24 oktober 2013

Karin Enström är oss svaret skyldig!

På bilden kan de två avrustade korvetterna av Göteborgsklass som inlägget avser
beskådas. Fartygen har legat avrustade sedan 2004 respektive 2006.
Foto: www.femorefortet.se (Marindagen 2012)

Många gånger tidigare har Försvarsmaktens materielfrågor varit ett återkommande ämne i försvarsdebatten. Nästan lika många gånger har frågan handlat om varför regeringen undviker att ta helt avgörande materielbeslut. På regeringens bord finns ett antal underlag från Försvarsmakten, men regeringen har en mycket dålig ovana att skjuta dessa beslut på framtiden utan att motivera varför.

För att ge en kort bakgrund så har regeringen i regleringsbrevet till Försvarsmakten gett direktivet att all materielanskaffning överstigande 200 miljoner skall generera ett regeringsärende. D.v.s Försvarsmakten får inte själva fatta beslut om anskaffning som överstiger detta belopp.  Därför landar de flesta viktiga materielbesluten på regeringens bord, och Försvarsmakten kan bara snällt sitta och vänta på beslutet. För att gå och tjata om beslut hos regeringen gör inte en myndighet.

Med anledning av detta extremt dåliga beteenden från regeringens sida att förhala beslut, eller i vissa fall skjuta det på obestämd framtid så innebär det att Försvarsmakten i vissa fall förlorar en del av försvarsanslaget då man först budgeterat för ett projekt som man har förväntat sig att regeringen ska fatta beslut om. När regeringen sedan inte fattar dessa beslut så kan Försvarsmakten (FMV) inte arbeta upp hela materielanslaget, vilket innebär att delar av anslaget går tillbaka in i Anders Borgs statskassa. Detta då Försvarsmakten enbart tillåts att spara en viss del av de pengar man inte använder, ett s.k. anslagssparande.

Med anledning av hur illa regeringen hanterat Försvarsmaktens materielärenden så kan man nästan drista sig till att tro att regeringen systematiskt utnyttjar den här möjligheten för att få tillbaka en del av försvarsanslaget för andra syften än att stärka vår försvarsförmåga.

Ett av alla regeringsärenden som regeringen inte fattar några beslut runt är de absolut nödvändiga materielåtgärderna som krävs för att bygga om två korvetter (se bilden) till vedettbåtar som därefter är planerade att ersätta sju befintliga fartyg som ska avrustas och utgå ur organisationen av olika anledningar. Allt enligt det regeringsärende som benämns RÄ12/6, något som även C LEDS, Jan Salestrand skrev om här på bloggen för någon månad sedan.

Riksdagledamoten Peter Jeppsson (s) har förstått och insett konsekvenserna av fortsatta "ickebeslut" från regeringens sida i detta ärende, och därför ställt en skriftlig fråga till försvarsminister Karin Enström(m).  

Fråga
2013/14:78 Marinens personal- och rustningsplan
 
av Peter Jeppsson (S) 
till försvarsminister Karin Enström (M) 
Sex bevakningsbåtar kommer att avrustas 2015, och vedettbåten HMS Jägaren kommer att avrustas 2016. 
Enligt plan kommer ytstridsfartygen HMS Göteborg och HMS Kalmar att byggas om till så kallade vedettbåtar, för att sedan kunna utföra bevakningsuppdrag. HMS Kalmar beräknas vara i drift i mitten av 2016, och HMS Göteborg beräknas vara i drift i mitten av 2017. 
Jag har följande fråga:
Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att säkerställa att personalen kan behållas samt att beredskapen kan garanteras, med tanke på ovan nämnda förmågegap avseende uppdraget territoriell integritet?

Jeppsons fråga är högst relevant och Karin Enström har nu enligt reglerna fyra arbetsdagar på sig att författa ett skriftligt svar på fråga hon nu har fått. Det här handlar inte bara om vår nationella försvarsförmåga, utan också om rikets möjlighet (och skyldighet) att upprätthålla vår territoriella integritet genom att med fartyg kunna utföra sjöövervakningsuppgifter till sjöss. Det finns utöver det här ärendet flera andra marina materielfrågor som är aktuella, men där regeringsbeslut saknas.

Enligt Försvarsmaktens ursprungliga plan skulle åtgärder på dessa båda fartyg påbörjats redan under 2013 i syfte att kunna ersätta de sju fartyg som avvecklas redan 2015. Den planen ser mer och mer omöjlig ut med hänsyn till att regeringen förhalar beslutet.

Tyvärr har jag en känsla av att Enströms svar kommer att se ut ungefär så här.

Sverige ska ha ett modernt försvar, utformat och dimensionerat för att försvara Sverige mot de hot som finns i vår omvärld. Med den pågående försvarsreformen tar alliansregeringen ansvar för Sveriges försvar och genom regeringens satsningar på försvaret stärks försvarsförmågan. 

I dag är försvarsförmågan betydligt bättre än när reformen inleddes 2009. Redan tidigare i år har regeringen genomfört stora satsningar på Marinen i samband med beslutet att renovera ett antal stridsbåtar.

Vi kan åtminstone glädjas över att det finns en riksdagsledamot som engagerar sig i Marinens framtid, och således vår försvarsförmåga. Bra Peter Jeppsson! Låt oss hoppas på att hans engagemang återföljs av andra riksdagsledamöter än enbart Allan Widman (fp).

Karin Enström är oss nu svaret skyldig!

28 kommentarer:

 1. "Med anledning av hur illa regeringen hanterat Försvarsmaktens materielärenden så kan man nästan drista sig till att tro att regeringen systematiskt utnyttjar den här möjligheten för att få tillbaka en del av försvarsanslaget för andra syften än att stärka vår försvarsförmåga."

  Lika som bär då med hur FM hanterar de anställdas löner (RALS).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, det är också en aspekt. Men det är en helt annan historia.

   Radera
 2. Sedan kan man alltid diskutera om det möjligen hade varit klokare att behålla korvetterna Stockholm och Malmö som vedettbåtar, Men man ska nog knappast inbilla sig att den summa pengar man då frigjort per automatik hade gått till andra marina materielprojekt. Så enkelt är det tyvärr inte.

  SvaraRadera
 3. Min gissning är att det kommer att uppstå reservdelsproblem när man ska rusta de två korvetterna som legat i malpåse så länge (och plockats på delar för att hålla systerfartygen GLE och SVL igång), och att Jägaren därför måste fortsätta i tjänst för att det inte ska uppstå ett alltför stort förmågeglapp. Vi har ju redan Europa äldsta Herculesplan (841), så varför inte slå rekord även marint ;-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu är ju syftet med en HTM att byta ut de system som det inte finns reservdelar till, alternativt är för gamla.

   Radera
 4. Två fartyg kan inte ersätta sju fartyg. Sju fartyg kan ju bevaka sju olika positioner, medan två fartyg kan bevaka blott två positioner. Med andra ord handlar det om en 71-procentig smygavrustning av marinens bevakningsförmåga!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu är ju en Göteborgskorvett ett betydligt större och mer uthålligt fartyg än Jägaren eller en BevB typ 80. Men visst är det en kraftig försämring av marinens förmåga att övervaka territorialvattnet. Om man däremot skulle bygga om även Stockholmskorvetterna till vedettbåtar så vore det istället en förstärkning.

   För övrigt tycker jag vedettbåt är en dålig beteckning på de kommande ombyggda korvetterna. Under de senaste 50 åren så har en vedettbåt varit en beteckning på ett fartyg på ca 50 - 145 ton med kraftigt reducerad bestyckning, maskineri och besättning. KMR och GBG kommer förmodligen att behålla sitt maskineri intakt, så att kalla ett fartyg på nära 400 ton och minst 30 knops fart för vedettbåt verkar lite udda. Men det kanske har med budgetskäl att göra vad vet jag. Patrullfartyg vore i alla händelser en bättre benämning enligt min mening.

   Radera
  2. Ang fart har Gbg-korvetter aldrig gjort 30 knop. Tyvärr försvinner nog en av tre befintliga drivlinor vid en ev Ombyggnad. Begreppet vedettbåt är kopplat till funktion/bestyckning mer än storlek. Sedan vore det katastrofalt om man nu bygger bort vissa förmågor för gott så som SIS och RB-installation.

   Radera
  3. Jodå Skipper. Göteborgskorvetterna har gjort över 30kn och mer. Farten handlar om bestyckningsalternativ och effektuttag på maskineriet. Under provturerna innan leverans var MCR lika med 31kn.

   Radera
  4. Gällande SIS på GBG och KMR så finns de numera på andra enheter i alla fall.

   Radera
  5. Vilket är helt irrelevant. Olika fartygstypers maxfart anges vid normalkonfiguration och inte när man lyft i land alla tunga system och vapen.

   Radera
 5. @113

  Nu svartmålar du!

  SvaraRadera
 6. 2017 och talet 2 verkar vara det som gäller numera. Marinen får, förhoppningsvis, 2 ombyggda båtar och armén 2 brigader! Inte illa. Archer bör väl finnas i mer än två exemplar men det är ju försenat 2 år.
  Frågan är får flygvapnet 2 plan också? Nä, för dyrt, räcker med 2 robotar.
  Vilken kapacitet vårt stolta försvar får.....

  Går det att utröna, genom öppna källor, hur många projekt som ligger på regeringens bord och väntar på klartecken? Om det är 10 projekt är det ju MINST 2 miljarder, troligen mer, som går tillbaka till Borgs plånbok!

  Ps Förvänta dig inga svar från Enström eller någon annan moderat. Oavsett om det är Cecilia Widegren, Johan Forsell eller Karin Enström tillåts inga oliktänkade åsikter från den Borgska läran. Den enda som tillät åsiktsinlägg är väl Annicka Engblom och se all kritik hon fick offentligt i och med hennes tankar kring Marinens musikkår. Övriga lär inte göra samma misstag.

  SvaraRadera
 7. Bevakningsbåtarna i all ära, heder åt er tappra sjömän som bemannar båtarna.
  STC (Sea Traffic Control) blir effektivare med den uthållighet som de ombyggda korvetterna kan ge, förutsatt att de bemannas och utnyttjas rätt, avrustas de alltför hårt d.v.s UV och SIS utrustning tas bort och bemanningen för h24 drift uteblir. Blir det pannkaka av allt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Risken är nog tyvärr överhängande att de avrustas väldigt hårt. Detta framför allt pga underhållskostnader på system. Det är dyrt att vara fattig, för den dagen man önskar att man hade kvar dessa förmågor är det för sent.

   Radera
 8. Tyvärr blir Vedettbåt Kalmar en ganska dumdyr lösning, liten effekt, dyrt och naiv lösning. Marinen har som bekant nått en kritisk nivå av sitt antal ytstridsfartyg. Någonting måste göras för att smidigt öka numerären.

  Att hugga ner Kmr/ GBG till vedettbåtar gör ingen glad, enorm effekt uteblir och kostnaderna är ändå stora. Mitt förslag, låt korvett visby bli spjutspetsen i ytattacken, med lv-robot, hkp mm. Lär av historien och hugg ner samtliga plåtkorvetter till patrullbåtar precis som när Chapmans linjeskepp blev fregatter i slutet av sin livstid.

  Låt förmåga med sjömålsrobot, sis, sonar och torped kvarstå, men skär ner besättning och driftkostnader i form av bränsle. Låt de finska robotbåtarna och korvetterna stå som förebild som löser samma förmågor som en GBG eller STHLM korvett med 22-27man, inte 40 som i dagsläget. Vissa förmågor som inte behövs i STC uppgiften kan säkerligen kompletteras med reservofficerare och GSS-T vid höjd beredskap eller mer pengar.

  Det går att få ut mycket mer av de fina fartygen, dessutom till en anstäning kostnad

  //JL

  SvaraRadera
 9. Peter Jeppson anger att sex BevB ska avrustas 2015.
  Enligt FM Materialplan Projekt: AA.2511502 ska sex ledningssystem anskaffas till BevB och levereras 2015-2016 för att behålla förmåga inom sjölägesinformationen.
  Det ser inte ut att bli något förmågeglapp.

  För övrigt efterlyser jag information om vilken roll FM har gällande sjöövervakning jämfört med Kustbevakningens.

  /Civil

  SvaraRadera
  Svar
  1. De ledningssystem du refererar till avser inte de sex som avrustas, utan de fem bevakningsbåtar (samt stöd- / ledningsfartyg) som ingår i 17. Bevakningsbåtskompaniet i Göteborg. Dom har andra uppgifter än att bedriva sjöbevakning över tiden.

   Radera
  2. Avseende din andra fråga kanske du kan finna en del av svaret här.
   http://navyskipper.blogspot.se/2012/12/kustbevakningen-en-del-av-marinen.html

   Radera
 10. Hmm..Jägaren avrustas redan 2016?
  Tror snarare på en halvtidsmodifiering!

  Även från en framtida position på det marina museet i Göteborg kommer HMS Jägaren att utgöra ett hot mot varje inkräktare på västkusten under lång tid framöver.
  (Om besättningen är tillgänglig och det är någorlunda hyfsat väder)

  Pust!

  Att många enheter ersätts av få är väl en trend som genomsyrar hela FM förutom när det gäller stabernas utseende. Hur många tusen hade det inte varit i en brigadledning om inte effektivisering och datastöd hade utvecklats?


  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 11. Marinens sjöövervakningscentraler sammanställer med hjälp av censorer och rörliga enheter (Bev. Båtar mm.) en RMP (Recognised Maritime Picture). RMP delges intressenter inom FM och civila myndigheter (KBV mf.l.).

  Ansvaret FM är att hävda Sveriges integritet och eventuella ingripanden främst i vatten volymen mellan land och territorialvattengränsen.

  KBV/Tullverket ansvarar för vatten volymen från land till Svensk ekonomisk zon avseende fiske och miljöskydd, TULL mm.

  Gräns Polisen ansvarar för Gränskontroll på Land.

  Det finns mer att säga om samarbetet mellan de olika myndigheterna och deras specifika roller, men som sammanfattning bör detta duga.

  SvaraRadera
 12. Tack för svaren!

  Vad är kostnaden för vedettbåt-projekten? Över 200 milj uppenbarligen.

  Såg att det även fanns Projekt: AI.2758601 LTF BevB 1-5 som ska livstidsförlänga de fem bevakningsbåtarna som Skipper nämnde i svaret ovan till mig. Detta ska kosta 125-175 mkr.

  KBV skaffar fem nya båtar i ungefär samma storlek som bevakningsbåtarna för 200 mkr.

  http://www.kustbevakningen.se/materiel--teknik/fartyg/nya-fartyg/projekt-kbv-312/

  Skulle inte fem sådana nya båtar funka till Marinen, eller skulle de i FM-regi behöva en massa kostsam utrustning utöver vad KBV behöver? Verkar annars bättre att köpa nytt om det handlar om bara marginellt mer pengar?

  /Civil

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ditt påstående är väldigt relevant. BevB har förvisso en skrovfast sonar och lite mer sambands- ledningsutrustning. Men i övrigt inget som inte finns på dessa plattformar. Ett tydligt exempel på att FM allt för ofta betalar mer än vad som kanske är rimligt.

   Radera
  2. http://sv.wikipedia.org/wiki/HMS_Östhammar_(V11)

   Om man får tro svenska wikipedia så var de tre vedettbåtarna av Dalaröklassen baserade på kustbevakningens 280-båtar, och även BevB 80 ska vara baserad på en av kustbevakningens båttyper. Så konceptet har använts tidigare, men det löser inte huvudproblemet att bevakningsbåtarna på 60 ton är för små och har för liten uthållighet för att användas i den krävande sjötrafikövervakningen.

   Radera
  3. Är inte skillnaden att BevB har större besättning, bättre uthållighet (riktig byssa) förstärkt däck, amdurk och uppfyller MIL standard med skott indelning osv för att öka överlevnadschansen i strid. //Rune

   Radera
 13. Brukar läsa denna utsökta och andra försvarsbloggar och spanar in folk och försvars seminarium (på nätet). Blir uppriktigt sagt förbannad när jag ser det senaste av dessa seminarium om Arme'n. Nog har jag förstått att saker och ting är minst sagt kaotiska men när man nu för första gången (iaf jag) för höra att det sk 7 dagars scenariot handlar om mot en reducerad brigads anfall blir jag så in i h*te mörkrädd. En begränsad fiende är allt jag hört tidigare men ingen skulle idag ens få för sig att försöka inta ett strategiskt område (tror inte på helskalig invasion i nuläget, kan dock förändras med tiden ju svagare vi blir) men en reducerad brigad. Med ingen U-båts bekämpning överhuvudtaget är västkusten (vårt lands livboj och andningsorgan) totalt blottat, eller är tanken att Tyska och eller Danska marinen skulle stoppa en rysk eller ännu värre ett wolfpack från att totalt skära av oss från ev utomstående hjälp ? Förstår bara inte. Landsföräderi på allra högsta nivå det här med att rösta igenom nya personalsystemet utan att ens granska följderna som nu tveklöst visar sig. Det är inte en utmaning att få arme'n till bestående av 75% Tidvis tjänstgörande, det är omöjligt i nuläget. Har många många frågor till Enström som hon aldrig någonsin skulle få för sig att svara på. det handlar bara om deception om att något annat än Stockholm ens är tänkt att försvaras på allvar. Sedan att det numer också står klart utom tvivel att två brigader bara kommer bli en utan tillskott av pengar och ny tanke om hur FM ska kunna få folk att stanna mer än max 1-2 år är banne mig inget annat än önsketänkade, hur dum får man vara med att införa nya system egentligen. Politisk vilja till att ta hand om landet utanför tullarna i öster är minst sagt "svaga". Min slutsats är att denna regering måste bort snarast möjligt!

  MVH

  Riktigt ursinnig västkustsmedborgare.

  SvaraRadera
 14. Vad blev svaret då?

  SvaraRadera
 15. Karins trosfrände (no pun intended) Annicka har vädigt stort förtroende för vår förmåga att verka inom den våta arenan:

  http://annicka.nu/?p=1302

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna