28 oktober 2014

Hur blev det så här?


.... är rubriken till ett kärnfullt inlägg hos kollegan Wiseman från dagen där det konstateras att innehållet i Försvarsmakten är i stort sett exakt samma som efter Försvarsbeslutet 2004 trots att man då ansåg att Östersjöområdet präglas av lugn, stabilitet samt att spänningen  i vårt närområde minskat dramatiskt under ledning av president Putin....

Så lät det alltså för 10 år sedan, och som bekant har det runnit stora mängder vatten under broarna sedan dess och säkerhetsläget i vårt närområde är markant försämrat, något som förmodligen inte kan ha undgått någon av er läsare.

Trots detta har Försvarsmakten i stort sett samma organisation nu som då så när som på några "nymoderata satsningar" som i själva verket inneburit volymreduceringar avseende såväl personal som materiel.

Men även om mycket till synes är likadant så finns det finns en stor skillnad, och det är den ständigt vikande övningstrenden som kan skönjas från 2004 fram till 2014. Detta är något som har direkt koppling till den ständigt minskande försvarsbudgeten och som speglas i minskad gångtid, flygtid och körmil.Bild över flygtid lånad från Wiseman


Trots ovanstående talande bilder så har ansåg både den tidigare alliansregeringen och Försvarsmakten att dagens organisation (IO14) är operativt relevant, något som ger en tydlig signal om att man uppenbart glömt bort vilka slutsatser som drogs när nuvarande organisation beslutades för tio år sedan, då när säkerhetsläget var ett helt annat än i dag. Det verkar onekligen som att politiker och även Försvarsmakten till synes accepterat det faktum att vi står med en extremt anorektisk organisation som övar mindre och mindre för varje år som går.

Med hänsyn till den budget som den nya rödgröna regeringen lagt fram så finns det inget som tyder på att uppfattningen i sak är nämnvärt förändrad.

Oavsett vad som händer i vårt närområde, hur liten Försvarsmaktens organisation blir, och hur lite än förbanden övar så är det ingen som slår näven i bordet, säger stopp och vänder den nuvarande negativa trenden som har direkt bärighet på Sveriges försvarsförmåga.


Källor:
Arméns vikande övningstid
Marinens vikande övningstid
Flygvapnets vikande övningstid  


Läs även: Mike Winnerstig i GP


26 kommentarer:

 1. Men jag försöker ju. Fast jag får aldrig chansen. Alla starka patriotiska ledare motarbetas för övrigt i Sverige, medan de i USA haussas. Patriotism står ju som bekant inte högt i tak vare sig hos den föregående regeringen eller i denna socialdemokratiskt ledda.

  Roger

  SvaraRadera
 2. Så länge det här landet har som policy att alla världens människor har lika rätt till svenska skattemedel finns det som Reinfeldt sa inte utymme till så mycket mer.
  Inte förrän vi får ett paradigmskifte som säger att svenska skattemedel primärt är till för svenska medborgare kommer vi kunna få en adekvat säkerhetspolitik, detta oavsett säkerhetsläget.

  Mvh

  SvaraRadera
 3. Mina reflektioner angående försvaret och framtiden (inte helt knytet till inlägget).

  Idag har försvaret en målbild (IO14) som enligt de flesta bedömaren är otillräcklig relativt omvärldsutvecklingen. Avseende målbilden, är försvaret tyvärr så långt borta att endast Cecilia Widegren kan se en ljuspunkt i det totala mörkret. En allmän bedömning är att det krävs ökade tillskott på ca 5 – 10 mdr per år (beroende när organisationen skall intas) och att budgeten justeras upp mot KPI och övrig fördyring årligen, för att inta IO14 och omsätta uppskjutet materialberg (dvs. de senaste 14 årens kostnader som "sparats" bort).

  Ska sedan försvaret tilldelas mer komplexa uppgifter än IO14 så krävs det ytligare tillskott. Men ska det byggas ett försvar i sammanklang med vår att mörkare omvärld så är det 2 % av BNP som gäller. Det finns inga genvägar, 2 % ger ca 76 mdr kr baserat på 2013 BNP-siffror. Siffran är givetvis extremt orimlig då dagens ”reformutrymme” till försvaret ligger inom marginalen för vad en 2 % inflation ”kostar” per år. Min personliga åsikt är att försvaret kommer att (ytligare)gå mot sotdöden eller att Putin annekterar Baltikum, men då är det försent och klockan kan vrids tillbaka till 1939.

  Varför?
  Vanskötseln ifrån politikerna har gått så långt att omtagen som krävs är så kostsamma att det går inte att försvara utan en radikalt förändrad (dvs. försämrad) säkerhetspolitiskspelplan.

  / G (som inte är jobbar inom försvaret, utan endast är försvarspolitiskt intresserad)

  SvaraRadera
 4. Så här blir det när politikerna prioriterar utlandsmissioner före det inhemska försvaret. Tänk på det nästa gång ni röstar.

  Hur mycket gångtid, flygtid och körmil har inte insatserna i Adenviken, Afghanistan och Libyen kostat? Lägg därtill Sveriges kommande bidrag till FN-insatsen i Mali.

  Är det Sverige eller omvärlden som ska försvaras?

  SvaraRadera
 5. I en miljö där vi kallar en terrängbil, med mycket begränsad framkomlighet, för stridsfordon och använder den som om den vore en stridsvagn.

  I en miljö där vi inte vill erkänna varför vi är de enda i vår närhet som inte har råd att ens hänga en skarp robot på incidentberedskapen.

  I en miljö där FML anser att vi har världens modernaste flotta och övar att skjuta ner inkommande robotar och plan med kulspruta modell 1958.

  Listan på "konstifikationer" kan göras hur lång som helst.

  När ingen vågar säga stopp och betrakta verkligheten som den ser ut så blir det så här.
  Både politiker och den politiska delen av FM lever i en värld där de ofta tänker baklänges.
  Budget-förmåga-hotbild.
  IO14 var förlegad redan när den presenterades som ett budgetalternativ som skulle spara miljarder. Tyvärr vågade ingen säga sanningen utan många gjorde istället karriär på bedrövelsen.

  En av förklaringarna till varför det ser ut som det gör kan utläsas i de 48 inlägg, med kommentarer som finns här på bloggen under rubriken personalfrågor.

  F.d. Teaterdirektören.

  P.S. "Gott nytt år- nästa år kan bara bli bättre." En rubrik 31 dec 2010, här på bloggen. Hm....ingen trodde det kunde bli värre efter herr Tolgfors heller....

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Teaterdirektören

   Alltid dessa utfall och svepande beskrivningar utan förslag på lösningar eller prioriteringar,
   Ok då teaterdirektören om du hävdar att det är baklänges i Sverige kan du väl ge exempel på
   nationer som nyttjar Hotbild-Förmåga-Budget?

   Radera
  2. Det är bra att du skriver när du inte förstår.
   Vill du ha ett extremt exempel(förutom Ryssland) så kan jag rekommendera studier av staten Israels tankar angående detta.
   Jag vet faktiskt inget land som skulle komma på följande lösning.

   Vi har inte råd med luftvärn till våra båtar.
   Vi beväpnar dem med lite rörlv.
   Hotbilden utgörs av en långsamt bogserad målkorv. Är vädret och sikten bra, vinkel och avstånd rätt
   så finns en möjlighet att träffa. Vilken motståndare tänker man sig i detta målspel?
   Känner du till någon annan som resonerat så här?

   Det fanns en tid när även vårt land orkade med en mer rakryggad profil angående hotbilden.
   Så här skrev man i en utredning strax efter WW2.

   Hotbildens krav på morgondagens luftvärn:
   -Lv skall ha samma framkomlighet som de förband de skall skydda
   -Under förflyttning skall de ha samma skydd mot finkalibrig eld, artilleri, multipelvapen m.m. som förbanden.
   -Spaning och sensorer skall vara operativa under förflyttning.
   -Förmåga att skjuta under gång eller omedelbart efter halt.(Omedelbart definieras till under en sekund. Td red)
   -Räckvidden skall vara tillräckligt effektiv. (I utredningen talar man om tre olika system av lv. Närlv-upp till 6000m, Lv med räckvidd upp till 15km, och en sista med räckvidd avsevärt bortom 15 km)
   -Samtliga system skall kunna verka i den miljö vi har i landet.
   -Samtliga system skall kunna verka i mörker och dåligt väder.

   Dessa parametrar fanns med så långt fram som till ÖBs programplan för åren 1977-1982.
   Där någonstans började budgeten knapra på hotbilden.
   Är det något krav av ovanstående som du tycker har försvunnit från dagens hotbild?

   Vad gäller IO14 så var behovet av denna organisation strax efter 2000. Den borde alltså sjösatts någon gång under sent 80- eller tidigt 90-tal. Nu (om den någonsin bli färdig) beräknas den bli färdig, om medel tillförs, någon gång då nästnästa organisation skulle behövas vara klar.

   Några av mina förslag, som kanske framgår av texten, är att börja titta på verkligheten som den är och börja arbeta för att komma ikapp. Både det politiska systemet och ledningen av vår firma behöver nya glasögon.
   Antalet pengar till försvaret behöver öka rejält. Här pratar vi om att under en tid ligga en bra bit över 2% av BMP för att om tio år kanske skala ner till runt denna summa.
   Läser man Martins kommentar nedan så verkar det inte råda brist på medel att omfördela;-)

   En ny och till verklighetens omvärld anpassad organisation behöver snarast tas fram.

   Du frågar om prioriteringar. Har vi inte förmågan att försvara oss själva så faller liksom resten av budgetarbetet, som vi då avhänder oss till någon annan att utföra.
   Känner du någon som sympatiserar med FI eller Vänsterpartiet kan du väl fråga hur flyktingförläggningarna ser ut i Ryssland?

   F.d. Teaterdirektören.

   Radera
  3. Israel ett av världens mest militariserade länder spenderar ca 20% av sin statsbudget på militära kostnader. Det innebär ca 110 miljarder kronor per år samt ytterligare 25 miljarder kronor per år som stöd från USA.

   Trots detta så har de militära kostnaderna under en 10 års period minskat från ca 8% av BNP till 6%
   samt att Israeliska Försvarsmakten har begärt mera medel för att klara av sin verksamhet för 2014-2015. Viss del av har skjutits till genom nedskärningar på övriga områden som pensioner, skola, vård, omsorg etc för att finansiera akuta ekonomiska problem för Israeliska försvarsmakten.

   Övningar har ställts in, militära vapenprogram har skjutits på framtiden och i vissa fall begränsats som med tex pansarskyttefordon och stridsflygplan.

   Så inte ens ett av världens mest militäriserade länder använder sig av Hotbild-Förmåga-Budget.

   När det gäller prioriteringar så verkar du inte förstå vad det innebär inom försvarsmakten och att prata om ökning av BNP från ca 1.2% till 2,0% skulle innebära en ökning från ca 40 miljarder till drygt 70 miljarder kronor. Hur mycket försvarsvän man än är så inser de flesta att det är ren och skär rappakalja,,,,och att blanda in flyktingförläggningar i detta sammanhang visar återigen med all önskvärd tydlighet att det är bra att försvarsmaktens garnisoner har stängsel för att hålla vissa individer utanför,,,

   Radera
  4. Israels försvar har ekonomiska nedskärningar inför 2015,,,. Dåligt exempel Teaterdirektören,,,

   Radera
  5. Att tänka hotbild-förmåga-budget förhindrar inte ekonomiska nedskärningar.
   Jag hade tre frågor till dig. (Meningar som slutar med ett ?)
   Ser fram emot svaren.
   Hör gärna av dig om det är något du inte förstår.

   F.d. Teaterdirektören.

   Radera
  6. @Teaterdirektören.
   Citat,,,,,Att tänka hotbild-förmåga-budget förhindrar inte ekonomiska nedskärningar.
   Du har ju nu själv medgivit att den typen av resonemang är helt orealistiskt och inte fungerar i praktiken. Så även om man är försvarsvän så inser man att vissa delsystem får och har fått stryka å¨foten...

   Lite svårt att förstå om du diskuterar svensk säkerhetspolitik eller förmågor,,,,dvs tekniska saker?

   I vilket fall som helst så är din teoretiska modell helt utopisk och försvarsmakten kan aldrig få alla förmågor och alla ekonomiska medel man önskar,

   Det innebär att även om försvarsanslagen ökar till dina helt orealistiska 2% så behövs det fortfarande prioriteringar inom försvarsmakten, Jag personligen har inga problem med inköp av lvrb till våra fartyg i flottan och då ser jag att man tex kan nedprioritera lv till Armen eller antal JASar.

   Du vill ju inte prioritera inom försvaret utan skriver att samhället skall prioritera inom statsbudgeten och då innebär det att du vill nedprioritera pensioner, skola, lantbruk, vård, skola, polis, kustbevakning eller tullen.

   Ditt frågetecken om flyktingförläggningar är under min värdighet att diskutera på en städad bloggsida....

   Radera
  7. Bäste anonym.

   Staten Israel har nyligen testat sina förmågor mot tänkt hotbild. Utfallet blev väl att man hade lite "overkill", bokstavligt talat. Därför kan man nu förändra, ta bort eller utöka andra förmågor. Sammantaget blir resultatet att man kan minska kostnaderna för försvaret. Det är precis så hotbild-förmåga-budget ska fungera i praktiken.

   Försvaret önskar nog inte saker som inte är relaterade till en konstaterad hotbild. Du får det att låta som försvaret skickar in en önskelista till Tomten. Tomte må vara rätt men det är ingen lista med påhittade önskningar.

   Att göra som du föreslår är däremot förkastligt. Att tillfredsställa en hotbild genom att skaffa sig en förmåga och därigenom via budgetnedskärningar/omprioriteringar hitta på en annan förändrad hotbild för någon/något annat är ju ganska korkat och lätt genomskådat. Det bli ju lite konstlat om du begär att kustkorvetterna skall understödja/skydda brigadens förflyttning/framryckning eller ersätta ett spaningsuppdrag med JAS. Går det inte, att med en realistisk hotbild, omprioritera inom FM så måste man göra det utanför.
   Jag inser att du även denna gång inte vill/kan förstå eller hitta svaren på frågorna så vi får nog fortsätta leva i två olika världar.
   Jag vet inte vad det är i just mina texter som är så svårt att förstå eller har du samma problem med andra texter också? (detta är en fråga men du behöver inte svara)
   Slutligen kan jag konstatera att du fått svar på hur Rysslands flyktingförläggningar ser ut. Bra, vi behöver absolut inte debattera dem, de ser ut som de gör, och vi kan tyvärr, just nu, göra väldigt lite för att förändra dem.
   Det var intressant att få ta del av dina tankar om "Hur det blev så här." ;-))

   Suck!

   F.d. Teaterdirektören

   P.S. Det fanns fler frågetecken i min text men strunta i dem om du tycker det blir för svårt.

   Radera
  8. @Teaterdirektören.
   Föreslår att du analyserar Israeliska försvarsmaktens budgetvåndor innan du yttrar dig. Kostnaderna för kriget skulle först tas inom ram vilket har orsakat stopp av materiel anskaffning och inställda övningar. Till viss del är detta reglerat genom omfördelningar nationalekonomiskt men fet finns fortfarande budget problem. Som nämnt innan så kan anskaffningen av nya flygsystem innebära att vissa delförmågor tas bort för att få igenom materielsystemet i sin helhet.

   Du bör nog också studera vad Israels tänkta hotbild är,,,,

   Återigen,,,hur mycket försvarsvän man än är så kommer det alltid sin spets till ordet "prioriteringar".

   Liknelsen torde vara ett fotbollslag i allsvenskan,,,,,du har en påse pengar och måste prioritera vad du lägger dina pengar på,,,,,sedan att jag vill ha en större påse pengar är en annan sak men lik tusan måste man alltid prioritera,,,,

   Radera
  9. Eller så tänker man på vilken målsättning man har med laget och vad som behövs för att komma dit.
   Har man sedan inte de ekonomiska musklerna så är kanske allsvenskan inte där man bör spela!
   Hotbild-förmåga-budget.
   Det går inte att få de andra lagen att spela sämre (hotbild) för att du har ett dåligt lag (förmåga) på grund av en för liten budget.
   Tyvärr men så fungerar verkligheten;-)
   Du får nog försöka leva med att vi prioriterar olika.
   Läs gärna herr Wisemans tråd i samma ämne.

   F.d. Teaterdirektören.

   P.S. Noterar att frågorna var för svåra. Skall försöka undvika liknande frågeställningar till dig i fortsättningen.

   Radera
  10. @Teaterdirektören
   Eftersom att ditt perspektiv verkar att vara att Sveriges försvarsmakt ensamt skall klara av att avvärja ett fullskaligt anfall från en supermakt och att du i detta sammanhang ej förstår vad prioritera innebär så får du väl fortsätta att sprida dina villfarelser,

   Till och med Skipper nyttjar prioriteringar när det gäller sjö operativa HKP förmågans kapaciteter i sitt inlägg.

   Jag rekommenderar att du söker upp sajterna "Fotbolls VM spelades aldrig i Sverige 1958" och "Människan har aldrig landat på månen". Där har du säkerligen jämlikar i din klass och kan utbyta rättshaveristiska tankar och idéer.

   Radera
  11. Jag tror att vi har all möjlighet att försvara Gotland och Skåne. Man ska tänka på att det är ett hav mellan Ryssland och oss och ryssen är tvugna att föra över stridsvagnar, stödfordon och SMERCH och annat. De behöver även en helikopterplattform typ Mistral utanför Gotlandskusten och andra stödfartyg/landstigningsfartyg. Vi kan vara osynliga och tekniskt överlägsna men ryssen har mer materiel.

   ska vi inte ens satsa på att försöka? Jag tror att vi har en god chans att vinna om vi fördubblar försvarsbudgeten. Dessutom så kan inte någon part i vårt närområde avvara så stora delar av sitt försvar att en fullskalig invasion av exempelvis Gotland och Skåne. De kan avdela delar av sin krigsmakt, men inte hela. Oklart hur stora delar. Det är nog marinen som är begränsande i dagsläget.

   Roger Klang

   Radera
  12. Bästa teatertroll.

   Jag ser att du fortfarande inte kan/vill förstå vad jag skriver.
   Vid ett tidigare tillfälle kom jag fram till samma slutsats som nu. Jag saknar den pedagogiska utbildning som behövs i ditt fall för att få, dig att förstå skriven text av mig.

   Jag ser att herr Klang gör ett berömvärt försök och hoppas han har större pedagogisk förmåga på den nivå som krävs än jag.

   SUCK!

   F.d. Teaterdirektören.

   Radera
 6. Skulle vara intressant att se en graf med antal skjutna skott i Armen 2002 jämfört med 2014.
  Har en känsla att att man då kan uttyda att antalet skott har sjunkit,,,,,saknas det inte lite fakta i underlaget för att det skall vara kvalitetssäkrat relativt slutsatserna?

  SvaraRadera
 7. Jag är liksom du officer i Försvaret men efter din censur efter mina kommentarer, som i sak stöds av många oberoende kommentatorer, personal i försvaret osv inkl Finska regeringen, så betraktar jag dig som en ryggradslös rövslickare. Kommer ej att göra en enda kommentar mer på denna värdelösa webplats.

  SvaraRadera
  Svar
  1. 1. Ingen av dina tidigare kommentarer är censurerade.
   2. Kan man som du inte hålla en god ton så kommer man så småningom att bli censurerad.
   3. Med tanke på hur du beter dig är ingen gladare än jag att du avser sluta kommentera.

   Radera
  2. Kom igen nu Gudmar, att vara kränkt är första ledet i en bruten försvarsvilja. Endera är du ett troll, eller bara djupt frustrerad, över läget. vi försatt oss jlva i, genom våra demokratiska val, det är inte militärens fel, att det gått så här, utan politikernas/PR-konsulternas.
   Om du tänker lite, vilka som undgår kritik, så är det de officerar som håller tyst, befordringssystemet är hela nyckeln för både rekrytering av spioner och för lojalitet mot kronan. Nu är problemet att lojalitetn sviktar, och det är moderaternas ansvar, eftersom de med det väljarstöd de fick, drog slutsatsen att de kunde ställa sig till vänster om mp i migration och försvar. Om du tänker tuktigt noga, så är det så att officerare som lägger ner egen tid och kraft, på bloggar, och genom risken av att bli avsljade, sätter sin egen karriär på spel, eftersom alla nog egentligen vet hur alla belöningssystem fungerar. Vår ÖB var ovanligt modig ang enveckasförsvaret, och S har svängt, dvs rekyterat en officer som statssekr, se det från den ljusa sidan, att debatten svängt, och försök, om du inte är ett troll, att förstå att psy.op numera är helt bak och fram. Ett nödtips kan vara att förmodligen 3/4 av officerskåren egentligen skulle behäva gå i kristerapi, eftersom statsledningen, inkl Romson, evakuerar sig via Bromma, till London vid akut kris, och för över ansvaret till riksmarskalken eller presidenten för Svea Hovrätt, eller vem som nu kommer i fråga efter talmannen. medan Kronan, alltså vår regering förväntar sig att Niklas och Carl möter Fi med tomhylsor. För att vända detta, så måste man "bilda" opinionen, och just nu är det riktigt illa. PS (Public service) hypernervösa över låga lyssnar/tittarsiffror hos unga, och en pågående tidningsdöd, eftersom annonsörerna lärt sig att inte beköna undersökande journalistik, så in har kommit ett banditgäng med PR-konsulter, som ingen vet vem som betalar, ibland är det öst, oftast väst, (storkapitalet som Ville, Valle och Viktor uttryckte det), och just därför, när världen inte är som man tror, och försvaret hanteras av amatörer (Tolgfors och Leni) som bara är majorinetter, så får man fundera lite fram och tillbaka, på detta med åsikter.
   Försvaret börjar inne i vårt medvetande, och att skälla ut skipper kan vara terapi, ett uttryck ör frustration, som tom kan vara förklarlig och försvarlig, men se bara till att hålla sinnet kallt, du kan vara 100% säker på att sansade inlägg, inkl kritiska kommentarer kommer att publiceras. Däremot händer det att inlägg försvinner, när de skickas, så se till att skriv ditt inlägg vid sidan om, logga in utan att ha sidan uppkopplad för länge, och skicka sedan. Se också till att använda dig av firefox, så minimerar du felkällor, och undgår att bli alltför snärjd i den elektroniska världen. S.W

   Radera
 8. Det är intressant att titta närmare på budgetförslagets olika anslagshöjningar och hur dessa fördelas. Man kan t.ex. gå in här

  http://www.regeringen.se/sb/d/18202/a/248343

  och finna att budgeten för utgiftsområde 6, Försvar och samhällets krisberedskap, ökar med ganska exakt 1 miljard, eller 2,2% till 48,6 miljarder, mellan 2014 och 2015.

  Man kan sedan jämföra med Utgiftsområde 8, Migration, där anslaget höjs från 13,3 miljarder 2014 till 17,4 miljarder 2015, dvs en ökning med 4 miljarder, eller hela 30%.
  Ökningen/satsningen saknar motstycke i hela budgeten och visar tydligt var regering och 7 av riksdagens partier vill lägga resurserna. Den nya regeringen har ju gjort ett stort nummer av att man satsar på arbetslösa och på arbetsmarknadsåtgärder, t.ex. höjt tak i A-kassan och tiotusentals praktikplatser för unga. I budgeten ökar dock utgiftsområde 14, Arbetsmarknad och arbetsliv, inte med mer än ca 3 miljarder, eller 4,3%. Rapporteringen i media om den största ökningen i budgeten har förstås helt uteblivit för att väljarna skall undanhållas fakta i ämnet så gott det går.

  Utöver detta tas 8,5 miljarder från biståndsbudgeten och läggs istället på kostnader för flyktingmottagande i Sverige. Det är ju rasistiskt att vilja satsa i närområdet.

  (Observera också att detta bara är statens direkta kostnader. De stora kostnaderna i sammanhanget ligger på kommunnivå där t.ex. socialbidrag ligger)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är ett budget-förslag som skall prövas i en omröstning i riksdagen.
   Alliansen kommer även med ett budget-förslag.
   Vilket budget-alternativ som blir godkänt är inte klart.

   Radera
  2. Budgetförslag, visst, men det speglar mycket bra vilka prioriteringar politikerna gör. Det är ju knappast så att Alliansen kommer att kunna göra särskilt mycket annorlunda eftersom man inte är beredd att skärpa kraven kring asylprocessen. Så länge man inte gör detta har man inget annat väl än att skjuta till de pengar som migrationsverket behöver.

   Lars Wilderäng beskriver situationen på ett bra sätt.

   http://cornucopia.cornubot.se/2014/11/valprognos-for-sd-i-nasta-val-1869-av.html

   Det är bara att inse, vår nuvarande migrationspolitik har spårat ur fullständigt och sju av riksdagspartierna samt 87% av väljarna är beredda att offra försvar, trygghet och välfärd för att driva denna vansinnespolitik i ytterligare några år.

   Jag tittar på mina två barn och tänker, vad har de för framtid i det här landet? Jag tänker på mina äldre, numera avlidna, släktingar. Var det verkligen detta de slet och arbetade för? Var det detta de ville att deras barn och barnbarn skulle göra med landet vi ärvde? Sverige som varit ett föredöme, ett av de allra bästa länderna på jorden att födas, växa upp och bo i. Nu schabblar vi bort detta genom missriktat godhetsknarkande. Det är så himla synd. Det kunde blivit så bra.

   Radera
 9. 'Follow the money'
  Lite avskalat.
  Utgiftsområde 6, Försvar och samhällets krisberedskap, ökar med 2.2%
  Utgiftsområde 8, Migration, där anslaget höjs med 30%.
  Frågor på de ?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Exakt. Och man tvekar inte ett ögonblick att stoppa förbifart Stockholm till en kostnad om 4 miljoner per dag. Pengar som, om de istället satsats på försvaret, hade kunnat göra otroligt mycket på marginalen genom främst ökad övningsverksamhet.

   Radera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna