföra många projekt och förändringar X antal år efter att motsvarande skett i det civila samhället. Det kan i många fall kopplas till en mycket stor tröghet i maskineriet. Vissa saker skall dras i långbänk (dock inte införandet av det nya anställningsavtalet) vilket får till följd av att när det skall ske/genomföras så är det aktuella ämnet ofta redan föråldrat.

Då kan man kanske tro att det finns fördelar med att vara lite sen. För den eftertänksamme så finns det mycket tid att reflektera och bevaka de andras utfall av en åtgärd, och kanske kunna styra om skutan så att utfallet optimeras.

Jag tänker nu på begreppet "outsourcing" som för ett antal år sedan var väldigt modernt - till och med ett modeord på många små och större företag. Försvarsmakten var så klart X antal år efter även här och har nu, många år efter alla andra, på allvar börjat ta tag i att börja "outsourca" så mycket av verksamheten som möjligt. FM Log verkar dessutom fått styrningar att outsourca allt som är teoretiskt möjligt- i tron och förhoppningen att detta skall spara pengar.

Hela FM Log inrättades dessutom som förband med ovanstående uttalade ambition. I dag arbetar ca 3600 anställda inom förbandet. Hur ska FM Log då kunna spara pengar åt Försvarsmakten?

Ja, det hela handlar förstås om att genomföra verksamheten så kostnadseffektivt som möjligt. Att minska på personalen vid förbandet är så klart en stor del i att spara pengar - i det lilla perspektivet. Men sett från ovan, och sett till hela Försvarsmakten så är jag tveksam till om det verkligen sparas några pengar alls. Minskar man lönehandläggare, ekonomer, resehandläggare, inköpare mm. så innebär det att någon annan i stället måste göra det jobbet.

I dagsläget trycker man ut mer och mer av den administrationen på den enskilde officeren, vilket självklart innebär att samma officer får mindre tid till kärnverksamhet och lägger mer tid på att administrera sig själv och sina underställda medarbetare, läs PRIO.
Men detta syns inte, och således så räknas det inte heller!

När det gäller att spara pengar i form av andra tjänster som i dag FM Log tillhandahåller som ex. förplägnad, transporter, reservdelar och drift så har man i många fall redan börjat outsourca delar av verksamheten och centralisera andra delar (centrallager i Arboga).

Allt detta samtidigt som många civila företag nu i stället konstaterat att det kanske inte alls fick den positiva och konstnadseffektiva output som man väntat sig. I vissa fall har det till och med visat sig i stället blivit dyrare att köpa tjänster istället för att sköta saker själv, vilket i många fall ineburit att företagen nu i stället återgått till att hålla tjänsterna "in-house" inom egen organisation. Detta verkar dock helt undgått Försvarsmakten som nu kör på för fullt och upphandla mycket verksamhet enligt OPS - Offentlig-Privat samverkan.

Ur en rapport angående OPS, kan man läsa följande.

Offentlig-privat samverkan utgår från en fuktionsentreprenad men innebär också att entreprenören förväntas låna upp medel för att genomföra projektet. Dessa medel betalas tillbaka under projekttiden, endera i form av ersättningar från statskassan eller som avbetalningar från statsbudgeten.

Det finns åtminstone två viktiga källor till effektivisering: den ena att utföraren ges ökad frihet att genomföra uppdraget på det sätt man finner lämpligt, och den andra att man ges möjlighet att minimera projektens kostnader i ett livscykelperspektiv genom ett långt avtal.

Den ökade friheten att utforma objekten, liksom det ökade ansvaret för underhåll och drift innebär också ökade risker för utföraren. Detta kan i sin tur öka beställarens kostnader genom att utföraren i sitt anbud lägger in en riskpremie. Därför är det viktigt att beställaren väljer precis vilket ansvar, och
därmed vilka risker, som utföraren ska bära.

Enligt uppgifter från HKV tittar man nu att helt och hållet lägga all logistik utanför Försvarsmakten. Åtminstone den del av logistiken som FM Log i dag tillhandahåller. Detta tror jag vore ett fullkomligt vansinnigt projekt som skulle innebära att nationell försvarsförmåga skulle nedgå avsevärt och att det även skulle innebära ytterligare administration för den enskilde officeren.

Tittar man på begreppet outsourcing på Wikipedia hittar man förklaringen:
Outsourcing är ett engelskt lånord och betyder att ett företag låter ett annat företag sköta en eller flera processer. På det sättet kan företaget fokusera på sin kärnverksamhet.

Det innebär att alla officerare således borde outsourca sin egen PRIO administration m.m. till förmån för att genomföra kärnverksamhet.

5 kommentarer:

 1. PRIO administrationen bör outsourcas därför att maximalt antal nybörjare då kan försörja sig på verksamheten.

  Flertalet officerare har redan brännt 100-tals timmar på att lära sig hantera PRIO. Följaktligen är det dags att outsourca hanteringen så att ett gäng nybörjare kan bränna ytterligare 100-tals timmar på att lära sig samma hantering.

  När nybörjarna så småningom börjar att behärska hanteringen är det dags att outsourca hanteringen till en ny leverantör, osv.

  Outsourcing syftar alltså till att säkerställa inkomsten hos nybörjare. Vad annars?

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 2. Ett riktigt företag fattar såklart att en anbudsgivare lämnar ett lågt första anbud för att senare under kontraktstiden håva in vinsten. Kontras med väl utformade kontrakt och snabb möjlighet till avslut.

  FM och vissa kommuner? Taffligt utformade kontrakt med lång löptid där anbudsgivaren fritt kan sätta sitt pris. Inte sällan överlåter man även vital utrustning/infrastruktur/fastigheter etc för någon krona i avtalet. För att "vinsten" skall se bra ut räknar man med första årets låga anbud som det pris som gäller framgent.

  Obegripligt, men ändå ser man denna typ av avtal gång på gång.

  Konsultbranchen fungerar på liknande sätt, en inkompetent upphandlare tror sig vara smart och spara pengar genom outsourcing, men kör ner hela företaget i dyn. När ledningen inser att man står med ett bottenlöst projekt där egen kompetens saknas har upphandlaren redan dragit med bonusen.

  SvaraRadera
 3. Tidigare var officerarnas PRIO administration outsourcad - till professionella handläggar på löne- och resekontor mm. vilket gav officerarna mer tid att syssla med kärnverksamheten.

  Kanske dags att återinföra dessa handläggare under begreppet "outsourcing" för att det skall låta "modernt" i HKVs öron?

  Eller kanske dags att outsourca delar av rikets försvar till NATO? När skall något parti på allvar våga driva den linjen? Som det är nu betalar vi medlemsavgiften genom deltagande i NATO-operationer och anpassning av allt från metoder till ledningssystem, utan att få del av fördelarna med medlemsskap i form av försvarsgarantier.

  / Commander

  SvaraRadera
 4. @Commander
  Så sant så sant... Vi närmar oss sakta men säkert. Men än så länge verkar det vara för känsligt. Men om några år kan nog inte ens politikerna ljuga om faktumet för sig själva.
  Jag tror det bara är en tidsfråga.

  SvaraRadera
 5. @Command & Skipper

  PRIO är väl ytterligare en NATO anpassning? Tyskland, Danmark, Norge, USA, Kanada, England....Sverige

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna