3 juni 2013

Läckor inifrån Försvarsmakten!Att försvarsdebatten är mer levande än någonsin är mycket glädjande. Försvarsfrågor debatteras på alla plan och gemene man är förmodligen mer upplyst om vad som händer inom försvarsområdet nu än vad man varit under det senaste decenniet. I kölvattnet av den för debatten positiva rapporteringen finns tyvärr även negativa delar som inte gynnar en fortsatt seriös försvarsdebatt. Det handlar om läckor inifrån Försvarsmakten. 

Om vi börjar på det övergripande planet och de stora frågorna så har påskincidenten som fått benämningen "ryska påsken" den senaste tiden dominerat rapporteringen runt försvarsfrågor i media. Ryska bombflygplan genomförde under påskhelgen en övning mot mål i Sverige samtidigt som vårt egna flygvapen stod på marken. Varken piloter eller flygplan fanns i beredskap för att gå upp och "visa svensk flagg" vilket i praktiken innebär att vi tydligt markerar att vi ser er, och vi vet vad ni sysslar med. Nu ska inte inlägget avhandla just den här händelsen ytterligare en gång, utan i stället det faktum att någon har försett Mikael Holmström på SvD med detaljerad information om de ryska flygföretaget som enligt Holmström var riktat mot Sverige. Att uppgifterna härstammar inifrån Försvarsmakten alternativt någon annan myndighet under försvarsdepartementets hatt råder det ingen större tvivel om. Än mer intressant, och än mer känslig blir frågan när Mikael Holmström även påstår sig veta att flygföretaget genomförde anfall mot mål i Sverige. För att känna till sådant krävs det helt andra källor som kan bidra med en högre detaljeringsgrad än vad en enskild luftbevakande radaroperatör i en svensk luftförsvarscentral som följde flygföretaget kan bidraga med (med det inte sagt att det är en sådan som har läckt).

I det enskilda fallet "ryska påsken" så har myntet två sidor. På ett sätt är det mycket bra för försvarsdebatten och på sikt även för utvecklingen av vår försvarsförmåga att Mikael Holmström blev försedd med dessa uppgifter då det sett i sin helhet har varit positivt då det för många, inkluderat våra styrande politiker, blev en ögonöppnare! Hur många kände till att vi enbart hade jaktberedskap tillgänglig under valda delar av dygnet? Många har i efterhand deklarerat att de levde i tron att Försvarsmakten hade flygplan redo för start dygnet runt, året runt från flera platser i vårt avlånga land. För så står det bland annat på Försvarsmaktens hemsida - fortfarande! Men så var nu alltså inte fallet. Att just dessa uppgifter kom till dagens ljus var positivt för försvarsdebatten då det har lett till större medvetenhet om bristerna i vår försvarsförmåga vilket i sin tur har satt i gång en politisk debatt, och förhoppningsvis även vissa åtgärder. Enligt SvD jagar man nu läckor inom Försvarsmakten.


Den andra sidan av myntet är mindre positivt, och i vissa fall riktigt oroväckande. Om uppgifter om de ryska flygplanens mål är korrekt kan de bara komma från väldigt unika källor. När uppgifter från sådana unika källor läcker ut finns alltid en risk för att inte bara uppgiften röjs, utan även källan. I bästa fall kan man inte använda en sådan källa längre, och i värsta fall så kan det innebära en stor risk för enskilda individer. Av den anledningen kan det således vara oerhört skadligt att läcka uppgifter som dessa.


Försvarsbloggar och sekretessbelagda uppgifter

I anslutning till diskussionen om läckor inifrån Försvarsmakten så finns det tyvärr en villfarelse hos civila med ringa kunskap i ämnet, men även hos viss personal inom Försvarsmakten att försvarsbloggarna skulle vara livsfarliga sekretessläckor. Mycket olyckligt! I själva verket är det givetvis tvärt om, och då tar vi oss friheten att tala för samtliga etablerade försvarsbloggar. Skribenterna på dessa bloggar har genom bred kunskap inom de ämnen som avhandlas mycket god uppfattning av vad som omfattas av sekretess, och vad som är öppna uppgifter. Genom kunskap kan risken för röjande av sekretessbelagd information helt undvikas. När det kommer till händelser som ryska påsken eller liknande så är en grundregel att uppgifterna ska finnas publicerade på annan plats, antingen i media eller via Försvarsmaktens officiella kanaler, innan de över huvud taget kommenteras. Alternativt att det är uppgifter som är kända av en bred massa. Samma principer tillämpas även av kollegan Wiseman.

Sekretessbelagda uppgifter ska heller inte förväxlas med besvärliga uppgifter. Med besvärliga uppgifter menas sådant som kan vara förargligt eller rent av pinsamt. Wiseman har till och med hittat en nu vedertagen klassificering på detta fenomen: PH (Pinsamt Hemligt) en mycket passande benämning. Sådana uppgifter vill givetvis de berörda få så liten spridning på som möjligt och hanterar det som om de vore sekretessbelagda. Några tydliga exempel på sådant som gärna hanteras som PH är den felaktiga hanteringen av en vådaskottsincident och den omtalade "uppsägningen" via SMS.

Ett sådant förhållningssätt är både oroväckande och kan på sikt även vara skadligt för Försvarsmakten. Det är ofta sådana uppgifter som försvarsbloggarna belyser ur olika perspektiv. Att försöka lägga locket på sådant står i direkt strid mot ÖB:s ledord ÖRA (Öppenhet, Resultat och Ansvar). I stället bör felaktigheter givetvis spridas på bredden i syfte att andra inte ska göra om samma misstag vare sig det handlar om händelser på central nivå, på förbandsnivå eller hos den enskilda individen. Det är bland annat därför Försvarsmakten har olika avvikelsehanteringssystem.

Försvarsbloggar är ett fenomen som i grunden verkar för att belysa viktiga ämnen som inte avhandlas i tidningen Försvarets Forum. Bloggarnas primära syfte är all hålla försvarsdebatten vid liv. Avsikten är aldrig att göra så kallade scoop genom att avslöja sekretessbelagda uppgifter. Låt oss därför slippa höra spekulationer runt detta framöver.


Läcker det verkligen sekretessbelagda uppgifter inifrån Försvarsmakten?

Svaret är nog tyvärr ja. Det finns ett antal exempel på det som inte går att beröra av just sekretesskäl. I vilket syfte man medvetet läcker information är däremot svårare att avgöra. Här finns det sannolikt en hel del "nyttiga idioter" inom Försvarsmakten som tror att de gör någon (vem är oklart) en tjänst genom att läcka, men även de som enbart vill framstå som viktiga beroende på att de har kunskap som få andra sitter på. De individer som medvetet läcker uppgifter till media eller andra instanser bör ta sig en funderare på vad man egentligen sysslar med och i vilket syfte? I många fall handlar det kanske mer om etik och moral än vad det berör ett brott mot sekretesslagen.

Det finns ett antal färska exempel från närtiden då olika saker publicerats på bloggen Sjätte mannen. Bland annat har det avhandlats uppgifter i samband med ryska påsken där det påståtts att svenska radarstationer skulle blivit utstörda samt andra uppgifter att det svenska signalspaningsfartyget HMS Orion skulle blivit hårt ansatt av ryskt stridsflyg. Huruvida dessa uppgifter är korrekta låter sig vara osagt. Men jag håller det som högst osannolikt. Försvarsmakten har åtminstone dementerat uppgiften om radarstörning.

I det senaste exemplet har någon delgivit bloggägaren information om att det skett regelbundna ryska kränkningar av svenskt vatten.
"...upprepade kränkningar av svenskt territorialvatten öster om Gotland och Gotska Sandön – i närheten av gasledningen Nordstream. Det handlar om kränkande ryska statsfartyg – örlogsfartyg."
I just det här fallet är bedömningen att det handlar om ren desinformation. Ett sådant upprepat agerande skulle, om det vore korrekt, knappast gått media förbi. Jämför gärna med den här händelsen som redovisades i SvD i augusti 2010.

I de omnämnda fallen bör man inte klandra den som publicerar uppgifterna, i det här fallet bloggen Den sjätte mannen. Man kan ha full förståelse för den frustration som uppstår när man erhåller samma uppgifter från flera olika källor samtidigt som man inte hör någonting om saken från de officiella kanalerna samtidigt som vår politiker likt Per-Albin hävdar att "vår beredskap är god". Trovärdigheten för statsapparaten och Försvarsmakten sjunker givietvis när man hör att vårt territorium kränks men inga åtgärder vidtas. Då kan det i vissa fall leda till sådan frustration att man vill att allmänheten ska få veta det man själv vet!

Men budskapet är ändå att vara försiktig med uppgifter som dessa. Låter det för konstigt för att vara sant är det ofta också så. Men den stora frågan är fortfarande vem/vilka som läcker korrekt information och i vilket syfte, men och vilka som sprider desinformation? Runt detta kan man bara spekulera.

Men till dig inom Försvarsmaktens som medvetet läcker sekretessklassad information kan jag bara säga, tänk i genom vad du sysslar med!

18 kommentarer:

 1. Det behövs inga speciella källor. som signalspaning eller HUMINT, för att dra slutsatsen att påskföretaget var inriktat mot svenska mål. Det mest långräckviddiga vapnet för Tu-22M3 är attackroboten Ch-22 (NATO-beteckning AS-4 KITCHEN). Öppna källor anger max räckvidd för denna till 400 km. Från lägen i norra Östersjön är det bara mål i Sverige som kan vara aktuella. Möjligen kan man nå norra Polen om man ligger i höjd med Fårö, men vill man gå mot Polen är vitryskt luftrum bättre.
  Läckorna antyder inte något om källorna till bedömningen så de ger inte en motståndare någon insyn i våra underrättelsekällor eftersom det kan vara ett resonemang som ovan eller en kvalificerad undkälla som är bakgrunden. Skadan är egentligen minimal vad avser Försvarsmaktens förmåga.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kan inte stämma. ..utrikesminister Bildt bestämde ju att företaget var avsett för amerikanska hangarfartyg. Trots att deras battle groups aldrig går upp i "insjön" som vi kallar Östersjön...
   Ps Jag trodde aldrig på hans officiella linje.

   Radera
 2. "Låter det för konstigt för att vara sant är det ofta också så."

  Känns som att det blir mycket av det vi sysslar med i FM just nu som faller i denna kategori:
  PRIO
  HRC
  OPS
  NBF
  mm mm

  SvaraRadera
 3. Ligger mycket i det du skriver men med det rådande läget inom försvaret och vår totalt havererade försvarspolitik, så undrar jag verkligen om de säkerhetsläckor du skriver om ändå inte gör mer nytta än skada.
  Det enda som kan få försvarspolitiken på rätt köl är den allmänna opinionen (opinion är det enda som driver populisten Reinfeldt) och då kan även offentliggörande av känslig sekretessbelagd information vara av godo.
  Dessutom tror jag vår granne på andra sidan Östersjön vet det mesta som är värt att veta inkl det som är stämplat med dubbel ram. Dom är inte bara väldigt aktiva med sin SIGINT utan även med sin HUMINT.

  //Jonas75

  SvaraRadera
 4. Det kanske krävs en del visselblåsare för att öht väcka intresse och insikt?

  Med tanke på hur ungefär samtliga politiker har levt i okunskap alt upprätthållit en skenbild om FM's "goda beredskap", så har dessa visselblåsare hittills inte gjort någon illa.

  Förutom sagda politikers och högre officerares prestige, då.

  Är det bra eller dåligt?

  GMY

  SvaraRadera
 5. Det här har inget med inlägget att göra, men snälla Skipper: kan du ine byta bakgrund? Bakgrunden är skitsnygg, men jag har svårt att läsa texten, jag måste markera den för att se. Det gör att jag helst hoppar över allt som inte är helt nödvändigt, vilket är mycket tråkigt då du skriver så mycket som är intressant.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Byt webbläsare är tipset. Bloggen fungerar i allt utom möjligen äldre ver av Internet Explorer. Tips är att prova Chrome. Annars måste jag byta tema på hela bloggen vilket jag inte är så sugen på.

   Radera
 6. Försvarsbloggarna medför en ökad spridning av uppgifter, inte bara i inläggen utan även genom kommentarerna. När människor delar med sig av sina kunskaper, intryck och känslor i försvarsfrågor är det en uppenbar möjlighet att detta bidrar till underrättelseaktörernas pusslande. Detta även om försvarsbloggarna har goda intentioner att förhindra att sekretessbelagda uppgifter uttrycks. En ökad mängd av publicerade inlägg och kommentarer ger helt enkelt mer information att inhämta och bearbeta.

  Bloggarna är en positiv del av samhällsdebatten och något som man måste förhålla sig till, t ex genom utbildning av personal. Men jag har åtminstone läst en blogg som inte har haft det ädla syfte som de ”etablerade försvarsbloggarna” som Skipper kollektivt talar för. Ett för mig tänkbart scenario är att en person med tillgång till sekretessbelagda uppgifter väljer att anonymt publicera dessa i sociala medier. Jag tycker försvarsbloggarna är en tillgång i försvarsdebatten, men de är samtidigt ett potentiellt hot, verktyg för att missbruka yttrandefriheten och ger underrättelseaktörer konstant ny information.

  Vilka risker som finns med försvarsbloggarna är en diskussion som behöver föras. Den är inte avslutad.

  /Kim Hakkarainen

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du har kanske rätt, men vi lever på 2000-talet och sociala medier är ngt att förhålla sig till precis som du skriver. Försvarsmakten är själva FÖR en aktiv bloggdebatt då man har en helt egen portal med mängder av bloggar där man till och med lyfter in inlägg från externa bloggar likt denna. Man har med andra ord redan valt väg, och det är ett sundhetstecken. Hade säkmänniskor fått bestämma allt hade vi fortfarande varit på stenåldern och skrivit på grottväggarna om du ursäktar uttrycket.

   Radera
  2. Öppenheten som gör att trasiga samhällsfunktioner blöder synligt och då kan plåstras om och läkas är en av de bästa anledningarna att över huvud taget ha ett försvar för det öppna samhället.

   Radera
 7. Varför uppmana till försiktighet Skipper? Det finns inga hemligheter kvar att skydda. FMs konkurs sker inför öppenridå. Att läsa sig till hur illa ställt det är, går alldeles utmärkt i öppna källor.

  SvaraRadera
 8. Rätta mig gärna om jag har fel, men Tony Stigsson lagfördes väl aldrig för sin hantering av KH-info, så det finns ju prejudikat.

  SvaraRadera
  Svar
  1. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=2170038

   Radera
  2. Tingsrätten ogillade åtalet (obehörig befattning med hemligt uppgift enligt 19 kap. 7 § brottsbalken) med hänvisning till att det inte varit fråga om ett obehörigt anskaffande. Tony Stigsson förvarade sådana hemliga handlingar i sin bostad som han kommit i kontakt med i arbetet, t ex i form av hemliga arbetshandlingar. Du kan läsa mer om det i Stockholms tingsrätts dom den 2 juli 2008 i mål B 4482-07. Förvaringen av de hemliga handlingarna i hans bostäder uppfyllde inte de bestämmelser som då fanns i Försvarsmakten. Under Säkerhetspolisens husrannsakan hittades t ex tre handlingar i en plastmapp i en kontorsskrubb.

   I utredningen om spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet (SOU 2012:95) har frågan om kriminalisering av ”obehörigt innehav eller bevarande av känsliga uppgifter” tagits upp. Utredningen har kommit fram till att det saknas skäl för en sådan kriminalisering (sidorna 317-318 i SOU 2012:95).

   Jämförelsen mellan vad Skipper skriver om i sitt inlägg och Tony Stigsson haltar. Det är fråga om olika saker som inte är jämförbara.

   /Kim Hakkarainen

   Radera
 9. Skipper: Så länge en uppgift inte är KH omfattas den av meddelarskyddet. Var så vänlig och var lite försiktig i ditt uppmanande till försiktighet.
  En uppgift om till exempel radarstörning över Östersjön kan knappast vara KH då den utrustning som krävs för att konstatera störningen kan köpas i delar för några tusenlappar på ELFA och sedan sättas ihop av vilken driven radioamatör som helst.
  Sannolikheten för att en driven radioamatör, bosatt på norra Gotland eller Fårö, skulle råka fånga upp störsändningar under påskhelgen kan väl anses vara rätt stor. Det är gott om radioamatörer på Gotland. Alla svenskar dricker sig inte nitade så fort det är storhelg.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att en radioamatör snappar upp signaler som kan användas för radarstörning är inte detsamma som att en radarsensor störs ut, det är skillnad på de två.

   Sen undrar jag vilken radioamatör det är som sitter och lyssnar på de banden...

   Radera
  2. Om det nu var någon som gjorde det är egentligen ointressant. Men att hävda att information som nästan vem som helst hade kunnat skaffa sig på laglig väg skulle vara KH och därför inte omfattas av meddelarfriheten är inte bra.

   Det finns för övrigt radioamatörer som är passionerat intresserade av att spela in de LF-signaler som tros avges av vattenledningssystem och kraftnät. Kan man snöa in på det kan man snöa in på radarsändningar... :)

   Radera
 10. Jag har undrat om inte de här läckorna var medvetna och välvalda, möjligtvis av Psyops.

  Utan en rad läckor hade inte diskussionerna varit lika heta eller långa, och inte heller hade så många fler intresserat sig för vår kära Försvarsmakt än innan.

  Samtidigt är det ett potentiellt farligt förfarande, om andra får för sig att börja sprida information som just DE tycker är viktig men tillräckligt "ofarlig" för att kunna lämnas ut.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna