20 mars 2014

Kan svensk försvarspolitik liknas med en gammal Åsa-Nisse film?Svensk försvarspolitik börjar närma sig nivån på en dålig Åsa-Nisse-film ackompanjerad av Sven Rünos fantastiska verk Knashults paradmarsch. Rysslands strategiska överfall på Ukraina och annekteringen av Krim verkar ha åstadkommit ett tillfälligt uppvaknande ur villfarelsen att den eviga freden är här för att stanna. En sekunden hävdar regeringsföreträdare  att vår försvarsförmåga är bättre än på väldigt länge och i nästa sekund hävdar företrädare för samma parti att det krävs substantiella anslagsförstärkningar. Knashults paradmarsch har aldrig passat bättre.

Som ni läsare kanske har märkt har inläggen den senaste tiden varit färre än vanligt. Faktum är att det var ÖB:s senaste uttalande som gjorde gällande att "IO 14 fortfarande är operativt relevant" som starkt har bidragit till den tappade sugen att föra försvarsdebatt. Men det var förhoppningsvis bara en tillfällig svacka. Efter flera års intensiv debatt om att försvaret i dag inte ens kan försvara Sverige i en vecka på en plats, och att Gotland av alla bedömare anses som strategiskt viktigt, så anser ÖB att ett försvar primärt dimensionerat för mindre insatser utomlands är relevant för att försvara Sverige med. Detta trots att de flesta bedömare med sakkunskap verkar vara överens om att försvaret borde stärkas på grund av en oroväckande omvärldsutveckling i vårt närområde som inte handlar att strida mot pirater och terrorister. Jag och många andra håller uppenbart inte med ÖB.

Jag blev uppriktigt sagt väldigt besviken på ÖB efter detta uttalande, i synnerhet då hans närmaste män i Försvarsmaktens högsta ledning efter att debatten om uttalandet gick igång har deklarerat att "ÖB kommer att stå fast vid detta". Jag har absolut förståelse för att ÖB i första hand vill se en finansiering av IO 14 där det i dag saknas 5 miljarder årligen för att förverkliga den beställda organisationen. Dessa pengar måste fram, men borde inte vissa justeringar ske? Borde exempelvis inte Marinen stärkas? Som bekant har samtliga marina materielprojekt strukits! Detta måste åtgärdas snarast och den marina numerären måste öka. Detta är bara ett exempel i raden av justeringar som borde göras.

Det finns en annan aspekt på det hela också. Det är möjligt att ÖB tror att han skyddar sin personal genom att stävja ytterligare förändringar, detta som ett led i att ta hand om det dåliga resultatet från FM VIND. Om så är fallet så tror jag han gör en felaktig bedömning. Min bild av läget är att Försvarsmaktens personal inte är särskilt oroliga för nya förändringar. Jag tror uppgivenheten som visar sig i FM VIND till stor del har sin grund i att man inte längre tror på Försvarsmakten som helhet och den försvarsförmåga som kan åstadkommas här och nu. Försvarsmaktens personal befinner sig mitt i verksamheten och har sedan länge synat de försvarspolitiska lögnerna om nivån på försvarsförmågan. Att göra justeringar för att öka försvarsförmågan skulle åstadkomma ökad trovärdighet och därmed anställd personal som återfår tron på systemet!


Ett trovärdigt försvar måste skapas, och det måste ske nu! Det duger således inte att vara nöjd med IO14. Inte ens om man lyckas vända upp och ned på Borg så att fem miljarder trillar ur han byxfickor så att det går att förverkliga den beställda organisationen.

Många tar uttalandet "inget försvarsbeslut har någonsin finansierats och genomförts" som intäkt för att fullfölja vägen mot IO 14. Att använda det argumentet för att inte korrigera nuvarande organisation är en farlig väg att gå. I tider då omvärldsläget försämras så måste man ha ett öppet sinne och vara lyhörd för att anpassa försvaret efter rådande läge. Det innebär inte att IO 14 måste skrotas helt och hållet. Majoriteten av krigsförbanden och materielen är operativt relevant. Det handlar om justeringar, i vissa fall omprioriteringar, men framför allt om att öka volymer från nuvarande demonstratornivå till en operativ tillräcklig nivå. Luftvärn i alla dess former, långräckviddiga sjömålsbekämpande system och sensorerer för spaning och målinmätning är det som borde få högsta prioritet. Det sistnämnda är en av de större bristförmågorna just nu som det sällan pratas om.


Om man lyssnar till de senaste utspelen från politisk nivå och sedan jämför med hur det har låtit de senaste åren så kan man nästan tro att det pågår en nyinspelning av Åsa-Nisse i kronans kläder. Bakvänd handläggning har varit gällande. Budget först - därefter uppgift. Detta trots att det handlar om statens viktigaste uppgift, att skapa säkerhet för den egna befolkningen. Man tar sig för pannan. 

För det var inte länge sedan Anders Borg stod på scenen i Almedalen och deklarerade att mångmiljardbelopp minsann skulle strykas från försvaret. I publiken satt hans försvarsminister Mikael Odenberg som ett frågetecken och fick informationen samtidigt som alla andra åhörare. Amatörmässigt skött i sak, och en amatörmässig hantering av försvar- och säkerhetspolitiken. I dag är det annat ljud i skällan, nu vill helt plötsligt både statsminister och finansminister öka anslagen.

För mindre än ett år stod Sveriges statsminister Reinfeldt inför en skolklass på Bromangymnasiet i Hudiksvall och sa att Sovjets militärmakt hade rostat sönder och att den militär upprustning i Ryssland sker från en mycket låg nivå. Han sade även att Ryssland varken har viljan eller förmågan att anfalla svensk terräng och hålla den.

Reinfeldt hade både rätt och fel. Viljan att anfalla Sverige är förhoppningsvis fortfarande låg, men bedömningen att Ryssland inte har viljan att anfalla och ta terräng var som Sten Tolgfors skulle sagt - "heeeelt fel". Strategiskt överfall på Ukraina och tagandet av terräng i form av hela Krim utan att avlossa ett enda skott tyder på att det finns en enorm och mycket respektingivande militär förmåga som är långt från sönderrostad. Hade Ryssland inte haft den militära förmågan hade Europa och USA vidtagit militära åtgärder likt i Irak, Afghanistan, Kosovo, Bosnien osv. Nu står vi inför fullbordat faktum och ett militärt ingripande i Ukraina är mer eller mindre omöjligt. Vem riskerar att starta tredje världskriget för att återbörda Krim till Ukraina där majoriteten av befolkningen ändå vill tillhöra Ryssland? Ingen!


Vi är många debattörer som länge hävdat och debatterat för att det inom det svenska försvaret måste finnas en hotbildsoberoende grundförmåga, en lägstanivå avseende försvarsförmåga. 

I stället har det experimenterats med ett nytt personalförsörjningssystem som aldrig ens från första början hade förutsättningarna för att lyckas, vilket många insatta individer försökte påvisa. Inte minst så gjorde brigadgeneralen och dåvarande personalchefen Bengt Axelsson detta utan gehör från varken ÖB eller regeringen. Reformen skulle genomföras till vilket pris som helst. Detta har inneburit att kostnaderna ökar lavinartat och därmed inneburit färre övningar, färre gångtimmar på fordon och fartyg och minskad flygtid. Så här kan vi givetvis inte fortsätta.


När vi nu nås av signaler att det finns indikationer på att Ryssland kommer att gå in i östra Ukraina och kanske ur ett svenskt perspektiv ännu mer allvarligt - att Moskva uttryckt oro för den ryskspråkiga minoriteten i Estland så börjar läget blir så pass allvarligt att omedelbara åtgärder måste till.

Att Ryssland bara nämner de baltiska staterna, och i det här falls särskilt Estland samtidigt som annekteringen av Krim har skett, och dessutom av liknande orsaker borde göra hela vår regering sömnlösa. Att sitta i båten och invänta en försvarsberedning och ett nytt försvarsbeslut 2015 är inte tillräckligt.

Wiseman skrev idag ett förslag på tre punkter där de två första går att åtgärda redan under kommande torsdags regeringssammanträde. Jag vill särskilt understryka vikten av att stoppa FM Org 18 samt tillse att förbanden kan öva. Det kan ske genom att låta riksdagen fatta beslut om att flytta pengar från  anslaget 1.2 internationella insatser till 1.1 förbandsversamhet. Att behålla personalrader och att öva befintliga förband är ett första steg.

Det kanske finns de som tror att Försvarsmakten sitter och planerar hur att stärka försvarsförmågan när det stormar i världen. Men så är det inte, för verkligheten innebär tyvärr på motsatsen. Det Försvarsmakten lägger den mesta tiden på just nu är tre saker, och alla tre inverkar negativt på försvarsförmågan. Hela Försvarsmakten är upptagna med att planera för reduceringar p.g.a. att man är ålagda att spara 500 miljoner då personalrader ska reduceras på samtliga förband. Det stärker inte försvarsförmågan. Det andra är att följa upp årets skrala ekonomi för att inte övertrassera budget. För Marinens del har det inneburit att man i ett tidigt skede exempelvis fått stryka deltagandet i den nyss avslutade Cold Response, och för höstens stora övning SWENEX finns det inte pengar. Den tredje faktorn som ger huvudbry är att man redan idag sitter och räknar på hur mycket övningsverksamhet som måste strykas för kommande år 2015. Det ser i dagsläget ännu värre ut än för innevarande år.

Det finns med andra ord ingen pågående planering för att kunna stärka försvarsförmågan. Allt går ut på att reducera och spara, vilket innebär sämre försvarsförmåga och färre övningar.


När då Karin Enström i dag fortsätter att mangla ut samma budskap som vanligt i en färsk artikel på SvD Brännpunkt om den förträffliga försvarspolitiken , jag då vet man inte om man ska gapskratta eller sätta sig ner och bara gråta.

Med bakgrund av att pengarna för övningsverksamheten i Försvarsmakten inte har ökat, utan istället minskat med 144 miljoner kronor jämfört med föregående år, något jag bevisat i ett tidigare inlägg under rubriken "När sanningen kryper fram" så framstår försvarsminister Enström som en träfigur med växande näsa.
Reformen innebär till exempel att Försvarsmakten övar mer och i större och mer kvalificerade övningar.

Det som nu sker i Försvarsmakten är en omfattande ambitionsökning med syfte att skapa ett modernt och tillgängligt försvar som stärker Sveriges försvarsförmåga.
Frågan man ställer sig är då vem som informerar försvarsministern. Är det Försvarsmaktens högsta ledning? Är det förbandschefer? Är det personalen vid förbanden vid ministerbesök? Om så är fallet så ljuger inte Karin Enström, då är det Försvarsmakten som ljuger.  Men jag vill inte tro att så är fallet. Jag hoppas att samtliga chefer och all personal i Försvarsmakten är uppriktigt och beskriver sakernas tillstånd som de är vid ministerbesök. Allt annat vore skamligt.


Men försvarsberedningen då, där är det väl ändå ordning och reda?

Nej, tyvärr inte. Cecilia Widegren (m) och Torbjörn Björlund (v) vill tydligen inte att situationen i Ukraina ska tas med i försvarsberedningens rapport. Trots att det var av just den anledningen som försvarsberedningen fick ytterligare 90 dagar av regeringen på sig för att färdigställa rapporten och för att kunna ta de senaste tidens händelser i Ukraina i beaktande. Widegren menar att beredningens förra rapport om Ukraina är tillräckligt bra....

Folkpartiets Allan Widman är av en helt annan uppfattning.
– Det vore tjänstefel av en försvarsberedning att inte uppmärksamma och problematisera det som nu händer i Ukraina, betonar han.
Läser man i dag Expressen så stärks bilden av att vi beskådar en gammal Åsa-Nissefilm. Det är enligt Expressen kaos i försvarsberedningen. Kaos är väl förmodligen en kvällstidningsrubrik, men jag har svårt att tro att citaten inte skulle vara äkta.
En ledamot beskriver stämningen som usel och hävdar att ordföranden "besitter en ofattbar inkompetens". 
- Hon har fortfarande inte fattat att världen förändrats. Det är klackarna i backen bara.
En annan ledamot menar att Cecilia Widegren på gårdagens möte "lyckades få alla utom Miljöpartiet på dåligt humör".
I försvarsberedningen finns det alltså en samsyn mellan Moderaterna och Miljöpartiet om driver linjen att försvarsförmågan är tillräcklig och att några ökade försvarsanslag inte behövs, eller rättare sagt försvarsberedningens ordförande anser det. Man får ju för formens skull hoppas att alla tre moderater i beredningen är överens om detta....


Sammanfattningsvis så ser läget ut så här...

Ryssland tar en del av Ukraina genom ett strategiskt överfall. Nu finns det en även indikationer på att man går in i Östra Ukraina och Moskva har talat om ryska minoriteter i Estland.

ÖB anser trots ett kraftfullt försämrat omvärldsläge att IO 14 är operativt relevant trots att organisationen i första hand är dimensionerad för att skickas för att strida mot en okvalificerad fiende i tredje världen så som terrorister och pirater.

Försvarsministern deklarerar fortfarande att regeringen stärker försvaret och att man genomför mer kvalificerade övningar trots att sanningen är den omvända. Pengarna räcker inte och personalen ska reduceras.

Försvarsberedningen är oense om sakernas tillstånd och ordförande Widegren vill varken ta med läget i Ukraina i rapporten, och ännu mindre öka försvarsanslaget.

Finansministern och statsministern vill helt plötsligt till föra större summor till försvaret. Dessa båda herrar som så envetet reducerat och negligerat försvarsfrågan ända sedan man tillträdde 2006. Enligt SvD handlar det bara om att man ser en risk för att bli syndabockar.


Självklart ska vi vara glada över att det nu öppnas upp för förstärkningar av försvarsanslaget. Detta har vi efterfrågat under lång tid. Men processen och den politiska seriositeten i denna så viktiga fråga har en hel del övrigt att önska. Med detta för ögonen så är det kanske inte så konstigt att man ser vissa likheter i detta försvarspolitiska skådespel med en gammal dålig Åsa-Nissefilm?Media:
SVT
SVT (Intervju med Anders Borg)
SVD1, 2, 3, 4, 5
Aftonbladet
Expressen

Bloggar:
Clas Arvidsson
Sjätte mannen
Cornucopia, 2

35 kommentarer:

 1. Hur är detta slirande på sanningen möjligt i dessa tider?
  Går det att anmäla till KU? Det är ju inte fifflande med reseräkningar det handlar om här.
  Tack för att du skriver Skipper.

  SvaraRadera
 2. Det finns ett konstruktivt förslag för att hitta en realistisk finansiering för försvarsökningarna nu när regeringen har infört en "krona för krona" doktrin som innebär att det inte ska lånas till budgetsatsningar trots att räntan är rekordlåg.


  Den 20:e feb släppte finansdepartementet en komplettering till höstbudgeten
  http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/44/80/0eeb331e.pdf
  där man bl.a. minskade försvarsanslagen. (s.27)
  I samma komplettering noterades att man på bara ett halvår fått räkna upp kostnaderna för asyl och integration med 19,2 miljarder (sic!) (sid 13,14) under perioden 2014-17.

  Om regeringen tog ansvar och beslutade att inte öka invandringen så skulle det frigöra 19 miljarder fram till och med 2017.(vilket ju motsvarar fullbordandet av IO14) Detta skulle självfallet vara mycket impopulärt i medierna så det är väl knappast troligt att regeringen väljer en sådan linje. Inte heller bland försvarsintresserade brukar det finnas någon vidare entusiasm för att prioritera försvaret framför budgetposterna asyl och migration.

  Finns det några andra konkreta förslag på varifrån pengar till en substansiell satsning?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tja, hade vi bara suttit still i båten med det gemensamma bidrag till våra gemensamma utgifter som vi hade 2006 så hade vi under denna period (7,5 år) haft närmare ett dussin (12!) nuvarande årliga försvarsutgifter till en "substantiell satsning". Ja, det innebär närmare en halv biljon svenska kronor! Lite svårt att greppa. Men vi som är medelklass och relativt välbeställda har ju fått mycket mer över till köksrenoveringar, utlandsresor och subventionerad städhjälp och krogbesök.

   Migrations- och flyktingpolitik är en annan fråga. Men om man vill se det som en rent ekonomisk fråga så skulle jag säga att det kostar på kort sikt och lönar sig på lite längre sikt. Under förutsättning att vi "delar med oss" och släpper in dessa nya medborgare i alla delar av samhället.

   Radera
  2. När det gäller invandringen så har den snart nått en sådan nivå att icke-svenskar utgör en så stor del av befolkningen att de kan motsätta sig varje ansats att minska invandringen. Då Sverige upphör att vara svenskt och svenskar bara kommer att utgöra en av ett flertal etniska grupper i landet. Det kommer då inte längre finnas något reellt land att försvara utan bara den egna etniska gruppens intresse. Vid det laget kan det mycket väl vara så att de kvarvarande svenskarnas intressen sammanfaller med Rysslands mer än någon annan aktörs.

   Radera
  3. @Calle Johan
   Du har kanske en poäng, regeringen visade 20e feb att de var beredda att höja punktskatter (och sänka bl.a. försvarsanslag) för att finansiera en oväntad invandringsökning a 19 miljarder så kanske skulle de kunna fortsätta höja vissa punktskatter för att finansiera ökade försvarsanslag.

   Dock blir det nog svårt att fortsätta höja alkohol och tobakskatter då detta göder redan utbredd systemhotande organiserad brottslighet.

   Att de skulle höja skatten på arbete får anses som osannolikt.

   Vidare är det ju mycket problematiskt att regeringen som enda land i Europa har överfört nivån på invandringen till det juridiska systemet. Detta medför att om t.ex konfliken i Ukraina eskalerar och vi får en massiv flyktingsituation så kommer Sverige får mycket svårt att få loss budgetmedel till försvarssatsningar.

   Den 20% ökningen av asylsökande som regeringen räknat upp prognosen med sedan höstbudgeten innebär bara ca 10.000 personer men medför ändå en ökad kostnad på ca 19 miljarder över 4 år (se ovanstående länk).

   Som man lätt inser blir budgeten helt oförutsägbar i Sverige då den på bara ett par månader kan svänga 20 miljarder eller mer både upp och ner beroende på en enda konflikt i mellanöstern. Får vi t.ex. en situation där tio miljoner kopter i Egypten måste fly kan Sverige med sin unika migrationsmodell drabbas av enorma påferstningar med tanke på att en felräkning på 10.000 flyktingar gav 19 miljarder i kostnad.

   Regeringen måste minska det utopiska tänkandet i sin politik i allmänhet och försvarspolitk i synnerhet.

   Vad gäller de långsiktiga fördelarna håller jag inte med dig men det är off- topic och den diskussionen får föras på annan plats.

   Inga andra idéer på varifrån regeringen ska få pengar till substansiella försvarssatsningar?   Radera
 3. De som valt att ingå i försvaret har sagt att de är villiga att offra livet för landet Sverige, när offrar ledande officerare sin anställning för landet Sverige?
  Generaler som samlar till presskonferens och meddelar situationen i klarspråk justerar snabbt den politiska verkligheten, med de kvalifikationer och den karaktär de då uppvisar så kommer de snart att finna ett nytt välavlönat arbete.

  SvaraRadera
 4. Detta var det bästa inlägg jag läst på länge! Du får med en mängd olika parametrar och frågetecken som måste besvaras.
  Hoppas verkligen du fortsätter trots bristande motivation.
  Du betyder massor för debatten och för oss övriga som inte besitter de kunskaper och tankar som ni opinionsbildande försvarsbloggare gör.
  Ett stort tack för ditt bidrag för ett bättre Sverige!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag måste instämma med TobbeT! Jag håller inte med om allt du skriver, Skipper, men jag tycker att detta på många sätt har varit den bästa och mest folkbildande försvarsbloggen så jag hoppas du hittar motivationen att fortsätta.
   Oplatsen har ju dessutom tyvärr i det närmaste slutat med sin sakligt folkbildande blogg (där man inte alls behövde hålla med om hans resonemang men ändå kunde lära mycket) och istället fastnat i twitter-träsket där det blir väl mycket av en klubb för inbördes beundran.
   Keep up the good work!

   Radera
 5. En regering som menar allvar med att försvaret behöver substantiella anslagsförstärkningar kan knappast längre ha förtroende för ÖB med flera.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och Försvarsberedningen då? De borde i ärlighetens namn bytas ut och få in fräscha objektiva ögon och öron som inte är låsta vid gammalt tänk.

   Radera
  2. Skaraborgare, kryssa in någon annan den här gången.

   Radera
 6. Jag lämnade faktiskt i Hemvärnet och min logik bakom det var att:

  1) I den bästa av alla världar (fred i min tid) så är mitt engagemang onödigt och övningarna är inte tillräckligt kvalificerade för att motivera mig.

  2) I den sämsta av alla världar (krig/konflikt) så har jag inget intresse av att tillhöra Försvarsmakten.

  SvaraRadera
 7. För övrigt anser jag att Cecilia Widegren bör avskedas.

  SvaraRadera
 8. Jag håller med dig och fick samma känsla vid ÖBs uttalande. Det föranledde att jag tillsammans med två andra kollegor tog upp en kontakt som legat vilande ett tag. Resultatet blir förmodligen att vi kliver av det skenade tåget till hösten och går vidare till civila och betydligt mer ekonomiskt förmånliga anställningar med militär anknytning.
  Jag kan tyvärr inte på något sätt längre försvara ledningen av vår försvarsmakt och dess minst sagt underliga beteende.
  Eftersom jag känner flera av dem personligen och vet att de inte skulle platsa i en Åsa-Nissefilm känns det ännu tristare att se dem agera och uttala sig som byfånar i Knohultssociteten.
  Varför? Jag har inget bra svar!

  Dessvärre upplever jag en uppgivenhet hos de som absolut inte bör känna så. Nya ambitiösa befäl med hela karriären framför sig talar om att så snart som möjligt söka sig ifrån firman.
  Det är allvarligt!

  Vad det gäller de två "damerna" fru Widegren och Enström verkar de totalt tappat fotfästet efter herrarna Borg och Reinfeldts senaste politiska krumsprång.

  Fru Widegren hänvisar till omnämnandet av försvarsberedningen i ett tal av statsministern. Mycket oklart vad hon vill säga med detta?

  Fru Enström brister ut i en floskelorgie i tidningarna!
  Mycket förvirrat och för mig helt obegripligt.

  Jag kan dock läsa mellan raderna att de båda känner en stor frustration över att blivit överkörda av sin partiledning.

  Jag har ett flertal gånger förundrat mig över vem eller vad som står för informationen till våra folkvalda.
  MUST har regelbundna genomgångar och där undrar jag om MUST mörkar, inte själva har koll på läget eller om politikerna inte har förmågan att ta till sig informationen. Där är något stort fel i kommunikationen.
  Egen erfarenhet vid förbandsbesök eller motsvarande är att informationen är väldigt tillrättalagd och anpassad till besökarna.

  Man kan tumma på sanningen i alla nivåer. "JAS 39 Gripen flyger för högt och för fort för att kunna ge stöd till marktrupperna i Afg", sa ÖB i utskottet.
  Nu verkar de dock vara "ombyggda" för nu ger de stöd under Cold Response?
  En fråga att skicka till pressen kanske vore att få reda på hur mycket den ombyggnaden kostat;-)

  Ibland känns det dessutom tungt när man inser att man verkar vara ensam om kunskapen.
  För några år sedan ställde jag på diverse bloggar ofta frågan om hur det gick med vårt ubåtsinköp. Jag tjatade om detta under lång tid och en dag insåg jag genom svaren jag fick, från politiker och andra, att det var ingen som förstod vad jag menade. Tyvärr har inte kunskapen kommit fram till alla ännu. Dock förstår nu en del vad jag menade med frågan.
  Liknade kan man se här på bloggen. Frågor som varit uppe för flera år sedan kommer fram som nyheter. Senast var väl Mistralinköpen?

  Suck!

  Teaterdirektören.

  P.S. Jag tycker om gamla Åsa-Nissefilmer, för på något sätt är de aktuella än i dag;-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tja, enligt Lena Björklund var rullbanan på F4 för kort för att tillåta att JAS skulle kunna användas effektivt där...

   J.K Nilsson

   Radera
  2. Tyvärr var det nog ingen militär expert med som kunde upplysa henne om att hon skulle titta längs med och inte tvärs över asfalten!

   Det kan dock ha varit någon ur departementets hjärntrust av militära experter som "förvillade" henne.

   Att tänka själv är väl ett icke beprövat alternativ?

   SUCK!

   Teaterdirektören.

   P.S. Försvarsministrar har väl inte på länge anställts på grund av sina gedigna kunskaper om det militära?

   Radera
  3. Jag tycker att den rubricerade frågan är kränkande för Åsa-Nisse.

   Radera
  4. Lena? Ska vara Leni, så blir det när man skriver på telefonen...

   J.K Nilsson

   Radera
  5. Teaterdirektören, det var Chefen I5 Per-Eric Gustavsson som fick ironisera över den dåvarande försvarsministern i P4 Jämtland med de ungefärliga orden: "Vad jag vet så är flygplanet byggt för att användas på landningsbanor på 800 m i skogen. Men vad vet jag, jag kommer ju från Armén?"

   J.K Nilsson

   Radera
 9. Nu var ju Åsa Nisse i grunden en sympatisk figur som trots lite strul alltid lyckades få ihop allting mot slutet som alltid var lyckligt. Dagens försvarspolitik och de ansvariga däri påminner för mig mer om Iraks berömda Bagdad Bob som också förnekade verkligheten hur uppenbar den än var, men så slutade det också olyckligt. För honom alltså.

  SvaraRadera
 10. Håller med, bristen på seriös, problemorienterad diskussion uppe på politiskt högre nivå, alltså en diskussion om försvaret som startar från att vi bör ha en trovärdig grundförmåga alldeles oavsett hotbilden för tillfället - och sedan kan man börja diskutera vad som ytterligare behövs, hur och varför - det här svarta hålet i försvarsdebatten är genant. Egentligen betyder det ju att regeringen (och de flesta partiledningar?) struntar i säkerhetspolitiken. men så här blev det alltså efter två sekler av fred och en allmän lattjo-lajbankultur i samhället - i alla fall på sistone.

  Ett land har alltid en armé, sin egen eller någon annans, det tål att upprepas hur många gånger som helst. Fråga Estland eller Polen om den saken.

  SvaraRadera
 11. Bra skrivet, meeen, jag tror inte det kommer meda till något. När Ukraina/Krim lämnat löpsedlarna så fortsätter soppan som nu.
  Jag gör mitt bästa för min grupp, min pluton och mitt kompani, och försöker vara en bra chef. FM som helhet förträngs, annars känns allt bara meningslöst.

  SvaraRadera
 12. Problemet för regeringen är att dom senaste åren har försvaret varit det ställe där man kan dra spara pengar utan eftertanke. Inga hot, ett särintresse och allt kommer vara kafferaster i olika länder långt borta. Platser där man i internationella insatser
  sprider demokrati. Försvaret behövdes inte för att försvara något utan fungerade mer som en spelkort som Bildt kunde ha med sig när han åkte runt i världen och gjorde vad han nu gör.

  Sen flög ryssland över och skulle köpa påskägg och nu senast håller dom på och gör flottbasen i krim lite mer permanent. Det innebär inget direkt hot mot sverige förstås men det är ett direkt hot mot vår nuvarande regering under valår. Det får dom och framförallt moderaterna att framstå som fullständigt inkompetenta idioter. Alla dessa övervakningslagar som infört senaste åren för att vi ska kunna spana på alla hot och veta allt och sen står våra ledare som förvånade bräkande får när något händer.

  En uppenbar lösning nu vore ju att som regering ta tag i saken. Problemet är förstås att då skriver man även under på att man varit som en guldfisk i en skål senaste åren. Detta kommer förstås komma upp i valet med tal om regeringsduglighet och andra långa ord så en annan lösning är istället att låtsas om som det regnar. Försöka hålla ut till efter valet. Hoppas det inte blir värre, att Putin tar en rast i krim ett tag så man kan låtsas att problemet inte finns längre. Risken med det är förstås att någon reporter vaknar på fel sida av sängen och börjar ställa frågor som kräver svar. Så för detta behöver man folk som kan undvika svara på dom frågorna och viktigast av allt, att dom är redo att ta en kula för regeringen när det behövs för att frågorna ska försvinna.

  Jag tror att det som det hela handlar om just nu. Olika personer inom moderaterna försöker manöverera runt och förbättra sina positioner så dom inte blir den som kommer kastas åt hundarna.

  SvaraRadera
 13. Förstår din (förhoppningsvis tillfälliga) uppgivenhet till fullo. Men, jag och många andra hoppas att du håller gnistan vid liv. Det är troligen många stressade politikers våta dröm att slippa Skipper, Wiseman mfl. Utan er kan floskel-försvaret fortsätta att vinna enkla segrar.

  SvaraRadera
 14. Som Göteborgare kan man bara utbrista: "E dom kloka eller"?

  SvaraRadera
 15. Den dag vi står där "Någonstans i Sverige" med vadän utrustning vi kunnat snatta med oss från förrådet så får varje förband dela valspråk med VDV.
  "Nietko, krome naz"
  I deras fall för att de är jättetuffa och kommer först medan desinformationen kulminerar och innan resten anländer.

  I vårt fall, tyvärr, för att det är alldeles sant.

  Borg utlovar "pengar" men du försvarar dig inte med pengar, du behöver en försvarsplan som ska finansieras och övas. Så god morgon kamrat Borg, gå och skaffa dig en försvarsminister.


  NFördKan

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nix, det blir som på blandspråket russenorsk (som på 17/1800-talen användes av norska och ryska köpmän och jägare uppe vid Ishavet): "Tvoja njet bra mann!" = Du är ingen bra (eller god) man. ;)

   Radera
 16. Sveriges Radio, Ekots lördagsintervju P1 12.55
  Överbefälhavaren Sverker Göranson intervjuas av Monica Saarinen.
  Kan Sverige försvaras, ÖB Sverker Göranson?
  Återkommer efter analys med min sista blogg innan valet i höst.

  SvaraRadera
 17. Fortfarande har man inte förstått de underliggande strukturernas betydelse för att lösa situationen.

  Red ut vad regleringsbrevet avser med avseende på vad som skall försvaras.

  Ta ifrån affärsbankerna mandatet att skapa pengar ur tomma luften och återför detta till Riksbanken i enlighet med RF 9:14.

  Skall det vara så förbannat svårt att få in i skallen vad RF 9:14 har för betydelse?
  Är det någon som ens sett efter vad det står i det avsnittet av grundlagen?

  Eftersom man uppenbarligen inte lägger vikt om vad försvaret är till för, som grundfunktion, så saknas även förståelsen för basen av samhället av idag.

  SvaraRadera
 18. Det verkar snart vara en total systemkollaps inte barai Försvaret utan även i det politiska maskineriet. Alliansens opinionssiffror och Putin samverkar nu effektivt. Varenda gång Allianspolitiker syns i TV rutan ser alla ut som jagade villebråd. Verkar som kärleken till makten, "ringen" är så stark att all vett och sans försvinner i strävan att ha den i sin ägo. Så var det där "statsbärandet".

  SvaraRadera
  Svar
  1. Alliansens överenskommelse med MP är sannolikt ett av de mest ödesdigra besluten inom svensk politik sedan WWII. Ett sådant katastrofalt handlande, att ge avgörande inflytande till ett uppenbart extremistparti, bör leda till en ny analys och reformation av det politiska systemet. Men vi har väl en bra bit kvar till botten och MP kommer kunna göra mycket mer skada innan folk inser vilka virrpannor de egentligen är.

   Radera
 19. Skipper eller annan som orkar

  Ursäkta att detta hamnar här, det är inte en kommentar till din artikel utan mer en fundering som bara växer ju mer jag läser dig och de andra försvarsbloggarnas inlägg. Jag är inte militär så kanske frågorna är enkla eller oinitierade.

  Sverige lägger ca 40 miljarder kronor/år på försvaret, svårt för en amatör att veta om det är mycket eller lite men vad jag förstått är det cirka hälften av vad NATO rekommenderar. Om man gissar att syftet med två procent(rekommendationen) är att ett land ska kunna försvara sig, hela landet, borde inte hälften räcka till att försvara halva landet, inte en liten del en mycket begränsad tid. Löjlig fråga kanske men jag får intryck av att Finland har ett relativt respektingivande försvar för 20 miljarder, då har de dessutom en landgräns mot eventuell angripare, har inte vi det enklare som har en bred vallgrav emellan?

  Hur kan det komma sig att många av er är så besvikna på eller förvånade över ÖB´s uttalande om att Io 14 eller vad det heter ska verkställas. Ni arbetar i samma organisation, om målen är otydliga vilket de ibland är, kan man då inte skicka frågor uppåt och få till någon form av dialog, ni som bloggar verkar vara mycket kunniga och gissningsvis högt uppsatta militärer. Istället får man känslan av att ni står och försöker tjuvlyssna utanför dörren till en försvarsberedning(vad nu den korrekta termen är) som likt ett orakel ska presentera nåt om en månad. Ni verkar till och med osäkra på i vilken grad de kommer ta hänsyn till Krimkrisen. Är det så att när man blir överste och hamnar i en beslutande position stängs alla dörrar bakåt?

  Har ni militärer själva varit en del av orsaken till att både sossar och moderater inte uppskattar det ni gör (numer försöker göra)? Tänker på Bodström som sade något om att ”kaptener i galoner på bryggvingar” och att elever från Lundsberg verkade ha en förkärlek för arme och flotta. Hur har Karin Enström kunnat bli som hon är? Är hon inte helt dum, vilket hon troligen inte är, kan hon ju inte känna någon sympati med sin gamla arbetsgivare eftersom hon uppträder som en hjärntvättad papegoja.

  Hur blev det så här, rimligen borde ett land vara lika stolt över sitt försvar som sina landslag i sport?

  Detta är en del av min egen frustration och absolut ingen kritik, jag tycker du och dina kollegor gör ett fantastiskt arbete.

  SvaraRadera
 20. Tänk om regeringen kunde sluta med sina kvartalsrapporter och finna lite långsiktiga lösningar. Där kunde de t o m lära sig av ryssen. Det här har planerats länge, varningsklockorna har ljudit över hela linjen. Men beslutsfattarna har haft vadd i öronen.

  Tänk om vi nu hade en eller flera personer som tog täten?
  Som gjorde något annat än att placera stridsvagnar i förråd på Gotland.
  Som uttryckte lite mer handlingskraft, för att ena, för att gjuta lite framtidstro i organisationen. Flytta om lite, se till att FM syns(och inte bara på jobbsökarsidorna).
  Tänk om man fick höra: Idag flyttas LV till stockholm och Gotland, samtidigt som F21 och F17 lägger varsin rote på Gotland.
  Så ser man på nyheterna att de faktiskt har vapen på sig när de står på plattan.

  DET skulle faktiskt signalera något för Sverige, missförstå mig rätt nu, men ibland spelar det inte så stor roll vad man gör, utan att man gör.

  Förtroendet för FM sjunker i takt med att vi inte syns, inte reagerar och politikerna pratar, pratar och pratar. Både här i landet och i EU.

  En bister statsminister som ser viktig ut (när han pratar om att de minsann har pratat om fler sanktioner...)
  Europa blir fantastiskt mycket säkrare av det:)
  Snart kommer han ut med ett papper, viftande: "Peace for Our Time"!

  Någon som vågar ta utmaningen?
  Karin Enström?
  Sverker Göranson?
  SvaraRadera
  Svar
  1. Om man utgår från att politikerna INTE är idioter, så kan man lätt få intrycket att dagens situation är skapad med flit. I vilket syfte är svårt att säga, men att så mycket kan gå så fel på så kort tid är en prestation i sig.

   Samhället går på knäna. Försöker man sälja in nya, drastiska lösningar på problem man skapat själva i den politikska manegen?

   Radera
 21. THERE'LL BE SOME CHANGES MADE by Benny Goodman
  Efter att lyssnat på Lördagsintervju i P1 med ÖB, hoppas jag på förändringar.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna