3 augusti 2014

En nationell helikopterstrategi är helt nödvändig!


Sverige är fantastiskt! Men landet befolkas också av ett mycket besynnerligt folk i många avseenden. Vi svenskar har nämligen en förmåga att, förvisso med all rätt, att bli väldigt upprörda när det sker olyckor, katastrofer och händelser som drabbar många människor. I synnerhet då det i efterhand visar sig att statens resurser för att åstadkomma denna förväntade säkerhet ej har hållit måttet eller varit underdimensionerade. Men det märkliga är att vi lika snabbt glömmer saken och sällan eller aldrig drar slutsatser och vidtar konkreta åtgärder. Det här inlägget kommer att avhandla statens helikopterresurser vid bekämpning av skogsbränder som enbart diskuteras då bränderna härjar, men som däremellan nästan omedelbart glöms bort.


Tyrestabranden 1999

För ganska exakt 15 år sedan, den 1 augusti 1999 bröt en av de värsta skogsbränderna i Sverige ut i Tyresta nationalpark. Troligtvis p.g.a. att några diplomater skulle grilla. Branden pågick en hel vecka och 450 hektar skog brann ned. Att det var så svårsläckt berodde på att det inte fanns så mycket vägar för fordon i området. Insatsen krävde stora personella resurser. Förutom brandmän från hela Stockholmsområdet deltog ca 200 värnpliktiga från Waxholm som kallades in tillsammans med befäl. Jag minns även att personal från Berga stod i beredskap för att snabbt kunna transporteras till Tyresta vid behov.

Men det som var helt avgörande för möjligheten att få kontroll på den omfattande branden var Försvarsmaktens helikoptrar. Vid den här tiden stod det besättningar i beredskap för såväl sjö- som flygräddning. Men man hade även den naturliga uppgiften att stödja samhället med bl.a. brandbekämpning. Av den anledningen övade man regelbundet samtliga tunga helikopterbesättningar att flyga med brandtunna mellan de skarpa uppdragen. Under Tyrestabranden deltog hela 17(!) helikoptrar från Försvarsmakten och vattenbombade branden, men man hade även kapacitet att flytta brandmän, slangar och annan utrustning eftersom hkp 4 kunde lasta hela 20 personer.

Efter branden var upprördheten stor över hur så stor del kunde brinna ner och varför staten inte hade bättre beredskap för händelser som denna. Riksdagsledamoten Lennart Daléus (c) skrev följande i en motion till riksdagen strax branden efter då han efterlyste bättre beredskap och samordning i händelse av liknande olyckor. Han belyser i sin motion vikten av tillgång till större helikoptrar som visade sig vara helt avgörande för att få bukt med branden. Han pekade även på vikten av att helikoptrarna har mörkerkapacitet.
Den massiva helikopterinsatsen med mörkerutrustade helikoptrar som på ett avgörande sätt bidrog till att få kontroll över branden, sattes in först efter att den härjat i flera dygn.

Skogsbränderna 2008

Nio år senare brann det i stor omfattning igen. Under hela två veckor under sommaren 2008 var 12st helikoptrar från Försvarsmakten anspråkstagna med att släcka 12 olika skogsbränder(!) En mycket läsvärd artikel med besättningen på Y68 finns här. Enbart hkp 4 släppte 2600 ton vatten under dessa veckor. I artikeln från 2008 (för 6 år sedan) kunde man i slutklämmen läsa.
Då Försvarsmakten kommer att avveckla HKP 4 systemet kommer det bli ont om helikoptrar som kan bidra till brandbekämpning under en viss period tills nya helikoptrar levereras till Försvarsmakten.

Martin Malmborg, f.d. flygförare på hkp 4 sa mitt under släckningsarbetet:
- Jag hoppas av hela mitt hjärta att det blir ett nytt beslut som gör att vi kommer att behålla Vertolhelikoptern.

Hkp 4 med brandtunna som lastar 2-3 ton vatten


Hkp 4 släcker skogsbrand


Skogsbrand i Påryd 2009

Ett år senare brann det igen. Vid skogsbranden i Påryd i Kalmar kommun, d.v.s. 10 år efter branden i Tyresta så fanns inte längre några militära helikoptrar som kunde släcka skogsbränder p.g.a. ett politiskt beslut där man gett Försvarsmakten direktiv att man inte längre skulle syssla med sådan typ av verksamhet och inga Hkp 4 med brandtunna fanns längre tillgängliga. Då vinklade media det hela till att Försvarsmakten vägrade att hjälpa till...... 

Håkan Juholt (s) som då fortfarande var försvarspolitiker gjorde en bra analys av läget och uttryckte det hela så här.
- Det finns ingen gemensam strategi när det gäller helikoptrar och det innebär att stora markvärden och människoliv offras eftersom ingen vill sitta med Svarte Petter och betala för insatsen.
Så sent som i december 2008 lämnade Leni Björklund den senaste i raden av helikopterutredningar till försvarsdepartmentet.
- Det är en bra utredning men den som de senaste 50 utredningarna på samma ämne, hamnar bara i en byrålåda för att samla damm, menar Håkan Juholt. - En sådan här fråga borde inte ligga under försvaret utan det handlar om krisberedskap och borde ligga på ett inrikesministerium eller kanske till och med på statsrådsberedningen.

Pågående skogsbränder 2014

Just nu pågår flera stora skogsbränder i Sverige. Den värsta härjar i Sala där kommunen nu förbereder för evakuering av vissa områden.

Detta innebär att vi nu får ett sorts facit presenterat för oss. Har våra politiker tagit intryck av de tidigare skogsbränderna, erfarenheterna från Tyresta och vidtagit åtgärder för samordning och förbättring av statens resurser avseende helikopterfrågan som av så många enskilda politiker och utredare vid enskilda tillfällen ansetts vara av strategisk vikt för vårt samhälle?

Svaret är tyvärr som väntat - Nej.

Läget är värre än någonsin rörande statens obefintliga samordning av helikopterresurser. Framför allt fins det inget strategiskt tänk. Dessutom så fråntogs Försvarsmakten uppgiften att stödja samhället med flyg- och sjöräddning, brandbekämpning samt sjukvärdstransporter genom ett riksdagsbeslut för snart 10 år sedan. Samtliga tunga helikoptrar av typen 4 (vertol) är dessutom avvecklade utan att ersättarna har blivit operativa.

Erättaren Hkp 14 är inte levererad fullt ut och framför allt så är systemet inte klart för att flyga med brandtunna, och framför allt så är besättningarna inte övade vilket inte prioriteras då man inte längre har den uppgiften från regering och riksdag. Samma sak gäller för den nya Hkp 16.

Den enda helikoptern som Försvarsmakten i dag kan operera med brandtunna är Hkp 10 som även den är under avveckling, och enbart ett fåtal skrov flyger fortfarande. De sista få skroven är placerade i Ronneby i söder och på Kallax i norr vilket innebär att 2. helikopterskvadronen i Linköping står helt utan möjlighet att bidraga till brandsläckningsarbetet just nu.

Detta ger givetvis ånyo allmänhet, media och räddningstjänstchefer huvudbry över varför Försvarsmakten inte längre kan hjälpa till att släcka bränder med helikoptrar, så som man alltid har kunnat göra. I Kinda kommun utanför Linköping brinner det också just nu.
Räddningschef Thomas Blixt i Kinda kommun är kritisk till att Försvarsmaktens helikopterflottilj på Malmen i Linköping inte kunnat bistå räddningstjänsten i den svårsläckta skogsbrand som härjat i Slätmon sedan i tisdags. Svårt att förstå, säger han.
Kan vi inte ha möjligheter att få hjälp med helikopterresurser från Malmen där vi har en helikopterflottilj? Det borde väl vara möjligt, tycker jag som inte har kunskap om hur de tänker på helikopterflottiljen, säger Thomas Blixt.

Så här ser det tyvärr ut, och Försvarsmakten blir de som får bära hundhuvudet eftersom allmänheten inte har kunskap om de politiska beslut som ligger till grund för detta. Försvarsmakten har förvisso lyckats få ner en helikopter (Hkp 10) från Kallax till Sala, men den har olyckligtvis fått motorhaveri.

I en artikel i Aftonbladet säger en av de civila helikopterpiloterna som deltager i släckningsarbetet.
– Vi hade sex stycken helikoptrar som åkte på led och dumpade vatten på samma ställe. Jag har aldrig varit med om något liknande. Vi hade kunnat haft 100 helikoptrar. Det hade ändå inte varit släckt.

Om man tittar på bilderna så kan man se att brandbekämpningen sker med hjälp av små civila helikoptrar, som i normalfallet används för gödning av skogar m.m. Det går inte att jämföra lastkapaciteten på en sådan liten helikopter med den som Hkp 4 hade och Hkp 10 har. Man kunde med dessa helikoptrar lyfta 4-5 ton. Gissningsvis så kan dessa små civila helikoptrar ta ca 500 liter vatten i ett lyft som jämförelse.

Sammanfattningsvis...

...så kan vi konstatera att statens samlade resurser för stöd till samhället när det kommer till brandbekämpning med helikopter bara har blivit sämre och sämre och är i dag näst intill obefintlig. Det blir kommunerna som får hyra in civila helikoptrar från vinstdrivande företag för pengar man inte har.

Lennart Daléus efterfrågade strategi efter Tyrestabranden lyser med sin frånvaro, och flygföraren Martin Malmborgs farhåga rörande avvecklingen av Hkp 4 slog in med all kraft. Någon ersättare till denna arbetshäst lyser fortfarande med sin frånvaro ur en strikt operativ aspekt.

I Sala kommun börjar man nu evakuera människor från sina hem och djur från gårdar som ligger i farozonen. Det är nog inte omöjligt att det kommer att starta fler skogsbränder om vi inte får något regn snart. När bränderna är uppklarade för denna gången kommer sannolikt några enskilda politiker att tycka att detta är för dåligt och skriva någon motion eller skriftlig fråga till någon minister. I bästa fall tillsätter försvarsministern plikttroget någon ny utredning som sedan förpassas till någon bokhylla. Jag törs nästan lova att när skogsbränder åter igen blir aktuella om några år, så har ingenting radikalt skett för att förbättra läget.

Svenskarna måste vara världsmästare på att bli upprörda, kräva åtgärder, men sedan glömma bort allt lika fort igen. Lägg sedan till att våra politiker inte vill betala för rikets säkerhet, varken civil eller militär sådan. Det är därför det aldrig sker någon förbättring!

I morgon tänkte jag beröra ämnet sjöräddning....


29 kommentarer:

 1. Skulle inte PRIO kunna lösa detta?
  Några knapptryckningar bara och ut trillar användbara förband till känd kostnad.

  SvaraRadera
 2. Nu får vi rätta upp besticket här Skipper...

  Håkan Ljuholt var ordförande i Försvarsberdningen när förslagen om att frånta FM uppgiften att stödja det civila samhället med Hkp förmåga bordlades. Han har i efterhand mycket riktigt ångrat detta och uttryckt det i olika intervjuer i skenet av eftertankens kranka blekhet.

  Men varken han eller Leni Björklund står verkligen inte utan skuld i denna fråga.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Rätta upp besticket avseende vad, och vem påstår något annat?

   Radera
 3. Avseende Håkan Ljuholt och Leni Björklund. Det framställdes som om de vore utan skuld i denna fråga. Det är snarare tvärtom. De är till mycket stor grad ansvariga för debaklet. Det framgår inte av din text.

  Därav tipset att "rätta upp besticken".

  SvaraRadera
 4. En annan viktig fråga är uftormningen av regelverk och hur piloterna tränas.

  Jag var med på en utbildning där en av insatscheferna på de stora skogsbränderna utanför Umeå (2003) gick igenom händelsekedjan och vilka problem och förbättringspunkter man hade. I slutsatserna uppskattades volymen vatten som Försvarsmaktens helikoptrar kunde leverera men man hade stora problem med både kommunikation och att Försvarsmakten hade satt en lägsta flyghöjd som gjorde vattenkaskaderna fick en mycket dålig verkan, då de både hamnade fel och spreds i de kraftiga uppåtvindarna som skapas vid en skogsbrand.

  Jag håller helt och hållet med om att Försvarsmakten bör nyttjas i dylika situationer och det krävs en helig treenighet av personal, utrustning och förberedelser för att det ska bli samhällsnyttigt.

  SvaraRadera
 5. Bra Skipper! Ser fram emot inlägget om sjöräddning. Nu i september är det som bekant 20 år sedan Estoniakatastrofen inträffade. Nu är Sjöfartsverket ansvariga för sjöräddningen och vad har de? Fyra helikoptrar?

  SvaraRadera
 6. Det finns ju fler aktörer som har helikoptrar. Sjöfartsverket har ju sprillans nya och de har ju basering i bl.a. Norrtälje.

  Sedan så måste man vara försiktig med vad man önskar sig. Det finns inte pengar för att köra även 4:orna och de övriga typerna, så de lär aldrig komma tillbaka. Dessutom så finns det många uppgifter för helikoptrar. Vill man att FM ska lösa alla de uppgifterna?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hkp 4 är sålda. Finns ej längre kvar.

   Radera
 7. Helt rätt Skipper, men frågan om helikoptrar får inte reduceras i media till hur användbara resurserna är civilt, då kommer dom verkliga uppgifterna att reduceras och man kommer att prioritera "stöd till det civila samhället" igen.
  I tyresta var det inte bara helikoptrarna som var avgörande, man övertog även underhåll och stöttade upp ledningen som i räddningtjänsten inte är dimensionerad för långa och stora insatser.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, men nu handlade just detta inlägg om stöd till samhället. Jag har skrivit ett tiotal andra inlägg om helikoptrarnas vikt i guld vid militär verksamhet. Om man har rätt Hkp med rätt utrustning dvs.

   Radera
 8. Våra kära politiker har inte tid med sådana futtigheter som helikoptrar eller försvar och liknande. De sitter istället och utbyter floskler i ett mysigt samkväm i Pride-regi.

  SvaraRadera
 9. Helikopter 16 och 14v borde verkligen tränas och användas i sådana här lägen...

  SvaraRadera
 10. Här i Dalarna känner vi av brandlukten från Sala och det blir inte mindre tragiskt av din läsning, men tack för ett bra inlägg. Försvars- och samhällsdebatten behöver mer av kvalificerade uppföljningar av tidigare politik.

  När det gäller den övergripande frågan om svenskarnas upprördhet så är den verkligen befogad. Kan det vara så att vi i Sverige främst diskuterar politik ur ett moraliskt perspektiv, vad är rätt och inte (skogsbränder är inte rätt)? Sedan är det på något besynnerligt sätt underförstått att realiteterna ska vara underordnade idealen.

  SvaraRadera
 11. Beträffande skogsbranden i Sala har det ryktesvis nänts att Hemvärnet inte är inkalat pga prestigeskäl, men jag har inte kunnat verifiera detta. En annan aspekt på helikoptrar är övervakningen av svenska vatten - vem spanar effter ubåtar och liknande nuförtiden, frånsett enstaka sommarrgäster och badanden. Vet vi öht vad som rör sig under ytan nuförtiden, när Ryssland börjar visa en mer aggressiv profil i Östersjön. Vore kul om Skipper tog upp det!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Finns mycket info om detta, Skipper är väl införstådd men det hela är väldigt svårt att skriva om på försvarsbloggar pga sekretess skäl.

   Radera
 12. Gustav Wasa sa...

  Försvarsmaktens helikopterstrategi från 1999 om att satsa på en (1) tvåmotorig enhetshelikopter för alla arenorna lever alltjämt i högönsklig välmåga. Därmed gäller målet att helikoptervapnet med HKP 14 likt det spetsiga stridsflyget och sina JAS ska komma i åtnjutande av fördelarna med swing-role. En fiende ska hållas i ovisshet om i vilken roll svensk operativ chef väljer att utnyttja sina samlade helikopterresurser.

  Likaså den utomordentligt höga svenska ambitionen i ovannämnda strategi att svensk militär helikopterflygförare inte någonsin ska behöva flyga relativt sett billigare flygtimmar i enmotorig helikopter respekteras fullt ut.

  Anskaffningen av HKP 16 kan ses som en komplettering av ovannämnda strategi enär MEDEVAC Hot-n-High inte var aktuellt då strategin antogs 1999. Däremot är fördröjningen av avvecklingen av HKP 10 efter insatsen i Afghanistan ett klart brott mot Försvarsmaktens helikopterstrategi. Flygvapnets främste företrädare och därmed Försvarsmaktens främste helikopterföreträdare har det senaste decenniet klart deklarerat att det inte går att hålla fler än två (2) helikoptertyper samtidigt. Idag håller sig Försvarsmakten med fyra (4) helikoptertyper.

  SvaraRadera
 13. Tack för ditt klarsynta inlägg!! Det är bedrövligt att de styrande inte tar sitt ansvar.

  Skall man vara elak verkar det vara viktigare med skattesänkningar än att säkerställa ett fungerande samhälle när det blåser upp till storm...

  Simon Skämtaren

  SvaraRadera
 14. Behåll strategiskt placerade stationer efter kusterna med räddningshelikoptrar, och ett avvägt antal större mod HKP4 för transport och tyngre uppgifter. Det finns ingen anledning att inte hyra ut dessa på olika uppdrag civilt. Det är endast en fråga om vilja. Kombinationen skulle göra att antalet kunde bli större än om det bara var militärt och acceptansen för kostnaden skulle ha helt andra dimensioner.

  SvaraRadera
 15. Vilket är problemet med HKP14=NH90 i Sverige? I Finland har NH90 övat släckning åtminstone sedan 2010

  http://www.hel.fi/hki/pela/fi/Uutiset/Valtakunnallista+lentosammutusjarjestelmaa+tehostetaan+pelastuslaitosten+lisaresurssiksi+metsapalojen+sammutukseen


  NH90 har i Finland varit operativt för släckningsinsats länge

  se t.ex.


  http://www.lentoposti.fi/uutiset/maavoimien_nh90_helikopteri_avustaa_talvivaaran_vuodon_tukkimisessa


  (länkarna på finska, använd översättare)

  SvaraRadera
 16. Jag minns Tyresta branden, jag var nyligen uttagen som HV KSP Grupp chef när branden härjade, jag stod redo och bodde själv i Tyresö. Men jag var ny på Södertörns Marinkommando så de ringde inte, men jag fick höra av mina HV kollegor som firats ner från militära helikoptrar i skogens besvärliga terräng och de började ordna brandgator direkt.
  Hoppas att alla som anammat detta politiska ledarskap och inflytande rika familjer ställer sig runt dem i ring och kräver svar när det händer mer än brinner mindre skogsbränder. Ni satsade på fel häst eller hästar, nu får hela vårt samhälle sota för att ni som haft ett starkt inflytande inte sa ifrån och de som med hjärta och hjärna ville ta hand om helheten i Sverige föraktade ni.

  Skipper, synd att inte sådana som ni fick vara med och styra vårt samhälle mer som har kunskaper och erfarenheter som våra kära politiker inte har, men när de inte lyssnar på bättre vetande, ja då sitter man till slut med skägget i brevlådan fast!
  Det är inte utan anledning ordspråket finns: Högmod kommer före fallet!
  Tänk om ett företag skulle lägga ner(Vertol Hkp.) en produktions lina innan den nya var utprovad och testad för skarp användning.
  Att svenska folket tolererar detta är för mig en vetenskap, men alla är väl fullt utrustad hemma med vad man behöver i kris och krig, 200 år av fred gjorde Sverige dummare och naivare än någonsin i historien och det politiska ledarskapet har det största ansvaret, delat med försvarsmaktsledningen genom åren.
  En annan sak, om Italien har själv fullt upp med sina egna bränder och kan inte låna ut flygplan, vad gör den politiska ledningen då?
  Detta gäller i allra högsta grad svenska försvarets förmåga, man får klara sig själv med det man har.
  Hur man använt Sveriges utrikespolitik och säkerhetspolitik de senaste 20 åren är också en gåta i sig!

  Tack för ännu en bra information skipper,
  Visst min ton är bitter, men jag lever inte i en bubbla!

  Mvh
  Peter Lindström

  SvaraRadera
 17. Bra artikel....ett förslag är att öka brandbekämpningsmöjligheterna eller sjöräddning med helikopter före tex jakt efter ubåt vilket inte behövs på samma sätt i dagens situation,,,Bättre att synas och göra nytta för skattebetalarna,,,

  SvaraRadera
  Svar
  1. Varför skulle inte ubåtsjaktförmåga behövas idag? Är det inte bättre att göra sitt jobb för skattebetalarnas pengar?

   Radera
 18. Bra inlägg! 18 HKP 14 15 HKP 16 7 AW149 i sjöräddningen. Ingen brist på statliga helikoptrar men ingen strategi hur det ska styras och till vad. Idag saknar de flesta landsting många av möjligheterna dessa helikoptrar har, t.ex. utrymme, allväderskapacitet och avisning. Vad jag förstår saknar en del piloter flygtid alltså kan man lösa situationen med "win-win" läge.

  SvaraRadera
 19. Jag blir lite nyfiken på hur svårt det är att återta förmågan till brandbekämpning med tex hkp16. Passande badtunna finns bevisligen redan till systemet https://www.youtube.com/watch?v=Y0vrpIXbKuA borde bara vara att köpa in från hyllan, vilket ligger i linje med våra materialförsörjningsstrategi . Eller är våra hkp16 så mycket annorlunda än de amerikanska uh-60L? Är det någon skillnad på att flyga med brandtunna jämfört med annan hängande last? dvs hur mycket övningstid pratar vi om 1pass/år? Vilken svårighet är det jag som lekman inte ser? Eller är det som vanligt ett politiskt problem, dvs ingen vill betala för det och alla försöker bortförklara sig?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Inga problem alls, det är bara att fatta beslut och skjuta till pengarna men bollen ligger hos politikerna.

   Själv anser jag att grundläggande beredskap för sjöräddning och ambulansflyg är ett ansvar för respektive myndighet med inhyrda civila aktörer som är i jour om det krävs. Försvarets resurser ska vara en andra linjens resurs som tas i anspråk vid stora insatser och detta ska budgeteras hos respektive myndighet tex MSB så att kostnaderna blir synliga.

   http://krigsmakten.wordpress.com/2014/08/05/helikopterresurser-i-fred/

   Radera
 20. Alla radikala nedskärningar sker under Fredrik "Poltava" Reinfeldt.

  Reinfeldt satsar en tredjedel så mycket av BNP på Försvaret som tex Olof Palme och Torbjörn Fälldin. Med denna politiskt korrekta ekonomiska utveckling så upphör vårt försvar faktiskt att existera helt om två mandatperioder.

  Jag har sammanställt en lista

  Olof Palme
  14 oktober 1969 8 oktober 1976
  År BNP (%)

  1975/76 3,1

  Thorbjörn Fälldin
  8 oktober 1976 18 oktober 1978

  1976/77 3,0
  1977/78 3,1

  Ola Ullsten
  18 oktober 1978 12 oktober 1979

  1978/79 3,1

  Thorbjörn Fälldin
  12 oktober 1979 8 oktober 1982

  1979/80 3,1
  1980/81 3,0
  1981/82 3,0

  Olof Palme
  8 oktober 1982 28 februari 1986

  1982/83 2,8
  1983/84 2,7
  1984/85 2,7
  1985/86 2,6

  Ingvar Carlsson
  1 mars 1986 4 oktober 1991

  1986/87 2,6
  1987/88 2,5
  1988/89 2,5
  1989/90 2,5
  1990/91 2,6
  1991/92 2,3

  Carl Bildt
  4 oktober 1991 7 oktober 1994

  1992 2,4
  1993 2,5
  1994 2,4

  Ingvar Carlsson
  7 oktober 1994 22 mars 1996

  1995 2,3
  1996 2,2

  Göran Persson
  22 mars 1996 6 oktober 2006

  1997 2,1
  1998 2,0
  1999 2,0
  2000 2,0
  2001 1,8
  2002 1,7
  2003 1,7
  2004 1,5
  2005 1,5
  2006 1,5

  Fredrik Reinfeldt
  6 oktober 2006 Nuvarande

  2007 1,4
  2008 1,4
  2009 1,2
  2010 1,2
  2011 1,3
  2012 1,2

  SvaraRadera
 21. Skulle en Estonia katastrof inträffa idag, så kan Försvaret bidraga med 1st hkp med vinch kapacitet, ja det är dagens sanning, 1st hkp! Då pratar jag Hkp10, hkp 15 kan vinscha men har ingen räckvidd el. last kapacitet som behövs i sammanhanget.

  SvaraRadera
 22. Lite tråd-nekrofili men angående Tyresta-branden 1999 så var personal från Berga inte bara i beredskap utan medverkade aktivt i brandbekämpning. Jag var frivillig värnpliktig från 2:a minkrigsflottiljen som tillsammans med 7 kamrater och en officer kördes ut i skogen på den norra flanken av branden. Vad jag vet var det fler än oss från Berga på plats.

  Vi skulle bevaka och eftersläcka var tanken men vinden vände senare och vi blev instängda av branden. Vår insats blev 52h lång och två av fyra slangar brann av/slutade fungera. Vi kunde av förklarliga skäl inte sova men somnade regelbundet stående stödda av vattenstrålen från strålhuvudet. Under natten blev vi vattenbombade av helikoptrar (det hjälpte till att hålla oss vakna). De av oss som inte höll i vattenslangen fick springa fram och tillbaka längs slangarna för att se till att dom inte brann av (en dyrköpt erfarenhet från att två av dom troligen brann av).

  Vi var rädda men alldeles för trötta för att få panik. På morgonen den andra dagen blev vi undsatta av civilbrandkåren som röjt brandgata i ett dygn för att nå oss.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna