13 januari 2014

Folk & Försvar 2014 - Dag 2Sälenkonferensens andra dag är nu till ända, och även om dagen inte var lika spännande som igår, och framförallt inte lika intressant som morgondagens program. Behovet av någon form av värnplikt var en av de saker som debatterades i dag - en enligt mig välkommen och intressant debatt. Oppositionsledaren Stefan Löfvén och Folkpartiets Jan Björklund var två huvudtalare från dagen. Men den efterföljande debatten gav som vanligt mest behållning.


Stefan Löfvén inledde dagen - men imponerade inte alls. Tyvärr talade partiledaren om helt andra saker än försvar- och säkerhetspolitik. Han inledde dessutom att kalla det för försvar- och utrikespolitik. Det är alldeles uppenbart att detta inte är en fråga som engagerar Löfvén överhuvudtaget. Det kändes som han mest pliktskyldigast talade under en rubrik som han inte kände sig speciellt hemma med. Av den anledningen handlade också talet mer om helt andra saker än vårt förvar i kontexten säkerhet. Men när han till slut blev mer konkret handlade det om -Nej till NATO, - Stödja försvarsindustrin - Nordiskt samarbete och -FN. Men han lade också en större vikt vid ett nationellt försvar, men utan att lova mer pengar.

Efter dagens tal blir jag dock än mer oroad över hur en framtida rödgrön regering kommer att prioritera försvarsfrågan. Hoppet står därför helt till Peter Hultqvist som har en lång väg att gå med att förklara och övertyga sin partiledare, som i sin tur ska övertag vänstern och miljöpartiet. En mer eller mindre omöjlig uppgift.

Nästa talare var Jan Björklund. Han imponerade som vanligt genom att vara saklig och påläst i sitt anförande och jag bedömer det som att till visshet gränsande sannolikhet att Allan Widman har haft ett finger med i Björklund tal. Det var mycket bra! Björklund öppnar upp för att försvarsanslaget måste öka. Något annat intressant, men samtidigt inte överraskande var att Björklund och Folkpariet nu förordar en framtida mix av anställda och värnpliktiga i ett ny(gammalt) personalförsörjningssystem vilket jag tror många av de som är insatta i försvarsfrågan ger sitt gillande till. Mycket glädjande var också att Björklund tog upp ett av mina favoritämnen - att "återta och placera ut kustrobot på Gotland som vi fortfarande har i gömmorna". Björklund tryckte även på att Gotland borde ha en försvars- och säkerhetspolitisk särställning.

I den efterföljande debatten mellan Björklund och vänsterpartiets Jonas Sjöstedt, som för övrigt var intressant att lyssna på, så drog den sistnämnda ned skrattsalvor från åhörarna när han kallade Björklund för "regeringens svar på Lucky Luke - den mest triggerhappy vi har i regeringen".

PJ Anders Linder, chefredaktör på Axess, tidigare SvD, som tillsammans med Annika Nordgren Christensen fick förmånen att reflektera över vad som sagt av tidigare nämnda politiker har helt klart vissa likheter  med Göran Hägglund som humorist. "Bara för att man har sovit länge betyder det inte att man vaknar snabbt" sa PJ Anders Linder och följde upp konstaterandet med att man inom försvarspolitiken har sovit en Törnrosasömn och nu sakta börjar vakna....

Den största spaningen jag och många andra har gjort under dagen hade även Annika Nordgren Christensen gjort, nämligen konstaterandet att det råder helt diametralt skild syn på Ryssland inom Alliansen, och då primärt mellan Reinfeldt och Björklund, något som jag tror kommer bli problematiskt i fortsatta Alliansförhandlingar - framförallt för Björklund. För om Björklund inte kräver mer pengar till försvaret "i de stängda rummen vi inte har tillträde till" så underminerar han förtroendet för det egna partiet! Han spelar här ett högt spel.

Annika tog i sin reflektion även upp den heta frågan om en återgång till ett mer nationellt inriktat försvar jämfört med att fortsätta på den inslagna vägen med det insatta insatsförsvaret. Hon tycker många gör det för lätt för sig genom att förespråka en återgång till "pärmar, kartor och kikare till soldater som ska ligga på en klippa och titta österut" genom symboliska investeringar som inte leder till operativ effekt och "som skulle vara Rysslands högsta dröm". Här anser jag att det är Annika som drar lite för snabba slutsatser om vad de flesta som deltar i debatten faktiskt förespråkar.

Det handlar givetvis inte om att upphandla försvarsmateriel som ska hamna i mobiliseringsförråd och inte användas. Jag har inte hört någon som förespråkat ett sådant försvar. För förtydliga min egen syn på frågan ska jag ge några konkreta exempel på vad som skulle behövas i ett framtida försvar för att åstadkomma den tröskeleffekt som så många nu förespråkar.

För Flygvapnet del behöver vi vidmakthålla en flygplanspark minst motsvarande dagens. Det går inte att reducera till de 60 flygplan som regeringen har beslutat om. Vi behöver skyddade baseringsplatser i fredstid, och vi behöver återta krigsflygbaser för spridning i händelse av kris/krig. Flygbasbataljonerna måste utökas, och för detta krävs värnplikt. Men det viktigaste... Flygplanen behöver beväpnas med relevanta spaningssensorer, attackvapen och långräckviddiga jaktrobotar. Vi behöver omsätta ett föråldrat transportflygsystem för att bibehålla rörligheten och vi behöver återta numerären av radarspaningsflygplan som vi så envetet och noggrant tillsett att vi gjort oss av med.

Marinen behöver en utökad numerär av kvalificerade fartyg för ytstrid, luftförsvar och ubåtsjakt. Till detta kommer också behovet av nya stödfartyg i syfte att erhålla hög rörlighet och därmed även skydd av logistikresurser. Vi behöver komplettera med en modern vapenarsenal i form av nya sjömålsrobotar och ubåtsjakttorpeder. Vi behöver även bestycka våra fartyg med  luftvärnsrobotar för att säkerställa luftförsvaret av egna och andra enheter. Vi behöver fler sjöoperativa helikoptrar (med vapen och sensorer) än de fem beställda för att säkerställa vår ubåtsjaktförmåga. Dessa bör kompletteras av ubåtsjaktflygplan (MPA) för att kunna täcka större havsområden. För att skapa en relevant tröskeleffekt behöver vi även återta kustrobotsystemet för att kunna placeras ut där det behövs som mest - ex. på Gotland. Vi behöver vidmakthålla/omsätta minst fem ubåtar, gärna fler och de nya ska självklart utrustas med kryssningsrobotar. Detta om något skapar tröskeleffekt. Amfibiesystemet bör utvecklas mot en brigad med flera bataljoner där bevakningsbåtar för skydd av viktiga hamnar, UAV för spaning samt robotar och ev. minor mot sjömål bör utgöra stommen.

För armén måste fokus ligga på en omfattande utökning av luftvärnet, och då pratar vi i stor omfattning och med långräckviddiga robotsystem. I övrigt bör armén utrustas med långräckviddig markmålsbekämpningsförmåga med robotar och artilleri. Alla arméförband måste ges hög rörlighet - gärna kompletterat med attackhelikoptrar. Nationella skyddsstyrkorna (hemvärnet) skall fortsatt ha som primär uppgift att skydda basområden, staber och viktiga installationer.

Samanställningen här ovan gjordes på fem minuter, så det finns säkert fler avgörande system och förmågor som kan kompletteras. Men min poäng är att påvisa att det debatten nog inte handlar om materiel som ska förrådsställas, utan användas i den dagliga utbildningen av soldater och sjömän i ett framtida kombinerat yrkes- och värnpliktsförsvar som på riktigt blir tillgängligt, användbart och flexibelt! 

Det handlar således inte om att ligga med karta och kikare och titta österut. Det fina med detta är att huvuddelen av dessa system på riktigt även kan göra både och. Det vill säga både användas internationellt och nationellt med den stora skillnaden att det skulle utgöra en rejäl tröskeleffekt i ett nationellt försvar jämfört med i dag! Dagens en-veckasförsvars har tyvärr blivit lite av varken eller där både materielförsörjningen och personalförsörjningen haltar betänkligt.

Men det som också måste göras är att öva nuvarande organisation, och i framtiden förhoppningsvis den organisation och materiel jag räknat upp här ovan. Detta för att kunna strida gemensamt i en nationell kontext, något som knappast har genomförts sedan ORKAN 1993. Av den anledningen är det bra att målet om 2000 insatta soldater utomlands stryks enligt nuvarande förslag. Istället ska Försvarsmakten sättas in när den behövs, och där den behövs. Att skapa insatser enbart för insatsernas skull och som ett politiskt mål är varken trovärdigt eller gynnar vår försvarsförmåga. Som bekant har insatser i de områden vi har deltagit vid, i många fall till och med reducerat vår försvarsförmåga när det kommer till kvalificerad väpnad strid.

Men nu förhåller sig verkligheten tyvärr som sådan att det som räknas upp här ovan är en dröm i fyrfärg och ett luftslott utan dess like eftersom vi lever i Sverige, och i Sverige så finns det inget politiskt stöd för att anskaffa all den materiel av ett enda skäl - att det kostar väldigt mycket pengar. Så även om vi möjligen får se ett framtida ekonomiskt tillskott så är jag rädd att det ändå inte ens räcker för att sätta den beställda expeditionskåren IO14 på fötter.

För att avsluta detta inlägg kan jag konstatera att Göran Hägglund i en intervju med Expressens Niklas Svensson idag utryckte sig oerhört olyckligt och rent felaktigt när han sa att "Försvaret i dag är väldigt mycket bättre än för ett par decennier sen". Om det var det en felsägning p.g.a. av att han är dåligt informerad, eller om det var ett sätt att åter närma sig Reinfeldt i den infekterade försvarsfrågan efter gårdagens tal får vi förmodligen inte veta.

Övriga anföranden från dagen får ni läsare se och besöka själva via länk här nedan.
Här nedan har jag som vanligt samlat de mest intressanta länkarna från dagen...


Skipper under Folk & Försvar
Folk & Försvar - Dag 1
Det är (m)otigt för regeringen nu
Helt om!
Inför Folk & Försvar

Folk & Försvar
Program
Sändningar i efterhand
Debattartikel

Media:
SvD - Hårt S-angrepp på försvarspolitiken
SvD - Utbrett tvivel på försvarspolitiken
SvD - Populism eller realism runt försvaret?
DN - Splittring hos de rödgröna om JAS
DN - Frågor till Ewa Stenberg om försvarspolitiken
DN - Björklund vill återinföra värnplikt
DN - Regeringen målar upp olika bilder av försvaret
DN - Logiken talar för NATO
Expressen - Allianskritik mot försvarspolitiken (Se TV-inslaget!)
Expressen - Moderaternas sms-tips inför Stefan Löfvéns tal
Expressen - KG Bergström: Försvaret är alliansens akilleshäl
Expressen TV - Erik Lagersten: Omvärlden är osäker
Expressen TV - Jan Björklund: Vi ser en aggressiv upprustning av Ryssland
Expressen TV - Stefan Löfvén: Vi kan inte se någon minskning av försvarsanslaget
Expressen TV - Åsa Romson: Vi ska kunna försvara Sverige
Aftonbladet TV - Stefan Löfvén: Risken för krig är långt i från över
Aftonbladet TV - Sverige med i NATO senast 2020
Aftonbladet TV - Jan Björklund: Så ska Sverige försvaras i framtiden (Se TV-inslaget!)
Aftonbladet TV - Ärlig talat ÖB Sverker Göranson (Se TV-inslaget!)
Aftonbladet debatt: Karin Enström: Hur mycket tänker S skära i försvaret
Aftonbladet debatt: Peter Hultqvist: Sluta skuggboxas om försvaret
Aftonbladet debatt: Mikael Oskarsson: Våga visa ledarskap och utred NATO-medlemskap
Aftonbladet ledare: Reinfeldts försvar är en papperstiger (Läs!)
Aftonbladet: Löfvén i rampljuset i Sälen
SR - Försvaret i fokus
SR - Jan Björklund vill ha fler reservister i försvaret
SR - Löfvén vill göra om Sveriges försvar
SR - Försvaret stärkt menar statsministern trots kritik
SR Studio 1 - Försvarspolitik och samhällets säkerhet
Frivärld - Statsministern spänner hästen efter vagnen
GP - Hårt S-angrepp på försvarspolitiken
Sydsvenskan - Det krävs två för tango
SVT - Mats Knutsson: Splittring om löften på Folk & Försvar
SVT - Stefan Löfvén: Läget i försvaret oroande
SVT - Reinfeldt slår tillbaka om försvaret
SVT - Löfvén vill utveckla samarbetet med Finland
SVT - Odenberg sågar Reinfeldts försvarspolitik
SVT Agenda - Intervju med Karin Enström (39.00)
SVT Forum - Intervju med Peter Hultqvist
TV4 - Lågt förtroende för Sveriges försvar
TV4 - Försvarsminister grillas av Pihlblad (Se TV-inslaget!)
DT - Cecilia Widegren: Vad vill socialdemokraterna - och med vem?
DT - Han tippas som nästa försvarsminister
DT - Därför tar inte Reinfeldt befälet i försvarspolitiken
BLT Ledare - Paret som vill vara en familj
Arbetarbladet - Folk utan försvar
Helagotland - Gotland är mer utsatt i dag än under kalla kriget
ST - Nordiskt klarspråk om Sveriges försvar
HBL - Inget parti vinner val på försvaret
NyTeknik - Löfvén: Stridsflyget ska skyddas
Riksdag & Departement - Sverige prioriterar försvar av svensk gräns

Försvarsmakten:
Videoblogg: C LEDS Jan Salestrand
Videblogg: Rikshemvärnschefen Roland Ekenberg

Bloggar:
Wiseman
APOW
Åsa Lindestam
Stefan Löfvén
Lantvärnet
Carl Bildt

47 kommentarer:

 1. Ubåtsjaktflygplan och kryssningsrobotar för ubåtar? Du tar i lite i systemexemplen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. 1. Tröskeleffekt
   2. Ja, jag tar i rejält - det var liksom hela poängen

   Radera
  2. Det mesta av din lista var sådant så måste finnas eller som är kostnadseffektivt, ofta i samarbete med grannar. Dessa exempel och attackhelikoptrarna sticker ut.

   Radera
 2. Håller helt med i nästan allt. Men eftersom vi har en skakig ekonomi och att det finns stora hål att stoppa pengar i utanför försvarsramarna tror jag att vi bör stryka lite av det önskade för att erhålla ett realistiskt försvar i balans. Jag föreslår därför att vi skrotar alla ytfartyg helt och i stället kraftsamlar på 5-8 u-båtar. Vad ytfartygen skulle uträtta i ett modernt krig är inte speciellt mycket och dessa skulle bli utslagna inom några timmar. Att tro att man med dessa som skydd skulle lyckas med en överskeppning av trupp och materiel till Gotland är bara att glömma. Om vi har dessa kvar så kräver dessa att man till att börja med förser dem med ett effektivt luftvärnsdkydd. Vi måste även tilldela många luftvärnsrobotar i land uppdraget att verka som ett skyddande paraply för dessa fartyg. Jag anser att dessa robotar behövs till viktigere uppgifter. I och med detta sparar vi oerhört med både pengar och manskap som även dessa behövs för andra uppgifter.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jan, det där var ett inte så klokt förslag.

   Har du funderat över vad begreppet sjöfartsskydd i ett krisläge, eller bara vid ett ökat hot inom ett begränsat geografiskt område innebär? Vem ska då hantera detta - ubåtarna?

   Vår livsnerv - import och exporthamnarna måste skyddas till varje pris. Det kommer även du att inse när maten tar slut i affärerna och oljan sinar på bensinstationen pga att sjöfarten inte når avsedda hamnar, och det behöver då inte ens vara krig....

   Radera
  2. Jo i fredstid skulle som i andra länder kustbevakningen sköta den verksamheten. Dom har dessutom i stort redan resurser för detta. Att vi med en handfull korvetter skulle kunna säkra vår handel eller övrig civil sjöfart är i mitt tycke otroligt naivt. Det blir som jag sade i mitt inlägg myvket väsen för lite ull. I en nutida värld där sofistikerade robotar och till och med förarlösa flygplan (i framtiden) utgör hot som är oerhört svårt och dyrt att försvara sig emot måste varje investering noga övervägas. Vad gäller oron för de civila så delar jag i högsta grad detta. Hur många dagar tror du samhället i stort orkar stå emot en fiende som slagit ut både ström och övrig infrastruktur i landet. Ingenting fungerar där strömlösheten gör att affärer inte kan ha öppet, bensinstationer inte kan få pumpar att fungera lokaltrafiken lamslagen vilket gör att folk inte ens kan komma till sina arbeten. Är det dessutom minusgrader i hela landet är det frågan om vi ens borde försöka försvara oss som det ser ut nu. Det finns som du förstår jag tycker oerhört mycket att byggs upp förutom att köpa vapen om ett totalförsvar skall vara någorlunda effektivt.

   Radera
  3. Fast nu menade nog inte skipper fredstid utan en kris. Ubåtar kan endast skjuta ner de attackerade fartygen och inte skydda civila / militära transporter med luftvärnsskydd mm. Nej vi ska även i fortsättningen ha en jämn balans av ytstridsfartyg och ubåtar.

   Soldaten

   Radera
  4. "Nej vi ska även i fortsättningen ha en jämn balans av ytstridsfartyg och ubåtar."

   Ja precis, annars hamnar vi kanske i samma situation som den israeliska flottan idag. Där har man ju sedan mitten eller slutet av 90-talet huvudsakligen satsat på ubåtar, men det har ju att göra med att ubåtarna är bestyckade med kryssningsrobotar som kanske också kan laddas med kärnvapen. Dock tror jag att man snart måste skifta fokus mot ytfartygen igen om inte man ska halka efter grannländerna.

   Radera
  5. Perman: Ursäkta en landkrabba men vad är problemet med Israels flotta? Enligt snabba öppna uppgifter på nätet torde ha 13-talet korvetter/FAC i sina SA'AR 4-4.5-5. De torde även vara tyngre beväpnade än våra motsvarande fartyg.
   För SA'AR Hetz klass:
   8 Harpoon anti-ship missiles
   6 Gabriel anti-ship missiles eller
   32 Barak 1 surface-to-air missiles
   Otobreda 76 mm / Typhoon 25 mm
   2 Oerlikon 20 mm
   Phalanx CIWS
   Rätta mig gärna men jag tycker deras flotta verkar ganska avundsvärd som svensk även om Stealth teknik saknas idag. Kan ändras i framtiden då de mig veterligen letar nya tyngre korvetter eller lättare fregatter.

   Radera
  6. Om vi hade haft nära nog obegränsat med resurser kunde vi kanske fundera i dessa banor, varför inte ett hangarfsrtyg kanske ihop med Finland;-) Nej skämt åsido, vad jag menar är att sätta in fem korvetter och av dem begära att dom skall överleva så pass lång tid att det känns meningsfullt kommer att kosta oerhörda pengar samt att man utsätter fem besättningar för ohållbara risker. Nej, militären har i alla tider kämpat för förlegade stragesier och inte ändrat sig förrän förlusterna hopar sig. Titta bara på de modiga Polackerna som anfäll stridsvagnarna till häst. Vi måste fatta att ett modernt kring utkämpas med modernanvapen och med modern strategi. Troligen blir ett modernt krig inte heller särskilt långvarigt. För vår del gäller den gamla förlegade devisen att bygga upp ett så starkt invasionsförsvar att en fiende inte har råd att ta förlusterna. Det i sin tur kräver ett samspel inte bara mellan våra truppslag utan även i vår sensorvärld, det vill säga att alla våra enheter nästan ned till den enskilde soldaten skall vars uppkopplade inrealtid om hur kriget förlöper.

   Radera
  7. "Perman: Ursäkta en landkrabba men vad är problemet med Israels flotta? Enligt snabba öppna uppgifter på nätet torde ha 13-talet korvetter/FAC i sina SA'AR 4-4.5-5. De torde även vara tyngre beväpnade än våra motsvarande fartyg."

   Jag är också landkrabba, men problemet med israelernas ytfartygsflotta är den börjar bli ålderstigen. Inget ytstridsfartyg har levererats på över 10 år och den lättare flottan härstammar från 70-, 80- och början av 90-talen. Flera av robotbåtarna har byggts med komponenter och system från äldre båtar. De tre största Saar 5 korvetterna är inga lyckade fartyg (topptunga och för komplext byggda, saknar medelsvårt artilleri). De senaste 15-20 åren har man prioriterat att bygga upp en ubåtsflotta av sällan skådad kapacitet och storlek för en så pass liten marin, och för att man med dessa ubåtar ska ha vedergällningskapacitet om man skulle förlora ett ev. nytt krig mot arabstaterna. Man har inte glömt hur nära det var att man hade förlorat 197. Men nu är det nog som sagt tid att åter fokusera på förnyelse av ytstridsfartygen om man inte ska halka på efterkälken.

   Radera
  8. Men vad har Israel för fiender då som i sin tur har en mer modern flotta och som kan hota med invasion från havet? Deras fiender finns så att säga åt andra hållet vilket gjort att Israel skaffat sig världes bästa luftförsvar sett till ytenhet. Dom lär också ha långräckviddligt attacksystem som kan slå tillbaka djupt inne i fiendeland. Israel hade inte funnits idag om man inte stått på tå i det avseendet. Någonting vi borde ha i åtanke. Undrar förresten hur många procent av BNP som avsatts till försvaret? Sverige är likt Israel enligt min mening förlorat om vi mister luftherraväldet och fientlig trupp får fotfäste i landet. Då är kriget redan slut. Får vi inte stopp på fientliga kryssninsrobotar kommer varende någorlunda central bro i Sverige och i ex Stockholm vara utslagna. Vi kommer varken ut eller in och vi kan inte kommunisera med varandra eller omvärlden då elen har slagits ut. Om jag för diskussionens skull påstår följande, vad skall vi med nya JAS plan till när vininte har någonstans att ställa dem, inte har adekvata vapen till dem eller en realistisk stridsledning när det hettar till. Våra centrala förråd landet runt är vä det första som sprängs i luften. Usch vad negativt det här låter, men jag kan inte hjälpa att när jag börjar tänka på den civila effekten av ett lyckat fientligt robotangrepp blir jag bokstavligt taget mörkrädd.

   Radera
  9. Hos gemene man finns det en helt annorlunda medvetenhet i Israel om dess utsatta läge för landet och dess befolkning, något vi tyvärr saknar i Sverige. Om det beror på fred i 200 år eller våra naiva inställning att någon annan alltid tar hand om mig låter jag vara osagt.
   Man kan bara konstatera att länder som drabbats av krig och konflikter tenderar att ta mera allvarligt på sin säkerhet än de länder som inte gjort det.
   Israel lägger fn 6% av sin BNP på försvaret. Låter mycket idag men 1986 la de hela 17%!

   Om man läser SIPRIS stora årsbok kan man konstatera att våra närmaste stora odemokratiska stat, Ryssland, lägger 4.4% av BNP på försvaret.
   Sverige borde åtminstone orka med (politiskt) att lägga som genomsnittet 2.5% av BNP, något som det hårt ekonomiskt drabbade Grekland klarar.

   Singapore som säkerhetpolitiskt har en liknande situation som Sverige dvs alliansfritt men tillhörande de demokratiska värdena i väst lägger hela 3.6% av BNP på försvaret trots en väldigt koncentrerad geografisk yta.

   Radera
 3. Hej Skipper,

  Jag har lite synpunkter på ditt inlägg som jag i grunden inte kritiserar. En nationell försvarsförmåga behöver inte innebära en återgång till ett förrådsställt invasionsförsvar om 650 000 man. Att som Alliansen gör idag okritiskt hugga ned invasionsförsvaret från igår vinner inte respekt från oss som är lite äldre. Det fanns många brister säkerligen och så klart men ambitionen var så mycket större än idag. Jag tycker det är lite historielöst och respektlöst mot den äldre generationen.

  En nationell försvarsförmåga bör utgå ifrån krigsspel och scenariebeskrivningar. Här kommer det säkerligen ta tid att återuppbygga, bygga om från början en förmåga till krigsplanering. Om försvaret av Gotland skall utföras måste resurser och uppgifter dimensioneras på något sätt. Sjöminering kan bli intressant igen då det är ett billigt alternativ att hindra en motståndares tillgång till hamnar och stränder. Mineringar behöver läggas ut och försvaras med lokala förband.

  Den behovs bild som du målar upp materiellt bedömer jag dock som omöjlig att finansiera i dagens politiska miljö. Jag bedömer att det behov ÖB anmält om 4 miljarder extra årligen endast skulle klara ut att vidmakthålla de viktigaste systemen som finns idag bortom 2020. Till detta har du angett en betydande ambitionshöjning:
  1. attackhelikoptrar, låt oss säga 20 miljarder
  2. 60 gripen till, kanske 40 miljarder
  3. Luftvärnsrobotar, 5 miljarder
  4. En extra ubåt samt förmåga till sjömålsrobot, låt oss säga 5 miljarder
  5. transportflyg
  6.extra radarbevakningsflyg
  7. m.m.

  Till detta kommer att tillse en återgång till vissa beredskapsreserver/värnplikt.

  Jag skulle tro att du närmar dig en årlig anslagsökning på mellan 10-15 miljarder +/- 5 miljarder. Det är min grova gissning utan större eftertanke än vad det tog att skriva texten.

  Jag skulle vara nöjd idag med som ett första steg att man:
  1. Tillför FM de medel de har angett erfordras för att möta dagens behov för insattsförbanden
  2. Återställer högre ramar för Forskning och teknikutveckling så att FM har en rimlig omvärldskännedom avseende teknikutvecklingen. Idag står vi still och tittar på hyllan. Det är inte tillräckligt proaktivt.
  3. Återställer FM studieverksamhet
  4. Inför nationell krigsplanering som återkopplar till övning och materielplanering
  5. Övar förbanden och "förband av förband", större förbandsenheter.

  Vänligen

  Svempis

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nummer 4 i din senare lista är redan realitet och märks sakta men säkert av hos oss aktiva.

   Soldaten

   Radera
  2. 10-15 miljarder +/- 5 miljarder och mer där till finns utan problem om andra områden, där resurserna verkar vara oändlig, prioriteras ner...
   Grunden till att detta i dagsläget inte fungerar är att man från politiskt håll i vårt land agerar extremt och ovan på det extremt vårdslöst.
   Historien inte lärt våra politiker något, detta är kanske tredje gången gillt som man gör bort sig?

   - 1:a gången var inför WW I då vi hade en bonde på ko med hötjuga som försvar.

   - 2:a gången efter WW I behövdes inget försvar, för nu hade vi ju redan haft ett världskrig, så det blir inga fler... FET FEL vilket resulterade i en utdaterad försvarsorganisation på alla plan, där fartygen t.om. hade skjutförbud för att inte sjunka... först mot 50-talet började vi få något som liknade ett försvar värt namnet.

   - 3:e gången "efter att kalla kriget är över", inbillar de sig att det är saft och bullar hela dagen, tycks man trott. Till och med lekmän vid köksbordet inser att så anorektiskt försvar inte fungerar. Men inte våra politiker som talar med kluven tunga i detta... Nu gör man skenmanövrar för att inför valet inte förlora ansiktet då de är alla är skyldiga till det momentum man slarvat bort.
   Försvarets kris är inte en försvarskris, ty det är bara symptomet på den verkliga orsaken - Den politiska krisen!

   Fråga dig varför du låser ytterdörren eller har ett hemlarm?
   Har du inte haft ett inbrott så behöver du ju inte låsa eller hur, så resonerar de så kallade 7-klöverpartierna.
   Försvaret är lås och larm på nationen, vårt land !
   Pengar finns det, det är bara frågan vad man gör med dem och där kommer krisande politiker in som för oss in i problem...

   Radera
 4. Bra skrivet som vanligt Skipper!
  Tyvärr saknar jag en tidigare gammal svensk paradgren artilleriet. Borde i och för sig bli av modernare typsnitt såsom banddrivet MLRS men fler än i dag behövs oavsett.
  Spontant kan jag inte tycka att ovan borde vara omöjligt tom med nuvarande ekonomiska ramar då Finland klarar mycket av uppgifterna med mindre budget. De har en marinbrigad i sin Nylands brigad, de har väl fortfarande kustrobot rbs-15, sextiotalet hornetplan med kryssningsrobotar i framtiden, raketartilleri och en stor armé. Större fartyg och stora transport plan saknas dock....

  SvaraRadera
 5. Vår ÖB säger i TV4 nyheterna att vårt försvar inte är sämre nu än 2006!
  Många har skrivit till mig och kräver att han förklarar sig eller avgår!

  Är det så att han vidhåller att vårt försvar är bättre idag än 2006 så har han enligt mig, inte "det som krävs för att göra skillnad" och bör lämna sin plats omedelbart.

  Betänk att det är minst fyrahundra miljarder och minst tio år tills dess vi har ett enveckasförsvar på plats.

  SUCK!

  Herr Bildt anmäler avvikande mening till var försvaret av landet börjar på sin blogg!
  Inte så konstigt eller uppseendeväckande.

  Teaterdirektören.

  P.S. Herr Salestrands utomordentliga förklaring av hur krigsplacering av soldater är nästan komplett. Han glömde att tala om krigsplaceringen för de som gått igenom GMU med godkänt resultat annars var det nästan som jag själv brukar beskriva processen. OBS ingen ironi!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Dagens huvudbry är att såväl ÖB som Informationsdirektören mer eller mindre uttrycker att de är nöjda med den organisation som vi är på väg att inta. Det ligger förvisso helt i linje med "stolthet" samt "här och nu" .

   Retoriken är helt förändrad, sannolikt med syftet att återskapa en god relation till försvarsdepartementet. Försvarsmakten levererar beställd produkt, varken mer eller mindre och slutar med att efterfråga utökat anslag.

   Huruvida detta är rätt eller fel kan man diskutera.

   Jag personligen vill ha tillbaka en ÖB som förklarar hur det egentligen är ställt, och vad som krävs för ett relevant försvar som takter mot omvärldsutvecklingen. Min personliga åsikt är att IO14 är (som Tolgfors skulle ha uttryckt det) "helt fel".

   Radera
 6. Får jag fråga om anonyma inlägg godtas eller om man måste uppge sitt namn för att få vara med i diskussionen?

  Vänligen

  Svempis

  SvaraRadera
  Svar
  1. Givetvis, du är ju redan publicerad här ovan?!

   Radera
 7. Skipper - jag är extremt glad åt att du täcker FoF konferens. Det spar mig timmar samt att jag får en analys på köpet!
  Men - "Nationella skyddsstyrkorna (hemvärnet) ska ges som primär uppgift att skydda basområden, staber och viktiga installationer."
  Det är den uppgift vi har har redan idag.

  Magnus/Hvbatch

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för det. Jo, det är jag mycket medveten om. Man ska inte ändra på det som är bra och fungerar.

   Radera
 8. Oj, tack..

  Jag måste ha läst kommentarerna slarvigt eller ha en mycket långsam uppkoppling. Det är skönt att deltaga lite anonymt och inte ta emot kollegornas spydiga kommentarer i fikarummet senare. :)

  Jag tror inte att ÖB och försvarsledningen blundar från tidigare anspråk. Det de angett tror jag är ett behov som inte går att komma undan ifrån. Om man ser till materielen så kan man räkna upp de viktigaste materielsystemen och fundera på när de driftsattes. Om man sedan ansätter att de behöver modifieras/livstidsförlängas vart 20:de år för att gå att utnyttja den av industrin beräknade livslängden så får man lite grepp om vad det kostar. Antag att man inte vill livstidsförlänga utan vill köra vidare med hopp om det fungerar då riskerar man följande:
  1. Systemsäkerhet, om olyckan är framme och man skall till domstol så kan man försöka utkräva ansvar av ursprungsproducenten. Jag gissar att denne kan anföra att de endast beräknat ett bruk som omfattar planerad livslängd. Skall då enskilda tjänstemän sticka in huvudet i snaran och ta ansvar utan täckning bakåt med industrigarantier för säker användning?
  2. Funktionssäkerhet. När du lappar och lagar gamla kretskort med komponenter från surplusmarknaden eller genom kannibalisering så är det svårt att bedöma tillgängligheten.
  3. Om man har redundans så kan man tillåta sig systembortfall eller funktionsosäkerhet men skulle det vara aktuellt att låta våra radarspaningsflygplan gå sönder ofta och bli stående i väntan på reparation?
  4. Försvarsmaktens materielplanering är dysfunktionell. Om du anser att du har en brist idag så kommer det att ta tre till fem år att åtgärda densamma pga av tröghet i planeringsverksamheten. Tidigare misstänker jag att planerna haft vissa reserver som man kunnat nyttja vid akuta behov. Idag tror jag att utrymmet är upptecknat då akut behov kan finnas lite här och där. Uppkommer då ett akut behov så skall de prövas mot redan planerade akuta behov. Det blir ständiga val mellan pest och kolera.

  Näe långsiktighet, långsiktighet, långsiktighet och planeringsförutsättningar. Fast jag misstänker att det inte kommer att tillåtas något "ANSLAGSSPARANDE" samt risken för nya genomförandegrupper lär inte ha försvunnit.

  Vänligen

  Svempis

  PS. Jag ser och hoppas att alla med insyn i systemet nu ökar sitt deltagande genom att deltaga i debatten på bloggar och liknande. En sak är klar, bloggarna hörs, det har i alla fall bevisats. DS.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Notera att tjänstemannasvaret är avskaffat så det håller inte som argument.
   Försvarsmaktens dysfunktionella materielplanering är på grund av inkompetens internt inom FM... Klarar industrin detta klarar FM det också, problemet är att man inte är industrialiserad och inte rekryterar rätt kometenser, ex från industrin.

   Radera
 9. Bara för att ge en referenspunkt när vi hade det minsta försvaret tänkbart att försvara hela riket. Hämtat från Wikipedia som inte helt stämmer, MekB 10 och 18 byte bara beteckning till P10 och P18.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rsvarsbeslutet_2000

  Den framtida insatsorganisationen som beslutades genom försvarsbeslutet skulle fram till 2004 innehålla följande viktigare krigsförband:
  -Ett högkvarter, en operativ insatsledning och fyra militärdistriktsstaber.

  -En armédivisionsstab med tillhörande förband, bland dem en NBC-insatsstyrka och två jägarbataljoner.

  -Sex armébrigadledningar, sexton mekaniserade bataljoner, fyra luftvärnsbataljoner, fyra haubitsbataljoner, fyra pionjärbataljoner, fyra underhållsbataljoner, sex stadsskyttebataljoner och en luftburenbataljon.

  -2 ytstridsflottiljer med sammanlagt tolv ytstridsfartyg,

  -En ubåtsflottilj med fem ubåtar,

  -En minkrigsflottilj,

  -En amfibiebrigadledning och tre amfibiebataljoner,

  -Åtta JAS 39-Gripendivisioner(20-plan)

  -Två helikopterbataljoner, varav en med markoperativ inriktning och en med sjöoperativ inriktning

  -Nationella skyddsstyrkor, inkluderande bland annat tolv markstridsbataljoner och hemvärn.

  -Kosovo-bataljonen på ca 700 man står inte med i kostnaderna men bör tas i beräkning

  Enda klagomålet i denna insatsstyrka är väl att man inte borde skrotat hälften av Norrköping-klassen och som Skipper har påpekat Kustrobotbatteriet som kanske till och med borde utökats till ett batteri per bataljon dvs 2.

  Denna organisation hade en budget på 43 miljarder 2003 ungefär samma som idag alltså. Kruxet är ju inflationen, BNP låg på 1,79%... vi ligger idag på 1,2%. Penningvärde grovt uträknat i BNP kostar det idag ca 63 miljarder ge och ta några 100 miljoner

  https://www.flashback.org/t664267
  http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/BNP---detaljerat/

  Men det säger en hel del om hur mycket pengar vi hade en gång i tiden och hur mycket som saknas för att nå en acceptabel nivå. Det var även sista eller näst sista året som försvaret övade med brigad storlek.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Enligt SCB skulle ett värde 2003 på 43 miljarder motsvara nästan 49 miljarder i dagens penningvärde inkluderat infaltionen över tiden.
   Som många andra observerat är den således underfinansierad.
   Betänk även att Sveriges BNP exploderat från 2003 års 2 440 miljarder till 2012 års 3 550 miljarder.
   Hade vi haft samma procent (2%) av bnp 2012 som vi hade 2003 så skulle försvarsbudgeten 2012 uppgått till 71 miljarder.
   Hade vi istället fortsatt med "kalla kriget" budgeten på 3% av bnp så skulle det rört sig om 106 miljarder, alltså liknande Israels försvarsbudget.
   Fanns bara den politiska vilja så....men hur kommer det sig att det gick på åttiotalet? Hade vi verkligen sämre skola och sjukvård då?

   Radera
  2. Det du säger är nog helt rätt, hade tänkt räkna på ren inflation och se vad det skulle bli men det skulle ta en stund då den enda statistik jag hitta var per år. så jag valde att ta den kortare vägen och räkna på BNP. Så jag rättar mig själv och stryker inflation och går helt på BNP. Men då kan vi ju understryka hur mycket pengar som behövs för att få ihop lite brigader. Man borde ju kunna bemanna värnpliktiga för den kvantitativa försvaret och sen kontraktsanställda för dem 2000+/NBG som idag utgörs av ett Kompani från alla förbanden till utlandsstyrka. Ca 50 miljarder är strax under 1,5% av BNP och en fin avrundad siffra som inte skulle vara helt omöjlig att uppnå.

   Radera
  3. Tror faktiskt skolan och vården var lite bättre på 80-talet, vad jag har hört i alla fall. Var för ung (1-5år) för att lägga det på minnet ;)

   Radera
 10. @Svempis

  "Luftvärnsrobotar, 5 miljarder"

  Tyvärr måste du nog åtminstone fyrdubbla denna siffra för att inte stå kvar och stampa i dagens läge med demonstratorförsvarsnumerärer.

  @Skipper

  Glöm inte att också lägga in IDAS i nästa ubåtsprojekt!


  //Nattskiftet

  SvaraRadera
 11. Intresant läsning, som vanligt i framtiden. Jag håller med om att Löfven inte verkade vara helt bekväm i sin roll och främst verkade försökte kringgå frågan. Reinfelt verkade inte ha tagit några intryck av det gångna årets debatter om försvaret och forsate att leverera samma svar som vanligt. Jag misstänker att jag fick floskelbingo väldigt tidigt. Göran Hägglund och Åsa Romson imponerade föga och kändes inte särskilt involverade.

  Det två partiledare som jag tyckte hade substans i sina framföranden var Jan Björklund och Jonas Sjöstedt, vilket är en ganska lustig spridning. Även om man bitvis hade rätt olika perspektiv och lösningar så kändes det som att båda var ganska överens om hur man såg på försvarets nuvarande situation. Ibland kändes det som att klyftan mellan Björklund och Sjöstedt var mindre än den mellan Björklund och Reinfeldt eller Sjöstedt och Löfven. Det är en konstig värld vi lever i.

  Skipper, du kommenterade Björklunds utspel, kan man få be om några ord och tankar kring Sjöstedts?

  Love Alm
  lovealm.wordpress.com

  SvaraRadera
 12. Lövfen säger att han kommer att gå på vad försvarsberedningen föreslår.Försvarsberedning lyckligtvis följer inte en allians linje eller en röd/grön linje.
  Det är så att FP,KD,S,SD har mer gemensamt där och kanske även V,C än med MP och M förnärvarande även om jag kan skönja en positionsförskjutning från delar av M dock inte från åsiktsförtryckarna Reinfeldt/Bildt som redovisar en alternativ verklighet som passar in vad som gällde 2009 och befintlig finansplan.
  Därför kommer vid ev en S seger försvarsberedningen förslag att ligga till grund inte vad MP tycker.
  Den som läser v partimotion kommer inte Sjöstedst goda prestation som någon överraskning.
  V har nog faktiskt den bästa verkningsgraden på sitt försvarsanslag sett med strikt Svenska ögon förnärvarande.FP utspel igår mkt bra och efterlängtat.KD bra också i förrgår.
  Sverige måste också höja verkningsgraden på sitt försvarsanslag där Finland med 54% 2012 av vårt kan leverera ett försvar av sitt land medan vi slackar oansvarigt hittills.
  ÖB viker ned sig och jag stödjer inte min ÖB.Jag står för det.
  Jag tänker inte vika ned mig.

  Kn Jan-Olov Holm Hemvärnsbefäl

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur menar du att ÖB viker ned sig? Jag tror du förväntar dig för mycket av en myndighetschef. ÖB ska lösa uppgiften tilldelad av riksdag & regering så gott han kan. Han kan till del säga ifrån hur det situationen är men han kan inte gå hur långt som helst utan att tappa trovärdighet som myndighetschef.

   Radera
 13. ÖB bör agera med integritet och beskriva vilket försvar som krävs utifrån den strategiska typsituation VA Väpnat angrepp mot vårt land och idag befintlig och genom kända beslut om Rysk exponentiell förmågeutveckling=dimensionernade.

  Den samlade svenska förmågan att möta hejda och slå en motståndare menar jag bestämnt har sjunkit sedan 2006 mot vårt land.
  Därutöver har den sjunkit relativt den ryska förmågan dramastiskt och kommer fortsatt att göra detta om vi inte bryter trenden.

  Om ÖB inte kan påtala detta och med högt huvud beskriva och driva detta ja då har han inte mitt stöd.Det har inte förnärvarande men han kan ändra på det.

  Trafikverket och Migrationsverket berättar behoven vad gäller kommande underhållsbehov och bedömnda flyktingströmmar.

  De berättar inte vad får jag för befintligt anslag de berättar för sin uppdragsgivare vad som krävs de kommande behoven och äskar.
  Här skiljer ÖB och FML hittills ut sig som en passiv undfallande klubb.

  Jag kräver att ÖB nu tar tar fram en ny PERP!

  Du Sverker Göransson ÖB med FML kommer att få stå till svars inför massmedia Sverige och svenska folket för er passitivet här.
  Indirekt utsätter ÖB och FML vårt land och våra medborgare för en latent risk och tänker jag inte acceptera. Ni äventyrar också vårt närområde och det är inte bara Finnarna som är oroliga.Balterna med.

  Det är slut på ansvarlösheten och jag utgår från att en ny regering ser över förordnandena och ny försvarsminister likt andra ministrar utkräver ansvar.

  Kn jan-olov Holm Hemvärnsbefäl

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är skrämmande att en man med dina värderingar har fått en officersbefattning i Försvarsmakten. Jag skäms över att tillhöra samma Försvarsmakt.

   Radera
  2. Ansvar det var länge sedan....
   Detta visste ni kanske inte, ni finner det under: 4 kap. Riksdagsarbetet, Ledamöternas ställning 12 §.
   http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-beslu_sfs-1974-152/#K4
   12 § "Talan får inte väckas mot den som utövar eller har utövat uppdrag som riksdagsledamot på grund av hans eller hennes yttranden eller gärningar under utövandet av uppdraget, utan att riksdagen har medgett det genom ett beslut som minst fem sjättedelar av de röstande har enats om. Utan ett sådant medgivande får en sådan person inte heller berövas friheten eller hindras från att resa inom riket på grund av yttranden eller gärningar under utövandet av uppdraget.

   Misstänks en riksdagsledamot för brott i annat fall, ska bestämmelser i lag om gripande, anhållande eller häktning tillämpas endast om han eller hon erkänner brottet eller har tagits på bar gärning eller om det är fråga om ett brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år. Lag (2010:1408)."

   Lagen är sålunda ändrad så att ansvar inte kan utkrävas, praktiskt eller hur?

   Radera
  3. Det "skrämmande" är att J-O kan ha helt rätt... och läget kan mycket fort bli prekärt...

   Radera
  4. @anonym 20:3 Vi har nog olika uppfattning helt enkelt.Jag står för min uppfattning med mitt namn till skillnad från dig.Det anser jag mer ärligt och rakryggat än att gömma sig bakom en anonymitet.   Kn Jan-olov Holm Hemvärnsbefäl

   Radera
  5. Riksdagspolitiker ställs till svars var fjärde år med röstsedeln.
   Högre officerare förordnas/omförordnas av regeringen.Där finns en punkter för ansvarsutkrävande.Där bär både sittande regering och en ny regering vara aktiva nu och framåt.
   Intressant artikel om detta i expressen där widman är inne på samma sak som jag.

   http://www.expressen.se/nyheter/allan-widman-stottar-kritiken-mot-forsvaret/


   kn Jan-olov Holm Hemvärnsbefäl

   Radera
  6. I matematikens värld kan man ju automatiskt dra slutsatsen av att 1+1 blir 2. Som du säkert märkt så råder det stora skillnader i hur man ser risker eller hot mot Sverige, därför blir det inte så lätt att "hitta" en dimensionerande nivå att utgå från för ett väpnat angrepp. Utöver detta går det ju inte att diskuterar en sådan i öppna forum såsom publik media.

   I dessa avseende styr den strategiska ledningen den militärstrategiska på samma sätt som all annan myndighetsledning. Detta innebär att det inte är den militärstrategiska ledningen som utformar Sveriges gällande hotbild ensamt utan detta sker tillsammans med den strategiska nivån.

   Så därför har jag en fråga till dig som du inte skall svara på pga risken att hamna i juridiska besvärligheter.
   Är du tillräckligt insatt för att kunna påstå att ÖB inte levererat beställt underlag och påtalat sin syn på de militära förhållandena till den politiska nivån?

   Radera
  7. Bäste Positivhalaren,

   Vi bör inte dimensionera efter hot utan vi bör dimensionera efter kapacitet/förmåga. Björklund pedagogiska exempel kring dimensionering av Brandkåren menar jag är tillämpligt på försvarsmakten som tankemodell.

   Jag har inte påstått att ÖB inte har levererat beställt underlag till den politiska nivån.
   Det jag påstår är att inte har levererat en PERP baserat på behovet dvs den strategisk typsituation VA försvara Sverige mot ett Väpnat angrepp.

   Den sista frågan sista del får nog den politiska nivån svara på.

   Med vänlig hälsning

   Kn Jan-Olov Holm Hemvärnsbefäl

   Kn Jan-Olov Holm Hemvärnsbefäl

   Radera
  8. Hej!
   "Det jag påstår är att inte har levererat en PERP baserat på behovet dvs den strategisk typsituation VA försvara Sverige mot ett Väpnat angrepp."

   Med andra ord har du full insyn i STS för väpnat angrepp och kan bedöma Perspektivplanen mot bakgrund av den.
   Tack, det var bara det jag ville veta.

   Med vänliga hälsningar
   Positivhalaren

   Radera
 14. Jag blir faktiskt irriterad när våra politiker som Björklund pratar om Försvarsbeslut 2015, att man då skall fatta beslut för försvarsmaktens framtid. Problemet som jag ser det finns det inget tidsfönster kvar som han pratade om igår.

  Detta är framtida "närstående" hot för nationen Sverige och stabiliteten i världen:

  1. Mycket stora risker för inbördeskrig eller revolutionsliknande händelser i flera länder i världen. även Europa kommer att drabbas, allt p.g.a. ekonomi samt religion.

  2. Inbördes problem inom länder kommer skapa konflikter mellan länder.

  3. Krig mellan länder kan spilla över till stort 3:e världskrig!

  4. Stora miljökatastrofer p.g.a. miljöförstöring i många länder och områden kommer att drabbas av kraftiga väderfenomen och flyktingströmmar kommer öka kraftigt framöver.

  Det enda ansvarsfulla i detta läge är att Sveriges Riksdag bildar en arbetsgrupp som "nu" jobbar för ett snabbt återtagande av försvarsförmågan och hur öka antalet soldater i FM organisation. Det finns ingen tid till långbänk, väntar man till 2015 att fatta beslut kommer det vara för sent, detta kommer drabba Sverige både i ekonomiskt lidande och personligt lidande för alla medborgare.

  Sverige klarar inte av att Skydda Stockholm idag, ändå så pratas det om att Stockholm skall prioriteras. Hela landet skall värnas, det är därför vi skall ha ett försvar!
  Mvh
  Peter Lindström

  SvaraRadera
 15. Hej,

  Blev det ingen dag tre? Du kanske kunde göra en summering av FoF och så kunde det bli kommentarer till det?

  Mitt bidrag till start är att bristerna i materielplaneringen inte omnämndes alls, annat än att det är mycket svårt och jobbigt. Hur bra är det att skjuta behoven som nuvarande organisation har och eventuellt lägga på det ovanpå en eventuell kommande ambitionshöjning? Man borde kunnat resonera om man inte innan försvarsberedningens rapport kommer kan resonera om att få dagens uppgift i balans? Nu kommer ytterligare rationaliseringar att genomföras 2014 och 2015 som man kanske ångrar igen när man bestämmt sig.

  Svempis

  SvaraRadera
 16. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 17. Skipper, du gick lös med vad du önskade dig i påskpresent i denna texten, Robotar, fartyg, flygplan osv. Jag skulle vilja se ett ämne som täcker uppbyggnaden igen.

  Scenario: Det är supervalår, alla partier utom dem absolut segaste och naivaste har kommit fram till det vi har är för lite. ÖB får sin önskan om er anslag, han önskar sig plus 4 miljarder dem nästkommande åren till ca 46 miljarder (BNP från löjligt låga 1,15% till ca 1,3%). MEN... politikerna får fnatt eller förstånd beroende på hur du ser det och beviljar ytterligare anslag plus 7 miljarder!!(BNP 1,5%, inte helt omöjligt... bara osannolikt) plus minus några 100 miljoner. Detta ska finansieras genom blablablaa.... (Who cares?!) (Siffrorna på BNP är beräknat på vad jag hitta på nätet och är inte kontrollkollat alltför noggrant så ingen rättning, det är inte på riktigt ändå...tyvärr)

  10 förband/enheter ska sättas upp totalt oavsett vapenslag och typ. 1 Regemente ska sättas upp på Gotland, det är nästan redan bestämt och det finns nog plats också så P 18 öppnas upp igen. Men problemet är var övriga 9 förband ska hamna? Majoriteten av garnisoner och baser är borta. Vad har vi för behov? Var har vi behov ur ett nationellt försvarsperspektiv? OCH vi ska fortfarande kunna skicka 2000man till "Långtbortistan". Värnplikt, yrkes eller en combo? Försvarsberedningens experter/politiker/generaler/amiraler är dumma alt tomma på ideer. Dem ringer dem riktiga experterna: Skipper och till viss dem som kommenterar här.

  Ring ring.... ring ring....

  Jag kan garantera att kommentators fälten kommer svämma över av egna förslag och liknande och vill gärna se ett seriöst förslag från någon innanför grindarna som inte helt drömmer i väg. Vad säger du, Skipper? Jag vet att du vill :P

  SvaraRadera
 18. Tyvärr göra alla samma vurpa i diskussionen kring försvaret av Gotland. Framförallt Widman och gardesmajoren Björklund. Gotland blir intressant för andra stater om vi skapar ett säkerhetspolitiskt vacuum där. Jag är inte lika övertygad om att gruppera våra dyra materielresurser (stridsvagnar, kustrobotar etc) där är bästa säkerhetspolitik. De blir enkla snabba mål för kryssningsrobotar i gryningen av en konflikt. Bygg istället ut logistik och hemvärn så rätt enheter snabbt kan skeppas över på ett tryggt.

  Men framförallt satsa på sjöförsvaret. Idag gör lilla Djärv eller Munter mer särhetspolitisk nytta än alla Strv 122 i armén. Genom en aktiv och trovärdig närvaro av svensk örlog i Östersjön så kväver vi de hot som kan finnas mot framförallt Gotland i sin linda. Prioritera införskaffandet av nya, uthålliga och slagkraftiga patrullbåtar (tex Finska Hamina). Sedan måste vi även skapa oss en operativ målbild för sjöstridskrafterna, gärna i samverkan med flygvapnet där båda parter skapar utrymme för leverera det som viktigt vid en konflikt- sjömålsrobot, tung torped och mineringar.
  Sjöförsvaret bygger alltid på två ben - skydd av egna verkansdelar (ubåtar, attackflyg och försörjning) samt verkan (sjömålsrobot, minor, torpeder)
  //J

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna