20 maj 2012

Visbyprojektet kritiseras hårtI dag är det Visbyprojektet som är den heta försvarsnyheten i riksmedia.
Projektet kritiseras ovanligt hårt i SVT av både försvarsanalytikern Johan Tunberger och minst lika hårt av folkpartiets försvarstalesman Allan Widman (fp) som vill avbryta hela projektet, eller som Widman uttrycker det. "Projektet borde avbrutits för länge sen"!

Projektet som startade redan 1995 har kantats av många problem, främst rörande integration av vapen och sensorer. Dessförinnan hade prov med försöksfartyget Smyge som sjösattes 1991 legat till grund för smygtekniken i projektet. Det var alltså inte helt oprövad teknik man startade Visbyprojektet med. En stor anledning till att man hamnat där man nu är, d.v.s. stora förseningar och en stor kostnadsökning om runt 20% jämfört med budget, är det faktum att fartyget inte alls var färdigt på ritbordet när byggstarten drog igång. Många ritningsändringar har skett löpande vilket inte alls är till godo för ett projekt som detta. Något som dessutom verkar gått allmänheten och media förbi är att Försvarsmakten dessutom blev av med ett fartyg, det sjätte fartyget som någon gång tidigt 2000-tal förhandlades bort (enligt uppgift av den politiska nivån) av ekonomiska anledningar trots att utrustning (radar, sesorer, m.m.) redan var beställt och levererat till sex fartyg.

I dag är endast två av fartygen  levererade till Försvarsmakten (HMS Helsingborg och HMS Härnösand) och då enbart i den konfiguration som benämnd version 4, vilket var en delleverans som tvingades fram främst för att gjuta olja på vågorna i den politiska debatten runt projektet, samt att kunna börja att använda fartygen i förbandsverksamhet, vilket inte kunde göras så länge FMV stod som ägare. De andra tre fartygen i serien tillhör fortfarande i dag FMV. Värt att notera är att det första fartyget i serien HMS Visby som sjösattes för ganska exakt 12 år sedan (juni 2000) fortfarande inte är levererad. Hon har nyligen genomgått en större översyn (GÖ motsv.) samt uppgradering till det som benämns version 5. Enligt gällande plan ska hon levereras i slutet av innevarande år om resterande integrering löper vidare enligt plan.

Version 5 innebär i korthet att man installerar/integrerar sjömålsrobotsystem (RBS-15 MkII), MASS (motmedelssystem) samt förbereder (endast vissa fartyg) för att kunna ta ombord helikopter. Utöver detta sker en mängd andra modifieringar av varierande dignitet.

I dagens mediadebatt så vill Widman avbryta hela projektet. Denna uppfattning delas dock inte av denna blogg. Projektet är just nu inne i sin slutfas innan första fartyget av ovanstående beskriven version 5 kan börja att rullas ut. Att avbryta projektet här och nu skulle vara förödande för flottan och svensk sjöstridsförmåga. Vi har redan nu två fartyg som kan agera i en lågkonfliktsituation och utnyttjas mycket väl inom ram för uppgiften havsövervakning. För dessa enklare uppgifter kan samtliga fem fartyg användas redan i dag.

Framtiden har trots detta en hel del mycket stora utmaningar, och det är sannolikt dessa utmaningar som Widman är skeptisk inför. Sjömålsroboten är fortfarande ej provskjuten från fartyget, något som förhoppningsvis kommer att ske i närtid. Vad avser undervattensvapen och sensorer så ska detta inte behandlas i detalj på en blogg, men där finns fortfarande utmaningar. Vad avser luftdimensionen så saknar fartyget förmåga att luftförsvara andra enheter i en sammansatt sjöstyrka, nationellt som internationellt på grund av att det saknar lv-robot (ströks av sittande regering). Fartyget har endast en 57mm lv-kanon och får förmåga därefter. Man har med andra ord utmaningar i samtliga tre dimensioner (ASuW, AAW, ASW) framför sig. Utmaningar som kan vara svåra att överblicka samt att kostnaderna för åtgärda dessa delar och få ett fullt ut operativt fartyg som det en gång var tänkt att bli är mycket oklara.

Det är lätt att ryckas med i den positiva rapporteringen från genomförda övningar, likt det senaste deltagandet i Cold Response motsv. och genom denna rapportering tro att fartyget är fullt ut operativt. Övningar av den typen är däremot mycket bra för besättningarna som ska ta emot ett operativt fartyg, det är även bra att provtrycka delsystem i tuff miljö, men fortfarande så saknas viktiga delkomponeneter varav sjömålsrobot, lv-robot och undervattensvapen (Torped 45D som regeringen ännu ej beslutat om att upphandla.)

Vi kan tycka vad vi vill om Visbyprojketet, och det ska vi som skattebetalande svenska medborgare också göra. Med facit i hand så är det en mindre skandal att vi efter snart 20 år inte har ett enda fartyg levererat som kan utföra de uppgifter som var tänkt. Vi har betalat mer pengar för fartygen än vad som var planerat, och vi har fått ett fartyg färre än avsett. Som många kommentarer till tidigare inlägg om Visbykorvetterna hävdat så måste man skilja på projektet Visby, och fartyget Visby. Projektet kan man nog med gott samvete knyckla ihop och skicka till cylinderarkivet. Där har politiker, försvarsindustrin , FMV och FM många slutsatser att dra inför framtida projekt. Vad avser fartyget Visby så har vi efter dessa 20 år faktiskt erhållit fem fartyg som flyter, och som förhoppningsvis kommer att leverera efterfrågad effekt inom de närmsta fem åren, dessutom till en bra nivå.


Slutsatsen är att projektet måste slutföras, i annat fall får vi ett förmågeglapp som kommer att sträcka sig bortom överskådlig tid då ett nytt (annat) system måste anskaffas. Däremot så bör den politiska nivån tillsammans med Försvarsmakten oavsett vilket, snarast börja titta på en uppföljare till visbykorvetterna då dessa redan är 12 år gamla samt att omvärldsläget sannolikt kommer att ställa högre krav på Försvarsmaktens numerär och förmågor, framförallt marina förmågor kopplat till utvecklingen i närområdet. När detta nya projekt skall startas så hoppas vi att detta inte blir en ny teknikdemonstrator, och att man inte försöker sig på att ta tekniksprång och systemintegration som industrin inte reder ut.

Köp då ett färdigt och beprövat koncept!

TV: SVT
Bloggar: Staffan Danielsson (c)

12 kommentarer:

 1. Hej,

  Balanserat och bra inlägg i debatten. Att avbryta i nuläget är som att springa ett maratonlopp men låta bli det sista varvet på stadion för att loppet varit jobbigt.
  När det gäller just Visbykorvetterna anser jag f.ö. att Allan Widman borde ha självinsikt nog att ligga lågt. Han var nämligen en av de drivande inom den så kallade genomförandekommittén som såg till att luftvärnsrobotsystemet ströks ur materielplanen för just Visbysystemet trots att justlvroboitsystemet var ett färdigutvecklat system som jämfört med sonarsystemet varit tämligen enkelt att integrera ombord.
  Av Visbyprojektet finns mycket att lära för alla inblandande, politiker, FM, FMV och även industrin. Det är lätt att bara se det negativa som finns (och det finns) men det finns mycket positivt också och med närområdets ökande betydelse så vet jag på vilken typ av fartyg jag väljer att tjänsttgöra på om jag får välja mellan ett som kan hantera en duellsituation eller ett som inte kan det.

  örlogskapten Bölja

  SvaraRadera
 2. @Örlkn Bölja

  I duellsituationen hade jag definitivt valt en patrullbåt eller en robotbåt! :-)

  Skämt åsido så vill jag tro att fartyget ska bli så bra som det är tänkt att bli, och jag tror precis som du att det är i det förändrade omvärldsläget detta fartyg gör sig allra bäst. D.v.s. i duellsituationen mot en högteknologisk motståndare där man samtidigt kan nyttja svensk skärgård.

  Det som saknas är som nämnts ovan lv-robot, en bättre robot i form RBS-15 MkII (eller MkIV)med räckvidd 200+ samt att vi snarast får sjöoperativa helikoptrar som medger OTHT. Då hade jag inte varit så särskilt glad över att närma mig svensk kust med onda avsikter.

  En annan trång faktor är oavsett fartygstyp den låga numerären av fartyg. Detta måste åtgärdas snarast genom nya beställningar och ett ökat försvarsanslag!

  SvaraRadera
 3. Utmaningar... detta fantastiska ord. Extremt användbart när man inte vill tala klarspråk.

  SvaraRadera
 4. @Wiseman:
  Vissa saker ska/kan man inte skriva i detalj. Då är ordet utmaningar en ytterst bra sammanfattning precis som du antyder.

  SvaraRadera
 5. Bra genomgång. Jag tycker också det vore riktigt dumt att avbryta projektet nu när vi faktiskt ska börja få fartygen med sjömålsrobot. Som du säger kan dom ju redan nu användas för andra uppgifter som bevakning mm. Vi måste också som du säger börja kolla på nya fartyg. Man kan nog dra många slutsatser från visby projektet.

  SvaraRadera
 6. Delar Allan Widman åsikt och bedömning.

  Vid varje given tidpunkt bör vi fråga oss:
  Vad ger mest operativ effekt kopplad till våra uppgifter för vår försvarsbudget.?
  kan vi använda pengarna på annat sätt som ger mer operativ nytta totalt sett någon annan stans?

  valet vi har nu är skall vi lita på att vi får ASuW, AAW, ASW överhuvudtaget på Visby eller kommer det att misslyckas tekniskt?
  Är svaret ja och budgeten håller trots 5 år och 1,2 miljarder senare då kan vi fortsätta MEN

  det vet vi ju inte och skall vi ta risken med tanke på historiken och att 3 st korvetter ej ännu har överlämnats vilket ju inte är en slump.

  Har vi inte kört huvudet i väggen denna gång?
  Då är det bra om andra berättar det för en själv när man inte inser det själv fullt upptagen och stånga huvudet mot väggen.

  Delar därför Widmans åsikt.

  SvaraRadera
 7. Gustav Wasa sa...

  Blir det en Visbykorvett eller en HKP 14, som först uppnår FOC i rollen ubåtsjakt? Och blir det redan 2024 eller vid en senare tidpunkt?

  Hur övervintrar Örlogsflottan med havsövervakning utan Kustbevakningens möjligheter att vid svensk domstol lagföra överträdelser på svenskt territorium, i svensk ekonomisk zon och snart också i en angränsande zon?

  Kommer Försvarsmakten att ges rätten att agera förundersökningsledare i vissa särskilt specificerade mål?

  Att undvika förmågeglapp är en läxa från Försvarsmaktens senare år. Men att nu påbörja anskaffningen av ett beprövat befintligt ytstridsfartyg som efterträdare till Visbykorvetterna ger väl knappast någon höjning av den skeppsbyggnadstekniska kompetensen vid Kockums?

  A26/NGU väntar fortfarande på att beställas. Det kanske snarare blir undervattensteknologin som får nästa marina utvecklingsprojekt?

  SvaraRadera
 8. Vill börja med att tacka Skipper för ett bra och balanserat inlägg i ämnet. Glädjer mig speciellt åt att se att den diskussion som uppkommit efter tidigare inlägg och har värdetas och återtas i nya inlägg. Detta visar på att bloggen flyller ett viktigt syfte och är konstruktiv! Mycket bra!

  Jag har tidigare fört fram åsikten som Skipper också här pekar på att det är centralt att skilja på fartyget och projektet. Något som Wiedman tycks missa i sin analys. Det är svårt att se vad som ligger bakom detta märkliga utspel, kan det vara så illa att Wiedman inte är insatt i läget eller är detta bara oförstånd.

  Det som nu måste avkrävas Wiedman är vilka alternativ han ser framför sig om han får sin vilja igenom.
  Ska vi lägga ner och köpa nytt? --> Min gissning är att det blir ett par miljarder dyrare än att färdigställa! Uppenbart så.
  Var tas då dessa anslag?
  Vad får vi för produkt om vi köper jämfört med om vi färdigställer. --> Mitt svar är en sämre till dubblet så dyrt pris om vi räknar in de 10 miljarder som är investerade redan
  Många frågetecken åter igen.

  Denna histora blottade en annan smärtsam vinkel på¨frågan avseende den svenska debatten krig försvarsfrågor. Hur kan Wiedman få 5 minuter som första nyhet i Aktuellt en Söndag utan att få en motfråga om hur han vill göra istället. Här måste media skärpa sig och sluta vara ett talrör för politiker. Den tredje statsmakten skulle väl vara granskande och ifrågastättande också eller hur var det nu?

  /Atlas

  SvaraRadera
 9. Atlas,
  Jag delar helt din åsikt gällande journalistens och redaktionens agerande. Allans inställning till Visbyprojektet och Visbykorvetterna är väl känd sedan tidigare med utspel i varje media som nappat, således knappast någon nyhet. Det enda i detta som hade kunnat kategoriseras som en nyhet hade varit just det du påpekar - svaret på vad Allan och/eller Fp vill att man skall göra sedan då? Med tanke på att Allan inte vid något tillfälle visat på den fortsättningen så tror jag att det inte är helt populistiskt klokt att offentliggöra den åsikten.
  Min gissning är att det just inte är tänkt att bli något mer marint i Allan försvarsmakt efter ett NATO-medlemskap där han avser att andra nationer skall stå för den marina komponenten i Östersjön. Att få Allan att säga det vore en nyhet på flera sätt och den åsikten från Fp skulle definitivt kunna vara förstanyhet i Rapport. Men jag kan ju ha fel.

  //HH

  SvaraRadera
 10. Kan bara hålla med JanOlov, och därmed Widman.

  Givet att Marinen/FMV får en hög med pengar varje år, är frågan hur jag som skattebetalare mest valuta för dessa? Historien sedan sjösättningen av Göteborg förskräcker och gör inte att jag som beställare av försvarsförmåga känner mig trygg med de ideliga förseningarna.
  Man har under de senaste 23 åren kölsträckt och sjösatt nio fartyg med bred förmåga, av dessa levererar fyra begränsad effekt. Det är kanske inte underligt att projektledningskompetensen ifrågasätts?

  Vad gäller sämre förmåga så har jag i dagsläget svårt att se att en återuppväckt Västervik skulle ge mindre förmåga än Visby räknat till antalet eldrör.

  Argumentet att vi måste genomföra projektet annars får vi ett förmågeglapp, är inte helt lyckat. Utvärdera projektet på dess egna meriter istället. Finns möjligheten att använda de pengar som krävs för slutförande på ett sådant sätt att beställarens behov uppfylls? Gör då så.

  SvaraRadera
 11. Att skrota Visby skulle ställa Sverige helt utan relevanta marina stridskrafter. Att tro att Visby kan avvecklas och pengar ska dras ur hatten utan att flygstridskrafter eller armén reduceras rejält är direkt korkat.
  Vad som behöver ske är tillförsel av friska miljarder så att bla. Visby kan färdigställas.

  SvaraRadera
 12. Vid något läge så måste man våga sätta ned foten och sätta stopp när ett projekt spårat ut, inte tänka "snart framme" om och om igen, så som sker nu.
  Att 2012 utveckla ett fartyg som saknar luftvärnsrobotar känns oansvarigt och oseriöst när regeringen pratar om att försvaret skall fokusera mer på internationella uppdrag. Man kan ju se efter hur våra granländer Norge och Danmark bestyckar sina fartyg för att se var ribban ligger internationellt sätt.
  Visby är ett misslyckande, och en sittande anka för en beväpnad fiende, lägg ned projektet och lär av misstagen.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna