17 maj 2012

Annicka Engblom (m) om PRIO vara eller icke vara?

Annicka Engblom lovade via twitter att ta upp frågan angående problematiken med PRIO vid sitt besök vid F21 under den gångna veckan. Annicka håller vad hon lovar och levererade ett skriftligt svar via sin blogg.

Annicka ställer följande fråga samt funderar över ekonomin i sitt inlägg:
Att inmatningen i Prio tar för mycket del av arbetstiden, är detta enbart en utbildningsfråga eller behöver man tänka om? Förenkla?
Min bekymran omfattar även kostnaderna. Räkningen tickar på och tillsammans med huruvida systemet motsvarar de kriterier som är uppsatta når ju till slut en kritisk gräns. Ännu ser jag ingen anledning att måla fan på väggen. I alla fall inte innan införandet fått tid på sig. Syftet med Prio är viktigt. Försvarsmakten måste kunna ha koll på sin verksamhet.
Svaret på första frågan är mer eller mindre givet. Man behöver tänka om! PRIO har funnits i över ett år vid det här laget. Att FM personal efter den tiden fortfarande får lägga orimligt mycket tid på att administrera sig själv och sin verksamhet tyder på ett alldeles för krångligt och invecklat system. (Varför ställer inte Fö ett krav på att FM redovisar i kvartalsrapporterna hur mycket tid FM personal lägger på administration i PRIO?)  

Den självklara lösningen är att låta FM Log (eller förbandsadministratörer) ta hand om själva knappandet i PRIO i likhet med tidigare system för ekonomi, lön och inköp. Detta skulle dessutom få den positiva effekten att administratörer gör det administrativa arbetet och officerarna sköter kärnverksamheten, d.v.s. genomför övningar och insatser.

Avseende den ekonomiska frågan så undrar vi fortfarande om FM eller politikerna tagit upp frågan med företrädare för Försäkringskassan och tagit del av deras erfarenheter och ställt frågan varför man efter satsade 10.000.000.000 SEK lade ner projektet? 


16 kommentarer:

 1. Jag anmäler en liten avvikande uppfattning. Vi har ju haft blankettvansinnet förr som nu alla verkar sakna. Skall en plutonchef verkligen behöva knappa in personuppgifter i ett worddokument för att skicka till HRC eller någon annan funktion när samme plutonchef skulle kunna knappa direkt i systemet?

  Det vi skall kräva är ett riktigt ADB-stöd som gör att vi inte skall behöva knappa uppgifter flera gånger. Vill jag vara ledig så varför skall jag behöva leta rätt på en blankett, antingen på papper eller som PDF/Word-mall och fylla i i datorn när den ändå skall knappas om senare. I hela min karriär har jag redovisat min arbetstid, särkonterat arbetstid, övertid, uttag av ledigheter, m.m först i ett beräkningsunderlag och senare i olika versioner av Palasso samtidigt som beräkningsunderlaget skulle fyllas i. Tänk på att med nuvarande lösning så knappar specialisterna i Arboga tre artiklar av en viss typ i timmen för utlämning. Det hjälper inte att överlämna knappningar åt specialister om systemet är tungarbetat.

  Varför inte ha en riktigt bra portal där vi kunde samla specialiserade system för lönerapportering, materielhantering, beställningar, m.m. som har bra och intuitiva användargränssnitt? Det skall vara lika enkelt att använda systemen som att plocka fram en PDF-mall och fylla i.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 2. Angående funktionerna med kundvagnar och materielbeställningar så har jag inte tillräcklig egen erfarenhet för att uttala mig.

  Men angående personaladministration och resebeställningar så tycker jag att det klagas för mycket. Lägger nästan ingen tid alls på det och systemet är relativt lätt att hantera när man bara lärt sig. Att det skulle bli enklare genom att tillföra administratörer tror jag inte alls på. Sammantaget lägger jag 15-30 min i veckan på de delarna. Hade jag inte haft hatt så hade tiden avsevärt minskat.

  SvaraRadera
 3. @J.K

  Jag håller med dig i sakfrågan till stor del. Men!

  Nu ser PRIO ut som det gör, och där kan vi nog knappast räkna med ett nytt och för användaren hanterbart användargränssnitt. FM lär nog få räkna med detta föråldrade Windows 3.11 liknande gränssnitt. Att beställa ett mer användarvänligt gränssnitt till PRIO lär nog kosta ytterligare 4.000.000.000:-

  Jag vill också påpeka att du helt glömmer en oerhört viktig aspekt i ditt resonemang då du förutsätter att alla användare har ett skrivbordsarbete, eller åtminstone har tillgång till PRIO varje dag.

  Sådan är inte verkligheten för många, i synnerhet inom marinen där stora delar tjänstgör på fartyg (än så länge i alla fall) och har inte ens tillgång till FM AP och PRIO. Man har inte ens tillgång till ett kontor.

  För dessa är PRIO inget alternativ, utan har ett stort behov av att "någon annan" sköter knappandet i systemet. Glöm inte detta faktum i resonemanget. Det gäller sannolikt även flera yrkeskategorier inom FM.

  Vi vill väl ändå inte tvinga in dessa männskor till skrivborden i stället för att utföra sin huvudtjänst?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi har ju fått förändrat gränssnitt i vissa funktioner vid införande 3-4 så nog går det att ändra på. Jag tror det är en smakligare väg att att lämpa HR-transformeringen och lite annat överbord.

   Vi har ju dessutom funktioner i systemet såsom grupprapportering och lite annat som möjliggör att snabbt kunna rapportera av hela arbetslag på samma gång. Det finns fler påskägg, det gäller bara att hitta dom. Vi har ett kasst införande, det innebär inte att produkten eller de framtida möjligheterna är felaktiga. Nu har vi systemet och det kostar så pass mycket att vi kommer att få leva med det så nu gäller det att vi verkligen ändrar vårt arbetssätt så det passar både systemet och arbetet. Den gemene mannen skulle inte behöva, dessutom verkar ett fåtal ha ett gediget intresse att hålla sig ajour med Blocket och andra internetsajter så varför skulle vi inte kunna ställa kravet att de istället får lite skrivbordstjänst?

   Tillgång till FM AP? Vi har lösningar att köra nätverk via satellit så vi har underhållsuppföljningssystem igång utanför rikets gränser utan att vara fysiskt anslutna till vårt intranät. Vi har CD-lift och andra standalone funktioner på andra system som sedan synkas, vi kommer att få ett CD-Prio för våra externa leverantörer och det skulle kunna innebära att ett fartyg synkar arbetsstationer när de förtöjer om vi inte vill ha satellitkommunikation för ändamålet. Pappersblanketter är ett reservförfarande och så fort vi sätter en enkel arbetsstation som kan användas för att få elektroniska, uppdaterade dokument så kan vi också använda den för att grupprapportera, köra underhållsuppföljningssystem, m.m. och synka med satellit, kabel eller t.ex. USB.minne.

   J.K Nilsson

   Radera
  2. J.K

   Om allt vore så enkelt som du vill få det att verka i frågan om PRIO så hade alla fartyg redan haft access till systemet och det hade således varit en icke-fråga.

   Inget fartyg har i dag till gång till FM AP och PRIO när det är till sjöss, och det finns i dag ingen tidsplan eller teknisk lösning presenterad. Dessutom finns det en aktör i form av MUST som noggrant ser till att de enkla lösningarna inte kan användas.

   Radera
  3. Det funkar för andra försvarsgrenar och MUST inte har haft invändningar. Jag är övertygad att det ligger något annat bakom. Skyll inte på mig eller raljera över att jag pekar på att det finns enkla lösningar är du snäll.

   J.K Nilsson

   Radera
  4. @J.K

   Angående som du uttrycker det, att raljera, så känns det tyvärr som att du själv raljerar, eller rättare sagt nonchalerar ett av de stora problemen som hela flottan har. D.v.s. avsaknad av detta system. Jag vet att man vänt och vridit på frågan under väldigt många år, och man har fortfarande inte löst problemet.

   Att du påstår att det då skulle finnas enkla lösningar på detta problem anser jag vara att raljera om något. Har du en lösning com är ackrediterad av MUST, och som är praktisk genomförbar här och nu så kommer hela flottan att tacka dig, det törs jag lova.

   (Prov har genomförts med FM Sacom på fartyg med goda resultat, men där har vad jag förstått MUST ej godkänt lösningen för permanent bruk.)

   Radera
  5. Du har faktiskt fel vad gäller tillgång till FM AP under gång. HMS Ckr har tillgång till FM AP under gång, och även HMS Trossö. Det är dock svårt att få alla att förstå hur långsamt det går när vi inte har tillgång till bredband.

   Drivande kraft är fartygsbasering/landning på fartyg med hkp, eftersom det då behövs uppkoppling mot FENIX vilket skall ske via KLAS för operativa enheter.

   Och jo, jag har testat allt, även under gång.

   Radera
 4. @CS

  Det där beror nog helt och hållet på var i organisationen man sitter och vilken typ av verksamhet man sysslar med.

  Tjänstgör man på en stab och har ett skrivbordsjobb, där det handlar om att skriva/godkänna någon enstaka resa ibland, och inköpen i kundvagnen handlar om att köpa lite skrivarpapper så är det säkert enkelt och kräver en liten insats.

  Ska man bedriva verksamhet till sjöss, i luften och i skog och mark så blir saker betydligt mer komplicerat med alla mtrl-beställningar samt det faktum att man inte ens har tillgång till sin PRIO-maskin hela tiden.

  SvaraRadera
 5. Så här står det att läsa på Wikipedia.org:

  "Under 2008 och 2009 kritiserades Försäkringskassans försök att införa en ny IT-plattform, baserad på ett affärssystem från SAP, som skulle levereras av konsultföretagen Logica[21] och Accenture. Projektet kostade närmare 10 miljarder kronor, men endast en bråkdel av projektets mål kunde uppnås. Skenande kostnader och kraftiga förseningar gjorde att projektet lades ner. Myndighetens ledning byttes därför ut år 2010, och myndigheten ersatte 80 konsulter med egen nyanställd personal.

  ...

  Såväl fackförbund som Statskontoret och JO har riktat skarp kritik mot Försäkringskassan för försämrad service, ökande handläggningstider, sämre kvalitet i arbetet, skenande IT-kostnader samt mot kaosartade arbetsförhållanden".

  Kanske finns det något att hämta ur den texten som går att applicera?

  SvaraRadera
 6. Jag har full förståelse för problematiken om man inte ens har tillgång till datorer. Större materielbeställningar har jag ingen erfarenhet av så det överlåter jag till någon med erfarenhet att recensera. Dock vidhåller jag att resterande är enkelt och smidigt att hantera även vid ett relativt stort antal underställda. Visst finns det förbättringsmöjligheter men så illa som debatten för det att låta är det inte.

  SvaraRadera
 7. @Sumatra

  Den där texten går inte av för hackor...
  Har någon företrädare inom FM läst detta innan beslut om anskaffning av PRIO (SAP)? Nej sannolikt inte!

  Skrämmande läsning!

  SvaraRadera
 8. @CS

  Jag håller med dig, det är förmodligen inte så illa som debatten vill göra saken gällande, det är förmodligen värre!

  Detta eftersom FM med stor sannolikhet Sveriges mest lojala och bästa "gilla läget-personal" så merparten av synpunkterna kommer troligtvis aldrig ens upp till ytan och in i debatten.

  SvaraRadera
 9. @CS

  4.000.000.000 för ett dataprogram som kan hantera resor, (personal är ännu ej i full funktion...)
  Det kanske finns billigare och mer intuitiva program för detta på marknaden. Fast det är klart då blir det ju inte en del av PRIO, men det kanske det som är problemet. (Till och med inom matematiken finns det begränsningar i antal dimensioner som är möjliga att samtidigt ta hänsyn till)

  SvaraRadera
 10. @CS

  Häromdagen var jag tvungen att lägga cirka 15 minuters arbete för att kunna tidsregistrera min egen arbetstid under en enda dag. Alltså att knappa in siffrorna 0715, 1135, 1225, 1640. Det berodde inte på min egen förmåga att använda systemet, utan det berodde på att systemet ibland är synnerligen långsamt och emellanåt låser sig eller avslutar sig själv. Det händer visserligen inte varje gång men tillräckligt ofta för att det skall vara irriterande.


  /M

  SvaraRadera
 11. @M
  Ja, ska man sitta och knappa PRIO med 5-minutersprecision i flexsystemet så förstår jag redan där vad som gått fel. Antingen får man gå in varje dag för att hinna registrera innan man glömt bort tiderna alternativt får man föra ytterligare en liggare. Det i sig innebär ju en helt orimligt fokus på annat än kärnverksamheten.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna