20 februari 2013

Rött ljus för Urban Ahlin (s) och Hans Wallmark (m) i dagens debatt

Under eftermiddagen hölls en debatt i riksdagen med temat "Vissa säkerhetspolitiska frågor" med anledning av Utrikesutskottets betänkande (UU7) där främst ledamöterna i utrikesutskottet debatterade. Till viss glädje så gled debatten över till att beröra även försvarspolitiken, men det var framför allt NATO och Ryssland som förekom mest frekvent i anföranden och repliker när man inte gick till angrepp mot de andra partiernas politik.

Dessvärre så blir det mycket påtagligt när man följer en riksdagsdebatt som denna att flera av riksdagsledamöternas verklighetsförankring är diametralt skild från den verklighet som råder utanför riksdagshuset och den som de människor som jobbar mitt i den militära verkligheten upplever.

En annan intressant aspekt är att det alldeles uppenbart råder stora skillnader - inom partierna - mellan vilka åsikter försvarsutskottets ledamöter och utrikesutskottets ledamöter har i samma frågor. Det skiljer så pass mycket att man kan under om de ens erhåller samma information, och om de ens diskuterar frågorna sinsemellan. För att det mest tydliga exemplet Socialdemokraterna.

Urban Ahlin (s) står i riksdagen och hävdar följande:
Ryssland utgör inget militärt hot i dag, och de har knappt förmågan!
I det första stycket ger nog de flesta Ahlin rätt, men när han hävdar att Ryssland inte har förmågan ger han sig ut på mycket tunn is, och man undrar var han erhållit den informationen? För just den uppfattningen delas nog inte av någon annan än Urban Ahlin och Moderaterna. Rött ljus för Urban Ahlin! Glädjande är dock att Ahlin ändå gjort iakttagelsen att Ryssland rustar upp och att han anser att detta framöver måste innebära förändringar i försvarspolitiken och för Försvarsmakten.

Även Hans Wallmark (m) erhåller rött ljus i debatten då han fortsatte att mangla den nymoderata lögnen om att allt har blivit så mycket bättre sedan alliansregeringen tog över makten och försvarspolitiken. Wallmark säger i riksdagen:
Jag tror att de allra flesta är överrens om att om man jämför från 2009 till i dag så har det skett ett påtagligt förmågeuppbyggande!
Wallmark fortsatte även att tala om att Alliansregeringen genomför satsningar på Försvarsmakten genom anskaffningen av JAS 39E, något som i själva verket näst intill innebär en halvering av beståndet av stridsflygplan. Detta är något som inte ens den mest optimistiska realisten kan få att se ut som en "satsning"!

För övrigt så är Ahlins replik på Wallmarks inledande anförande värd att se.

Wallmark framhöll även att Moderaterna "tar ett samlat grepp om säkerhetspolitiken" - vad han nu egentligen menar med detta, och läste därefter ur sitt manus upp den ensidiga solidaritetsförklaringen, vilket enbart blir tröttsamt och intetsägande när det inte tillför debatten något av nytt av värde.

I debatten deltog även Julia Kronlid (sd) som ställde flera raka frågor till Ahlin om varför Socialdemokraterna, trots att partiet framhåller att Försvarsmakten är en viktig del i säkerhetspolitiken, ställer sig bakom en budget som är för liten för att uppnå de politiska målsättningarna och den nuvarande inriktningen för Försvarsmakten. Ahlin i sin tur menar att nuvarande budget är tillräcklig, en åsikt vi vet att inte partikollegan i försvarsutskottet Peter Hultqvist (s) delar! Hultqvist har som bekant åtskilliga gånger deklarerat sitt grava missnöje med nuvarande nivå. Även här saknas den röda tråden inom Socialdemokraternas retorik i försvarsfrågan.

Men det är inte bara inom Socialdemokraterna som oenighet runt åsikterna verkar råda. Man märker tydliga skillnader i retoriken även inom KD där försvarspolitikern Mikael Oscarssons tidigare uttalade åsikter skiljer sig mycket från det som utrikespolitikern Désirée Pethrus uttrycker.

Hans Linde (v) och Walter Mutt (mp) gjorde gemensam sak och spelade på NATO-skräcken (den moderna motsatsen till Rysskräcken) och försökte så gott de kunde måla upp bilden av NATO som en ond och elak organisation. Huruvida någon tar dessa herrar på allvar kan man fråga sig? Det mest oroväckande i detta är att mycket tyder på att det är dessa två som kan komma att sätta agendan för försvars- och säkerhetspolitiken under nästa mandatperiod om nuvarande opinionsmätningar står sig till valet.

För att balansera upp en debatt där Moderaterna körde sina vanliga argument om hur lysande den nymoderata försvars- och säkerhetspolitiken är, och Socialdemokraterna som i sin tur är arga på Moderaterna och NATO, så imponerade folkpartisten Ismail Kamil mycket med att vara påläst, insatt i ämnet och saklig i sin argumentation.

Se gärna Kamils repliker på Urban Ahlin här, här och på Miljöpartisten Walter Mutt här, här. Men även på Hans Linde (v) här och i synnerhet här samt på Julia Kronlid (sd) här och här.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera två viktiga saker efter dagens föreställning. Riksdagsdebatten i ämnet bygger på en bild som allt för ofta inte alls speglar verkligheten. Det råder olyckligtvis även stora skillnader inte bara mellan partier, utan även inom partierna hur man ser på försvars- och säkerhetspolitiken. Detta sammantaget kan nog tyvärr härledas till att dessa frågor har marginaliserats och hamnat i politikens ytterkant under de senaste åren. Mycket olyckligt!

Media: SvD 1 SvD 2 SvD 3
Bloggar: JW

9 kommentarer:

 1. SD i all ära men tyvärr så är deras syn på försvarspolitiken lika orealistisk som V fast i diametralt felaktig ända på skalan.

  Skall det till förändring så måste de större partierna ta sitt ansvar.

  SvaraRadera
 2. Tja, om inte kartan stämmer med verkligheten så gäller kartan. Intet nytt där. (Obs, viss grad av ironi kan förekomma i detta påstående.)

  SvaraRadera
 3. Vad är det för fel på SD's vilja att satsa på försvaret?

  SvaraRadera
 4. Det var väl en debatt, för debattens skull.
  Genomgående var debattörerna uruselt pålästa och ältade argument tagna helt ur luften. De verkar inte heller förstå vad de kommit överens om i utskotten. De verkar inte ens ha varit på samma möten!?
  Jag är inte säker på att alla talare egentligen visste vad debatten handlade om. Ibland var de inte ens överens om vad vissa ord eller fraser betydde. Hmm... tala om särintresse!

  Alla aktörer, och deras syfte, blandades ihop till att bli NATO.
  Vad gör FN, OEF, ISAF, NATO och ett hundratal andra aktörer på plats och vilket syfte har de? Lite hemläxa inför nästa debatt!


  anf.87 Hans Linde (V):
  ”När det till exempel gäller byggandet av skolor i Afghanistan är det Svenska Afghanistankommittén som gör det.”

  Lite gulligt naivt och typiskt egosvenskt var väl herr Lindes påstående att det endast är Svenska Afgkommitten som bygger skolor i landet. Det hade han fått reda på genom en resa med dem??

  Hemläxa: hur mycket får landet i civilt bidrag från 1. USA som statsbidrag. 2. USA via NATO 3. USA via OEF 4. Natoländerna via NATOsamlat 5. Andra givare och organisationer från dessa länder?
  6. Civila givare från andra länder (utom Sve)

  Herr Linde kan ta deras bidrag i månaden och jämföra med Sveriges sammanlagda bidrag per år så får han en bra bild om vem som bygger och vem som har ekonomiska muskler att bidra till utvecklingsinsatser.  Lite försvarupplysning i all välmening.

  Regionala enheter för säkerhet och återuppbyggnad
  ISAF arbetar framförallt genom regionala enheter för säkerhet och återuppbyggnad, så kallade Provincial Reconstruction Teams (PRT) som spänner över i stort sett hela Afghanistan. Dessa enheter bidrar till säkerhet och återuppbyggnad i Afghanistans provinser genom militär observatörsverksamhet samt genom exempelvis samverkan med och rådgivning till lokala myndigheter.
  ISAF:s huvuduppgift är att skapa säkerhet för att underlätta för de afghanska myndigheterna, FN och biståndsaktörer att genomföra återuppbyggnadsinsatser i landet. ISAF:s närvaro har varit ett viktigt bidrag för att skapa förutsättningar för humanitärt och fredsbyggande arbete samt för att möjliggöra utvecklingsinsatser i Afghanistan.
  ISAF består av ca 130 000 personer från 50 Nato och icke - Natoländer och är verksamt i hela Afghanistan.
  ISAF är en FNstyrka ledd av NATO som har sitt mandat från resolutioner tagna i FN:

  Jag har sagt det förut och nu kommer det igen.
  Lite försvarsupplysning från INFOS skulle göra nytta och från en låg nivå höja kunskapen om verkligheten betydligt bland våra folkvalda.

  anf.69 Hans Wallmark (M):
  ”När jag tittar på en kartbild ser åtminstone jag att om man ska nå Sveriges kust eller land så måste man komma från söder, från öster eller från väster. I alla dessa lägen kommer man att passera ett eller flera andra länder varav flera dessutom är Natoanslutna och därmed artikel 5-länder. Hela debatten bygger på något sätt på ett antagande där man tänker bort resten av världen.”

  Hm… Kaliningrad verkar inte vara känt i utskotten ?? Läxa: Hur lång tid tar det att flyga 30 landmil? Titta på kartan en gång till!

  Dubbelsuck!

  Teaterdirektören

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bra genomgång.

   Angående Hans Wallmarks (anf69) så tar man sig för pannan.. Wallmark anglagar oss för att "tänka bort resten av världen" när han själv tänkt bort hela enklaven Kaliningrad...

   Tala om självmål!

   Radera
 5. @Teaterdirektören...
  Apropå koll på läget,,

  PRT är nedlagda....dubbelsuck

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej inte alla ännu, men planen är väl att avveckla de sista under 2013 om jag tolkat informationen rätt.

   Radera
  2. @ Anonym

   Jag uttryckte mig kanske oklart?
   Jag vet att PRT som så mycket annat är på väg bort från AFG.
   Anledningen till försvarsupplysningen var att flera av debattörerna sade sig ha varit i Afg.
   De verkade dock inte ha förstått kopplingen mellan vår insats, FN och NATO. Därav min förklaring till var de varit och varför vi bemannade PRT. Dessutom framgår vad ett PRT hade för uppgifter. Jag tog även med en liten förklaring till vad ISAF var för något. De hade en tendens till att baka ihop allt som skedde i landet med NATO.
   Hoppas det klarnade lite?

   ”Vet vi inte var vi har varit så vet vi inte var vi är och då blir det väldigt svårt att veta vart vi ska.”

   Teaterdirektören.

   Radera
 6. En moderat från Ängelholm vid namn Hans Wallmark skrev 2013-05-30:

  "Det konstaterades redan då att Ryssland har gjort sitt yttersta för att återta sin stormaktsroll. Angreppet på Georgien 2008 illustrerade att tröskeln för att använda militärt våld sänkts. Likaså bedömde regeringen att de ryska väpnade styrkorna fortsatt att utvecklas.
  Därtill konstaterades landet ha en begränsad förmåga att driva omfattande militära operationer utanför det egna territoriet och närområdet. Det är direkt dumt att bortse från att Ryssland också står inför svåra utmaningar ifråga om ekonomiska, demografiska och strukturella problem."
  Hämtat från nedanstående länk. https://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1702214-oansvarigt-att-antyda-ett-invasionshot

  Hmm..
  "Begränsad förmåga att driva omfattande militära operationer..."
  Undrar om Ukrainarna håller med Wallmark?

  "...direkt dumt att bortse från att Ryssland också står inför svåra utmaningar ifråga om ekonomiska, demografiska och strukturella problem."
  Dumt var det sagt men vem som var/är dum får väl läsaren själv avgöra.

  "Dagens Ryssland är ett hot – mot sina medborgare!"

  Vad gör Wallmark om Putin kommer på att Sverige består av en minoritet av förtryckta ryssar, ringer Norge och hör om man kan få leasa några artilleri pjäser, lånar fregatter för luftskydd från Danmark och ber dem att levera igår. Köper "off the shelf" med leveranstid på 3-5 år eller?


  Det viktiga är inte att bli omvald, det viktiga är att stå upp för det man tror på. Om Wallmark nu ändrar sin åsikt så är det ju bara för att han vill bli omvald,inte för någon politisk övertygelse och ej heller för att någon ny information kommit idagen. Georgien visade både förmågan och viljan, upprustningen var känd av alla och öppet redovisad.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna