3 januari 2011

NATO länder oeniga om ryska Mistralafären

Som väntat höjs nu röster inom NATO över den Fransk-Ryska Mistralaffären, en affär som går till historien som den första stora försvarsmaterielaffären mellan Ryssland och ett NATO-land.

Att ett NATO-land som Frankrike skulle sälja krigsmateriel till Ryssland, hade för ett antal år sedan varit helt otänkbart. När nu Ryssland bestämt sig för att rusta det föråldrade försvaret till något toppmodernt och dessutom med stora volymer så känns det minst sagt märkligt att ett NATO-land väljer att stödja den utvecklingen.

Men det hela handlar förstås i första hand om pengar. Ett antal fartyg av MISTRAL klassen skapar åtskilliga arbetstillfällen för ett land som har stort behov av att sysselsätta sin industri. 1000 Franska varvsarbetare bedöms sysselsättas under minst fyra år för byggnationen av de två första fartygen som beräknas kosta Ryssland 655 miljoner dollar per styck.

Tidigare har ett antal amerikanska senatorer och kongressledamöter haft synpunkter på Frankrike rörande den eventuella affären. När nu köpet blev officiellt på självaste julafton, så har även de baltiska staterna reagerat officiellt mot Frankrike. Man anser att det är fel av ett EU och NATO land att skapa oro och osäkerhet hos ett annat EU / NATO-land genom affären.

"I think this is a mistake," Lithuania's Defence Minister Rasa Jukneviciene told reporters.

"This is a precedent, when a NATO and EU member sells offensive weaponry to a country whose democracy is not at a level that would make us feel calm."
"Of course, for countries around Russia, this is not pleasant news. It's definitely not the Christmas gift we would have liked to receive," Jukneviciene said.

Det råder många oklarheter var de fyra fartygen kommer att baseras. Det finns däremot ett antal teorier.
Att de två första fartygen kommer att tillföras ryska stilla havs-flottan respektive norra ishavsflottan råder det inte mycket tvekan om. Var de tvåa andra fartygen, som troligtvis delvis kommer att licenstillverkas i Ryssland kommer att baseras är den stora frågan.

Det finns två olika huvudteser, där den första baseras på att Ryssland som har fyra flottor (Northern, Pacific, Black Sea och Baltic fleet) självklart kommer att erhålla ett fartyg vardera. Den andra tesen säger två fartyg vardera till de stora havsflottorna, Norra flottan och Stilla havsflottan.

Huvudsyftet med Mistral-fartygen för Rysslands del sägs inte heller vara för landstigning. Istället är det främst i funktionen som ledningsfartyg och som flytande helikopterbas. Med det argumentet skulle alternativet ett fartyg till varje flotta vara rimligt. Det som talar emot att Svarta havs flottan och Östersjöflottan skulle få dessa fartyg tillförda är främst att vi pratar om innanhav där den strategisk betydelsen, ur Rysk synvinkel, blir något annorlunda. För Svarta havsflottan så har man dessutom problem med Ukraina, där man har en överrenskommelse att ej basera fler fartyg i Sevastopol.

Personligen tror jag inte vi kommer att få se ett Mistralfartyg baserat i närområdet, lika lite som vi tidigare har sett större atomubåtar, Kirovkryssare och de större ryska jagarna permanent baserade i Östersjön. Men man ska nog aldrig vara helt säker på var utvecklingen tar vägen.

Läs även Cornucopia och Wiseman i samma ämne.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna