23 maj 2013

Att beskriva saker för vad de är!
Att beskriva saker för vad de är är en grundläggande förutsättning för att erhålla trovärdighet. Givetvis blir det i bland av olika anledningar oavsiktliga fel. Men i möjligaste mån bör sakförhållanden beskrivas korrekt.

Under veckan har ett antal detaljer noterats i försvarspolitikens och Försvarsmaktens rapportering som hos den stora massan skulle uppfattas som saklig, men för den med kunskap kan te sig något märklig avseende vissa detaljer.


För det första så har försvarsdepartementet i veckan släppt en informationsbroschyr som inte verkar ha kvalitetssäkrats i någon större omfattning där felaktiga benämningar och begrepp rörande Försvarsmaktens anställningsformer förekommer. Mer om detta finns i detalj att läsa hos Wiseman. För den som inte riktigt hänger med i begreppsfloran kan de förtydligande kommentarerna till inlägget rekommenderas. 


För det andra kan man på Försvarsmakten hemsida, i en artikel från den nyligen avslutade marinövningen SWENEX läsa följande text i en för övrigt bra artikel.

Det är tidigt förmiddag och fartygen genomför minröjningsverksamhet samtidigt som de står redo inför kommande angrepp. Anton Åberg som är artellerimatros ombord på HMS Koster står bakom den ena kulsprutan när tvåflygplan upptäcks. Plötsligt hörs en dov smäll och enheterna blir attackerade. Nu är det krig. Samtliga skytt besvarar elden och en efter en nedkämpar de fienden.

Då artikeln även beskriver att man övar i en komplex miljö, samt det faktum att F21 deltagit med JAS 39 Gripen under övningen så får man förutsätta att fingerade flyganfall utgjorts av just kvalificerat stridsflyg. Att då "nedkämpa fienden" medelst kulsprutor är inte trovärdigt eller realistiskt och leder bär inte mot målet mot att kunna lösa stridsuppgifter i ett scenario med en hög konfliktnivå mot en kvalificerad motståndare, d.v.s. den målsättning som MI har satt upp för marinens förband. Att försvara sig mot terrorhotet som förväntades uppträda i så kallade LSF (Low Slow Flyers) som man sysslade med under den "strategiska time-outen" är förhoppningsvis ett minne blott. Man får hoppas att det inte är så här man övar, utan att det är ett misstag i beskrivningen av hur övningen i verkligheten har genomförts. Förhoppningarna på nivån är högre än så här.


Den tredje artikeln som väckt intresset är den som beskriver Visbykorvetten HMS Nyköpings samverkan med Hkp 15. Även denna, en bra och informativ artikel som påvisar på vikten av, och fördelarna man erhåller med en sjöoperativ helikopter. Men även här finns en något märklig beskrivning.

Korvetten HMS Nyköping ligger radartyst i Hanöbukten, men har trots det koll på ytläget i ett stort område. Anledningen är den helikopter 15 som lyfte från fartyget för en halvtimma sedan och som nu för över sin radarinformation till korvettens stridsledningscentral. Information som ytterst kan användas till att sätta in vapen mot upptäckta mål.

Helikopter 15 är till att börja med en helikopter som köptes in som skolhelikopter. Den skulle primärt ersätta Hkp 5, 6 och 9 för grundläggande helikopterutbildning samt enklare transporter till och från fartyg. I väntan på att den riktiga sjöoperativa helikoptern (Hkp 14) skulle ersätta trotjänaren Hkp 4 uppstod som bekant ett förmågeglapp som i tid nu omfattar 15 år. För att minimera skadeverkningarna beroende på avsaknaden av en riktig sjöoperativ helikopter har Hkp 15 fått nya uppgifter som den från början inte var avsedd för. Uppgifter som man förvisso löst med gott resultat i förhållande till den lilla, förhållandevis dåligt utrustande helikopterns kapacitet.

Men när man tillskriver helikoptern förmågor som den egentligen inte har så beskriver man inte sakförhållanden för vad de är. Hkp 15 har förvisso en radar, men ingen spaningsradar. Den lilla radar som finns ombord på helikoptern är en väderradar (Honeywell Primus 701A) avsedd för att kunna detektera nederbörd tubulens etc. Radarn kan även användas för SAR (Search and Rescue) där radiofyrar samt SART kan detekteras. Radarn kan även användas som inflygningshjälpmedel vid landning på oljeplattformar.

En helikopterburen spaningsradar likt PS-864 som monterades på Hkp 4 ramp hade 360 graders täckning, möjlighet till målföljning där målets position, kurs och fart framgår osv. som dessutom hanteras av en där för avsedd operatör. Så kommer det även att se ut på nya Hkp 14, när och om den kommer att levereras i sjöoperativ version. En väderradar som sitter i en helikopters nos som på Hkp 15 har på grund av rent fysiska begränsningar enbart täckning i den riktning helikoptern för tillfället flyger mot/är vänd mot. Vänder helikoptern tappar man således även radartäckningen.

PS-864

Hkp 15 har inte heller något ledningssystem, och är heller inte utrustad med krypterad datalänk för kontinuerliga målsändningar (måltyp, position, kurs, fart osv) till mottagande fartyg.

Man skulle rent hypotetiskt kunna detektera ett fartygseko med hjälp av väderradar (placerad framme hos piloterna bland övrig avionik) och hjälpligt kunna ange bäring och avstånd från egen helikopter. Men för vapeninsats krävs en mer noggrann inmätning av ett mål och kontinuerlig uppdatering där målets kurs och fart framgår. 

Cockpit Hkp 15 med display för väderradar i mitten
Det är med anledning av att man i dag saknar den förmågan som beskrivs i artikeln ett enormt förmågeglapp har uppstått då Hkp 4 togs ur tjänst 15 år innan en ersättare kan vara på plats för sjöoperativa uppdrag utan begränsningar. Marinen saknar i dag möjlighet till helikopterburen ubåtsjakt och möjlighet till kvalificerat måldata för vapeninsatser via helikopter. Att tillskriva Hkp 15 dessa förmågor som Marinen de facto är i ett enormt behov av känns inte rätt. Men precis som i tidigare artiklar handlar det förmodligen om ett skrivfel, eller bristande underlag.


För övrigt är det anmärkningsvärt att det endast skrivits tre artiklar från hela övningen SWENEX. Det kan jämföras med årets Flygvapenövning där man producerade runt 15 olika artiklar bara på FM webbsida och på FV-bloggen. Ogillar egentligen det gamla utslitna uttrycket "syns man så finns man" men i det här fallet är det tyvärr helt nödvändigt att använda. 
  

10 kommentarer:

 1. Fint med truppluftvärn, vi inom armén kanske skall börja lägga oss på ryggen och skjuta med AK 5C upp i luften anno VK I ;)

  SvaraRadera
 2. Nedkämpa fpl-39 med ksp-58 jo jag tackar.
  Snart är det ju dags att avskaffa RBS-97, kanske kan vi få några ksp-grupper som ersättning...

  Nej, sluta med sånt nonsens. Ska vi få ordning på FM funkar det inte att ljuga om sakförhållanden.

  SvaraRadera
 3. Hm.. med tanke på den "övningsammunition" som visas på bilden tror jag inte eldgivningen riktades mot några anfallande JAS-plan!

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 4. Truppluftvärn är på modet igen....

  I dagarna kom remissen till Markstridsreglemente 7 Brigad, och där har man följt tidens trend och ägnat sig åt massiv "recycling"

  Trupplv, Fria kriget(!), anfall mot luftlandsättning och landstigning, fördröjningsstrid för att nämna några av de begrepp som vi som utbildats i det "värdelösa" invasionsförsvaret känner igen. Själv har jag inte kastat ett enda reglemente sedan jag började i firman, så det är dags att damma av de gamla böckerna, byta ut bilderna och sen ge ut dem som nya och revolutionerande bokalster....

  Får jag gissa att raketforskarna som som producerat smörjan om SWENEX jobbar på vårt nya propagandaförband med säte i Enköping...
  ...klonade från Bagdad Bob och Kapten Enström.

  SvaraRadera
 5. Nej TRIDENT det är Flottan själva som fostrat officeren som skrivit artikeln om helikopter 15. En snabb googling så får du fram både namn och bild på vederbörande.

  Rätt tratt ska ha skiten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu har jag ju förvisso svårt att tro att info-människor sitter och hittar på saker själva. De blir nog försedda med underlag från sina respektive verksamhetsställen. Det är nog där man borde höja nivån på faktagranskningen.

   Radera
  2. @ Cynisk

   Tack för rättelsen, mina ursäkter till propagandaförbandet ehuru de var oskyldiga (den här gången).

   @ Skipper

   Själv har jag inga som helst svårigheter att tro att propagandapersonalen skulle sitta och fabulerar på kammaren, både medvetet och omedvetet i ren okunskap -
   men vi har kanske olika erfarenheter av den branschen.

   Radera
  3. @Tident 11:33
   Kan du ge något exempel på när det sk propagandaförbandet var skyldig eller har suttit och fabulerat?

   Radera
 6. Skulle mest gissa på att artikelförfattarna är civilister som tvingas brottas med begränsad information och tanken att "Svenssons" skall kunna läsa de artiklar som publiceras utan att ha behövt pluggat på mhs. Det som i fallet SWENEX är mest skrämmande är att just det ni hoppas bara är okunskap och felbeskrivningar är sant. Ja, man övar på att plocka ned JAS medelst Ksp58.

  SvaraRadera
 7. Gällande SWENEX är det en missuppfattning att enbart fpl 39 flög. SAAB SFO (f.d. NYGE) var också involverade, d.v.s mer långsamtgående mål. Utöver ksp 58 har KSR-klassen tksp. Även på robotbåtarna sköts det som ovan kallas "truppluftvärn" mot flyg. Har övats i flottan även innan den strategiska pausen. Ser inget konstigt i det, men tror alla inser att man inte har stor utsikt att påverka attackrobotar med ksp-lv.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna