8 november 2013

Ny marin insats under 2014?Det spekuleras rätt friskt runt en ny marin insats under 2014 på olika håll. Devisen "ingen rök utan eld" gäller dock alltid. Men rykten som detta ska alltid tas med en mycket stor nypa salt då inga konkreta beslut finns i dagsläget. 

Ryktet som florerar är ytterligare en insats i Adenviken (ME 04) inom ramen för OP ATALANTA. Man kan till att börja med backa bandet och titta på vad som framgår av Försvarsmaktens budgetunderlag för 2014. Där framgår följande.

Sjö- och luftstridskrafterna ska kunna delta i insatser utanför närområdet när dessa lämpar sig för de svenska förbanden. 2014 inriktas stridskrafterna mot att kunna genomföra två till tre internationella förbandsinsatser, varav en större (motsvarande ISAF) och en till två mindre (motsvarande ATALANTA, OUP). Under första kvartalet 2014 kan dessutom insats komma att ske med brittisk EU BG med svenskt truppbidrag.

Det finns med andra ord ett embryo till detta redan i budgetunderlaget. Försvarsmakten har därefter enligt uppgift lämnat in ett underlag till regeringen med möjliga insatser under 2014, d.v.s man har gett regeringen ett slags smörgåsbord, med största sannolikhet med tillhörande prislapp och förslag på lämplig insatsperiod. Vad som framkommit därifrån är att Försvarsmakten lämnat in underlag som även rör ett marint styrkebidrag.

Det skulle då handla om en ny insats i Adenviken inom ramen för EU NAVFOR och OPERATION ATALANTA där man satt lämplig insatsperiod från november 2014 till april 2015. Det styrkebidrag man enligt uppgifter anmält för möjlig insats är.

 • FHQ
 • Ledningsfartyg (HMS Carlskrona)
 • Korvett typ Visby x 2
 • Hkp 15 x 1
 • Bordningsstyrka
 • NSE

Hurvida det då skulle bli hela det till regeringen anmälda möjliga styrkebidraget, bara del av, eller inget alls finns det ingen i dagsläget som vet. Beslutet rörande internationella insatser ligger som bekant alltid på regeringsnivå och besluten fattas tyvärr ofta i ett relativt sent skede.

Man ska inte heller glömma bort det faktum att vi har två styrkebidrag till NRF under 2014. Det gäller en stridsflygenhet JAS 39 Gripen samt ett (1) minröjningsfartyg typ Koster. Om någon av dessa utlöses under året så minskar givetvis möjligheten för en marin insats ME 04 då pengar som bekant är en gränssättande faktor för Försvarsmaktens verksamhet.

En möjlig anledning till att man har valt att lägga ett marint styrkebidrag sent under året kan vara för att kunna analysera hur utfallet av övriga åtaganden ser ut innan regeringen fattar ett slutgiltigt beslut.

Men än så länge så kan man nog alla sitta lugnt i båten. Något beslut om marin insats är inte fattat ännu, och kommer nog så inte heller att ske på den här sidan årsskiftet.

Dock ska man inte alls bli förvånad om det blir en ny insats i Adenviken under 2014, eller att det redan nu spekuleras runt ämnet då det är en del av Försvarsmaktens uppgifter i det insatta insatsförsvaret.

8 kommentarer:

 1. Börjar inte HMS Carlskrona bli lite gammal nu? Är det tänkt att det ska ersättas snart? Vad för typ av fartyg kan det tänkas bli?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Carlskrona är så vitt jag vet planerad att genomgå en utökad modifiering (till stödfartyg) och halvtidsmodernisering som är tänkt att göra det möjligt att behålla henne till slutet av 2020-talet. Detta då som ersättning för ett av det två tidigare planerade stödfartygen. I och med att hon förmodligen också kommer att omklassas (A 04?) så kommer hennes bestyckning att fortsätta att vara en blek skugga av vad hon haft tidigare. Vad som är tänkt med HMS Trossö i framtiden vet jag inte mer än att hon ska vidmakthållas tills vidare. Nya stödfartyg är dock inte aktuella längre. Kanske hittar man så småningom ett begagnat fartyg nånstans som är lämplig som ersättare? (Trossö är ju inköpt beg från Estland)

   Radera
 2. Hur ska man egentligen se på att skicka 2 av våra 5 Visby till de vattnen i den aktuella uppgiften? Ett dyrt stealth-fartyg optimerat för svenska vatten? Appropå Flottans återtag av förmågan till strid mot en högteknologisk, kvalificerad motståndare.

  SvaraRadera
 3. Regeringen har ju en säkerhetspolitisk linje som verkar för ett Europa/Eu-gemensamt försvar, samtidigt som riksdagen historiskt ställer upp på internationella insatser så länge det finns FN-mandat. En sådan insats är nog därför inte helt orimlig.

  Sammansättningen påminner om ME01. Dock har väl läget lugnat sig väsentligt i Adenviken på senare tid? ME03 hade väl inte alltför mycket att göra? Det var väl mest helikoptern som var till nytta.

  Det är nog nyttigt att pröva Visby i längre internationell insats på lite större vatten. Någonstans har jag läst att detta fanns med i tankarna vid designen av fartyget då dåvarande korvetter bedömdes som för små för de större haven. Det var väl även en lärdom som drogs av just ME01?

  Är insatsen efterfrågad internationellt så behöver det inte ens finnas kvar pengar i budgeten till insatserna, se bara hur mycket pengar som gått till att sätta in IcePac (Hkp16) i Afghanistan.

  /Civil

  SvaraRadera
  Svar
  1. Erfarenheterna från ME 01 var väl inte i första hand att korvetterna var för små, utan att det måste finnas tillgång till egen helikopter? Att korvetterna var små hade ju även sina fördelar vid s.k. "friendly approach". Dessutom så lärde man sig väl att man underskattat svårigheterna med att lasta fartygen på ett s.k. heavy lift ship, med tanke på vad som sedan hände med HMS Trossö.

   Radera
  2. Och helikoptern kom på plats hur då?
   HKP & CKR är numer en enhet där HKP tom ingår i skyddstjänsten..

   Radera
 4. Fast försvarsmaktens huvudnummer NBG har beredskapsperiod under första halvåret 2015, inte under 2014.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Helt rätt Nu korrigerat - tack! (Ännu en gång påvisas styrkan med kommentarer på försvarsbloggarna. Felaktigheter korrigeras direkt)

   Radera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna