17 november 2013

Gästinlägg: Urspårade försvarssamarbeten
Publicerar här ett nytt tänkvärt gästinlägg signerat Boatswain. Den här gången i ämnet försvarssamarbeten. Något som ur vissa aspekter tyvärr är mer hindrande än de gynnar utvecklingen av vår nationella försvarsförmåga - den lilla som finns kvar. Passande så har även Wiseman precis publicerat ett mycket läsvärt inlägg som även det berör militära samarbeten. Men istället tar Wiseman i sitt inlägg upp aspekten där okunniga politiker förespråkar samarbeten avseende den viktiga incidentberedskapen. Håller vi på att göra oss själva en björntjänst genom att rusa för fort in i olika samarbeten som inte bär mot målet?

/ Skipper

--------------------------------------------


Övningsserien SWENEX (Swedish Navy Exercise) har de senaste åren gått från klarhet till klarhet och är de enda övningarna där Sverige kan öva svensk metodik och taktik, i egen terräng, tillsammans med kvalificerade målresurser och där vi till skillnad från divisionsövningar faktiskt kan skramla ihop de flesta operativa enheterna vi förfogar över. 

Det enda som har talat till SWENEX nackdel de senaste åren är att alla operativa enheter inte kunnat deltaga på grund av åtaganden i internationella övningar. Oavsett hur högt Marininspektören prioriterar SWENEX har även han en chef, i detta fall på politisk nivå, där styrningar avseende vilka internationella övningar som ska genomföras årligen ges och därmed omkullkastar MI:s vilja. Om jag inte minns fel var senaste året det planerades för tre stycken SWENEX-övningar 2011. Tyvärr ställdes SWENEX-3 2011 in p.g.a. begränsningar i ekonomin. Under 2012 och 2013 har det endast planerats för, och genomförts, två stycken SWENEX per år och någon eller några enheter har alltid uteblivit av olika skäl.

Under årets sista SWENEX, benämnd 13-2 släpptes nyheten att även Finland skulle deltaga med en enhet som ett led i ett större samarbete. Skipper har tidigare belyst en viktig aspekt av samarbetet och jag tänkte beskriva ytterligare en, nämligen hur samarbeten likt dessa stjäl värdefull övningstid från de nationella övningarna. Detta är det andra samarbetet som presenterats under kort tid. Tidigare kunde vi läsa att Sverige skulle deltaga i Nato Response Force (NRF) med ett minröjningsfartyg typ Koster och vad denna ambition resulterar i framgent vad avser deltagande fartyg återstår att se.

Problemet är att så fort en eller flera finska enheter deltager i SWENEX-övningarna måste vi göra avkall på svensk metodik och taktik för att de ska kunna deltaga fullt ut då vi t.ex. ej kan bruka nationell länk (MADAT) fullt ut. Precis som Skipper var inne på så skulle samarbetet med Finland bära mer frukt om de agerade B-sida åt oss och vice versa. Under en inledande CET/FIT-fas skulle vi kunna öva tillsammans för att sedan i scenariofasen övergå till att de agerar B-sida, något Finland säkert också önskar, för att de också ska kunna öva sina nationella procedurer och taktik fullt ut.

Är detta bara ett i raden av negativa blogginlägg från ytterligare en ”anonym proffstyckare” som per automatik vänder taggarna utåt när något nytt sker?

Jag vill nog hävda att det snarare är en oroad kollega som efterfrågar en säkerhets- och försvarspolitisk helhetssyn där samarbeten väljs utifrån en klok analys, där fördelar och nackdelar noga vägts mot varandra och konsekvenserna därav har övervägts.

Nu har Sverige stoppat tassarna i alla tänkbara samarbetssyltburkar; EU, NATO (NRF), PfP, Finland, NBG, NORDEFCO m.m. och enheter åker iväg på soloräder för att ansluta till någon övning där politikerna vill att vi ska vara. Det enda vi kan glädjas åt i detta ämne är att marinen har undsluppit Nordic Battle Group-spektaktet. Om vi hade varit engagerade även där vågar jag inte ens drömma om hur vår kapacitet beträffande nationellt uppträdande skulle sett ut.


Vad Marinen i synnerhet och Sverige i allmänhet behöver är två saker;
1. Övningar i större sammansatta förband med moment och scenarion som bär mot målsättningen – strid mot en högteknologisk och kvalificerad motståndare. 
SWENEX-serien var på väg att nå dit! Det enda som återstod var att övningarna skulle åsättas prioritet ett och inte kunna väljas bort för internationella övningar likt BALTOPS, NOCO eller OPEN SPIRIT, varken direkt (att övningarna inträffar samtidigt) eller indirekt (arbetstiden är för ansträngd p.g.a. deltagande i dessa övningar).


2. Flera länder eller en/flera organisation (-er) som kan garantera vår fred och frihet.
Värt att notera är att inget annat land eller organisation uttryckligen har sagt att de kommer till vår hjälp i händelse av konflikter i vårt närområde eller vid angrepp riktat mot vårt land. Varken SWE-FIN-samarbetet, NRF eller något annat samarbete ger några sådana garantier.

På grund av avsaknaden av officiella försvarsgarantier måste vi prioritera den nationella förmågan högst då inga andra säkerheter finns. 

Som prioritet två kan vi ha internationella samarbeten, även sådana som ej ger några officiella garantier men där den inofficiella hållningen är att man kan lite på en ömsesidig hjälp, eller i alla fall hoppas på den. I grunden är samarbeten med andra länder bra och har historiskt gett oss en trygghet men just nu är vår numerär för liten för att vara med överallt. Värt att nämna när det gäller ömsesidiga försvarsgarantier är att de knappt är värda pappret de är skrivna på om det inte övas stöd och mottagande av stöd. Några sådana övningar genomförs tyvärr inte inom ramen för t.ex. Solidaritetsförklaringen.

Just nu känns det mer som att försvarspolitikerna köper tågbiljetter till varje ”försvarssamarbetes-tåg” och hoppar på utan att veta destination (och knappt avgångsort) eller hur lång tid resan ska ta. Ej heller funderar man i termer om eventuella förseningar som kan drabba dessa tåg. Ombord på tågen åker även vi sjömän, våra fartyg, vår nationella taktik/metodik och tyvärr hamnar vi aldrig på samma plats så att vi kan öva tillsammans. Vi var inne på rätt spår tidigare med tre st SWENEX årligen med endast svenska enheter och det är just det vi behöver i dessa tider av försvarspolitisk oro.

In med tågen (fartygen) på bangården (3 st SWENEX årligen) och se till att lok och vagnar (fartyg/personal/ledningsnivåer) kopplas ihop (nationell taktik/metodik) och framöver kör åt samma håll!

/Boatswain

9 kommentarer:

 1. Men du, är inte en övning med Finland en förberedelse för att ge eller ta emot stöd?
  /Lars

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Lars 21:22

   Det är inte så enkelt även om det skulle kunna vara ett steg åt det hållet:

   1. Att öva tillsammans innebär inte detsamma som att öva givande/mottagande av stöd. Detta skulle kräva förberedda förbandsstrukturer, orderverk, logistikkoncept, insatsregler m.m.

   2. Det är naivt att förlita sig på finskt stöd vid en konflikt i vårt närområde där Ryssland är involverade. Finland kommer då, likt övriga länder i Östersjöregionen, att använda sina förband till att se om sitt eget hus och har inte kapacitet att avdela resurser till länder som under lång tid försakat sitt territoriella försvar.

   /Boatswain

   Radera
 2. @ Boatswain.

  Jag tycker du har så rätt!

  1. Numerären är alldeles för liten.

  2. Redundans saknas.

  3. Vid politiska inspel saknas analys vid FML.

  4. Konsekvensbeskrivning från FML tillbaka till det politiska systemet låter sig inte göras p.g.a. rädsla, feghet, okunskap..........

  5. För vissa kan den ställda uppgiften uppfattas som karriärbefrämjande. Beroende på vem eller vad så får argumenten för ett deltagande olika "tyngd". (jmfr herr Engevalls resonemang i tidigare inlägg)

  6. Förband tvingas deltaga utan rätt utrustning.

  7. Förband tvingas deltaga utan rätt utbildningsståndpunkt.

  8. Förband tvingas deltaga utan rätt personaluppfyllnad eller kompetens.

  9. "Samövningar" genomförs utan att viktiga och avgörande förbandskomponenter deltager.

  10. Mycket underliga slutsatser, analyser och halvsanningar presenteras på olika sätt.
  (Flygplan cirkulerade runt korvett. Personalen sköt och träffade bogserad "korv". Hur såg den utmålade hotbilden ut och vad simulerade "korven" för typ av mål? En inkommande robot i slutfasen i mach 3-4? Eller var det ett WW2scenario?
  Det finns mängder av liknande historier från samtliga vapenslag på de bloggar som drivs av FM.

  11. Eftersom vår regering saknar en försvars och säkerhetspolitisk agenda griper man snart sagt varenda grässtrå för att visa sig på arenan. Allt går under den skaraborgska devisen, att all PR är bra, även den dåliga. Tyvärr blir vi som land betraktat väldigt ofta genomskådade.

  12. Den "kvalificerade och högteknologiska motstånderen" anpassas i övningar ända ner till grupps försvar till att vara någonting som liknar WW2. Dock saknar den tilltänkta motståndaren oftast flygfarkoster i alla former, artilleri, stridsvagnar, robotvapen och har ofta en framryckningshastighet i klass med Karl den tolftes arme!

  När inte stinsen och lokföraren är överens om hur spåret ser ut och vart det leder går det ofta åt pipsvängen. Att sen chefen för banverket tror att allt är frid och fröjd och att tågen går på rätt tid, kommer fram till rätt destination i tid, med rätt passagerare, och ingen vågar berätta sanningen för honom blir inte saken bättre.
  Detta trots att det sitter en del av styrelsen med klippkort i första klass. Utan att begripa vad som händer utanför kupefönstret åker de med tur, retur klipp tur, retur klipp....
  Avslutningsvis är jag inte emot samarbete men det gäller att sätta upp ett fokus för vad vill med vår FM och hålla oss till detta. Just nu irrar vi mest omkring utan vare sig mål eller mening.
  Ovanstående punkter är inte på något sätt unika för marinen.
  Jag kan dock undra hur målbilden/hotbilden och den operativa iden ser ut när fru Enström aviserar "rikskorvett 1-5" som innehållet i framtidens marin?

  Många suckar blir det.

  Teaterdirektören.

  P.S. Personal varslas vid ammunitionsfabriken i Karlsborg på grund av att FM inte har råd att använda blyfri am i den utsträckning man föresatts sig. Står det något om detta på miljöbloggen?

  SvaraRadera
 3. Redan 2001 och några år efter gjordes försök med utbyte av data över en länk med Finland. Detta skedde under de så kallade Lovisas övningarna. Sedan dess har det inte hänt mycket trots olika inriktningsbeslut. Idag finns Sucfis och Sucbas samarbeten men det innebär inte att fartyg direkt kan utbyta data på en länk.

  SvaraRadera
 4. Jag vill lyfta fram en skarp analys som finns på:
  http://nyheter24.se/blogg/6mannen/2013/11/17/de-tre-signatorerna/
  Tack Finland för den passande partnern till Widegren.

  SvaraRadera
 5. För en som jobbar i "insatsförsvaret" (som för övrigt återigen blivit prodförband igen då det inte finns några utbildningsorganisationer) är det fullt tillräckligt med två SWENEX per år. Det är väl så svårt att få in dessa i verksamheten då de innebär att alla försök till att få en utbildningsrytm svårligen är genomförbar. För att ta ett exempel... Under våren så är inte samtliga soldater och officerare på samma plats förrän sista veckan före semestern. Detta pga kurser för både soldater, sjömän och officerare. För att inte tala om de kommenderingar dom åligger enheterna.

  Nej tyvärr... Hellre en längre bra SWENEX med inriktning mot att kunna möta en kvalificerad motståndare än tre halvdana med splittrade förband.

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Anonym 17:59

   Visst är det på sina håll som du beskriver med icke kompletta besättningar delar av året.

   Det påvisar ytterligare vikten av att SWENEX 1-3 bör åsättas prioritet 1. Detta ska då innebära att inga andra övningar eller utbildningar planeras in under dessa veckor. Sjöstridsskolans personal kan då med fördel ianspråktagas för STEAM-övningar ombord på fartygen under SWENEX. Förslagsvis förläggs större delen av de kurser som kan flyttas till vinterhalvåret då fartygsbesättningarna har större möjlighet att närvara.

   Allt kan inte vara prio 1 utan det måste ske en avvägning av vad som är viktigast.

   /Boatswain

   Radera
 6. "Allt kan inte vara prio 1"

  Hur skulle det annars vara menar du?
  Att något skulle prioriteras bort eller?!

  SvaraRadera
 7. Bra inlägg och goda synpunkter! Jag vet inte om jag skulle vilja definiera Open Spirit som en övning dock. Det enda som genomförts under mina deltaganden i ett par uppsättningar av Open Spirit är skarp minröjning. Det är i min mening en insats som vilken annan som FM genomför, det enda som skiljer är den decimerade hotnivån.

  MVH
  Ett slitet minsvin

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna