15 maj 2012

Allan Widman engagerar sig i frågan om PRIO

Äntligen så engagerar sig politikern(a) i frågan om PRIO!

Allan Widman ställer i dag en skriftlig fråga till försvarsministern om vilka åtgärder hon avser vidtaga för att få bukt med PRIO-problematiken.
Redan 2009 ansåg Statskontoret att införandet av stödsystemet PRIO i Försvarsmakten borde avbrytas. Projektriskerna tillsammans med en bedömd fördyring om 1,5 miljarder kronor låg bakom rekommendationen. För ett knappt år sedan föreslog även Försvarsstrukturutredningen (SOU 2011:36) att införandet av PRIO omedelbart skulle avbrytas i avvaktan på att andra handlingsalternativ utformades.
Enligt uppgifter i media har såväl armé- som flygstridskrafterna nu lidit stor operativ skada av försöken att hantera reservdelsförsörjningen i PRIO.
Vilka åtgärder är försvarsministern beredd vidta för att Försvarsstrukturutredningens förslag beträffande stödsystemet PRIO ska förverkligas? 
Det är mycket glädjande att Widman som kanske enda politiker engagerar sig på riktigt i frågor som dessa.
Nu väntar alla förband inom Försvarsmakten troligtvis med stor spänning på svaret från försvarsminister Karin Enström som för övrigt fortfarande lyser med sin frånvaro i det offentliga medialjuset. Inga uttalanden och inga blogginlägg.

Precis som Wiseman i dag skriver så saknar man nästan Tolgfors trygga återkommande mantra om att allt är i sin ordning och att ekonomin är i balans.

1 kommentar:

  1. Bra att politikerna börjar öppna ögonarna för reella problem istället för om soldaternas civila meritvärde. Det handlar om "här och nu".

    SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna