3 februari 2011

Vad är FMTIS?


I den senaste HKV powerpoint bilderna rörande omstruktureringen har ett "nytt förband" börjat florera allt oftare. På flera ställen kan man observera FMTIS?

I budgetunderlaget BU11 så hittar man några rader om detta, men det känns något oklart...Försvarsmakten avser genomföra en effektivisering och utveckling av förvaltning, drift
och underhåll av myndighetens informations- och ledningssystem vilket också påverkar
insatsorganisationen. Försvarsmakten föreslår därför att Försvarsmaktens telenät och
markteleförband (FMTM) samt Operativ ledningsteknisk bataljon avvecklas och
utgör arvförband (sammanslås) för utveckling och inrättande av Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS).
Allan Widman skriver i dag på sin blogg om NBF och GLI/GLC/NOC där FM avser att under år 2011 lägga över 3 miljarder kronor på något som diffust går under begreppet "Electronics and communications".

Är det måhända så att FMTIS är ett försök att förverkliga delar av ovanstående begrepp under ett nytt namn?

För den som missat detta, och framförallt bilden så rekommenderas denna artikel SVD publicerat.

6 kommentarer:

 1. Det riktigt obehagliga tycker jag ärom detta också används för att hålla liv i ännu fler "dödade" / stoppade / försenade / onödiga projekt såsom GTRS eller Komnod...

  Då börjar det verkligen bli hög tid för huvuden att rulla...

  // Utmattad projektgruppsdeltagare

  SvaraRadera
 2. FMTIS har inget med GLC/NOC att göra (mer än att NOC:en redan existerar hos FMTM och heter TDC, innan dess hette det MTE och fanns långt innan NBF ens fanns i drömmarnas land).

  FMTIS är ett sätt att slå ihop FMTM och FMLOG LedTek (och några till).
  Jag frågade någon häromdagen varför man inte helt enkelt bara plockar in LedTek i FMTM. Det blir billigare och enklare. Jag fick svaret att det nog handlar om att det är enklare att få samhörighetskänsla om alla är nya i ett nytt
  förband än om några kommer insparkandes utifrån.

  Om "Electronics and communications" handlar om FM:s alla IT-system så kan man nog lugnt räkna med att huvuddelen går till PRIO. Sedan har ju FM en hel del väl fungerande IT-system, men även de behöver hänga med sin tid och kräver därmed en kontinuerlig kostnad för vidareutveckling. Dessa system är ganska många.

  Så jag hoppas innerligt att inga av dessa pengar är avsedda till att bygga nya sämre system som är avsedda att ersätta de (i vissa fall) mycket bra system som finns i drift idag. (Vilket GLC-idén skulle innebära.)

  /IT-tekniker

  SvaraRadera
 3. Jag har tittat lite på FMtis och dess införande.
  Som lekman skulle de effektiviseringskrav som FMtis ålagts enklast uppfyllas av en rationalisering av staberna till EN gemensam stab men DET gick tydligen inte utan det kommer att bli TVÅ staber, en i Arboga och en i Enköping.

  Däremot så skall vi på "golvet" göra samordningsvinster och bli mera effektiva.


  Iden tror jag på detta kan bli bra, däremot så MÅSTE lokala servicetekniker få större rättigheter för att kunna jobba effektivt. t.ex. admin-lösen till arbetsstationerna.

  //Jarhead

  SvaraRadera
 4. Nya FMTIS kommer även med många frågor även för den del av oss som är anställda i det som kommer blir "arvet", Var kommer man lokaliseras? och hur stort kommer sparbetinget att vara ? Hur mycket personal skall det vara (IO14)
  Med Omorganisering brukar följa att man "slimmar organisationen" Och är FMTIS en omfattnignsmanöver för att genomföra GLC/GLI ?

  SvaraRadera
 5. FM har föreslagit att FMTIS ska bildas genom att slå samman FMTM, 25 % av FMLOG (bl a LedTek)samt delar av strilbataljonen och sjöinfobataljonen.

  Vidare föreslår FM att man ombildar Teknikkontor Led och skapar Materielkontor Led (MSK Led)vid LedR i Enköping. MSK Led kommer enligt planeringen utökas i personal och ansvar där de bl a kommer få ansvar för anskaffning, tecknande av avtal etc.


  Frågan är om detta är en bra idé eller ännu ett påfund som endast gynnar särintressen (såsom GLC)?

  Regeringen ansåg att bildandet av FMTIS skulle avvakta Försvarsstrukturkommittens arbete varför FM ej i dagsläget får bilda FMTIS då detta kräver riksdagens godkännande.

  /Diane

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna