26 november 2012

Förnekelsen fortsätter...

Dagens stora händelse runt försvarsfrågan var självklart riksrevisionens rapport (RiR 2012:18) som granskat bemanningen av flygvapnets och marinens stående förband.

Kritiken låter, precis som befarat, inte vänta på sig.
Något som inte heller var särskilt oväntat var att Försvarsministern inte alls skulle dela riksrevisionens uppfattning av läget (se intervju i SVT), något som tyvärr gör att trovärdigheten för ministern sjunker ytterligare.

Då media redan gjort en god analys av läget, i synnerhet SvD, så väljer jag att låta bli att utveckla ämnet i några större ordalag. Det jag kan konstatera är att läget i vissa fall till och med är besvärligare än vad som framgår i media.

För de sjögående förbandens vidkommande så är ett av de stora problemen att det inte finns tillräckligt med personalrader på vid varje förband för att både bemanna fartygen, och samtidigt tillsätta ett antal bemanningsuppdrag på skolor och staber. Till detta kommer också föräldraledighet, långtidssjukskrivningar, rehabiliteringsfall och personal allokerade till nivåhöjande utbildningar m.m. I praktiken innebär detta att man tvingas lyfta personal från fartygen vid insatsförbandet för att placera ut på nyss nämnda platser och således kan inte samtliga fartyg bemannas.

Det är lätt att skylla allt detta på Försvarsmakten, men grunden till detta problem är att den politiska nivån beslutat om hur många "huvuden" som får finnas i Försvarsmakten totalt sett. Omstruktureringen och övergången mot IO14 har inte, och kommer inte att lösa problemen.
Det är således ingen utmaning Försvarsmakten står inför, det är istället ett reellt problem orakat av den politiska nivån!

För att strö lite extra salt i det blödande såret så skickade regeringen som bekant ut regeringsbeslut 7 som ställer allt på ända redan innan utfallet efter omstruktureringen är implementerat.Var och hur allt detta ska sluta vet nog just nu - ingen.

Tidningar:
SvD
SvD Ledare
DN

TV/Radio:
SVT Play
Sveriges Radio

Myndigheter:
Riksrevisionen
Riksdag & Departement

Bloggar:
Försvar & Säkerhet
Försvarsmakten kommenterar

9 kommentarer:

 1. Om konsten att koka ärtsoppa utan ärtor.

  RECEPT
  Beordrat mål/uppgift: Att koka ärtsoppa.
  Tilldelade medel/resurser: Vatten.
  Erhållet resultat: Varmvatten.

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 2. "Omstruktureringen och övergången mot IO14 har inte, och kommer inte att lösa problemen."

  Nej, det är snarare som att försöka släcka en eld med bensin!

  /C

  SvaraRadera
 3. Läget är inte mycket bättre i Armén men konsekvenserna kanske inte är lika kännbara.
  Det är tragiskt att det är så illa men ännu mer tragiskt att försvarsminister Enström förnekar den penibla situationen. Förtroendet sjunker allt mer.

  Försvarsmakten är till och med för liten för att kunna växa som jag skrev häromveckan. http://cynismer.blogspot.se/2012/10/forsvarsmakten-ar-for-liten-for-att-vaxa.html

  Långtragiskt var ordet, sa Bull

  SvaraRadera
 4. Det blir en Monty Pythonliknande situation (Svarte Riddaren) när vi har en minister som Enströmsk (en blandning av strutslikt och envist) försvarar sig, helt utan framgång, helt uppenbart för alla. Det är inte kul tyvärr, bara vämjeligt.

  SvaraRadera
 5. Hur stor andel av arméns personal är i genomsnitt ute på insats?

  SvaraRadera
 6. Kära bloggare du kan väl också tillägga hur stor del Marinen har i sin basorganisation. Det är som polisen,,,,många vill ha daglig tjänst och dela ut upphittade cyklar istället för att patrullera under dygnets mörkare delar. Om marinen kunde vrida om sin basorganisation och lyfta över personal till sjögående enheter så vore detta snabbt löst. Som sagt,,,,hur många i Armen är inte ute i internationell tjänst....

  SvaraRadera
  Svar
  1. @ Anonym

   Innan du kastar ur dig saker du inte har en aning om vore det en god idé att ta reda på lite fakta. I Marinen är Basorganisationen extremt liten. Sjöstridsskolan har ett antal befattningar i Basorganisationen, men en försvinnande liten del om man jämför med Armén (MSS, ArtSS, LvSS Regementsledningar och så vidare). De sjögående förbanden har i stort sett ingen basorganisation alls (ca 10 rader). Den Marina BasBataljonen är ett insatsförband där delnamnet Bas inte har någonting med Basorg att göra. Avseende den internationella verksamheten är jag helt övertygad om att det procentuellt är betydligt fler ur Marinen som är ute, såväl inom Atalanta som i Kosovo, Afghanistan och på enskilda missioner. Att överföra "rader" ur Basorg till IO löser inga problem, även om just det är en sak som skulle vara logisk då Marinen (och Flyget) till sin natur är just det som efterfrågas - Ständigt insatsberedda! (Om vi bara hade tillräckliga personella resurser - sic!)

   Radera
  2. Once again,,,,även om du kallar basbataljonen för insatsförband så bör man noga analysera vilken kompetens och personal man har i den organisationen,
   Där finns det volym att nyttja för vissa toppar.

   Radera
 7. Borde inte ubåtar och korvetter ha två besättningar var? Det är dyra maskiner som behöver kunna brukas i skift och med idealet två besättningar per fartyg borde det alltid gå att låna ihop till en komplett besättning per fartyg så tillgängligheten blir god samtidigt som det finns tid för utbildning på land, oplanerad ledighet osv.

  Om hotnivån ökade borde man egentligen sikta på tre besättningar per fartyg, två brukbara och ständigt en under uppbyggnad.

  Basorganisationen med planering, underhåll, utbildning och logistik borde väl vara en plats för 50+ yrkessjömän som börjar bli för slitna i kroppen för att vara ute på sjön så de kan fortsätta jobba och göra nytta med sina kunskaper till pensioneringen vid 70? I ett samhälle med en stagnerande ekonomi går det inte an att slänga bort kompetens, då blir det ingen pension alls.

  Vad säger ni som vet? Jag vet inte ens vad det finns för taktiska behov av små båtar med begränsad förmåga som är billiga i inköp och drift så de kan finnas i stort antal för att säg ytövervaka och grundutbilda personal för korvetter, ubåtar och kanske även stödfartyg så de får kunskap och en känsla för om de passar för en lång karriär på sjön.

  Det borde vara större krav och medel för att göra "här och nu" till en fungerande verklighet med en organisation som ständigt anställer, utbildar, tillvaratar och skickar folk vidare till karriär utanför eller inom försvaret.

  Jag har en känsla av att allt görs halvvägs och sedan tillåtas säcka ihop. :-(


  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna