20 januari 2014

Inför Marinstridsdagarna

Bild: Försvarsmakten

I morgon startar årets upplaga av Marinstridsdagarna där stora delar av Marinens personal samlas under tre dagar för att träffas och lyssna till föreläsningar. Den första dagen är gemensam för alla medan de efterföljande går längre ner i detaljer inom varje skrå i Marinen. Jag ska i detta korta inlägg skriva ned vad jag personligen anser bör dryftas i det större perspektivet.

Inför framtiden är min förhoppning att en del av marinstridsdagarna ska bli Marinens motsvarighet till Folk & Försvars rikskonferens där intressanta anföranden för Marinen aktuella ämnen efterföljs av paneldebatter med åhörarnas aktiva deltagande. Det hade gjort ett redan bra arrangemang ännu bättre.

Vissa saker i årets program är mer intressanta än andra. Marinchefens och marintaktisk chefs inledning är helt central och borde ges betydligt mer tid kan jag tycka. Det finns oerhört många viktiga frågor som bör dryftas, diskuteras och debatteras. Jag ska ge några exempel på vad jag anser bör tas upp inom områdena materiel, personal och verksamhet och där till kopplad ekonomi. Om inte denna gång, så i framtiden. För problemen lär nog tyvärr bestå ytterligare en tid.

Men inledningsvis vill jag ge marinchefen Jan Thörnqvist en eloge för att han i en intervju med Expressen för en dryg vecka sedan officiellt har officiellt deklarerat oro inför framtiden. Bra!

Ilskan pyr i leden
Försvarsutskottets ordförande Peter Hultqvist, S:

- Det var länge så att vi hade ett helt orimligt spänningsförhållande mellan försvarsmaktens ledning och försvarsdepartementet. Det var negativt för Sverige och kommenterades i andra länder, det var synnerligen anmärkningsvärt,. 
När statsminister Fredrik Reinfeldt åker till Folk och försvar, som startar i Sälen i morgon, pyr ilskan ännu i försvarsleden.
- Många i försvarsmakten tycker att ÖB har vikt ner sig i och med att han fått en mer foglig ton. Även om det utåt råder viss vapenvila har regeringen samtidigt tagit beslut om att man ska spara en halv miljard på minskade lönekostnader. Det har irriterat många inom försvaret, säger en källa.
Oroad över framtiden
Chefen för marinen, Jan Thörnqvist är oroad:
 
- Vi jobbar för att utveckla marinen för framtiden. Men där har vi väldigt stora osäkerheter delvis med tanke på ekonomi. Och de prioriteringar man gör här, och på försvarsdepartementets sida.
- Det är fler än jag som med all rätt är oroliga för framtiden.

Med detta i bakhuvudet får man nog ändå anse att bottenplattan är lagd, och att det är här en seriös och nödvändig debatt med fokus på Marinens framtid bör ta sitt avstamp. Detta oavsett om Marinens personal och Marinchefen har ringa påverkansmöjlighet på sakernas tillstånd.


Materiel

Säga vad man vill, men det är inom materielområdet Marinen inom en mycket snar framtid har de absolut största problemen. Exemplen är många.

- Ubåtsanskaffningen avseende A26 har avstannat. Varför vi har hamnat i denna situation är sannolikt inte känt av alla och behöver förklaras. Vilka blir konsekvenserna för Marinen om man inte finner lösningar och kan genomföra anskaffningen?

- På fartygssidan har samtliga marina nybyggnadsprojekt strukits ur materielplanen. Det gäller stödfartyg som i framtiden skulle ersätta de äldre fartygen HMS Trossö och HMS Carlskrona. Det gäller även anskaffning av nya framtida ytstridsfartyg. Båda dessa projekt återfanns i den långsiktiga materielplanen som sträckte sig fram till 2020. I den senaste som sträcker sig fram till 2021 finns således inga marina nybyggnadsprojekt kvar. Hur kommer detta att påverka Marinen och dess operativa förmåga i framtiden?

- I det korta perspektivet är det lika illa. Regeringen fattar inte nödvändiga beslut för att de två vedettbåtarna Göteborg och Kalmar ska kunna realiseras. Inte heller tas beslut för att möjliggöra för att Marinen efter 2014 (innevarande år) ska kunna innehålla riksdagens beslut om att hålla sju korvetter i insatsorganisationen. Konsekvenserna runt detta närtida problem bör definitivt dryftas.  

- Om inte ovanstående beslut kommer, vad gör vi då? Kommer man att lägga pengar på att vidmakthålla de gamla fartygen ytterligare en tid. Kommer den 40 år gamla HMS Jägaren att få fira sin 50 årsdag, och är det möjligt att vidmakthålla BevB 80 om inte beslut om vedettbåtar kommer? Frågorna är många.


Personal

Kopplat till avsaknad av beslut om modifiering/ombyggnad av fartyg, hur ska förbanden kunna planera sin personal om man inte ens vet vilka fartyg man har att spela med i den nära framtiden?

Bemanningen av Marinens insatsförband. Det kan behöva diskuteras hur Marinen har hamnat i en situation där det gapar tomt på så många stolar på insatsförbanden p.g.a. att man tvingas skicka individer på bemanningsuppdrag i basorganisationen. Det finns många kloka synpunkter på hur situationen skulle kunna förbättras genom att man gör saker lite annorlunda.

De väntade konsekvenserna av regeringsbeslut 5 (FM Org 18) måste kommuniceras på bred front. Vad innebär detta för Marinen - konkret? Vilka delar/funktioner ska tas bort, och vem ska göra det jobbet istället? Innebär det ytterligare tomma stolar på fartygen?


Verksamhet (Ekonomi)

Hur ska förbanden kunna planera verksamhet i framtiden om man inte vet vilka spelkort (fartyg) man har att spela med?

Hur ska personalen kunna behållas, i synnerhet GSS i en krympande ekonomi och därmed reducerad verksamhet till sjöss? 2014 blir kärvt, och framtiden ser än mer bister ut.

Hur påverkas den operativa nationella förmågan om förbanden inte tillåts att öva i tillräcklig omfattning, i synnerhet om man inte tillåts göra det i en nationell kontext (SWENEX) med nationella insatsregler och procedurer i samverkan med varandra, med helikoptrar och stridsflygplan?

Vad är det påbörjade marina samarbetet med Finland avsett att leda till? Hur ser vägen framåt ut vad avseende interoperabilitet mellan två icke NATO-nationer som inte har samma insatsregler, metodik, system och krypton m.m. Sådana "detaljer" måste redas ut om det hela inte ska sluta i PFP-verksamhet anno 90-tal.


Sammanfattning

Till synes finns det många frågor att diskutera och belysa inom Marinen. Det är givetvis också som så att ingen kan förvänta sig att Marinens högre chefer ensamma ska sitta på alla svar, därav så behövs det ett deltagande av flera nyckelpersoner i ett större forum. Det vore också välgörande om man i den Marina debatten kunde benämna problem som problem, och utmaningar som utmaningar. Att blanda begreppen felaktigt är enbart vilseledande.

Marinstridsdagarna är ett ovärderligt forum som inbjuder till oändliga möjligheter att diskutera de verkligt viktiga frågorna. Detaljer i all ära, dessa är också viktiga. Men det är sällan, eller rättare sagt aldrig det ges möjlighet att förklara storheterna. Oavsett om det handlar om saker som Marinen med dess chefer själva inte kan påverka så behövs forumet för att skapa förståelse och medvetenhet om sakernas tillstånd inom hela Marinen. 

8 kommentarer:

 1. Hej Skipper,

  En fråga som dyker upp i mitt huvud förutom de problem som du angett. Vad jag förstått men rätta mig om jag har fel så har man ganska nyligen organiserat viss krigsplanläggning inom ramen för "militär distrikt"? Hur har beskedet i organisationen gått ut om denna verksamhet? Vad kan man informera om idag och vilken betydelse arbetet kommer att få för den marina planeringen, organisatoriskt och materiellt?

  Kommer det att innebära ambitionsförändringar för viss materiel som är mer defensiv, exvis minkrigsvapnet? Hur kommer detta att kunna ske med nuvarende ekonomi? Vilka prioriteringar bör göras? Hur mycket har dagens PerP och MI underlag till nästa PerP omhändertagit dylika frågor?

  Den frågvise

  SvaraRadera
 2. Kräv en "Om kriget kommer" som i gamla telefonkatalogen så att det finns en samsyn i samhället och en linje att följa. Noll info är lika med noll samsyn.
  Dialogen måste börja någonstans.

  SvaraRadera
 3. Jo men ta och läs lite från den gamla telefonkatalogen "om kriget kommer". Du kommer att slås av att det mesta som sägs där vad gäller uppsamlingsplatser o dy inte finns längre. Vi har ju praktiskt taget inget civilförsvar längre och värnplikten är som bekant borttagen. Det ur manskapssynpunkt personaltätaste förbandet i landet är staben i Sthlm! Nästan 900 överstelöjtnanter fast bara om det är 8 bataljoner!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jamen, det är ju precis det jag säger. En uppdaterad variant är det jag efterlyser.
   Det kanske inte framgick tydligt nog att det skulle vara en uppdaterad variant, så att dialog runt dagens situation skulle bli möjlig.

   Vad som står i den gamla är helt ointressant, så att den möjligheten till misstolkning undanröjes också.

   Radera
 4. Första gången undertecknad hittat till denna blogg och tycker det är en ljuspunkt iförsvarsmörkret. Efter att ha läst denna artikel och den om det nordiska försvars sammarbetets alla misslyckanden tänker jag på Ulf Adelsohns karakteristik på en annan statlig verksamhet; Det är en lekstuga. I detta fallet lutar det åt att man tillägger; för amatörer. Jag lyssnade nämligen på Stefan Löfven och Peter Hultqvist idag från Folk och Försvar och får säga att de verkade helt omedvetna om denna bild som här framkommer. Den bild de hänvisade till är densamma som regeringen ger sken av, Det funkar och går framåt, vi har kontroll. Det var väl ungefär vad Bagdad Bob också sa.
  Stefan Löfven erbjöd Fredrik Reinfeldt sin utsträckta hand för ett långsiktigt samarbete om försvaret så ingen skall vänta sig någon större förändring om vi får en ny statsminister trots att han inledningsvis konstaterade att försvarsreformen är ett misslyckande för regeringen. Han ställer svensk försvarspolitik på fyra ben, alliansfrihet, det Nordiska samarbetet, dito med EU och FN.
  Han glömde nämna en svensk försvarsförmåga men det beror kanske på att han inte ser någon sådan numera och har sagt sig respektera alla skattesänkningar.

  Roland Gustafsson

  SvaraRadera
 5. Angående arbetet kring FM Org 18:

  Hur har insynen och delaktigheten i arbetet varit vid respektive förband? Vid mitt eget så har hela organisationsarbetet lösts av ett fåtal personer ur ledningen och helt utan insyn. Det inlämnade förslaget kommenteras över huvud taget inte alls, varken till innehåll eller vilka som var riktlinjerna från HKV. Kan det verkligen vara så illa att det skötts lika dåligt på alla förband?

  SvaraRadera
 6. En annan gammal Skorv som är nödvändigare för Marinen än vad man kan tro och som seglar på dispens och oroar mig är HMS Pelikanen. Hur gammal är den nu? Om den tvingas släcka lanternorna vid kommande MFI inspektioner så ...

  Den Frågvise

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna