9 januari 2014

Stridsfordonsrenovering som stärker Sveriges försvarsförmåga?I dag tog regeringen beslut om att renovera ett icke känt antal stridsfordon 90 till en hemlig kostnad. Ett bra beslut som var väntat och välkommet! Men som vanligt anser regeringen och försvarsminister Karin Enström att man genom beslut om nödvändiga renoveringar även stärker svensk försvarsförmåga vilket inte bara är en irriterande retorik, utan även en rejäl skönmålning.

Efter detta beslut skickade försvarsdepartementet enligt gängse rutin ut ett pressmeddelande. Man anger där att renoveringen omfattar "en betydande del" av antalet stridsfordon. Så långt är allt väl, men i slutet av pressmeddelandet kunde inte Karin Enström låta bli att påstå att man genom beslutet stärker och ökar försvarsförmågan hela fyra gånger på några få rader.

- Dagens beslut är ytterligare en byggsten i att stärka försvarets förmåga. Renoverade stridsfordon 90 innebär en ökad förmåga hos armén till kvalificerad markstrid, säger försvarsminister Karin Enström. I samband med renoveringen får stridsfordon 90 även det nya kvalificerade stridsledningssystem som regeringen beslutade om 2013. Stridsledningssystemet ökar förmågan till rörlighet, kommunikation och skydd och stärker den svenska försvarsförmågan.

Att stärka försvarsförmågan är ett mantra som ständigt uttalas, men som i praktiken oftast innebär motsatsen. Något som tyvärr allt för många gånger också har bevisats. Minns beslutet om stridsvagnsrenoveringen från augusti 2013 som jag då skrev både ett och två inlägg runt. Den gången omnämndes beslutet som en "satsning" och en påstådd förstärkning av försvarsförmågan som i praktiken innebar att beståndet av tekniskt relevanta stridsvagnar reducerades till 30% av det totala beståndet.


Är det nu äntligen dags för en satsning som på riktigt stärker försvarsförmågan? Låt oss titta på innebörden av dagens beslut.

Även om regeringen inte vill säga något om numerär och påstår att kostnaden är hemlig kan man hitta en hel del matnyttigt i Försvarsmaktens öppna materielplan. Där framgår det att renoveringen handlar om minst 365 st vagnar och att kostnaden är 1,6 - 2,2 miljarder kronor.

Projekt: AA.1324501/02 RENO Stridsfordon 90 Steg 1 och steg 2
Omfattning:
Integrera SLB och livstidsförläng Stridsfordon 90-systemet minst intill 2030. RENO ska genomföras på minst 365 st. Strf 90. För att möjliggöra drift av vagnar efter genomförd RENO skall utbytesenheter och reservmateriel för minst tre års utbildning/fredsdrift anskaffas. Renoveringen genomförs i två steg 2014–2017 och 2018–2020.

Kontrakt: 2014
Leveransperiod: 2015–2020
Kostnadsintervall: 1600–2200 Msek

Att beslutet kom just idag, på sista regeringssammanträdet innan Folk & Försvars rikskonferens i Sälen är inte heller särskilt förvånande. 

Att släppa en positiv nyhet är givetvis ett mycket smart drag av såväl statsminister som försvarsminister. Det innebär att de båda i sina respektive tal kan påvisa att regeringen "genomför miljardsatsningar på försvaret". Ett argument som få journalister och skribenter kommer att kunna syna på grund av bristande insyn och kunskap inom ett svårt och tekniktungt område.


Det kan också vara på sin plats att påminna om vad sittande regering tog för beslut i frågan i samband med genomförandegruppen och det som nu är mera känt som amatörernas afton.

Regeringens genomförandegrupp beslutade 2008 att stryka och reducera ett antal materielprojekt. Renoveringen och Modifieringen (REMO) av Stridsfordon 90 ströks då helt i syfte att frigöra pengar till andra nymoderata intressen, något som tidigare även fick Mikael Odenberg att avgå som försvarsminister i ren ilska då han inte kunde acceptera att Moderaterna skulle skära ned på försvarsanslaget, och i synnerhet inte på materielanslaget.

Genomförandegruppens arbete och beslutet om att stryka materiel har senare granskats och kritiserats av Riksrevisionen i rapport från 2012 "Besparingar i försvarets materielförsörjning". Där har man bland annat kommit fram till att drygt hälften av alla strukna projekt har återupptagits, och i de flesta fall till en betydligt högre kostnad än vad som från början var planerad, så även renoveringen av stridsfordon. Riksrevisionen konstaterar när det kommer till stridsfordon även att det nu, när projektet återupptas, endast handlar om renovering (RENO) och inte längre om renovering OCH modifiering (REMO). Med andra ord en ambitionssänkning.

Riksrevisionens konstaterade även att materielplaneringen är långsiktig till sin natur och det är därför svårt att hitta snabba besparingar inom materielförsörjningen. För att skapa en kostnadseffektiv materielförsörjning behövs långsiktighet i planeringen. Nej tyvärr, jag vill inte ge Moderaterna något beröm i samband med dagens beslut. Detta av flera anledningar. Jag ska här ange några...

Vi vet ännu inte hur många stridsfordon av den befintliga numerären av totalt 509 levererade fordon samt ytterligare 40 beställda chassier som kommer att renoveras, men det är sannolikt mycket nära siffran som är angiven i Försvarsmaktens underlag - 365 stycken. Det innebär att endast 66% renoveras och därmed också att 185 vagnar kommer att bli obsoleta i en nära framtid. Detta är inte att stärka försvarsförmågan.

En förstärkning av försvarsförmågan inom materielområdet innebär att man förbättrar något. Primärt genom att öka numerären eller att man avsevärt förbättrar prestandan genom att enskilt eller i kombination; ökar eldkraften, ökar rörelseförmågan, förbättrar skyddet, förbättrar sensorer eller ökar uthålligheten i strid. Det finns i dag inga indikationer på att något av detta kommer att förbättras. Det man primärt gör är att vidmakthålla vagnarna och installerar ett nytt ledningssystem. Det sistnämnda kommer dock helt klart att förbättra möjligheten till förbättrat samband och ledning inom förbandet, men et kommer knappast att öka rikets försvarsförmåga på det sätt försvarsministern framställer det.

Med anledning av Moderaternas förmodade förhoppningar om att vi ska ställa oss upp och applådera dagens beslut som en framgång ska jag försöka mig på en liknelse för att bättre förklara sammanhanget och den faktiska innebörden av dagens beslut. 

Något som även kan appliceras på en mängd andra regeringsbeslut som reduceringen av stridsvagnar, halveringen av antalet artilleripjäser och den 40 procentiga reduceringen av antalet stridsflygplan.

Kommun X har ett faktiskt behov av att ha 10 ambulanser i drift för att kunna upprätthålla tillräckligt bra beredskap och framförallt trygghet för sina kommuninnevånare.

Ambulanserna har dessvärre använts under många år och börjar nu bli gamla och slitna och i stort behov av en större service för att man ska vara säkra på att de kan användas då larmet går. 
Ledningen för kommun X bestämmer sig då för att man nog faktiskt måste vidta någon form av åtgärd. Men Kommunen tycker samtidigt att det är viktigare att sänka skatten för innevånarna i kommun X och vill ej lägga en massa pengar på att reparera och serva ambulanser. 
Kommunledningen tar därför beslutet att endast skicka hälften d.v.s. 5 av kommunens 10 ambulanser på service. Samtidigt fattar man även ett beslut om att installera en ny GPS och en ny mobiltelefon i dessa fem ambulanser, något man är mycket stolt och nöjd över.
Efter en kort tid får de fem ambulanser, som inte servades, körförbud efter att de blivit underkända hos bilprovningen pga bristande underhåll och att de helt enkelt är utslitna.
I samma sekund som man tog beslutet om att serva fem av sina tio ambulanser skickade kommunledningen även ut ett pressmeddelande där man stolt deklarerar att "kommunen har genom beslutet att serva och montera ny utrustning i fem av sina tio ambulanser nu ökat säkerheten för alla kommuninnevånare."
Tillgång till lediga ambulanser hade helt plötsligt blivit ett reellt problem i kommunen, och det var inte längre säkert att det kom någon ambulans när man ringde 112 p.g.a. den numera mycket låga numerären. Man kunde inte längre vara på alla platser där man behövdes när larmet gick på för många ställen samtidigt.    


Ovanstående liknelse anser jag direkt kan översättas på dagens regeringsbeslut. Man kan fråga sig hur innevånarna i denna fiktiva kommun skulle reagera på en sådan satsning? Jag tror knappast att det blir stående ovationer! Vad skulle den lokala tidningen skriva dagen efter, och hur länge skulle det dröja innan TV program som uppdrag granskning var på plats och rapporterade om kommunens uppkomna missförhållanden och den osäkerhet som det innebar för kommuninnevånarna?

Anledningen till att media inte skriver motsvarande när det gäller dagens "satsning" på stridsfordon är att media och folk i allmänhet har för dålig förståelse för frågan. Dessutom påverkar inte en reducering av Försvarsmakten folk dagligen. Till och med en totalavveckling av hela Försvarsmakten skulle kunna passera de minst engagerade helt obemärkt. 

Det är först när resurserna verkligen behövs som de saknas och det är tyvärr först då folk i allmänhet och media kommer att vakna. Aldrig har det väl passat bättre att avsluta ett inlägg med att citera Alf Henriksson.

Gud och soldaten hedrar vi, när ofreden råder och de står oss bi.
Men när fred råder och fyllda är faten, glömma vi Gud och föraktar soldaten.
 
Synonymer till öka: bli större, tillväxa, expandera, göra större, utvidga
Synonymer till stärka: göra starkare, bygga upp


Media: SvD,Uppdaterat 21.45

Som om inte detta räckte för idag så gör moderaternas Cecilia Widegren bort sig totalt på twitter med ett av de mest magstarka tweets jag kanske sett från en försvarspolitisk representant för Moderaternas försvarspolitik. Med anledning av att SVT i dag rapporterar att Socialdemokraterna överväger personalnedskärningar i de största myndigheterna, dock inga namngivna och inga konkreta fakta, så skriver Cecilia Widegren följande.

Nu kastar Widegren stora stenbumlingar i ett litet nätt glashus. Jag funderar över huruvida Cecilia Widegren ens förstått innebörden av regeringsbeslut 5 (RB5) från förra året. Ett beslut som tvingar Försvarsmakten till att ännu en gång inta en ny organisation FM Org 18 med innebörden att - just det - reducera personalen med 15%. Av den anledningen känns Cecilia Widegrens twittrande väldigt magstarkt.

37 kommentarer:

 1. Hur kan du bli arg och överraskad av detta? Är ju lite som att bli upprörd över gravitationen eller någon annan naturlag.

  SvaraRadera
 2. ALDRIG mer en moderat regering i det här landet tack!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hellre det än något annat, vi må ha det dåligt men inte så dåligt!

   Radera
 3. Den f.d.turistvärdinnan från Skaraborg förnekar sig inte...

  Det är inte utan att man förundras över att Skaraborgarna låter henne hållas - eller är det lika tunt med nymoderata riksdagskandidater i Skaraborg som det är sökande till officersutbildningen...

  Man får helt enkelt ta vad man får....

  Jag tror dock det straffar straffar sig att tro att väljarna spelar o samma begåvningsdivision som en själv - alla är ju inte kvar i korpserien....

  SvaraRadera
 4. Personligen tror jag att socialdemokraterna vill skära ner på det ställe där de största satsningarna på senare tid ägt rum.
  Tar de ett rejält grepp och gör alla nedskärningarna på ett ställe, Skaraborg med Skövde och Tun/Såtenäs, så märks detta inte överhuvudtaget i övriga landet ;-)

  Det verkar bli en kraftfull satsning i riksdagen på nya Moderater efter valet i höst ;--)
  Som vanligt blir väl satsningen störst i Skaraborg?

  Sedan är väl de nya Moderaternas senaste nedskärning med 15 procent på personalen att se som en satsning. Då vore det väl underligt om Socialdemokraternas nedskärning vore något annat?
  Satsningen kommer väl precis som de nya Moderaternas att öka, stärka o.s.v. försvaret av landet?

  SUCK.

  Teaterdirektören.

  P.S. Varför skulle Fru Widegren förstå resultatet av RB5? Jag har valt att kalla resultatet IQ18 av flera anledningar.

  SvaraRadera
 5. Min tjänst har försvunnit i IO18. Fatta hur dålig jag måste varit då man tar bort mig så ökar förmågan....

  SvaraRadera
 6. Ett problem med ambulans-liknelsen:

  Skattesänkningar (till en viss gräns) innebär inte automatiskt mindre pengar in till statskassan. Att påstå uteblivna renoveringar beror på sänkta skatter är FEL. Under Nya moderaternas tid vid makten har inkomsterna till statskassan ökat i 4 av 6 år.

  Skriv istället att det är ett politiskt val av NYA moderaterna att BEGRAVA det svenska försvaret. Det är vad dom vill, men inte med skattesänkningar som motsatsförhållande.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Att inkomsterna till statskassan ökat i absoluta tal under nya moderaterna har att göra med penningmängdsexpansionen, som i vardagligt tal kallas för "inflation".

   Radera
  2. http://www.dn.se/debatt/resurserna-till-vard-skola-och-omsorg-fortsatter-vaxa/

   Radera
  3. "Parallellt med sänkta eller slopade skatter har skatteintäkterna vuxit och utgifterna för vård, skola och omsorg ökat. Kombinationen skiljer ut Sverige från de flesta övriga länder under det senaste decenniet."

   "Det är en tydlig förändring i skattepolitiken, även om Sverige fortfarande har bland världens allra högsta skattetryck. Sedan år 2000 har skatteintäkterna ökat med 260 miljarder kronor, JUSTERAT FÖR INFLATIONEN (min förstoring). Ökningen kvarstår även när hänsyn tas till den demografiska utvecklingen. Utvecklingen har varit jämnt fördelad med växande skatteintäkter och fallande skattetryck under såväl socialdemokratiskt ledda regeringar som när alliansen haft makten."

   Radera
 7. Finns ett litet fel i ditt exempel, ambulanser ägs och drivs av landstingen inte kommunerna. Men ett bra exempel i övrigt. :-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jo, jag är väl medveten om detta. Men då hade inte exemplet med att sänka skatten för kommuninnevänarna blivit tydligt. Det finns fler saker som ej är helt korrekt i exemplet. Men som du säkert också förstår är det ett försök till pedagogiskt grepp, inte att förklara hur kommun och landsting fungerar.

   Radera
  2. Landsting är också (sekundär)kommuner, och en del av kommunalskatten går till landstinget.

   Radera
  3. Ytterligare ett problem med ambulans-liknelsen:
   Regeringen bestämmer/beslutar om och när en reparation skall ske av ambulanser! Den verkliga förmyndaren/stoppklossen missades.

   Radera
  4. Och när en reservdel behövs tar det sex månader att få fram den, så tre av de fem kvarvarande ambulanserna står stilla.

   Radera
 8. Widegren insinuerar och bedriver PSYOPS mot den svenska valmanskåren likt sin försvarsminister.
  S alternativbudget ligger en nedskärning på MSB med 100 msek.
  Förbandsanslaget ökar istället med 100 msek och materialanslaget ökar 100 msek .
  Försvarsmakten berörs INTE utan ökar svagt för 2015.

  SvaraRadera
 9. Det är beklagligt att materialberget har skjutits framför oss. Nu börjar vi se konsekvenserna av det och det är nu som vi måste ta tag i det och lösa problemet på bästa sätt. Jag ser moderniseringen av Strf90 som "en bra start". Vagnarna måste uppgraderas och vi tar tag i problemet, om än något sent. Nu måste vi dock titta på nya inköp för att täcka upp för de vagnar som inte moderniseras (om de inte blir det). Alltså, vi måste köpa in nya "ambulanser" för täcka upp för de fem som inte får åka in på service.

  Ett utryck som används ofta, att vi stärker vår försvarsförmåga råder det ingen tvekan om. MEN då måste vi som sagt också se till att även de vagnar som inte uppgraderas blir ersatta eller moderniserade vid ett senare tillfälle.

  Jag försöker inte på något sätt låta som att jag representerar det näst sämsta alternativet men återigen finns det ingen rödgrön försvarspolitik. Inte en krona extra läggs på försvar i S budget. Dessutom innebär en röst på S även en röst på MP och V. Det sistnämnda partiet har sällan på agendan att modernisera några stridsfordon överhuvudtaget.

  Min ståndpunkt inför valet 2014 är och kommer att vara ökad försvarsförmåga. Det går inte att nå fram till det genom pappersprodukter. Vi måste ha konkreta förslag och åtgärder på hur vi ska lösa materiell- och personalfrågorna. Moderniseringen av Marinens fartyg är bara ett exempel som måste lösas. Vi kan inte avveckla och modernisera på en och samma gång. Detta medför alvarliga konsekvenser för vår beredskap, något som absolut inte är önskvärt nu när fokus åter måste läggas på vårt närområde.


  Ingebrikt Sjövik
  Riksdagskandidat för Moderaterna

  SvaraRadera
  Svar
  1. Svensk försvarspolitik befinner sig i en parallell verklghet där upp är ned, där bak är fram och där nedgång är uppgång och inflation är deflation och där slakt av ekonomiska medel är satsningar.
   Med dessa förutsättningar och det politiska lättsinne och klimat där detta är en möjlighet (skyldighet?) så önskar jag dig lycka till!

   Radera
  2. Med tanke på vad som gjorts och sagt fram till nu, från alliansens sida, så finns det verkligen mycket att bevisa!
   Att inför valet nu gå ut och säga: vi ska komma med konkreta lösningar bla bla...
   Gör det enkelt att efter valet säga, om man vann: Vi ska stärka förmågan genom satsningar(renovera 5 av 10 av något)
   Eller om man inte vann: Om vi hade vunnit! Då skulle vi gjort... mycket bättre än..

   Förstår ni inte att trovärdigheten är 0, noll!! för er försvarspolitik.
   Omställningar utan att se konsekvenser, nerdragningar, att ta ut hyra och på redan betalade byggnader och bergrum. m m
   Och framförallt en känsla av både okunskap och ointresse.

   Men man kanske ska se helheten av er politik:
   Skola, vård, försvar och infrastruktur som faller sönder....
   Sveriges beredskap är god!
   Det är inget fel på järnvägen! Och privatiseringen har gjort att det blivit jättebilligt att åka tåg.
   Vi har bäst skola i världen!
   Alla får lika bra vård!

   Hur länge har förbindelsen mellan alliansen i riksdagshuset och verkligheten varit borta?

   Radera
  3. Jag håller med nedan talare:
   Anonym10 januari 2014 12:39
   "Jag försöker inte på något sätt låta som att jag representerar det näst sämsta alternativet"

   Det gör du inte heller. Alla är rörande överens om att du representerar det i särklass sämsta alternativet.
   ***
   För övrigt tycker jag att tom Vänsterpartiet känns som de vill ha en mera trovärdig försvarspolitik än dagens Moderater, iallafall baserat på intervjuer hos KKRVA. Moderaterna tycks vara det enda parti som anser IO14 kommer vara delvis infört 2014. Inte ens stödpartierna anser det!

   Radera
  4. Regeringen beslutar om och när underhåll och reparation skall ske....
   Du kallar det uppgradering. Logiken är att om inte reparation hade skett så hade Strf90 inte fungerat, men nu när man får reparera så blir det bättre(uppgradera) istället för skrot.
   Jag uppfattar det som att behålla en fungerande Strf90, inte att öka eller uppgradera.

   Radera
  5. Ingebrikt Sjövik: Problemet är inte att en röst på S blir en röst på MP eller V. Problemet är att en röst på FP eller KD blir en röst på M!

   /Ali

   Radera
  6. Med tanke på den tjänst du har Ingebrikt så borde du veta vikten av att vara ärlig. Och det är du inte i ditt inlägg. Du pratar om attt ni (m) stärker försvarsförmågan, men det gör ni inte - i bästa fall vidmakthåller ni delar av nuvarande förmåga mot ett ökande hot. Du frågar efter lösningar - och det är nu klart och tydligt vad lösningen är. Mer pengar. Det kostar att ersätta och renovera materiel, och det kostar att ha yrkespersonal. Så nu är det upp på bevis för alla ni politiker - är ni beredda att öka anslaget till den grad som krävs för att upprätthålla och vidmakthålla IO 14? Och om ni är seriösa om ett utvidgat samarbete med (eller medlemskap i) NATO, är ni beredda att betala vad det kostar? Upp på bevis nu Ingebrikt - för du vill väl att vi ska rösta på er?

   Radera
 10. Fast varför gnälla, den svensk militären har själv satt sig i saxen? bara läsa på den fullständigt usla propagandabloggen "Armébloggen" som finns i listan här bredvid. Där beskrivs torrsim, dvs ledningsövning på kasernområdet som "verkliga"
  Sanningen är att svenska försvaret snart helt kommer sakna officerare och stabspersonal som lett högre svenska förband i verkligheten, bestående av bataljoner och brigader ute på marsch i terräng med allt vad det innebär.
  Det svenska försvaret liknar allt med en powerpoint presentation som fortsätter kosta 40 miljarder om året.
  Lägg över verksamheten på en webbbyrå istället det blir mycket billigare.

  SvaraRadera
 11. Har läst bloggarna på WW, Skipper och Cornucopia på sistone. Är egentligen mest upprörd över en sak och förvånad över en annan:

  Upprörd:
  Att (m) beskriver nödvändigt underhåll på 66% av Strf90 som "stärker försvarsförmåga", rent matematiskt är det ju en 33% försämring av förmågan.

  Förvånad:
  Att glappet mellan "fotfolk" och försvarsledning samt mellan försvarsledning och regering/riksdag leder till att fotfolkets beskrivningar av försvar i fritt fall blir till en väl fungerande försvarsförmåga på regeringsnivå? Viskningsleken?

  Känns inte bra att 40 miljarder SEK rinner ut i ingenting när närmaste stormakt gör narr och har styrkedemonstrationer mot och i närheten av oss?

  SvaraRadera
 12. "Jag försöker inte på något sätt låta som att jag representerar det näst sämsta alternativet"

  Det gör du inte heller. Alla är rörande överens om att du representerar det i särklass sämsta alternativet.

  SvaraRadera
 13. Borgmästaren av Skaraborg slutar aldrig att förneka sig:
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/splittrad-opposition-skapar-stor-osakerhet_8883828.svd

  SvaraRadera
 14. Ja, tänk om OF kunde ta tag i situationen någon gång och inte ständigt vika sig för FM.

  http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article18157493.ab

  SvaraRadera
 15. Alla ni som nu tycker att det skulle bli så mycket bättre med en annan regering, kan ni nämna exakt vad i S-politik som skulle leda till ökad försvarsförmåga inom budgetram? S har inte någonstans annonserat att de vill höja försvarsanslagen. Därför måste försvarseffekten ökas inom given budgetram. Var finns S beskrivning av hur en sån organisation ut?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nu är du där igen.. så fort er politik ifrågasätts så hänvisar du/ni till de andra.
   Ta istället in den kunskapen som finns hos män och kvinnor som har den.
   Upp till bevis.

   Radera
  2. Ingebrikt - vakna!
   Du förordar ett parti vars ledare uttalat att försvaret skulle vara ett "särintresse"...
   Partiet styrs dessutom av en vapenvägrare (A Borg) som gladeligen skulle avveckla försvaret fullständigt (om ingen märkte det).
   Vi en jämförelse är miljöpartiet mer hedervärda. De säger vad de vill och tänker, men "nya" moderaterna... vad kan mansäga...
   Att anse sig vara försvarsvän idag och förorda nya moderaterna är lika märkligt som om en afro-amerikan som stödjer KKK...

   Radera
 16. Så länge inte MP kommer i maktposition är väl allting relativt väl. De är livsfarliga för Sverige.

  SvaraRadera
 17. Så länge inte MP kommer i maktposition är väl allting relativt väl. De är livsfarliga för Sverige.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fast till och med MP är ju öppna med vad de vill. Alliansen gör ju samma sak, men hävdar att de stärker försvarsförmågan?

   Kanske lite som "Better the devil you know..."?

   Radera
 18. Det räcker inte med stridsvagnar/stridsfordon. Det finns ju varken artilleri, luftvärn, ingenjörtrupper, signaltrupper eller trängtrupper med förmåga att understödja.

  SvaraRadera
 19. Det är tungt nu, vi saknar Mod, Kraft och Spänst i samhället och bland politiker...

  SvaraRadera
 20. Någon som vet om det kommer att bli str90 C modellen av dessa 365 vagnar?
  eller var det det som hade varit REMO?
  Pratade med några str90 förare i Skövde för ett tag sedan och dom menar att det inte går att köra i mer än högst 10 kmh i en A vagn om man skall kunna sikta och skjuta samtidigt, om man inte vill få ögonbrynet bortskav.
  I C vagnen går det att låsa eldröret på målet och flyga över hålor och gupp. Dessa C vagnar används bara i utlandsmissionerna och man får tillgång att öva med dom i 6 mån innan man ska iväg.
  Jag trodde att vi bara hade "färdiga" och "sammansatta" förband nu förtiden? Som det bara va att skicka iväg när som helst. Just till skillnad från dessa felutbildade värnpliktssoldater som behövde rättutbildas först.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna