4 mars 2014

Möjlighet till omtag i försvarspolitiken



Med anledning av helgens snabba och oväntade utveckling i Europa verkar nu flera svenska politiker befinna sig i ett tillstånd av obehagligt uppvaknade. Vi är några som länge höjt ett varningens finger för den allt mer totalitära och auktoritära utvecklingen i Ryssland där indikatorerna varit många. Detta har i debatten länge bemötts med att släpa fram gamla uttryck som "rysskräck". Men när nu allmänheten och våra politiker vaknar ur drömmen om den eviga freden och en ny verklighet knackar på dörren så gäller det nu att dra kloka slutsatser och vidta nödvändiga åtgärder. Att springa på första bästa boll som sparkas in på spelplanen kommer inte att leda oss rätt, det krävs istället en ny och tydlig försvarsidé.

Idag mötte Putin media. Många blev uppenbart förvånad över att han ljög så ohämmat om att trupperna på Krim, med soldater utan förbandsbeteckningar inte var Ryska. Han sa att "vem som helst kan ju köpa en uniform". Han hävdade också att man inte hade gjort några truppförflyttningar till Krim utöver de som redan finns på plats vid de ryska baserna, och att beredskapsövningarna i Ryssland inte på något sätt hade med Ukraina att göra. Ett ohämmat ljug med andra ord. Vidare är Putin inom andra områden alldeles otäckt ärlig. Han sa bland annat att beredskapsövningarna som omfattade 150.000 man var planerade sedan länge, man hade bara inte berättat för någon att man hade planerat att genomföra dessa. Men eftersom Putin redan 2007 deklarerade att han struntade i CFE-avtalet så är det bara för övriga att gilla läget.

När många blir förvånade över dessa uttalanden, så blir undertecknad inte det minsta förvånad. Att ljuga hör till rysk retorik, i synnerhet om man är politiker eller militär, och särskilt om det gynnar egna intressen. Putin kommer fortsätta att ljuga, och det kommer att bli mer av den varan den närmaste tiden. I morgon möter Putin en hel delegation från NATO. Det ska bli intressant att höra hur Anders Fogh Rasmussen med följe kommer att förhålla sig till detta. Under kvällen har det även kommit uppgifter om att Vladimir Putin och hans strategiska robottrupper har skjutit en interkontinental ballistik robot från Kaspiska havet till ett målområde i Kazakhstan. En maktdemonstration med en tydlig signal till övriga världen om att det är Ryssland som nu ensamma dikterar villkoren!


Men åter till Sverige.

Den yrvakna regeringen under ledning av Moderaterna som så konstant hävdat att man minsann satsat på försvaret under flera års tid, öppnar nu upp för "ytterligare förstärkningar". Jag vill dock ge Karin Enström, Carl Bildt och även Fredrik Reinfeldt lite beröm för att de inte rusar iväg, utan vill göra detta på ett ordnat sätt. Risken är dock överhängande att det hela i slutänden blir en så kallad "Skaraborgssatsning" där man skjuter till en i sammanhanget så pass obetydlig summa med syftet att det för allmänheten ska se ut som man faktiskt lägger pengar på försvaret, men som i själva verket inte ens täcker generella årliga kostnadsökningar.

Folkpartiet går i dag genom partiledaren Jan Björklund ut  och kräver justeringar. Folkpartiet brukar vara kloka när det kommer till försvarsfrågor, och framhåller mycket riktigt betydelsen av Gotland, så även idag. Men just nu pratar alla mer eller mindre uteslutande om att försvaret av Gotland måste stärkas. I sitt partiprogram vill Folkpatiet återuppliva pansarbrigaden och P18 på Gotland(!) Men är det verkligen i den änden vi ska börja, och är mer pansar verkligen rätt väg att gå år 2014?

Till att börja med så bör försvarsberedningen nu få en helt ny uppgift. Att Karin Enström i dag tog beslutet om att förlänga försvarsberedningens tidsfrist med 45 dagar är förvisso bra, men som sagt, hela arbetet skulle behövs göras om och göras rätt från början. Uppgiften försvarsberedningen erhållit är att fullfölja beslutet från 2009 som gör gällande att det är fortsatt reformering med målbilden IO 14 som gäller och inget annat. Problemet är bara den att IO 14 inte är anpassad för att försvara Sverige i Sverige.

ÖB Sverker Göransson gav sitt bästa råd i Sälen. Det var att fullfölja pågående reform och inte ändra ännu en gång. Jag kan förstå ÖB att han inte mäktar med ännu en förändring och vill att Försvarsmaktens personal ska få arbetsro. Men ÖB får ursäkta, för frågan är större än så. Här handlar det inte längre om att få arbetsro, nu krävs åtgärder i syfte att skapa verklig försvarsförmåga.

Det Sverige nu behöver är en fungerande och realiserbar försvarsidé som är krigsavhållande! En sådan saknas i dag, åtminstone så saknas en realistisk sådan då vi i varje nedmontering av försvaret har valt att behålla förmågebredden, dessutom fördelad på hela Sveriges avlånga land. Artilleri i norr, ingenjörer i Småland, luftvärn i sydvästsverige och pansar i Skaraborg. Detta är ett exempel på hur omöjligt det är att skapa en fungerande armé som ska kunna verka tillsammans i strid, eller för den delen kunna skydda Flygvapnets och Marinens känsliga infrastruktur. Detta sammantaget har inneburit att hela Armén samt även Amfibiebataljonen blivit något av kompetensbärare (demonstratorförband) inom respektive truppslag till begränsad nytta för försvaret av Sverige. Det var heller inte meningen efter försvarsbeslutet 2004, så särskilt förvånade borde varken våra politiker eller för den delen någon annan vara.


Vad säger då Försvarsmakten?

Ja just nu verkar Försvarsmaken inte säga någonting, och det ska myndigheten givetvis inte heller göra innan man får en förfrågan av regeringen. Till dess har man att förhålla sig till att fullfölja inriktninsbeslutet från 2009, och dessutom fortsätta att förbereda de personalreduceringar som regeringen beslutat om förra året hur märkligt det än kan tyckas vara i rådande omvärldsläge. Ta bort 500 miljoner från personalkostnaderna var uppgiften. Detta arbete kommer inte Försvarsmakten att avbryta förrän regeringen säger något annat. Att stoppa fortsatt reducering av Försvarsmakten borde dock vara en omedelbar åtgärd som regeringen själva har i sina händer. Reduceringen kan stoppas i morgon, och borde så göras.

Vad Försvarsmakten däremot har sagt, eller rättare sagt blivit anmodade att uttrycka sin åsikt runt är hur Försvarsmakten som myndighet ser på utveckling i ett längre tidsperspektiv. Detta har man gjort genom perspektivplanen. Men här har man som jag ser det gjort ett katastrofalt misstag den här gången. I tidigare utgåvor av PerP har det varit praxis att föreslå ett antal alternativ kopplat till finansieringen. Inför FB-04 hade man som exempel tagit fram fyra olika alternativ. Alternativen då var -6 mdr, -3 mdr, oförändrat anslag, +3 mdr. Hade man gjort på motsvarande sätt så hade detta i dag utgjort ett bra underlag för våra politiker att förhålla sig till. Då hade regeringen redan i dag kunnat ta fram och tittat på ett "plusförslag" och därmed även se vad en sådan ökning hade kunnat medföra för ökning av försvarsförmågan. Åtminstone i stora drag. Detta är i dag omöjligt då Försvarsmakten enbart levererat ett underlag som innebär en prolongerad ekonomi, vilket i praktiken innebör en fortsatt årlig reducering. Mycket olyckligt.


Vad kostar då ökad försvarsförmåga?  

Helt omöjligt att svara på utan djupgående analyser. Men en sak är säker. Att behålla nuvarande organisation, att häva pågående personalreducering, att anskaffa/omsätta den materiel som redan idag saknas, att vidmakthålla all den materiel Försvarsmakten idag förfogar över, att bestycka korvetter med lv-robot, bibehålla nuvarande personalförsörjningssystem osv. osv. kommer att kosta. Lägg där till att återta övningsverksamheten till en normal nivå och framför allt öka flygtiden inom stridsflygsystemet - det kommer att kosta - väldigt mycket pengar.

Det är dessa pengar som regeringen inte ens är överens med Försvarsmakten att de verkligen saknas då man anser att försvaret är tillräckligt finansierat och därmed ignorerar de varningar ÖB gett under lång tid. Jag bedömer att ovanstående skulle kräva ett tillskott på närmare 5 miljarder årligen, och då ökar inte försvarsförmågan ändå i den omfattning som ett förändrat omvärldsläge nu kräver, och som även majoriteten av våra politiker också verkar kräva.


Försvarsidén

Av den anledningen anser jag att det är "helt fel" (för att travestera en tidigare försvarsminister) att fortsätta på inslagen väg med IO14. Ett större omtag i nuvarande organisation måste därför ske, och en relevant försvarsidé måste tas fram. Med anledning av detta så bör försvarsberedningen därför erhålla ett helt nytt uppdrag som inte begränsas till att fullfölja reformen från 2008. Om ett sådant direktiv i en nära framtid möjligen skulle realiseras (vilket dock inget tyder på att det gör i dagsläget) så är mina 10 viktigaste rekommendationer för snabbt skapa en förbättrad försvarsförmåga följande.


 • Ansök om ett medlemskap i NATO omgående
 • Återinför värnplikt primärt för bemanning av armé- amfibie- och basförband (vilket även kommer att gynna rekryteringen till GSS/K, officersyrket och till hemvärn)
 • Anskaffa kvalificerat långräckviddigt luftvärn omgående - här finns inte tid att vänta
 • Bestycka Visbykorvetter med luftvärnsrobotar omgående
 • Säkerställ svensk ubåtsförmåga
 • Anskaffa relevanta attackvapen till Gripensystemet
 • Utöka den nu mycket låga numerären av ytstridsfartyg och säkerställ ubåtsjaktförmågan
 • Återta Flygvapnets bassystem för ökad överlevnad samt öka personalen inom basbataljonerna 
 • Fokusera därefter på att successivt övergå till ett skalförsvar med hög tröskeleffekt samordnat med ett medlemskap i NATO

Det absolut sämsta vi nu kan göra är att ta färjan till Gotland, serva, bemanna och öva med stridsvagnarna som står i det nya plåtskjulet vid Tofta och därefter säga till allmänheten att vi faktiskt satsat på försvaret och att vi nu kan känna oss lugna. Det gäller nu att tänka till och göra rätt saker i rätt ordning. Våra folkvalda politiker måste därför ta sitt ansvar och möjliggöra en förändring till det bättre, för nuvarande låga nivå är inte längre acceptabel.


Bloggar:
Wiseman
Annicka N C
Johan Wiktorin
Oscar Jonsson
Sjätte mannen 1
Sjätte mannen 2

Media:
SR Studio 1
P1 Morgon
SR (Enström)
SR (Försvaret på Gotland)
AB TV 1(Karlis Neretnieks)
AB TV 2(Karlis Neretnieks)
AB TV 2(Karlis Neretnieks)


50 kommentarer:

 1. Finska FöM Calle Haglund sade på TV att beredskapskontrollen var anmäld i januari.

  Å andra sidan för det ju tankarna till att Euromaidan inte var utlösande för invasionen, eller att ryssarna provocerat fram euromaidan.... äh

  SvaraRadera
 2. Mycket bra Skipper. Andra åtgärd efter att stoppa fortsatta besparingar blir nog tyvärr att, enligt tidigare svensk tradition, slingra som en mask och trolla med knäna i ett försök att vinna tid för de år det kommer ta att genomföra ovanstående åtgärder. Troligen är vi färdiga när dammet har lagt sig. Alltså när nästa eviga fred påbörjas.

  SvaraRadera
 3. NATO, köstar de nött å va sa ja betala?
  Skaraborgare

  SvaraRadera
  Svar
  1. När Smålänningen frågar "vad kostar det?" så frågar Skaraborgaren istället "köster de nått älle?"

   Radera
 4. Mkt bra Skipper! Återtagning av Flygvapnets bassystem bör ges högsta prioritet. Ty ett flygvapen utan utspridd basering förvandlas snabbt till rykande skrothögar.

  SvaraRadera
 5. Jag är beredd att hålla med dig.
  Det måste komma fram något som syns och märks i verkligheten som en förbättring.
  FM klarar inte mer av Moderatsatsningar eller satsningar av Skaraborgsmodell.

  Frågan är om nuvarande ledargarnityr har förmågan och kompetensen att kunna leverera.
  Det är ju fråga om en 360 baklänges, handstående, trippel, grupperad, Mollbergare i pik eller något liknande och det är det inte många som klarar av.

  Hur ska samma experter som fram till nu hävdat sakernas tillstånd, utan trovärdighet, helt plötsligt göra helt om, med trovärdighet?

  Tyvärr är jag rädd för att när vi närmar oss valet är snoozknappen nedryckt och den
  allmänna dvalan har infunnit sig igen.

  Det sista som överger människan förutom hunden är hoppet.

  Fan tro't, sa Kolingen.
  Många i FML uttrycker även sin mening om att allt går enligt någon plan och är frid och fröjd. Där behövs nog också en vårstädning om inte annat så för trovärdighetens skull!

  SUCK!

  Teaterdirektören.

  P.S. Nu gäller det att säga rätt saker vid rätt tillfälle.

  Goddag studenter!
  Lång pinsam paus.
  Varför svarar ni inte, när jag hälsar gapade översten.
  Vi är malajer, överste, svarade en av soldaterna.
  Översten tog ny sats och skrek, Goddag kamrater!

  SvaraRadera
 6. Mer resurser måste till NU!
  Hur ska vi annars få Vidar att fungera?

  SvaraRadera
 7. Norrköping och Söderhamn kunde kanske vara lämpliga orter att aktivera igen med en utbildningsbataljon från Armen och ett baskompani från FV så att man kan maximera nyttan och göra samordningsvinster. Säve och Frösön borde ha varsitt baskompani så att flygplatserna kan utnyttjas i krislägen, även Fällforsbasen borde stå på listan för återtagande. För AMFs del borde man börja med att sätta upp Rörliga Spärrkompanier igen med robotar, minor och sensorer för att skydda skärgårdsområdena, förhoppningsvis finns det kvar ett arv från dom nedlagda Amfibiebataljonerna som kan användas. Sen avslutar jag min önskelista Fårösund som Utbildningsplattfform för Armen och stödjepunkt för Flottan // Rune

  SvaraRadera
 8. NATO är inte aktuellt.

  Se över regleringsbrevet istället, och gör klart vilka förmågor som finns, behöver kompletteras och hur försvaret som helhet skall se ut. Skall inte hela Sverige försvaras? Regleringsbrevet säger att bara vissa bitar skall försvaras, men berättar inte vilka.

  Det finns en grundläggande avvikelse från vad som behövs och vad som finns.
  Och en frågeställning om hur detta presenteras.

  SvaraRadera
 9. Man ska inte låta sig luras av politikers ( och folkets) tillfälliga försvarsfokus. Sånt här är fort glömt, det visar historien. Enda sättet att säkerställa att inte Sverige står med brallorna nere gång på gång är att få till en lagstiftning, helst grundlag som stiftar att minst X % av BNP skall avsättas till Försvaret. Annars kommer vi aldrig kunna hålla Försvarets budget i balans när räknenissarna alltid kan ta de sista miljarderna från Försvaret när budgeten för valfläsk ska gå ihop. Det är faktiskt ingen ide att nu ösa in pengar i Försvaret utan en långsiktig plan! Om det börjar skäras igen om några år är det enbart kapitalförstöring.

  SvaraRadera
 10. Utmärkta förslag. Primära är nog att stoppa omedelbart pågående reduceringar samt att återta värnplikten. Allmän värnplikt ger en en försvarsmakt som är förankrad i hos hela befolkningen. Utan denna förankring kommer politiken fortsatt vingla eller som teaterdirektören ovan säger hamna i "snooze-läge".

  SvaraRadera
 11. Intressant med ditt förslag till hur försvaret bör fokusera. Jag ser det som ett facit/verklighetsbaserat förslag att jämföra framtida politiska utspel mot.

  SvaraRadera
 12. Förståndigt och bra nedtecknat/tänkt. Jag håller med dig i allt utom att vi bör vara med i NATO. Vi betalar idag runt 43 miljarder till försvaret, i runda slängar 1 procent av BNP. NATO kräver av sina medlemmar minst 2 procent av BNP. Vi har således runt 85-100 miljarder till att lägga på vårt eget försvar och då utan alla nackdelar att vara med i NATO, ja det finns faktiskt nackdelar också. Om vi börjar vad vi borde göra med vårt eget försvar som fristående nation har du nämnt det mesta som påpekar riktningen. Vad vi enligt min mening bör kraftsamla kring är ett mycket kraftigt luftförsvar där ingående ett kraftigt med olika robotar försett luftvärn. Vi behöver en kraftfull marin som kan verka som framskjutet luftvärn som mot fientligt marint dito. Vi behöver också ett väl inövat och modernt utrustat hemvärn. Hemvärnet är oerhört centralt både i ett skymningsläge där det gäller att dels hålla efter sabotageförband men även stötta civilbefolkningen med information om läget och för att lösa lokala uppkomna problem som av naturliga skäl kommer att uppstå beträffande infrastruktur och logistik. Vad vi utan fara kan hålla igen lite är behovet av att inom landet bygga upp stora pansarförband då sannolikheten för att stora pansarslag skall utkämpas på Svensk mark är obefintlig eftersom kriget då redan rimligen är över. Mer kan säkert sägas men jag lugnar mig lite där. Men jag måste poängtera att Gotland är oerhört centralt för vår försvarsförmåga och tröskeleffekt och bör förstärkas rejält även med kustrobotförband.

  Sedan NATO, varför skulle detta vara dåligt. Jo, att vara med där kostar för det första lika mycket, minst som ovan skissat eget försvar. Vi kommer också att ta på oss ett gemensamt ansvar att försvara andra medlemsländer typ Polen vilket inte jag tycker låter som en höjdare. Om vi står utanför NATO med ett eget krigsavhållande försvar har heller inte Ryssland någon anledning att lägga resurser på att ta Sverige, även Gotland om det är kraftigt försvarat. Det hänger endast på om vi inte släpper in väststyrkor i vårt land utan att Ryssarna kan lita på detta. En annan nackdel är att NATO kommer att bygga upp stora baser i vårt land där utländsk trupp mer eller mindre regelbundet kommer att befinna sig. Fråga Norska befolkningen får ni höra hur roligt det är att då och då husera Brittiska förband i landet vilka också då och då får permis.

  NATO kommer också förvandla Gotland som en central militärbas med därtillhörande flottbaser samt flygfält. Man kommer att militärt spärra av stora delar av vår vackra ö och otaliga övningar kommer där att hållas med allt vad detta innebär. Jag vill personligen inte se en sådan utveckling.

  Spelet mellan väst och öst kan liknas med ett MC krig. Tillhör man någon av sidorna får man räkna med att bli angripen liksom att jag i klubbens namn förväntas angripa den andra sidan. För vanligt folk föreligger det mycket ringa fara utan man kan stå intill och beskåda eländet. Jag är hellre åskådare än dör för min klubb!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nato kräver väl inte några 2%? Kolla vad Nato-länder egentligen spenderar, alltifrån 1,3 till 1,5 och 1,7.
   Om vi skulle lägga minst sagt rimliga 2% skulle det innebära runt 73 miljarder, inte 100.
   Om vi skall vara alliansfria måste ett mål vara samma procentsats som under kalla kriget.

   Radera
  2. Nato kommer inte alls spärra av eller förvandla Gotland till nåt som det inte är. Detta är struntprat.
   USAs fd militärattaché har ju själv redogjort att man inte tagit någon speciell analys för Gotland, tills alldeles nyligen ansåg man att ön inte hade någon strategisk karaktär. Man klarar att bedriva strid i såväl Östersjön som i Baltikum och Polen utan att besätta Gotland.
   Gotlands betydelse överdrivs.
   Självfallet skulle Sverige dras in i en Östersjö-konflikt oavsett om vi är med i Nato eller inte. Vi har ju en solidaritetspakt med övriga Norden och Baltikum.
   Om Ukraina tillhört Nato hade Ryssland, idag, aldrig vågat gå in. Sverige och Ukrainas säkerhetspolitiska situation liknar varandra.

   Radera
  3. Vore intressant om du hade några källor till dina påståenden om vad NATO skulle göra.

   Radera
  4. Göra med Gotland eller Ukraina?
   Så här skrev Bruce Acker (fd försvarsattaché) om Gotland på Folk & Försvars hemsida:
   "Never once was I or any of the representatives I accompanied asked about Sweden’s commitment to defending Gotland. Never did I see a plan that included advocating the prepositioning of forces there. My conclusion is that the location is viewed as a tactical or possibly operational significant objective, entirely dependent on widely varying potential strategic objectives. In a tactical or operational context, it is not hard to identify reasons why one might want forces on Gotland. But when one includes desired enemy strategic outcomes, alternative methods of achieving these outcomes, and risks to achieving these outcomes, the advantage of defending Gotland is far less clear."

   Radera
  5. Jan B:
   Utmärkta kommentarer till NATO-medlemskapet. Det vore verkligen negativt för Sverige men framförallt för Ryssland, vilket aldrig långsiktigt kan vara bra.
   TobbeT: Går vi med i NATO är det NATO som avgör vad det ska bli med Gotland, inte vi. Om NATO vill få med Sverige är det väl självklart att de inte talar om sånt innan. Då skulle vi ju aldrig lockas över...

   Radera
 13. Bra och genomarbetat som vanligt, Skeppar'n! Delar din farhåga om en "Skaraborgssatsning", en paradmålning som ger sken av en förstärkning men som inte gör någon skillnad i praktiken.

  Vad avser Försvarsberedningen bör den helt riktigt få en ny uppgift - att fullfölja beslutet från 2009 skapar knappast en tillräcklig avhållande förmåga. Det kan också diskuteras om ledamöterna i beredningen bör vara desamma som hittills, de lär få svårt med trovärdigheten som Teaterdirektören framhåller.

  Det kan vara en fördel med att FM inte presenterade ett plusalternativ i PERP. Ja, det hade troligen pekat på lämpliga åtgärder att vidta i det korta perspektivet för att förstärka förmågan något, men det hade knappast tagit hänsyn till den förändrade omvärld vi nu ser och det hade inte heller haft sin grund i en trovärdig försvarsidé, eftersom denna inte är framtagen än. Det hade med andra ord varit en putsning i marginalen, gjord något i blindo.

  De fem miljarder i ökat anslag är en bra början, det är som ett tryckförband som stoppar en artärblödning. Men, för att rehabilitera patienten och återställa hälsan behövs mer än så. Jag tror vi behöver inrikta oss på en successiv ökning mot 2% av BNP, men exakt nivå bör bestämmas av de behov som identifieras när en trovärdig försvarsidé ska realiseras.

  I det bryska uppvaknandet kastar många debattörer förslag vilt omkring sig, förslag som de ser som nödvändiga för att förstärka försvarsförmågan. Alltifrån nya robotar via luftvärn på Gotland till återtagande av garnisonsorter och baser. Flertalet förslag är bra, såtillvida att de innebär en ökad försvarsförmåga. Som du så riktigt påpekar är det dock viktigt att göra saker i rätt ordning. Försvarsidé först, metod och resurser för att förverkliga den sedan.

  För att inte tappa tempo bör vi dock genomföra ett antal omedelbara åtgärder, dina 10 punkter beskriver de mest skriande behoven. Bra där!

  / Commander

  SvaraRadera
 14. Bra och genomarbetat som vanligt, Skeppar'n! Delar din farhåga om en "Skaraborgssatsning", en paradmålning som ger sken av en förstärkning men som inte gör någon skillnad i praktiken.

  Vad avser Försvarsberedningen bör den helt riktigt få en ny uppgift - att fullfölja beslutet från 2009 skapar knappast en tillräcklig avhållande förmåga. Det kan också diskuteras om ledamöterna i beredningen bör vara desamma som hittills, de lär få svårt med trovärdigheten som Teaterdirektören framhåller.

  Det kan vara en fördel med att FM inte presenterade ett plusalternativ i PERP. Ja, det hade troligen pekat på lämpliga åtgärder att vidta i det korta perspektivet för att förstärka förmågan något, men det hade knappast tagit hänsyn till den förändrade omvärld vi nu ser och det hade inte heller haft sin grund i en trovärdig försvarsidé, eftersom denna inte är framtagen än. Det hade med andra ord varit en putsning i marginalen, gjord något i blindo.

  De fem miljarder i ökat anslag är en bra början, det är som ett tryckförband som stoppar en artärblödning. Men, för att rehabilitera patienten och återställa hälsan behövs mer än så. Jag tror vi behöver inrikta oss på en successiv ökning mot 2% av BNP, men exakt nivå bör bestämmas av de behov som identifieras när en trovärdig försvarsidé ska realiseras.

  I det bryska uppvaknandet kastar många debattörer förslag vilt omkring sig, förslag som de ser som nödvändiga för att förstärka försvarsförmågan. Alltifrån nya robotar via luftvärn på Gotland till återtagande av garnisonsorter och baser. Flertalet förslag är bra, såtillvida att de innebär en ökad försvarsförmåga. Som du så riktigt påpekar är det dock viktigt att göra saker i rätt ordning. Försvarsidé först, metod och resurser för att förverkliga den sedan.

  För att inte tappa tempo bör vi dock genomföra ett antal omedelbara åtgärder, dina 10 punkter beskriver de mest skriande behoven. Bra där!

  / Commander

  SvaraRadera
 15. Mycket bra Skipper! Vill bara lägga till: Säkerställa sjöbevakningen genom att bygga om korvetterna Göteborg, Kalmar, Stockholm och Malmö till vedettbåtar. Överföra utrangerade bevakningsbåtar till Sjövärnskåren.

  Du vill gärna även att KBV och Marinen slås ihop för att utnyttja fartygsmaterielen optimalt, men KBV personalen är ju inte utbildad för strid överhuvudtaget. Det borde dock bli tillräckligt med fartyg och flygplan för en effektiv sjöbevakning, men det torde ha liten inverkan på själva ytstridsförmågan.

  SvaraRadera
 16. Frågan är bara: Var skall vi, Försvarsmakten, vara med all denna återtagning av förmåga och lokaliseringar?? Staten har ju avvecklat alla gamla regementsområden, fältflygbaser och diverse övningsområden. Viss materiel förmåga finns när det gäller rörligt kustförsvar. På museet för Rörligt Kustartilleri finns 12/80 pjäs och eldledning mm samt en kustrobot lastbil, se där en början (lite ironi med spår av allvar)

  Magnus S

  SvaraRadera
 17. De som satt oss i denna båt ska knappast vara de som ska tas oss ur denna soppa. Detta är och förblir första prioritet hur man än vrider och vänder på det hela.

  Att skylla på den tidigare regeringen om att de tagit bort försvarsförmåga från Gotland, när det om möjligt var befogat, och inte själv under sju år verkligen stått på sig i frågan är en en total floskeltopp i sig t ex.

  Att gå med Nato kan väl knappast vara aktuellt med tanke på den extrema merkostnad i form av minsta nivå som krävs enligt deras stadgar. Det skulle bli för dyrt helt enkelt.

  Skaraborgssatsningarnas tid är väl förhoppningsvis över vid det här laget.

  SvaraRadera
 18. Kloka ord som vanligt Skipper!

  Självfallet skulle det behövas omtag, med ALLT! Inte bara en ny Försvarsberedning utan även nya ledamöter där. Alltför många, utan att nämna namn, har i denna grupp målat upp en helt felaktig bild av omvärldsläget och vår försvarsförmåga. Oavsett partifärg.

  Hur kan svenska politiker inte säga att det fanns några signaler? Kan man inte läsa vare sig våra eminenta försvarsbloggar eller utländsk press? Diskuterar man inte med andra europeiska kollegor om säkerhetsläget när man träffas?
  Hur kunde politiker i såväl Polen, Baltikum och Finland komma till helt annorlunda slutsatser än svenska politiker? Ovan länder har satsat och kommer troligen satsa ännu mera framöver.
  Det är även tokigt av dagens politiker att skylla på nya såväl som gamla regeringar. Att som FPs Björklund skylla på Socialdemokraterna för att de "monterade ner" vår försvarsförmåga på Gotland är fel. Vad gjorde FP och Alliansen för att förbättra eller bygga upp den? Inte mycket. En hall med 14 stridsvagnar gör inget försvar.
  Allra minst om besättningar och övriga stödfunktioner saknas.
  Alliansen var väl ändå med i beslutet att sälja S100B Argus till Thailand vilket decimerade vår AEW-flyg betänkligt. Nog så viktigt system i dagens värld.
  Tyvärr är attityden lika dålig hos S, som nu vill "befästa" Gotland efter att tidigare tagit bort den.

  Dessutom måste man fråga sig om denna politiska fixering av Gotland, något som jag påtalat så sent som igår hos http://annikanc.com/2014/03/04/vad-gor-vi-nu/#comments
  Det kan inte bara vara ön som skall försvaras och detta påtalar nästan alla idag, utom våra politiker som verkar tro att Sverige enkom försvaras där. Med det sagt vill jag självfallet se en förmågehöjning även på Gotland. Att FISKEN flyttats dit temporärt är positivt men det är beklämmande att FM är s k puck-tvåa och gör detta först EFTER att senaste ryska övningen avslutats. Anledningen skall vara att resurser saknas. Det blir mer ett politiskt statement mot Ryssland och den svenska opinionen än en övervakning av en övning (avslutad) som FM hävdar.

  Jag är även lite frågande till vart den nordiska samsynen tagit vägen? Varför gör man inget gemensamt uttalande för säkerheten i Östersjöregionen? Borde inte statsministrarna i Norden, Polen och Baltikum mötas för att stå enade? Innan vi kan få till ett Nato-medlemskap, om nu försvarsalliansen vågar ta med oss, borde vi sätta oss ner med Finland och ta ett rejält grepp om vår gemensamma säkerhetssituation?
  Vi kommer inte att gå med i Nato innan finnarna gör det och deras president är väl lika negativ som Socialdemokraterna är?
  Nato och allra helst EU har sina brister vilket uppkommer nu när Tyskland är hårt bundet av sina gasimporter från Ryssland. Likaså Storbritannien är långt ifrån sitt agerande under Thatcher eller Tony Blair, och verkar falla in mer och mer i en isolationistisk variant av USA pre-WW2.
  Då vore det bättre, i mina ögon, att skyndsamt göra gemensam sak med Finland. Vi måste hålla ihop för att vi skall klara sig vid en eventuell kris och den ena klarar sig inte utan den andre.
  Finland här en mängd system och system av system som vi inte vågat anskaffa än. T ex kryssningsrobotar på sina F/A-18 Hornet. Taktiska robotar från sitt raketartilleri MLRS. Robotluftvärn på sina kustkorvetter/FACs. Utöver detta har de fortfarande en bredd i sin armé med mer soldater, mer Leo-stridsvagnar, mer artilleri.
  Vi skulle kunna erbjuda Finland en ubåtsförmåga, AEW-flyg, mer jaktflyg, telekrig och insatsberedda soldater från operativ reserv. Inte mycket men alltid nåt.

  SvaraRadera
 19. Utan att ta ställning politiskt så förstår man ju att SD vill knipa en poäng i den nu aktuella försvarsdebatten. Och visst, de är det enda parti som velat satsa på försvaret. Sedan kan man ju tycka vad man vill. Kent Ekroth kommenterar:

  http://kentekeroth.se/2014/03/05/jag-kommenterar-den-uppkomna-debatten-som-sveriges-forsvarsformaga/

  F/A Kn FV

  SvaraRadera
 20. Jag håller inte med när Statsministern säger att alla eventuella satsningar i försvaret skall betalas krona för krona. I detta läge måste det vara felaktigt. Försvaret av Sverige, dess invånare och intressen är statens huvudsakliga uppgift. Det måste vara möjligt att lägga om andra utgifter, som försvaret fått stå undan för tidigare, och skjuta över BETYDANDE resurser till FM. Dels för att beta av hela materielberget som politikerna byggt upp men även tillföra pengar för nya behov och mer övningar, och inte bara stabsövningar.
  Är det verkligen vettigt att vi, med Europas näst lägsta statsskuld och höga tillväxtsiffror (för Europeisk nivå) skall ha så lågt anslag som 1,2% av BNP? Nej.
  Om vi kunde, åtminstone under en övergångsperiod och uppbyggnadsfas, avvara 3% av BNP vilket vi kunde under kalla kriget skulle det i reda pengar motsvara mer än Israels försvarsbudget! Israel har väl i dess flesta ögon ett mycket kraftigt försvar.
  Tom krisande Grekland fortsätter att spendera 2,5% av BNP på sitt försvar 2013.
  I Kina tillförs försvaret en 10% ökning varje år. Men ifjol blev det än mer, 12% ökning mot året innan.

  Man skulle kanske kunna göra en sanningskommision för försvaret bestående av internationella experter? Singapore lyfte ju in israeler för att forma sitt försvar 1965.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Finland kanske kan delta i den sanningskommisionen. Liknande land, om än närmare öst, som verkar fokuserat på att ha ett effektivt försvar?

   Radera
  2. Vi behöver inte gå så långt TobbeT. Jag tror att vi skulle få ett omedelbart lyft med finländska experter i försvarsberedningen, finländska handläggare på försvarsdepartementet samt en finländsk chef för Försvarsmakten.

   Radera
  3. I utbyte kan finnarna få miljöpartiet av oss. Då skulle vi få ett omedelbart lyft.

   Radera
  4. Tobbe, håller helt med dig. Men i Israel gör väl alla någon form av militärtjänst och där har man inte heller högvis med försvarshögkvarter utan där har man militär som är ute på fältet och övar och inte sitter och planerar och snackar skit på kontor. Även om det nu hänger kartor där och finns bilder på militär materiel.

   Radera
 21. Till alla som inte kunde förutse.
  Sarah Palin predicted in 2008 that Putin would invade Ukraine if Obama was elected.
  Bedömningen gjordes utifrån President O.s personliga egenskaper. En sträffsäker analys.
  Hur kan det komma sig att Försvarsberedningen behöver ytterligare tid för sin rapport.
  Det inger inte förtroende när det behövs omtag, kanske även av 2009 beslutet ?
  Nato boys som hoppas på Big Daddy borde skaffa egen ambition och förmåga för som sossar bruka säga ’ det här landet’.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att Obama varit ett svagt kort har stått klart från början. Även hans förre utrikesminister Hillary Clinton såg detta under den presidentvalskampanj där de båda deltog och där Obama avgick med segern. Nu har han hoppat av nästa G8-möte, där han haft chansen att möta Putin öga mot öga. Förmodligen hoppar han av för att inte bli överkörd av Putin. Kanske klokt, för förtroendet för hans förmågor utöver att orera har med åren fått sig åtskilliga knäckar. Det är synd att USA (och västvärlden) i denna svåra stund har en så svag ledare. G8 är det enda forum där väst talar direkt med Ryssland, så ska vi verkligen offra den här enda forumet p.g.a. Obamas svaghet? Den tyska ståndpunkten är att mötet skall genomföras som planerat. Varför inte skicka någon som ryssarna kan respektera, skicka George W Bush, så går det säkert att sy ihop en lösning på den pågående krisen.

   Att inleda en omfattande bojkott av Ryssland och samtidigt ta över försörjnings- och energiansvaret för Ukraina (värre ute än Grekland ekonomiskt) låter sig inte göras mitt i den pågående ekonomiska krisen i USA och Europa.

   Ta Tyskland som exempel. Att lägga ner kärnkraften, bygga ut vindkraften och samtidigt blockera energiflödet från Ryssland vore ekonomiskt självmord. Min spådom är att om det blir bojkott, så splittras EU och västvärlden som sådan med för den delen, där var och en ser om sitt hus, särskilt ur energisynpunkt. Kanske är detta Putins långsiktiga plan och förhoppningar. Härska och söndra.



   Radera
  2. George HW Bush är på väg mot Krim, hangarfartyget USS George HW Bush alltså

   Radera
 22. Tyvärr är jag rädd att försvarsberedningen endast fått mer tid till förfogande, för att krisen i Ukraina skall få "lugna ner sig" och hinna glömmas bort (lite grann) innan deras utlåtande kommer...

  SvaraRadera
 23. Skipper,

  11. Centralförvaring upphör. Feltänkt från början.

  12. Beredskapslagringen återställs

  13. Återför logistiken från FMV till försvarsmakten och återknyt till förbandsverksamheten (särskilt i fält)

  14. Civilförsvaret återskapas.

  15. Avskaffa systemet med att inte upparbetade medel återförs till statskassan. Här läcker försvarsbudgeten, ofta p.g.a. icke-beslut på den politiska nivån. Se det gärna som politikernas sätt att sakta garrottera och "i smyg" kväva ett särintresse, samtidigt som man säger sig tillföra medel. Det går bra att anklaga Putin för att ljuga med bibehållen god ton, men att anklaga politiker här hemma för att ljuga bryter mot god ton.

  16. Kunde kanske utgjutit mig lite över PRIO, men jag avstår.

  Ja, det finns "lite" återställningsarbete att göra men jag tror att NBG kommer att sluka de medel som kunde nyttjats bättre.


  SvaraRadera
 24. Det stämmer inte helt att försvarsmakten blivit av med alla garnisoner även om man lagt ner alldeles för många! Försvarsmakten har idag armégarnisoner med utbildning för markstrid i Revinge, Skövde, Kungsängen Boden, Karlsborg och Arvidsjaur. Utöver det har försvarsmakten garnisoner i Halmstad, Eksjö, Enköping och en liten garnison i Umeå. Utöver dessa finns det större skjutfält med viss utbildningsverksamhet i Falun, Borensberg (Kvarn) och, vill jag minnas, i Karlskoga. Jag har säkert glömt någon. Halmstad, Eksjö och Enköping hyser idag luftvärnregementet, ingenjörsregementet och ledningsregementet. Men de hade tidigare också haft utbildning till brigadförband. Det borde gå att återuppväcka den typen av utbildning igen utan större kostnader på dessa orter. Umeå hade också utbildning till brigadförband men garnisonen där idag är inte stor nog för att hysa eventuella värnpliktiga eller att bedriva utbildning för markstrid. Där, liksom i Falun mfl, krävs en del investeringar för att kunna hålla utbildning för större markstridsförband igen. Så som synes finns det viss infrastruktur kvar. Gotland är väl då den svåra nöten att knäcka. Så vitt jag vet är det väl bara Tofta skjutfält som finns kvar där. Möjligen kan det räcka för att utbilda kustartilleriförband eller luftvärnsförband. Men då krävs omfattande investeringar i utbildningslokaler mm.

  MVH

  Anders, fd E-biträde

  SvaraRadera
 25. För övrigt är jag av åsikten att vi borde snegla på Danmark som exempel för armén. Någon form av värnplikt där de utbildade soldaterna hamnar i en mobiliserbar reserv under 5-6 år. Och ett par stående professionella arméförband som har hög tillgänglighet. Exempelvis K3 och kanske ett eller två mekaniserat förband.

  MVH

  Anders, fd E-biträde

  SvaraRadera
 26. Håkan Lindberg5 mars 2014 kl. 15:42

  Ständigt denna värnplikt. Vi behöver ett stående kompetensförsvar inte ett mobliseringsförsvar. Skall vi ha värnplikt måste vi bygga avsevärt större krigsförband än vi har nu för att svälja alla de 20 000-25000 vi måste utbilda för att det skall vara trovärdig värnplikt och inte en strafftid för några utvalda. Jag vill ha kollegor, inte beväringar.
  Förvaltare Håkan Lindberg

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ständigt denna straffliknelse.
   Där är du helt fel ute.
   Då anser du förmodligen även att GSS/T ger bättre försvarsförmåga än vad värnplikten gav?

   Radera
 27. Jag vill tillföra mina tankar om ett nytt försvar .

  Jag vill enbart skissa mina tankar ej kritisera andras .

  1 Mera pang för pengarna ,nytt rikstäckande luftvärn med robot systemet Patriot .
  Kuwait köpte enligt

  2 Köp betydligt fler JAS än 6o .150 minst plus roboten Meteor minst det antal som varje flygplan kan bära .Samt ersättning .Flygvapnet måste också ha hemliga krigsbaser .

  3 Bygg ut ubåtsvapnet ,och dom nya fartyg som köps in skall vara missil bärande med Tomahawk .

  .De var kostnaderna .
  Nu till sparandet .

  Marinens ytstridskrafter läggs ner allt eftersom dom faller för ålders strecket eller blir eller är kraftlösa .

  Armén läggs ner ,men all matriel överförs till hemvärnet som också övertar den personal som behövs .Vidare skall hemvärnet ökas till 250 000 man med värnpliktiga med frivilliga män och kvinnor där måste värnpliktiga tillföras i bilden för att få upp tillräckligt antal

  Sverker

  SvaraRadera
 28. Jag vill tillföra mina tankar om ett nytt försvar .

  Jag vill enbart skissa mina tankar ej kritisera andras .

  1 Mera pang för pengarna ,nytt rikstäckande luftvärn med robot systemet Patriot .
  Kuwait köpte enligt

  2 Köp betydligt fler JAS än 6o .150 minst plus roboten Meteor minst det antal som varje flygplan kan bära .Samt ersättning .Flygvapnet måste också ha hemliga krigsbaser .

  3 Bygg ut ubåtsvapnet ,och dom nya fartyg som köps in skall vara missil bärande med Tomahawk .

  .De var kostnaderna .
  Nu till sparandet .

  Marinens ytstridskrafter läggs ner allt eftersom dom faller för ålders strecket eller blir eller är kraftlösa .

  Armén läggs ner ,men all matriel överförs till hemvärnet som också övertar den personal som behövs .Vidare skall hemvärnet ökas till 250 000 man med värnpliktiga med frivilliga män och kvinnor där måste värnpliktiga tillföras i bilden för att få upp tillräckligt antal

  Sverker

  SvaraRadera
 29. När det pratas om Gotland så skall det inte glömmas av att det faktiskt finns ett marint etablissemang på ön: sjöcentralen i Visby.

  I sann nedmonteringsanda är dock personalen minskad till några få individer, men kan förstärkas upp från andra sjöcentraler.vid behov.

  SvaraRadera
 30. Måste bara få ur mig detta! Nu kanske Moderaterna är redo att lyssna på vad som måste ske med försvaret. Men efter år av lögner om hur de förstärkt försvarsförmågan, de beskriver satsningar på försvaret genom att efter kraftiga förseningar beviljat redan planerade och budgeterade renoveringar. De lade ned värnplikten utan en vettig utredning med endast tre rösters övervikt i riksdagen nu har vi enorma bemanningsproblem, genomförandegruppen 2008 som dödade luftvärnsrobot till Visbykorvetterna, splitterskyddade granatkastarfordon (AMOS) och många andra viktiga projekt…vi har ett eftersatt materiel berg på 50 miljarder kronor, JAS 39 E Gripen är inte fullt ut finansierad. Listan är lång.. vi har hört dessa mantran om satsningar och förstärkningar av försvaret i Tv, tidningar, lokalpress etc av Cecilia Widegrens, Johan Forsell, Hans Wallmark vår ”käre” Försvarsminister Karin Enström och självaste statsminister Reinfeldt.
  Nu när de ”äntligen” fått ett alibi genom Ukraina och Krim krisen, att gå med på att förhoppningsvis förstärka försvaret på allvar, är det högst motbjudande att de nu så fort de får chansen använder ett nytt mantra ”vi har höjt försvarsanslagen två år i rad nu” läs Forsells senaste blogginlägg, Karin Enström på tv och tidningarna.
  Wiseman, Skipper och andra försvarsbloggare, tom. Svenska Dagbladet låter detta nya mantra passera. Min fråga till er, vi har Allan Widman (Fp) och Peter Hultqvist (S) som inte har försökt mörka läget och deras egna partiers synder, men i några år stått upp för att vi måste lösa försvarsfrågan, då mycket i era bloggares anda (nåja, vi har önskat oss ännu mera), ska Moderaterna nu få ostraffat komma undan med vad de själva ställt till med? Skall vi glömma desinformationen till allmänheten, skall vi glömma alla förnekelser och ställa oss och applådera dem nu? Det kan ju ändå vara för sent. Det var min fråga.

  SvaraRadera
 31. Ekeroths film som det länkas till ovan är väldigt sevärd och påvisar att partiet är det enda som sedan flera år fört den politik som övriga partiers företrädare nu närmast snubblar över varandra för att föra fram. De står även för precis den politik som efterlyses på inom den försvarsvänliga bloggosfären. SD är och förblir det enda trovärdiga alternativet vad gäller såväl försvarspolitik som energipolitik och en mängd andra områden. I och med den nya riksdagslistan tar man dessutom ytterligare ett steg mot att bli av med de sista resterna av "bonnläpparna" och de tveksamma personer som tyvärr har varit de enda som haft tillräckligt låg social fallhöjd för att vilja representera partiet offentligt.

  Nej, jag vet att SD inte "får" debatteras, både här och på många andra ställen, eftersom det ofta resulterar i pajkastning etc. Jag kan dock inte hålla mig ifrån att verkligen uppmana alla läsare att tänka lite själva och se bortom gammelmedias hårt vinklade rapportering om partiet där minsta tveksamhet rullas runt och förstoras upp något oerhört, medan sakpolitiken och fakta kring olika ämnen, SD:s förslag och utrymme att föra fram sina åsikter kraftigt censureras, förvanskas och vinklas till partiets nackdel. Det är mycket enkelt att bevisa att detta stämmer genom att gå igenom hur mycket (lite) utrymme SD fått i de senaste dagarnas försvarsdebatt trots att man legat betydligt mer rätt i både omvärldsanalys och finansiering än alla övriga partier.

  SvaraRadera
 32. Håkan Lindberg5 mars 2014 kl. 21:48

  Anser inte att GSS/T i nuvarande tappning ger någon vidare försvarsförmåga då det i alltför stora stycken liknar mobliseringsförsvarets VU 60-system.
  I mitt inlägg i Marinbloggen i detta ämnet redogör jag för min syn på hur all T-personal borde tjänstgöra nämligen i betydligt längre perioder än de nuvarande. Jag anser inte heller att T-personal är optimalt för sjögående enheter men passar utmärkt i basförband, vissa markstridsförband och till del i stabsförband.
  GSS är för mig den kadern som vi skall utveckla till bra kompetens för att ha när våra politiker önskar en krigsorganisation betydligt större än den nuvarande och vi för att skapa den verkligen behöver aktivera värnplikten.
  Då tror jag att vi behöver mycket välutbildad personal framförallt på lägre nivåer som kan vara grupp, tropp eller plutonchefer och dito stf för att snabbt utöka krigsorganisationen. Innan dess så tror jag inte på värnplikt för ett fåtal. Om jag nu är helt fel ute med min straffliknelse så är jag intresserad av hur Skipper har tänkt att motivera 18-19åriga tjejer och killar till ett antal månader i uniform?

  SvaraRadera
 33. Spärrkompanier och värnplikt som svar på rådande situation känns verkligen inte genomtänkt eller professionellt.

  Å andra sidan så skulle det vara intressant att se om ubåtsflottiljen, basbataljonen och sjöstridsflottiljerna skulle få som uppdrag att utbilda 1100-1300 värnpliktiga matroser per år och sedan få höra ramaskriet från förbanden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Var skall vi stoppa alla dessa individer??? Fartygen kommer att sjunka om alla dessa skall ombord. Behövs minst 2 stora stödfartyg för att klara detta.
   Magnus S

   Radera
 34. Skipper!
  Bra förutom Nato medlemskapet.
  Tänk om man istället för att nedmontera allt och sen panik upprusta,
  (en historielektion till de folkvalda?)
  kunde hålla en bra jämn nivå där regelbundna övningar och uppgraderingar gav oss trovärdighet och självsäkerhet.

  När det gäller fartyg:
  Jag är inte alls insatt, men är inte detta fartyg intressant?
  http://en.wikipedia.org/wiki/USS_Milwaukee_(LCS-5)

  En större visbyklass fast med möjlighet till att faktiskt kunna landa riktiga helikoptrar på (och ha en skyddande hangar)och även robotar och luftvärn.

  Förlägg en division gripen på Gotland. Men till skillnad från Leoparderna, se till att det finns bemanning...

  GSS/T fungerar på sina håll mycket bra.
  Det tråkiga i sammanhanget är att material inte finns tillgängligt, allt från enkla saker som dumpfickor till kommunikationsutrustning.

  Pierre Annorax

  SvaraRadera
 35. Enström och Reinfeldt agerar som en farsa som under åratal med stor käft har tvingat familjen att pruta och dumsnåla på underhållet av bilen, så råkar man ut för ett allvarligt tillbud, gubben köper bus bas en dyr översyn (men inga nya grejor) hos närmsta bilverkstad och börjar så smått släppa till litet på vad som måste göras - och signalerar till familjen att de ska beundra honom för hans framsynthet: jag ser ju till att det händer saker här eller hur?

  Enström (i synnerhet) har *noll* trovärdighet i de här frågorna, hon är vad som på engelska brukar kallas "a tool" för sina schackrande kompisar som velat få loss pengar till skattesänkningar men inte velat få upp någon öppen debatt om försvaret och dess inriktning.

  SvaraRadera
 36. Det har avslöjats att vi har ett enveckasförsvar. Jag förslår att vi fördubblar försvarsbudgeten, så vi får ett tvåveckorsförsvar.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna