26 juni 2012

Var finns amfibiebrigadernas ArtE 740?

På Försvarsmaktens internetsida kan man (2012-06-27) hitta följande information.
ArtE 740 kommer att utgöra kärnan i amfibiebrigadernas spanings- och ledningssystem för spaning mot såväl yt- som luftmål och med kapacitet för samverkan med sensorer, som ingår i andra typer av förband.
Radarsensorn i ArtE 740 är baserad på den nya generationen av spaningsradar och kan genom tillämpning av senaste teknik med hög precision särskilja stora och små mål samt vattenuppkast.
 Systemet, som monteras i splitterskyddade terrängfordon, kännetecknas av hög rörlighet i kombination med gott skydd mot olika former av vapenverkan och elektroniska störningar.
 ArtE 740 är också väl lämpad att användas i insatsstyrkor i internationell miljö.

Här har man sannolikt inte redigerat innehåll på ett bra tag.

För det första så finns det inga amfibiebrigader inom Försvarsmakten, inte ens i singular. Det har aldrig ens funnits någon amfibiebrigad mer än på papperet, och det var innan 2004 då brigadstrukturen skulle benämnas just Amfibiebrigad 04. ArtE 740 skulle enligt planen ingå i ett sensorkompani inom brigaden.

Amfibiebrigaden kommer att vara ett unikt förband för underrättelseinhämtning
med radarsensorer. Brigaden tillförs radarsensor ArtE 740 som är en flerfunktionsspaningsradar för upptäckande av luft-, mark- och ytmål. ArtE 740 skall bl a leda indirekt eld och sända måldata till luftvärnsförbanden. Samtliga ArtE 740 leds och samordnas för att minimera verkan av motståndarens störning och signalsökande robotar (SSRB).

Systemet bygger på att en AMB Giraffe PS-740 radar från Ericson Microwave placeras på det tyska 5-hjuliga splitterskyddade fordonet Piranha IIIC. Samma fordon levererades även som brigadledningsvagn avsett för amfibiebrigaden. Oklart i hur många exemplar just ledningsvagnen fanns/finns?

ArtE 740 planerades att levereras i sex exemplar till Försvarsmakten, men uppgifter gör gällande att endast fem exemplar levererades till FMV. Inget av dessa fordon är enligt uppgift levererat till Försvarsmakten p.g.a. omfattande förbandsnedläggningar och omstruktureringar (FB-00 och FB-04).

Från början var systemet avsett för spaning/eldledning inom kustartilleriet. När kustartilleriet avvecklades skulle fordonen användas inom amfibiesystemet (oklart till vad). När amfibiebrigaderna aldrig förverkligades fanns planer på att ArtE 740 skulle användas inom marinens sjöinfobataljon som mobila enheter för att vid behov kunna bidra till den nationella sjölägesbilden. Ett mycket bra användningsområde då fordonen är mycket snabba att gruppera och kan förflyttas snabbt. Fasta radarstationer går i bland sönder och då hade det varit önskvärt att snabbt kunna placera ut en mobil sådan för att täcka upp luckor i radartäckningen. Men så bra blev det förstås inte.

Ledningsvagnarna (de utan radar) har dock kunnat observeras inom projektet Artdemo, senare Bekdemo för ett antal år sedan.

Var de fem ArtE 740 finns i dag är mer oklart. Det finns dock tydliga indikationer på att några av dessa (förmodligen två) är uthyrda/sålda via FMV till Australien där armén använder dessa för "force protection" av baser. Främst för att lokalisera fientlig artillerield/granater? Se artiklar här och här samt en pressrelease från SAAB som modifierat minst ett (förmodligen två) system för Australien.


Detta system hade gjort sig alldeles utmärkt även i "den nya Försvarsmakten". Systemet hade företrädesvis kunnat användas på Gotland tillsammans med luftvärns- samt kustrobotförband som det tidigare skrivits om på denna blogg rörande behovet av försvarsförmågor på Gotland. Fordonen har hög rörlighet, är snabba att gruppera samt är lätta att dölja då de inte används. Dessutom så finns (fanns) de redan i svenska statens ägo, om än i FMV:s regi.

Än är det förmodligen inte försent, men då det kräver politiska vilja, ett säkerhetspolitiskt helhetsgrepp, samt tillförda medel i form av pengar och personal så är nog tyvärr förhoppningarna om att se ArtE 740 i Försvarsmaktens regi relativt små.

Har du mer info om systemet, var de finns i dag, eller något annat intressant att bidra med så lämna en kommentar.


UPPDATERAT: ArtE 740 står tydligen i ett förråd på Muskö. Används ej!

10 kommentarer:

 1. En fanns under hösten 2010 på Lv6.

  SvaraRadera
 2. Radarsystemen funkar utmärkt.
  Dock är det så att FM/FMV ej äger alla prylar.
  Den observante ser denna skillnad på bilderna (och det är ej sandfärgen som avses).
  Bäraren är problemet.
  Att stå still på en camp klarar den, men inte så mycket mer.
  UH, Rd osv gör den dyrare att ta i bruk än att köpa nytt.
  Vi kan bara hoppas att de funkar för våra Australiensiska kollegor tills dessa att de får sina "riktiga" stationer.

  SvaraRadera
 3. Lite information finns om man lusläser FMV:s årsredovisning.

  SvaraRadera
 4. Ledningsvagnarna fanns i alla fall 2010 på TrängR.

  SvaraRadera
 5. Personligen har jag inget förtroende för svensk militär längre.
  Lägg ned skiten, orimligt att 40 miljarder ska slösas iväg på omorganisationer och vansinniga materialprojekt som läggs i malpåse efter några år.
  Militären är oförmögen att ens ta vara på de få moderna system man har, allt slösas bort.

  SvaraRadera
 6. MOWAG är förvisso schweiziskt.

  Intressant att läsa om YTTERLIGARE ett missbruk av skattepengar.

  SvaraRadera
 7. Trivia: Jag satt som systemutvecklare på EMW för systemets gränssnitt 1999 - 2000. Som konsult så fick jag förstås inte vara kvar tiden ut. Har för mig att Thailand också var intresserade av systemet för att ha i kombination med sina rb 17?

  SvaraRadera
 8. Jag observerade 3st PS740 förra veckan.
  Kan ev finnas ýtterligare enheter på samma plats.

  /Anon Sjöinfo

  SvaraRadera
 9. Själva sensordelen huserar väl som en fristående enhet inom Sjöinfobataljonen fortfarande? (med enheter utlånade till andra ställen + att man bedriver utb av extern personal).
  Vad jag förstått på enhetens chef vid tidigare genomgångar så är deras detektionsförmåga väldigt väldigt bra

  SvaraRadera
 10. Man kan ju även undra över var Tunga Kustrobot batteriets två ombyggda PS90 stationer finns.
  Dessa PS 902 var en PS 90 station modifierad med en ytmålskanal för sjölägesinformation till RB 15KA batteriet.
  Dessa rörliga stationer skulle vara ett utmärkt komplement att placera på Gotland.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna