21 oktober 2012

Sjöfartsverket markerar revir med nya helikoptrar

AW139 som Sjöfartsverket beställt i sju exemplar
Sjöfartsverket har gjort det igen.
Man har lagt en beställning på sju nya sjöräddningshelikoptrar av modellen Agusta Westland AW139.

Detta uppmärksammades i dag på ledarplats i Norrköpings Tidningar.

Detta hade i sig inte varit något konstigt då Sjöfartsverket för ungefär ett år sedan själva övertog ansvaret för att upprätthålla beredskap för helikopterburen sjöräddning. Tidigare hade det civila företaget Norrlandsflyg uppdraget genom Sjöfartsverket efter att riksdagen, för snart 10 år sedan, beslutat att Försvarsmakten inte längre skulle ha uppgiften sjöräddning. En uppgift som Försvarsmakten löst på ett föredömligt sätt under många år.

Problemet är att Sjöfartsverket nu föregått utfallet och eventuellt kommande beslut från maritimutredningen (Maritim Samverkan SOU 2012:48) som presenterades i juni 2012 där ett av huvudbudskapen var att Sverige kommer att ha en överkapacitet (nåja) avseende helikoptrar när samtliga Hkp 14 samt Hkp 16 är levererade utöver de redan levererade Hkp 15.

Detta i sin tur innebär att Hkp 10 kommer att avvecklas i förtid. Utredaren menar att dessa helikoptrar skulle kunna överföras till Kusbevakningen, som i sin tur skulle kunna slås samman med Försvarsmakten. På detta sätt skulle man på ett mer kostnadseffektivt sätt kunna utnyttja de befintliga resurserna som redan finns.

Sjöfartsverket har nu föregått denna kommande process genom att redan nu köpa nya helikoptrar, vilket i förlängningen innebär att Hkp 10, som har flygtid kvar, i sämsta fall inte alls kommer att komma till användning. Sjöfartsverket hävdar själva följande.
Att använda Försvarsmaktens befintliga helikoptrar, Hkp 10 av typen Superpuma , är inte ett möjligt alternativ. En livstidsförlängning skulle bli mycket kostsam och omfattande modifiering skulle krävas jämfört med dagens användning. Ur både ekonomiskt och tidsmässigt perspektiv är det därför orimligt att använda Hkp 10.
Ovanstående känns som taget ur luften, då ett antal Hkp 10 fortfarande är i originalskick (A) och övriga C och D med en mindre ändring bör kunna återställas till att kunna genomföra sjöräddningsuppdrag likt man gjorde tidigare med dessa maskiner. Det borde åtminstone bli betydigt billigare än att köpa nya helikoptrar.

Sjöfartsverket borde rimligtvis inväntat detta beslut och förlängt leasingavtalet på de befintliga Sikorsky S-76 på årsbasis till dess att ett regeringsbeslut i frågan tagits. Ett av prolemet är som vanligt dålig styrning och helhetssyn från den politiska nivån.Sjöfartsverket ligger under näringsdepartementet och statsrådet Elmster-Svärd, medan såväl FM som KBV ligger under försvarsdepartementet.

Sjöfartsverket ser nog dessutom om sitt eget hus och verkar troligtvis för att detta helikopterköp ska genomföras snarast möjligt i syfte att behålla verksamheten inom verket. Om inköpet genomförts utan djupare analys av andra möjligheter, trots att SjöV påstår att man gjort det, är det självklart inte bra och drabbar i slutändan oss skattebetalare.

8 kommentarer:

 1. Det är ok att vara generös med investeringar när tiderna är goda om man är smart och investerar för effektivitet under dåliga tider.

  Exempelvis investerar landstinget i Östergötland nu när tiderna är goda i nya och renoverade sjukhus som ger effektivare arbete och patientflöde, lägre infektionsrisk och lägre driftskostnader för värme och ventilation vilket är en utmärkt förberedelse för dåliga tider.

  En motsvarighet för helikopterverksamhet skulle vara att slå ihop delar av myndigheter och vartefter köpa nya helikoptrar av färre typer och större antal så man får fler helikoptrar med lägre driftskostnader. Färre chefer och revir men fler piloter och fler helikoptrar per administratör och tekniker.

  Exempelvis skulle sjöfartsverkets sjöräddning kunna slås ihop med försvaret och funktionen fylls på kort sikt med Hkp 10 som sedan kompletteras med sjöoperativa Hkp 14 som även borde finnas i ambulansversion. Om Hkp 14 till sist blir bra tar den över helt eller så får man köpa in nya Superpumor eller en annan typ.

  Både Polisen och Försvaret har behov av både stora och små helikoptrar men har var för sig svårt att hålla flera typer i drift vilket ger onödigt stora driftskostnader. Polisens behov av att frakta insatsstyrkor kan lösas med Hkp 14 transport, Hkp 16 transport eller t.o.m. Hkp 10 sjöräddning. Polisens vardagsbehov för framförallt spaning och försvarets behov av icke pansrad övervakning, övning och småtransport som nu fylls med Hkp 15 skulle kunna fyllas av samma typ och med tiden en mindre helikopter som är billigare i drift.

  Försvarets behov av medivac med vårdmöjlighet borde kunna få större volym och vårdvana om det samordnas med landstingens behov av ambulansflyg.

  Om det är försent att bromsa sjöfartsverket blir det andra kort i blandningen men i vilket fall måste vi i en stagnerande eller krympande ekonomi minska antalet revir för att ha råd att upprätthålla samhällsfunktioner.

  Det hela är inte ett dugg konstigare än regementsnedläggandet efter kalla krigets slut.

  SvaraRadera
 2. Har en känsla av att någon/några kommer att ta reda på orsaken till att detta förhastade beslut kunnat genomföras.
  Här kommer personalförändringar att ske i slutändan.
  Hoppas att ded ansvaraiga är redo att stå till svars.

  C-G Fd befälhavare på Puman i flyg och sjöräddningstjänst i många år.

  SvaraRadera
 3. Vi får inte glömma bort regeringens tankar förmedlade av fru Widegren för inte så länge sedan. Hon konstaterar att staten om några år förfogar över mer än femtio hkp och gör följande analys av detta.

  ”Men vem som i framtiden får huvudmannaskapet för dem är av underordnad betydelse.
  Att hantera skattemedel bra innebär att vi får ut mer maritim beredskap för pengarna. I många kustkommuner kan det handla om närvaro och trygghet. Helikoptrarna skall stå till samhällets förfogande.”

  Hon menar något luddigt att; ”Samtidigt finns en ny syn på hur man kan utnyttja den här stora investeringen både civilt och militärt”.
  Hur denna syn uttrycker sig är inte helt klart.

  Hon konstaterar ännu luddigare att; ”Politiker måste vara hängrännor och tänka brett”.
  Att vissa politiker bara hänger och andra bara ränner omkring förstår jag men der där sista begriper jag inte?? Undrar vad hon egentligen vill säga?

  Jag tror dock att det finns andra som har en bestämd uppfattning om vem som skall vara huvudman för de nya helikoptrarna.

  Men vem vet? Det kanske är alliansens mening att sprida ut dem längs våra kuster, med ett tjugotal på västra sidan och resten längs södra, östra och norra sidan, i en skön, cool blandning av civilt och militärt. En del skrov behöver nog byggas om lite grann men vi har ju bra kontakter med en norsk firma som hanterar detta under vilket decennium som helst.

  Dessutom tror jag vare sig verk eller myndigheter hyser några större förhoppningar till någon av alla de utredningar som nyligen påbörjats.
  Här gäller det nog att smida medan järnet är varmt. Man kan ju alltid se lite förvånad ut och hävda att man ingent visste i efterhand.
  Förhoppningsvis har hon ingen aning om vad hon föreslår!

  Suck!
  (Ironi förekommer i texten)

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 4. När vi har det klimat vi har på våra breddgrader och dessutom inför två militära helikoptersystem med möjlighet att flyga i isbildning så är det ju i princip ett krav att även SAR:en skall kunna verka i dessa förhållanden. Hkp10 har ej avisning, AW139 har detta.

  SvaraRadera
 5. Då kan polisen ta över S-76 från SjöV istället för att köpa nya igen!

  SvaraRadera
 6. Helikopter 10 i all ära, men jag tycker Sjöfartsverket agerat helt rätt i den här frågan. Helikopter 10 är av viss ålder, alldeles för stor, och för dyr att bruka för en myndighet som sjöfartsverket. Då är det bättre att försöka sälja både Hkp 10 och S-76C++ för att generera dom pengarna till moderna, beprövade och "lagom" helikoptrar.

  SvaraRadera
 7. Läs moderaten Magnussons artikel i helgen i GP: Han menar på att politikerna har lyft helikopter samordningsfrågor med FM utan gehör. Det tror jag att alla Göteborgare och Västkustbor håller med om när sjöräddningsverksamheten inte skulle finnas kvar.

  SvaraRadera
 8. Idag kom ett svar i samma tidning från generaldirektören på sjöräddningen:
  http://www.nt.se/debatt/default.aspx?articleid=8016131

  Jag tycker iaf att motiveringarna verkar solida :-/

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna