30 mars 2014

Fler och mer kvalificerade övningar - eller?I dag publicerade Sveriges Radio P4 en artikel om att verksamheten till sjöss vid 3. Sjöstridsflottiljen reduceras. Det är ingen munter läsning vi nås av i inslaget med rubriken "Övar i hamn i stället för till havs". Men samtidigt är det inte det minsta förvånande, för trots att regeringen hävdar att man satsar på Försvarsmakten så blir det ändå mindre och mindre pengar kvar till verksamheten varje år.

I inslaget framgår det att 3. Sjöstridsflottiljen i år har fått se sin övningsbudget reducerad med 11,5 miljoner jämfört med föregående år. Det är riktigt illa, men faktum är att det faktiskt är ännu värre än så. Räknar man på just det här förbandets rörliga kostnader, d.v.s. verksamhetsmedel vilket i praktiken är det som blir kvar efter att fasta utgifter så som löner, lokalhyror och anläggningskostnader är borträknat så har förbandet fått se mer pengar än så försvinna. Den exakta reduceringen jämfört med föregående år är hela 14 772 000 kronor (ca 14,8 mkr).

Men inte ens detta är hela sanningen. Från och med i år så fick det aktuella förbandet ett tillskott i form av Visbykorvetten HMS Karlstad med drygt 40 mans besättning, något som i sig är mycket glädjande. Men det innebär att det är ytterligare ett fartyg och således en besättning som ska övas jämfört med föregående år. Detta genererar givetvis en ökad kostnad för förbandet som man inte har kompenserats för i anslagstilldelningen. Därför slår årets reducering ännu hårdare mot verksamheten, men detta syns inte på papperet och för allmänheten. I praktiken innebär det här att förbandet får färre antal sjödygn och mindre drivmedel att fördela ut på fler besättningar. Något som oaktat leder till reduceringar.  Låg fart utan gasturbindrift och färre sjödygn kommer sannolikt att prägla årets verksamhet.

Trots dessa oemotsägliga fakta så skriver försvarsminister Karin Enström den 21 mars på SvD Brännpunkt följande rader.
Runt om i Försvarsmakten pågår ett omfattande arbete med att genomföra försvarsreformen som regeringen beslutade 2009 för att öka vår försvarsförmåga. Reformen innebär till exempel att Försvarsmakten övar mer och i större och mer kvalificerade övningar. Försvarsmakten genomför återigen krigsförbandsövningar
Karin Enström och hennes moderatkollegor tycks uppenbart befinna sig i någon annan verklighet än den som upplevs ute på förbanden. Verkligheten och kartan stämmer inte överens och försvarsministern har uppenbart bestämt sig för att det är kartan som gäller och inget annat.


På 3. Sjöstridsflottiljen har man istället för att bedriva verksamhet till sjöss i en större omfattning tvingats till att hitta på nya grepp för att skapa förutsättningar för att nå så långt som möjligt med besättningarna trots en reducerad ekonomi. 

Utfallet av övningarna i simulerad miljö har förvisso varit gott, vilket får ses som en tröst i dessa bistra tider. Men att öva i simulatorer kan aldrig kompensera tid till sjöss, det kan däremot komplettera. Men det förutsätter att det finns kvalificerade simulatorer som ger tillräcklig effekt. Även här har Marinen problem kopplat till ekonomi. Vid Sjöstridsskolan i Karlskrona finns ett nybyggt simulatorhus. Men de flesta simulatorerna är antingen så gamla att driftssäkerheten och användbarheten kan diskuteras. I vissa fall saknas även vitala komponenter så som en kvalificerad spelmotor. Detta är något som Marinen väntat på i väldigt många år utan att det hänt något på området, mest sannolikt p.g.a. vikande ekonomi.


Att förbanden har fått se minskade anslag i år är långt i från någon nyhet och det är inte bara 3. Sjöstridsflottiljen som drabbas. 

För någon månad sedan skrev jag ett inlägg som förklarade i detalj hur stora reduceringar eller ökningar Försvarsmaktens förband fått. Totalt så är reduceringen på verksamhetsmedel jämfört med föregående år hela 144 miljoner. Men så låter det knappast när regeringsföreträdare och moderater ska förklara läget i Försvarsmakten.

Försvarsberedningens ordförande Cecilia Widegren har en egen blogg där hon ställer frågor till sig själv. I ett av de senaste blogginläggen så frågar Cecilia sig själv "har försvaret fått en ökad operativ effekt?" På den egna frågan svarar hon (min fetstil) att:

Försvaret har idag en högre beredskap, genomför mer komplexa övningar, tillförs modern materiel och personalens kompetens höjs.
Cecilia verkar inte tagit så mycket intryck av det inslag jag vet att hon tvingades se när hon förra söndagen stod i SVT Agenda. Där visade man soldater på Ingenjörregementet som förklarade att pengarna inte räckte till ammunition i slutet av året och därför istället fick skrika "PANG PANG".

Oppositionskollegan Peter Hultqvist (s) går i dagens Expressen även han till frontalangrepp mot Widegren. Det är mycket beklämmande att behöva läsa att försvarsberedningen verkar vara helt dysfunktionell. Att det så sent inpå att slutrapprten ska redovisas framkommer att man inte ens är nära några breda politiska uppgörelser är inget annat än en smärre katastrof. Hultqvist skriver..
Cecilia Widegren (M) har som ordförande i försvarsberedningen ett viktigt val att göra. Antingen verkar hon för en bred politisk uppgörelse om framtidens försvars- och säkerhetspolitik eller väljer hon ett småskuret partipolitiskt debatterande som egentligen inte bidrar till något konstruktivt. Valet är hennes och har en direkt bäring på trovärdigheten i försvarsberedningens arbete
Det finns även andra uppgifter från mycket initierade källor som pekar på samma sak, att beredningens ordförande i alldeles för många avseenden är oense med mer eller mindre alla andra representanter förutom miljöpartiet. Att det är Sveriges framtida säkerhet som står på spel gör att situationen känns extra allvarlig.

Förbanden har inte tillräckligt med pengar för att bedriva kvalificerade övningar i rätt omfattning och den beredning som vi alla hoppades ska råda bot på dessa problem verkar inte fungera. Till vem eller vilka ska vi då sätta vårt hopp till när försvarets existens och rikets säkerhet står på spel?


P.S. När sjömän skiljs åt brukar man ofta säga "vi ses till sjöss". Framöver kanske vi i stället får börja säga "vi ses i simulatorn" D.S.


12 kommentarer:

 1. Vad är det för skillnad på det som sägs i pro-ryska kanalen RT och vad Karin Engström/Cecilia Widegren skriver? Båda är propaganda designat för att förvränga verkligheten till sin egen fördel. Jag skulle vilja påstå att för en tredje part är lögnerna likvärdiga.

  SvaraRadera
 2. Cecilia Widegren senaste idé är att köpa plats i annonsbilagor i de större morgontidningarna där hon fritt och okritiskt kan sprida sina nymoderata (o)sanningar om alla "satsningar"...

  För att sedan i sin blogg slå på stora trumman och ge sken av att den köpta annonsplatsen är en "artikel" där hon porträtteras i den stora morgontidningen.

  Det ska bli intressant att se om hon även dyker upp på köpt plats i svd...
  DN har hon ju redan avverkat - annonsplatsen i bilagan från Mediaplanet slog på egen blogg upp som att DN porträtterar Cecilia Widegren....

  Jag rekommenderar varmt bloggen Den sjätte mannen, och inlägget Politikern på piedestalen! Läs sedan vad Cecilia W själv skriver på din blogg om den köpta annonsplatsen...

  För den som fortfarande är skeptisk till att en förtroendevald riksdagsledamot, tillika ordförande i försvarsutskottet kan hantera sanningen på det här sättet rekommenderar jag en sökning i DNs artikelarkiv....

  DN artikeln som Cecilia W refererar till finns inte!

  Magstarkt, väl magstarkt ! Jag är förmodligen lite gammaldags, men enligt min måttstock är det ren och skär lögn, en lögn som inte är värdig en förtroendevald riksdagsledamot!

  ...eller kan man vända på det - en person som hanterar sanningen på detta vårdslösa sätt (läs - ljuger helt skamlöst) är inte värdig ett förtroendeuppdrag som riksdagsledamot!

  Men jag är väl förmodligen lite gammaldags i mina värderingar...
  Jag är ju så gammal att jag t.o.m. upplevt den tiden då landet hade en fungerande försvarsmakt, och inte som nu en fingerad....

  SvaraRadera
 3. FM genomför större och fler komplexa övningar, exemplifierat av Cold Response, svenskt deltagande uppgick till 1400 pers.

  Nordanvind 1991 ställde upp 23000 sold från armén och 3500 från flygvapnet, 150 fpl deltog. Men det var ju för att det bara var de norra Milo som övade.

  Det ska till helvetes vassa förband om de ska kunna trumfa kraften i de utdömda norrlandsbrigaderna. Det ska till en helvetes talang om högre chefer ska börja leda och samordna våra spridda förband igen. För erfarenheten finns inte längre.

  Jag har svårt att avgöra om Widegren blåljuger rakt av eller om hon bara är så dåligt påläst att hon inte har en aning om vad Försvarsmakten var före 2006. Ingetdera renderar henne någon heder.

  NFördKan

  SvaraRadera
 4. Jag har fått några exempel på mer kvalificerade och komplexa övningar.
  Tyvärr tror jag inte någon tog min fråga riktigt på allvar;-)

  Börja skjutpasset med en orientering till skjutfältet.

  1. Ingen kan börja skjuta innan alla är i mål.(säkerhetsfråga!)

  2. Alla hinner inte fram till lunchen. (besparing)

  3. Alla måste hinna duscha och byta kläder innan skjutpasset börjar. (arbetsmiljö- och säkerhetsfråga)

  4. Vi måste åka/marschera hem för att hämta ut vapnen. (fysisk aktivitet och säkerhetsfråga)

  5. Vi hinner inte tillbaka ut till skjutbanan så resten av dagen går åt till inlämning av materiel och vård. (stor besparing)

  Jag har även fått en del förslag på hur man komplicerar och gör besöken vid serviceförråd och liknande mer komplexa.

  Nya mer komplicerade blanketter.
  Komplexare beställningsförfarande.
  Mer datastöd. (Hm..)
  Betydligt längre och mer komplexa väntetider.
  o.s.v.

  Vill man göra övningarna på SFD större kan man inför ett minimikrav på gjorda beställningar. Exempelvis ingen am-best mindre än en miljon 5.56.

  Jag kan dock konstatera att jag inte fått ett enda svar som skulle kunna tolkas som att uppgifterna, att det blir några mer komplexa eller kvalificerade övningar under året, stämmer.

  " De två stora övningarna vi tränar till i år, är vårruset och Göteborgsvarvet".
  Blir det bara vårruset nästa år då det verkar bli ännu värre ekonomiskt?

  Fortsätter den trenden du beskriver, och jag gärna understryker, så är väl hälsningen från våra GSS, "vi ses på utsidan" snart ett faktum.

  Suck!

  Verkar som vi satsar på att kunna springa ifrån eventuell fiende så snabbt som möjligt?!

  Teaterdirektören.

  P.S. Jag har fått flera förslag på hur stridsvagnskompaniet på Gotland låter i den "nymoderata" försvarsmakten.

  Bom-böm vid träff och bom-puff vid miss. Vagnarnas lättare vapen föreslås kallas "Gutespruta" och skall tydligen markeras med ett distinkt bäbäbäbäbäbäbä.
  Jag hoppas att detta tas med i den seriösa beredningen som ett förslag i samsyn;--)
  Vill man förvilla fienden, eventuellt få den att tro att NATO är inblandat, kan man utbrista lite mer internationellt bom-boem eller baebaebae...

  SvaraRadera
 5. Ja nu senast vid den stora övningen i norra landsändarna tillsammans med Norge och NATO skulle Sverige stå för artilleriet. Det var bara så att det stora landet med världens bästa levnadsstandard, världens bästa moral samt ledstjärna för världens övriga länder hur man skall uppföra sig inte hade några kanoner! Nåväl, vem behöver kanoner i ett försvar så i stället fick man "spela" att man hade och på så sätt kunde man ju bara inte misslyckas. Det påminner inte lite om Hasse och Tages revy om ormtjusaren på Kiviks marknad som inte fick tag i några ormar utan i stället fick berätta om hur det var. Men det var ruskigt att höra sade Hasse!

  Nu var det väl kanske heller inte så snällt att skicka två stackars JAS ensamma till Gotland för att bli mer eller mindre lockbete ifall den lede fi dök upp. Vad skulle dom göra där utan kvalificerat luftvärn och till och med ledning. Nej, vi kan kanske "spela" att vi hade en division och både luftvärn och kustförsvar! Ja, hurra det gör vi för vi vann ju i övningen i Norrland!

  SvaraRadera
 6. Tips: kolla vart pengarna går. Vart de VERKLIGEN går.

  Inte bokföringsmässigt utan bank eller kontantmässigt. Det är faktiskt fysiskt omöjligt att försvaret kan ligga på dagens nivå och förbruka 40 miljarder. Det går bara inte.

  Var är hålet som medlen rinner ut genom? På riktigt?

  SvaraRadera
 7. Försvaret borde fokusera resurserna på kärnverksamheten och bland annat ställa in alla betalningar till Fortifikationsverket. Jag skulle vilja se den regering som vräkte försvarsmakten från sina lokaler....

  SvaraRadera
 8. Vart pengarna går....?

  Pengarna äts upp av olika bokstavskombinationer...

  PRIO, NBF, GLC/NOC, OPS, JAS,FMV....

  Gemensamt för alla bokstavskombinationer är att skrapar man på ytan väller det likt myror ut horder av konsulter - till stor del f.d. anställa i FM som tagit kompetensen med sig och bytt jobb...
  FMV har många heltidsanställda konsulter som agerar och fattar beslut i FMV:s namn.

  Jag skulle se fram mot en av riksrevisionen utförd granskning av FM och FMV totala kostnad per år för konsulttjänster....

  Enbart MSK Ledsyst har nästan 100 heltidsanställda konsulter som sysselsätter sig med FM egna system - Vidar, Emilia m.fl.

  Gissningsvis kostar en konsult 1-2 gånger vad en FM anställd gör (normalpriset är väl minst 1000kr per timme) dessutom är som sagt en stor del av konsulthorden f.d. FM anställda....

  SvaraRadera
 9. Första kvartalet är precis slut och vår lilla enhet har redan Öt stopp, ÖD stopp, ammunitionsstopp för att nämna ngt med anledning av årets budgetbesparingar. Välkommen till vår verklighet, inte samma som regeringens.

  SvaraRadera
 10. Jag blir bestört av att höra om dagens övningsverksamhet i Sveriges försvarsmakt.

  Gjorde "Rep.övningar" med 25000 man på 80-talet. 33 dagars övningstid varav 32,5 fältdygn i en snödriva någonstans i Norrland (åt lunch på regementet första dagen). Jag upplevde övningarna som kvalificerade med alla befattningar och utrustning. Dagens försvar må vara vasst men inte för så länge sedan kunde drygt 30 Brigader vara mobiliserade på några få dygn. Och ett fungerande Civilförsvar.

  Sergeanten


  SvaraRadera
 11. Jag kan höra Jussi sjunga:
  Till Hamns!

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna