10 oktober 2013

FM Org 18 - Nya nedskärningar väntar!

Den 1 januari 2013 gick Försvarsmakten efter en omstrukturering in i en ny organisationsstruktur som benämndes FM Org 13. Knappt har bläcket hunnit torka förrän det är dags igen. Nu ska organisationen ånyo rivas upp och en redan gravt anorektisk organisation ska bli ännu mindre. Arbetet för att gå in i det som nu ska bli FM Org 18 har redan påbörjats. 1500 kontinuerligt tjänstgörande ska bort!

FM Org 18 har tagits upp på såväl ÖB chefsmöte som C PROD chefsmöte i närtid. Dessvärre har Försvarsmakten inte gått ut med någon information på bred front till all personal, vilket får anses som olyckligt. Jag har dock fått signaler om att man under morgondagen (fredag) kommer att gå ut med detaljerna runt detta arbete. En absolut nödvändighet!

På vissa förband har man föredömligt redan genomfört personalorienteringar och beskrivit läget, medan man vid andra förband inte ens kommunicerat att arbetet pågår. Varför det är sådana skillnader mellan de olika förbanden kan man fråga sig. Dålig kommunikation leder enbart till spekulationer, oro och ryktesspridning.

Det hela handlar som många redan förstått om effekterna av regeringsbeslut 5 (RB5) som Försvarsmakten nu tvingas omhänderta. Kravet från regeringen är att Försvarsmakten ska spara 500 miljoner på personalkostnader vilket renderar i ett utfall att 1500 befattningar ska rationaliseras bort. Indirekt handlar det om att rädda ansiktet på regeringen (och till viss del även Försvarsmakten själva) genom att försöka rädda personalförsörjningssystemet och nå regeringen mål om ett insatsförsvar 2019 trots att man i perspektivplaneringen deklarerat att IO14 aldrig kommer att kunna uppnås!

Detta är ett arbete som ingen anställd i Försvarsmakten ser fram mot att genomföra. Hur detta ska gå till utan att den totala försvarsförmågan ytterligare påverkas i en kraftfull negativ riktning går givetvis inte att förstå. 

Trots detta fortsätter de nya Moderaterna via sin försvarspolitiska talesperson(?) Cecilia Widegren basunera ut budskapet om att man skapar ett ”användbart tillgängligt försvar” samtidigt som försvarsminister Karin Enström drar den gamla vanliga valsen om att Moderatregeringen genom sin försvarsreform "stärker försvarsförmågan". Här skäms man uppenbart inte på något sätt.

FM Org ska slutrapporteras den 7 september 2014 och därefter ska man succesivt gå in i den nya organisationen som ska vara intagen 2018. Men jag har fått uppgifter som säger att man redan nu är i full gång med de första stegen i arbetet.

Det finns uppgifter som gör gällande att förbanden redan den 14/10 ska lämna underlag om förslag på personella förändringar och reduceringar i bas- och insatsförband, och därefter den 21/10 lämna förslag på förbandsrationaliseringar totalt.

I Högkvarteret pågår just nu en omstrukturering för att uppnå FM Org 13. Den är knappt påbörjad innan arbetet med nästa organisation startar. Det påstås även att PG Bok 2 kommer att avslutas och uppgå i arbetet med FM Org 18.

Trots att vi den senaste tiden konstaterat stora brister som genererat debatter om en-veckasförsvar, nedläggning av en hel försvarsgren, ryska påsken, rikspjäsen, ökad rysk aktivitet i närområdet m.m. så tycks inget av detta ha påverkat den moderatstyrda försvarspolitiken. Trots alla händelser och rapporter om den oroväckande utvecklingen i närområdet med kraftfull rysk upprustning så kräver regeringen alltså att Försvarsmakten ska reducera ytterligare.

Vi har sedan ett antal år tillbaka genom en rad politiska beslut och underfinansiering satt myndigheten på kurs mot avgrunden. Nu kräver regeringen dessutom att vi ökar farten. Möjligheten till att nödbromsa är snart helt borta.

32 kommentarer:

 1. Fick en mycket kort dragning rörande FM Org 18 av facket idag. PersInfo imorgon då blir det säkert lite mer kött på benen.

  Min omedelbara reflektion är att nivåsänkning av befattningar verkar komma att spela en stor roll i arbetet. Detta står i rak motsatts till FM tidigare officiella ståndpunkt att tvåbefälssystemet inte skall användas för att sänka lönerna. Att säga en sak och sedan agera rakt motsatt kan aldrig vara bra ur ledarskapssynpunkt. Och skadat förtroende är knappast något FML är i stort behov av i dessa tider.

  Vidare så infinner sig frågan om kompetenskraven på de befattningar som kommer att beröras som genom ett trollslag har förändrats? Eller är det så att vi har överkompetens på våra befattningar idag? Jag anser att det finns goda skäl att anta att de reella kompetenskraven inte förändras nedåt i en mer slimmad organisation utan tvärt om ökar. Att då välja den väg som nu indikeras kommer ofelbart att leda till att organisationens möjliga uteffekt sänks än mera.

  Precis som Skipper skriver: "Möjligheten till att nödbromsa är snart helt borta."
  Låt detta sjunka in, för det är med all sannolikhet sant. Och om inget görs inom överskådlig tid, är följderna ett faktum.

  De enda som kan göra något åt detta är våra riksdagspolitiker och de verkar i huvudsak, vilket jag framhållit förut, inte ens veta vad vi ska ha vårt militära försvar till. I vart fall lyckas man eller vill man inte på ett tydligt sätt kommunicera vad svensk försvarspolitik innebär, det är lite duttande här och lite kluddande där. Låt mig här citera Esaias Tegnér, "det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta". Någon genomtänkt och stringent försvarspolitisk doktrin kan i vart fall inte jag skönja och här i ligger i min mening en icke obetydlig del av problematiken. Vet man inte vad man vill uppnå så är det givetvis omöjligt att komma fram till formerna.

  SvaraRadera
 2. En Lv-bat försvinner.
  Därav skrivningen avseende anskaffning av ersättare för Rb-97.

  Någon som törs sätta emot?

  SvaraRadera
 3. Skillnaden vad avser kommunikation vid de förband som finns kvar, beror endast på 1. God anda 2. Intelektuel hederlighet, kontra alternativt sådan!

  SvaraRadera
 4. Varför har Moderaterna EGENTLIGEN gjort en så kraftig gir i försvarsfrågan? Det verkar ju helt obegripligt hur de resonerar (eller egentligen inte resonerar)!
  Det måste ligga något annat än säkerhetspolitiska aspekter bakom! Oavsett vad Kn Enström säger så är jag övertygad om att hon inte är blind för Försvarets situation och ex vis Rysslands upprustning. (det kan ju faktiskt inte helt uteslutas att t.o.m Widegrenskan egentligen förstår situationen...)
  Alt 1. Kräver Anders Borg besparingar någon stans för att ha finansiera skattesänkningar, ökande kostnader för försörjningsbidrag och välfärd etc. Bedöms då Försvaret vara ett "ofarligt" område att spara inom, eftersom det kommer långt ner på väljarnas intresselista, samtidigt som man ser en låg sannolikhet att det ska hända något allvarligt i vårt område den närmaste åren?
  Alt 2. Anser man att Försvaret sedan många år är ineffektivt och kostar för mycket i förhållande till levererad försvarsförmåga? Anser man att denna strukturella ineffektivitet bara med "tvång" och hårda nedskärningar kan förändras?
  Alt 3. Är Försvarets reducering ett steg i någon slags nyliberal Schlingman-strategi att det nya Sverige inte skall syssla med någon slags tvångsmedel (typ militärer) utan istället verka för öppnare gränser och samarbeten istället? (ja, vad vet jag hur moderna nyliberalism fungerar?)

  Mats

  SvaraRadera
  Svar
  1. Varför har Moderaterna EGENTLIGEN gjort en så kraftig gir i försvarsfrågan?

   Om man är författare så kan man ju skriva böcker om att vår store röde ledare gick USA:s ärenden

   Snart kanske någon skriver en bok om vår store blå ledare...

   Radera
  2. Alt 4.Att med tiden göra NATO-medlemskap till en oundviklighet?

   Radera
  3. Pengarna skall till invandringen.
   Invandringen är den enda post som får kosta hur mycket som helst och för att betala så drar man ned på allt annat.

   Radera
  4. Man är ute efter ett NATO-medlemskap. Sedan blir vi ålagda att rusta upp försvaret vare sig politiker vill eller inte vill.

   Radera
 5. Mats alt 2 är tungt vägande troligen men i kombo med alt 1. Jobbar med att förse FM med materiel och sedan vpl försvann är det markant ökning av materielförbrukningen. Tidigare återanvände man på ett helt annat sätt eftersom det "bara" var vpl som skulle bruka, nu ska man bara ha nya senaste grejerna hela tiden och det är mycket mera slit-o-släng. Tveksamt om M får min röst efter 30 år stöttande

  SvaraRadera
 6. FM Org 18 är ett resultat av Regeringsbeslut 5. Att RB 5 kommer från Regeringen är inte konstigt då man inte delar samma bild som Försvarsmakten. I propositionen från 2009 som ligger till grund för dagens försvar skriver man att armé-, logistik- och ledningsförbanden ska uppfyllas med 25 % GSS/K och resten GSS/T. Oaktat om detta är militärt rätt så är detta vad Försvarsmakten fått pengar för. Från ÖB och C PROD har redan tidigare redovisats att att man nu nått 40 % GSS/K inom nyss nämnda verksamhetsområden. Således diffar detta med 1500 GSS/K eller enkelt, i reda pengar ca 750 miljoner kronor. Vidare finns ett antal förbandsenheter som nu inte heller omfattades i propositionen men som nu satts upp. Min slutsats blir att FM Org 18 baserat på RB 5 är ett sätt att inte acceptera Regeringens signal om att man inte följt beslutad proposition och att det därmed inte fattas pengar. Försvarsmaktsanställda kan förfasas över det försvarsrelaterade i resonemanget men ekonomiskt är det tämligen solklart.

  SvaraRadera
 7. Säg att försvarets kostnader till 10% är personalkostnader. 90% är övrigt dvs vapen, flygplan, fartyg, olika typer av fordon materiel och baser etc. För att använda vapnen och materielen krävs folk. Krig bygger på principen mest prylar och folk vinner. Redan idag har man mycket mer prylar än folk. Prylar som på intet sätt är autonoma varken flygplan eller fordon kan i dagsläget köras av sig själva så att säga. En halvering av personalkostnaderna skulle innebära att 95% av budgeten är "inneffektiv" i den bemärkelsen att de kostar en massa men utrustningen i sig vinner inga krig och försvaret är vad man ser. Ser gemene man inga soldater så ser lede fi inga soldater heller och därmed så ser man inget försvar. Personalen är den viktigaste resursen en försvarsmakt har. Allt annat är sekundärt. Ändå väljer man att i sverige kapa just personalen. I stället borde man kapa på materiellen om man inte har råd med båda. För materiellen är värdelös utan personal. Försvarsmakten är ett skämt om den inte har numerär nog att göra något vettigt. Det finns minst tre gånger så många poliser än vad det finns soldater.... Så i händelse av invasionshot så är väl egentligen skapande av brigader bestående av poliser det snabbaste sättet att snabbt få ihop folk. De har väl dessutom idag vapen som är lämpliga för sib dvs HK mp5. Om man nu ska skära så välj en vettig väg. Utan personal i försvaret försvinner folkförankringen också. Det blir en så liten klick engagerade idag så ingen bryr sig. Så även rent ur självbevarelse bedrift så borde man av den anledningen inte skära i personalen. Sedan så är det väl en sak som krig lärt oss och det är att idag är det svårt att vinna krig. De har en tendens att fortsätta i 10-15 år. Jag tror det beror på goda kommunikationer så det är lätt att agitera folk via internet, mobiler och sprida sitt budskap. Så en invasion idag har inte lika stor sannolikhet att lyckas som den hade 1939. Det är väl ingen invasion som lyckats, sedan internet började användas, i den bemärkelsen att någon tagit över ett annat land och sedan har striderna upphört. Nu verkar nya stridigheter blossa upp överallt. 1939 fanns inte mobiltelefoner, internet, telefon i varje hus etc. Så det var lätt att bryta kommunikationerna och ta kontrollen med bara soldater. Nu går det inte. Tja det var väl inte så lätt då heller. Men nu är det ännu svårare. Därför borde försvaret satsa mer på den gammla hederliga "gerilla" varianten av krigföring som invasionsförsvaret syftade till. Att slå ut 10 st stridsvagnar och 30 st stridsfordon 90 är lättare än att slå ut 100 soldater. Vi har inte folk för utnötningskrig front mot front som onekligen krävs om man har stridsvagnar och stridsfordon. Så det är helt fel doktrin. Men ändå ska alla (dvs de få som finns) skumpa runt i vagnar.

  SvaraRadera
 8. @Daniel Vikström

  "Min omedelbara reflektion är att nivåsänkning av befattningar verkar komma att spela en stor roll i arbetet."

  Då börjar vi väl med att alla överstar blir överstelöjtnanter och alla överstelöjtnanter blir majorer?
  För visst leds Försvarsmakten fortfarande genom föregångsmannaskap...eller?!

  SvaraRadera
 9. Sluta upp att hymla och tala om vilket regeringsparti som vill öka anslagen till försvaret och På sikt skapa ett försvar som är värt namnet att försvara nationen Sverige!?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Sverigedemokraterna (SD) är det enda politiska partiet som vill öka anslagen till försvaret. Läs deras partiprogram!

   Radera
  2. Behåll vett och sans tack. Högerextremister har fått stöd förr i Europa efter stöd för en del av deras politik. I dessa fall måste man se till helheten. Låt er inte falla i populism-extremism fällan!

   Radera
  3. Jag betackar mig för politisk korrekthet och ville veta vem som ville satsa på försvaret. Det som du anser högerextremt i Sverige betecknas som sunt förnuft i övrig västeuropeiska länder. Att vara nationalist är inte högerextremt utan ren självbevarelsedrift.

   Radera
 10. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag är inte vidare insatt o kan ha fel men vad jag har kunnat läsa mig till är Folkpartiet det enda partiet som har en (enligt mig) sundare inställning till försvarsmakten och medlemsskap i Nato http://www.folkpartiet.se/var-politik/var-politik-a-o/forsvar/. Tyvärr så hade det ju inte varit första gången det blivit annat ljud i skällan när ett politiskt parti kommit till makten, men optimist som man är så hoppas man ju att de står för sina uttalade åsikter och den dagen det är dags att lägga en lapp i urnan kommer det stå Fp på min. Slutligen reserverar jag mig för att ha fel och anser mig vara en någorlunda oupplyst människa så rätta mig gärna om jag har fel.

   Radera
  2. SD vill öka anslagen till försvaret och skapa ett fungerande försvar, det är det enda partiet i riksdagen som vill det.
   FP vill allt och inget, var 4:e år vill de alltid de mest poppulitiska sakerna för att sedan återgå till sin vanliga roll i att stöda moderterna och komma med vansinniga utalanden i skolfrågor.

   //KaptenHäst

   Radera
 11. Det stora problemet är att inget av "sjuklöverpartierna" har någon som helst politisk vilja att ens ha ett godtagbart försvar och betala för det. M med sina allians bröder vrålar att skattesänkningar är den enda vägen, ja till total undergång för vår försvarsförmåga då. S prioriterar heller inte försvaret särskilt högt även om Peter Hultqvist verkar ha en hel del vettigt att säga så har han inte stöd från den allra högsta ledningen vad det verkar i skuggbudgeten (samma sak gäller Widman). Nej tyvärr finns det bara ett parti som är övertygande i denna fråga, de är dock oprövade men det kan väl knappast bli sämre än med de andra sk alternativen.

  PS John: Om nu fp är så försvarsvänliga hade de stått upp mot M totala demontering för länge sedan, så det är som vanligt med liberalerna i det här landet....makten betyder allt, resten ingenting. Rösta som du vill men i mina ögon är det inget försvarsvänligt alternativ du förordar, tvärtom faktiskt. Det viktiga är inte vad som sägs utan vad som görs!

  Det finns en nödbroms och det är att visa man inte finner sig i vad som helst för en ny skattesänkning, så billig är inte min röst herr Reinfeldt!

  SvaraRadera
 12. Efter ha lyssnat till en dragning angående det som vi snabbt döpte till IQ18 låter jag gungstolen stå kvar på altanen ett tag till.

  Trippelsuck!

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Teaterdirren

   Har du möjlighet att utveckla det där? Man vill ju inte läsa "sanningen" i Aftonbladet i morgon...


   /M

   Radera
  2. Förutom "totalavveckling" av cirka 1500 medarbetare så verkar FM org 18 leda till det jag hävdat hela tiden.
   Nämligen sänkning av lönenivån och samtidigt en realsänkning av kompetenskraven för vissa befattningar.
   Detta har fack och arbetsgivare hela tiden förnekat. Nu verkar de båda vara överens med mig om att så är fallet. Därav mitt namn, IQ18 på det hela!

   Gungstolen får stå kvar så att jag, under hela helgen, kan sitta i det fina vädret och mumla, "vad var det jag sa".

   Har du tillgång till EMILIA så ska det enligt uppgift finnas mer info upplagt där. Huruvida du bedömer det som står där som "sanning" får du själv bedöma!

   Teaterdirektören.

   P.S. Läs gärna utredningen om personalförsörjningen som visserligen blev klar lite för sent, men där finns mycket av de slutsatser som först nu sipprar fram. Där kan du nu hitta en hel del som du i sympati kan nicka och mumla "vad var det han sa".

   Radera
 13. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 14. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 15. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 16. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 17. Sista fyra kommentererna bortplockade pga att de inte höll sig till ämnet, och dessutom var den inledande kommentaren högst opassande.

  SvaraRadera
 18. vad händer om vi missar nödbromsen`?

  //Markus

  SvaraRadera
 19. Tyvärr har vi så kallad sugrörs politik detta gör att man inte ser vad som händer utan för när man tar beslut. Detta gör att detta beslut är bra för FM ekonomi men vad den ger för efekter för övriga samhälls funktioner ser vi inte och analys är onödig

  SvaraRadera
 20. Man kan ju spekulera i att om FM misslyckas med att reducera antalet högavlönade höga officerare så kommer ett nytt RB liknande RB5 nästa år igen.

  Ur det politiska perspektivet klarar FM inte av att anpassa sig till det "nya" försvaret och har samlat på sig för många höga officerare. Eftersom politikerna inte får ägna sig åt sk ministerstyre så "hjälper" de FML, med så tydliga pekpinnar och krav de får, att göra det FML inte förmår självmant.

  Någon särskilt höjd budget som FM får disponera som man själv vill kommer det aldrig bli fråga om sålänge man inte visar att man kan hantera dagens löne- och tjänstegradsproblem.

  /Civil

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna