18 december 2014

Politikerutfrågningen 8/9: Jakop Dalunde (mp)Vi är framme vid den näst sista delen i utfrågningen av de nya ledamöterna i försvarsutskottet. Turen har nu kommit till Jakop Dalunde som från och med hösten har ersatt den tidigare representanten Peter Rådberg

Jakop Dalunde är född 1984 i Stockholm och är riksdagsledamot sedan valet 2014. Han är ersättare i riksdagen för Per Olsson. Dalunde var 2008–2011 språkrör för Grön Ungdom tillsammans med Maria Ferm och han har tidigare även arbetat på Miljöpartiets riksdagskansli. Tidigare har Dalunde främst arbetat med frågor om klimat, mänskliga rättigheter och global utveckling.

---------------

Med hänsyn till den negativa utvecklingen i Ryssland och vårt närområde, anser du att gällande insatsorganisation IO14 är operativt relevant?

Försvarsmakten arbetar utifrån den idag fram till och med nästa försvarsinriktningsperiod tar sin början och Miljöpartiet gör ingen annan bedömning än ÖB:s vad gäller övergripande inriktning. Miljöpartiet förväntar sig att Högkvarteret ger oss politiker signaler ifall Försvarsmakten inte klarar sina uppgifter enligt gällande försvarsbeslut. MP väntar nu på Försvarsmaktens underlag till inriktningsbeslutet, vilket snart blir offentligt, innan vi tar ställning.

Miljöpartiet står bakom IO 14:s fokus på ett snabbt gripbart, rörligt försvar, och menar att största problemet med IO 14 är personalförsöjningen. Med detta sagt kommer vi självklart ta med den senaste tidens säkerhetspolitiska utveckling i arbetet med 2015 års inriktningsproposition.


De primära marina verkansdelarna utgörs i dag av 7 korvetter, 4 ubåtar och en amfibiebataljon. Är det en rimlig numerär?

Igen så vill jag framhålla att det är Försvarsmakten som besitter den militärstrategiska kompetensen att bedöma detta. Riksdagen förlitar sig på att Försvarsmakten ger oss nödvändig information som möjliggör politiska beslut, där det sedan är upp till oss att väga olika intressen och perspektiv mot varandra.

Som en övergripande ståndpunkt kan jag dock säga att vi i dagsläget föredrar satsningar på personal för att förstärka uthålligheten i försvaret, framför nya stora materielprojekt som äter upp alltför mycket av försvarsanslaget.


Sverige har idag 100 JAS 39 Gripen som ska minskas till 60 mot decennieskiftet. Hur många stridsflygplan förväntar du dig att Försvarsmakten ska ha i luften i händelse av kris/krig?

Det enkla svaret är ju att det beror på de händelser man ska möta, och jag värjer mig något mot resonemang om enskilda plattformar eller exakt antal stridsflygplan eftersom Försvarsmaktens samlade förmåga bygger på ett system som hänger ihop. När det gäller stridsflyget handlar det t.ex. om tillgänglighet, som i sin tur beror på underhåll, reservdelar, flygförare etc.


Hur bör försvaret av Gotland vara utformat?

ÖB återupprepade nyligen att han inte vill se en återmilitärisering av Gotland. Från Miljöpartiets sida har vi inte någon anledning att göra någon annan bedömning än Försvarsmakten. Dock så vill vi stärka hemvärnet på Gotland, öka lagerkapaciteten och möjligheten att transportera dit förnödenheter, trupp och materiel.


Utredaren Tomas Bertelman påpekade i sin rapport att Sverige är beroende av stöd från andra länder vid kris/krig. Vem förväntar du dig ska komma till vår hjälp?

Enligt en enig försvarsberedning föreligger inget direkt riktat militärt hot mot Sverige. Sedan dess har det dock skett förändringar i säkerhetsläget kring östersjön och östra Europa. Få bedömare - inklusive Försvarsmakten - tror trots detta att risken för ett militärt angrepp mot Sverige har ökat. Dock är det högre risk för incidenter och konflikter i närområdet, som också kan inbegripa militära medel. Vi ser ingen anledning att göra en annan bedömning och detta ingår naturligtvis som en faktor i arbetet med inriktningspropositionen. 

MP stödjer det Nordiska försvarssamarbetet och bejakar ett allt närmare samarbete mellan Finland och Sverige. Majoriteten i försvarsberedningen ville inte ändra Sveriges militära alliansfrihet. Det faktum att FP och nu även M driver frågan, efter många år i regeringsställning, visar att omsorgen om breda och blocköverskridande beslut i så viktiga frågor som Sveriges säkerhetspolitiska vägval, främst vilar på regeringen.


Opinionen för ett NATO-medlemskap ökar och antalet osäkra ligger runt 30%. Vad krävs för att utreda frågan?

Sverige ska stå militärt alliansfritt och Miljöpartiet ser fortsatt ingen anledning att utreda ett svenskt NATO-medlemskap. Detta ställningstagande utgår ifrån vår säkerhetspolitiska analys, inte opinionsläget.


Vilken fråga anser du är den absolut viktigaste att komma till rätta med i samband med det kommande försvarsbeslutet till våren?

Personalförsörjningen. Vid sidan av det så är också samhällets samlade motståndskraft viktig, som exempelvis mot cyberattacker och psy-ops.


Vad anser du är en rimlig nivå för försvarsanslaget? (Kan anges i mkr alternativt som % av BNP)

Vi står bakom det försvarsanslag som finns i den rödgröna regeringens budget.


Var står du när det gäller RB 5? (Regeringsbeslut 5 till Försvarsmakten 2013 innebär att Försvarsmakten är anvisade att skära ned på personalkostnderna med 500 miljoner kronor årligen)

Min generella uppfattning är att det är olyckligt med beslut som inte är en del av en helhet. Vi har naturligtvis noterat att Försvarsmakten på ett tydligt sätt har sagt att det helt enkelt är omöjligt att genomföra hela besparingen. Detta kommer vara en av de viktigaste delarna att lusläsa i myndighetens underlag inför inriktningsbeslutet.


Hur lång uthållighet anser du att Sverige behöver för att klara avbrott i försörjningen av drivmedel, livsmedel etc. och hos vem ligger ansvaret?

Med tanke på att vi byggt in oss i ett ”just-in-time-samhälle” där det börjar bli tomt i livsmedelsbutikerna efter bara två-tre dagar, så ser jag det som en stor uppgift framöver att stärka respektive bygga upp hela kedjan från samhällets krishanteringsförmåga till civilt försvar. Miljöpartiet har sedan förra mandatperioden lagt ner mycket tid på att uppmärksamma hur sårbart vårt samhälle har blivit.

Långsiktigt är klimatanpassning viktigt - då uppvärmningen av vårt klimat riskerar att slå ut infrastruktur som kan lamslå samhällen, livsmedelsförsörjning och även stora distributionsvägar för industrin och flöden till våra större städer. Men klimatförändringarnas effekter har också en viktig säkerhetspolitisk dimension, vilket vi som bekant redan har sett i konflikter.

-------------------

Därmed tackar jag Jakop Dalunde för svaren. I morgon publicerar jag det sista inlägget i utfrågningen och då med svaren från Mattias Ottosson (s).

11 kommentarer:

 1. Bra svar Jakop! Skönt att återigen läsa att Miljöpartiet tar försvaret och krishanteringsförmågan på betydligt större allvar än till exempelvis Moderaterna.

  Jag skulle dock vilja drista mig till att uttrycka uppfattningen att det faktiskt kan finnas skäl till att göra en annan bedömning än ÖB/Försvarsmakten. Det är i stort Försvarsmaktens tidigare bedömningar som lett fram till det försvar och exempelvis det personalförsörjningssystem som vi har idag.

  SvaraRadera
 2. Jakob ger intryckt av att ha läst på i ämnet vilket är föredömligt. I frågan om krisberedskap var det skönt att få slippa läsa att "den enskilde ska ha förnödenheter för tre dygn" som flera andra politiker svarat här.
  Gällande NATO var svaret givet liksom den ekonomiska nivån.
  Men i frågan om Gotland var det ett märkligt svar, hur avser Miljöpartiet att kunna utöka hemvärn och lagerhållning på ön utan att ha någon personal där?
  Och FM transportkapacitet gällande flyg (Tp 84) och fartyg är en s.k. utmaning.

  SvaraRadera
 3. Värt att tänka på, denne "man" skrev så här på Twitter under ubåtskränkningen i höstas:

  "Man hade kunnat tänka sig en något större mångfald bland försvarskommentatorerna i #agenda, när det gäller tex perspektiv och kön"

  En vettig prioritering? Jag känner mig ju verkligen trygg när jag vet att det sitter så kompetent folk på plats för att bestämma om landets säkerhet. Jakop är inget annat än en tvättäkta syltrygg.

  SvaraRadera
 4. "Miljöpartiet förväntar sig att Högkvarteret ger oss politiker signaler ifall Försvarsmakten inte klarar sina uppgifter enligt gällande försvarsbeslut."

  När anslagen under mängder med år har varit av den karaktär att man senare har använt begreppet "underfinansiering" så har jag allvarligt börjat fundera på om ÖB och HKV i sina underlag, motsvarande det som kom häromdagen, är alldeles för abstrakta, och talar i termer som politikerna inte begriper; eller om det är så att politikerna har svårt med abstrakt tänkande.
  (Som t.ex. krävs för att ta till sig akademiska texter och föra mer djuplodande diskussioner; som bekant utvecklas den förmågan senare i ungdomen - somliga tycks aldrig utveckla den. Sorgligt nog hörde vi häromåret att vissa ungdomar som påbörjat högskoleutbildning hade problem med just det, ta till sig en akademisk text, och än svårare med att skapa en. Där kanske det brast i förkunskaper.)

  Samtidigt kan man inte undvika en annan tanke, man fick ibland intrycket att höga militärer under flera år tycktes ha varit av uppfattningen att läget var ganska "OK", för att tala nyspråk; vi ska ha ett snabbrörligt insatsförsvar, utlandsmissioner eller hemma spelar ingen roll, och det vore möjligtvis bra med lite större anslag, men inga mängder. ÖB verkar t.ex. inte vara så bekymrad över Gotland, eller en del andra saker, åtminstone är det den bild man får om man skummar diverse artiklar.

  Men så kan det väl ändå inte vara; när ÖB en gång sade, var det 2012, att de kan tvingas välja bort en försvarsgren om inte anslaget höjs, så måste väl även miljöpartister förstå. Fast det förstås, givet deras utgångspunkter (ingångsvärden) så är det en bra start på dagen ...

  Instämmer med ledamotens sista svar, om civilförsvaret och försörjningen av livs- och drivmedel etc. V:s (och SD:s) representant var också inne på längre än 3 dygn.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Skrivningar som denna kan väl inte ens en politiker missförstå. Tagen ur senaste underlaget från FM på sidan 33. Det är ju poesi;-)

   "En sammantagen bedömning fram till 2024 är dock att de ekonomiska medel som sedan överförs till anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar inte minskar investeringsskulden utan endast minskar takten med vilken den ökar."

   I övrigt kan jag konstatera att inlärningskurvan hos de folkvalda är väldigt skiftande. Det är en stor skillnad på vad de kan tillgodogöra sig under samma tid!
   Något för skolväsendet att ta fasta på?

   Dessutom bör partierna tänka lite på detta vid nästa valrörelse. Vi som tillhör valboskapen bör ju ha en betydligt längre inlärningskurva än två-tre månader för att kunna tänka om, nytt eller vidhålla vårt val.

   F.d. Teaterdirektören.

   Radera
 5. Anonym18 december 2014 12:16:
  Jaså, var det han. Nåja, det lilla inslaget i Agenda var väl närmast de som kunde "komma loss" med kort varsel, skulle jag gissa; och att dessa då, om jag minns rätt, råkade kommentera att vi har stora brister i ubåtsjaktsmateriel, det får nog MP leva med, oavsett perspektiv eller kön. Det är ett faktum att vi har långt långt mindre än vad vi en gång hade.

  Dessvärre måste det mesta politiseras på den här nivån. Vi ser många gånger mindre av det på den pragmatiska kommunala nivån. Men här, på riksnivå, när allvaret är så abstrakt, avlägset, då kan man kosta på sig att ta billiga politiska poänger, och jobba för att få in så många "buzzwords" etc. Tråkigt när än större värden står på spel, även om de inte är lika konkreta som på kommunal nivå.

  SvaraRadera
 6. Ytterligare en ledamot utan genuin militär kunskap. Borde inte försvarsmakten ordna en kurs med ledamöterna, samma som hemvärnet kräver, sedan kan ledamöterna inta sin plats.

  SvaraRadera
 7. Det fanns några bra svar, främst när det gällde civilförsvaret och psykologisk krigsföring. Han är nog den första som faktiskt säger att Psy ops kan bli ett problem.

  SvaraRadera
 8. En miljöpartistisk robot, programmerad att klippa och klistra citat från partiprogrammet samt andra källor.

  Detta är bilden jag får när jag dels läst svaren i artikeln [Pappa säger.. flåt ÖB säger...] samt snabbt sållat igenom vad som finns rörande försvarsfrågor på robotens egen blogg.

  Roboten tycks på sin blogg särskilt upptagen med att intressera sig för frågor som gör gällande tesen: Svenskt Försvar är enbart till för att främja Svensk försvarsmaterielexport.

  Så därför kan vi likagärna lägga ner det? Klart blir det generellt aldrig (som i andra humanitära frågor där personliga ståndpunkter blir glasklara på bloggen) då försvarsrelaterade frågor väldigt ofta svaras på med citat av andra politiker eller källor som man skall ta till sig.

  Ni kan ju själva gissa vilken syn Dalunde igentligen har rörande eventuell upprustning av Svenskt försvar. Det är faktiskt MP som förde politik om ett ickevåldsförsvar.

  Angående: "Riksdagen förlitar sig på att Försvarsmakten ger oss nödvändig information som möjliggör politiska beslut" - Här , återigen. Det tycks väldigt ofta idag infinna sig en tro att det alltid är någon annans ansvar.

  Det har med all önskvärdhet visat sig hur illa förberedd en underfinansierad, nedgången och kanske till viss del korrupt försvarsmakt är inför ett läge som i Ukraina. Helt plötsligt står det gröna uniformerade män och håller "val" i en landsända.

  Nej våra politiska representanter måste givetvis öppna ögonen och kunna avläsa det säkerhetspolitiska läget till viss del själva. Vilka signaler skickar Ryssland till Sverige genom att bråka med plötsliga razzior på svenska företag i Ryssland? Har den senaste tidens IT härdsmältor runt om i Norden något samband?

  Morgondagens konflikter är betydligt mer asymmetriska. Vi har nyligen kunnat läsa om falska telefoni-basstationer nära regeringsbyggnader både i Norge och Sverige för att kanske kartlägga, störa och skapa interna politiska konflikter exempelvis. Tror Dalunde att ÖB kommer springandes med en rapport om att politikerna själva blivit infiltrerade i ett extremläge?

  Nej Dalunde är ännu en politikerbroiler som får underkänt.

  I sina tweets och på bloggar är det tydligt att det är andra områden som intresserar mer, men att behålla jobbet i ett eventuellt krympande MP är förstås prioriterat, så då kan man kosta på sig att läsa innantill och referera till andra för att få de besvärliga frågorna att ta slut.

  SvaraRadera
 9. Ingen politiker verkar vilja riktigt ta i den viktigaste frågan, ett bra försvar kostar pengar, många skattekronor (nåja, visserligen ger några politiker en procentandel av BNP som svar, men det är väldigt abstrakt för de flesta). Tidigare regeringar sänkte skatterna bl a på bekostnad av försvarsanslagen. Det viktigaste måste vara att öka försvarsmedvetandet hos svenska folket, så att vi är beredda att betala för ett bra försvar.
  Förr hade de frivilliga försvarsorganisationerna och värnpliktssystemet en stor betydelse för försvarsviljan. Idag har försvaret flyttat långt bort från allmänhetens engagemang, det är "någon annan" som sköter försvaret. Alla måste börja inse att hela landet är värt att försvara och att försvarsmateriel kostar (och då tror jag inte det är någon bra idé att spara in på något annat).

  Dalunde är påläst och har bra svar, men hur ska han motivera Mp:s väljare att vilja betala skatt för ett bättre försvar. Det skulle jag vilja veta.

  SvaraRadera
 10. Anonym18 december 2014 18:59
  Man behöver inte skatter i ett fungerande betalningssystem. Se positiva pengar.
  Följ grundlagen RF9:14, för att kringgå ränteslukande krediter, som idag trycker ner räntan nära noll för att den totala skuldmängden är för stor. I klartext, alla skatter går idag till att betala ränta på lån, och utan ändring på detta kommer INGA förbättringar att ske.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna