15 juli 2014

Felinformerade, felciterade eller bara naiva?


Min intention var att skriva ett lugnt och långsamt inlägg om ubåtsjakt den här kvällen. Men som jag misstänkte så skulle Mikael Holmströms artikel om den reducerade Marinen, som jag kommenterade här på bloggen i går, följas upp av andra skribenter. Men jag hade i detta sammanhang inte förväntat mig så många amatörmässiga kommentarer från våra försvarspolitiker som i dag presenteras i SvD uppföljande artikel, därav rubriken.

När SvD kontaktade försvarspolitiker från samtliga partier för att få en kommentar på gårdagens artikel så lyckas dessa herrar och dam hitta den ena anledningen och förklaringen efter den andra för att förklara sakernas tillstånd.

Peter Rådberg (MP) verkar inte ens ha förstått vad det hela handlar om och börjar tala om att det viktigaste är att upprätthålla incidentberedskapen. Lite av en paradox i sig själv då Rådberg vill minska hela försvaret. Staffan Danielsson (C) menar att det är bemanningens fel. Allan Widman (FP) skyller också på bemanningen samt menar att problemet inte är antalet fartyg utan att vi inte använder och utnyttjar de plattformar vi har idag på ett bättre sätt. Det är intressant att det är just Allianspartierna som skjuter in sig på bemanningsproblematiken. Det innebär indirekt att man underkänner sin egen reform både vad avser personalförsörjningssystemet men även antalet personalrader i Marinen vilket har en direkt koppling till försvarsanslagets storlek.

Den här gången är det Mikael Oscarsson, Mikael Jansson, Torbjörn Björlund och Peter Hultqvist som når upp till godkänt. De har förstått att färre fartyg inte rimmar med att samtidigt öka den marina närvaron i Östersjön. Björlund menar till och med att det hela är hyckleri från regeringen. Problemet med Björlunds uttalande är att Vänsterpartiet vill minska försvarsanslaget, så det argumentet faller rätt så platt när det i det här fallet kommer från just honom.

Ingen verkar dock ha funderat på att det möjligtvis kan vara den politiska underfinansieringen som är orsak till att antalet kölar och därmed möjligheten till ökad närvaro på Östersjön nu istället minskar?

Magnus Jönsson, chef för 3. Sjöstridsflottiljen sammanfattar det hela i en enda mening. "Öka närvaron till sjöss kan vi ju inte säga att vi gör när vi minskar antalet skrov."


När det kommer till politikerna så får Peter Hultqvist dock betyget VG i ärlighet. Han utesluter inte att det på längre sikt kan bli nödvändigt med fler fartyg för att klara den ökade närvaron. På kort sikt vill Peter Hultqvist öka personalen och tillföra större ekonomiska resurser. "Det är det vi kan göra politiskt just nu" säger Peter Hultqvist. Just det sistnämnda rörande vad som är möjligt just nu gör att trovärdigheten ökar eftersom det är ett ärligt och uppriktigt svar även om man självklart hade önskat mer.

Karin Enström levererar trots att hon är Sveriges försvarsminister de mest märkliga svaren. Enligt henne är försvarets låga bemanning ett hinder för att kunna vara tillräckligt närvarande på Östersjön. Detta hade inte varit särskilt anmärkningsvärt om hon inte samtidigt , alldeles på egen hand, beordrat Försvarsmakten att reducera personalkostnaderna med 500 miljoner kronor årligen där officerare kan komma att minskas med över 1000 tjänster och GSS/K med över 500. Det är obegripligt att en minister så obehindrat kan tala mot sig själv och sina egna beslut på detta sätt. Det hade varit en sak om regeringen tagit sitt förnuft till fånga och beslutat om att häva RB5, och därmed även kommunicerat detta till Försvarsmakten. Men så är inte fallet enligt Erik Lagersten så sent som bara för en vecka sedan.
”Vare sig i dessa anvisningar eller i annan form har Försvarsmakten erhållit någon formell styrning att RB5 inte gäller.”

Vad många dessutom verkar glömma bort är att det är det kraftfullt förändrade säkerhetspolitiska läget som utgör bakgrund för att den här debatten ens existerar just nu. Tidigare har det funnits ett enormt ointresse av att diskutera antalet fartyg i Marinen. Att våra politiker då istället flyttar fokus och diskuterar detaljer om några fler anställda hit eller dit samtidigt som Ryssland hotar Ukraina med kärnvapen är inget annat än märkligt.

Jag har sagt det förut och jag säger det igen.

Dubbla besättningar är fantastiskt bra i fredstid, om man bara vill ha fartygen ute till sjöss mer tid än i dag. Men dubbla besättningar är obsolet i krig, då är det endast numerär och vapen som räknas. När ett örlogsfartyg väl behövs på riktigt kommer händelseförloppen vara väldigt snabba, och då kommer det ej finnas tid eller möjlighet att byta besättningar.

Tänker man enbart i termer av fredsproduktion som våra politiker nu verkar anses vara dimensionerande då man säger att det inte behövs fler fartyg, ja så kan man lika gärna dra det hela ytterligare ett steg längre. Då finns det ju egentligen ingen större anledning att lägga militära resurser på att syssla med en sådan grundläggande verksamhet som sjöövervakning. Då kan man likt vad man gör redan i dag hyra in Frivilliga flygkåren och Sjövärnskåren för att titta på fartyg. Jättebilligt blir det också. 

Trots bakgrunden till att denna diskussion nu existerar så tar ingen politiker upp det faktum att antalet fartyg i första hand måste baseras på att kunna möta krigets krav, inte hur sjöövervakning i fredstid ska lösas. Men det sistnämnda är givetvis enklare att hantera. Det går alltid att hävda att det ska lösas och tas "inom ram".

För övrigt så bör det tilläggas att enbart mer tid till sjöss inte skapar utökad försvarsförmåga, inte ens med dubbla besättningar. För att skapa utökad försvarsförmåga krävs kvalificerade övningar i större förband, och i samverkan med Flygvapnet. Sådant kostar pengar, och det är pengar som inte finns i dag. Det tål ånyo påminnas om att Försvarsmakten i år har 144 miljoner mindre att öva för jämfört med föregående år, något som ingen annan ännu har uppmärksammat. Detta trots löften om ökad närvaro, som den här debatten egentligen handlar om. Vilka av mediahusen blir först med att skriva om detta?

Ingen vet hur läget i vårt omedelbara närområde kommer att utveckla sig. Inte heller vet man hur snabbt saker kommer att utveckla sig. Det vore därför klädsamt om våra politiker hade tagit en annan utgångspunkt i diskussioner som dessa och faktiskt erkände att numerären fartyg här och nu är alldeles för liten. Det hade också varit klädsamt om den verkliga orsaken - underfinansieringen kunde användas som förklaring någon gång. 


Uppdaterat:

BLT publicerar nu också en artikel i ämnet.

Annicka Engblom (M) vill se både ökade resurser och fler fartyg till marinen och är en av få som nu faktiskt pekar på underfinansieringen, men ger samtidigt Försvarsmakten kritik.
– Vi har pekat ut prioriteringar både i budgeten och i försvarsberedningen om att stärka marinen och flygvapnet och därför ställer jag mig frågande till hur försvarsmakten prioriterar. Det stämmer inte överens med den politiska planeringen.
- Jag kan bara säga att vi har en lång kust att täcka och alldeles för få enheter idag

Peter Jeppson (S) har också förstått problematiken i sin helhet.
– Att gå ner från sex fartyg till två gör skillnad i vilket område du kan täcka. Fartygen kanske kan ligga ute lite längre, men det är färre antal fartyg ute och det ser jag som ett jättebekymmer.
– Om vi ställer krav på Försvarsmakten, oavsett om det gäller personal eller materiel, så måste vi också tilldela pengar.
Det är glädjande att det finns några politiker som både förstår problematiken, och som förstår vad som krävs för att kunna lösa problemen. Dock är det så att Försvarsmakten inte kan agera på försvarsberedningens rapport. Det vore att förekomma hela processen även om jag i sak håller med.

Bloggar: Jagarchefen 
Media: Aftonbladet, SVT

31 kommentarer:

 1. Man skall ALDRIG underskatta numerär.

  Manskinhaveri eller något tekniskt tillstånd som gör att ett skrov inte kan/får (t ex MFI) lämna kaj är kanske inte hela världen när man har andra skrov att sätta in.
  Men med färre antal skrov så ökar alla risker och konsekvenser. Det väger helt enkelt inte upp att de större enheterna kan vara ute längre och i grövre sjö. Visst, det är utmärkt, men inte istället för att ha ett större antal skrov.

  Att sedan säga att man skall nyttja andra enheter för sjöövervakning är bara rent snack. Alla enheter skall redan nu bidra till en gemensam sjölägesbild. Men att enheter dras för att göra sjöövervakning under årets alla dagar istället för annan verksamhet (utöver om det handlar om något-några dygn) : nja, knappast

  SvaraRadera
 2. V har aldrig sagt sig vilja ge mindre ekonomiska medel till FM. De har sagt inga fler nedrustningar av försvaret. Samtidigt har de inte heller lovat att tillföra mer medel. Däremot vill de utreda hur det är ställt med FM:s ekonomi och är beredda att föra till mer medel, om det visar sig krävas, men i första hand vill de effektivisera ekonomin och omfördela pengar inom organisationen, så som att lägga ner FortV, minska vårt beroende av import, etc.

  SvaraRadera
 3. Eftersom jag känner till Hultkvist bra, så måste jag säga att han vore en bra försvarsminister. Vi står dock i valet mellan pest o kolera. Då måste S vinna valet o få dom andra stollarna i boet. Att ha kvar alliansen är uteslutet. Dom har gjort sitt. (dåligt) Som jag ser det vore det bäst ur säk.pol. synpunkt bäst om dom Nya Moderaterna blev lite av "gammelmoderaterna" Typ Bohman. Och gjorde upp med S och samkörde. Då med stöd av SD. I detta läget så är det Sverige som är det viktigaste. Inte EU. Inte Mellanöstern. Focusera rätt nu. Sverige har varit på dekis länge nog nu. Det måste väl finnas folk som har civilkurage nog att få tyst på stollar både till Vänster o Höger. Kanske ett allvarligt samtal med Södermalms-maffian (media) vore på sin plats.?

  SvaraRadera
 4. Ett par frågor!

  Den förste är, om vi nu inte anses ha råd med ett försvar värd namnet hur kan vi då ha råd med att betala oanvända vägar i södra Europa i olika projekt via avgiften till EU? Det är en enkel omfördelningspolitik. Ett starkt svenskt försvar är för ett tryggare Europa. Det kan inte vara så att vi ska avstå ett försvar för att vi ska kunna ha vägsystem söderut som få använder. Det är faktiskt så att vi inte har råd att ge det största bidraget i Europa när vi inte ens kan finansiera ett ett försvar av landet. Och detta ska gälla sålänge vi inte har ett gemensamt EU-försvar. Hur kan Grekland ha råd att köpa in "nya" stridsvagnar under finaskris medans Sverige, som går bra i den officiella versionen, inte kan ha råd med ett par väl fungerande och tungt bestyckade korvetter?

  En andra fråga. Finns det något sätt att åtala en politiker som så totalt bortser från detta prekära läge Sveriges försvar befinner sig i och som försöker med alla tillbuds medel få svenska folket att tro något annat? Det är ju inte olagligt att vara dum eller ljuga, men kommer det inte ett visst ansvar med att vara politiker?! Det jag avser är framförallt ordvalen "Vi satsar på FM.", och " Ryssland kommer från en mycket låg nivå". Ni försvarsbloggare visar ju gång på annan att de är inkompetenta alternativt ljuger.

  Vilken utländsk underrättelsetjänst styr Sverige, är också frågan vi bör ställa. Hur kan man så aktivt motverka sitt försvar annars? På vilket sätt är vi hotade och med vilka medel? Att Sverige är attraktivt att ta över råder det ju inget som helst tvivel om. Goda naturtillgångar, glest befolkat och politiker som är uppe i det blå. Är det TTIP förespråkarna som styr?

  Är jag naiv? Javisst det kan tänkas. Men min naiva inställning utskåpar det "ny moderata" helvetet i vart fall.

  Har jag nått mer att säga? Jepp!

  Keep up the good work, Mate!

  SvaraRadera
 5. Ang bemanning och antal fartyg!

  Vad är anledningen till att HMS Gävle ligger vid kaj på Muskö? Är det en uppskjuten ÅÖ med anledning av konflikten mellan FMV och TKMS, eller är det helt enligt Rustningsordern, eller är det med anledning av att det finns inte tillräckligt med personal vid 4:e Sjöstridsflj för att bemanna HMS Visby, HMS Helsingborg, HMS Sundsvall OCH HMS Gävle??

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du träffar i tavlan med samtliga dina frågor. Dock har det en HTM istället för ÅÖ som stod för dörren och det var bråttom, bråttom att avrusta och börja bygga om. Sen blev det ingenting.

   Radera
 6. Herre jösses!

  Sveriges så kallade försvarspolitik är verkligen 'dårarnas paradis' som Bo Pellnäs myntade 2007. Följande citat kommer ifrån ovan nämnd artikel:

  "Slutligen men inte minst måste vi överväga alla de åtgärder vi själva kan behöva vidta för att skapa en nationell säkerhetspolitisk handlingsfrihet om den nuvarande trenden i Ryssland fortsätter. Och det kommer den att göra!"

  -BO PELLNÄS, 18/7-2007 (källa: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-lever-i-dararnas-paradis_246487.svd)

  Mycket vatten har runnit under broarna sedan sommaren 2007, men en sak är säker debattören hade kanske mer rätt än han önskade!

  / Gustav

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Vi lever i fredens tidevarv där integration över nationsgränserna ökar säkerhet och välstånd".....
   Sverige skulle framöver försvaras genom internationella insatser och samarbete över nationsgränserna. Denna aningslöshet betecknar att leva i "dårarnas paradis".

   Redan på mitten av sidan tre, i herr Björn Sandströms bok, går det att läsa om "paradiset" vi lever i.

   Boken heter "Dårarnas paradis" (ISBN: 978 91 7029 659 8 på Tre Böcker Förlag AB) och är utgiven 2009.
   Herr Sandström är fd officer vid KA 4 vilket märks tydligt i boken;-)

   Varningsklockorna har ringt och panelen har lyst rött under en längre tid. Tyvärr är det väldigt få som förstått att tyda det uppenbara. Många har tagit med sig plånboken och borrat ner huvudet djupt i sanden. Nu är många nyvakna, väldigt förvirrade och totalt handlingsförlamade. Hela deras rosenskimrande värld ibland fredens liljor har mörknat och börja lukta illa.

   Dessvärre verkar de flesta inte inse att om vi börjar nu har vi kanske ett resultat omkring 2025. Väntar vi till 2023 kan vi kanske se en reformerad försvarsmakt omkring 2035.
   Det är som bäst fem år efter och som sämst femton år efter det att Ryssland nuvarande satsning skall vara klar.
   Inga av partierna talar ännu ens i närheten om de siffror som kommer att behövas och för varje år som går ökar behovet. Materielbehovet skrivs till ca 60-80 miljarder vid utgången av 2020. Vid 2030 är det enligt vissa beräkningar mer än det dubbla!
   Vi vet inte vad som kommer att hända om en timma, men nästa år kommer luftförsvarsutredningen med tips och råd bortom 2040?

   Vi får väl hoppas att broarna är kvar, att vattentillgången fortfarande är god och att ägarförhållandet är det samma som idag?

   SUCK.

   Teaterdirektören.

   Radera
 7. Det första är att försvaret behöver mer pengar och sedan behövs det ännu mer pengar.

  Det borde gå snabbt att nyttiggöra pengar och få bättre förmåga genom att åtgärda brister på reservdelar, åtgärda brister på ammunition, köpa allehanda förbrukningsmateriel, underhålla, rekrytera och vårda personal och öva. Att se till att organisationen fungerar och växer i förmåga är minst halva personalvården, det är inte lön allena som får folk att må bra.

  Nästa steg borde vara att gör det man kan med det vi har, vad kan vi göra för att få fler driftsår och nytta ur de skrov, fartyg och olika system som vi redan har?

  På längre sikt tror jag på att samordna inköp, produktion och drift av nya små och mindre ytfartyg för territorialförsvar med Finland som har i stort sett identiska behov.

  Den största investeringen vid en utökad volym hos marinen borde bli att beställa fler ubåtar och bättre vapen till dem. Där tror jag att det är viktigt att se till att nya system som beväpnar ubåtar även kan användas från andra plattformar för att minska skadan när ubåtarna eventuellt blir omoderna pga utveckling av sensorer, kommunikation och autonoma vapen.

  En intressant teknisk fråga borde vara efterföljaren till nuvarande Rbs-15. Om försvaret skall växa i förmåga tror jag att ett så kritiskt system kan behöva ha redundans så vi har flera system som klarar samma uppgift med olika egenskaper hos sina sensorer osv. T.ex. att befintliga Rbs-15 i flygvapnet och flottan livstidsförlängs och uppgraderas och flottan skaffar förmåga att skjuta dem från land och så köper vi in ett annat system som tas i drift parallellt när försvarets volym efter några år börjar öka.

  På samma sätt bör flygvapnet och helikopterförmågan kunna förstärkas och få bättre förmåga genom att åtgärda brister på reservdelar, åtgärda brister på ammunition, köpa allehanda förbrukningsmateriel, underhålla, rekrytera och vårda personal och öva, öva och öva.

  På kort sikt borde det kunna beslutas att alla Hkp-14 skall bli sjöoperativa om det går att få en attraktiv offert för det och att man börjar det mödosamma återtagandet av ubåtsjaktsförmågan.

  I väntan på avancerat luftvärn i mängd borde man kunna bygga bunkrar på flottiljer och krigsflygbaser så vår kritiska materiel i alla fall måste slås ut en och en om en kvalificerad fiende anfaller. En sådan bunker kostar inte många miljoner jämfört med de system som vi väntar på under en upprustning, men då har jag inte räknat någon större vinstmarginal per m³ betong.

  Att höja flygvapnets förmåga och numerär tror jag är viktigare än marinen och det blir dyrare.

  Politiskt hör allt detta ihop med en höjning av anfallströskeln, att det helt enkelt blir svårare att ge sig på oss och förhoppningsvis kan vi höja den så pass att vi både kan skydda ett mottagande av militär hjälp från Nato och hjälpa till med att skydda militär hjälp till Finland och baltstaterna.

  Den allra viktigaste uppgiften för marinen borde vara att kunna skydda sjöfart mellan västkusthamnarna och Nordsjön. Nästa steg är att kunna skydda sjöfart utmed Östersjökusten och till Gotland. Om ett kostnadseffektiviserande samarbete med Finland skall fungera på alla plan behöver ambitionen helst vara ännu högre så vi åstadkommer en rimlig förmåga att hålla sjöfarten öppen ända till Finland men det borde kunna bli oerhört dyrt, det kan t.o.m. vara rimligare att storinvestera i järnvägsnätet.

  När det gäller att ge stöd till Nato och våra grannar hoppas jag mest på att vi kan öka volymen för ubåtsförmågan, högre ambition med stora och uthålliga ytfartyg borde bli mycket dyrt och varför ge sig på att göra det som Danmark och Norge redan är bra på?

  SvaraRadera
 8. Herregud, herr Skipper, du börjar låta som herr Tolgfors. Fel, fel och med tillägget att de nog är lite dumma?

  Det är politiker vi talar om och något jag lärt mig om dessa, är att med rätt eller fel frågor kan man få dem att säga precis vad som helst.

  Några svarar med samma ord och meningar på nästan alla frågor. (Fru Widegren, herr Wallmark m.fl.)

  En del svarar med det de tror är inne just för tillfället. (Herr Widman och herr Danielsson, den senare vill oftast starta en utredning i frågan så att problemet försvinner ett tag)

  Någon förstår varken frågan eller sammanhanget. ( Här är herr Rådberg ett bra exempel)

  Dessutom finns det de som verkar helt förvirrade och svarar på något helt annat än frågorna.(Läs fru Enströms svar på herr Jeppsons frågor i riksdagen så förstår ni vad jag menar)

  Ibland dyker det upp någon som kommit till någon form av insikt och svarar blåögt och med känsla. Dock blir denne oftast väckt efter ett val, av tidsramar, samarbetspartner, kostnader och en massa annat som gör att det inte blir som han/hon tänkt sig. ( I detta fallet får nog herr Hultqvist vara ett exempel)

  Enstaka skyller ifrån sig och då oftast på FM, som då har planerat, budgeterat, eller prioriterat fel. (Här har vi ju fru Engblom som anser att en orkester är det viktigaste just nu för att stärka Marinens närvaro i Östersjön. Där har uppenbarligen FM prioriterat fel)

  Avslutningsvis är väl en förändring från sex till två fartyg att betrakta som en ganska måttfull satsning från Alliansen? Det som bekymrar mig mer är att vår ledning tycks vara helt i fas med detta och tycker att det hela går enligt någon form av plan? Vi har ju världens modernaste flotta?


  Vad det gäller vänsterpartiet och deras samlade åsikter i försvarsfrågan är jag benägen att tro att de är det parti som är villigt att satsa mest av alla på försvaret;-)
  De vill satsa kraftfullt på att öka antalet lvbataljoner. I min värld, som enligt direktiven skall räcka till hela landet, är en kraftig ökning något mer än 20 luftvärnsbataljoner med lång- och medelräckvidd.
  De vill avbryta JAS-utvecklingen och skaffa något annat plan istället.
  Bara dessa två åtgärder gör att de medel som måste tillföras för att kunna genomföra och utveckla detta, vida överstiger alla andra partiers försvarskostnader.
  Man säger sig dessutom vara villiga att omfördela inom ram så att Marinen kan utökas!

  Här åker nog de sista armeorkestrarna;-)

  Suck!

  Teaterdirektören.

  P.S. Lite uppgiven ironi kan spåras i kommentaren.

  SvaraRadera
  Svar
  1. @ Teaterdirektören

   Jag blev lite orolig ett tag till det du skrivit smälte in i den avstängda semesterhjärnan...

   "Här åker nog de sista armeorkestrarna"

   Försvarets grundbult, den oumbärliga för rikets försvar...

   Marinens musikkår

   åsyftades inte i ditt inlägg...

   Radera
  2. Herr Trident.

   Marinens orkester är ju föremål för en utredning så den är just nu oantastlig.
   Eftersom vissa partier vill utöka Marinen på bekostnad av annat så är det väl inte omöjligt att Marinorkestern behålls och kanske till och med utökas. Den verkar ju vara av yttersta operativa nödvändighet för en del politiker.
   "Första Marinmusikkåren med understöd av lätta träblåssektionen ur hemvärnets musikorkester förvånar fienden i höjd med..."

   Avslutningsvis ber jag om ursäkt för att ha oroat dig under din semester. Jag försäkrar att det inte var min mening. Hoppas dessa rader har fått dig att komma ner i lagom semestertempo igen. Inget verkar röra upp så mycket heta känslor som denna Marinorkester. Frågan bör kanske klassas som en sanitär olägenhet under semestertider;-)

   Teaterdirektören.

   Radera
 9. Jag förstår vad du menar i ditt inlägg, men det finns även bemanningsproblem i flottan (men det är inte iofs huvudproblemet..)

  Rätta mig om jag har fel, men har inte politikerna har med RB5 visat för försvarsmakten att går ni er egen väg så får ni bekosta det själva...
  Det vi ser är ju ett resultat av att FM använder sig av "osthyvelsprincipen" för att komma in i budget efter att en vapengren har anställt GSS/K istället för GSS/T. Dessutom uppfann samma vapengren en kostnadsdrivande rörlig operativ ledning, alltsammans ett eget påhitt som inte var/är beställt av regering/riksdag!

  Regeringen har varit tydlig med att Marinen och Flygvapnet ska prioriteras, att sedan amiraler, generaler i vårt skrå blir överkörda av motsvarande från den gröna sidan ska väl inte politikerna lastas för...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du har rätt, så när som att det heter försvarsgren och inte vapengren. :-)

   Tillkomsten av ROL är kanske det mest märkliga av allt. När skulle det förbandet användas och hur? Det kan ingen förklara. På ett trovärdigt sätt.

   Vad avser fler GSS/K än vad som var överenskommet så ger regeringen dubbla budskap. Man pratade då, när detta konstruerandes enbart om ett "tillgängligt, flexibelt och användbart försvar - gripbart här och nu". Om man från Försvarsmaktens sida ska kunna leva upp till det så duger det inte med den enligt min mening relativt oanvändbara priodukten GSS/T som i praktiken är betydligt sämre än att ha värnpliktiga.

   Delarna hänger inte ihop. Som vanligt ska,l tilläggas.

   Att detta slutar med att det inte finns pengar att öva för är bara att beklaga. Underfinansieringenär dock ett faktum sedan länge.

   Radera
  2. En annan sak är att verkligheten i form av IBSS och högvakt kom ifatt de ursprungliga powerpointplanerna. Det var helt enkelt inte möjligt att dra runt fredsverksamheten utan att öka andelen GSS/K även i armén.

   Att detta sedan inte borde ha kommit som en överraskning för någon är en annan sak.

   Radera
 10. Tyvärr är den bistra verkligheten att vi inte ens kan bemanna högvakten året runt med de resurser vår försvarsmakt besitter "här och nu" idag. Man tvingas använda GSS/T-verktyget för att hyra in "semestervikarier".

  De senaste direktiven från regeringen är ju att öka antalet GSS/K och korta ner tiden till "gripbart här och nu".
  Tyvärr saknas det pengar till att göra materielen gripbar överhuvudtaget så det blir inget tidigare "här och nu" hur gärna man än vill.

  Direktiven, önskedrömmarna, finansieringen och verkligheten går oftast inte samma väg i signalerna från de som vill styra. Ibland är man inte ens överens om vad man har beslutat eller bestämt.
  Allt detta påstår dock vår försvarsmaktsledning följer någon form av plan och är helt i sin ordning!

  Sedan är det väl så att ledningsfunktioner med tillhörande förband verkar vi aldrig kunna få nog av.
  Ser vi bara till det lilla luftvärn vi har idag så räcker det inte ens till för att skydda alla ledningsfunktioner, än mindre något annat.

  Dessutom är det så att ju mer digitalt stöd vi inför i våra staber, ju större, dyrare och långsammare blir de. Alla har påstått, i alla tider att det skulle bli tvärtom. Här har något gått helt fel!

  Avslutningsvis försöker vi sedan lura oss själva (ingen annan går på det) genom att rapportera att bataljonen den och den har genomfört KFÖ. Verkligheten är att 18 man under en helg genomfört skolskjutning ,fys och övat skyddsmask av och på.

  SUCK, inte ens papperskulisser.

  En fråga herr Skipper.
  Jag har nu på mitt nördiga sätt plöjt igenom lite gamla pappershögar. Hittat två utredningar som bägge kommit fram till att luftvärn var absolut nödvändigt på farkoster som skall vistas på vattenytan. Den ena strax efter kriget(1948) och dess resultat blev en upprustning direkt "då och där" av befintliga jagare m.fl.
  Den andra lite senare 59-60 som kommer fram till samma resultat och till och med använder fraser som "fartyg utan kvalificerat luftvärn äro dömda att misslyckas"...
  När blev den utredning klar som genom någon form av analys bestämde att våra fartyg helt skulle sakna kvalificerat luftvärn. (Genomförandegruppen räknas inte då den varken gjorde någon utredning eller analys av behovet. De skulle bara spara pengar till annat)
  Till saken hör att flera utredningar/analyser bl.a. av luftvärnet själva kom fram till att eldrörsluftvärn var förlegat när det första jetdrivna planet uppenbarade sig på himlen. Liknande resultat gällde även belysande radar när den första SSRB uppenbarade sig.

  För det var väl inte så att våra fartyg, av budgetskäl, blev så små att det inte rymdes något luftvärn på dem?


  Teaterdirektören.

  P.S. ROL kanske är ett försök att skapa ett förband med brigadchefer och högre i reserv. Vi har ju gott om dem och alla har ju det gemensamt att de saknar förband. Fast behöver man 100 brigadchefer (några på tillväxt) per brigad inom armen, så kan man väl kosta på sig att ha maskinister, styrmän och andra i två exemplar inom Marinen;-)
  P.S.2 SSRB; SignalSökandeRoBot.
  P.S.3 För eventuella "nymoderata" läsare så är underfinansieringen det som ni kallar den stora historiska satsningen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Allt vi gör är kompromisser pga budgetskäl. Så har det varit åtminstone sedan FB-96, mest sannolikt innan dess också.

   Radera
 11. Förstår inte varför man envisas med att tjata om dubbla besättningar och ökad bemanning! Skall fartyget ha TVÅ besättningar som går och sparkar grus på kaj året om? Nej, när jag frågar runt på flottiljen är inte bemanningen ett jätte problem. Det finns folk att bemanna med, visst att det kan saknas en sjöman här och där, men det hindrar inte fartygen från att bedriva verksamhet till sjöss. Det är pengar till sjödygn, dvs pengar att bedriva verksamhet som fattas. Tro mig, vi är fulltaliga besättningar som vecka in och vecka ut bedriver verksamhet till kaj. Man har ju för tusan knappt pengar att genomföra de gemensama övningar som planeras. Man lägger ut 11-timmars dygn för att spara på kulorna, klart som korvspad att man inte hinner ut i Östersjön för att bedriva STC då. Sluta hyckla!

  SvaraRadera
 12. En fundering i sommarvärmen från hängmattan, ber om överseende för ’off topic’.
  När jag gjorde värnplikt(A4 Östersund) så hade vi kupp-övningar. Vi väcktes kl.03 en februarinatt och skulle grupera en bit från dåvarande I5. Alla haubitskompanier skulle på order skjuta på F4 Frösö Flygfält så snart flyget hade ombaserat till sina krigsbaser. Lite grand av min minnes bild, så till min undran förekommer det kupp-övningar nu inom försvaret? Jag menar liknande övningar utan förvarning och med förväntat snabba insatser. Hoppas någon bloggare vet om det försvann med aktiv värnplikt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag vet inte om svaret på din fråga är av öppen natur men en sak kan jag berätta för dig. Några haubitskompanier som grupperar för eld mot Frösö Flygfält finns inte längre. Vi kan i bästa fall få ner ett par tre haubitsar i form av demoexemplar till Östersund. Tyvärr kommer nog kuppövningen ha tagit slut för länge sedan då de anländer!
   Om vi hade haft en avdelning inom FM som sysslade med information till allmänheten hade du säkert kunnat få svar därifrån.

   Jag kan rekommendera att läsa lite om de så kallade Dagnyövningarna. Dessa genomfördes dock inte utan förvarning och långa förberedelser men kom som en total överraskning för alla inblandade ändå. Jag vet inte hur snabba insatser man hade förväntat sig men resultatet var inte speciellt lysande.

   Men du kan lugnt ligga kvar i hängmattan för enligt vår försvarsledning är allt frid och fröjd och allt går enligt plan och vi har världens modernaste flotta!

   Pust!

   Vilken underlig fråga att ställa mitt i semestertider;-)

   Teaterdirektören.

   Radera
  2. Jag får väl skylla på värmen och nyheter på TV, men min fråga var mer allmän om kupp-övningar. Mitt exempel var ju från vpl. tiden och nu behövs det tydligen inte.
   Ska jag tolka det som att FM är på hugget utan kupp-övningar?

   Radera
  3. Direktören.

   Den intressantaste raden är dock:

   "Om vi hade haft en avdelning inom FM som sysslade med information till allmänheten hade du säkert kunnat få svar därifrån."

   Den antyder/fastställer med tydlighet att FM inte informerar eller kommunicerar. Vad är det man skickar ut? PR?

   Radera
 13. @Teaterdirektören

  "Dessutom är det så att ju mer digitalt stöd vi inför i våra staber, ju större, dyrare och långsammare blir de. Alla har påstått, i alla tider att det skulle bli tvärtom. Här har något gått helt fel!"

  Nja, "Alla" har inte påstått detta. Finns en hel del forskning kring detta samlat under något som heter Produktivitetsparadoxen.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Productivity_paradox

  http://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs181/projects/productivity-paradox/index.html

  Så även detta går faktiskt, som du brukar säga, "enligt plan".

  SvaraRadera
  Svar
  1. Herr Teaterdirektör

   Tyvärr var mitt digitala stödsystem inte på min sida idag då jag råkade radera din senaste kommentar så pass mycket att den helt försvann ut i cyberspace. Den lär inte återfinnas inom det närmaste seklet.

   Till skillnad från våra försvarspolitiker så erkänner jag: Det var mitt fel, det var jag som gjorde fel, ingen annan än jag är skyldig till detta misstag. Jag ber om ursäkt och lovar behandla nästa kommentar utan att nyttja stödsystemet. det visade sig ha vissa brister...

   Radera
  2. Herr Skipper.

   Jag har gjort sju försök, vid tre olika tillfällen att svara på din kommentar, men misslyckats.

   Mitt svar till farbveckan-86 hamnade väl inte riktigt på rätt plats heller?

   Försöker du bevisa att produktivitetsparadoxen även slår till på denna nivån:-)

   Det stod väl inte IBM på paketet som innehöll ditt stödsystem?

   Teaterdirektören.

   P.S. Försök nummer 8.

   Radera
  3. Med sju försök måste det stå IBM på din datamaskin också! :-)

   Radera
 14. Jag tror inte att de konsulter som sålt in sina datasystem har tryckt speciellt mycket på denna paradox. Jag tror inte heller att de militärer som ivrigt hyllat den digitala utvecklingen tänkt i dessa banor.

  Tvärtom har vi väl, via PP-världen, fått höra och se hur mycket effektivare, snabbare, billigare och mindre personalkrävande vi skulle bli.
  Verkar du fortfarande inom luftvärnet ser du nog tydliga tecken inom den organisationen;-)

  Du har väl inte glömt att Prio från och med 2014 skulle spara tre miljarder om året åt FM?
  En sammanfattning av produktivitetsparadoxen ger väl vid handen att vi har lite "utmaningar" kvar att ta tag i:-)

  "Conclusions

  When viewed in this light, productivity is only one of several key aspects of an organization that should be considered. Furthermore, once a deeper understanding of the organizational linkages that span multiple levels of an organization's hierarchy is achieved, the productivity paradox can be eliminated. This can be done as organizations can better create an environment where the introduction of new technology will result in increased overall production of the organization once the expected gains in individual productivity are reached."

  Teaterdirektören.

  P.S. Har man ingen plan är det mycket enkelt att påstå att "allt går enligt plan". I detta fallet har man faktiskt haft planer och mätbara målsättningar. Tyvärr har det mesta gått åt pipsvängen!

  SvaraRadera
 15. Jag har en fråga som jag funderat på när man läser blogginläggen och det återkommande uppgifterna om det förändrade säkerhetspolitiska läget och krav på mer personal och material.
  Ungefär hur många inom FM är det som är i tjänst idag (någon exakt siffra är säkerligen sekretessbelagt) och inte har semester? Har semesterplaneringen ändrats efter det att det säkerhetspolitiska läget förändrats?
  Jag har god koll på en garnision i landet (ej FM anställd) och där bedömer jag att det högst är några få enstaka procent som är i tjänst under 4 veckor.

  SvaraRadera
 16. Har du någon källa på att vänsterpartiet vill minska försvarsbudgeten? Hittar inget från vänsterpartiet om det...

  SvaraRadera
 17. Der alte Schwede27 juli 2014 kl. 10:52

  Som tur är genomskådade Försvarsberedningen tokerierna med ROL. Nu blir det två brigadledningar till de cirka två brigader vi har och det är helt rätt väg att gå.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna