14 januari 2011

RBS-15

Jobbar med ett längre inlägg om förmågan att bekämpa mål till sjöss med sjömålsrobot. Ett vapensystem som är det yttersta medlet att hävda Svenskt territorium med.

Just nu är det svenskbyggda roboten RBS-15 som är ryggraden i resterna av det nationella invasionsförsvaret. Men hur ska framtiden se ut, och vilka åtgärder behövs vidtagas för att vi i framtiden ska kunna fortsätta att ha en väl fungerande sjömålsrobot?

Återkommer med ett längre inlägg ifrågan framöver.

12 kommentarer:

 1. Att dömma av svaret på nedanstående fråga till försvarsministern kommer vi inte denna mandatperiod att veta när ett första provskott RBS-15 kan avfyras från en Visbykorvetts inre vapendäck rakt under bryggan och rakt ovanpå stridsledningscentralen.
  ---
  Den svenska Försvarsmakten tog för snart ett år sedan leverans av de två första Visbykorvetterna utan att dessa först visats kunna avfyra sitt huvudvapen: robot 15.

  Strax innan dess uttalade försvarsministern, i skriftligt svar på fråga från undertecknad, att ”provskjutning med robot 15 ingår som en del i den successiva förmågeökningen”.

  Mot denna bakgrund vill jag nu fråga försvarsministern vilka åtgärder han är beredd att vidta för att besked ska kunna ges om vid vilken tidpunkt provskott genomförs.

  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=67&dok_id=GY11138

  SvaraRadera
 2. @ Gustav Wasa... Förväntar ni er ett svar på den frågan? Eller kan det rent av vara så att man inte vill skylta med när detta är förestående.

  Har bestämt för mig att FM brukar vara restriktiva kring RBS15. Men vad vet ja, gränsen för vilka frågor som diskuteras offentligt och vad som är hemligt och inte tycks vara glidande utförs i dagens bloggvärld.

  SvaraRadera
 3. @1212

  Det som självklart är sekretessbelagt är EXAKT NÄR I TID, samt VAR och HUR ett provskott skall genomföras.

  Det jag tror "Gustav Wasa" och för övrigt Allan Widman och många fler vill få ett svar på, är hur arbetsläget ser ut och få en tidsplan för införandet. Det är inte likställt med att erhålla ett datum och klockslag för provskott.

  Anledningen att frågan överhuvudtaget ställs, är självklart den långdragna process som införandet av sjömålsrobotsystemet har blivit.

  Sekretessbelagd information publiceras EJ här om du är orolig för detta. Alla kommentarer granskas också innan publicering.

  SvaraRadera
 4. @ GW:
  Det där är en rätt tröttsam följetång som Widman driver. Jag känner honom som en klok och initierad försvarspolitiker men i denna fråga har han troligen en dålig rådgivare.

  Det är inte på något sätt kontroversiellt att avfyra roboatar från slutna utrymmen, det görs i många flottor. Exempel på detta är "MK41 vertical launching system" som nyttjas av USN. I detta system leds förbränningsgaserna från startraketerna ut samma väg som roboten och en liknande lösning borde vara fullt möjlig ombord Visby. Att SLC eller manöverbryggan ligger i närheten är närmast en självklarhet på våra små fartyg och dessutom irrelevant.

  Att FöM inte kan svara på när något specifikt prov skall genomföras med ett nytt system är inte konstigt, han har förhoppningsvis viktigare frågor att hantera.

  Provskjutningar med sjömålsrobotar brukar som sagt sällan annonseras i förväg, men en gissning är sent 2013 eller tidigt 2014.

  / Commander

  SvaraRadera
 5. @Commander

  Du har helt rätt i det du skriver om slutna utrymmen. Jag återkommer till detta i mitt längre inlägg.

  SvaraRadera
 6. @Commander

  Bra talat. Nyanserat och sakligt!

  Jag uppskattar innerligt dessa bloggars existens men dock tenderar kommentarer ofta bli onyanserade. Om dessa debatter ska bli relevanta och tas på det allvar de ibland förtjänar måste olyckskorparna som letar irrelevant fel korrigeras.

  SvaraRadera
 7. Det kan finnas skillnader mellan utskjutningskassetterna för vertikalavfyrning av till exempel roboten Umkhonto och de motsvarande mer traditionella, som använts för RBS-15 från väderdäck på först robotbåtar av Norrköpingklass och sedemera från kustkorvetter?

  Förflyttning från den främre inredningen till bakre lastdäck på en Visbykorvett sker genom passage av inre vapendäck. Något alternativ på väderdäck finns inte varför en RBS-15 installation på inre lastdäck redan av arbetsmiljö- och personsäkerhetsskäl bör vara utomordentligt tillförlitlig. Kanske till och med än mer tillförlitlig än motsvarande förefintliga ute på en kustkorvetts väderdäck.

  Avvikelser och felindikeringar från RBS-15 installerad på inre vapendäck torde kunna få avsevärt mer skickelsedigra konsekvenser än om de är installerade på väderdäck, så självklart är det en utomordentlig teknisk utmaning att konstruera erforderlig rök- och värmeavledning.

  När RBS-15 bevisligen fungerar, så är det dags att realisera den i vårpropositionen 2007 redan beslutade mångmiljardanskaffningen av den sydafrikanska luftvärnsroboten Umkhonto till våra Visbykorvetterna.

  - Varför ska det hållas hemligt för våra parlamentariker när på ett ungefär Visbykorvetterna kan vara fullt operativa? Blir det denna mandatperiod, nästa mandatperiod eller någon gång därefter?

  Utan uppföljning av levererade förmågor är det svårt att motivera varför vi ska ha ett väpnat militärt säkerhetspolitiskt instrument.

  SvaraRadera
 8. @ GW: utan att känna till hur Umkhontos utskjutningstuber fungerar måste jag hålla med om att det antagligen är skillnader mot tuberna till RBS-15. En skillnad mellan en vertikalstartande och vinklad utskjutning är att det är enklare med vinklad eftersom roboten då inte har några svårigheter med att känna av "upp" och "nord" då den redan är orienterad.

  "MK41 vertical launching system" kan användas till bl.a. Harpoon (RBS-15 motsvarighet), Standard Lv-rb, Tomahawk kryssningsmissil mm. Det är fast monterat i däcket på många fartyg och kan på ett säkert sätt avfyra roboten i en cell medan det finns känsliga robotar i en annan, detsamma borde vara möjligt på VBY. Om inte en explosiv, högteknologisk robot < 1 meter från utskjutningsplatsen påverkas, torde inte resten av fartyget heller göra det.

  Om du någon gång embarkerar en Visby-korvett kommer du att se att vapendäck är stort, det kan utan problem rymma en robotinstallation och ändå medge passage. Och ja, en felfunktion kan få värre konsekvenser på Visby än om robotarna står på väderdäck, men inte svårare än om det sker på en Ticonderoga med en kärnladdad Tomahawk i tuben brevid.

  Jag ser inte varför den tekniska utmaningen mellan en installation av robottuber ut genom fartygssidan på en Visby och genom däcket på andra västerländska örlogsfartyg skulle skilja sig så hemskt mycket åt.

  När leverans av Visby version 5 skall ske är inte hemligt och i den leveransen inkluderas RBS-15-funktion.

  Det borde du och Widman kunna nöja er med.

  / Commander

  SvaraRadera
 9. Det finns tre "worst case scenario" när det gäller sjömålsrobotar.

  Den ena är att man får en stridsdelsdetonation ombord. Då spelar det ingen roll vilket fartyg det handlar om, eller var roboten fysiskt står placerad. I det läget är det "good bye". Sannolikheten för detta är dock minimal.

  Det andra är en s.k. "hangfire" i robottuben. Detta innebär att en/båda robotens startraketmotorer (krut) tänder vid fyr, men att roboten ändå inte lämnar tuben. Detta innebär en enorm värme- och rökutveckling. Det är detta som bl.a. Widman oroar sig för när det sker i ett slutet utrymme. Detta har man självklart tagit höjd för på Visby och är redan hanterat genom tekniska lösningar. Detta är inget unikt för just Visby. Mer om detta i ett senare inlägg.

  Det sista är en brand i tuben (robotbränsle), eller i direkt anslutning till roboten. Denna problematik är självklart också omhändertaget för just Visby.

  Man kan ha synpunkter på mycket när det gäller Visby, men just detta med att skjuta RBS-15 från vapendäck är numera en liten detalj som redan är hanterad, men som uppenbart engagerar många.

  Det man istället borde ha synpunkter på, och som är betydligt viktigare är VILKEN robotversion som borde finnas ombord. Vidare så bör LV-robot var främst på agendan när det gäller diskussioner om Visby. Även ubåtsjakttorped (TP 45D) måste hanteras.

  Men som sagt, mer om allt detta i ett kommande inlägg.

  SvaraRadera
 10. Huruvida det blir trångt på inre vapendäck beror nog på hur många robotar RBS-15, som Visbykorvetterna bestyckas med?

  Stockholmsklassen med runt halva Visbys deplacement bestyckades med åtta (8) sjömålsrobotar.

  Eftersom Visbyklassen bara omfattar fem (5)fartyg, så torde det operativa behovet av att också bestycka denna klass med åtta robotar föreligga. Alldeles särskilt så om en senare version av RBS-15 med kapacitet att också bekämpa landmål ska vara aktuell.

  Om det inte längre är aktuellt att utnyttja aktra lastdäck för en helikopterhangar till HKP 15B, och det ej heller längre i organisationen finns kvar okontrollerbara utsjöminor att använda till lastdäcks minräls, så kan detta större utrymme vara en lämpligare plats för installation av åtta robotar av typ RBS-15.

  SvaraRadera
 11. Om man läser detta pressmeddelande från Saab så skulle man ju kunna tro att RBS15 Mk3 är beställt till Visbykorvetterna, dock verkar det ju finnas en osäkerhet gällande detta hos flera bloggare och skribenter på internet. Vad gäller egentligen?

  http://www.saabgroup.com/About-Saab/Newsroom/Press-releases--News/2007---11/Saab-has-signed-a-contract-regarding-RBS15-Mk3-System-for-Swedish-Navy/

  /H

  SvaraRadera
 12. @1828

  MkIII är beställd till Visby, dock ej installerad som bekant.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna