13 december 2014

Politikerutfrågningen 5/9: Daniel Bäckström (c)


Lördagsinlägget innebär den femte delen i utfrågningen av de nya ledamöterna i försvarsutskottet och turen har nu gått till Daniel Bäckström som representerar Centerpartiet. 

Daniel Bäckström är född 1975 och bor i Säffle. Bäckström har studerat statsvetenskap vid Karlstads universitet och har arbetat som väktare och varit kommunalråd i Säffle kommun. Han valdes in i  Sveriges riksdag 2014 och efterträdde Staffan Danielsson i försvarsutskottet. Som liten hade han Torbjörn Fälldin som sin stora idol.

---------------

Med hänsyn till den negativa utvecklingen i Ryssland och vårt närområde, anser du att gällande insatsorganisation IO14 är operativt relevant?

Ja. Beslutet att vi ska ha ett försvar som är mer tillgängligt än tidigare är något vi står bakom. Dock bör det tilläggas att utvecklingen i vårt närområde föranlett de ytterligare satsningar som dels Alliansregeringen presenterade innan valet, som nämns i försvarsberedningens rapport, och som nu i allt väsentligt finns med i regeringens budgetproposition. Sedan är det viktigt att också fortsättningsvis följa händelseutvecklingen inför kommande försvarsbeslut. Något som jag förutsätter att regeringen också gör.


De primära marina verkansdelarna utgörs i dag av 7 korvetter, 4 ubåtar och en amfibiebataljon. Är det en rimlig numerär?

Försvarsberedningen uttryckte att nya investeringar behövs, bland annat på ubåtssidan. Och det är ett ställningstagande som vi står bakom.


Sverige har idag 100 JAS 39 Gripen som ska minskas till 60 mot decennieskiftet. Hur många stridsflygplan förväntar du dig att Försvarsmakten ska ha i luften i händelse av kris/krig?

Även här är det så att vi står bakom det vi enats kring i Försvarsberedningens rapport. Det vill säga att vi ska ha tillgång till 70 Gripenplan.


Hur bör försvaret av Gotland vara utformat?

Det är viktigt att det nu finns enighet kring ökad närvaro på Gotland, genom bland annat ökad övningsverksamhet. Incidentberedskapen är också en viktig del i sammanhanget.


Utredaren Tomas Bertelman påpekade i sin rapport att Sverige är beroende av stöd från andra länder vid kris/krig. Vem förväntar du dig ska komma till vår hjälp?

Vad som framför allt konstateras i rapporten är att den tid är förbi då enskilda länder på egen hand hade möjlighet att skaffa sig förmåga att militärt möta en resursstark motståndare – något som faktiskt är en slutsats som man bör ha i åtanke om man vill föra en nyanserad försvarsdebatt i Sverige i dag. En viktig grund för den svenska säkerhetspolitiken är att vi bygger vår säkerhet tillsammans med andra demokratier i vår närhet. Och det handlar då inte minst om att undvika kriser och väpnade konflikter. Försvarsberedningen drar slutsatsen att det svenska försvaret behöver ha förmågan att ge och ta emot militärt stöd men att det alltjämt är osannolikt med ett enskilt militärt väpnat angrepp direkt mot Sverige. Jag konstaterar att Sverige har goda relationer med våra grannländer och med Nato, jag konstaterar också att det finns en solidaritetsklausul i EU. Men att gå därifrån till att säga exakt vilka länder som i händelse av krig skulle hjälpa oss och exakt hur det ska ske skulle bara innebära spekulationer från min sida. Det viktigaste nu, när Bertelman presenterat sin rapport, är att den kan få ligga till grund för en bred försvars- och säkerhetspolitisk diskussion i Sverige. För det är något vi faktiskt behöver de kommande åren.


Opinionen för ett NATO-medlemskap ökar och antalet osäkra ligger runt 30%. Vad krävs för att utreda frågan?

Det krävs en regering som är beredd att utreda frågan. Det har vi inte i dag.


Vilken fråga anser du är den absolut viktigaste att komma till rätta med i samband med det kommande försvarsbeslutet till våren?

Att det är långsiktigt goda planeringsförutsättningar, tillräcklig personalförsörjning och att försvarsmakten har kontinuitet för att bygga en stark insatsorganisation.


Vad anser du är en rimlig nivå för försvarsanslaget? (Kan anges i mkr alternativt som % av BNP)

Jag är positiv till att det nu finns en strategi för att successivt öka försvarsanslagen. Anslaget sett som andel av BNP är däremot i det längre perspektivet ett ganska trubbigt mått då det är knutet till hur den svenska ekonomin utvecklas. Och det är ju knappast någon hemlighet att Centerpartiet har en annan syn än regeringen när det handlar om jobb, företagande och tillväxt. I förlängningen är ju den svenska ekonomin helt avgörande för möjligheten att, exempelvis, göra satsningar på försvaret. Nämnas kan också att regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga drabbar försvaret i hög utsträckning.


Var står du när det gäller RB 5? (Regeringsbeslut 5 till Försvarsmakten 2013 innebär att Försvarsmakten är anvisade att skära ned på personalkostnderna med 500 miljoner kronor årligen)

I det läge som råder just nu, med de budgetförstärkningar som aviserats – och aviserades redan innan valet – menar jag att beslutet inte bör anses gälla längre.


Hur lång uthållighet anser du att Sverige behöver för att klara avbrott i försörjningen av drivmedel, livsmedel etc. och hos vem ligger ansvaret?

Centerpartiet har inte minst lyft frågan om Sveriges livsmedelsproduktion och förespråkat att en livsmedelsstrategi tas fram. Men vi menar också att de här frågorna gällande Sveriges försörjning av såväl livsmedel som andra förnödenheter bör utredas. Och det är regeringen som i första hand bär ansvar för att tillsätta utredningar.

-------------------

Därmed tackar jag Daniel för svaren. I morgon publicerar jag ett nytt inlägg och då med svaren från Alexandra Völker (s).


Tidigare inlägg i serien

6 kommentarer:

 1. Han följer Staffan Danielssons motto:
  Det är viktigt att vilja. Och vi i centerpartiet har velat en hel del.

  SvaraRadera
 2. Och där straffade även Centerpartiet ut sig.

  SvaraRadera
 3. Redan svaret om Gotland diskvalificerar Bäckström i mina ögon. Bara en inbiten karriär-politiker lever i chimären att det viktigaste är enighet mellan svenska politiker. Det viktigaste är väl den faktiska förmågan på marken att försvara Gotland och det är mycket långt kvar till dess oavsett hur "eniga" politikerna anser sig vara. Upprustningen skulle påbörjats senast efter Georgien-krisen. Att vi inte kommit längre än vaga utfästelser om politisk enighet och framhållande av att det är viktigt utreda t.ex. beredskap vad gäller försörjningen i kris och krig är ett politiskt misslyckande. Tiden har runnit ut för diskuterandet. Nu krävs konkret handling. De som inte förstått detta och/eller inte är kapabla till det bör inte berrdas plats i våra beslutande organ.

  SvaraRadera
 4. Läget är inte på något sätt annorlunda och kräver inga åtgärder just nu. Kanske kan man se, efter utredning, i en framtid en viss strategi för ökning av medlen till FM.
  Någon annan och i största samförstånd skall följa utvecklingen.
  Han verkar vara för allt som beredningen föreslog, även den kraftigt utökade utbildningstiden?

  Märkligt att svaren på inget sätt är annorlunda än de jag förväntat mig av herr Danielsson;-)

  Pust!

  F.d. Teaterdirektören.

  P.S. Om svaren är hans egna kan jag i alla fall se att han hunnit läsa beredningens rapport på de månader som gått. Vissa har ju inte kommit igenom den ännu!

  SvaraRadera
 5. Kommunalpolitiker är dom värsta i många lägen när det gäller budgetar. Dom är extremt vana vid att trixa, kohandla, och bluffa på olika sätt. Det finns ju nästan ingen som kontrollerar kommunal verksamhet. Länstyrelsen är en institution som ska fungera som kontrollorgan med det funkar inte så bra. Bra exempel på sådana kommunalpolitiker är just Hans Wallmark och Göran persson. Seden har vi ju den andra sidan, den nyliberal falangen inom Moderaterna företrädesvis från Uppsala och Uppsala universitet. Bra Exempel där är Anders Borg även om han var med i heimdal. Tyvärr så tillhör Anna Kindberg samma typ och med Ulf Kristersson på posten som ekonomisk politisk talesman som dels tillhör nyliberala falangen i grunden och även varit kommunalpolitiker så ser det tyvärr inte ljust ut för Moderaternas försvarspolitik.

  SvaraRadera
 6. Off topic:
  Saknar viktig information när incidenter med ryska militärplan flyger nära civilflyget. Journalister och den ryske generalen verka bortse från att i civila passagerarplan går man omkring i kabinen, personer sitter inte fastspända som ryska piloter. Därför kan inte ett civilt plan göra tvära girar, det behövs stora säkerhetsavstånd när man inte vet ryska planets kurs och kursändringar.
  Förklara för ryske ambassadören, så kanske ryssen ändrar sig !

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna