13 september 2014

Sanningens minut närmar sig...Om det möjligen har undgått någon så stundar valet till Sveriges riksdag, kommuner och landsting och framåt natten mot måndag så kommer vi få svaret på hur röstfördelningen ser ut. Huruvida vi redan under natten kommer att få svar på vem/vilka som kommer att styra Sverige under de kommande fyra åren är dock inte lika självklart om man tittar på hur de senaste opinionssiffrorna ser ut. Det ser ut som att det kan vara ett parlamentariskt kaos som väntar.

I dagsläget handlar det inte om vilket block som vinner valet och som därmed kommer att styra Sverige eftersom inget av blocken ser ut att få egen majoritet. Det rödgröna blocket som inte ens har en intern uppgörelse når inte högre än 46,4% enligt Ipsos senaste mätning.  Detta genererar åtminstone tre större problem. För det första ska S komma överens med MP vilket inte lär vara snutet ur näsan. För det andra så kräver en regeringsbildning med dessa siffror stöd av Vänsterpartiet, vilka Stefan Löfven egentligen inte vill ha med i en regering. För det tredje så kommer ytterligare stöd att krävas i syfte att åstadkomma majoritet i riksdagen. Från vilket parti då kan man undra?

Att det borgerliga blocket skulle gå från mätningens 39,6% till att få egen majoritet är enligt min bedömning en praktisk omöjlighet. Därmed så är båda blocken beroende av "någon annan" för att få igenom sin politik och därmed är det parlamentariska kaoset ett faktum.

Ett annat stort problem som kommer att uppstå är om Feministiskt Initiativ kommer in i riksdagen. Detta av flera anledningar. Jag har dock svårt att tro (jag vill ej tro) att Socialdemokraterna skulle vända sig till Gudrun Schymans mans- och försvarshatande gelikar i syfte att få igenom sin politik. Skulle han vända sig dit så tror jag det kommer bli oerhört svårt att få igenom den politik som Socialdemokraterna driver. FI vill som bekant bl.a. avveckla hela försvaret och i ett första steg vill man skära ner det med en fjärdedel.

Återstår då att se hur stor del av rösterna Sverigedemokraterna kommer att få och om man ånyo blir vågmästare i riksdagen, något som partiet givetvis hoppas på. Det skulle inte alls förvåna mig om partiet blir det tredje största partiet i riksdagen och att man får röstsiffror som ligger runt 12% och därmed kommer att mer än fördubbla sina mandat i riksdagen. Anledningen till att opinionssiffrorna inte är sådana i dag är givetvis att det finns många som vid opinionsmätningar inte vill uppge att man avser rösta på SD.

Kaoset lär bli stort och jag utesluter inte alls att det blir nyval (eller extraval som den korrekta termen är) om regeringspartierna inte får igenom sina beslut och sin budget under det första kvartalet. Senaste gången vi hade ett nyval i Sverige var 1958.


Försvarspolitiken

Riksdagsvalet i morgon (och därmed kommande budget för 2015) kommer även att utgöra den näst sista enskilda tidpunkten inom överskådlig tid för våra folkvalda politiker att kunna vända den ständigt nedåtgående trenden när det kommer till finansieringen av vårt försvar och därmed också skapandet av försvarsförmåga. Den sista hållpunkten under överskådlig tid blir försvarsbeslutet som kommer att beredas och fattas under 2015.

Men att sitta ner och göra ingenting för att invänta ett försvarsbeslut 2015 kan vara farligt och bli oerhört ödesdigert när det samtidigt pågår ett krig i Europa. Ukrainas premiärminister Arsenij Jatsenjuk uttalade i dag vid en internationell konferens i Kiev att "Vi är fortfarande i stadiet krig, och den huvudsakliga angriparen är Ryska federationen. Putins mål är att ta hela Ukraina. Ryssland är ett hot mot världsordningen och hela Europas säkerhet." Dessa realiteter för ett av Europas länder tycks tyvärr återigen ha blivit helt underordnat debatten om skatter, vård, skola och omsorg här hemma i det lugna och trygga Sverige.

Är man intresserad av försvarsfrågor och anser att dessa är helt eller delvis avgörande för hur man ska rösta i morgon kan man med fördel ta del av sammanfattningen av de olika partiernas försvarspolitik hos Wiseman. Men det räcker egentligen att läsa det andra och tredje stycket för att den försvarspolitiska novisen ska kunna skapa sig en tillräckligt god uppfattning om var partierna står.
– Prioriterar man som väljare högre försvarsanslag, ska man rösta på Folkpartiet, Kristdemokraterna eller Sverigedemokraterna, där den största skillnaden är att de två föregående är NATO-vänliga medan Sd vill se fortsatt alliansfrihet. 
– Anser man att det nuvarande säkerhetsbegreppet är förlegat och att försvarsanslagen bör minskas, ska man i rösta på Feministiskt Initiativ eller i andra hand Miljöpartiet.

Jag vill dock göra ett tillägg angående Kristdemokraternas relation till ett medlemskap i NATO. För inte alls så länge sedan var KD ett parti som var uttalad motståndare till NATO. I dag har man svängt och verkar i dag för att utreda ett medlemskap. Inom partiet är man dock fortfarande splittrade. Partiets försvarspolitiska talesperson Mikael Oskarsson är en stark förespråkare av ett medlemskap samtidigt som partiets utrikespolitiska talesperson Désirée Pethrus är mer skeptisk. Partiledaren Hägglunds uppfattning är att frågan skall utredas och därmed tar han inte ställning i dagsläget. Jag delar Wisemans uppfattning att partiet är NATO-vänliga, dock inte i den omfattning som krävs för att kunna stämplas som klara med frågan.

Min slutsats av den analysen landar därför i att Folkpartiet därmed är det enda partiet som vill öka försvarsanslaget (om än för lite och för sent) och samtidigt aktivt driver frågan för ett medlemskap i NATO. Inom Folkpartiet är det slutgiltiga ställningstagandet redan avklarat. Folkpartiet blir således det enda partiet med en kombination som kan skapa en ökad egen säkerhet inklusive att det skulle ge verkliga säkerhetsgarantier och inte de luftslott som samarbeten inom EU och Norden i praktiken innebär. Folkpartiet har som det mindre regeringspartiet dock varit bakbundna av den nymoderata synen på försvar och säkerhet och har bedömt fått stå tillbaka för att få igenom sin skolpolitik under innevarande mandatperiod. Hur man kommer att agera i en framtida regering eller vid en valförslust är något oklart.

Försvarsdebatten

Med bakgrund av det ständigt försämrade omvärldsläget och det faktum att försvaret mot alla odds blev en valfråga så är det ändå underligt att försvarsdebatten förs på en så pass låg nivå som den gör. Partiledarna för de två stora partierna, Reinfeldt och Löfven är de som sticker ut mest då de upplevs som både ointresserade såväl som som dåligt pålästa, två faktorer som förvisso hänger samman.

På tal om låg nivå så verkade Stefan Löfven ha tagit över just mantrat "låg nivå" från Cecilia Widegren när han i gårdagens debatt uttalade just denna fras i samband med att Rysslands upprustning skulle beskrivas.

Fredrik Reinfeldt var inte bättre då han skulle framhäva regeringens personalförsörjningsreform som helt avgörande för vår försvarsförmåga. Inte nog med att han ondgjorde sig över hur dåligt försvaret var tidigare ("det gick ju inte att använda") innan Alliansen tillträdde så förklarade han även att hans nya försvar ska övas mer och kunna användas direkt och behöver helt annan och modern materiel. Tyvärr var det ingen som upplyste Reinfeldt om några grundläggande fakta. Insatsorganisationen IO14 är inte finansierad. Inte ens enligt "krona för krona- principen" Dessutom blir det extra beklämmande att den moderna materiel som han tar upp har växt sig till ett ofinansierat berg av materiel som under hans två mandatperioder vid makten växt till över 50 miljarder. När det kommer till övningsverksamheten så var det inte heller någon som hade förmågan att förklara att pengar till förbandens övningsverksamhet har minskat med 144 miljoner jämfört med föregående budgetår. Så var det med dessa satsningar på det användbara försvaret.

Tyvärr fokuserar försvardebatten ofta på helt fel saker. Politikerna fastnar i frågeställning som är enkla att förhålla sig till. Ett exempel från gårdagen är att Miljöpartiet och Vänsterpartiet tror att anskaffningen av "Super-JAS" är den stora frågan som måste debatteras, men så är det givetvis när man varken vill eller har förmågan att ta till sig de realiteter som styr försvar- och säkerhetspolitiken. Sjöstedt försökte till och med vända frågan till att den skulle handla om klimathot... Det är därför synd att inte frågorna i debatterna handlar mer om den grundläggande frågan om hur relevant vårt eget försvar är givet omvärldsläget, Rysslands agerande och det pågående kriget i Europa?

De enda av partiledarna som uppenbart verkade behärska frågorna i försvarsdebatten på ett relevant sätt var Jan Björklund, men även Jimmie Åkesson. Åkesson var den enda som egentligen svarade på Anna Hedenmos fråga huruvida vi kan försvara oss. Åkessons svar var ett rakt och tydligt JA, med tillägget "på ett ställe på en vecka om nio år".

Sammanfattningsvis....

...så konstaterar jag att valet kan komma att bli en rysare i flera aspekter, och i synnerhet när det kommer till försvarsfrågan. Om Alliansen tar hem en valseger så vet vi redan nu hur det blir. Då kommer vi att få ett tillskott om 5,5 miljarder till försvaret men den lilla detaljen att detta tillskott kommer att effektueras först år 2023, d.v.s. om 9 år. Innan dess har vi haft tre riksdagsval, 2014, 2018 och 2022 och innan valet 2018 så har "satsningen" inte ens överstigit 1 miljard... Detta manifest presenterades efter att Ryssland annekterade Krim bör också tilläggas. Trovärdigheten runt Alliansens "satsning" på försvar och säkerhet faller därmed tungt till botten.

Socialdemokraterna vill mer än Alliansen här och nu vilket jag har respekt för, även om det inte är några stora pengar det handlar om. Men hur det blir med detta i praktiken vet vi egentligen väldigt lite om innan det blir skarpt läge. Dessutom ska Socialdemokraterna komma överens med sina bästa kompisar i Miljöpartiet som både vill skära ned samtidigt som man vill skapa ett "ickevåldsförsvar" vad nu det kan vara...

Det inrikespolitiska läget när det kommer till försvarsfrågan kan nog inte bli värre med tanke på vad som händer i ett land på andra sidan Östersjön. 

Ett annat problem med försvarsdebatten är att väldigt få människor i Sverige begriper vad man talar om eftersom de flesta inte känner till referensen, d.v.s. var tar debatten sitt avstamp? För att fullt ut kunna förstå och förhålla sig till de saker som debatteras så måste man känna till vilket försvar och därmed vilken nivå på säkerhet vi har i dag.

Jag har under den senaste tiden ställt vissa kontrollfrågor till personer jag känner, men som inte har någon insyn i försvaret. Jag har bland annat frågat hur många större stridsfartyg de tror att vi har i flottan? Svaret är att de inte har en aning och när jag har bett om en gissning så har svaret flera gånger landat runt 50 fartyg. När jag berättat att den verkliga siffran är sju (7) så tappar många hakan av förvåning. Jag har även ställt samma fråga om antalet stridsflygplan och flera personer har hänvisat till att eftersom vi faktiskt har haft världens fjärde största Flygvapen så måste det nog fortfarande vara rätt så stort och siffror mellan 200-500 flygplan har nämnts. Den verkliga siffran är som bekant 100 och kommer genom riksdagsbeslut att krympa ytterligare till 60 inom kort.

Det jag vill säga med ovanstående resonemang är att kunskapen om vårt försvar bland svenska folket är på tok för låg. Kunskapsnivån runt försvarsfrågorna och insynen i Försvarsmakten kommer dessutom att minska ytterligare när effekterna av värnpliktens avskaffande har fått verka genom fullt ut. Det är också därför som våra politiker i direktsänd TV kan tillåtas att stå och hävda att man genom diverse reformer satsar på försvaret och stärker försvarsförmågan. utan att någon höjer på ögonbrynen. Därmed så kan folket i stugorna koppla av och känna sig trygga i vetskapen om att vår beredskap är god - allt till våra politikers belåtenhet så att skattekronorna kan läggas på andra samhällsreformer där det enskilda partiet kan samla pluspoäng inför kommande val. 

I morgon vet vi åtminstone hur rösterna är fördelade, alltid något...

Se gårdagens debatt om försvaret här nedan.


19 kommentarer:

 1. Att upprusta försvaret kostar. Sannorlikt i storleksordningen skattehöjning. Finns ingen politiker född som vill gå ut med detta ett valår. Se på de "satsningar" som är aviserade, alla ligger taktiskt långt in i mandatperioden och kan förändras senare. Förhoppningsvis kommer vettiga försvarsbeslut bli lättare efter valnatten när blocklåsningar löses upp och breda överenskommelser i försvarsberedningen över gränserna som aviserats i debatterna, blir möjliga. Detta med de undersökningar bland befolkningen som visar på god försvarsvilja i ryggen.

  SvaraRadera
 2. Vår regeringsform är ändrad, ett beslut från 2010. Reformen initierades av S, bör ha varit Nuder som var skakis med att ha mp inne i rävlyan på F.D. Förändringar i RF sker inte utan moderaterna, som bland annat fik igenom marknadsersättning för privat ägande om staten exproprierar.
  Det intressanta är alltså att man infört en regel om obligatorisk omröstning i kammaren 2 veckor efter valet, och vi har negativ parlamentarism, där regeringen avgår om en majoritet är mot, men det går utmärkt att bilda regering med ett (1) mandat, om resten lägger ner. Så man måste fokusera på spelet där.
  Två veckor efter att valet är klart, blir det nu obligatorisk förtroendeomröstning i kammaren. Reinfeldt kan inte sitta kvar som han gjorde 2010, (han är vald som statsminister 2006). Tidigare kunde alltså rödgröna tillsammans rösta bort regeringen, men då måste de göra det tillsammans, och S ha en plan för hur man bildar regering med SD, och det har de inte.

  Nu är det uppenbart att Reinfeldt gjort allt han kan för att göra sig ovän med SD, en djävulsk plan, eftersom alla flyktingar som kommer hit företrädesvis dumpas i S kommuner, och det spelar ingen roll hur mycket pengar som omfördelas, hela Sveriges befolkningskarta ritas om, genom att människor röstar med fötterna, i synnerhet kvinnor. Genom att göra sig ovän med SD så vet regeringen att SD kommer att rösta nej till regeringen i förtroendeomröstningen 2 veckor efter valet. Häpp, 100 % sannolikhet. Det är också sannolikt att rödgröna gör så, om de vill bilda regering.
  SW

  SvaraRadera
 3. Tror man på att internationell säkerhet bäst skapas av NATO och USA och är därmed är nöjd med situationen i dagens Irak och Libyen då förstår jag att man vill att även Sverige blir medlem, annars inte.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Varför kan man inte vilja att Sverige blir NATO-medlem med utgångspunkt från att vår _nationella_ säkerhet tryggas bäst i samarbete med andra, oss närstående länder?

   Radera
 4. Enligt ÖB var IO 14 finansierad till och med 2014, men inte därefter, så tyvärr är det lätt att förstå att en del politiker inte har koll på detta.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fast det var IO 14 inte egentligen eftersom Försvarsmakten fick avbryta en mängd materielprojekt och skjuta upp dessa på framtiden. Det övades inte heller så mycket och det gick inte att utbilda och anställa soldater i den takt som man ville.

   Isak

   Radera
  2. Precis, försvarsmakten ville avveckla en flygflottilj, en manöverbataljonsutbildningsplattform, ett funktionsregemente, slå samman andra funktionsregementen med manöverbataljonsutbildningsplattformer samt avveckla ett flertal hemvärnsutbildningsgrupper. I storleksordningen en årlig utgiftsminskning på ca: 2 miljarder kronor.

   J.K Nilsson

   Radera
  3. Nej, det fanns inte heller någon möjlighet att ha IO 14 bemannad med anställd, utbildad och övad /K- och /T-personal till 2014 men uttalanden om att IO 14 inte var finansierad efter 2014 gav ändå intryck av att organisationen i det stora hela var finansierad när den infördes.

   Radera
  4. Vilket är i stort vad som gällt vid varje försvarsbeslutsperiod när propositionen läggs. Jag har tittat bakåt sedan 1996 och funnit att det ordinarie regerings och riksdagsarbetet har urholkat anslagen och vid varje ny försvarsproposition så har det föregående beslutets uppgifter inte varit i paritet med utgiftsökningarna. Vi kan ta exempel som tullavgifter som FMV och därmed FM ska betala till statskassan, vi har momsplikten som påfördes FMV - FM, vi har beslutet om pensionsinbetalningarna ifrån myndigheterna. Dessa extra utgifter påfördes Försvarsmakten mellan försvarsbesluten och Försvarsmakten kompenseras inte löpande för dessa utgifter.

   Tittar vi inom inneliggande försvarsbeslutsperiod så har vi anskaffning av helikopter 16 som bekostades utan budgettillskott, vi hade en flyginsats över Libyen som helt plattade till Flygvapnet och Försvarsmaktens ekonomiska och materielmässiga förmåga flera år efter att insatsen avslutades. Men vi har ett överskott på anslaget om internationella insatser som inte får tillföras verksamheten trots att mina två uppräknade exempel är utgifter som enbart är utgifter för internationella insatser men ska tas inom förbandsproduktionsanslaget. Vi har också Mali-insatsen som inte fick belasta budgeten för internationella insatser.

   Får jag dessutom nämna regeringsflyget?

   Allt är beslutat av politiker så varför skulle inte politikerna ha koll?

   J.K Nilsson

   Radera
 5. Håll därför lite koll på semantiken i retoriken, det största blocket ska regera säger Reinfeldt, vad menar han med det? Ingen ställer frågan, vad är block? Vänster eller höger, eller regeringskoalition. Naturligtvis menar statsministern det största regeringsblocket. Så om S tar in VP i regeringen, så kommer Reinfeldt att avgå, på valnatten. Men det har inte Löwén gjort, så Reinfeldt kan sitt kvar som expeditionsministär. Vill S bilda regering ensamma med mp, så är de mindre än alliansen, då avgår inte regeringen, utan måste aktivt röstas bort. Eftersom våra journalister släppte fram F!, (inte den lede) i debatten, så har vi ca 2 – 3 % av valmanskåren, dvs töser i Stockholm som tänker kasta bort sina röster, och därmed är Gudrun en viktig spelare, utan henne hade det varit promenadseger för vänsterblocket, men nu blir som sagt var S+MP mindre än alliansen. Regeringen kommer att avgå, om nu Löwén röstar bort dem, och har en idé hur han ska få ihop statsbudgeten, med eller utan VP. Eftersom VP är vana att bli bortspekade på sin kant, så har Reinfeltd givit dem makt, dvs Löwén måste gå med på väldigt stora eftergifter, för att få ihop e budget med VP utan att med dem i regeringen, och en budget som inbegriper besparingar på migration är uteslutet.
  Nu sitter Löwén med två val, ska han ha med VP i regeringen, så blir det ännu mindre pengar till försvaret, å andra sidan vill VP ha värnplikt, och då måste man betala för det. Har han inte med VP, så vet vi nog säkert att Reinfeldt sitter kvar, och nu måste S rösta bort regeringen med hjälp av SD. Detta är uträknat, och eftersom SD vill minska kostnaderna för invandringen, (det vill S med), så måste S få med sig VP och MP, och Reinfeldt har kohandlat ihop invandringen med mp nu, så han vet vad mp prioriterar.
  SW

  SvaraRadera
 6. Ser man det så, sitter försvarsfrågan lite i gisslan, eftersom det är invandringspolitiken som styr Sveriges budget och hela maktutövningen. Eller snarare finansmarknaderna styr också Sveriges politik, och man måste få ihop sin budget. Hur det blivit så kan man spekulera om, men det förs varken en saklig debatt i våra tidningar om försvar eller om invandring, alltså de praktiska konsekvenserna av segregationen för skolfrågor eller sjukhuskostnader, på de orter där regeringen låter våra kommuner ta över ansvaret.
  I mitten av november ska statsbudget antas i Riksdagen, och faller den, så faller regeringen, budgeten innehåller anslag till rikets förvaltning. Så efter förtroendeomröstningen är det ca 6 veckor att förhandla fram en regering och en budget. S är vana vid att ha ett öppet mandat, och lösa svåra beslut på Sveav. 44. Nu ska de sitta med VP och MP om budgeten, och därmed försvaret. De ska fördela ministerposter, bestämma departement och komma överens om hur riket i stort ska styras. Självklart är försvaret en budgetregulator, men nu har Reinfeldt genom den nya migrationsdoktrinen, som i princip innebär öppna dörrar, att kostnaderna ökar relativt mycket, och under lång tid. Därför hänger migration och försvar ihop. Det är en prioriteringsfråga i statsbudgeten. Resultatet av detta är ganska enkelt att räkna ut, vi kommer bli tvungna att gå med i Nato, och SD kommer i valet 2018 att bli ett 20 % parti, i takt med att de rensar ut järnrör och Jimmy för behandling för sitt spelberoende.
  SW

  SvaraRadera
 7. Det är i princip bara en regering med S i ledningen, som kan och vågar ändra på Sveriges utrikespolitiska policy om invandring, som avviker från övriga länder, för att göra det måste de ha med MP, och MP är det parti som i realiteten står längt från SD i migrationsfrågan. Av detta följer att det mest sannolika är att Alliansen kan bilda regering med MP efter valet, eftersom migration är den fråga som för tillfället styr Svensk politik, enligt Svarte Petterleken.
  En minoritetsregering kommer under alla omständigheter vara beroende av SD, och migrationspolitiken gör att SD bara växer, så ska man gissa lite, så kan det bli ordning på försvaret vid 2018 års val. Anledning är makt, moderaterna kan inte sitta kvar, och måste därmed förhandla om att bli regent med egen majoritet, och de kan de inte, utan SD eller MP. Då är det smartaste man kan göra att göra livet surt för S, eftersom Alliansen ställt sig tre gånger till vänster om MP i migrationsfrågan, och när allt kommer omkring går demokrati ut på att vinna val, för att styra landet, inte att vinna krig för att styra landet. Det är ändå intressant, partimyglet, och att man i valdebatter sällan debatterar helheten, dvs hur man ska få med alla godsaker i en budget. S prövar nu ett öppet mandat av väljarna, och premieras för det. Vad inte S har erfarenhet av, är hur man regerar i en koalition, och kohandla inne på RK. Det är mer det valet handlar om, att tvinga in S i samma ruttna förutsättningar som moderaterna, i en allians. I takt med småpartiernas intåg på arenan, men mindre gruppers särintressen, så blir riket svårare att regera, och naturligtvis hopplöst att försvara, eftersom detta inte är en viktig fråga, moderaterna har bytt höger mot vänster i migrationen, men inte i skattefrågan, då måste något offras. slut.
  SW

  SvaraRadera
 8. Kanske Skipper kan klargöra Sveriges situation med antalet stridsfartyg och Jas-plan för exempelvis Svenska Dagbladets läsare en gång för alla? Synd bara att han inte hinner med att skriva en artikel före valet nu.

  Roger

  SvaraRadera
 9. It´s the budget stupid!
  All politisk doktrin går ut på att slippa ansvar, därför har vi NGM samt trycker ner ansvaret för civilförsvar, migration och skolor på kommunerna, och sjukvård på landstingskommunerna, en term politikerna dessutom plockat bort i nya RF....

  Det finns två poster som har undantag i statsbudgeten, försvarsbudgeten i krig, och migrationsbudgeten i fred.
  (och naturligtvis antalet tjänstemän på RK)
  Efter att MP med flera småpartier, företrädesvis fp körde över M, om att låta förvaltningsdomstolar pröva uppehållstillstånd, inte politiska organ som var legio, samt ge papperslösa sjukvård, så hände det en del med signalerna till omvärlden och flödena till Sverige. MP och FP har strategiskt påverkat Svensk försvarsförmåga mer än några andra partier, detta påverkar budgeten långsiktigt. Det är en del välvilja och en del cynisk politik, att prioritera om i rikets angelägenheter.

  95 % av alla som kommer hit saknar pass eller ID-handling. Det finns inte handläggare att utreda och ska de utreda tar det 2-3 år, vi kan inte skicka tillbaka människor efter 2, 3 år utan att Expressen flyger i taket, dessutom kostar det enorma pengar eftersom migrationsverket och inte kommunerna då ansvarar för kostnaden. Eftersom handläggningstiderna ska ner måste man av budgetskäl bevilja alla PUT, sedan sprider sig detta. (internet och mobiler fanns ej på 80, 90-talet)

  Efter den uppgörelsen spikade MP och FP vår budgetutrymme och därmed vår försvarsbudget för säkert 25 år fram i tiden. Det är en prioriteringsfråga. Den tredje budgetregulatorn är socialdepartementet, där har alliansen skurit ner rejält. Den fjärde budgetregulatorn, var bostadsdepartementet, som Persson la ner 1995 och plockade bort räntesubventioner för hyreshus 2005. Vilket påverkat viljan att bygga på andra platser än Stockholms innerstad en del.

  FP trodde nog inte att migrationspolicyn skulle påverka försvarsbudgeten så mycket (eftersom man trodde på EU). Framför allt har aldrig FP, som är ett elitparti Stockholm på samma sätt som MP att det skulle påverka gemene man utanför centralorten. SW

  SvaraRadera
 10. Policy - om världen
  (axiom, inrikespolitikens primat styr över utrikes, eftersom intrikes är drivkraften för människor att nå makt)

  MP har som mål att lägga ner militära försvaret. VP har inte samma radikala uppfattning längre, men prioriterar inte försvarsmateriel utan folklig förankring, vilket sas är antielitistiskt, eftesom VP inte släpps in ppå RK av S högerflygel. Med en stark vänsterflygel inom S, som varit kraftigt undertryckt så var det inte lätt. Något måste man ge till vänsterflygeln efter 90-talet, och det blev mp.
  Palme var briljant, supervänster retoriskt hålla vänstern i schack, men prioriterade försvaret i budgeten. Detta har inte varit möjligt efter 1995, då S tvingades spara och släppte in mp ochtom vp i försvarsfrågor, då ändras budgeten, och därmed policyn.

  Man får respektera att MP driver storsvenska frågor, att hela världen ska bli en familj som förenas mot skövling av djur och natur, att alla ska få medborgarlön, och alla ska få bli medborgare som vill, äta ekovego och läsa genusteori vid Stockholms universitet och att klimatutsläppen i Kina, USA och Ryssland kommer att minska drastiskt, bara Sverige tar täten.

  Tyvärr finns nästan bara miljöpartister i Stockholm med en överrepresentation inom media och kvinnor. Romsons angrepp på vita heterosexuella Svenska män i Almedalen är för övrigt borta ur SvT pressarkiv. Sen kom skogsbranden och Ukraina. Men partierna är inte längre folkrörelsestyrda, utan styrs i hög grad av partikanslister och PR-folk i Stockholm, som har en annan agenda, i en egen bubbla.

  Migrations- och framför allt integrationskostnader har man kunnat dölja, genom att föra över dem på avfolkningskommuner, nu kom en rekyl. Eftersom det inte går att dölja resultatet. Kommunernas budgetar klarar inte längre av vare sig skola eller äldrevård, ej heller infrastruktur, vilket vi ser på tex alla översvämningar. VA-näten är kraftigt eftersatta, och man försöker lägga över kostnaderna på marknaden (banken). Så kommer en rekyl i valmanskåren, periferin uppfattar inte verkligheten som centrum, där hjärnkontoret sitter. Skolresultaten går tex inte ner alls i skolor där MPs och FP:s partimedlemmar har sina barn (på friskolor), så det måste va nått fel med landsorten, rasister är de dessutom. SW

  SvaraRadera
 11. Glömde denna inaktuella fortsättning på inlägget
  Basil L Harts strategiska trappa säger ungefär:
  1. policy, 2. grandios strategi, 3. strategi. 4 taktik.
  2an inbegriper val och demokrati, samt nationens samlade medel, inkl militär slagkraft. 2an, eftersom valen påverkar statsbudget och kampen om samhällsresurser inom ett land tillika kampen om resurser utanför landet, tex krig, så är rimligtvis valen i Sverige, och hur partierna prioriterar väljarnas gunds avgörande. Tittar man bland förstagångsväljare, så vet de att femininism är viktigt, och försvar oviktigt. Putin båe ler nog lite inombords, åt oss, och oroa sig i sina mardrömmar, vad som händer om feministerna får luft i Duman. Vad löften om demokrati kan innebära, och torg, är borde vid detta lag vara strategisk grundkurs, hur man intar ett land utan soldater.
  Men val handlar även 1. I demokratiska stater påverkar de statsbärande partierna normalt 1 och sätter sedan makt bakom ordet. Länder som England och USA med enmans valkretsar har lättare att komma överens om försvar och utrikse, som är grunden för att sedan slåss om inrikes prioriteringar.
  Vårt system är svårare, små partier slåss i mitten om budget, men är inte med i de stora sammanhangen, bland andra stater.
  Om utrikespolitisk doktrin inte backas upp av 2, dvs statsbudgeten över tid och 1 nu kompletteras med andra doktriner, tex feminism, antimilitarism, multikulturalism, öppna hjärtans policy eller en policy vi haft sedan NyD, att bekämpa populism genom att gå åt andra hållet, måste vi inse att denna doktin, migrationsdoktrinen, kommer att påverka både 2 och 3 och därmed 4. 2an tex genom att flytta försvarsbudgeten till Afganistan, och lägga ner värnplikten, (rekryteringsbasen). Det var väl fyra år sedan M var nära att slå samman FOI och FMV, eftersom vi inte behövde samma kompetens att utveckla inhemska vapensystem. Inte många fluidmekaniker kvar på FOI, så frågan är vem som då utvecklar detta?
  SW

  SvaraRadera
 12. Räknar man regementen, U-båtar, pansarfordon, ytstridsfartyg, luftvärn, sjömålsvärd eller artilleripjäser, så har det hänt något med både numerär, kompetens och förnyelse. Som lekman får man lätt uppfattningen att vi lagt ner försvaret samtidigt som vi inte uppdaterat de delar som är kvar, utöver JAS, avseende teknisk plattform, inte insatsförmåga en natt en påsk på flera ställen?
  Så svårt kan det inte vara att räkna, sambandet mellan Sveriges försvarsförmåga och omfördelningen i statsbudgeten. Det andra stora utgiftsområdet som dragits ner är bostäder, (vi har inget bostadsdepartement sedan 1994). Så är man militär och arbetar med information, så ska man väl titta på vilka delar av budgeten man kan spara på, om vi ska rusta upp till en acceptabel nivå:
  Utbildning och forskning
  EU-bidraget
  U-landshjälp
  Migration
  Sjuklön, VAB (gissa hur det går med kvinnornas röster då)
  A-kassa, redan besparad
  Pensioner
  Jordbruks och glesbyggdsstöd
  Infrastuktur, dvs vägar?
  Polis, åklagare, domstolar, fängelser
  Personlig assistans
  Skola, vård, omsorg (kommunal), där är det lugnt, det ordnade Göran P.

  Korrelation till en ny doktrin avs migration sammanfaller med att försvarsanslagen minskar, men det är fler områden som minskar. I vart fall överensstämmer försvarets minskning med med Sovjets kollaps, Sveriges försämrade ekonomi under 90-talet, småpartiernas intåg i försvarspolitiken och att medias fokus inte handlat om försvar och säkerhet, möjligen om EU. SW

  SvaraRadera
 13. Jag tror M anpassade sin inrikes utrikespolitiska doktrin mot S, som anpassat sin doktrin till mp och sin egen vänsterflank, som ju kuppade in Juholt efter Monas sorti.
  Policyn, den utrikespolitiska, kompletteras med en policy för migration, som i olikhet med försvaret, där mål och medel inte gå hand i hand, så är migrationsfrågan prioriterad, avseende medel.
  Flyktingar och flyktingsmugglare vet att det finns ett (1) enda land i västvärlden, som prioriterar deras intressen i praktisk handling, det får konsekvenser på flyktingtrycket. Reinfeldt är strateg, han måste ha varit mycket medveten, migrationsminister Ullenhag, neutralisera spåkkravsfrågan för medborgarskap, alla flyktingar får snabbt uppehållstillstånd och medborgarskap, generöst anhörighetsinvandring, vilket är grunden för att vi får hit alla flyktingbarn, och så kommer vår generösa inställning ut i obyggdskommunerna, vilket sätter dessa i ett skruvstäd, det finns inga arbeten, där det finns lediga bostäder, det kan alla räkna ut, även om nu alla som kommer hit är välutbildade och lär sig Svenska med SFi på 6 månader. Så det gick att trycka på rätt mycket, och media vaknade inte, frågan är den fråga som bara kan skildras från ett perspektiv, Stockholms.
  Klart att moderaterna givit SD ett frikort, till hela landsbygden, och det är väldigt väldigt avancerad krigföring, mot sossarna, att ta en fråga som inte går att diskutera, och som dessutom är mp:s favoritfråga, utöver miljön. Sveriges politiska karta är omritad, men ingen har sett det än, förrän 2018.

  Nog ser det ut som att SD gått framåt, moderaterna bakåt, SD är här för att stanna, permanent på 12 – 20 % Det går inte att hindra flyktingflödet, och det byggs inga bostäder i Stockholm/Göteborg, utvecklingen kan fortsätta. Försvaret kan dock inte lösas med Nato, om inte S byter fot där.
  Om vi ska välja ut två partier som prioriterat frågaor som gynnat SD, så är det fp och mp. Man ska inte bara skuldbelägga moderaterna, när Riksdgen la ner den politiska styrningen av migration, tex utlänningsnämnden, och förde över ansvar på våra förvaltningsdomstolar, så var M mot. Ansvaret för att försvarets nya inriktning är i grunden S åren 1994 – 2006, där Juholt var i försvarsutskottet, som vänstersosse, eftersom mp och VP var med i försvarspolitiken. SW

  SvaraRadera
 14. Vad etablissemanget inte förmådde se, är att man var klämd mellan verkligheten och de drömmar politikerna vill ge, där det är självklart att SDs väljare i grunden är sossarnas. Media förstod aldrig att SD fick sina röster i protest, mot de som trumpetat centralt, det är inte bara moderaternas fel, de har bara sig till medialandskapet.
  Det är mycket sannolikt att högkvarterets informationsstab i prakatiekn inte styrs av ÖB utan indirekt av några moderata mediaexperter på försvarsdepartementet, som ser till att debatten i media handlar mer om genusfrågor vid rekrytering, än om realpolitik och hotbilder.
  Det är ingen slump att försvarsfrågor inte ges en saklig rapportering, vilket ger fel fokus till gemene man att fatta beslut på vid val. Rapporteringen blir tillrättalagd, i enlighet med aktuell policy/doktrin, och de mål och medel som kan stampas fram. Gemene man ute på fältet har noterat att det är ett glapp i retoriken. Om budgeten styr försvaret, så anpasssd försvarsförmågan till retoriken, inte till verkligheten, självfallet.
  Nu fattades det några få % för mp att få majoritet med alliansen, göra upp i migrationsfrågan och låta nästa moderata statsminister ta i tu med försvaret. Nu avgick statsministern, men avgår som moderatledare i vår. Utgången i valet blev rena mardrömmen, som inte ens m är ansvariga för, men, ingen kunde räkna med mp:s stjärnfall, och SD:s raketstöd. Strategin gick kanske till och med för bra. Debatten inom mp, i synnerhet Schlaugs inflytande, avgör lite media, och hur partistyrelsen sätter ner foten nu i förhandlingarna, med det blir ändå ingen budget med MP som SD kommer att acceptera, och faller då budgeten, vilket den bör göra, med anledning av S+SD hantering av sista jobbskatteavdraget, så måste m få frågan av talmannen, och etersom Fredrik avgått, så kan de ändra kurs i migrationen, något, med hänsyn till rikets säkerhet, och så var måhända strategi när allt kommer omkring hyfsat genomtänkt. slut. SW

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna