16 maj 2013

Genomförandegruppen 3.0


Att vara aktiv försvarsbloggare i dessa tider kräver en del. I synnerhet när den ena märkliga saken avlöses av den andra ännu märkligare. Oss bloggare emellan har vi spekulerat huruvida debatten nu möjligen skulle avta, för att sedan ta ny fart i samband med årets upplaga av Almedalen? Men ack så fel vi har haft. Det kommer påfyllning hela tiden.

I dag kastar försvarsdepartementet in en ny brandfackla i debatten. Än så länge verkar få har förstått omfattningen och innebörden i det uppdrag regeringen har gett till en utredare, nämligen att regeringen avser att påbörja både topp- och detaljstyrning av Försvarsmaktens materielanskaffningsprocess.

Till att börja med. Vad föranleder då detta ytterst märkliga beslut? Det är givetvis en direkt konsekvens av försvarsdepartementets missnöje med Försvarsmaktens svar på det omtalade regeringsbeslut 7 (RB7 2012) där Försvarsmaktens i stället för att lägga sig på rygg och blotta strupen gjorde tvärt om och förklarade de faktiska omständigheterna för försvarsdepartementet och minister Enström. Att detta inte föll i god jord fick vi klart för oss redan samma dag då ministern i media öppet kritiserade Försvarsmaktens "felaktiga svar" och uttryckligen uttalade att man nu kommer att öka styrningen av Försvarsmakten. Av den anledningen ser vi nu det andra konkreta resultatet av detta. Det första resultatet var som ni läsare säkert minns den beordrade reduceringen av personal i Försvarsmakten och därmed även en beordrad utökad andel tillfälligt tjänstgörande.
 
Vad innebär då dagens kommitédirektiv i praktiken? För det första är det inte ett beslut, utan precis som det låter, ett direktiv till en utredare. Innebörden är dock solklar. Som man frågar kommer man också att få svar. Utredaren har fått knappt ett år på sig då förslaget ska redovisas 31 mars 2014.

I grunden bör man som förespråkare av ett starkt försvar utrustad med rätt materiel ställa sig ytterst skeptisk till regeringens ambition att topp- och detaljstyra Försvarsmaktens materielanskaffning. Det finns ett större antal överhängande risker med att regeringen nu väljer en sådan väg.

För det första så kommer sannolikt närings- och industripolitiska intressen att tillåtas styra i anskaffningen av materiel i ännu större omfattning än tidigare. Det behöver i sig inte enbart vara negativt, men risken finns att regeringen när försvarsindustrin hotar med tomma orderböcker, och att arbetstillfällen kommer att försvinna om inte statsmakten fyller på med beställningar, kommer att använda Försvarsmaktens materielanslag som en regulator för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I dagsläget är det svårare för regeringen att i det kortare perspektivet gå in och detaljstyra anskaffningarna, även om det är just långsiktighet man uttalat vill uppnå. Det kommer att bli extremt intressant att i förlängningen se utfallet runt detta. Låt oss hoppas att vi är fel ute i den bedömningen.

För det andra kommer sannolikt materielanskaffningar inom försvarsområdet i en ännu större omfattning än tidigare att genomföras som olika typer av motköpsaffärer. Inte heller detta behöver nödvändigtvis vara negativt, men risken finns att motköpen av regeringen anses viktigare än att Försvarsmakten får den mest optimala produkten. Ett tydligt exempel på detta är när luftvärnsrobotar skulle anskaffas till visbykorvetterna och regeringen pekade ut den sydafrikanska lv-roboten Umkhonto för anskaffning som motköp för att Sverige fick sälja JAS 39 Gripen till Sydafrika. En robottillverkare som fortfarande enbart har Finland som exportkund. Som bekant blev det aldrig någon lv-robot till Visbykorvetterna på grund av regeringens moderatledda genomförandegrupp under 2008.

Som av en händelse kom vi då osökt in på just genomförandegruppen och dess arbete med att högst godtyckligt stryka planerade anskaffningar av försvarsmateriel, vilket är den tredje, kanske största och mest överhängande risken för negativa konsekvenser av detta kommitédirektiv.

Det regeringen nu vill göra är att inrätta en permanent genomförandegrupp. Man vill att försvarsdepartementet ska överta hela ansvaret för materielansaffningen! Uppdragstaktik är med andra ord inte regeringens melodi. Vi har ett flertal mycket dåliga exempel på projekt som man rotat för mycket i med katastrofala utfall som fortfarande påverkar Försvarsmaktens operativa effekt i negativ riktning. Minns bland annat upphandlingen av Hkp 14 där självaste statsminister Persson hade sina fingrar i syltburken. Det största problemet med detta är att den nödvändiga sakkunskapen runt vilken materiel som Försvarsmakten behöver för att lösa sina operativa uppgifter enbart finns inom expertmyndigheten Försvarsmakten. I alla andra lägen hänvisar regeringen alltid till sin expertmyndighet i specifika ärenden som dessa. Men nu avser man att det omfattande arbete som materielanskaffning innebär, nu i stället skall genomföras av ett departement utan sakkunskap. Avser man möjligen att tidigare NBF-generalen Michael Moore ska lösa detta i sin nuvarande tjänst på departementet? (Viss ironi kan förekomma)

Om regeringen tidigare haft ett finger i Försvarsmaktens syltburk så avser man nu stoppa ner hela armen, ända upp till armhålan.

Nej, den enda rätta vägen vore att helt låta bli att stoppa fingrarna i burken. Men som det ser ut nu så finns det ingen återvändo. Vi vet redan nu vad utredaren kommer att leverera, nämligen det regeringen beställt. Om vi nu hamnar i en situation då detta blir verklighet så får man hoppas att utredaren kommer fram till att sakkompetens (officerare och experter) måste flyttas från Försvarsmaktens högkvarter till försvarsdepartementet. Lämpligtvis både från HKV LEDS (personal från den del som tidigare benämndes STRA UTVS) samt från PROD MTRL. Detta skulle generera positiva synergieffekter i form av en bättre relation mellan Fö och HKV samt en bättre samsyn rörande FM utveckling/inriktning samt ovan nämnda materielanskaffningar.

Vidtar man inga andra åtgärder än att enbart flytta över hela materielanskaffningen till försvarsdepartementet står vi snart inför en fullbordad katastrof. Till detta lär vi få anledning att återkomma till!


Läs hela direktivet här
Media: SR, R&D
Bloggar: Commander

6 kommentarer:

 1. ja, jag har även funderat på om detta ens faktiskt får göras enligt Regeringsformen? Dvs att man helt sonika tar bort en stor del av den verkställande makten hos en förvaltningsmyndighet.

  Oxenstierna vänder sig i graven....

  SvaraRadera
 2. "NBF-generalen Michael Moore"

  Det är väl ändå orättvist då det finns saker i NBF som faktiskt fungerar!

  Nej du. Kihl är NBF-generalen.

  Moore är personalförsörjningsgeneralen, för i personalförsörjning har allt havererat.

  SvaraRadera
 3. Försvarsmakten kommer alltid att vara en planerad budgetregulator av regeringen ned till sista kronan vare sig Försvarsmakten blottar strupen eller de blottar tänderna. Det är en naturlag, eftersom det alltid finns en stor minoritet banalt onda och maktkåta i ett land och de flockas tydligen i regeringen.

  Roger Klang

  SvaraRadera
 4. Men herre gud, jag skrev precis ett inlägg ur finansiellt perspektiv om hur man kan lära av Försvarsmakten hur man inte ska göra.

  Inom 24 h droppar nymoderaterna den här bomben.

  Jag mår illa...
  http://aktieingenjoren.blogspot.se/2013/05/att-lara-av-forsvarsmakten-hur-man-bast.html

  Jag hoppas ni ursäktar bloggreklamen men timingen gör det hela tragikomiskt relevant.

  SvaraRadera
 5. En perfekt budgetregulator är biståndet, det är ett spenderingsmål och vår ekonomi fortsätter fungera även om det minskar och någons budgetöverskridande innebär att det går ut över hjälpbehövande vilket bidrar till disciplinen med att hålla budget.

  När det gäller att få ihop nästa budget håller jag på att minska på myndigheter och verksamheter som inte absolut behövs när vi får resurskriser, stagnerade ekonomi och osäkrare världsläge.

  Vi kan inte rusta upp alla försvarsförmågor och en del kompetenser borde kunna läggas ner om vi samarbetar med grannländer, vi borde kunna samarbeta med nordiska grannar om att lägga ned fackmyndigheter, en del brott borde kunna avkriminaliseras så polisen kan koncentrera sig på våldsbrott och egendomsbrott, det borde kunna osthyvlas här och där med färre tjänstemän, lägre IT-budget, färre riksdagsledamöter osv, diverse regelverk borde kunna förenklas, skattesystemet skulle kunna förenklas rejält med t.ex. avskaffade avdragsrätter och färre momssatser, arbetsförmedlingen skulle kunna ersättas med andra företag och institutioner, osv.

  Dvs jag är rädd för att det blir riktigt dåliga tider, så dåliga tider att försvaret måste växa även om det gör riktigt ont i den politiska prioriteringen. Smärtan blir mindre om vi påbörjar det i tid, samarbetar med våra nordiska grannar, skaffar en förmåga att vara solidariska med de nära grannarna och går med i Nato.

  SvaraRadera
 6. Björn F

  Detaljstyrning ("ministerstyre") av bla centrala verk och myndigheter strider mot regeringsformen. Regeringen skall styra med lag och formella anvisningar beslutade i svensk riksdag. Själva materielanskaffningen och allt vad därtill hör åt försvaret är så komplicerad, att den i dag inte kan skötas av försvarsdepartementet, som här mycket riktigt påpekats.

  Försvarsfrågan har nu kommit till en punkt där man undrar var förnuftet tagit vägen. Den turbulens som råder skadar försvaret regeringen och landet.

  Regeringen måste bestämma vilket försvar vi behöver i framtiden, vilka förmågor krävs vad kostar detta, stifta lag ge anvisningar och tilldela resurser
  Lita sedan på de, som har yrkeskunnandet att ta fram det försvar som vi behöver. Jag har en känsla av , att det brådskar. Sådant här tar tid.
  Även NATO-frågan måste belysas.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna