29 april 2014

Kommunist och Byråkrat !?Så var det då ånyo dags för en ny debattrunda med Fredrik Schulte. Den nymoderata riksdagledamoten som alltid har en mängd med åsikter om ett ämne han alldeles uppenbart har mycket begränsad kunskap och erfarenhet av - försvarsfrågan.

För de av er läsare som inte känner till Schulte så gjorde han sig ett namn i försvarsdebatten för ett och ett halvt år sedan genom att tycka att "propotionerna är på gränsen till larviga" och påvisade detta genom att hänvisa till att Sverige till skillnad från vad alla vi försvarsdebattörer hävdar - genom att läsa på webbsidan www.globalfirepower.com där det (vid den tidpunkten) framgick att Sverige hade en enorm flotta, ett gigantiskt flygvapen och armé med oerhörda mängder materiel, och att vi därmed inte skulle klaga!

Detta gedigna klavertramp kommenterade jag i ett blogginlägg. Problemet var ju att det inte var ett enda rätt på webbsidan som Schulte refererade till och tvingades på grund av detta senare göra avbön i hela fem blogginlägg om försvaret.

I januari innevarande år så återkom Schulte med sitt årliga inlägg i försvarsdebatten och gick där till frontalangrepp på ett antal punkter. En av de saker han verkligen la tid och kraft på att såga i sitt försvarsinlägg anno 2014 var att ondgöra sig över försvarets materielkostnader. "Sverige har kanske världens högsta andel av sina försvarsutgifter som materielkostnader." Schulte anser därför - helt utan någon djupare analys av läget - att materielanslaget är för högt. Punkt slut! Detta trots att såväl ÖB, politiska partier (S+FP+KD+SD), försvarsexperter samt riksrevisionen pekat på att anslaget för försvarsmateriel är grovt underfinansierad.

Schulte har heller inte noterat följande graverande fakta som Försvarsmakten har redovisat: För att åstadkomma beställd insatsorganisation IO14 så saknas i dag ca 30-50 miljarder för att anskaffa och omsätta materiel. Det som blir lite komiskt i sammanhanget är att detta är den organisation som Fredrik Schulte själv varit med och beställt då han 2009 satt i riksdagen för Moderaterna och då röstade JA till propositionen "Ett användbart försvar" som ligger till grund för det försvar vi har i dag, och som är underfinansierat, och i synnerhet när det kommer till materielen.


Med anledning av ovanstående bakgrund så ställde jag därför en fråga till herr Schulte med som handlade om hur han ställde sig till att regeringen och i synnerhet hans eget parti nu har vaknat ur den försvars- och säkerhetspolitiska törnrosasömnen och helt plötsligt vill lägga mer pengar på materiel än tidigare? Särskilt när Moderaterna utlovar fler flygplan, lv-robotar och ubåtar m.m. En linje som går stick i stäv mot Schultes egensnickrade analys och som därför skulle vara extra intressant att få höra reaktionen på. Detta renderade i en twitterdebatt mellan mig och Schulte i går kväll som fick ett minst sagt oväntad utgång.

Trots att till och med det egna partiet Moderaterna insett att materielanslaget är för lågt så hävdar Schulte fortfarande att anslaget är orimligt.


Detta följdes upp med ett påstående om Rysslands militära ambitioner. Trots kända fakta som GUBBE (Georgien, Upprustningsbeslut, Brott mot CFE-avtalet, Beredskapsövningar och Ekonomiska hot) samt det faktum att Ryssland alldeles nyligen med militärmakt har annekterat Krim och står på full krigsfot vid Ukrainas gräns, så anser Schulte att Ryssland inte har några ambitioner att använda sin militärmakt.


Man kan ju alltid ha olika syn på sakernas tillstånd, och det har Schulte all rätt till. Vi lever trots allt fortfarande i ett fritt land. Men det mest märkliga kom när debatten om nivån på materielanslaget fortsatte och Schulte blandade in, men framför allt ihop sakerna med svensk försvarsindustri. Schulte påstod bland annat att Sverige måste välja mellan ett försvar eller en försvarsindustri samt att vår materielanskaffning inte är resurseffektiv.

I vissa fall ger jag Schulte rätt, men det går inte att generalisera på det sätt som han gör i sammanhanget. Ett annat påstående var att Försvarsmakten nyutvecklar allt i stället för att uppgradera befintlig materiel. Undertecknad upplyste då Schulte att nyanskaffning är det tvärt om väldigt ont om eftersom det saknas väldigt mycket pengar. I stället är det just uppgraderingar som det till största del handlar om som vilket då ofta leder till halveringar av numerären på grund av den sviktande ekonomin. Exemplen är många. Stridsvagnar, stridsfordon,  återanvändning av delar från JAS 39 C/D för att bygga JAS 39E. För Marinens del finns det till exempel inte ett enda nybyggnadsprojekt när det kommer till ytstrids- eller stödfartyg. Här ska i stället allt uppgraderas, men inte ens detta ser ut att bli verklighet då Schultes kollega Enström på Jakobsgatan inte vill fatta de nödvändiga besluten.

Slutsatsen är därför att Schulte ger sig in i en debatt han inte riktigt behärskar på grund av att han inte är inläst på ämnet, och därmed även påstår saker som i visa fall är direkt fel. Samtidigt ger jag honom rätt i att Försvarsmaktens anskaffning/upphandling bör gå att effektivisera. Men det är i sammanhanget det lilla problemet då underfinansieringen är så omfattande som den är i dag. Men debatten tog här en helt annan vändning då Schulte plötsligt antydde att undertecknad är kommunist...??


Vilket följdes upp med att jag även var ....Indirekt så påstår Fredrik Schulte att två myndigheter, Försvarsmakten och FMV är ineffektiva och slösaktiga. Det finns givetvis saker att göra inom båda dessa myndigheter, det är jag den första att tillstyrka - och har dessutom skrivit om många gånger. Men att så kategoriskt utmåla myndigheterna, och framför allt all den personal som varje dag försöker göra allt vad de kan för att försöka få ut så mycket effekt som möjligt trots en vikande ekonomi och vanstyre av sittande regering, känns inte helt schysst. I synnerhet inte när det är en folkvald riksdagspolitiker som indirekt är i högsta grad ansvarig för den politik som inriktar försvaret uttrycker sig på det här sättet.


Schultes antydan om att undertecknad skulle vara kommunist berör mig faktiskt inte det minsta, det var till och med lite roligt! Jag bekymrar mig däremot mer över Schultes totala oförståelse över hur försvaret fungerar (och inte fungerar), oförståelsen för Rysslands agerande och att han uppenbart inte har lyssnat det minsta på den allt mer intensiva försvarsdebatten. Att Schulte fortsätter hävda att materielanslaget är för högt trots att det saknas 30-50 mdr för att åstadkomma den av regeringen beställda IO14 är i sammanhanget det kanske mest beklämmande.

Men uttalandet om "kommunist" är trots allt det som väckt mest uppmärksamhet under dagen. Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg skrev detta på twitter i dag.Svenska Dagbladets ledarskribent Sanna Rayman var också mycket uppmärksam och skrev om spektaklet på SvD ledarblogg. Jag har utöver denna uppmärksamhet även blivit kontaktad av andra Moderater som har bett om ursäkt å Schultes vägnar trots att det verkligen inte behövdes. Men tack ändå.

Ska jag vara helt ärlig så tycker jag det hela har utvecklats till att bli en höna av en fjäder, och jag hade om jag hade fått önska hellre sett att man tittade på sakfrågan om försvaret istället för att låsa på ett enskilt uttalande.  Jag konstaterar i detta sammanhang även en annan sak, nämligen att det här utfallet är en av baksidorna av att vi inte längre har värnplikt i Sverige. Förståelsen för försvaret har minskat radikalt, och kommer så att göra även fortsättningsvis. Schulte har inte genomfört värnplikt kan tilläggas.

Nehej, nu ska jag ta och lyssna på Arbetarbröder med min favoritgrupp "Knutna nävar" och läsa lite Marx...

20 kommentarer:

 1. 18 jagare, 13 korvettor och 12 Ubåtar eller varför inte 569 stridsflygplan. Skipper, när du har slutat lyssna på "Knutna nävar" och läst ett stycke av Marx kan du vara snäll och skicka en ambulans till mig! Jag skrattar så jag får svårt att andas!

  Åh herregud... hahahaa :D

  SvaraRadera
 2. Tack Skipper, vad vore livet utan lite underhållning :-) Eller kanske man skall drifta sig att påstå att pajaskonsterna inom försvarspolitiken fortgår med oförminskad kraft... Nåja, herr Schulte kommer säkert att få en röd ros i posten snart som tack för ett gott valarbete ;-)

  Simon Skämtaren

  SvaraRadera
 3. Rudolf Hess personliga astrolog hette Schulte. Det finns väl inga släktband hoppas jag.

  SvaraRadera
 4. (M)upp
  Tydligt att det behövs avsevärd intelligensförstärkning i partiet. Med viss kunskap i ämnet offentlig tjänst kan jag lätt konstatera att oförståndet inte är partibundet, eller sektorbundet.

  SvaraRadera
 5. Nåväl, det läskigaste tycker jag är, att som hyfsat insatt i Försvarsfrågan inse hur ofta och mycket politikerna ljuger, överdriver och bara hittar på - utan att skämmas, hur är det inte då inom andra politikområden??

  Ärligt talat tror jag inte det är mycket bättre där, det samt attityden från politiker på senare år har gjort att mitt politikerförakt numera är enormt... tidigare hade jag en fundering att engagera mig - men har blivit strängt avrådd av bekanta som provat - de ansåg det vara en klubb för inbördes beundran.

  håhå jaja...

  SvaraRadera
 6. Skipper - we love You!
  Keep up the Good work!

  SvaraRadera
 7. Vafalls! Saknas det likvida medel?!!

  SvaraRadera
 8. Reinfeldt gjorde lumpen, men han kanske tänkte på primärintressen under hela tjänstgöringstiden..

  Eloge till Er FM-bloggare. Ni utgör sista försvarslinjen emot politikers okunskap och jounalisters medlöperi.

  SvaraRadera
 9. Vi Måste ge vår nymoderat RÄTT på en punkt; citatet: "@sjattemannen @Twitt_Skipper nej! Däremot är det så att materielanskaffningen är orimlig idag."

  DETTA ÄR HELT SANT!!!! ORIMLIGT. LÅG. JA!!! Det Måste väl ändå vara det som Han menar?!?!?! Eller?!
  Kanske kan Herr Schulte skaka fram de där jagarna osv nu...Behövs SANNERLIGEN i dagens FM!!!

  Att en företrädare för moderaterna Någonsin skulle sjunka och tycka till #frånenextremtlågnivå trodde jag ALDRIG. Dags för alliansens statsråd att skriva CV:n och leta jobb redan nu....

  SvaraRadera
 10. Intressant. Den 14 september är det riksdagsval och dagen efter, den 15 september, är det inryck för en ny GMU-omgång. Kanske den kan passa Schulte ifall han blir av med sitt nuvarande jobb...

  SvaraRadera
 11. Att läsa Schultes intellektuella irrfärder är ju roligare än en dag på Gröna Lund....

  SvaraRadera
 12. Det passar sig inte för en anonym försvarsanställd att diskutera med en riksdagsledamot på det sättet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det där får du utveckla lite. Varför skulle det inte passa sig??

   //Pagonis

   Radera
 13. Fredrik Schulte kanske inte kan beskyllas för att vara den skarpaste och mest påläste försvarsdebattören men när han antyder att två myndigheter, Försvarsmakten och Försvarets Materielverk är ineffektiva och slösaktiga så har han tyvärr väldigt mycket rätt i sak när det gäller Försvarsmakten. Försvarsmakten är en organisationen som är otidsenligt utformad och helt i avsaknad av lämplig struktur och utvecklade arbetsformer för ledning och utveckling av det nya insatsförsvaret. Försvarsmakten har alltför mycket personal och chefer i staber utan några egentliga uppgifter eller uttalat ansvar och alldeleles för lite personal i sina verkansdelar - krigsförbanden.Det är inte bara regeringen som utövar vanstyre över Försvarsmakten utan det pågår även ett vanstyre i Försvarsmakten som hämmar utvecklingen av det insatsförsvar som politikerna beställt.

  SvaraRadera
 14. Med tanke på att man monterat ner i flera år kanske det är bra att börja med historiken för att förstå hur Sverige hamnat i den situation man hamnat. Om detta är den sanna historien vill jag låta vara osagt, men den har en stor uppsättning referenser.
  http://mikaelnyberg.nu/artiklar/140428cl.html

  SvaraRadera
 15. *garv* Och jag som tycker att jag inte är duktig nog för att hålla på med politik lite mera seriöst.

  SvaraRadera
 16. Kan det inte vara så att kommunist och byråkrat också är något som herr Schulte inte riktigt vet vad det är för något?
  Något han skrämts av i sin barndom kanske?

  Han kanske borde resonera lite som vår ÖB.

  Först förklarar han, på typiskt Tolgforsvis, att cirka hälften av de som svarat på arbetstagarenkäten, har svarat helt fel, och skall via någon form av väckelsemöten bringas till vetskap? Inte en tanke på det uppenbara som står framför honom i resultatet av VIND-undersökningen?
  Sedan förklarar han hur man skall resonera om sitt val av arbete!

  Upplever man att konsekvenserna inte är förenliga med sin egen syn måste man fundera över om man är på rätt plats eller om man ska överväga att lämna försvaret.

  Detta tolkar jag givetvis som en förklaring till varför han snart avgår. Inga av de av honom förväntade konsekvenserna kommer någonsin att uppfyllas.

  Han vill också förklara det dåliga resultatet för förbandet Högkvarteret i undersökningen med att det kommunikationen är dålig. Här vill jag bara påpeka att även att inte kunna/vilja eller av annan orsak inte kommentera eller svara också är ett svar! I detta sammanhang är vår ÖB framträdande!
  Han tycker också att vi skall sänka våra förväntningar på förbandet och organisationen?
  Till en mycket låg nivå???

  Suck!

  Dessvärre är inte herr Schulte unik mer än att han sätter dumheterna på pränt!
  Jämför gärna med Fru Enströms senaste svar på herr Jeppsons fråga om korvetterna!

  Teaterdirektören.

  P.S. Texterna om ÖBs "avgång" återfinns i senaste Officerstidningen.

  SvaraRadera
 17. Jag kan inte låta bli att tänka på Stenmarks klassiska fras "Hä löns int´ förklar´ för den som int´ begrip.".

  Det är bara inte möjligt att förklara för vissa personer hur det faktiska läget är. Det krävs något för att förstå som inte alla besitter. Synd bara när det politiska etablissemanget som inte har det som krävs.

  BåtChefen

  SvaraRadera
 18. Schulte är ett barn av sin tid. Ett barn av den värnpliktsbefriade tidsålder som resulterat i omfattande militär analfabetism. Vi kan bara konstatera att Schulte besitter partienlig - det vill säga moderat - kunskap och kompetens inom det aktuella sakområdet.

  SvaraRadera
 19. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera

REGLERNA FÖR KOMMENTARER KOMMER NU PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING ATT SKÄRPAS:
- Kommentarer som ej håller sig till ämnet kommer att refuseras
- Skriv kortfattat och kärnfullt
- Personangrepp publiceras ej
- Håll en god ton i kommentarerna