29 juni 2014

Inför Almedalen - 6 - Summering, programtips samt nyheten om SAAB/TKMS


I de fem tidigare inläggen har jag gett min syn på vad jag anser behöver debatteras vad avser försvar- och säkerhetsfrågor i Almedalen detta år. Redan i kväll startade årets upplaga av evenemanget med Socialdemokraternas dag med Lövfens partiledartal. Men inte förrän i morgon startar de riktigt sevärda försvarspolitiska seminarierna. I detta inlägg kommer jag sammanställa de mest sevärda seminarierna samt avsluta med att ge min syn på dagens stora nyhet som innebär att Saab köper TKMS/Kockums.


De ämnen jag hoppas ska tas upp i debatterna tror jag utgör kärnan, d.v.s. de frågor som måste få svar för att man ska kunna komma vidare i strävan(?) att skapa ett trovärdigt försvar som är operativt relevant givet nuvarande omvärldsläge. Jag tror också att samtliga partier oavsett färg nu börjar inse att det är sanningens minut som kommer då vi dels står inför ett riksdagsval och dels står inför ett nytt försvarsbeslut som ska lägga grunden för rikets säkerhet under en lång tid framöver, dessutom i tider då världen snabbt förändras och läget i vårt närområde är det sämsta sedan kalla kriget. Dessa förutsättningar förpliktigar mer än att man kan tillåta sig att hävda att ett batteribyte på en bråkdel av stridsvagnsbeståndet är en stor satsning. Dessa tider är förbi nu. Det krävs mer än så, mycket mer!

---------------------------

Vad ska man då se om man är i Almedalen och är försvarspolitiskt intresserad?


Måndag 30 juni


09:05-09:35
Försvarspolitiskt morgonpass med Kristdemokraterna: 
Vilka är de viktigaste valfrågorna?
Medverkande: Mikael Oscarsson (KD), Christian Carlsson (KDU)
Moderator: Stefan Ring
Arrangör: Försvarspolitisk arena
Plats: FPA Almedalen


09:45-10:15
Försvarspolitiskt morgonpass med Vänsterpartiet: 
Vilka är de viktigaste valfrågorna?
Medverkande: Torbjörn Björlund (V), Stefan Lindborg (Ung Vänster)
Moderator: Stefan Ring
Arrangör: Försvarspolitisk arena
Plats: FPA Almedalen


10:30-11:30
Afrika – nästa stopp för svenska FN-soldater?
Afrika är hårt drabbat av väpnade konflikter. Vilket behov finns av fredsfrämjande militära insatser på kontinenten? Vad gör FN och Sverige för att hjälpa till? Och borde vi göra mer?
Medverkande: Sverker Göranson, ÖB, Aleksander Gabelic ordförande FN-förbundet, Emma Skeppström, analytiker, FOI.
Moderator: Linda Nordin, generalsekreterare FN-förbundet
Arrangörer:  Försvarsmakten, Svenska FN-förbundet och FOI
Plats: Säkerhetspolitiskt sommartorg


10:30-11:15
Behövs kvinnor i Försvarsmakten? 
Långsam marsch framåt för ett av världens mest jämställda länder? Drygt 30 år har gått sedan de första kvinnorna anställdes som officerare men Försvarsmakten har idag enbart knappa 6 % kvinnor i aktiv tjänst. Har det påverkat Försvarsmakten och verksamhetens resultat?
Medverkande: Mikael Wallentin-Åström, Försvarsmakten; ordf. Lars Fresker Officersförbundet, generallöjtnant Jan Salestrand, Försvarsmakten
Moderator: Stefan Ring
Arrangör: Allmänna Försvarsföreningen
Plats: FPA Almedalen


11:45-12:30
Ny krigföring i Ryssland?
Under krisen i Ukraina 2014 har vi fått se nya former av krigföring. En kombination av pyskologiskt- och informationskrig som syftar till att destabilisera samhället och indirekt påverka nationella och internationella politiska funktioner. Med vilken typ av försvar kan vi möta denna typ av krigföring?
Medverkande: Peter Mattsson, forskare, Försvarshögskolan; Johan Norberg, FOI; C Insats Göran Mårtensson, Försvarsmakten
Moderator: Annika Nordgren Christensen
Arrangör: Försvarshögskolan
Plats: FPA Almedalen


12:30-13:30
Svensk vapenexport – en viktig valfråga?

Riksdagsvalet 2014 sammanfaller med viktiga processer kring vapenhandel. Under året ska riksdagen ta ställning till om Sverige ska ratificera vapenhandelsavtalet Arms Trade Treaty. Hur ställer sig partierna till svensk vapenexport idag? Hur förklarar de sina svar i Svenska Freds undersökning? Vad vill de olika partierna förändra kring regelverk och praxis? Vad anser det svenska folket och hur påverkar opinionen partiernas ställningstaganden?
Medverkande: Anna-Lena Sörenson (S), riksdagsledmot, Sveriges riksdag. Ulrik Nilsson (M), riksdagsledamot, Sveriges riksdag. Peter Rådberg (MP), riksdagsledamot, Sveriges riksdag. Benny Lindholm (FP), ordförande Liberala Studenter och kommunpolitiker Uppsala. Nicklas Källebring, Ipsos. Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.
Moderator: Jesper Bengtsson
Arrangörer: Amnesty, Svenska Freds, IKFF
Plats: Säkerhetspolitiskt sommartorg


13:00-13:45
De frivilliga försvarsorganisationerna och folkförankringen
Värnplikten är vilande. Det nya insatsförsvaret är yrkesbaserat. Hur skall folkförankringen av försvaret ske? De frivilliga försvarsorganisationerna spelar en viktig roll. Vad krävs av regeringen efter valet för att vi skall få en bättre folkförankring genom de frivilliga försvarsorganisationerna?
Medverkande: Peter Hultqvist (S); Annicka Engblom (M); Allan Widman (Fp); Peter Lagerblad, ordf. FOS; Rikslottachef Annette Rihagen, vice ordf. FOS
Moderator: Lars Ekeman
Arrangör: Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté
Plats: FPA Almedalen


14:00-15:00
Efter hemkomsten - livet efter en internationell insatsAtt arbeta i konfliktområden lämnar ingen oberörd. Hur är det att komma tillbaka till vardagen? Vilket ansvar har arbetsgivaren? Mycket har gjorts på området de senaste åren, men vad finns kvar att göra?
Medverkande: Allan Widman (FP), ordförande veteranutredningen, Anders Stach, chef Försvarsmaktens veteranenhet, Kjell Rörström, säkerhetsskyddschef på Folke Bernadotteakademin, Matti Ek, psykolog Ersta diakoni.
Moderator: Marika Griehsel
Arrangörer: Försvarsmakten, Röda Korset, FBA
Plats: Säkerhetspolitiskt sommartorg


14:15-15:00
Den militära personalens syn på försvarspolitiken
Diskussion om vilket parti som står för den bästa försvarspolitiken om man utgår från den militära personalens preferenser. Samtalet utgår från den undersökning som förbundet genomförde bland sina medlemmar under våren 2014.
Medverkande: Ordförande Officersförbundet Lars Fresker, Peter Hultqvist (S), Johan Forssell (M)
Moderator: Stefan Ring
Arrangör: Officersförbundet
Plats: FPA Almedalen


15:30-16:15
En samhällsreform utan samhälle?Försvarets personalförsörjning är en samhällsreform som rör allt från bostäder till arbetsgivarrelationer, något som blir extra tydligt på lokal och regional nivå. Men är det nationella beslutsfattandet riggat för gemensamt ansvarstagande?
Medverkande: Erik Lagersten, kommunikationsdirektör, Försvarsmakten, Leif Walterum (C), kommunalråd, Skövde, Anders Lindberg, ledarskribent Aftonbladet, Niklas Nordström (S), kommunalråd Luleå, Patrik Kronqvist, ledarskribent Expressen och Anna-Lena Sörenson (S), ledamot Försvarsutskottet.
Moderator: Annika Nordgren Christensen
Arrangör: Försvarsmaktsråd Skaraborg
Plats: FPA Almedalen


16:45-17:30
Måste försvarsnotan alltid bli dyrare? Under våren 2014 presenterade partierna flera förslag för att förstärka försvaret. Men är ett vassare och bättre utrustat försvar detsamma som ett dyrare försvar? Och var går smärtgränsen för hur mycket försvaret kan effektivisera utan att förmågan blir lidande?
Medverkande: Lena Erixon; GD Försvarets Materielverk (FMV); Peter Sandwall, GD Försvarsmakten; Tommy Gustafsson-Rask, VD BAE Systems, Peter Hultqvist (S); Annicka Engblom (M)
Moderator: Annika Nordgren Christensen
Arrangör: FMV
Plats: FPA Almedalen


17:45-18:10
Säkerhetspolitiskt Försnack med Kristdemokraterna
Vilken är partiets säkerhetspolitiska inriktning? En företrädare från partiet får ge sin syn genom en interaktiv och rapp dialog.
Medverkande: Désirée Pethrus (KD), ledamot i utrikesutskottet, Sveriges riksdag
Moderator: Lena Bartholdson, Folk och Försvar.
Plats: Säkerhetspolitiskt sommartorg


18:15-18:40
Säkerhetspolitiskt Försnack med Socialdemokraterna

Vilken är partiets säkerhetspolitiska inriktning? En företrädare från partiet får ge sin syn genom en interaktiv och rapp dialog.
Medverkande: Peter Hultqvist (S), ordförande i försvarsutskottet, Sveriges riksdag
Moderator: Lena Bartholdson, Folk och Försvar.
Plats: Säkerhetspolitiskt sommartorg

---------------------------------------------------------

Saab köper Kockums/TKMS


I dag levererar Saab ett pressmeddelande att man köper Kockums med verksamhet i Karlskrona och Malmö samt en mindre del på Muskö av tyska ägaren TKMS för 340 miljoner kronor.

Spontant, utan att ha satt mig in i den ekonomiska situationen för företaget så känns det som ett extremt lågt pris som har möjliggjorts genom att regeringen och FMV har frusit ut den tyska ägaren TKMS genom att lägga exakt noll nya beställningar sedan drygt ett år tillbaka. Anledingen är som alla vid det här laget känner till den ändlösa historien om byggnationskontraktet på den nya ubåten A26.

Staten har gått in som garant för köpet genom att man kommer att stå för notan för den miljöskador som mest sannolikt kommer att måste åtgärdas och som Saab inte vill få i knät.

Men det finns givetvis andra saker som Saab haft som ett ess i rockärmen vid förhandlingarna. Jag har fått information om att försvarsdepartementet har haft frekventa besök från huvudägarna Investor under den senaste tiden. Sannolikt har uppvaktningen från Wallenbergägda Investor (äger 30% av Saab) handlat om garantier för framtida beställningar till varvet från staten.

Det finns nämligen en hel del beställningar som just nu ligger i röret, och som är tillfälligt stoppade av regeringen och FMV. Bland annat handlar det, förutom huvudnumret ubåten A26, även om livstidsförlängninga av befintliga ubåtar, ersättare till HMS Orion, livstidsförlängning av korvetter, modifiering av vedettbåtar, åtgärder på minröjningsfartyg osv. Det finns med andra ord en hel uppsjö med projekt som Investor och Saab blivit garanterade om man går i mål med ett köp, vilket har gett företaget ett bra förhandlingsläge gentemot utfrysta TKMS.

Det finns även uppgifter som gör gällande att de 10 extra JAS 39E som försvarsministern föreslog skulle anskaffas är en del i kraven från Saab för att man skulle gå i mål med ett köp av Kockums. Huruvida detta är korrekt kommer vi sannolikt aldrig att få veta. Men klart är att presentationen faller väl samman med förhandlingarna och försvarsministern kunde hävda att det enbart var Ryssland-Ukrainakonflikten som låg bakom detta utspel. Men faktum är att 10 extra JAS 39E vänder upp och ned på en redan ansträngd materielplan om inte full kostnadstäckning erhålls från staten, vilket inget tyder på i dag.


Satsningar som presenteras i Almedalen?
Jag har tidigare spekulerat vilka satsningar Karin Enström skulle presentera under årets upplaga av Almedalen i syfte att ta fokus från den massiva kritik mot försvarspolitiken som kommer att komma som ett brev på posten. Jag har då gissat att det skulle handla om beställningar till Marinen, något som under lång tid har skjutits upp.

Det är möjligen något konspiratoriskt, men jag är rätt övertygad om att det faktum att köpet av Kockums slutförs och presenteras just i dag - inte är någon slump. Jag tror därför att Karin Enström under kommande vecka kommer att presentera samtliga, eller delar av beställningar på de marina projekt jag listat här ovan som årets försvarspolitiska "Almedalssatsningar". Jag vågar nästan sätta min gamla sydväst på detta!


Media: SVT, SR, DN, SvD, Sydsvenskan, DI, HD


10 kommentarer:

 1. Pendeltåg - mössa på.
  Regionalbuss - mössa av.
  Och pengarna till Wall Enberg.

  SvaraRadera
 2. Vad spelar det för roll om det beställs försvarsmateriel som krossar den nuvarande budgeten? Det borde beställas dubbelt så mycket, budgeten behöver komma ikapp det hot som finns mot oss och våra grannar. Utan rådighet över det egna territoriet faller vartefter alla andra politiska projekt...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det spelar en väldigt stor roll om hela Försvarsmaktens materielplan havererar pga att regeringen ex köper 10 extra JAS som inte man planerat för, än mindre tillser att det finns full kostnadstäckning för. Det kan till och med innebära att det blir nyttjandeförbud på viss kritisk materiel.

   Radera
 3. Tycker nästan synd om Forssell. En diskussion om det ämnet och i det sällskapet kan ju bara sluta på ett sätt för honom.

  SvaraRadera
 4. Misstänker att dem uppskjutna moderniseringen av GBG-korvetterna var en del av regeringens "svälta räv-taktik" mot TKMS. Kan ju hoppas att båtarna moderniseras omgående

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det som jag har befarat hela tiden att GBG och KMR har legat i malpåse för länge och blivit kannibaliserade för mycket för att hålla systrarna i tjänst verkar dock bli sant. Nu verkar det bli Stockholmsklassen i stället som ska bli vedettbåtar. Det enda vi kan hoppas på vad gäller GBG-korvetterna är en snar och omfattande halvtidsmodernisering av GLE och SVL.

   Radera
  2. Det är inte hela sanningen.

   Radera
 5. Har gjort inlägg på andra kommentatorsfält. Detta skrev jag i förra veckan:
  "Vill påstå att "förhandlingarna" mellan TKMS och SAAB avseende försäljningen av Kockums, ingår i ett större politiskt sammanhang, så den s.k prispressen innebär nog bara att sverige kommer att tvingas till eftergifter alternativt står för kostnader inom andra områden. Ingen säljare skulle väl vika sig prismässigt om information kommer fram som gör det möjligt att köparen kan få kontrakt på uppemot ca 11 Miljarder SEK.

  Tror nog att både val av ordförande till EU-kommissionen, samt finansiering av ESS ingår i spelet. I samband med att den här nyheten kom ut valde sverige att stötta Merkels favorit till ordförande samtidigt som Tyskland fortfarande är ett av numera väldigt få betydande länder som är med i ESS-projektet men som ännu inte har utlovat finansiering, eftersom förhandlingarna inte är "klara".

  Att övertagandet av Kockums är i högsta grad drivet av FMV och kanske andra myndigheter står ju helt klart. Jag har ingenting emot detta överhuvudtaget, men det kunde väl vara klädsamt med lite "ödmjukhet och sanning", för en gångs skull.

  Däremot skulle jag vilja se en utredning angående det huvudlösa beslutet man tog för cirka 15 år sedan att godkänna försäljningen av Kockums till värsta konkurrenten. Och utkräva ansvar för den handlingen. Vad förväntar man sig att ett företag gör när detta får möjlighet att köpa upp en konkurrent...det är ju inte rocket science precis."

  Så nu väntar man spänt på att Tyskland aviserar sin del av finansieringen av ESS i Lund...i närtid.
  För övrigt tror jag precis som Skipper skriver att SAAB har ställt långtgående krav på olika projekt för att ens överväga att köpa Kockums (har även skrivit några kommentarer angående precis detta tidigare). Problemet är väl finansieringen, eller kommer regeringen att offentliggöra en "realistisk" materialanskaffningsbudget nu? Eller göra en bred överrenskommelse med S i ärendet innan valet...

  SvaraRadera
 6. Hejsan,

  Min övertygelse är att det är och blir Försvarsmakten som fortsättningsvis kommer att besluta vilken materiel som försvarsmakten erfordrar och därmed beställer. De 10 JAS och extra ubåten är ett politiskt utspel som säkerligen kommer att "prövas". Om man skall vara snäll kan man väl tycka att det är gamla försvarsmaktsönskemål. Tidigare har väl marinen hävdat att fyra ubåtar är för lite? Vidare har man väl uttryckt att 60 JAS är för lite?

  När det gäller andra affärer till Saab som skulle möjliggöra en industriellt hållbar nivå där Saab skulle kunna ge garantier avseende kapacitet och kompetens. Man kan ju undra vad som ligger inom de då två utpekade "nationella" områdena, Flygteknik och undervattensteknik.

  Öppna MP:n förra året pekade väl ut en ersättare till Torped 45? Perspektivplanen påstods tala om ett långsiktigt behov inom obemannade system. Jag kan tänka att det finns undervattens- och flygbehov där. "Materielberget" avseende modernisering och livstidsförlängning bedöms av mig vara omfattande bort mot 2020 och det kan ha legat i Saab:s bedömmande.

  Nu har då Sverige lagt nationellt intresse kring de "dyraste" försvarsmaterielområdena. Flyg och UV. GD FMV uttryckte igår att hon möts av idel förståelse för det på NAD-möten. Det låter bra. Jag undrar själv vilka andra områden som kan beröras när arvet skall bevaras och industrin knäar. Kan ledningssystem komma att beröras och kan sjömålsrobotområdet bli av intresse för ett nationellt perspektiv?

  Hur långt vågar politiken att gå? Hela vägen som kan vara ekonomiskt och förmågemässigt relevant? Hur passar det de marknadsliberala drömmarna?

  Slutligen hoppas jag man kan se att internationellt sammarbete och kostnadsdelning faktiskt kan vara enklare med en stark inhemsk industri och FoU. Där god kunnskap om materiel förmåga och intressanta teknologier, faktiskt leder till en förstärkning av europeisk försvarsförmåga och Europeisk industriell bas.

  Uppmaning: Öka satsningen på FoU där en tydlig modell för nyttiggörande av FoU till Försvaret finns utarbetad och kopplingen är stark till materielanskaffning och modifiering.

  Vänligen

  Handläggaren

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna