18 april 2012

Sverige har fått en ny försvarsminister - Här är dina utmaningar!


Grattis till utnämningen som Sveriges nya försvarsminister Karin Enström.

Det här kan bli startskottet för att skapa en Försvarsmakt som är i balans. Och då avses inte balans som i Tolgfors-balans, utan balans på riktigt! Karin har en mycket stor utmaning framför sig att få i ordning på en  Försvarsmakt som i dag är mer eller mindre körd i botten främst avseende operativa förmågor, numerär, tillgänglig materiel och tillgänglig personal. Här råder det med andra ord inte alls någon balans som Tolgfors under sina år försökt framställa det som.

Karin Enström, du ska här nedan få tio punkter som du måste ta tag i så snart du bara kan. Måhända att det blir något marintungt, men detta är en skyldighet när det skriv på en blogg med marint fokus.


1. Tillse att en omfattande säkerhetspolitisk omvärldsanalys genomförs. Den analysen måste fokusera på situationen och den omfattande militära uppbyggnaden som sker i vårt eget närområde. För detta går inte längre att blunda vilket din företrädare och även media tyvärr har gjort under lång tid.


2. Försvarsanslaget måste utökas snarast! Utan tillräckligt med ekonomiska medel, ingen fungerande försvarsmakt, varken personellt eller materiellt. Officersförbundets analys av Försvarsmaktens ekonomi pekar på att försvarsanslaget måste utökas med åtskilliga miljarder per år bara för att kunna bibehålla nuvarande (alldeles för låga) nivå. I detta arbete måste också hänsyn tas innehållet i solidaritetsförklaringen och vad detta inebär för skyldigheter för Sverige.


3. Tillse att frågan om ett medelemsskap i NATO tas upp för debatt och gör en analys om vad detta skulle innebära för svensk försvarsförmåga. Ett medlemsskap i NATO skulle troligtvis kunna innebära att man kan lägga vissa militära funktioner åt sidan (som andra nationer i vårt närområde kan bistå med) och Sverige kan lägga krutet på andra delar för att få bättre kvalité och operativ förmåga. I dag försöker Sverige stå för allt själva, vilket i praktiken egentligen innebär ingenting av någonting.

4. Återuppta värnplikten igen! Moderaterna måste nu inse att reformen med ett försvar uppbyggt av enbart anställda soldater och sjömän är betydligt dyrare än ett försvar till större delen baserat på värnplikt. Folkförankringen försvinner succesivt vilket är negativt för Sverige.

5. Tillse att materielanskaffning sker omgående så att svenska flygplan och fartyg får nödvändiga vapensystem och sensorer. I dag är alltför många system bara halvfärdiga och mer eller mindre tandlösa. Som exempel måste du tillse att Visbykorvetterna snarast beväpnas med lv-robot och att projektet blir operativt i alla avseenden.

6. Tillse att marinen och flygvapnet fokuserar på att bygga upp en förmåga som i första hand anpassas till att kunna nyttjas i närområdet i linje med vad riksdag och regering redan har beslutat. I dag är det fortfarande för stort fokus på långtbortistan-insatser enligt devisen "syns man i media så finns man" och då säljer internationella insatser tyvärr bättre. Marinen och flygvapnet måste kunna övas för att kunna hantera väpnad strid mot en kvalificerad motståndare under alla förhållanden. Tillse också att Försvarsmakten återtar ubåtsjaktförmågan omgående.


7. Tillse att politiska beslut tas för att ordna nödvändig infrastrutur inom Försvarsmakten. Ett exempel är beslutet avseende den planerade nybyggnationen av helikopterhangarer för att kunna ta emot de nya hkp14. Genomför också en översyn avseende behovet av system för operativ och taktisk ledning av militära resurser för nationella behov, samt genomför en oberoende översyn av Försvarsmaktens verkliga logistikbehov. Efter analysen, eventuellt sätt stopp för överföringen av FM Log till FMV.

8. Genomför en större basutredning. Den ska analysera Försvarsmaktens behov av marina baser/basområden för försvarsmaktens fartyg. Den skall också utreda behovet av fortifikatoriskt skyddade ledningsplatser och behovet av baser och resurser (spridningsplatser/fortifikatoriskt skydd) för flygvapnets flygplan, något som mer eller mindre helt saknas i dag.

9. Tillse att Gotland re-militariseras och att kustrobotar och långräckviddigt luftvärn anskaffas och utplaceras där. En ny större marinhamn i Fårösund bör byggas.

10. Se över den svenska officersutbildningen och revidera den efter Försvarsmaktens verkliga behov. Låt inte FHS sätta agendan för vad Försvarsmakten behöver för officer!

Men allra först, tillse att system PRIO som anskaffats för orimliga 4 miljarder skattekronor förpassas till cylinderarkivet för gott och tillse att man anskaffar ett system som hjälper, och inte som nu stjälper Försvarsmakten!


Så Karin Enström, välkommen till det nya jobbet. Nu är det bara att sätta fart och beta av ovanstående lista så har vi förhoppningsvis snart en fungerande försvarsmakt igen!Karin har för övrigt en blogg i likhet med sin företrädare.Den har uppdaterats sparsamt, men jag hoppas att vår nya minister skriver ofta och mycket  samt låter läsarna komentera. Något som inte Tolgfors tyvärr tillät.

10 kommentarer:

 1. Eftersom Karins man har ett förflutet inom projekt PRIO så kan hon säkert få kvalificerad förstahandsinformation om orsak & verkan i det avseendet...

  SvaraRadera
 2. Skipper!

  Hur många av de 10 (11) punkterna ovan tror du själv kommer att effektueras?

  SvaraRadera
 3. Ska vi vara helt ärliga så är det kanske rimligt att hoppas på pkt 6,7 och 10.

  I övrigt kan man nog tyvärr inte hoppas på några större underverk.

  SvaraRadera
 4. Detta kanske inte berör just dessa punkterna men.
  Det som jag inte förstå när det gäller avskaffningen av värnplikten är följande:
  Varför drog man inte bara ner på storleken på värnplikten och sedan fasade in dem som ville till en Yrkeskåren.. och inte som nu.. Bara lägger ned värnplikten och tror att yrkeskåren skall blir fullskalig direkt.

  Sedan så förstå jag inte hur man kan säga att närområdet håller på med nedrustning spec. som tex. när Ryssland håller på med upprustning i just vårt närområde.

  Varför lägger man så mycket pengar på system/utrustning som sedan "aldrig" blir färdiga. som tex Visby och den klassen?

  Tack för att jag fick lufta av mig lite..
  Mvh
  Mattias

  SvaraRadera
 5. Mattias:
  En av anledningarna till att Odenberg avgick som försvarsminister var att finansdepartementet la ett besparingsbeting på Försvarsmakten. Men det slutade inte med det, finansdepartementet gick trots sin avsaknad av kompetens på området in och pekade på vilka projekt som skulle stoppas. Vad det har fått för konsekvenser för våra vapensystem har du nog själv svaret på.

  SvaraRadera
 6. "Varför drog man inte bara ner på storleken på värnplikten och sedan..."

  Troligen för att försvåra en politisk dragkamp i frågan. Lägger man ned pliktverket och andra nödvändiga delar för ett värnpliktsförsvar så minskar troligheten för ett återtagande av värnplikten vid regeringskifte.

  "Sedan så förstå jag inte hur man kan säga att närområdet håller på med nedrustning spec. som tex. när Ryssland håller på med upprustning i just vårt närområde."

  Ja, tyvärr har fokus helt legat på vad våra allierade i närområdet gör, medans lite uppmärksamhet har riktats mot vad de potentiella fienderna sysslar med. Såvida man inte räknar med att ett krig mot ex. Finland eller Tyskland är nära förestående så måste man inse att om dessa länder minskar sina försvarsbudgetar så påverkar det även vår säkerhet till det sämre, dvs det är snarare ett argument för att Sverige ska spendera mer på försvaret än motsatsen. Men istället för att låta omvärldssituationen styra försvarsbudgeten så putsar man på omvärldssituationens fasad för att den ska matcha försvarsbudgeten.

  "Varför lägger man så mycket pengar på system/utrustning som sedan "aldrig" blir färdiga."

  Jag skulle tro att det huvudsakligen är två faktorer som ligger bakom: kortsiktiga besparingar och besparingar till följd av underskattade projektkostnader. Jag misstänker också att man i många fall tänker sig att "det kan vi anskaffa senare" när det gäller antal eller viss utrustning, bara man har skaffat själva grundutrustning i ett fåtal exemplar.

  För de som önskar starta ett projekt så är det vanligtvis fördelaktigt att underskatta kostnaden då det gör det enklare att få startgodkännande, när ett projekt väl startats i regel är svårstoppat.

  Resultatet av detta är förstås en mycket dålig kostnadseffektivitet, man lägger stora summor på att ta fram och föra in system som sedan inte ger den kapacitet man förväntat sig.

  SvaraRadera
 7. Jag gillar det jag ser!! Hoppas att något av de ovanstående blir verklighet.

  SvaraRadera
 8. Tror tyvärr inte att det kommer bli så mycket med listan. Det är för nära valet för att genomföra någon ytterliggare förändring i FM som kan kritiseras och därmed skada de blåas kommande valkampanj...

  SvaraRadera
 9. @ Skipper
  Det var ett välskrivet välkomstbrev till vår nya försvarsminister! Tio punkter är i alla fall en inledning av önskelistan...

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 10. Angående det där med FHS så är det ju kanske lika bra ändå för att försvarsmakten gör ju inte ett bättre jobb själva när det gäller SOU som man fortfarande har kontroll över. Över 50% av alla SOU-platser i år är reserverade för individer som går GMU 3månader, KMU 2-3 månader och sedan en gratisplats på SOU. Jobbigt läge för alla anställda gruppchefer med flerårig erfarenhet som ledare inom landet och eventuellt utomlands. Att FM prioriterar bort sina egna, mer lämpade för att rekrytera in folk utan någon som helst erfarenhet eller insikt i försvarsmakten är helt vansinnigt. Vid vissa förband finns inte en enda SOU-plats och på många andra får dom GSS/K-anställda slåss om ett fåtal platser.Vilken fin officerskår vi kommer att ha med dom minst kunniga som utbildar dom erfarna och kunniga. Gick bra för USA med denna metod hörde jag. Man blir ju mörkrädd.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna