5 augusti 2014

Förtydligande angående Försvarsmaktens stöd till samhället.

Efter mina två senaste inlägg om Försvarsmaktens helikoptrar och stöd till samhället har det uppenbart skett vissa missförstånd p.g.a. av att vissa läsare har tolkat inläggen som att Försvarsmakten inte får stödja vid bränder. Så är givetvis inte fallet, därav detta förtydligande.

Tidigare hade Försvarsmakten ansvar för nationell Sjö- och flygräddning vilket innebar att man hade helikoptrar med besättningar i beredskap dygnet runt, året runt på flera ställen i riket. Detta innebar även att man med samma helikoptrar och besättningar också mycket snabbt kunde bistå kommunerna vid skogsbränder.

Efter försvarsbeslutet 2004 beslutades att Försvarsmakten inte längre skulle ha ansvaret för dessa uppgifter och ansvaret för Sjö- och Flygräddning övergick då till Sjöfartsverket som la ut ansvaret på det civila bolaget Norrlandsflyg. Därmed fanns inte längre (successiv avveckling) några helikoptrar eller besättningar ur Försvarsmakten i beredskap för SAR/FRÄD och därmed så fanns det inte heller några snabbt gripbara större helikoptrar att tillgå vid skogsbränder.

Jag har tidigare skrivit att Försvarsmakten fråntagits uppgiften. Det är en sanning med modifikation. Uppgifterna SAR/FRÄD fråntogs man då man ansåg att Försvarsmakten enbart skulle syssla med militär verksamhet. Dessutom skulle Försvarsmakten ominriktas mot internationell verksamhet. Helikoptrar skulle stödja NBG m.m. Därmed försvann även beredskapen för brandbekämpning.


I Försvarsmaktens instruktion framgår följande:

§1 Försvarsmakten ska upprätthålla och utveckla ett militärt försvar. Grunden för detta ska vara förmågan till väpnad strid.

§2 Försvarsmakten ska med myndighetens befintliga förmåga och resurser kunna lämna stöd till civil verksamhet. 


I förordningen om Försvarsmaktens stöd till samhället framgår bland annat följande:

4 § Försvarsmakten får på begäran lämna stöd till polisen, Kustbevakningen, Tullverket, andra statliga myndigheter samt kommuner och landsting.


6 § Försvarsmakten får lämna stöd enligt 3-5 §§ endast om Försvarsmakten har resurser som är lämpliga för uppgiften och det inte allvarligt hindrar dess ordinarie verksamhet


16 § Försvarsmakten skall ta ut avgifter för stöd enligt denna förordning. Full kostnadstäckning skall uppnås, om inte stödet lämnas till en annan statlig myndighet eller det är fråga om stöd enligt 3 §.Sammanfattningsvis

När det gäller stöd till samhället så innebär nuvarande direktiv till Försvarsmakten att befintlig förmåga ska nyttjas. I första hand ska utvecklingen av det militära försvaret prioriteras först vilket är helt rätt. Men det innebär också att Försvarsmakten inte har något ansvar att se till att helikopterbesättningar är övade för dessa relativt enkla saker som att flyga med brandtunna och släcka bränder. Man kan inte ens förvänta sig att helikoptrarna har den utrustning eller kapacitet om man inte särskilt kravställt detta, vilket man i det här fallet inte har gjort.

Har Försvarsmakten annan viktig ordinarie verksamhet så skall denna (i teorin) inte avbrytas för att släcka bränder intill dess att en skogsbrand av en räddningsledare klassas som räddningsinsats. I praktiken gör man nog andra prioriteringar redan innan dess, vilket visar sig nu.

Numera är det i första hand de små civila helikopterbolag som sysslar med skogsgödning som står till förfogande för kommunerna när det gäller tjänsten brandbekämpning. Helikoptrarna är små och tar oftast bara 500 liter i ett lyft, de som är något större tar 1000 liter. Indirekt har Försvarsmakten fråntagits uppgiften brandbekämpning fram till det läge att en kommun står hjälplös och att det således övergår till räddning. När begäran om stöd då kommer till Försvarsmakten är det numera inte längre säkert att det finns helikoptrar med rätt materiel, tillgänglig personal eller för den delen utbildad personal eftersom det inte finns någon kravställning på beredskap för stöd till samhället. 


Uppdaterat: 

Avseende paragrafen om att Försvarsmakten ska ta ut full kostnadstäckning så gäller det enbart om Lagen om skydd vid olyckor gäller, d.v.s räddning. Gör den inte det, d.v.s. om en kommun begär stöd utan att det är en räddningsinsats så skall Försvarsmakten ta betalt och erhålla full kostnadstäckning.

Precis som andra myndigheter är Försvarsmakten således skyldig att delta i en räddningsinsats efter begäran från den aktuella räddningsledare utifrån myndighetens gällande förutsättningar. Försvarsmakten får i detta läge inte kräva ersättning för dessa insatser utan myndigheten bär själv hela kostnaden.
21 kommentarer:

 1. Det finns en tro hos många att det finns en beredskap i det civila och militära samhället som liknar något man visste fanns förr i tiden. Tyvärr kan man fortfarande höra både politiker och andra tala om att vi har saker och ting i beredskap i "våra lador". Vi har inte ens några lador kvar!
  Många förstår heller inte hur dagens så kallade civila"beredskap" är tänkt att fungera. De som har ansvaret i fred ska även ha ansvaret i kris/ofred. Det finns exempel på många ansvarsinnehavare som inte vill/kan/orkar ta tag i detta och planera, förrådsställa eller avsätta resurser till civilförsvaret och ingen verkar bry sig från riksplanet heller. Många är de saker som ramlar mellan stolarna och för enskilda kommuner är helt omöjliga att planera eller påverka i ett kris/krig scenario.

  Var på ett seminarium, med flera kommuner, företag, länsstyrelser och MSB, för många år sedan då frågan om vem som skulle se till att den gröna paprikan, som odlades i Holland kom till konsumenten i ICA-affären i händelse av krig, skulle redas ut.. Svaret den gången blev att en representant för ICAs ledning förklarade att den gröna paprikan tillfälligt utgick ur sortimentet! Jag vet inte om man kommit mycket längre idag?

  Många tror att MSB är som det tyvärr står på deras hemsida.
  " MSB ersatte Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar den 1 januari 2009. Den nya myndigheten har tagit över de flesta av de tre nedlagda myndigheternas uppgifter."

  Den förklarande texten beskriver dock verkligheten lite senare på sidan.

  "Ansvarsprincipen är grundläggande i den svenska krisberedskapen. Det betyder att den som har ansvar för en viss verksamhet under normala förhållanden har samma ansvar även under en kris. MSB tar inte över någon annans ansvar vid kriser och styr inte över andra myndigheter."

  Den huvudsakliga uppgiften verkar vara att berätta vad andra gör och var man kan hitta information om aktuell kris.

  Avslutningsvis är väl det faktum att vi saknar flygfarkoster (och en massa annat) något som går helt enligt plan.

  Vi kan ju ställa upp med gardets nyövade paradavdelning och lite klämmig musik till de evakuerade med kort varsel;-)

  Teaterdirektören.

  P.S. Man får väl hoppas att kostnadstäckningen inte är av samma sort som för vår politikercharter. Då blir det fort nedläggning av något för att täcka kostnaderna om det brinner för länge.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Är det möjligt att definiera flygfarkoster? Som vanligt väldigt svepande och yviga förklaringar så det är lite svårt att följa ditt resonemang...

   Radera
  2. Min kommentar är relaterad till texten i Skippers inlägg om bristen på förmågan att från luften bekämpa eldsvådor. Detta kan göras med helikoptrar eller flygplan.
   Vi saknar båda typerna av flygfarkoster för denna uppgift.
   Är det något annat du inte förstår hoppas jag att du hör av dig igen.

   Jag försöker medvetet hålla nere mina kommentarer men tycker du det är svårt att förstå får jag givetvis lägga ut texten lite till.
   Specificera gärna vad det är du inte begriper.

   Teaterdirektören.

   Radera
  3. Fast vi saknar ju inte förmåga. Både Helikopter 10 och svenska civila helikoptrar har bekämpat branden i flera dagar.

   Radera
  4. Helt rätt Martin,,,de har ju flugit korsan och tvärsan,,,Teaterdirektören har tyvärr inte kollat upp fakta,,

   Radera
 2. Svenska myndigheter söker med osviklig precision ut den för samhället som helhet sämsta lösningen på alla problem, inbillade eller verkliga.

  SvaraRadera
 3. Det här med att konkurrera med civil verksamhet känner jag igen och det förefaller som en omåttligt korkad tolkning i det här fallet när arbetet som ska utföras tillhör statens kärnverksamhet.
  Det är ungefär som om man skulle tvingas hyra in varenda legosoldat man kan uppbringa innan egen militär får användas för att försvara landet eller att man skulle tvingas skicka vaktbolag till brottsplatser innan man får skicka polis o.s.v..
  Jag är fullt medveten om att det är så resonemanget går i många sammanhang, men det finns så vitt jag vet inget lagkrav på att tillhandahålla en marknad för entrepenörer inom statens kärnverksamhet.

  SvaraRadera
 4. Jag jobbar själv inom firman där vi stödjer det civila samhället på en daglig basis. Ett förtydligande är också att norrlandsflyg inte längre flyger lifeguardhelikoptrarna utan detta blev för dyrt. De nya Agusta kärrorna är helt i sjöfartsverkets regi med besättning och allt.

  Vi diskuterar ofta vad som kommer att ske när en katastrof likt Estonia / Scandinavian star inträffar. Estonia är i dagens mått ett relativt litet fartyg om vi jämför med de större kryssarna som rör sig runt våran kust idag. Vad sker när JRCC skall evakuera 4500 personer ifrån en brinnande plåtburk mitt ute i T-leden?

  Det är inte en fråga om ifall det kommer att ske, utan snarare en fråga om när.

  SvaraRadera
 5. Reaktionen på Estonia vart att prata mycket samt avveckling av sjöräddning. Hade en fjärdedel av ångest och advokatkostnader över konspirationsteorier gått till sjöräddningen hade vi haft den kvar.

  Hoppas man reagerar bättre på den här katastrofen. Tidigare mindre bränder har i alla fall gett uppbyggnad av nya förråd med brandslangar odyl.

  Tänker man uppbygnad av förmåga och samlande av resurser så skulle tillförande av nya civilförsvarspengar som går till försvaret kunns öka antalet piloter och mekaniker utöver att man skaffar vattenbehållare med tillbehör och övar.

  Om försvarsförmågan är det viktigste skulle privata helikopterföretag kunna krigsplaceras för spaning, persontransport och brandsläckning samt få ersättning för vattentunna och övande. Det räcker långt att öva den civila rollen för att få den simpla militära som bieffekt.

  F.ö. väntar jag på mobilisering av hemvärn. Skulle vi få pengar för materiel och ett par extra övningsdagar om året skulle det som bieffekt få förbanden att funka bättre i alla roller.

  SvaraRadera
 6. Jag läser din blogg ofta och instämmer som regel i det som framförs, men denna gång tycker jag att det har blivit fel. Väl medveten om att detta är en försvarsblogg som ska lyfta fram försvarsfrågor så tycker jag att du tar dig lite för stora friheter. Denna skogsbrand är en stor tragedi för människor som tvingas fly och lämna sina hem att då få detta till en försvarsfråga och om helikoptrar och försvarets storlek och finansiering för flygtimmar är smaklöst, Hurvida tunga helikoptrar kunnat avvärja branden innan den nått denna storlek är troligt men inget som kan garanteras, för denna brand liknar inget vi tidigare sett i modern tid.Dessutom så är det civila brandmän som drar det tyngsta lasset i att släcka skogsbranden och som riskerar sina liv och hälsa, varför ta heder och ära av dem för att lyfta fram försvarets helikoptrar?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du för givetvis tycka precis vad du vill, men jag håller inte med dig.

   Att du tycker det är smaklöst att jag anser att en nationell helikopterstrategi i syfte att rädda liv och egendom krävs - anser jag är det mest smaklösa jag hört på länge

   Det där med att ta heder och ära av någon är rent ut sagt skitsnack.

   Radera
  2. Hej rätt Skipper.

   Att peka på FMs bristande resurser som en av anledningar till att branden är utom kontroll är helt självklart. Likaså är brandförsvaret underbemannade, men dom har inte helikoptrar i sin arsenal - vilket är ett av de mest effektiva bekämpningsmedlen mot en skogsbrand i oländig terräng.

   Hade FM haft tillräckliga resurser att sätta in i första ledet hade brandmännen sluppit offra liv och lem i veckor då branden snabbt kunnat vara under kontroll. Inte garanterat, men med betydligt större sannolikhet än i detta fallet.

   Att vilja ha mer resurser till försvar - oavsett om det är militärt eller civilt - borde vara högst upp på agendan på varje partis valspurt. Troligtvis får vi nog bara se utspel likt det Mp kom med nu för att plocka billiga politiska poäng på en lidande befolknings bekostnad.

   Radera
  3. Håller med dig till 100 %. Vämjeligt att se Åsa Romson försöka skaffa billiga poäng på brandoffrens bekostnad. Vi får tacka gud att inte miljöpartiet har fått styrt landet de senaste åren, för då hade nog skadorna och offren efter branden varit betydligt fler.

   Om alliansregeringen hade varit regeringsduglig nu så skulle man, så fort branden är under kontroll, starta en opartisk utredning hur man på snabbaste och enklaste sätt kan förstärka brandskyddet i framtiden med befintliga helikoptrar i försvarsmakten. I denna utredning skulle finnas representanter från alla berörda parter, och den får inte dra ut på tiden.

   Radera
  4. En av anledningarna till att den inte liknar något annat i modern tid är just för att vi saknar brandsläckningsflyg.

   Radera
 7. Hej,
  Vad avser bränder används lagen om skydd mot olyckor (2003:378 eller 377 om jag inte minns helt fel). I den finns inga skrivningar om kostnadstäckning för statliga myndigheter. Den lagen nyttjas vid olyckor Däremot skall FM erhålla full kostnadstäckning för merkostnader när FM stöder exempelvis polisen vid ammunitionsröjning, enligt lagen om FM stöd till civila samhället 2002:375. I det aktuella fallet används troligen LSO och då får FM stå för egna kostnader

  SvaraRadera
 8. Skipper, det är trist att du nu gjort två "förtydliganden" men fortfarande inte kommit rätt när det gäller betalning till Försvarsmakten. Det är precis som det varit under alla tider; försvaret får inte betalt för att medverka i räddningstjänst.
  Sen kan man diskutera om detta slags uppgifter ska vara dimensionerande för FM. Sjöräddningen var säkert det på sin tid, men jag är inte säker på att (civil) brandbekämpning och annat någonsin varit utsagt i kravbilden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Förtydligandet är ett, och inte två. Om du anser att något är felaktigt får du gärna visa på exakt vad som är fel, och inte bara i svepande ordalag hävda att det jag skriver är fel. Det blir så mycket enklare då.

   Radera
  2. "Förtydligandet" kompletterades ju med ett till, under rubriken Uppdaterat. Och där påstås fortfarande att "...Försvarsmakten ska ta ut full kostnadstäckning ... om Lagen om skydd vid olyckor gäller, d.v.s räddning". Och det faktiska förhållandet är precis tvärt om! Det saknas ett "inte" för att få det korrekt (och därmed också stämma med din övriga text under Uppdaterat).

   Radera
 9. Helt otroligt vad Sverige har kört sig i bott sedan jag gjorde lumpen. Känns verkligen inte vidare kul att betala skatt till nuvarande administration. Jag hoppas verkligen folk noga tänker igenom vad man ska rösta på i kommande val.

  /Sergio

  SvaraRadera
 10. Det har nog ingen betydelse över huvud taget vilket parti man röstar på. De är lika kålsupare alla partier. /Per

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna