7 juni 2014

Replik på Försvarsmaktens kommentarFörsvarsmakten går i dag ut och kommenterar mitt inlägg som berörde den av regeringen beslutade förlängningen av de svenska minröjningsfartygens övning i Baltikum till en uppkommen kostnad av sex miljoner kronor.  Jag står trots Försvarsmaktens kommentar helt och fullt fast vid min åsikt i sak. Det Försvarsmakten fokuserat på är mitt ordval "spel för gallerierna". Jag avser därför i detta inlägg förtydliga vad jag avser med detta.

Försvarsmakten anser att det inte är korrekt att benämna det hela som "ett spel för gallerierna". För att förtydliga det hela. Det jag avser med uttrycket skall liknas med att "fria till publiken" och inte att det är någon form av "meningslös ritual". Det finns som jag ser det en avsevärd skillnad mellan dessa båda förekommande definitioner. Det jag menar är att jag inte tror närvaron av svenska fartyg i ytterligare några dagar utöver de två veckorna man deltagit i övningen/operationen - med NATO-styrkan - inte har haft någon större betydelse för utfallet. Åtminstone inte i något som kan ställas i partitet till den oplanerade kostnaden och de konsekvenser som detta medför. Detta har jag redan beskrivit i det ursprungliga inlägget och avser inte ta upp det i detalj igen.

Det hade funnits andra sätt för regeringen och Sverige att ”prioritera närvaro i Östersjön och uppvisa solidaritet som partner till Nato”. Detta hade man kunnat göra bland annat genom att erbjuda deltagande med det minröjningsfartyg som de facto står i NRF-beredskap alternativt att kraftfullt utöka deltagandet i pågående NATO-övningen BALTOPS. Det förstnämnda alternativet har enligt uppgifter inte ens varit uppe för diskussion vilket kan tyckas vara anmärkningsvärt om man nu vill visa solidaritet som partner till NATO.

Jag står därmed fast vid att jag anser att det var en felaktig prioritering att lägga sex miljoner från en redan ansträngd anslagspost 1:1 på uppkommen närvaro i Riga när detta - som det ser ut just nu - kommer att påverka Marinens övningsverksamhet under hösten negativt. Allt handlar om prioriteringar!

Det är dock glädjande att se att HKV nu ska behandla denna fråga särskilt och återkomma i ärendet. Därmed är syftet med mitt ursprungliga inlägg uppnått.

Att inte återlägga dessa sex miljoner till marinens övningsverksamhet kommer enligt mitt bedömande att påverka uppbyggnaden av den marina försvarsförmågan negativt i en inte ringa omfattning. Under vårens övning SWEFINEX togs (äntligen) flera steg i rätt riktning och Marinen måste därför få fortsätta den återtagningen av förmågor utan att oönskade käppar ska sättas i hjulet - om man tillåts utrycka det hela på det sättet.


Jag kan som bisats till ovanstående inte låta bli att kommentera en helt annan sak i Försvarsmaktens inlägg som förvisso är av mindre betydelse i sammanhanget, men ändå. Det berör nyttjandet av begreppet "fleet in being" som jag i sammanhanget anser används felaktigt.

"Fleet-in-being" är enligt sjömaktsteorin en defensiv krigföringsmetod som går ut på att bestrida herravälde till sjöss. Fleet-in-being syftar till att minska det strategiska värdet av en motståndares herravälde till sjöss. Det militära värdet av fleet-in-being har dessutom varit mycket omtvistat. Ett känt exempel (kanske det enda bra exemplet) på detta var tyska slagskeppet Tirpitz närvaro i de norska fjordarna under andra världskriget sär de utgjorde ett ständigt hot mot de brittiska konvojerna. Jag tror inte det var detta som avsågs med de svenska minröjningsfartygens örlogsbesök i Riga.

Om man nu ska applicera något mer passande begrepp hämtat från sjömaktsteorin på de svenska fartygens närvaro så är det snarare"marin diplomati" , något som ingen av de stora sjömaktsteoretikerna Mahan eller Corbett la någon större vikt vid. Det är istället moderna tänkare som James Cable och Geoffery Till som har diskuterat detta begrepp. Cable delade in den marina diplomatin i fyra olika typer med olika syften, och i det här fallet är det "den uttrycksfulla marina diplomatin" som stämmer bäst överens med vad NATO vill åstadkomma med närvaron av SNMCMG1 i Baltikum, och bör därmed även kunna appliceras på den svenska närvaron - även om jag som sagt inte delar regeringens värdering av det förväntade utfallet av beslutet. Jag håller dock helt och hållet med Försvarsmakten att detta är en av huvuduppgifterna för en marin. Värdet av insatsen måste dock analyseras vid varje tillfälle, och den här gången anser jag att man hamnade fel i den analysen.

Möjligen kan ovanstående bisats till mitt inlägg framstå som "besserwissrande". Det är absolut inte min avsikt. Men att hävda att våra minröjningsfartyg genom örlogsbesöket i Riga med efterföljande övning skulle utgöra fleet-in-being anser jag är "heeelt fel" - som Sten Tolgfors skulle ha sagt.

Avslutningsvis vill jag uttrycka min uppskattning för att Försvarsmakten faktiskt diskuterar ämnet. Som en kollega brukar uttrycka det "Tillsammmans blir vi klokare".

8 kommentarer:

 1. Bra jobbat! Håller en tumme på att pengarna verkligen kommer tillbaka till verksamheten.
  Känns dock som om detta kommer att dras i långbänk och försvinna bort i politiska diskussioner.

  "-politics is the art of postponing decisions until they are no longer relevant" - Henri Queuille.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag är mycket orolig. Om Marinen ska få tillbaka pengar för att kunna genomföra SWENEX enligt plan måste annan planerad vht inom FM strykas.

   Statens kaka är liten och osäker.

   Radera
 2. En fråga, inte av missunnsamhet utan av nyfikenhet:

  Hur kommer det sig att det blir kvalificerad övertid? Vid liknande uppkommen insatsverksamhet brukar det bli insatsarbetstid i övriga delar av Försvarsmakten. Det renderar i betydlig mindre kostnader. Jag förstår inte inte riktigt hur det kan vara annorlunda i detta fallet. Jag tycker förvisso att ersättning för insatsarbetstid är löjligt låg men intill den är omförhandlat så är det märkligt att det kan skilja sig så mycket i hur man hanterar dylik verksamhet mellan stridskrafterna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sjöstridskrafterna går på ett helt annat arbetstidsavtal än övriga FM. Det finns ytterligare några avtal. Den stora skillnaden är att man i SjöArb kan arbeta betydligt mycket mer under en period än i det huvudavtalet, vilket gynnar verksamheten - om den planeras 28 dagar innan. En annan skillnad är att ett sjödygn (motsv övningsdygn) ger mindre ledighet. 6h jmf 8h

   Nu kan jag inte svara på exakt vilka ersättningar som betalats ut, men summan sex miljoner extra talar för att det är kval övertid, vilket i så fall är helt korrekt enligt avtalet.

   Det finns för och nackdelar med alla arbetstidsavtal, och när man summerar dessa så brukar det gå jämnt ut i slutändan.

   Radera
  2. Tack för svaret. Glömde att ni inte har samma arbetstidsavtal.

   Radera
 3. "Avslutningsvis vill jag uttrycka min uppskattning för att Försvarsmakten faktiskt diskuterar ämnet."

  Det är intressant att följa vad FM kommenterar och inte. Kommentarerna är i och för sig ganska förutsägbara men urvalet av ämnen och vad man försöker skydda är väldigt intressant att följa.
  Som vanligt är det som inte sägs av större betydelse för mig än det som pliktskyldigast skrivs.
  Det finns väl ett antal exempel på frågor, både här och i andra medier, som skulle må bra av en förklaring till FMs uppfattning även om det inte skvätt lite smuts på ÖB!!

  Sedan tror jag alla förstår att man inte kan belasta ett konto som man skall lämna tillbaka. Det vore ju bara att skjuta upp problemet en liten stund! Något sådant är det väl ingen som sysslar med:-)

  Ett modernt (skrämmande) exempel på en Svensk tolkning av "Fleet in being" är väl hur det ser ut på framsidan av landet!

  Efter ha använt herr Tolgfors "nya räknesätt" har jag kommit fram till att hela kalaset går på strax under 23 kronor när skatten är dragen!
  Då får man nog se det hela som en typisk nymoderat satsning som även gagnar Skaraborg.

  Teaterdirektören.

  P.S. "Fleet is sinking" är ett begrepp, med några år på nacken, som används då militära marina farkoster saknar modernt robotluftvärn och endast betraktas som måltavlor i en kommande "kalkonskjutning".
  P.S.2 Anstränger man sig noga kan man hitta spår av ironi och svårigheter att ta försvarsmaktens kommentar på allvar i texten.

  SvaraRadera
 4. Jag vill uttrycka min uppskattning för din blogg som ger oss icke initierade en inblick i händelser och förhållanden vid flottan och vilken jag läser med stor behållning. Just i denna fråga är jag helt övertygad om att du har rätt vad gäller prioriteringsordningar.

  Jag kan heller inte släppa användandet av "fleet in beeing" i FMs kommentar. Även en arméknekt utan krona reagerar direkt att på begreppet används i fel sammanhang vilket gör att resonemanget i hela kommentaren faller. Det finns en poäng men den borde ha tagit avstamp i annan teori vilket du förtjänstfullt gör i bisatsen och gör att jag ställer mig följande frågor. Saknar ledningen helt kunskap på området sjömaktsteori eller är FM kommentarar endast till för att visa lojalitet med regeringen och invagga civila utan kunskap på området i trygghet? Svamlar informationsdirektören lika mycket inom övriga delar av sitt dagliga förvärv?

  Kommer osökt att tänka på ordspråket: "Att tala är silver, att tiga är guld."

  Tack för en bra blogg!
  / En kapten i Armén

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för berömmet!
   Vad avser informationsdirektörens nyttjande av begreppet "fleet in being" konstaterar vi att det blev fel. Sådana göra vi alla emellanåt. I övrigt så har jag fullt förtroende för herr Lagersten. Detta baserar jag på att jag följer det han gör och skriver i olika forum.

   Radera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna