1 februari 2015

Synen på Svensk försvar- och säkerhetspolitik är inte smickrandeSweden is one of the all-talk-no-action Western European nations that choose to rely on their allies, especially the US. But, being a non-aligned country, Sweden does not have any allies to rely upon, only partners.

Så sammanfattas Sveriges försvar- och säkerhetspolitik från vårt grannland Estland i en alldeles färsk rapport. Inte särskilt smickrande för svenskt vidkommande. Det är Martin Hurt vid Estländska ICDS (International Centre for Defence and Security) som beskriver synen på svensk försvar- och säkerhetspolitik i en rapport med titeln Swedish Security and Defence in 2014 as seen from the EastKritiken mot den svenska oförmågan att vidtaga konkreta och nödvändiga åtgärder med anledning av det försämrades säkerhetsläget, primärt med anledning av Rysslands militära upprustning och agerande är inte nådig.

I sin rapport menar Hurt att försvarsdebatten i Sverige har varit mycket aktiv när det gäller Rysslands förehavanden och det prekära läget rörande Försvarsmaktens ekonomiska förutsättningar. Men trots det så konstaterar Hurt att inga konkreta åtgärder har vidtagits. All-talk-no-action. Hurt pekar på en rad faktorer som direkt påverkat Sverige under 2014. Omfattande ryska beredskapsövningar, incidenter med ryskt signalspaningsflyg som var nära att kollidera med civil flygtrafik samt ubåtsjakten i oktober. Trots den negativa utvecklingen så vistas inga konkreta åtgärder trots insikten om att det svenska försvaret inte är dimensionerat för att möta det nya läget, och att det helt och hållet är vårt eget fel.

The security vacuum that has been created by the Swedes themselves will eventually be filled, if not by the Swedish armed forces, then by somebody else.

Som om inte detta vore nog så är det även känt av omvärlden att svenska flottan ska skäras ned ytterligare - trots allt som har hänt under 2014 och att vi själva i Sverige anser att vi har ett nytt läge. Vi lever ofta i villfarelsen att dessa neddragningar inte alls är några neddragningar, eftersom till och med Försvarsmakten själva ofta avfärdar ett sådant resonemang. Men att vi avvecklar fartyg sänder signaler, vilket har snappats upp av våra grannar.

Russia’s attack on its neighbour and the hunt for submarines in the Swedish archipelago has not meant that the ongoing downsizing of the armed forces has been halted. Instead, the navy will in 2015 be forced to decommission and scrap six smaller vessels, downgrade two corvettes and scrap two other corvettes for budgetary reasons.
  

Men det som i sammanhanget är mest bekymrande, är att länder i vårt närområde anser att Sverige inte tar säkerhetshoten på allvar. I Baltikum anser man bland annat att Sverige har ett kollektivt ansvar för att tillse att inte livlinan mellan de baltiska staterna och deras allierade i väst inte skärs av. Av just den anledningen oroar ett oförsvarat Gotland mest. Även om inte våra svenska politiker, eller för den delen inte heller Försvarsmakten anser att det är nödvändigt med permanenta förband på Gotland så har våra grannländer sett risken med att inte ha det.

But a militarily weak neighbour whose territory may be used by an aggressive opponent would be a concern for any nation that wants to live in peace and stability.

 Martin Hurt pekar även på det mycket märkliga faktum att Sverige i dag har ett mycket lågt försvarsanslag som andel av BNP i relation till vår annars relativt starka ekonomi. Han menar att Sverige jämfört med många andra EU länder har en mycket gynnsam situation för att kunna öka på försvarsbudgeten avsevärt eftersom vi är ett av de sex EU-länder med lägst statsskuld. Martin Hurt har också konstaterat att anledningen till att inget händer - trots det förändrade omvärldsläget, är avsaknad av politisk vilja och att inte vilja se det nya normalläget.

Men det är inte bara ICDS och Martin Hurt som är kritisk mot Sverige. Den 10 maj förra året riktade Estlands president Toomas Hendrik Ilves den kanske mest uppseendeväckande kritiken mot Sverige under hela 2000-talet för att komma från ett vänligt sinnat grannland. Ilves pekade ut Sverige som ett säkerhetshål i Östersjön där ett oförsvarat Gotland oroar mest. Han riktar även kritik mot svenskt tal om solidaritet som han inte anser är värt särskilt mycket i sammanhanget. Inte heller övertron på EU ger han mycket för.

– Det gäller er egen säkerhet. Det vore naivt att föreställa sig att EU ger er säkerhet, och är man inte medlem av Nato så får man ingen hjälp. Ni är ett hål i det gemensamma försvaret, det hål som Ryssland utnyttjade när de kom flygande på långfredagen.

Vi kan därför konstatera följande. Om vår försvar- och säkerhetspolitik uppfattas som icke trovärdig av våra grannländer, så spelar det mindre roll vad vi själva anser. Det är något som våra politiker och till viss del även vår försvarsledning borde lägga större vikt vid att råda bot på än att envist låta bli att vidtaga aktiva åtgärder och att hålla fast vid de principer som gällde före 2009.


För att avsluta med något positivt i Martin Hurt rapport så kan vi också konstatera att man även från andra länder, i det här fallet Estland, anser att försvarsbloggarna på ett positivt och vitaliserande sätt bidrar till debatten runt försvar- och säkerhetsfrågor. Detta tillägnar han glädjande nog ett helt stycke i sin rapport.


Niklas Wiklund (Skipper)
Carl Bergqvist (Wiseman´s Wisdoms)36 kommentarer:

 1. Tyvärr så kan jag bara konstatera att våra grannländer har helt rätt, det säkerhetsvakuum som Sverige skapar med skönmålning, världsfrånvändhet och självgodhet innebär en stor risk för både Sverige och våra grannländer. Hur mycket pengar vi lägger på försvaret är nog också ett av de mindre problemen, även om det givetvis påverkar, de största problemen är kortsiktigheten och bristen på vilja.

  SvaraRadera
 2. Finns det inga politiker i Stockholm som inser allvaret o situationen i den svenska (fd) försvarsmakten och därmed omedelbart vill sätta igång och förbättra rejält? Får ni några reaktioner från riksdagsfolk , hur reagerar de på era utmärkta bloggposter?
  Mvh
  Trött o undrande!

  SvaraRadera
 3. Just nu med DÖ bakom sig så kan inget göras då det är alliansens budget som ligger.
  Dessvärre är det begränsat vad som kan ske med vårproppen också om jag inte förstått fel. Det betyder att inga riktiga beslut baserat på ekonomi kan tas innan nästa höst.

  Sverige är väl fantastiskt så säg?

  SvaraRadera
  Svar
  1. DÖ borde rivas upp och nyval utlysas!

   Radera
  2. Tyvärr skulle det inte göra någon skillnad alls med det parlamentariska läge vi har idag.
   Bara om alla de som valt att vandr till SD beslutar för att i samlad tropp gå till S eller M så skulle det kunna ändras på riktigt.

   Radera
 4. Svensk säkerhetspolitik är ett riktigt dåligt skämt... Svenska politiker.......

  SvaraRadera
  Svar
  1. * Svensk säkerhetspolitik är fan inget skämt ! Svenska politikerna som är det.

   Radera
 5. Kan någon förklara hur det kommer sig att vi fortfarande inte reagerat på omvärldsutvecklingen. Jag kan, med ENORM kognitiv och känslomässig ansträngning, motvilligt "ta in" att ansvariga politiker naivt trott på att stormaktens upprustning fram till 2010 inte var något att vi behövde förhålla oss till, men NU? Nu är det ju UPPENBART stormakten för ett krig i närheten och att smockan hänger i luften även för vår del.

  Det är för en lekman som mig, obegripligt att vi inte gör allt för att fixa till det vi kan så fort vi kan. Finns det någon som har någon slags hållhake på oss eller vadå?

  Mvh, ännu en undrande

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är ganska enkelt¨
   De flesta politiska partier är idag "röstmaximernde", dvs de gör inget som de inte kan vinna ett betydande antal röster på
   Så länge det inte framkommer i opinionsundersökningar att de kan vinna ett betydande antal röster på att öka försvarsförmågan så kommer de inte att göra det

   Radera
  2. Och, plötsligt, har de inte längre ett land och folk att styra!!! Det gör någon annan...Putins pojkar.

   Radera
 6. Det är som sagt inte nådigt när grannländer har hela rapporter på hur Sverige har misskött sitt försvar under de senaste 15 år sen.

  SvaraRadera
 7. Och snart ska vi genomföra neddragningar som konsekvens av det icke upphäva RB5.

  SvaraRadera
 8. Det är en skrämmande men tyvärr helt riktig analys, tyvärr kan jag inte se några större ljuspunkter när det gäller att återupprätta försvaret. Tyvärr verkar det relativt nyvalda parlamentet, Riksdagen alltså, inte var kompetent att ta de svåra och snabba beslut som är nödvändiga. Ett minimum vore att sätta stopp för ytterligare besparingar omedelbart i väntan på försvarsberedningen som skall påbörja sitt arbete inom kort.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det verkar inte spela någon roll vilket "parlament" vi har, de kommer inte att fatta de beslut som är nödvändiga oavsett hur det ser ur i vår omvärld
   När vi påbörjade nedmonteringen av vårt försvar så myntade våra "beslutsfattare" ett begrepp "återtagning" (av försvarsförmåga)
   Det sattes upp ett antal kriterier som skulle vara uppfyllda för att denna "återtagning" (av försvarsförmåga) skulle påbörjas
   Alla dessa kriterier var uppfyllda för många år sedan, men någon "återtagning" (av försvarsförmåga) var det inte tal om
   Det är väl inte många "beslutsfattare" som idag ens vill bli påminda om detta
   Men egentligen spelar det väl mindre roll att vi inte har beslutsfäiga politiker så länge vi inte har en väljarkår som kräver att vi har en trovärdig försvarsförmåga

   Radera
  2. Instämmer till fullo. Det enda som räknas i politik är röster. Enda vägen till någon som helst förändring är att Försvar o säkpol blir valfråga. Dessvärre fyra år dit... Tiden talar knappast för oss.

   Radera
  3. Släpp räcket och ta reda på vilka som drar nytta av dessa "inkompetenta" beslut.
   Vad är det som är svårt att kontemplera?

   Radera
 9. Läge att införa permanent militär närvaro på Gotland, modellerat efter BAP? Våra baltiska grannar kan säkert tillföra marktrupp för Gotland Ground Presence med roterande ansvar...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Skojar du ?Ska de små och ekonomiskt svaga länderna i Baltikum ansvara för marktrupper på Gotlant? Nej, det är rika Sveriges egna ansvar.

   Radera
 10. På något vis drabbas man utav misstanken att det är ett utslag på det typiskt svenska, dvs strävan till att plocka russinen ur tårtan och låta någon annan ta stöten utan att själva bidra det minsta. Alternativet är en rent ut sagt skrämmande naiv syn på omvärlden och en vilja att leva i en drömvärld där man inte behöver låta sig distraheras utav en störande verklighet ....

  SvaraRadera
 11. "Martin Hurt pekar även på det mycket märkliga faktum att Sverige i dag har ett mycket lågt försvarsanslag som andel av BNP i relation till vår annars relativt starka ekonomi. Han menar att Sverige jämfört med många andra EU länder har en mycket gynnsam situation för att kunna öka på försvarsbudgeten avsevärt eftersom vi är ett av de sex EU-länder med lägst statsskuld."

  Tyvärr så är faktiskt faktum att Sveriges stormaktsambition av den humanitära arten faktiskt slukar varenda potentiell krona för ökat budgettillskott.

  SvaraRadera
 12. Ojoj...
  Ni menar alltså att vi har blivit lite lurade av våra folkvalda i försvarsberedningen?
  Eller var det någon som lurade skjortan av dem? Tänk att ingen av dem kunde ana något? Åkte de bara hit och dit, för att bara bli ett löjets följe?
  Dessutom sponsrade av undertecknad i egenskap av skattebetalare.

  Jag tror inte våra grannar har begripit vår stora satsning på genderfrågorna och solidariteten. FM kanske får öka sitt deltagande i nästa pridetåg för att nå ut med sitt budskap. En flerfärgad orkester i täten?

  Jag tror heller inte att man utomlands förstår vilken tilltro vi i detta land har till ett skarpt formulerat pressmeddelande;-)

  Påminner om Tarja Halonens ord 2004.
  "Vi kan inte göra som svenskarna och lämna åt grannarna att sköta försvaret."

  SUCK!

  F.d. Teaterdirektören.

  P.S. Vår nuvarande FML har fastställt att Gotland försvaras bäst från fastlandet i max en vecka. Det gäller väl fortfarande? Man kan väl inte anklaga FM för att vara pådrivande i några som helst åtgärder på grund av ändrat omvärldsläge eller hotbild.
  Hmm... är det inte så att allt fortfarande går enligt plan i den takt det tillförs medel?


  OBS! Mängder av ironi återfinns i texten.

  SvaraRadera
 13. Svensk försvarsblogg är lika PK vad gäller försvaret som gammelmedias när det gäller invandring. Militärer tränade i att göra objektiva bedömanden och dra objektiva slutsatser borde kunna bättre än att bara vara megafoner för Carl Bildt/Fough Rasmussen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Visst är det så. Stora-syster ser dig. DÖ visar att demokratin är satt på undantag. 'Omvärdsanalys' och 'debatt', varför?

   Radera
 14. Om man skulle kunna tänka sig att vara det minsta konspiratorisk så skulle en inflytelserik lobbyist eller politiker i stark ställning och med särintressen åt främmande makt verka för att se till att Sverige har en otillräcklig militär kapacietet. Om man leker med tanken att denne fiktive politiker/politiske lobbyist jobbar med att få fram argument mot att försvaret stärks har han/hon ju därmed underlättat för den främmande makt som han/hon jobbar för och därmed sparat en massa liv för det land som eventuellt är intresserad av att annektera konungariket Sverige.

  SvaraRadera
 15. Något skäl till annektering ser jag inte, däremot har vi territorium som är intressant för flera parter i händelse av konflikt i närområdet.

  Likt att Norge angreps 1940 av Tyskland för att säkra järnmalmen från Narvik och ansågs inte starkt nog att hålla sig neutralt och försvara sig från England, så löper Gotland och visst annat Svenskt territorium risk att tas i besittning av annan makt. Jag kan se dels att Ryssland skulle önska ta det i besittning vid en eskalation gentemot baltstaterna/NATO, men likväl kan baltstaterna känna sig tvungna att "regla" deras bakdörr, vilken står vidöppen.

  Att tro att vi skulle klara oss undan en framtida konflikt utan på ett trovärdigt vis kunna hävda vårt territorium och nationella suveränitet är bara självbedrägeri. Vi har under de senaste konflikterna haft en enorm tur, men också gjort stora eftergifter, vilka vi i princip varit tvungna till då vi även då saknade ett trovärdigt försvar.

  Vi har tyvärr en lång tradition av att rusta ner inför stora konflikter. En nedrustning innebär en säkerhetsrisk, inte bara för oss själva.

  Vi behöver en säkerhetsdörr på huset Sverige, inte ett draperi!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tja, ett sätt att göra konflikten "omöjlig" för motparten är att i förebyggande syfte annektera områden av strategisk vikt, t.ex. så att andra problematiska områden innesluts.

   Radera
  2. "Något skäl till annektering ser jag inte, däremot har vi territorium som är intressant för flera parter i händelse av konflikt i närområdet. "


   Och skillnaden mellan annektering och närgånget intresse för territorium är???????

   Radera
 16. Gränspolisen upprörd över att Migrationsverket släpper in kriminella falska asylsökare.
  http://www.sydsvenskan.se/sverige/polisen-rasar-mot-kryphal-vid-gransen/
  Territorium, gräns ?

  SvaraRadera
 17. Jag begriper att mitt inlägg kan uppfattas som OT(off-topic) men min uppfattning är att det är själva kärnan till det som händer i Sverige.
  Naturligtvis behövs ett starkt militärtförsvar, men det räcker inte...
  Därav mitt inlägg, det är om en grundläggande syn och hur den försvaras.
  De som verkligen vill kan läsa i sin konfirmations-bibel. Det kan dröja innan man tar till sig budskapet. Politiken blir bara ett verktyg av flera.

  Nya testementet
  Paulus brev till efeseierna
  6:10,11,12

  6:12
  Ty den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och väldshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna.

  Ger kanske en känsla av August Stridberg i språkdräkt, men innehållet...

  SvaraRadera
 18. Det är klart som korvspad att vi behöver förstärka vårt försvar, som jag tycker och vill kalla det återuppbygga försvaret. Det ger dessutom många spinoffeffekter i form av sysselsättning inom landet. Jag tror på att ett starkt Svenskt totalförsvar mycket väl kan avhålla en tänkt fiende för att militärt angripa oss och i stället låta oss stå utanför en större men ändå ett omfattande Ryskt angrepp på låt säga Baltstaterna. Men att som argument invända att Polen och de Baltiska länderna är bittra på oss för att vi inte rustar upp är i mina öron lite tveeggat. Klart som korvspad att dom vill att Sverige skall vara starkt rustade så att vi kan hjälpa dem om de blir hotade. Det paradoxala är ju att dom skulle vara bittra om vi stod utanför ett sådant krig och undvek att bli indragna i konflikten medan vi inte skulle ha någon anledning att blanda oss i. Vi skall ha det försvar som är bäst för vårt land och våra behov oavsett om det gillas eller ogillas av någon av de parter som kommer att bli inblandade i nästa storkrig. För är man medlem i NATO eller Warsawapakten blir man ett mål vare sig man vill det eller ej. Är man fri och hsr ett tillräckligt starkt försvar kan tröskeleffekten bli så stor att en fiende avstår från att offra resurser på oss. Men som sagt, det finns många åsikter rörande detta och vilken väg vi än väljer kostar det pengar, oerhörda pengar.

  SvaraRadera
 19. Skulle det inte vara rimligt att skärskåda FMs regleringsbrev för att se vad som är syftet med verksamheten? I första läget måste man vara överens om huvuddragen i planen. Detaljerna följer sedan logiskt på detta, förutsatt att det finns medel för detta. Det sista är nog den springande punkten i att regleringsbrevet blivit korrigerat till nuvarande lydelse.

  Idag finns ingen klar plan för territoriet vi i dagligt tal kallar Sverige. Är inte detta ett problem?

  SvaraRadera
 20. Estland, Lettland och Lithaunen får väl försvara oss! De fick ju all utrustning när vi la ner. Plus utbildning på densamma!

  SvaraRadera
 21. Som gammal stridsflygare från 1960 - talet och början av 1970 - talet, och dessutom som flygande "repgubbe" under 1980 - talets mycket "kalla krig" p.g.a personalbrist, så har jag återigen sagt på en förfråga om jag skulle "ställa upp" igen, nämligen "NEJ TACK"! Frågan är i och för sig hypotetisk p.g.a min ålder men jag har ingen lust att bli "kanonmat" för dagens Sverige eller dagens svenskar!
  Så lycka till Sverige vad det nu kan vara värt?

  SvaraRadera
 22. När du skriver "all-talk-no-action har du helt fel... Det står ju såhär i rapporten " might tempt the false conclusion that Sweden is one of the all-talk-no-action Western European nations". Notera "The False Conclusion".

  SvaraRadera
 23. Jag tror att grundproblemet är en vida spridd övertygelse att Ryssland visserligen kan ge sig på nationer som Georgien och Ukraina, men att länder som Sverige är politiskt omöjliga för Ryssland att kränka. Tänk hur det skulle se ut!

  Alltså i någon mening en nästan rasistisk uppdelning i blåbärsnationer som ingen bryr sig om och fina länder som det skulle ta hus i helsicke i världen om man gav sig på. Precis hur detta hus i helsicke skulle manifestera sig är dock något oklart.

  Parat med ett mycket ljumt intresse för de baltiska staterna. Som nog många anser är automatiskt skyddade genom sitt NATO-medlemskap. Det förefaller mig dock troligt att samma personer som anser att deras medlemskap skyddar dem på ett absolut sätt även motsätter sig ett svenskt medlemskap, vilket är en aning märkligt (eller så tänker folk inte så, och jag har fel).

  Sammanfattningsvis: Man kan inte föreställa sig en politisk situation när Ryssland skulle anfalla Sverige, och man anser att det är NATOs ansvar att skydda de baltiska staterna. Alltså behövs egentligen inte mer än ett symboliskt svenskt försvar.

  Mina två ören!

  KFF

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nja, kanske Ryssarna tänker annorlunda: Vi anfaller ett land som står Nato nära men är inte medlem. Representanter från Nato har ju tydligt uttalat att Sverige INTE kan räkna med stöd vid en kris. Se på Ukraina som varit i ett tätt partnerskap med Nato, men ej får hjälp.

   I slutändan handlar det också om säkerhet i världen. Ett anfallande land måste ju i förväg veta huruvida Nato kommer försvara. Nato förfogar över kärnvapen. Om Nato plötsligt försvarar ex Ukraina med egen trupp kan det ju sluta i totalt kärnvapenkrig. Det är alltså viktigt att Nato håller på principen, medlem = hjälp vid kris. Ej medlem = ingen hjälp vid kris.

   Att Usa funderar på att stödja Ukraina med vapen mm, är inte samma sak som att skicka in trupp. Dock ökar risken för eskalering med okänd utgång. Ryssland lär kunna parera, men egna befolkningen kan börja protestera vid ökande förluster/ Jesper

   Radera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna