5 mars 2014

ÖB: Inriktning mot IO14 gäller (Uppdaterat)

Överbefälhavaren besökte idag Marinen och Amf 1 under sin nu påbörjade rundresa till Försvarsmaktens förband. Ett bra initiativ! ÖB kommenterade under sitt besök vid förbandet även den senaste tidens utveckling i Europa och indirekt även inrikesdebatten om rösterna som nu höjs för ett förändrat och förstärkt försvar.

​Under besöket deklarerade ÖB tydligt och helt korrekt att pågående inriktning mot IO 14 gäller. Han uttryckte att målet är att ha en fullt utvecklad IO14, både vad gäller personal, materiel och övningar med rätt operativ effekt dimensionerad för vår omvärld. ÖB:s uttalande under dagen (Källa: Emilia) förvånar mig dock i två avseenden (min fetstil).
– Omvärlden är föränderlig och vi måste följa med i förändringarna. Försvarsmakten kommer inte att utökas, vi måste slå vakt om den Försvarsmakt vi har. Jag är övertygad om att den operativa förmågan vi nu bygger är helt rätt och det ska vi fortsätta med. Jag kommer också i mina dialoger med våra uppdragsgivare fortsätta att vara tydlig med vikten av att ha balans mellan uppgifter och resurser, det är mitt ansvar. Men alla vi har ett ansvar, vi måste själva göra vägval som innebär förändringar, sa ÖB.

Den ena är hur ÖB så säkert kan slå fast att Försvarsmakten inte kommer att utökas? Detta trots att politiker från båda blocken nu öppnar upp för justeringar av försvarsanslaget och att regeringen dessutom förlängt försvarsberedningens tid för att arbeta med sin kommande rapport? Är inte det att stänga dörren för tidigt?

Det andra är att ÖB, trots att omvärldsläget nu har förändrats i grunden genom att Ryssland visat vad man är beredd att göra, anser att IO 14 utgör en relevant operativ förmåga. Jag skrev i går ett inlägg vilka åtgärder jag personligen anser behöver vidtas för att åstadkomma ett operativt relevant försvar.

För att vara konkret. Grunden för nuvarande insatsorganisation lades i samband med FB-04 då världen såg helt annorlunda ut även om en viss justering gjordes 2008. Vårt försvar är numera primärt dimensionerat för internationella insatser och inte för försvaret av Sverige, helt i enlighet med tidigare politiska beslut. Jag håller inte med ÖB i hans bedömning om att IO 14 fortfarande är operativt relevant. Främst baserat på den oroväckande utvecklingen som egentligen startade redan 2007 då Ryssland deklarerade att man inte avsåg följa CFE-avtalet.

I nyårsintervjun med SvD uttryckte ÖB själv vid Mikael Holmströms påståendet att vi alltså klarar ett begränsat angrepp i en vecka? "– Ja, sedan är våra resurser nedkörda på sådant sätt att motståndskraften inte är så stor längre".  För mig ter det hela sig därför något märkligt när ÖB i dag anser att organisationen ändå är operativt riktig och att Försvarsmakten inte kommer att utökas.

Försvarsfrågan får inte präglas av prestige, den är alldeles för viktig för det. Det handlar om svensk framtida säkerhet, och det är nu hög tid att åstadkomma något bättre än det "enveckasförsvar" som debatten under lång tid har handlat om, och som Försvarsmakten själva deklarerat ändå aldrig kommer att uppnås....


UPPDATERING 2014-03-06:

Försvarsmaktens informationsstab arbetar föredömligt snabbt. C LEDS går nu ut och kommenterar ovanstående inlägg på FM bloggen "Försvarsmakten kommenterar".

Det Jan Salestrand påpekar rörande ökad beredskap för stående förband är en viktig detalj som ibland slarvas bort i debatten.

Jag om någon är realist, så även försvarsmaktsledningen. Det saknas oerhörda summor, framför allt materiellt för att förverkliga IO 14. Jag köper resonemanget att det är viktigt att intagande av IO 14 genomförs (finansieras) så snabbt som möjligt, något som tagits upp åtskilliga gånger på den här bloggen. Dock anser jag fortfarande att det är nu finns ett "window of opportunity" att skruva något på IO 14. Jag vidhåller fortfarande att det till och med är nödvändigt. Materiellt är utökad luftvärnsförmåga på land och till sjöss, anskaffning av attackvapen till flygstridskrafterna, ett återuppsatt kustrobotbatteri samt en utökad marin numerär är saker som borde kunna realiseras inom ramen för en justerad IO 14 om politikerna nu uppenbart är villiga till att göra justeringar. I ett sådant läge är det dumt att stänga dörren.

För övrigt så ska Försvarsmakten och IO 14 reduceras ytterligare genom regeringsbeslut 5 (FM Org 18). Det bidrar inte till ökad operativ förmåga och relevans. Detta beslut måste definitivt hävas.

Men ska jag vara helt uppriktig och realistisk så är min bästa bedömning att ett eventuellt tillskott till försvarsbudgeten (som nu politikerna inte kommer att kunna backa ifrån efter senaste tidens utveckling) i praktiken kommer att bli så pass marginellt att IO 14 trots allt ändå inte blir finansierad fullt ut.

Hur detta utvecklar sig återstår att se.


Bloggar:
Sjätte mannen
Jagarchefen
Wiseman
Johan Forssell

Media:
SvD
DN (Gotland)
SvD
SvD (Fresker)
AB
AB
SR (Gotland)
Sydsvenskan (NATO)
SVT Debatt (Wollstad om personalfrågan)
TV4

37 kommentarer:

 1. Förvånande. Men ÖB vet säkert att politikernas senaste utspel är enkom ett spel för galleriet. Därför flyttas beredningens arbete fram för att allmänheten skall kunna fokusera på "viktiga" frågor som jobbskatteavdrag och pappamånad.

  Sa han nåt om tidsplanen för IO14? 2023 eller tidigare?

  För övrigt konstaterar jag att Johan Forssell i dag redogör för Rysslands låg tillväxtnivå på 1.3% men gör ingen parallell till Sveriges försvarsanslag på det mindre 1.2%.

  SvaraRadera
 2. Försvarsmakten säger ju själv i BU15 att IO14 inte längre är målbilden då stora förändringar i manöverförbanden aviseras, detta för att minska personalen samtidigt som duellvärdet i förbanden stärks(dvs mindre skytte, mer strv). Förstår ÖB om han vill att FM's personal skall behålla fokus på ställd uppgift, men jag tycker inte riktigt han lyckas hålla balansen.

  SvaraRadera
 3. "Försvarsfrågan får inte präglas av prestige, den är alldeles för viktig för det."

  Tur att våra generaler och amiraler vågar erkänna att de faktisk har fel ibland då...

  Suck!

  SvaraRadera
 4. Kanske har han en önskan om en lugn tid fram till pensionen? Kanske passade inte planerat tal ihop med senaste förändringarna? Kanske har han kallats till kavajhytten? Vem vet, men konstigt förefaller det.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi får väl se hur det blir 2015 när Lena Hallin tar över.

   Radera
 5. ÖB lyder under ett antal mer eller mindre stolliga försvarspolitiker som kräver nya förändringar lika ofta som de byter skjorta. Vem som helst bli skulle bli uppgiven i ÖB:s situation.

  SvaraRadera
 6. Att i dessa tider ha en överbefälhavare som tycker att organiseringen mot ett enveckasförsvar som eventuellt blir klart någon gång i en oviss framtid, i den takt budgeten medger känns inte trovärdigt.

  Enligt mig har IO14 spelat ut sin roll för flera år sedan och alla med lite insikt i frågan är överens med mig.

  Att vår försvarsmaktsledning vidhåller IO14 är helt otroligt.
  De måste ju vara medvetna om att den aldrig kommer att uppstå!
  Jag har frågat förr och ställer samma frågor igen.
  För vem eller vad spelar man denna komedi?
  Vem försöker man lura och varför?


  Jag upprepar också det jag skrev igår.
  De så kallade experter, inom FM, på departementen, inom statsförvaltningen och inom de politiska partierna m.fl. som anser sig vara förvånade Rysslands agerande i Ukraina bör nog fundera på sitt val av arbetsområde.

  Jag förstår att NATO nu förstärker sin närvaro i de baltiska länderna. Där finns långt större andelar av rysk befolkning som kan behöva hjälp.

  Är föredragningarna från MUST av så dålig kvalite, svåra att förstå eller saknas förmågan att förstå?
  Jag vägrar att tro att vi leds av så informerade, likgiltiga, oförstående människor som de vill framstå.

  ÖBs uttalande stärker mig i min uppfattning om det jag skrev igår.
  Jag är ytterst tveksam till att nuvarande ledargarnityr har förmågan och trovärdigheten att leda en omfattande reform av FM.
  Jag rekommenderade en "vårstädning". Man kanske får följa upp med en riktig sanering någon gång i oktober?

  Jag måste säga att förutom den nästan totala tystnaden från ÖB gör inte hans uttalande saken bättre!
  Mycket märkligt att ingen annan i ledningen har/vågar ha en annan uppfattning om läget?

  Superdundersuck och pust!!

  Jag hoppas vid gud att vi inte får svaren på alla underligheter i samband med ÖBs avgång!

  Teaterdirektören.

  P.S. För er som följt mig under en längre tid så påminner jag min följetong om min vapenrock som skulle prydas med lite gradbeteckningar och annat. Detta visade sig vara en dyr process som varade under lång tid.
  Kan man ana att 22 spetsnazbrigaden har liknande problem eftersom de saknar alla beteckningar på sina uniformer. De kanske kan få sina problem ordnade till ett billigare pris i Ukraina? Någon som känner till någon skicklig och snabb skräddare på Krim?

  SvaraRadera
 7. Det är naturligtvis alltid vanskligt att spekulera vilka premisser andra utgår från i sitt resonemang - detta har väl om inte annat visat sig de senaste dagarna...

  Jag tror att ÖB har en pragmatisk grund för sitt resonemang. Du (Skipper) har själv påpekat att din bedömning är att det krävs ett ekonomiskt tillskott om ca 5 miljarder per år bara för att realisera IO14. Vad skulle det då krävas för att rätta till rupturerna i IO14 så att organisationen skulle vara mer ändamålsenlig, 10, 20 eller kanske 30 miljarder? Tror som sagt att ÖB bedömer detta som parlamentariskt omöjligt. Sen tror jag inte att det är en nyhet för ÖB att Ryssland är berett att använda det militära maktmedlet för att uppnå sina målsättningar - det är ju faktiskt så att Ryssland använt mindre våld denna gång jämfört med Georgien.

  Tror därför att ÖB faktiskt presenterar en någorlunda nykter syn på vad som kommer att vara möjligt. Själv tror jag faktiskt att ÖB är lite för optimistisk - jag tror inte FM får en tillräcklig stor anslagsökning eller handlingsfrihet att reformera IO14 mot en effektivare organisation med högre operativ förmåga att utöva våld mot en motståndare.

  SvaraRadera
 8. Förtydligande! I frågan om att FM inte kommer att utökas så anser jag att ÖB är en sann realist. Hade han bara lagt till "jag tror" hade det blivit mer sakligt.

  Det märkliga blir när IO 14 vidhålls som operativt riktig trots att FM själva i perspektivplaneringen framhåller de förmågor som även vi debattörer efterfrågar. Skillnaden är att FM utgör från minskad numerär.

  Även om man pratar i olika tempus och IO14 på papperet ska vara här och nu, och PerP sträcker sig längre fram i tiden (2023-2033) så är det ingen hemlighet att ett försvar tar lång tid att ställa om.

  SvaraRadera
 9. Kan det inte vara så att ÖB vill komma ifrån att Försvarsmakten tidigare alltid ändrat organisation innan anpassningen till föregående organisation varit klar?

  SvaraRadera
 10. Intressant, men ÖB har väl bara att rätta sig i vad riksdag har beslutat? Sen är han antagligen bakbunden vid regeringens lagda budget...

  Det börjar komma fram spännande åsikter på debattsidorna, här från DN:
  http://www.dn.se/debatt/svensk-forsvarsformaga-den-samsta-sedan-1500-talet/
  (Extremsummering: Tänk framåt utan att först fråga vad kostnaden blir. "Det är dags att hitta tillbaka till en försvars- och säkerhetspolitik som inte är en vindflöjel för kortsiktiga internationella fluktuationer och inhemska, kortlivade politiska vindkantringar." )

  SvaraRadera
  Svar
  1. ÖB har alltid att förhålla sig till politiska beslut. Men när du debatten ligger öppen är det dumt att utesluta ökningar och revidering till något bättre.

   Radera
 11. Vore det inte lämpligt att först sätta målen för regleringsbrevet i KONKRET form.

  Skall hela Sverige försvaras?

  Eller skall vi bara jamsa med som tidigare?

  Att kalla den inställningen för realistisk känns inte som ett helt genomarbetat koncept.

  SvaraRadera
 12. Svensk försvarsförmåga borde stödja svenska politiska mål. Inte bara handla om huruvida vi militärt kan avvärja en militär angripare på X geografiska platser under Y dygn. Sådan förmåga lär inte ha någon större betydelse i historien. Om det är en förmåga som fyller ett syfte däremot, t.ex. om den är av sådan karaktär att det sätter så stora käppar i hjulet för en motståndares möjlighet att uppnå sina politiska mål att han därmed avstår från att välja väpnat angrepp som metod - då kan förmågan bli historiskt relevant. Men, om vi ska kunna försvara (militärt) en plats, flera platser eller alla platser, i Sverige under X timmar eller Y dygn, utan sammanhang, är en helt meningslös diskussion. Vilket syfte ska en sådan förmåga fylla? Varför blir en vecka bättre än en dag, eller en månad bättre än en vecka? Varför är fem platser bättre än en plats? Det måste finnas ett sammanhang som gör att försvarseffekten blir mätbar.

  Uppstår försvarseffekten genom att vi genomför en väpnad insats, eller genom att vi projicerar en trovärdig förmåga att genomföra en väpnad insats?

  Debatten har börjat bli mer intelligent, t.o.m. på högsta nivå, men det förekommer fortfarande mycket suboptimerade, sammanhangslösa, pseudo-diskussioner som inte säger någonting om begränsningar eller möjligheter för svensk försvarsförmåga.

  SvaraRadera
 13. Jag delar Skippers skepsis mot IO 14. Följande är min respons på FM svar till Skipper:

  Argumentationen är logiskt och förståelig. Särskilt förstår jag om FM inte är redo för stora omkast igen. Grunden att bygga på bör vara den som är grundlagd.

  Men, politiska beslut och inriktningar idag skapar förmågor om 10 år. Är IO 14 definierad i en nationell kontext där det finns en övergripande försvarsidé och en överordnad, koordinerad, försvarsförmåga för att t.ex. uppnå en politisk avhållande tröskeleffekt mot en motståndares val av väpnat angrepp som första val av politiskt medel i sin utrikespolitik i vårt närområde?

  Finns det en konkret plan för hur IO 14 används och ger effekt samordnat med andra försvarsåtgärder för att understödja politiken i en kris för att vidmakthålla fred och säkerhet i vårt närområde. Är IO 14 definierad som komponent i en sådan plan?

  För den som följer försvarsutvecklingen så verkar IO 14 vara dimensionerat för ett insatt insatsförsvar. Organisationen är inte "användbar" om den inte är insatt? Det är en brandkårsstyrka för reaktiv offensiv (mark)förmåga i säkerhetsskapande operationer tillsammans med andra länders truppbidrag. Den innehåller inte alla komponenter eller en komplett volym utan är tänkt för truppbidrag. Med vilka ska vi agera samordnat och koordinerat för nationellt försvar? Om 10 år? Kommer inte dessa nationer att vara upptagna själva om krisen är i vårt närområde?

  Den avhållande effekten kräver "omedelbart gripbar" och snabbt reaktiv försvarsförmåga till försvar av vår territoriella integritet och nationella oberoende. Hur säkerställs det utan beredskapsgruppering av kompletterande internationella förband i vårt närområde? Hur säkerställs en snabb beslutskedja för insats i en multinationell konstellation på svenskt territorium? Eller baltiskt (och vad avhåller då från angrepp hemma)?

  Hur är det tänkt egentligen? Jag efterlyser lite gammaldags försvarsupplysning för att bygga förtroende för försvarsförmågan, trygghet och motståndsvilja hos folket.

  Vilka andra komponenter ingår i försvarsförmågan? Motstånd mot cyberkrigföring har tydliggjorts men hur skyddas andra delar av det civila samhället? Vilket är vårt civilförsvar, dess uppgift och mål? Vissa delar lär ha direkt påverkan för trovärdigheten i den militära försvarsförmågan vad avser t.ex. rörlighet och uthållighet. Andra delar handlar om vår motståndskraft och politiska handlingsfrihet. Hur överleva tillräcklig länge för att kunna utveckla en trovärdig offensiv svarsförmåga mot ett militärt angrepp, som därmed får en förebyggande avhållande effekt?

  Snälla, förklara hur ni har tänkt. I stora, ohemliga drag. PerP:en, som borde vara underlag för politiska beslut idag, utmålar scenarion som det är tveksamt att IO 14 möter. Vilken hotbild och vilka scenarion (mot vårt politiska oberoende och vår politiska handlingsfrihet) är dimensionerande. Hur planeras svenskt försvar, inkl. de militära komponenternas roll och uppgifter? Hur samordnas försvarsplaneringen med våra allierade (särskilt så länge vi ska betraktas militärt alliansfria)? Ni måste ju åtminstone berätta så mycket som behövs för att skapa och projicera t.ex. en trovärdig avhållande tröskeleffekt för potentiella motståndare. Samma budskap borde medborgarna kunna få höra?

  För inte kan tanken vara att försvara Sverige genom väpnade insatser på vårt eller allierat territorium efter att det väpnade angreppet är ett faktum? Idén måste väl vara att bevara fred och säkerhet i vårt närområde?

  Jag är djupt förvirrad och i behov av försvarsupplysning. Säkert inte ensam om det.


  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, hur är det egentligen tänkt med det nationella försvaret, då främst med de gröna stridskrafterna. De blå är mycket lättare att förstå i kontexten.

   Radera
 14. NATO tillför flyg till Balticum, Utökad militär verksamhet i Polen, Turkiet patrullerar sitt luftrum, USA har fått tillstånd att gå upp med örlogsfartyg genom Bosporen. Vad gör våra försvarspolitiker? Pratar, analyserar och utreder! Som vanligt alltså!
  Jag föreslår att regeringen ser till att höja lönerna för fast anställda soldater och sjömän så de som är inne i systemet stannar kvar och att rekryteringsförmågan stärks direkt. Bevilja också rejält med pengar till övningsverksamhet och inköp av utbytesenheter och reservdelar så att våra förbands tillgänglighet ökar.
  Detta går att ordna imorgon (torsdagens regeringssammanträde). Det handlar ju bara om pengar. Detta är det snabbaste sättet att höja vår beredskap och förmåga NU och samtidigt bygga för framtiden.
  Sedan kan man gå på att förbättra och ersätta materielsystemen (tar som alla vet avsevärd tid).

  SvaraRadera
 15. Om nu våra politiker börjar tänka om varför går ÖB ut med att förklara att någon ny strategi behövs inte.Samt att ha militär på Gotland är onödigt!Vidare säger han att vi tillför förmåga till Gotland vid behov!Har ÖB fått löneförhöjning av moderaterna samt hur skulle en sådan höjning av militär förmåga till Gotland ske i ett snabbt förlopp.Han måste skämta,Knappast med någon Gotlandsfärja.

  SvaraRadera
 16. Det militära läget på Gotland är under kontroll.
  Trots att stridsvagnarna står i ett förråd.
  – Det är bara att skruva upp tanklocken och fylla på diesel, säger ÖB Sverker Göranson.Aftonbladet just nu!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tyvärr säger hans uttalande om hur lätt det är att starta upp vagnarna mer om hans dåliga kunskaper om vad en mobilisering kräver än vagnarnas tillgänglighet.
   Jag vet inte vad han menar med att de fjorton vagnarna på Gotland är "toppmoderna". Kan de ha hunnit få nya batterier innan de flyttades över?

   Frågan kvarstår! För vem eller vad ljuger han och varför?
   Varför göra dessa uttalanden och tappa allt förtroende som fanns inom FM?

   Jag kan också undra över hans svar angående kvalificerat luftvärn med lång räckvidd och kustrobot på ön.
   Det grupperar vi vid behov!
   Kan ingen berätta för karln att vi inte har något av vapnen i FM!

   Dessutom pratar han om förmågor som om de fanns tillgängliga här och nu. Han måste väl vara medveten om att dessa förmågor inträffar först efter stora tillskott i budgeten och om så sker tidigast om cirka tio (10) år!

   SUCK! Det hela verkar helt förvirrat!

   Teaterdirektören.

   P.S. Det måste väl vara billigare att hålla tvåtusen man på Gotland än någonstans i Långtbortistan. Bara en omprioritering som krävs.
   P.S. De flesta som äger en snöslunga, gräsklippare, jordfräs eller en båtmotor vet att bara lyfta på tanklocket och köra är en myt.

   Radera
 17. Ja vet hygglig ton inga personangrepp, men bara en fråga ska de tanka på OKQ8 eller på Shell.Man börjar fundera på om ÖB verkligen är rätt citerad!!!!!!

  SvaraRadera
 18. En fråga var ska dessa Leopard tankas och få service Undrande hur det hela ska organiseras.

  SvaraRadera
 19. Sverige har ju bara totalt kanske 2 st stridbara bataljoner, som skulle kunna sättas upp om man slår ihop alla stridbara förband. Mer är det inte. Och även om viljan finnes så mäktar inte Sveriges försvar att få fler på stående fot... med utbildning och övning osv.

  Nu står vi där vi står och ÖB har ju rätt, vi kan ju inte avsätta stående förband till Gotland... vad har vi då ha kvar på fastlandet..?

  Så därför bidde det inget till Gotland även om det finns stridsvagnar där... utan personal... för om man tar dom fåtaliga som kan använda dessa vagnar så bidde ju fastlandet utan besättningar till dom fåtaliga vagnar som finns här...

  I och för sig så bidde det ju ingen skillnad om man skickar dit personal eller inte, försvarets förmåga idag är ju lika med noll, detta pga försvaret är allt för anorektiskt, nära svältdöden, i stort sett oanvändbart om det blir minsta kris i landet.

  SvaraRadera
 20. Om nu ÖB känner till att dessa stridsvagnar aldrig kommer att kunna användas i brist på personal så borde han säga detta.Det ju trots allt vi alla skattebetalare som står för kostnaden.Dags att våra politiker samt högre militärer slutar ljuga för det Svenska folket!

  SvaraRadera
 21. Detta land är ju för fan handikappat, inget illa ment de rörelsehindrade, men att ett lands människor kan vara så handlingsförlamande är skrämmande och på högre nivå samt lägre. Det finns en sak alla berörda skall fundera på och detta är "Funktion"

  Vilken funktion skall försvaret ha?

  Vilken funktion skall flygvapnet ha, som det är nu utan robotar under vingarna!

  Vilken funktion skall Marinen ha, vilken funktion skall olika båtar, vapensystem ha?

  Vilken funktion skall Armen ha, vilken funktion skall deras vapensystem ha?

  Vilken funktion skall vårt samhälle ha? Ett bra samhälle där vi tar hand om varandra eller skall utförsäkringen fortsätta, då skall jag få be att förklara för våra politiker att jag tänker utförsäkra er funktion, för den är kass!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag vill gärna spetsa till det ytterligare och fråga vad vi skall med tunga pansarförband på Gotland till över huvud taget. Ja man kanske till och med kan ställa samma fråga rörande fastlandet. Vår ide är ju att vi skall ha ett så pass tufft "skalförsvar" genom flyg, luftvärn, marin och kustförsvar att vi gör det väldigt kostsamt för den lede fi att dels ta luftherraväldet, dels med en stor invasionsstyrka ta vårt land eller delar av vårt land och samtidigt kunna sköta logistiken kring detta. Någonting säger mig att om fienden får fotfäste någonstans i Sverige eller till och med Gotland är kriget för vår del slut. Då finns inget luftförsvar, ledningscentraler eller infrastruktur kvar. Då kan vi ändå ingenting göra med stora pansarförband. Av den anledningen tycker jag vi kan spara in på den delen vilket säker är jättebelopp med tanke på vad det kostar att inköpa, driva, utbilda och underhålla sådana förband. Vi bör i stället förstärka våra hemvärnsförband för bekämpning av Spetznas styrkor och liknande sabotageförband.

   Radera
 22. Det stora problemet som jag ser det, är att FM inte får möjligheten att ta fram ett förslag på hur en relevant organisation skulle se ut. FM är bakbundna av politiska beslut som är populistiska och röstfrämjande och inte med säkerhet som grund. FM borde ges möjlighet att förutsättningslöst få presentera en FMOrg för de politiska partierna där man grundligt visar hur förmågor etc har en funktion i en komplett Org.

  Det är dyrt att vara fattig...

  SvaraRadera
 23. Det finns andra vapen...
  Tänk om:
  Det fanns en rysk schakspelare som noterade att börs sjönk när rysk militär gick in i Krim/Ukraina.
  Sedan såg den ryske schakspelaren att börsen steg igen när rysk militär drog sig tillbaka.
  Då tänkte den ryske schakspelaren, undrar hur mycket som den kommer att falla om rysk militär plötsligt gjorde en samordnad framryckning till floden Dnepr. Skulle USA börs börja paniksälja och crush equity markets ?

  SvaraRadera
 24. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 25. @fredrikg. Raderad pga rejält övertramp.

  SvaraRadera
 26. Stridsvagnar i förråd. Där kan de stå. Finns ingen logistikorganisation eller depåer för bränsle, ammunition, m m. Finns inga bärgarfordon. Finns inga verkstäder. Finns ingen personal.

  Likväl så har vi stridsvagnar på Gotland.

  SvaraRadera
 27. Försvarsmakten: Rysslandsbesök bygger förtroende.ÖB besöker Ryssland,ÖB beskriver sina värdar som trevliga omtänksamma med stor öppenhet.Oj vad han bedrogs sig.Detta besök skedde i mitten på december 2013.Med detta i bagaget är jag mycket förvånad över ÖBs uttalande att vi inte behöver en ny inriktning på vårt så kallade försvar.Men med lite vodka och god mat löser sig de flesta problem.

  SvaraRadera
 28. Det är intressant att se ett ökat intresse kring försvars- och säkerhetspolitik. Det är samtidigt skrämmande att se den naivitet som präglar nyvaknandet...
  Det spel Putin spelar kan inte pareras med utredningar och betänketid...! Vi har invaggats i en illusion om att vi har "minst tio års" förvarning och då kommer vi hinna bygga upp vårt försvar... Vad säger historien? 1938 Münchenöverenskommelsen, Sudet-tyskar införlivas i Tyskland- "Fred i vår tid" myntas...
  1939... Ja, vi vet alla vad som hände sedan... 10 års förvarning?
  Nej, tyvärr finns det inget hopp! När ryssarna går in i Balt-staterna får vi försöka få igång museei-fartygen för att få en ökad numerär.
  Det är för sent att "se över" en havererad organisation!
  /
  Pessimistkonsult och fd officer

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi behöver en ÖB som står på egna ben inte en till Pinocchio.

   Radera
 29. Inget utsäde av rätt sort ingen skörd länge leve skoipper

  SvaraRadera
 30. Hej hej Skipper vems sida står du igenligebn på stacks att byta bloggpartner
  §

  SvaraRadera
 31. Men var inte ÖB rätt smart?
  1. Först finansierar vi IO14.
  2. Om politikerna sen vill ha förband på Gotland, utökad förmåga i någon domän som t ex markburen sjömålsrb eller andra nya enheter då kommer det till ytterligare satsningar.
  Jag tror ÖB bara vill uppfattas trovärdig samt skicka en signal till politikerna att anslagen är så låga nu att man måste börja finansiera det man beställt innan en eventuell utökad förmåga är realistisk. Sen kan ju vi tycka si eller så om det men är det någon som på riktigt tror att anslagen kommer öka med 25%??

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna