30 oktober 2013

Bedriver Karin Enström försvarspolitik i en annan galax?


Vissa dagar blir man mer trött och uppgiven på den moderatledda försvarspolitiken än andra. I dag är en sådan dag då man undrar om Karin Enström bedriver sin försvarspolitik på en helt annan plats och under helt andra förutsättningar än de som vi andra har att förhålla oss till? Karin Enström har i dag svarat på Peter Jeppssons skriftliga fråga, och svaret väcker mer frågor än vad det ger svar. Den moderatledda försvarspolitiken har i dag tagit ytterligare ett steg mot den totala systemkollapsen.

Peter Jeppson ställde en fråga till Karin Enström angående det regeringsbeslut som saknas för att de två fartygen HMS Kalmar och HMS Göteborg ska kunna genomgå nödvändiga materiella åtgärder för att kunna ersätta sju befintliga fartyg. För den av er läsare som inte är insatta i ämnet så rekommenderas att läsa Jeppssons ursprungliga fråga här, och mitt blogginlägg i ämnet här för att klarlägga nödvändiga ingångsvärden.

I dag svarade(?) försvarsminister Karin Enström på Jeppsons fråga, och svaret förbryllar, förvånar, och skapar förundran (min fetstil).

Svar på skriftlig fråga 2013/14:78Marinens personal- och rustningsplan
den 30 oktober 
Svar på fråga
2013/14:78 Marinens personal- och rustningsplan 
Försvarsminister Karin Enström 
Peter Jeppsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att personalen kan behållas samt att beredskapen kan garanteras, med tanke på marinens planerade avvecklingar samt modifieringar av fartyg som Jeppsson menar skapar ett förmågegap avseende uppdraget territoriell integritet.  
Försvarsmakten ska försvara Sverige och främja vår säkerhet genom insatser på vårt eget territorium, i närområdet och utanför närområdet. Myndigheten ska också upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet och i enlighet med internationell rätt värna suveräna rättigheter och nationella intressen i områden utanför detta. 
Försvarsmakten ska med befintlig förmåga och resurser bistå det övriga samhället och andra myndigheter vid behov. Myndigheten har ett antal fartyg som bidrar till att lösa uppgiften. Bevakningsbåtarna och vedettbåten Jägaren vid bevakningsbåtskompaniet är några av dem.

Det är Försvarsmaktens ansvar att inom ram för tilldelade medel avdela personal och bemanna förbandet så att ansatt beredskap kan upprätthållas och uppgiften lösas. Det gäller även under det att materielsystem omsätts genom avveckling, ombyggnation eller anskaffning.

Faktum är att jag utöver att bli förvånad, även blir riktigt besviken och arg på detta högst inkompetenta svar. Det är inte värdigt en svensk försvarsminister att leverera sådan undermålig smörja i något som ska föreställa ett svar till en ledamot i riksdagens försvarsutskott, och något som direkt påverkar vår förmåga till att upprätthålla rikets territoriella integritet!

Vad är det då för fel på försvarsministerns svar kanske någon fortfarande undrar?


 • Försvarsmakten kan inte bedriva verksamhet utan fartyg. Det är just därför Jeppsson ställer frågan för att påvisa för försvarsministern att det krävs regeringsbeslut för att säkerställa det som ministern nu påstår är Försvarsmakten ansvar att lösa?
 • Det verkar inte ens som om försvarsminister Enström är medveten om att regeringsärende 12/6 som rör modifiering av de två fartygen ligger på regeringens bord, och att Försvarsmakten väntar på ett beslut, och att man redan nu har väntat för länge? Rustningsplanerna och bemanningsplaner får konstant revideras på grund av denna vanskötsel! Har försvarsdepartementet tappat bort ärendet? Är det därför inga beslut kommer, och att det är därför Karin Enström är helt oförstående till frågan?
 • Man kan även fundera på huruvida regeringen är medvetna om sitt eget direktiv som handlar om att man har fråntagit Försvarsmakten möjligheten att fatta beslut om materielåtgärder likt denna genom att alla ärenden överstigande 200 miljoner ska beslutas av regeringen?
 • Karin Enström har uppenbart inte ens läst Jeppsons fråga, för hade hon gjort det, hade inte svaret varit ett svar likt "goddag yxskaft". Jeppson inleder hela frågan med att förklara att sex bevakningsbåtar samt vedettbåten HMS Jägaren kommer att avvecklas inom kort. Det är liksom anledningen till att de behöver ersättas. Karin Enström replikerar med att "myndigheten har ett antal fartyg som bidrar till att lösa uppgiften. Bevakningsbåtarna och vedettbåten Jägaren vid bevakningsbåtskompaniet är några av dem". Ministern hänvisar till att Försvarsmakten ska lösa uppgifterna med fartyg som ska avvecklas samt enheter som har andra uppgifter... Man tar sig för pannan! Att HMS Jägaren ingår i bevakningsbåtskompaniet är en annan felaktighet i ministerns svar, men det är dock inte det viktiga den här gången
 • Man kan utöver ovanstående soppa utläsa ett annat budskap mellan raderna. Att Försvarsmakten inom befintlig ram och med tilldelade medel ska lösa uppgiften utan att regeringen ska behöva fatta några nya beslut. En sak är säker Karin Enström. Sverker Göransson äger vad jag vet ingen fungerande trollstav som kan trolla fram fartyg som inte kostar något.
Detta sammantaget gör att det redan låga förtroendet för Karin Enström och moderaterna i försvarsfrågan har urholkats ytterligare. det givna svaret borde vara att regeringen avser fatta beslutet rörande RÄ 12/6 i en mycket nära framtid, och samtidigt förklara varför det har dragit ut på tiden.

Försvarsmakten kan inte lösa uppgifter om inte regeringen fattar nödvändiga beslut, och i det här fallet är det Försvarsmakten som har budgeterat för åtgärderna. Det krävs inte ens att regeringen skjuter till extra pengar om någon nu trodde det. Det är ett formellt beslut som ska fattas, inte mer än så!

Det är sådant här riksdagspolitiker som Annicka Engblom borde rasa över, istället för att rasa över Marinens Musikkår. Det gäller för övrigt alla andra seriösa försvarspolitiker också. Det här handlar om att ge förutsättningar för daglig skarp verksamhet som snart inte är möjlig att genomföra samtidigt som övrig verksamhet och övningar ska genomföras med andra enheter.

Jag är oerhört besviken på Karin Enström och på Moderaterna - igen. Den ansvarsfulla politik som man själv ofta och gärna hävdar att man bedriver gäller uppenbart inte försvarsområdet. Det politikområdet har man lämnat.

(Med anledning av den här soppan kommer det utlovade gästinlägget med anledning av bloggens 3-årsjubileum att publiceras i morgon i stället)

22 kommentarer:

 1. Enfaldigt av Karin Enström! Just nu känns det som om det åtminstone inte kan bli en sämre försvarspolitik om sossarna vinner valet.

  -citat-
  "Försvarsmakten ska med befintlig förmåga och resurser bistå det övriga samhället och andra myndigheter vid behov. Myndigheten har ett antal fartyg som bidrar till att lösa uppgiften. Bevakningsbåtarna och vedettbåten Jägaren vid bevakningsbåtskompaniet är några av dem."
  -slut citat-

  Jag tolkar hennes ord här som att hon pratar om de fem bevakningsbåtarna i Göteborg (som alltså ska livstidsförlängas - inte ersättas!), och i och med att hon då även nämner Jägaren i samma andetag så får det i alla fall mig att tro att den planerade avvecklingen av Jägaren skjuts framåt i tiden. Detta då i sin tur förmodligen beroende på att ombyggnaden av Kalmar-klassen har senarelagts.

  För övrigt har jag lite svårt att tänka mig att regeringen medvetet skjuter upp regeringsbeslut ang. viktiga ombyggnader av fartyg utan att ha någon som helst pågående kontakt med/feedback från HKV.

  SvaraRadera
  Svar
  1. De flesta svenskar verkar sövda av den defekta föreställningen att inget verkligt ont kan hända landet (en s.k. fredsskada) och Enström är en av, om inte den sämste försvarsminister Sverige någonsin haft. En marionett för A Borg, den store vittblickande militärstrategen som VET att allt är OK. Försvaret kan banta: som alla särintressen ska det hållas kort. Se även detta: http://nya.kommentaren.nu/?p=692

   Radera
 2. Detta måste vara det mest ihåliga uttalande Enström hafsat ur sig under sin karriär. Finner dock ett litet fel i ditt resonemang. De 5 st bevakningsbåtar som i nuläget tillhör Amfibiebevakningsbåtkompaniet innefattar inte de som skall avvecklas.
  Detta hjälper ju dock inte då marinen med eller utan dessa fortfarande står utan tillräckligt antal fartyg och personal.

  SvaraRadera
  Svar
  1. De fem bevakningsbåtarna tillhörande 17.bevakningsbåtskompaniet i Göteborg ska inte ens blandas in i detta då de inte är berörda. De har dessutom andra uppgifter än att bedriva STC. Det är ministerns resonemang som är fel, då hon blandar och ger när hon inte ens förstått innebörden av frågan.

   Jägaren som inte ens tillhör 17. ska tillsammans med de sex bevakningsbåtar som ingår i Sjöstridsflottiljerna avvecklas. Just nu utan ersättare. Det är detta som är kärnfrågan, inget annat.

   Radera
 3. Om vi lämnar av försvarsmaktsledningen bedömda militära behov därhän och ser till det riksdagen beslutat om i propositionen "Ett användbart försvar" ano 2009 ser man logiken i Försvarsministerns resonemang; FML har satsat på andra förmågor än vad den politiska nivån beslutat om. FHQ/ROL, Regional Ledning (>250 off extra) och 40% heltidsanställda soldater i armé-, logistik- och ledningsförband istället för 25% (ca 1500 soldater i diff) så är det inte så märkligt om det upplevs vara en diff mellan det FM vill ha och det Riksdag beslutat om. I detta chicken race mellan den militära och politiska nivån står mycket på spel. Min bedömning är att så länge inte FM är mer följsam mot politiska beslut kommer man från Fö inte vilja skjuta till vare sig medel eller annat.

  Att sedan Regeringen segar i beslutet om remodifiering av Kalmar-vedettbåtar eller stödfartyg osv är bristfälligt och tendensiöst.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Angående ditt första stycke så ger jag dig till stor del rätt. Men i det här fallet handlar det inte ens om regeringen ska skjuta till några medel. Det handlar om att ta nödvändiga beslut för att säkra tillgången till kölar i en redan grovt anorektisk flotta.

   Radera
 4. Sjöstridskrafterna är betydligt mer prioriterade i de politiska korridorerna än de militära. För att få till en ändring kräver dock att FM ändrar kursen radikalt eller att ÖB ersätts. Det är tröskeleffekt och territoriell förmåga som regeringen efterfrågat, inte markförband och djup i leden (har ingenting att göra med om markförbanden är bra eller militärt efterfrågade).

  SvaraRadera
  Svar
  1. jag tror du har rätt, men i det här fallet visar inte Fö prov på sådan förståelse. Snarare tvärt om.

   Angående tröskeleffekt så är det precis så jag tolkar Jan Salestrand vid hans anförande vid Folk & Försvar när perspektivplaneringen debatterades. Det ska svida initialt att angripa Sverige var budskapet = Skalförsvar. Att sedan dokumentet i sig inte är lika tydligt är en annan sak.

   Radera
 5. Blev väldigt snabbt väldigt tyst på Ingebrikt "Vi som parti, som alltid har värnat vår säkerhet och tagit försvarsfrågan på största allvar" Sjövik i alla fall.

  SvaraRadera
 6. FM för ta och lära sig lite kreativ budgethantering. Renoveringen delas upp i x antal delprojekt a' 199 miljoner kr. Så gör man i det privat näringslivet, när beslutsfattarna befinner sig i en annan del av solsystemet. "Handla i chefens anda.."

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så hade man kunnat göra men då kommer det säkert nya direktiv från politiken efter man förstått situationen. Sånt ska inte heller behöva förekomma. Det är hos regeringen felet ligger.

   Radera
  2. Vad har hänt med 'uppdragstaktiken'? 200 miljoner avser endast 0,5% av 40 miljarder. Sådan avgränsning är inte direktiv det är förmynderskap. Och bra exempel på när politikernas långa fingrar går alldeles för långt. Riktning skall ges av förtroendevalda. Utförandet lämnas till de professionella.

   Riktning kan lämpligt ges genom att avdela medel och ställa upp mål. De professionella fördelar och utför och förhoppningsvis uppfyller målen. När politikerna detaljstyr utförandet är vi inne på en snårig väg. Enligt mitt personliga tycke en odemokratisk väg. Där gränserna mellan parti och stat suddas ut.

   För glöm inte vägen till 'undergången' är kantad av goda intentioner.

   / Gustav

   Radera
 7. Det är märkliga sammanträffanden som sker för när väl FÖ lyckas fatta beslut i något materielärende som dragits i långbänk - så brukar det samtidigt dyka upp någon nymoderat debattartikel i landsortspressen angående de moderata "satsningarna" på rikets försvar. Som av en händelse brukar artikeln handla om det just beslutade materielprojektet....

  Märkliga sammanträffanden....

  Vill nog även å det bestämdaste hävda att FM d.v.s. HKV inte har någon som helst del i förhalningsprocessen, åtminstone har det inte varit det i de materielprojektet jag har viss insyn i.

  Pm jag får gissa så kommer nog det för marinen förlösande beslutet avseende Kalmar och Göteborg i "lagom" tid innan valet.

  Med "lagom" menas så nära inpå valdagen att den med buller å bong offentliggjorda nymoderata "satsningen" inte hinner glömmas bort av röstboskapen - förlåt - medborgarna.

  Jag undrar om pinnochioklubben tror att väljarna spelar i samma begåvningsdivision som de själva gör...

  ... och det är inte i division ett som pinnochioklubben spelar sina matcher!

  SvaraRadera
 8. Uppenbarligen har de som läst och besvarat frågan inte haft tillräckliga kunskaper för att ge några vettiga svar.
  Det kan ju vara någon av alla de "militära experter" som finns på departementet som försökt visa framfötterna med nedslående resultat. (Ännu en gång!)

  Skulle det var så att en före detta kapten inom FM svarat på frågan är det bara att beklaga att det även innan den "nya personalförsörjningen" kunde bli katastrofalt fel i rekryteringen.
  Att ingen inom AMF-kåren i så fall reagerade?

  Jag tror fortfarande på en halvtidsmodifiering för Jägaren någon gång 2016-2020 ;-)

  "Det är Försvarsmaktens ansvar att inom ram för tilldelade medel avdela personal och bemanna förbandet så att ansatt beredskap kan upprätthållas och uppgiften lösas."
  Detta lyder som en order till vederbörande inom FM att snarast anställa ytterligare en till två besättningar till Jägaren så att anbefalld beredskap, bemanning och uppgift kan lösas!
  Vi får inte glömma bort att denna lilla båt har hela västkusten på sin lott!
  Trots att fru Enström önskar att den tillhörde bevakningskompaniet i GBG så är detta inte sanning.
  Hon kanske blandade ihop det med vad jag skrev för ett tag sedan om att Jägaren skulle utgöra ett hot även från GBG så småningom.
  Jag menade dock från sin eventuella plats vid Packhuskajen på fartygsmuseet Maritiman.

  Suck!

  Teaterdirektören.

  P.S. Det kan vara så att frågan till sin karaktär var svår att förstå då den innehöll flera element tagna från verkligheten :--)

  SvaraRadera
 9. Karin Enström har tappert fullföljt new(M)s tydliga nedmontering. Inget nytt där. Däremot tycker jag att FM borde reagera och driva på när beslut dröjer. Man gör inga egna beslut inom budget när beslut dröjer. Varför så passiva ? Väntar på NATO? Med en ny regering och ny försvarsminister, kan det bli en offensivare materiel anskaffning, eller kommer 200Mkr att hindra FM i fortsättningen. Hur länge skall politiker bestämma när försvaret får beställa?
  Borde vara militära behov som avgör.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om Försvarsmakten själva börjar ändra förutsättningarna är vi ute på en farlig väg. Nej, det är egentligen inget fel på systemet. Det är nuvarande regering som missköter ett system som skulle kunna fungera utmärkt.

   Radera
 10. Om Försvarsmakten själva börjar ändra förutsättningarna?
  Jag tycker politikerna borde besluta om att 200mkr spärren kan tas bort.
  Försvarsmakten tar ansvar inom budget.

  SvaraRadera
 11. Så länge inte tidningarna skriver om, eller statsmedia gör ett reportage om maktkampen mellan regeringen och försvarsmaktsledningen, så existerar den inte. Så enkelt är det. De flesta väljare är faktiskt boskap som man kan fösa, och det har makten förstått, såväl media som regering. Man borde vara mycket mer ärlig, det kan faktiskt tänka sig att man vinner röster med sanningen.

  Roger Klang

  SvaraRadera
 12. Från en mycket låg nivå..
  http://rt.com/news/underwater-gun-russia-debut-627/

  SvaraRadera
 13. En försvarsmakt med ÖB i spetsen som inte ens själva får lov att besluta om kostnadsnivåer överstigande 0,005 promille av den militära budgeten är verkligen satt i karantän och omyndigförklarad likt en hund försedd med strypkoppel.
  Denna kan slita och dra - men det är den som håller i strypkopplet som bestämmer. Visst skall politikerna styra och besluta om ramar, men inte nere på den här nivån. Det måste åligga ett större ansvar på den militära ledningen att själva rimligt fördela anslagen - behovsstyrt. Sedan kan man förvisso dela upp kakan på olika beslutsnivåer - beroende på bl a dyra materialsatsningar. Men 200 mkr är ju en patetiskt låg nivå. Det skapar osäkerhet och bidrar knappast till att ta ett ökat ansvar. Detaljstyrningar från politikerna är tämligen nyckfulla. Självfallet
  skall den nära dialogen finnas mellan HKV och den politiska ledningen, men
  ansvaret måste falla tillbaka på den militära högsta ledningen. "Det här är er ram -
  och ert uppdrag - håll budgeten fortlöpande och återrapportera med samma kontinuerliga frekvens"!

  SvaraRadera
 14. 0,005 promille = 20000 kr (ca fem konsulttimmar)

  SvaraRadera
 15. Naturligtvis instämmer jag i den kritik du riktar mot Enström. Men jag förstår inte vitsen med att ställa Marinens musikkår mot marinen i övrigt! Vi behöver den PR som militärmusiken erbjuder allmänheten = allmänheten = den politiska opinionen. Marinens kår ligger i den absoluta toppen musikaliskt sett och gör faktiskt skillnad, även internationellt. Ska detta vara så svårt att förstå??
  Nils R Dahlbäck nils. dahlback@allt2.se

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna