6 november 2013

Karin Enström är oss ett svar skyldig - ännu en gång och än mer angeläget!Riksdagsledamoten Peter Jeppsson har levererat ytterligare en skriftlig fråga till regeringen. Den här gången en ännu viktigare fråga än den föregående. Ärendet är av sådan dignitet att fortsatta uteblivna svar från försvarsministern kommer att påverka vår redan anorektiska numerär av stridsfartyg i en negativ riktning och således även vår försvarsförmåga. 

För att hålla i sär de olika projekten så kan det vara på sin plats med en kort redogörelse avseende skillnaderna mellan Jeppssons två frågor. Den första som han ställde för någon vecka sedan och som han av ministern erhöll ett "icke-svar" på berörde ombyggnaden av två befintliga och sedan länge avrustade fartyg (HMS Kalmar och HMS Göteborg) till vedettbåtar. Dessa två ska ersätta sex bevakningsbåtar samt den nu 40 år gamla vedettbåten HMS Jägaren. Här saknas fortfarande regeringsbeslut och et saknas trots en tydlig fråga, fortfarande svar från regeringen när man avser besluta om dessa materielåtgärder.

Den fråga som Peter Jeppsson i dag ställer till försvarsministern handlar i stället om att säkerställa att Sverige kan innehålla riksdagens beslut om att Försvarsmakten ska ha sju operativa korvetter. 

den 6 november 
Fråga 
2013/14:100 modifiering av korvetterna HMS Gävle och HMS Sundsvall 
av Peter Jeppsson (S) 
till försvarsminister Karin Enström (M) 
Min föregående skriftliga fråga till statsrådet daterad 2013-10-24 handlade om varför regeringen inte fattar nödvändigt beslut avseende ombyggnad av korvetterna HMS Göteborg och HMS Kalmar till vedettbåtar för att säkerställa att Försvarsmakten även fortsättningsvis kan upprätthålla rikets territoriella integritet. Ministern svarade då att Försvarsmakten ska genomföra detta med samma fartyg som ska avvecklas. En ekvation som inte går ihop. 
Jag vill påminna statsrådet att det är regeringen som har beslutat att Försvarsmakten ska hemställa hos regeringen om materielanskaffningar överstigande 200 miljoner. 
Den 16 juni 2009 i samband med den försvarspolitiska inriktningspropositionen biföll kammaren utskottets betänkande ”2008/09:FöU10 Försvarets inriktning”. Där framgår att Försvarsmaktens insatsorganisation ska bestå av sju (7) korvetter. Efter 2014 då de två korvetterna av Stockholmsklassen avvecklas innebär det i praktiken att det är korvetterna HMS Gävle och HMS Sundsvall som ska utgöra dessa sju korvetter tillsammans med fem Visbykorvetter. 
För att möjliggöra för Försvarsmakten att innehålla riksdagens beslut krävs det vissa materiella åtgärder i samband med det som benämns regeringsärende 12/2. HMS Gävle är sedan december 2012 avrustad i väntad på regeringsbeslut avseende denna nödvändiga modifiering. 
Min fråga till försvarsministern blir härmed:
När avser regeringen att fatta beslut avseende modifiering av korvetterna HMS Gävle och HMS Sundsvall så att riksdagens beslut om sju korvetter kan innehållas?

Jeppsons fråga står för sig själv, och den springande punkten är givetvis att regeringen genom fortsatta "icke-beslut" i detta ärende i praktiken omöjliggör för Försvarsmakten att kunna innehålla riksdagens tidigare direktiv om att hålla sju korvetter operativa i insatsorganisationen.

Försvarsministerns svar kommer givetvis att bevakas och rapporteras här på bloggen. Låt oss hoppas att det inte blir samma typ av "svar" som efter Jeppssons tidigare fråga.

(Det kan vara på sin plats att tillägga att ett av dessa två fartyg, HMS Gävle har legat avrustad sedan i början på december 2012 i väntan på dessa materielåtgärder. Där ligger fartyget fortfarande.)

Bloggar: Commander

7 kommentarer:

 1. Rätta mig om jag har fel, men om vi ska kunna hålla sju korvetter operativa i insatsorganisationen så måste det väl finnas fler än sju korvetter? Fartyg måste ju in på varv för översyner och uppdateringar. Och vem beslutar om själva omfattningen av halvtidsmoderniseringen? Från början så var det såvitt jag vet planerat en omfattande HTM av GLE och SVL runt 2006-07, sedan ändrades detta till en "halvtidsmodernisering med reducerad ambition" i och med den planerade beställningen av nya ytstridsfartyg, för att nu (i och med senareläggandet av beställningen av de nya ytstridsfartygen) återigen ändras till en "utökad halvtidsmodernisering" för att säkerställa att Gävleklassen kan förbli operativ till slutet av 2020-talet. Är det regeringen som ger ett allmänt tillstånd, och sedan HKV som bestämmer omfattningen?

  SvaraRadera
 2. Snart är det väl läge att på allvar påminna om de marina enheter som är baserade knappt 2 nm öst om Berga, på den gamla torpedbåtsbasen Gålö, nämligen Veteranflottiljen: Robotbåten Ystad, Torpedbåten Spica och MTB T56, T46 och T26 samt några supportfartyg. Är det nödvändigt så är de beredda att rycka ut för att hävda svenskt sjöterritorium! ;-)

  SvaraRadera
 3. Mycket bra inlägg. Man kan verkligen hoppas att det blir ett ordentligt svar den här gången. Det känns olustigt att försvarsministern i princip vägrar svara sakligt på ställda frågor...

  SvaraRadera
 4. Hur går hanteringen av regeringsärenden till egentligen? Jag har läst att projekten ska "detaljredovisas" för regeringen utöver att regeringen ska fatta beslutet. Kan det vara så att det finns en förhalande process avseende just redovisningen? Försvarsministern har ju tidigare haft synpunkter på hur FM redovisar saker och ting.
  Går det förfrågningar och svar fram och tillbaka mellan försvarsdepartementet och försvarsmakten där den senare måste förklara ytterligare om hur de menar med delar i redovisningen osv.? Jag får känslan av att någon sluten kommunikation pågår som hindrar FML från att öppet ifrågasätta varför beslut inte fattas i ärendena.

  /Civil

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag bedömer att Enströms svar ger stöd för min uppfattning om att Enström anser att ärendet inte tillräckligt har redovisats av Försvarsmakten än. Någon kommunikation pågår. Den kan ju ha gått i stiltje förstås, där FöMin envist hävdar att underlaget inte räcker till, medan FM inte tycker sig kunna redovisa mer eller bättre. Spekulationer från min sida.

   Samtidigt är det skrämmande att hon hävdar att riksdagen aldrig bestämt att det ska finnas sju korvetter i insatsorganisationen.

   Här uppfattar jag det som att Enström ifrågasätter den demokratiska processen i riksdagen och dess utskott. Tyvärr är jag för dåligt insatt för att förstå vikten av utskottens bifall eller icke till ett betänkande och om sådant senare måste eller brukar följas.

   /Civil

   Radera
 5. Snart dags att svara?

  SvaraRadera
 6. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/borg-vill-starka-forsvaret_3380822.svd

  "Borg säger också att delar av försvaret kan läggas i ”malpåse”. I så fall närmar han sig FP-ledaren Jan Björklunds förslag om reservister som kan bemanna den förbandsreserv med materiel, främst 600 stridsfordon, som FP räddade kvar 2009. Det innebär också att marinens äldre korvetter som hotas av skrotning kanske kan behållas."

  Sista ordet kanske inte är sagt ändå om Stockholmsklassens korvetter och deras förestående utrangering?

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna