4 december 2013

Regeringens nonchalans av försvaret fortsätterFler riksdagsledamöter börjar nu engagera sig i den bekymmersamma situationen som den oansvariga moderatledda regeringen försätter Försvarsmakten i när det kommer till anskaffning och vidmakthållande av försvarsmateriel som kräver regeringsbeslut. Den här gången är det ånyo en av socialdemokraternas representanter i försvarsutskottet, Åsa Lindestam, som ställer en ny skriftlig fråga till försvarsminister Karin Enström. 

Det är glädjande att riksdagsledamoten Lindestam verkar förstå problematiken runt dessa problem. Precis som Peter Jeppsson tidigare gjort så sätter dessa skriftliga frågor den press på försvarsministern som en enskild ledamot i det politiska systemet kan göra. Lite olyckligt i sammanhanget är det att Lindestam missförstått förhållandet med de sex bevakningsbåtar som hon tar upp i sin skriftliga fråga. Något som tyvärr bidrar till att frågan tappar lite av sin tyngd. De sex bevakningsbåtarna som Lindestam tror ska byggas om ska i själva verket avvecklas och ersättas av de två vedettbåtar som tyvärr inte alls tas upp i frågeställningen.

Det här visar ånyo på problematiken med vårt politiska system där enskilda riksdagsledamöter med en bakgrund väsensskild från försvarsområdet uppenbart har svårt att förstå de komplexa turerna och olika benämningar på saker och ting.

Oaktat detta är huvuddelen av frågan relevant och viktig! 

-------------------

den 29 november

Fråga

2013/14:153 Behoven av nyanskaffning och vidmakthållande av försvarsmateriel

av Åsa Lindestam (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Försvarsmakten och Försvarets materielverk har tillsammans utrett behov av nyanskaffning och vidmakthållande av försvarsmateriel. I den senaste budgeten och i Perspektivplanen finns bland annat beslut om att Sverige ska ha sju korvetter. I budgeten fanns summor angivna för att sätta i gång detta. Även ombyggnation av sex bevakningsbåtar finns med i både budget och PerP.

Försvarsmakten har prioriterat bland annat detta.

Om budgeten överstiger 200 miljoner kronor måste beslut fattas även av regeringen. Så är inte fallet. På fråga i försvarsutskottet fick vi veta att regeringen prövar detta, och stundtals säger regeringen nej till förslagen. Därmed blir material med tiden obrukbart och inte heller nyanskaffat.

Min fråga är:

Avser försvarsministern att snarast tillsammans med regeringen fatta beslut i enlighet med Försvarsmaktens prioritering?

--------------------

Karin Enströms så kallade svar och den fortsatta nonchalans av Försvarsmaktens förutsättningar för att kunna lösa sina uppgifter man är ålagda av regeringen är skrämmande! Inte på något sätt svarar försvarsministern på den konkreta frågan som dock är något mer utvecklad än tidigare. Vad man kan utläsa mellan raderna i sista stycket är att något politiskt beslut inte ligger nära i tiden. Läs Karin Enströms svar här nedan.

---------------------

den 4 december

Svar på fråga

2013/14:153 Behoven av nyanskaffning och vidmakthållande av försvarsmaterielFörsvarsminister Karin EnströmÅsa Lindestam har frågat mig om jag avser att tillsammans med regeringen snarast fatta beslut i enlighet med Försvarsmaktens prioritering.

Den 13 november i år besvarade jag en likartad fråga från Peter Jeppsson angående modifiering av korvetterna HMS Gävle och HMS Sundsvall (riksdagsfråga 2013/14:100).

Visbykorvetterna är under leverans i version 5, vilket förbättrar den samlade förmågan till ytstrid. Regeringen har även fattat beslut om halvtidsmodifiering av röjdykfartygen Spårö och Sturkö samt stridsbåt 90. Vidare har regeringen utökat den ekonomiska ramen för anskaffningen av en ersättare till signalspaningsfartyget Orion.

Försvarsmakten har budgeterat för halvtidsmodifiering av två korvetter av Göteborgsklass och ombyggnation av ytterligare två till vedettbåtar. Försvarsmaktens budgetunderlag behandlar inte ombyggnation av sex bevakningsbåtar. Försvarsmaktens perspektivstudie berör inte någon av de ovan nämnda åtgärderna.

Regeringen har i regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Försvarsmakten beslutat att myndigheten ska framställa om regeringens medgivande för beställning av objekt och verksamheter som medför ekonomiska bindningar över 200 miljoner kronor eller i övrigt är av strategiskt betydelse. Regeringen tar löpande ställning till Försvarsmaktens förslag till materielinvesteringar när beredningskravet i regeringsformen och förutsättningarna för ett för verksamheten bra beslut i övrigt är uppfyllda.

Regeringen har sedan 2006 fattat beslut om betydande investeringar i Försvarsmaktens materiel för att säkerställa militär operativ förmåga. Regeringen tillsatte i maj 2013 även en särskild utredare med uppdraget att lämna förslag till förändringar av processen för hur regeringen styr investeringar i försvarsmateriel (dir. 2013:52). Syftet är att åstadkomma en mer ändamålsenlig ordning för styrningen av Försvarsmaktens materielinvesteringar samt öka möjligheterna för riksdagen och regeringen att fatta investeringsbeslut på strategisk nivå. Det är av stor betydelse att omsättningen av marinstridskrafternas materiel svarar mot den långsiktiga planeringen för marinens och Försvarsmaktens samlade behov.


----------------

Slutsatsen av ministerns otydliga svar är att några fartyg inte kommer att byggas om i närtid. Det verkar dessutom som man avser vänta på att utredningen avseende försvarsmaterielanskaffningen ska redovisas innan något beslut överhuvudtaget kan komma i fråga.

Detta kommer i praktiken innebära att marinens redan låga numerär av kvalificerade ytstridsfartyg kommer att sjunka ytterligare till att omfatta endast fem Visbykorvetter. Rikskorvett nummer 1,2,3,4 och 5. 

Det kommer även innebära att sex bevakningsbåtar av Bevakningbåt typ 80, vedettbåten HMS Jägaren samt korvetterna HMS Stockholm, HMS Malmö, HMS Gävle och HMS Sundsvall kommer att avvecklas under 2015 utan att regeringen behagat att säkerställa dess ersättare.

Lägg där till turbulensen runt ubåtsaffären A26 som jag avser återkomma till i ett senare inlägg.

Är detta vad nuvarande regering benämner som en satsning? Ska hela Sverige med sin 240 mil långa kuststräcka försvaras med endast fem rikskorvetter?

14 kommentarer:

 1. Med dagens opinionsundersökning i ryggen är sannolikheten för anskaffningar till ett särintresse än mer obefintliga. Pengar till särintressen som flytande plåtschabrak är - så att säga - pengar i (ursäkta) sjön. Och med sådana satsningar vänds inga opinoner och än mindre vinns val!

  SvaraRadera
 2. Lugn! Enligt färska opinionssiffror idag så kommer det bli (med lite tur) ske ett regeringsbyte nästa år och då blir det förmodligen bättre på alla sätt eftersom sämre än såhär kan det väl knappast bli?!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det blir bättre nästa år! (gammalt djungelordspråk)

   Radera
  2. Det blir bättre efter kuppen, menar du? ;)

   Radera
 3. Lugn! Det kan alltid bli sämre! Bara det finns npgot kvar att misshushålla med och konsensus i råder! Makt korrumperar som bekant..

  SvaraRadera
 4. Det kommer att bli ännu värre, var så säkra.
  Det blir ännu mer besparingar på förbandsverksamheten under 2014 än vad som tidigare är aviserat.
  Lycka till med att behålla personalen!

  SvaraRadera
  Svar
  1. @21.55

   Nu svartmålar du.
   Försök att se helheten!

   Radera
  2. Det är katastrof. Soldater som inte får öva eller utvecklas inom sitt skrå, att tro att dom stannar är naivt.

   Radera
 5. Ett regeringsbyte kommer knappast att ändra inriktningen eller nonchalansen, bara vilken röstboskap som pengarna fortsättningsvis försöker köpa.

  SvaraRadera
 6. Ja Bagdad Bobs arvtagerska aka KE fortsätter sin vana trogen. Varför ändra på ett moderatkoncept? Man har ju precis satsat på ett samnordiskt transportsystem. Hur länge kan vi lura, inte bara Sveriges befolkning, utan även våra grannländer?
  Det mest tragikomiska är väl att Åsa Lindestam inte har bättre koll, hon sitter ju trots allt i försvarsutskottet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den moderata mytomanen KE försöker att undfly sanningen och därigenom rädda det egna skinnet fram till mandatperiodens slut. Osanning och retoriska knep tjänstgör som uppehållande försvar.

   Radera
 7. Tyvärr spelar det nog inte någon roll vilken färg som politikerna har på sina plastspadar efter nästa val.
  Oppositionen klagar så mycket de kan på de i regeringsställning och sedan om steken vänder så är det precis tvärtom. Det fundamentala i sammanhanget är väl att det varit flera politiska skiften och försvaret har varit förlorare varje gång.

  JohanT

  SvaraRadera
 8. Det blir inga beställningar till Kockums för vedettbåtsmodifieringar av Göteborgskorvetter förrän A 26 frågan är löst.

  Troligare att vi ser en Kockums konkurs innan A 26 är beställd.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Intressant. Detsamma borde då gälla HTM av de korvetter som ska få fortsatt liv som korvetter? (Kalmar- eller Gävleklassen eller vad de nu skulle heta).

   Vad som är problemet i köpet av A26 har jag inte riktigt förstått. Skipper har väl tänkt skriva något längre om detta tror jag. Det enda jag läst är att ThyssenKrupp (TK) vill sälja HDW-ubåtar till Filippinerna istället för Kockums-ubåtar, samt att FMV och TK inte är överens om någon del i avtalet (priset?). Att TK köpt Kockums ska enligt rykten handla om att ta kontrollen över en konkurrent för att sedan svälta ihjäl den. Verkar som en ovanlig strategi? Någon tidning spekulerade i att SAABGROUP skulle vara i förhandlingar om att köpa loss Kockums.

   Blir intressant att läsa mer när detaljerna kring detta klarnar.

   /Civil

   Radera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna