6 oktober 2013

Gästinlägg: Ett perspektiv på ett perspektivDet dåliga samvetet just nu beror främst på att jag ännu inte tagit mig tiden att kommentera Försvarsmaktens perspektivplanering som släpptes i början av veckan. Det får väl nästan betraktas som tjänstefel av en försvarsbloggare att inte kommentera ett dokument med så mycket sprängstoff som de hårda skrivningarna innebär.

Som tur är har ämnet avhandlats på flera andra platser på ett mycket uttömmande sätt och nu även i ett läsvärt gästinlägg på denna blogg. Trots detta kommer ämnet att avhandlas även här under kommande vecka.

/ Skipper
   
-----------------------------------------------

Det finns ingen anledning att, från mitt håll, ge mig på en djupare analys av den Perspektivstudie 2013 som FM lämnade ifrån sig i veckan. Två eminenta skribenter har redan på ett förtjänstfullt sätt gjort detta och jag kan varmt rekommendera Kungliga Krigsvetenskapsakademin och Annika Nordgren Christensen för såväl en sammanfattning som en del reflektioner och synpunkter.

Det är ett digert dokument som i sin helhet är välskrivet och väldigt skarpt formulerat. Det finns inte utrymme för (skön)tolkningar utan nu är det raka puckar som levereras. Det är befriande att läsa saker som benämns vid sitt rätta namn men även ack så dystert. Dystert i den mening att den framtid, som förvisso inte var okänd för många, nu blir så konkret och reell. Jag tänkte bara göra ett par nedslag i studien för att ge en sammanfattning för de som inte orkar läsa hela dokumentet.

Regeringen har, via regleringsbrevet, gett FM uppgiften att ta fram en perspektivstudie i tidsspannet 10-20 år framöver dvs. bortom 2030. FM har valt att redovisa försvarsförmågan utefter antagandet om oförändrat ekonomi, s.k. prolongerad ekonomi, inkluderande de av regeringen aviserade (knappt märkbara) höjningarna under de närmaste åren. Inledningsvis upprepar man det som skrevs i årsredovisningen för 2012:
Försvarsmakten ansåg därför att konsekvenserna av prolongerade anslagsramar är så omfattande för den operativa förmågan 2019 att Försvarsmaktens uppgifter måste förändras. Den gradvisa reduceringen av operativ förmåga sker under en följd av år och får successivt alltmer omfattande konsekvenser. Prolongerade anslagsramar innebär avgörande begränsningar i förmågan att möta ett begränsat väpnat angrepp. Insatsorganisationens förmåga att kunna försvara ett begränsat geografiskt område försämras samtidigt som uthålligheten nedgår.

För att sätta detta i ett sammanhang så är det alltså ”en-veckasförsvaret” som får ”avgörande begränsningar” och inte något som tar avstamp från en hög nivå. Vidare, fortfarande hämtat från delen som återupprepar årsredovisningen, läser jag:
En prolongerad anslagsnivå medför också att förmågan att delta i internationella insatser enligt den nivå riksdagen beslutat inte kan upprätthållas.

Det som i debatten något raljant har benämnts ”långtbortistan-doktrinen” och som utgör grunden för och syftet med IO14 får även det sig en rejäl smocka. Om det inte ens går att hålla 2.000 man utomlands med en myndighet med 40 miljarder i årligen i plånboken, ja då är det illa ställt. Det är med insatser utomlands politikerna samlar pluskulor hos NATO och andra västländer vilket i sin tur ger inflytande på den internationella spelplanen. Frågan är om regeringen nu reagerar på den här skrivningen?


På sidorna 10-11 i Perspektivstudien 2013 återfinns följande i ett avsnitt om IO14:
Nedan beskriven utveckling 2020 utgår från en prolongerad ekonomi inklusive föreslagna anslagsförstärkningar och inriktas mot bibehållen förmågebredd och fokus på manöverkrigföring. Inriktningen innebär reduceringar av krigsförbandens storlek samt ytterligare ökning av andelen tidvis tjänstgörande personal. […] Insatsorganisationens förmåga att kunna försvara ett begränsat geografiskt område försämras samtidigt som uthålligheten nedgår jämfört med en operativt relevant insatsorganisation. Vidare medför den låga volymen av stridskrafter risk att den territoriella integriteten inte kan upprätthållas vid systematiska kränkningar.

Det är alltså inte ens tal om att hantera väpnade angrepp längre utan nu står vi med byxorna nere redan vid systematiska kränkningar. Citat liknande de ovan återkommer på många av sidorna i rapporten, därav min tidigare skrivning om dyster läsning. Jag avser inte ge några fler citat eller analyser av vad som skrivits utan hänvisar till Kkrva och A Nordgren Christensen.

Det man däremot, i sedvanlig ordning, kan konstera är att från nymoderat håll är det lika tyst angående Försvarsmaktens Perspektivstudie som när Ryssland skramlade ihop en bättre beredskapsövning för ett tag sen.
 • På Cecilia-ordförande för försvarsberedningen-Widegrens blogg kan vi läsa om vårdbesök i Falköping, den i sammanhanget mycket viktiga motionen som skrivits om att valkretsen Västra Götalands läns Östra återfår sitt ursprungliga namn (Skaraborg) samt en inbjudan till årets Hästriksdag 2013.
 • F.d. Fömin Sten Tolgfors kommer rusande till försvar för sina kollegor och tycker att debattörerna är elaka mot hans vänner i (m).

Det börjar bli väl uppenbart när myndigheten Försvarsmakten, till viss del oppositionen, äldre moderater, försvarsbloggare och även vissa seriösare gammelmedia gång efter annan påvisar att Försvarsmakten befinner sig på ett brant, sluttande plan på väg mot kollaps. Från Regeringshåll hörs dock bara guld och gröna skogar ackompanjerade av satsningar på än det ena än det andra. Trovärdigheten är obefintlig!

Nu har nuvarande och framtida regering (oavsett färg) ett par seriösa alternativ att välja mellan:
 • Göra en pudel och erkänna att FM i sin Perspektivstudie (och merparten av försvarsdebattörerna) har rätt, skjuta till medel och uppnå balans mellan uppgift och budget.
 • I sak hålla med i FM:s bedömning men meddela att man tar den kalkylerade risken med en sjunkande försvarsförmåga och förlorade förmågor och därmed inte skjuter till några medel.
 • Framlägga en egen trovärdig analys som påvisar att FM har fel i sin studie och därmed bibehålla den nuvarande inriktningen utifrån sin egen slutsats.

Då det verkar vara populärt att citera Konstitutionsutskottet utfrågning av Carl Lidbom 1989 så passar Lidboms välkända uttalande även den moderata försvarspolitiken; ”…det du håller på med är trams”!

/Boatswain

5 kommentarer:

 1. Utöver dessa tre seriösa alternativ finns ju även ett gäng o-seriösa att välja mellan.

  1. Att "satsa" på ett "ickevåldsförsvar" (Miljöpartiet)
  2. Att återupprätta värnplikten och utrusta dessa med... Någonting. (V)
  3. Att köra ned huvudet *ännu* djupare i sanden och hoppas att ytterligare en skattesänkning på något vis löser problemet (M)
  4. Att erkänna problemet, men vägra tala ur skägget hur lösningen ska finansieras (FP+KD, ev. C)
  5. Att erkänna problemet, men vägra erkänna att NATO skulle kunna ha med saken att göra, eller varifrån pengarna ska tas (S)
  6. Att erkänna problemet, men inte vara speciellt konstruktiva eller realistiska vare sig med FM:s utformning eller hur det ska finansieras (SD)
  7. Att vara allmänt luddiga (C)

  SvaraRadera
 2. Upandawy
  Punkt 6. Finansieringen av SD:s försvarssatsningar är uträknade av oberoende Riksdagens utredningstjänst och vad jag har sett i debatten har ingen påpekat några sakfel i de beräkningarna.
  Finansieringen ligger främst inom utgiftsområden 8, 13, 25 (migration,integration och invandingsrelaterade allmäna bidrag till kommunerna).

  Det jag tycker man måste ta ställning till om man menar att mer pengar ska satsas på försvaret är på vilka områden man tycker det ska sparas på (om man inte förordar höjda skatter). SD har ju faktiskt som enda parti och tydligt tagit ställning för ett trovärdigt nationellt försvar till förmån för Västeuropas överlägset högsta per capita invandring. De flesta försvardebattörer verkar prioritera en hög invandring före en återupprustning. Fine! Men då inställer sig frågan: Vad vill dessa debattörer prioritera bort istället?

  Länk till SD/ Riksdagens utredningstjänst "orealistiska" finansiering:

  http://sverigedemokraterna.se/2013/09/30/sd-presenterade-invandringskostnader/

  Ledsen att jag tjatig när det gäller SD men jag blir så less när försvarsvänner låtsas som att det inte går att rösta försvarsvänligt enbart baserat på sina fördomar om SD. Jag säger inte att man måste rösta SD men jag menar att man måste vara öppen inför sig själv hur man i så fall prioriterar.

  Karlsson82

  SvaraRadera
 3. Min huvudfråga är: Varför!?
  1. Varför har M så tydligt lämnat sin traditionella försvarsvänliga roll för i praktiken något motsatt?
  2 .Varför vidhåller man sina försök till "Maskirovka" kring försvarets verkliga status?
  Är svaret på fråga 1 i grunden krass valtaktik, dvs man behöver pengar till av väljarna prioriterade områden och eftersom Försvaret ligger långt ner på väljarnas intresselista bedömer man att det är få som bryr sig att man skär ner?
  Är svaret på fråga 2 att man räknar kallt med att de flesta väljarna inte är så väl informerade och därför tror på målmedveten propaganda utan närmare reflektion?
  Mats

  SvaraRadera
 4. "7. Att vara allmänt luddiga (C)"

  Hejdlöst kul!

  SvaraRadera
 5. När moderaterna gick ifrån högerparti till nya moderaterna, var några heliga kor tvungna att offras. Försvaret var ett område som fick stryka på foten. Och är det något som politiker inte klarar så är att erkänna fel. Att ändra försvarspolitik med Reinfeldt och Borg vid rodret händer inte. Då skulle de underkänna den politik de själva bedrivet sen 2006! Lägg där till att de avskaffade värnplikten, och förändrade försvarets förutsättningar i grunden.

  Regeringsskiftet ändrar troligen inget. Samma snack andra politiker..
  Det som krävs är att vårt säkerhetspolitiska närområde försämras. Men då är det försent att upprösta.

  / Gustav

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna