10 maj 2013

Nya Moderater slutar aldrig att överraska!


Häromdagen, eller rättare sagt efter att media i sin rapportering avhandlat söndagens partiledardebatt där Fredrik Reinfeldt utlovade förstärkningar till försvarsanslaget så funderades det på vad som skulle komma här näst rörande de försvarpolitiska utspelen, eller om Mikael Holmström på SvD möjligen skulle ha något nytt ess i rockärmen att spela ut. Men det löste Nya Moderaterna så bra helt själva. Tala om att skjuta sig själva i foten när man redan målat in sig i hörnet.

För det första så har den nymoderata Gävle-politikern, Lars Beckman, gjort ett nytt katastrofalt inlägg på sin blogg. Ni kanske minns att det var samme Beckman som för en tid sedan i samband med "ryska påsken" skrev följande:
Just nu pågår det en kampanj från försvaret för att få mer ekonomiska resurser och nyheten stämmer väldigt väl in i tiden för den kampanjen.

Nu har han gjort det igen. På sin blogg förfäras han i dag över att bli jämförd och likställd med att ha samma åsikt som Lars Ohly rörande försvarsfrågan.

Det finns tydligen kadetter som tror att jag inte är en vän av ett starkt försvar. Det är nog första gången jag buntats ihop med Lars Ohly åsiktsmässigt.. 
För att vara tydlig. Sverige behöver ett starkt försvar med en god försvarsförmåga. Jag tillbringade 15 månader i värnplikten och Reservsofficerskurs.  
Det står dock inte emot att även försvaret måste använda de nära 50 miljarder man får per år på bästa sätt och att det verkar som att även försvaret har ägnat sig åt viss lobbying för att få mer pengar.

Huruvida kadetternas uppfattning av läget är rätt eller fel låter vi vara osagt. Men man kan nog tycka att Lars som själv hänvisar till att han både gjort värnplikt och genomgått reservofficerskurs borde ha lite bättre koll på siffrorna än vad han bevisar att han har. Det är ett fullständigt underkännande av en politiker för det regeringsbärande partiet när han blåljuger om storleken på anslaget till Försvarsmakten. Eftersom Lars tyvärr förmedlar en fullständigt felaktig bild av anslagsnivån så kan det vara på sin plats att redovisa de verkliga siffrorna.
 • 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 22 570 994
 • 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser 2 206 894
 • 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 8 979 728
 • 1:4 Vidmakthållande, avveckling av materiel och anläggningar 6 492 416
 • 1:5 Forskning och teknikutveckling 622 944
 • 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 23 806
 • 1:7 Officersutbildning m.m. 222 085
Totalt: 41 118 867

Som vi kan se av siffrorna här ovan, hämtade från regeringens budgetproposition för utgiftområde 6 avseende budgetåret 2013 kan vi konstatera att Lars Beckman skarvar rejält (närmare 10 miljarder fel) vilket får anses som mycket anmärkningsvärt när det de facto kommer från en riksdagspolitiker. Noterbart är även att vissa av punkterna här ovan inte är direkt knutna till Försvarsmakten, utan ska delas med andra myndigheter.

Inte nog med att nämnda Lars Beckman ljuger avseende nivån på anslaget till Försvarsmakten. Han gör även ett grovt övertramp när också han påstår att Försvarsmakten skulle bedriva lobbyverksamhet för att få ett ökat försvarsanslag. 

Reservofficersutbildade Beckman borde rimligtvis vara medveten om vilka Försvarsmaktens uppgifter är. Om inte annat så kan det vara lämpligt att Beckman, och andra försvarspolitiker, läser regeringens instruktion till Försvarsmakten där de övergripande uppgifterna framgår. Om det nu är så att ÖB i något avseende anser att han inte kan lösa någon eller några av de uppgifter han fått, i de senare fallen att sätta upp IO14 med materiel och utbildad/övad personal, så vore det tjänstefel att inte anmäla detta till regeringen i likhet med vad ÖB gjort. Något som skapat stor uppmärksamhet i media den senaste tiden.

Där det kommer till den "ryska påsken" som Beckman likställer med lobbyism så är det som bekant media, och inte Försvarsmakten som lyft fram denna händelse. Försvarsmakten har av outgrundlig anledning genom Anders Silwer till och med försökt att tona ner det hela, vilket även det är något förvånande. Så anklagelserna om lobbyism faller därför platt och får Beckman att framstå som än mer naiv och dåligt påläst.

Att Beckman inte har något till övers för Försvarsmakten bevisar han även genom detta inlägg.


Över till något helt annat. Under dagen har även Carl Bildt gått ut i media och hävdat att det ryska bombflyget som flög mot Sveriges gräns i samband med den "ryska påsken" inte alls flög mot mål i Sverige. Ett anmärkningsvärt uttalande även detta då man kan fundera över vem som informerar utrikes ministern i ärendet.
Det finns inget sakligt underlag för påståendet att de övade anfall mot Sverige, sade Bildt, och kallade debatten för ”rätt hysterisk”.

Tack och lov finns det en försvarspolitiker som för det mesta har mycket bra koll på läget i egenskap av Allan Widman. Han ifrågasätter nu Carl Bildt och hans uttalande i en intervju med SvD.
– Jag håller inte med Carl Bildt. Bildt säger att det inte finns någon saklig grund för att övningen var riktad mot Sverige. Men det finns sakliga omständigheter kring övningen. Platsen och den riktning som flygplanen flugit i ger övningen en svensk karaktär. Ryssland har ju inte bedrivit den här övningen långt inne på sitt eget territorium utan nära Sveriges. För mig är det ganska uppenbart vad de gjort.

Det känns onekligen som att den här historien kommer att leva vidare i debatten under en längre tid än väntat. Kanske kommer det även att vara ett hett debattämne under kommande Almedalsvecka?Media: DNSvDSvD, SR, AB, SVT
Bloggar:

14 kommentarer:

 1. Är det inte dags för riktiga Moderater att städa upp nu? Utan att gå in på allt som uppdagats igen, har inte "De Nya Moderaterna" skämt ut Sverige tillräckligt nu?

  SvaraRadera
 2. Om Ryssland övade mot Sverige var det nog med stor sannolikhet en motövning mot den övning som pågick i Sverige (med stor sannolikhet riktad mot Ryssland). Sverige var alltså inte det primära målet men väl själva övningen som "råkade" infinna sig här. Ryssland har förövrigt inget politiskt intresse att vidga sig på imperialistisk manér. Varför övar vi mot Ryssland och överlåter Sverige som plattform åt yttre makt för strategiska övningar riktade mot just Ryssland? I proportion till att USA "föregår" eventuella terrorattacker genom att invadera Irak med 1,5 miljoner förlorade liv som följd ter sig den ryska handlingen rätt oskyldig.

  SvaraRadera
 3. Med största sannolikhet var den ryska övningen en motövning mot den övning som pågick i Sverige, troligen med Ryssland som mål. Det var en övning som "råkade" infinna sig i Sverige, och Sverige var inte det primära målet utan själva övningen. Man kan istället fråga sig varför Sverige överlåter sitt territorium till yttre makt för sådana övningar? Vari ligger försvarsstrategin i att öka hotbilden MOT Ryssland, med en omvänd effekt som resultat? När det gäller den bakomliggande politiken har Ryssland inga imperialistiska intressen att vidga sig. Har Sverige?

  SvaraRadera
 4. En parallell debattsom behöver utvecklas hos försvarsbloggarna och andra är hur försvaret kan och bör utvecklas. Om det saknas kloka tankar är det risk att en budgetförstärkning går till inköpande av nya demonstratorsystem i ental, regionalpolitisk regementesutbyggnad, flyttkaruseller och i värsta fall ett ogenomtänkt återinförande av värnplikt där pengarna sedan inte råcker till materiel och stödfunktioner för riktiga förband.


  F.ö. är jag Moderat, att vara nymoderat tar emot när vi fumlar en av statens kärnfunktioner.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag är inte, och har aldrig varit, moderat. Numera vill jag kalla mig opolistisk, för schabblandet och schackrandet på alla håll och kanter gör mig rent av sjuk. All vettig sakpolitik kommer helt i skymundan samtidigt som alla samhällsfunktioner eroderar. Inte minst då försvaret.

   Håller därför helt med dig i sak här. Det behövs flera parallella debatter. Budgetram, långsiktig inriktning, sakligt innehåll, nuläget, hantering av arvet, teknik och system, civilförsvar.

   Radera
  2. Instämmer i att det behövs en debatt om vad vi ska ha försvaret till. Det är nog viktigt att en sådan debatt kommer igång snart för att inte tappa momentum. Dagens debatt om det icke-fungerande försvaret är numera allmän kännedom för svenska folket, mycket tack vare försvarsbloggarna. Nu behöver alla, försvarsbloggare och kommentatorer, ta debatten vidare till nästa steg: vad ska försvaret klara av, vad ska dess mål och syfte vara? Här hoppas jag på en spännande och initierad debatt framöver.

   Radera
 5. Man saknar de politiker vi haft genom tiderna. Sten Andersson som var utrikesminister skulle ha protesterat kraftfullt mot den Ryska bombövningen. Med de lama politiker vi har idag så kommer Sverige bli ett Super Meal för Ryssland när de vill. När jag träffade Sten Andersson på Utö då jag som HV befäl på Amf1, Södertörns marinkommando skulle genomföra skarp stridsskjutning, så slogs jag av hur tacksam han var för ett försvar för fred. Sten frågade mig om vi skulle skjuta på kvällen, jag svarade att vi skulle skjuta både på kvällen och på natten. Sten log och tittade mig i ögonen och sa, ja ni måste göra det ni skall, ha det bra nu och var försiktig. Det var värmande och uppmuntrande ord från en tung f.d. politiker som stod bakom vårt försvar, även om vi väsnades mitt i natten på hans sommarställe så visste han varför vi gjorde det och han visste också att det var inte så ofta som vi gjorde de där övningarna!
  Hoppas vi får se rakryggade politiker framöver i Sverige som inte bara har sina privata agendor i sikte hela tiden som man kan ana idag!

  SvaraRadera
 6. Gissa vem som talar här:
  "Rhyska påsken, vaaar uppenbarht icke destinerhad mot Sverige. Den var istället, och detta är alldeles bestämt, rhiktad mooot Gotland! Sväjrghe, ligger därhemot, eh, långt borhta i EU och Bohuslän."

  Allvarligt nu:
  Oskar Andra,
  Carl Bildt har alltid provocerat Ryssland. Från Kosovo till Georgien via Afghanistan och med andra uttalanden. Att han nu unikt nog försvarar en symbolisk rysk agression är illavarslande. Skrämde ryska påsken honom så mycket? Han är ju en långdistansutrikesminister som mycket sällan har uttalat sig om vår egen region.

  Magnus Redin,
  jag håller med om att debatten kunde gynnas av en beskrivning av vad som borde och kan göras under kommande år. Flygvapnet borde väl kunna tas i drift ganska så kvickt om man plockar fram JAS:arna ur förråden, beväpnar dem, bygger flygbaser, skaffar luftvärn och utbildar piloter m.fl. Det borde räcka långt för att sätta upp en rejäl första tröskel för ett angrepp medan resten av Försvaret kan reformeras mer genomgripande. Snacket om att det tar typ tio år är nonsens.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Utbilda piloter till jasarna ja, med våra begränsade resurser får vi nog ta och sänka ambitionsnivån några knäpp under den tid det tar att få dom vi tar in fähiga nog att bli farlig för fienden. Flygplanen flyger inte länge utan någon som kan serva dom. Med tanke på riksrevisionens rapport om teknikerbrist så klarar vi inte av att regenerera teknikerskrået utan vi har sett en nettominskning av utbildade och välövade flygtekniker. I praktiken tar det tio år att få en uppfylld och användbar IO14 ur ett stridsflyghänseende om vi satsar rätt nu.

   J.K Nilsson

   Radera
  2. Just nu så har vi en årlig intagning av 12 elever till pilotutbildningen riktad mot Gripen. Det räcker inte till för att kompensera de stora pensionsavgångar som kommer att ske inom en tio år, utan då kommer vi att ha betydligt färre piloter än vad som krävs för att bemanna IO14.

   Man funderar på att öka intagningen till 14 (!) elever för att kompensera för detta. Mer än så klarar man nämligen inte av numera. Gränsen för när vi inte längre kommer att kunna reproducera piloter (dvs, utbilda nya för att ersätta de som slutar av olika skäl samtidigt som övrig verksamhet ska fungera) är farligt nära och avståndet minskar...

   Radera
  3. Minimum är nio så man får ihop till ett dragkampslag med ledare för studentikosa drat-i-spat över Tinnerbäcken. :-)

   Att det inte skulle gå att klara av mer än 14 elever låter som uppgivet snicksnack. Finns grundfunktionerna för 12 så tillsätt mer pengar och dubbla.

   En utökning av flygvapnet borde vara bästa sättet att köpa utökad militär förmåga som kan användas för att fylla solidaritetsdeklarationen med innehåll. Om vi skulle fylla så många brigader med anställd personal att det blir ett viktigt stöd för Finland skulle jag finna det orimligt i kostnad och personaltillgång.

   Radera
  4. Jag menar att om viljan fanns, så går det att plocka fram resurserna (typ ett års tillväxt i statsbudgeten reserveras till försvaret, inga neddragningar nödvändiga). Om FM tar 10 år på sig att utbilda tekniker och piloter, då får man anlita privata företag eller utländska försvarsmakter för att lösa det triviala lilla problemet inom tre år.

   Kanske är FM så extremt ineffektivt, och det är kanske orsaken till att Anders Borg helt enkelt strypt penningkranen tills FM skrikit sig hesa förgäves och fattar att de måste rationalisera? Det funkar ju i all industriell verksamhet som är långt långt mycket mer avancerad, snabbföränderlig och osäker än ett militärt försvar. Det kanske krävs några decennier av svältkur tills en generation av ineffektiv organisationskultur har ålderpensionerats bort.

   Radera
  5. @Magnus Redin

   Hur får man fram fler flyglärare genom att "tillsätt mer pengar och dubbla"? Köper man dem över disk någonstans?

   @Kapitalist

   Hur många privata företag eller utländska försvarsmakter utbildar tekniker och piloter på flygplan 39? Hur lång tid tar det förresten för USAF att få en krigsduglig pilot? Gruppchef? Divisionschef?

   Allt handlar faktiskt inte om pengar, även om pengar behövs överallt. I mångt om mycket handlar det om personal, och den resursen har vi kört i botten.

   Radera
 7. En intressant notis som inte alls har något med detta att göra. Här uppe i norr har vi nyligen haft en yngre kvinna försvunnen (fortfarande inte hittad men sökandet avblåst). Polishelikopter fanns inte att tillgå utan f21 fick rycka in med helikopter 10 (både A och B). Ponera att detta skett under deras insats i Afghanistan. Förmåga att söka nästintill dygnet runt i fyra dagar hade inte funnits med de begränsade resurserna...

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna