2 september 2011

Personalbrist nästan överallt


Var man än är, och vem man än talar med inom FM så hör man samma sak överallt. Det saknas personal på det fartyget, på den enheten, den befattningen på staben, ja egentligen överallt. Enligt uppgift finns det inte ett enda fartyg större än en bevakningsbåt som har en komplett besättning utan vakanser. Dessutom så är det både officerare som sjömän som saknas i olika stor omfattning.

Konsekvensen av alla dessa vakanser blir att man tappar kompetens inom vissa delsystem och funktioner. Att man dessutom genomför tillfällig s.k. läcktätning på vissa befattningar under korta perioder genom att flytta individer från ställen där det känns minst för tillfället. Detta bara för att överhuvudtaget kunna genomföra en övning eller liknande. I slutänden innebär detta att materielsystem inte kan underhållas i den omfatttning och med den ambition man önskar, eller att man succesivt  tappar kompetensen inom viktiga områden. Dessutom kommer vissa delsystem mer eller mindre stå outnyttjade, vilket innebär att viktiga förmågor försvinner. Ett bra exempel är ubj-förmågan och det finns flera andra områden.

Det som gör det hela ännu märkligare är att samtidigt som förbanden ser sina stolar gapa tomma på många håll, så pågår omstruktureringsarbetet inför IO14 med bl.a. Basorg 13 som ett underlag. Där anser man att det finns för mycket(!) personal i marinen och tjänster och befattningar ska strykas. Allt detta beror på att det inte finns pengar till mer än X antal huvuden att betala ut lön till. För mig så går ekvationen inte i hop.

Det enda rimliga vore att FML kraftfullt deklarerar för departementet och regering att nuvarande ram är för liten, och att man istället måste utöka personalramen till att omfatta det reella behovet. Allt för att ta första steget mot ett mer trovärdigt och fungerande försvar av Sverige. I dag finns det sannolikt få officerare i FM som bara sitter av tid och inte gör någon nytta alls. Den tiden känns förbi. Att få utökat försvarsanslag är förstås i realiteten en utopi som aldrig kommer att bli verklighet i det nära perspektivet. Således återstår att göra något annat för att väcka våra politiker från den eviga försvarsdvalan, och ta FM ut ur "den strategiska time-outen".

Mitt budskap bär oerhört emot att skriva, men är enkelt: Lägg stridsfartyg och ubåtar i malpåse!
Det hela har nu gått så långt att det från förbandschefer och hela vägen via HKV och upp till regeringen, måste det visas att det innebär konsekvenser om man har erhåller en personalram som egentligen inte räcker till. Begreppet "ankare i mössan" är bra, men det finns en bortre gräns för vad som är sunt även där.
Då anser jag att det är bättre att bemanna upp de fartyg man kan med kompletta besättningar, med rätt utbildning, med rätt kompetens och se till att öva dessa till att bli riktigt skarpa i alla fartygets funktioner. Detta innebär att man kommer att få lägga minst ett fartyg per förband. Detta måste då rapporteras uppåt, att man helt enkelt inte löser uppdraget att bemanna och utbilda X antal fartyg med besättningar för att stå till C INS förfogande. Frågan är vem av förbandscheferna ställer sig först i ledet och rapporterar detta....

Inte förrän det blir reella konsekvenser som känns, d.v.s. att fartyg ligger till kaj, så kommer någon förändring att ske. Innan dess så kommer Sten Tolgfors och vår högsta militära ledning fortsätta att basunera ut hur lysande det nya insatta insatsförsvaret är, och att det finns minst 10ggr fler sökande än det finns tjänster i FM.

På motsvarande sätt borde man göra med förbandsdelar och funktioner inom amfibiekåren, armén och flygvapnet.

I dag muckade den sista vpl-kullen från Ledningsregementet. Jag vet flera försvarspolitiker och ministrar som tycker att det är oerhört bra att vi nu helt lämnat vpl-försvaret bakom oss, och att vi istället har det så kallade nya moderna och "flexibla" insatsförsvaret framför oss, utan att egentligen ha förstått konsekvenserna som redan slagit igenom eller vad man har framför sig i samband med denna reform som kommer att bli mycket kostsam för FM. Inte heller har man förstått konsekvenserna av att det råder stora vakanslägen inom officerskåren i stort sett överallt.

Just nu ser framtiden avseende personalförsörjning och bemanning riktigt mörk ut.

29 kommentarer:

 1. Tyvärr är verkligheten idag att dom flesta i högre ledning endast drivs av smärta, oavsett om det är civilt, militärt eller politiskt.

  Om dom inte tillfogas nog med smärta så gör dom absolut inget, för allt är ju så bra...

  Eller med andra ord, ledarskapet har ruttnat bort och det finns inget incitament att göra det minsta man kan absolut göra.

  /Tinhead

  SvaraRadera
 2. Lägg då till alla de förband som saknar väsentlig materiel så kan rapportfloran börja likna verkligheten...

  SvaraRadera
 3. Att lägga ett fartyg skulle säkert sända ett klart budskap uppåt, men än så länge löser vi ju faktiskt våra uppgifter. På min division roterar vi runt med ett fartyg på årsöversyn per kvartal och därmed kan den besättningen lånas ut till de andra fartygen i divisionen. I ett skarpt läge med fullskaligt krig är det naturligtvis inte möjligt att ha det så, men jag misstänker att det aldrig kommer bli fullt överallt.

  Under min värnpliktstid saknade vi en SisB, en ELF och UbjO under hela året, men det var någon slags normalbild att det alltid saknades folk någonstans. Jag vet inte om den perfekta personalförsörjningen verkligen finns i verkligheten.

  Däremot kan vi absolut inte bli färre.

  SvaraRadera
 4. Bara för att det blir krig så ökar ju inte tillgängligheten, en båt eller ett flygplan i delar för översyn, tillsyn eller revision hoppar ju inte på något magiskt sätt ihop.

  Jag tror det är förnuftigt att planera för att inte ha full bemanning då materieltillgängligheten ändå inte kommer att finnas.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 5. @Sailor: Jag tycker det är sorgligt när jag läser att (sannolikt unga) individer som du ser vakansläget som en normalbild. Detta är riktigt oroväckande. Att du anser att fartygen löser uppgifter kan också härledas till att förmågan till att kunna hantera den kvalificerade väpnade striden i stort sett legat i träda även den under ett antal år. Detta har till och med MI bekräftat i mer eller mindre officiella sammanhang.

  Det var inte särskilt länge sedan flottan bestod av 24 rustade och bemannade ytattackenheter. Vissa vakanser fanns även då, men de var sällsynta. I dag har vi 6 ytattackenheter, och vakansläget är katastrofalt.

  SvaraRadera
 6. @J.K

  Det låter som du har ett FV-perspektiv på det hela. Fartyg i flottan borde (och kan) vara till sjöss över tiden. Underhållet sköts av egen besättning till sjöss och under kortare tid i hamn i samband med förrådskompletteringar. De flesta fartyg genomför sitt större och mer krävande underhåll vid årsöversyner under några vintermånader. För att tydliggöra hur det skulle kunna fungera så ville f.d. MI Anders Grenstad ha dubbla besättningar på våra Visbykorvetter för att öka tillgängligheten på fartyg som kostat miljardbelopp. Det är med andra ord inte materieltillgängligheten, utan det är personalen som är gränssättande för hur mycket man kan nyttja ett fartyg.

  SvaraRadera
 7. Hur mycket underhåll kan man bedriva och samtidigt vara stridsduglig?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 8. J.K.

  Att förklara hur saker fungerar i detalj skulle ta för lång tid. Tro mig, tid för underhåll är inte problemet, det är personalbristen som är problemet.

  Det finns teknisk personal som sköter drift och underhåll medan den taktiska personalen sköter striden.

  SvaraRadera
 9. Nästa generation kanonmat har redan lärt sig av de äldre hur man löser ut verksamheten: http://www.youtube.com/watch?v=t_-j058BRUc

  /PK-Befäl

  SvaraRadera
 10. "Det var inte särskilt länge sedan flottan bestod av 24 rustade och bemannade ytattackenheter. Vissa vakanser fanns även då, men de var sällsynta. I dag har vi 6 ytattackenheter, och vakansläget är katastrofalt."

  Så, vad har Marinen gjort av alla sina dugliga officerare sedan dess? För inte har väl alla fått sparken eller avgått? Kanske finns ändå ett överskott på landbacken inkl HKV, trots protesterna mot kapningarna i Basorg? Vad vet jag.

  Där jag jobbar känner jag inte igen problemet med vakanser. Däremot en lååångsam uppfyllnad av IO14-organisationen.

  Fast om vi hade haft motsvarande lön, vilket jag naturligtvis kämpar för, som kollegorna i Marinen hade vi nog inte varit lika många. Detta eftersom de med motsvarande min grad i Marinen av någon anledning har 10% mer i I-lön än oss, och grovt räknat i dessa termer hade vi alltså behövt kapa personalstyrkan med 10% för att hålla oss inom nuvarande personalbudget.

  SvaraRadera
 11. Anonym 23:46
  Det uttlandet gör att du enbart kan tillhöra FML, HKV eller nått självuppfyllande centra utan verklighetsanknytning.

  För ALLA förband (regementen etc) har vakanser och brist på mtrl.

  Hur kan det undgått dig? helt otroligt...

  Skipper:
  Visst kan det tyckas så, Att det tiden då officerare satt av sin tid var förbi. Tyvärr måste jag meddela dig att det finns 100tals officerare ute på förbanden och centran som bara kostar pengar. Om dessa verkligen skulle jobba på så kanske saker skulle fungera bättre. eller kanske inte.

  Dock kan man väll säga som tröst till de som nu känner sig träffade att förmoligen hade jag varit en av er om jag tjänstgjort i 30 år och sett det totala förfallet som nu uppstått. Kan ju inte vara särskillt motiverande att som sjöofficer se utveckligen gå från 24 kraftfulla båtar till sex stycken? Eller från 6 KA bataljoner sammlade i en amfibiebrigadtill...en amfibiskmanöverbataljonen.

  Förmodligen hade jag varit som er.

  /trupparen

  SvaraRadera
 12. Skipper, en oljepump som är bortplockad för byte eller "renovering" bidrar inte med funktion. Ett aparatskåp i småbitar levererar inte funktion och ger svarta skärmar till taktikerna.

  Om det nu inte behövs tid i kaj för underhåll så undrar jag varför du skriver att man "normalt" har några månaders stillestånd varje vinter för årsöversyner. Har man sex fartyg och roterar underhållet så har man egentligen fem fartygs tillgänglighet över tiden.

  Jag köper att man av uthållighetsskäl behöver dubbla antalet besättningar för de tillgängliga fartygen. Men ett fartyg som ligger vid kaj för underhåll behöver taktisk besättning lika mycket som ett flygplan under service behöver en pilot.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 13. J.K.

  En oljepump byter drivna tekniker under tiden man ligger still och förrådskompletterar.

  För att ge ett perspektiv på underhåll till sjöss kan jämföra med ett större civilt fartyg som normalt har max 1 veckas stillaliggande för översyn varje år. Resterande 360 dagar är det till sjöss, och allt underhåll sköts under drift!

  Varför ligger majoriteten av marinens fartyg stilla på vintern? Jo, av den enkla anledningen att de inte är konstruerade för att gå i is samt att ny besättningar och individer behöver utbildas, eftersom man har för lite personal för att kunna köra utan avbrott. Individer ur besättningar måste dessutom under perioder förstärka upp som lärare på skolor eftersom det saknas personal överallt.

  Jag vet inte vad det är du vill motbevisa?

  SvaraRadera
 14. @Skipper

  Visst är jag ung och visst kan det vara illavarslande att jag ser vissa vakanser som normalläge. Å andra sidan, hur uppnår man den perfekta personalförsörjningen?

  Jag ser inte hur man kan planera så bra att det alltid finns en ny UbjO när den gamla ska läsa SU, en ny 017 när den gamla ska bli Specoff eller en ny 001 när den gamla slutligen tröttnat på att signalmän behandlas som en b-tjänst? Om vi alltid ska ha en eller ett par extra till varje tjänst anställd har jag svårt att se hur man ska hålla motivationen uppe för de individer som är i reserv.

  Det jag kan tänka mig som skulle funka är att de som bemannar skolor och centra i en PROD-funktion har en insatsplacering på ett fartyg och kan hoppa in där när kriget kommer.

  Jag hade gärna sett att vi hade betydligt mycket mer tid till sjöss, framförallt för att visa flaggan och öva våra sjöben, men om alternativet är att antingen ha två fartyg som alltid är till sjöss eller sex fartyg som är till sjöss då och då, väljer jag nog ändå de sex fartygen eftersom de iallafall kommer finnas när kriget kommer.

  SvaraRadera
 15. Skipper, jag tänkte inte på isen skulle hindra att köra våra fartyg, det hade du kunnat skriva ifrån början. Då sjunker ju tillgängligheten på båtar drastiskt under vintermånaderna.

  Det jag tog fasta på var att du skrev att fartygen låg vid kaj för årsöversyner/tungt underhåll under vintermånaderna. Jag tänkte mig att man kunde köra in ett skrov när man körde ut ett annat och då hade ständigt ett skrov vid kaj. Men isen tycker tydligen annat.

  Å andra sidan är ett JAS inte att jämföra med en Boeing 737 heller, så jag tror du skarvar lite när du jämför med en fraktbåt. ;)

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 16. Om vi slutar att bemanna våra flottiljstaber som om de vore ledningsstaber i NATO, så skulle folket räcka till och bli över. Med den förbandsmassa vi har kvar verkar det dessutom onödigt med två ledningsnivåer, en operativ och en taktisk. Slå ihop.

  Den taktiska nivån säger att de leder operationer men inte övningar. Det är bara det att operationerna nästan alltid leds av annan nation och våra enheter och förband avdelas till denne utrikiske chef, så vad blir kvar att leda med denna stora svenska ledningsstab?

  Det finns gott om kött. Det är bara det att detta kött jobbar med fel saker, på fel ställen och på fel nivåer.

  Kanske dags att sluta leka NATO-staber överallt, innan vi tappar all förmåga och bara blir dåliga kopior.

  SvaraRadera
 17. @Sumatra

  Du har förstås helt rätt i sak. Jag skulle vilja påstå att det knappast behövs mer än en stab i varje garnison (Berga + Karlskrona). Dessutom så borde dessa staber antingen ökas samtidigt som MTS minskas, eller tvärtom.

  Att ha flera ledningsnivåer inom HKV är det mest märkliga av allt! Slå samman ledningsstaberna till en.

  Sedan har vi nästa problem. Frågan är om personalen på ex. MTS skulle vara lämpliga att skicka ut för att bemanna flottans fartyg? Tyvärr tror jag svaret på den frågan är nej...

  Summa sumarum, så tror jag fortfarande att det måste få råda en viss övertalighet (ett ord som är bannlyst i Basorg-tider). Detta möjliggör att individer kan gå till bemanningsuppdrag utan att stolar på fartyg gapar tomma. Dessutom kan personalen tillåtas att vara sjuka, föräldralediga, gå fortbildningskurser och läsa nivåhöjande utbildning. För detta har man tagit ofantligt lite höjd för i Baorg-arbetet.

  SvaraRadera
 18. @ Skipper

  Det du skriver under summa sumarum behöver man ju inte ens vara i försvaret för att begripa riktigheten i. Undrar vem som sitter och räknar ut allt. Finns det matematiska dylsekteir?

  SvaraRadera
 19. Sumatra, det heter dyskalkyli och är en etablerad diagnos....

  http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Dyskalkyli/

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 20. Tack J.K. Man kan ju undra om alla dessa olyckliga verkligen måste jobba med försvarsmaktens ekonomi- och personalsystem?

  På Försvarsdepartementet har man löst problemet genom att inte ändra det nominella försvarsanslaget från ett år till ett annat och då går det ju inte heller att summera fel. Taktikanpassning.

  SvaraRadera
 21. Jag har förståelse för att höga chefer inom försvaret håller käft eftersom det skulle resultera i tvärstopp i karriären men det måste finnas en o annan hög officer som är på väg ut via pension som kan strunta i karriären och faktisk säga som det är??? vi har ju ändå drygt tusen höga officerare????

  SvaraRadera
 22. Väl skrivet Sumatra. Om man ställer sig i incheckningen på Ronneby flygplats en måndag så blir man förfärad över den mängd marinoff som flyger mot hkv. Rensa ut och sätt de som fortfarande kan ombord istället!

  SvaraRadera
 23. De som hållit käft så länge och sen närmar sig pension kommer inte ihåg hur man gör för att vara ärlig och rakryggad... Gummiryggskulturen måste bekämpas i ett tidigt stadium innan den får fotfäste och sprider sig...

  SvaraRadera
 24. Kamrater

  Det finns ett annat sätt att bemanna vakanta befattningar och det är att erbjuda tjänstgöring till förbandets reservofficerare. Det bygger dock på ett antal förutsättningar:

  - Reservofficerarna vill tjänstgöra och har kompetens
  - Förbandet har rader samt ekonomi

  Beträffande den första förutsättningen är det tyvärr så att alla försvarsgrenar kraftfullt och konsekvent skitit i att hantera sina reservofficerare som en resurs. Har man inte hört av sig till en reservofficer så är nog intresset rätt lågt för att komma in och tjänstgöra,

  En annan sak man kan fundera på är varför vi i Sverige har "divisioner" som består av två fartyg? Jag har alltid trott att två båtar kallas för "rote". Jag saknar kunskap om hur stor en divisionsstab är men vill gärna hänvisa till Lidell Hart och hans teori att ett förband som består av två delar är den sämst indelade militära enheten som man kan ha. Men det kanske inte gäller i Sverige....;)

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 25. jag hämtar varje år ut lönelistor Marinbasen
  med mina 39 år i tjänst o 26350/mån som slutlön innan jag blir utsparkad 111101, ligger jag på sista plats
  C N1 45K/mån men han är ju väldigt social

  SvaraRadera
 26. Precis som du, Trupparen m.fl. skriver så är personalbrist, materielbrist och saknaden av vissa kompetenser det man hör vart man än lyssnar i vår FM.

  Tittar man på lediga jobb inom FM, och undantar rekryteringskampanjen för fler GSS, är dock inte vakanserna många. Mest stabstjänster?

  Frågar man handläggarna på materialsidan har läget inte varit så här bra på väldigt länge.

  Kompetensbristen är man dock lite villigare att erkänna här och där.
  Var finns då den där skillnaden?

  Jag tror att vi har väldigt många som sysslar med något helt annat än de är anställda för att göra.
  Vi får dagligen nya arbetsuppgifter utan att ta bort några gamla.
  Vi slösar med kompetens genom att placera den på fel plats.
  Betänk att vi inom en snar framtid skall minska antalet befäl inom alla sektorer.
  Vi lurar oss själva genom att placera fel personer på fel plats i Prio.
  Detta gör vi givetvis i god tro om att det skall gynna systemet.

  Många gamla arbetsuppgifter “äts upp” av nya. Plösligt finns det ingen som arbetar med de gamla och brister uppstår.
  Efter ett tag blir det mer regel än undantag att uppgifterna hamnar “mellan stolarna”.
  Ingen vill eller anser sig kunna utföra arbetet.
  Plötsligt anger man personalbrist, kompetensbrist, brist på medel och materielbrist som skäl för att inte kunna genomföra uppgiften.
  Cirkeln är sluten och den som egentligen är anställd för uppgiften är utomlands eller sitter i en stab någonstans.

  Tyvärr ser jag en brist i mitt resonemang. Den genomgående största bristen i våra utlandsmissioner har, förutom sjukvårdspersonal, varit stabsfolk!
  Hur det kan komma sig begriper jag inte?

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 27. @Lt Johansson, du har kanske varit obekväm och sagt vad du egentligen tycker i 39år?

  @Teaterdirektören, din sista frågeställning tål att funderas på. hur hänger det egentligen ihop? Kanske för att stabsfolket sitter på staber i Sverige där de egentligen inte behövs?

  @Sinhue
  I flottan var det bara för några år sedan alltid ett antal befattningar det satt RO på. I dag finns vad jag vet inte en enda kvar. mycket märkligt!

  Vad det gäller divisionsstaber så finns det inte längre någon divisionsstab i flottan med bara två fartyg. En divisionsstab består oftast av endast två personer, en divisionschef och en divisionsadjutant. I vissa fall finns det någon extra adjutant och kanske en s.k. grynräknare (ekonom). Att kalla det divisionsstab är med andra ord fel. Divisionsledning är ett bättre ord.

  SvaraRadera
 28. Fel personer gör fel saker, som en vpl stabsass sammanfattade en stabsövning jag deltog i.

  SvaraRadera
 29. @ Sailor:
  "de som bemannar skolor och centra i en PROD-funktion har en insatsplacering på ett fartyg och kan hoppa in där när kriget kommer."

  Det är ju så det är tänkt att fungera idag med personal från insatsförbanden som är placerade på bemanningsuppdrag på skolor och centra. Tyvärr fungerar inte modellen, särskilt inte då det inte finns några reserver på förbandet. När någon kommenderas på ett bemanningsuppdrag lämnar de en tom stol efter sig ombord.

  Ombord är alla, som du vet, specialister inom något område och har sina uppgifter att lösa, är stolen tom påverkar det hela fartygets förmåga.

  Dessutom innebär bemanningsuppdrag att individen inte har möjlighet att öva i sin befattning och kommer, i händelse av att han/hon återkallas till fartyget, ha kunskapsbrister. Besättningen kommer inte heller att vara samtrimmad.

  Nej, det enda effektiva alternativet är att skapa redundans vid insatsförbanden genom att bemanna alla fartyg med mer än en besättning. Att ett sådant förslag är verklighetsfrämmande har jag insett, men om inte vi propagerar för det - vem gör det då?

  / Commander

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna