26 augusti 2013

Luftslottet som sprack!I mars fick Försvarsmakten ett mer eller mindre omöjligt uppdrag som handlar om att uppnå regeringens målsättning i det som benämndes regeringsbeslut 5 (RB5). Detta innebär i korthet att myndigheten ska reducera kostnader för verksamheten samtidigt som det ställs krav på att ställa om hela Försvarsmakten till den beställda insatsorganisationen IO14. Inom ramen för RB5 har regeringen beordrat myndigheten att skära ner 500 miljoner årligen på personalkostnader i ett läge där personalsituationen redan är mycket ansträngd.


Officersförbundet har hela tiden varit föredömligt tydliga när det kommer till bedömda konsekvenser av regeringsbeslut 5. Redan i maj riktade förbundet ett skarp budskap till politikerna genom artikeln "RB5 - Ett omöjligt uppdrag" där man konstaterade följande.
Det är ett orimligt uppdrag med orimliga tidsförhållanden. Officersförbundets uppfattning är att det inte går att göra något bra av detta. Redan nuvarande organisation, FM Org 13, har färre befattningar än vad som förbundet anser behöver finnas.  
– Jag vidhåller det jag tidigare sagt, färre kan inte göra lika mycket. En specialistofficer är inte intresserad av att göra en officers jobb till lägre lön och en tidvis tjänstgörande har inte samma beredskap som en kontinuerligt anställd, säger Peter Löfvendahl.
När Försvarsmakten erhöll direktivet i mars skrev jag två inlägg som kan läsas här och här. Jag skrev även en artikel på Newsmill i samma ämne där farhågorna runt detta beslut dryftades.


Försvarsmakten har i dag redovisat arbetsläget rörande arbetet med  RB5 till regeringen. Vi får i sammanhanget heller inte glömma bort att det bara är ett drygt halvår sedan (1 januari 2013) myndigheten intog den beordrade organisationen IO14 genom den så kallade omstruktureringen. Nu tvingas Försvarsmakten alltså ännu en gång förändra intagen organisation genom att omfördela inom olika personalkategorier för att kunna reducera personalkostnaderna med 500 miljoner till 2019.

Det här kommer givetvis innebära att Försvarsmakten tvingas till att reducera antalet kontinuerligt anställda till förmån för att öka andelen tidvis tjänstgörande (förenklat förklarat = repbubbar och reservofficerare). Det här leder till exakt de konsekvenser som undertecknad tillsammans med övriga försvarsdebattörer kom fram till redan för ett halvår sedan. Bland annat:
 • stora konsekvenser för den samlade operativa förmågan
 • reducerad förmåga att upprätthålla grundberedskap
 • reducerad förmåga till insatser
 • minskad kapacitet att grundutbilda personal
 • minskad förmåga att utveckla och vidmakthålla krigsförbanden.
Konsekvenserna av detta direktiv är med andra ord enorma, något regeringen omöjligt kan bortse från!

I dag kommenterar Officersförbundet ånyo det högst ogenomtänkta krav som regeringen ställer på Försvarsmakten bara ett halvår innan försvarsberedningen ska analysera de framtida behoven rörande rikets försvar och myndigheten Försvarsmaktens sammansättning.
- Regeringen har nu bollen, det är tydligt att det inte både går att ha och äta kakan samtidigt. Jag påstår att Försvarsmaktens bedömning av hur organisationen ska se ut är avsevärt mer trovärdig än regeringens. Utifrån medlemmarnas dagliga erfarenheter vet jag att organisationen redan idag är alldeles för slimmad, säger Lars Fresker, Officersförbundets ordförande 
Utöver de konsekvenser som Försvarsmakten särskilt lyft fram så pekar Officersförbundet på att det redan nu är obalans mellan uppgifter och personella resurser vilket leder till ökad ohälsa bland Försvarsmaktens personal. Vidare att all personal behövs intill 2019 för att det ska finnas några förutsättningar att nå regeringens inriktning. 
- Regeringen må ha sitt mål och sin syn på vilka personalkategorier som ska finnas i Försvarsmakten 2019. Om de har rätt eller fel ska utvärderas av försvarsberedningen och prövas av Riksdagen inför 2015. Men de kan inte blunda för att det just nu är en obalans mellan uppgifter och personella resurser. En ändrad planering för 2019 sätter onekligen käppar i hjulet för att skapa balans här och nu avslutar Lars Fresker. 

Min högst personliga bedömning är att den beställda Insatsorganisationen IO14 aldrig någonsin kommer att kunna effektueras genom nuvarande försvarspolitiska styrning och rådande anslagsnivåer. Det förefaller oerhört märkligt att beställaren (regeringen) inte ger verkställande myndighet (Försvarsmakten) de resurser och förutsättningar som krävs för att kunna leverera beställd produkt!

Det finns en rad omständigheter och närtida exempel som rimligtvis borde ha påverkat regeringen och dess syn på styrningen av Försvarsmakten. Vi har "enveckasförsvaret" och "ryska påsken" tillsammans med den ryska "beredskapsövningen" omfattande 160.000 man i nära minne. Några konkreta hädelser som rimligtvis borde påverka politiken?

När regeringen (med stor sannolikhet) kommer att beordra Försvarsmakten att genomföra de redovisade åtgärder som krävs för att möta det ekonomiska kravet i RB5 kan man konstatera:
 • att regeringen anser att det är för hög ambitionsnivå att kunna försvara Sverige i en vecka, på en plats, vid ett begränsat anfall, och tidigast 2019++
 • att regeringen inte anser det nödvändigt att Försvarsmakten ska kunna upprätthålla beredskap (med flygplan och fartyg) över tiden.
 • att den ryska förmågeuppbyggnaden och det förändrade förhållningssättet inte ska föranleda några åtgärder inom vår egen försvarsförmåga, utan snarare tvärt om. Den ska reduceras ytterligare.
 • att regeringen på ett ytterst oansvarigt sätt (genom att effektuera RB5) förekommer försvarsberedningens andra del som innebär att analysera framtida behov och ambitionsnivå rörande försvaret.

Utöver detta elände ser vi även redan nu andra mörka moln på himlen som kommer att påverka möjligheterna att kunna inta IO14 inom överskådlig tid. Det handlar om att den ansträngda ekonomin redan under innevarande budgetår kommer att innebära större reduceringar på övningsverksamheten. Nästa år ser ekonomin möjligen ännu värre ut. Luftslottet har börjat spricka, och möjligheten att lösa dessa problem ligger inte längre i händerna hos Försvarsmakten. Nu är det dags för politikerna att göra om och göra rätt. 

18 kommentarer:

 1. Kan förtydliga att det inte var jag som la den länken.

  Däremot blev det ett nöjt skratt till morgonkaffet :D

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det var jag som lade in länken.
   Tyckte det var en klockren beskrivning av läget i FM.

   Radera
 2. Men fb 2009 hade väl en personalfördelningen mellan GSS/K och GSS/T
  som försvarsmakten inte följt?
  Andelen GSS/K är väl idag klart högre än GSS/T?
  Det skulle väl ha varit 1/3 GSS/K och 2/3 GSS/T inom armeorganisationen?
  Är det inte en av grundorsakerna varför utfallet på förbandsanslaget blir högt och RB 5 genomförs förutom det ofinansierade 5,5 miljarderna som JAS beslutet innebar?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Helt rätt Magnus (även om det inte förtar FM behov av ökade anslag till en nivå som borde vara 1.5-2 % av BNP). I den av Riksdagen fastställda propositionen skulle armé-, lednings- och logistikförband ha 25% GSS-K, resten GSS-T. Amfibie skulle ha 65% och flyg- och sjöstridskrafter 100 GSS-K.

   Det är klart att nuvarande nära nog dubblerade volym GSS-K kostar mer än vad som anslås. För övrigt skulle arméförbanden stå för bevakning av våra flyg- och marina baser...

   Radera
 3. Konstaterar att temperaturen i den offentliga debatten om FMs problem minskat sedan ÖB rättade sig i ledet och började tala om halvfulla glas. Tror därför att våra folkvalda inte alls har någon tanke på att förändra situationen, utan att de sitter och väntar på att valrörelsen ska dra i gång och att tillståndet för landets försvar ska glömmas bort när det 5e jobbskatteavdragets vara eller inte vara stöts och blöts.

  SvaraRadera
 4. Skulle du kuna fundera på att byta bakgrund till en med bättre läsbarhet.
  Nu måste jag antingen markera texten eller kopiera över den i notepad för att orka läsa.

  /JB

  SvaraRadera
 5. Svar
  1. Ja, det fungerar i alla webbläsare förutom i inaktuella/ej uppdaterade versioner av Internet Explorer.

   Radera
 6. @Magnus Johansson

  Jag minns inte varifrån det kommer men jag minns att det finns nån form av styrning från regeringen om en fördelning på 1/3 kontinuerligt tjänstgörande och 2/3 tidvis tjänstgörande. Försvarsmmakten har just nu fler kontinuerligt tjänstgörande än man har tidvis tjänstgörande men det är en så kallad red herring. Det är inte riktigt relevant för problemet.

  Problemet är följande försvarsmakten består idag av 4487 GSS (det står inget om fördelningen så jag antar att det är både T och K) enligt fb 2009 så skall försvarsmakten bestå av 28 000 man nästa år men det har blivit framflyttat till 2019 om det ens blir av.

  Om en tredjedel av de 28 000 soldaterna ska bestå av GSS K så innebär det att vi skall ha 9300 gruppbefäl, soldater och officerare men ekonomin klarar inte ens av att ha 4487. Det är ochså därför som det inte är relevant att skylla på att försvarsmakten inte har en korrekt fördelning mellan GSS K och T för de har inte ens nått upp till full bemanning i GSS K därför finns det inte någon snefördelning.

  Problemet med försvarsmakten är:

  1. Försvarsmakten är underfinansierad

  2. Som om inte det var nog så lider försvarsmakten av en dålig byråkrati som kanabaliserar försvarsmaktens redan ansträngda ekonomi.

  3. Som grädde på moset så har man infört ett nytt personalförsörjningssytem som enligt alla erfarenheter och allt som vi vet om personalförsörjningssytem är dyrare än det gammla men man är övertygade om att det är billigare.

  4. Försvarsmakten är ett särintresse...

  /T

  SvaraRadera
 7. Tyvärr har du nog helt rätt vad gäller alliansinställningen och försvaret. Hrr Reinfeldt & Borg styr egensinnigt försvarsskutan och det finns INGENTING som ändrar kursriktningen. Avsikten torde vara ytterligare åderlåtning. Man är från regeringshåll tryggt förvissad om att ingenting kan hända på orosfronten.(?) "Det drabbar inte oss!" /-inställningen. Vi får nog luta oss tillbaka och se vad nästa regering, som sannolikt inte är en alliansregering av nuvarande kaliber,kommer att besluta inom ramen för kommande års försvarsanslag. Åter igen - det är vårt allas ansvar att tillse att försvarsfrågorna kommer upp i diskussionerna
  under kommande valrörelse. /Nisse

  SvaraRadera
 8. En fundering om försvarspolitik och politisk hemvist som jag tänkt på.

  Många, kanske tom. de flesta som är för ett starkare försvar tycks stå på höger/moderata sidan av det politiska spektrat.

  Men de står som synes främst för skattesänkningar och mindre offentlig verksamhet.

  Så på många sätt rimmar det illa att vara moderat eller konservativ moderat och "försvarsvän".

  Själv är jag inte mer logisk då jag finns i något form av mittenträsk, med miljöengagemang, försvarsengagemang och ett socialt engagemang. Och därutöver integritetsivrare som tycker at barnen måste gå först av allt.

  Hur fasen skall man rösta då?
  Moderat? Icke en chans, då blir det ingen välfärd kvar. Utan välfärd inte mycket kvar att försvara.
  MP? Nix, alldeles för orealistiska i de många viktiga frågor.
  Socialdemokraterna? Kanske, men de har ju ingen ideologi alls och står egentligen inte för någonting så vad säger att något egentligen skulle bli bättre?
  SD? De gamla högernassarna? Njae Åkeson och co får allt klara sig utan mig.
  C/fp/Kd? De borde ligga mig närmast, men har verkligen marginaliserat sig själva till den grad at de inte tycks betyda något längre.
  Piratpartiet? De har ingen egentlig politik utom integritetstänket och fildelningen. I integritetsfrågan anser jag att de har 100% rätt, i fildelningsfrågan är världen inte så enkel som de vill göra den till.

  Fler förslag?

  Politik i vakum...

  /EGO

  SvaraRadera
 9. Ur svarets bilaga 1

  "FMORG13 innehåller cirka 9 700 befattningar kravsatta för kontinuerligt tjänstgörande officerare och specialistofficerare. Av dessa utgörs cirka 350 befattningar av tjänster vid och avlönas av andra myndigheter. Vidare utgörs cirka 5 600 befattningar av kontinuerligt tjänstgörande civila. Cirka 6 800 befattningar är kravsatta för kontinuerligt tjänstgörande GSS och cirka 9 500 befattningar för tidvis tjänstgörande GSS. Cirka 2 000 befattningar är kravsatta för tidvis tjänstgörande officerare och specialistofficerare. "

  Detta alltså befattningar, inte anställda.

  Ur svaret:

  "I förhållande till Försvarsmaktens beslutade organisation (FMORG13) planeras
  följande förändringar (ingen förändring avseende HAGS):
  • Kontinuerligt tjänstgörande officerare och specialistofficerare:
  o Reduceras relativt FMORG13 med 1 000-1 200 befattningar.
  • Kontinuerligt tjänstgörande civila:
  o Reduceras relativt FMORG13 med 550-750 befattningar.
  • Kontinuerligt tjänstgörande GSS:
  o Reduceras relativt FMORG13 med 500-700 befattningar.
  • Tidvis tjänstgörande officerare och specialistofficerare:
  o Ökar relativt FMORG13 med 175-225 befattningar.
  • Tidvis tjänstgörande GSS:
  o Ökar relativt FMORG13 med 150-350 befattningar.
  • Tidvis tjänstgörande civila:
  o Ökar relativt FMORG13 med 40-60 befattningar.


  Tidigare planering byggde på en årlig rekrytering av cirka 600 kontinuerligt
  tjänstgörande officerare och specialistofficerare. Försvarsmakten avser att reducera den årliga rekryteringen till utbildning och därmed lönekostnader från 2014."

  Andelen kontraktsreservister stiger alltså en aning.

  SvaraRadera
 10. Nu har väl den nuvarande Fömin inga funderingar (än) på att avgå (som sina företrädare)

  Men om jag var ÖB skulle jag allvarligt överväga att avgå

  Det finns ju som du påpekar Skipper, inga förutsättningar att kunna leverera någonting vettigt med nuvanade (och planerade) förutsättningar

  ÖB bör därför avgå - vid ett noga valt tillfälle och med en noggrant formulerad förklaring till varför - så att den svenska väljarkåren får klart för sig hur tillståndet är avseende vår försvarsförmåga inför valet

  SvaraRadera
 11. Det finns en uppenbar skärning mellan FM och den politiska ledningen. Frågan är dock om man enahanda kan skylla allt på den politiska ledningen (förutom den konstanta underfinansieringen). Då Försvarsdepartementet lämnade över ansvaret att befordra överstar/kommendörer och uppåt samt lämnade de tämligen statiska fördelningar av chefsnivåerna för armé, flyg och marin har man också möjliggjort att falanger fått växa sig starka och att ifrågasättande personer i ledningen kunnat marginaliseras. Ett exempel på detta är hur den beslutade propositionen ano 2009 lyft fram tillgängliga flyg- och sjöstridskrafter men där FM istället satsat på brigadförband och en större mängd GSS-K än vad som avsetts. FHQ/ROL är inget som efterfrågats (ingen skugga över personalen) från politiskt håll. Brigadledningarna ska tas ur PROD-regementesledningarna etc. Det är lätt att skylla all skuld åt en riktning men med en balanserad och kvoterad chefsbemanning bygger man in en stabilitet i en organisation som FM.

  SvaraRadera
 12. Frågan är hur länge FM ledning kommer att eftersträva försvarsgemensamma lösningar. I en krympande FM har behovet av försvarsgemensamma lösningar en minskad rationaliseringspotential där snarare priset för en ideal värld blir utrustning och personal som kompromissas fram. Samband och stridsledning har för marin och flygvapen backat i utvecklingen. Är det inte dags att slakta ett par heliga kor avseende avveckling av FM gemensamma förband inom logistik- och ledningsområdet till förmån för förstärkning av de traditionella försvarsgrenarna inom dessa områden?
  På så sätt säkerställs effektivitet inom resp. försvarsgren samtidigt som det enda kravet blir att ha gemensamma tekniska gränsytor. Vidare kan man då också rationalisera i HKV.
  Behoven är olika inom försvarsgrenarna - något som accentueras i en krympande försvarsmakt.

  SvaraRadera
 13. @Anonym
  Ja helt rätt är att avvika från nu genomförda FM gemensamma synen på tex logistik förband och dess operativa nyttjande,
  Det följdfelet som dock uppstår är att kostnaden blir enorm.
  Att överge tex dagens x antal logistik förband till ett försvarsgrenstänk skulle innebära att logistik bataljonerna ökas med gånger 2-3. Det som skärs bort då är tex skyttesoldater. Knappast önskvärt scenario i dessa dagar.

  FM behöver ej ytterligare ledning och logistik utan tvärtom högre effekt och numerär på de som kan ge effekt i internationella insatser eller nationella sådana.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Är det något FM behöver är det mer logistik. Annars kommer vi snart inte att ha _någon_ effekt alls.

   Radera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna